DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordonanta privind contractele incheiate in afara spatiilor comerciale, ordonanta nr. 106/1999, republicata 2008[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 168 din 05/03/2008
Capitolul I - Dispozitii generale


Art.1
Prezenta ordonanta reglementeaza contractele incheiate in conditiile prevazute la art. 3-5 intre un comerciant care furnizeaza bunuri sau servicii si un consumator.

Art.2
In sensul prezentei ordonante, urmatorii termeni se definesc astfel:
a) consumator - orice persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite in asociatii care, in cadrul tranzactiilor care intra sub incidenta prezentei ordonante, actioneaza in scopuri din afara activitatii sale comerciale, industriale sau de productie, artizanale ori liberale;
b) comerciant - orice persoana fizica sau juridica autorizata, care actioneaza in cadrul activitatii sale comerciale, industriale sau de productie, artizanale ori liberale, in cadrul tranzactiilor care intra sub incidenta prezentei ordonante, precum si orice persoana care actioneaza in acelasi scop, in numele sau pe seama acesteia;
c) spatiu comercial - orice loc sau spatiu autorizat conform reglementarilor legale in vigoare, folosit in mod obisnuit de comerciant in scopul desfasurarii activitatii pentru care a fost autorizat.

Art.3
Prezenta ordonanta se aplica in cazul contractelor incheiate in urmatoarele situatii:
a) in timpul unei deplasari organizate de comerciant in afara spatiilor sale comerciale;
b) in timpul unei vizite efectuate de comerciant, daca aceasta nu a avut loc la solicitarea expresa a consumatorului:
1. la locuinta unui consumator, unde pot fi incheiate contracte si cu alte persoane prezente;
2. la locul de munca al consumatorului sau in locul in care acesta se gaseste, chiar temporar, pentru motive de lucru, studiu sau tratament;
c) in orice alte locuri publice sau destinate publicului, in care comercianul prezinta o oferta pentru produsele sau serviciile pe care le furnizeaza, in vederea acceptarii acesteia de catre consumator.

Art.4
Sunt supuse prevederilor prezentei ordonante si contractele incheiate in urma solicitarii de catre consumator a unei vizite a comerciantului pentru alte produse sau servicii decât cele pentru care consumatorul a solicitat vizita, cu conditia ca, in momentul solicitarii, consumatorul sa nu fi cunoscut si nici sa nu fi avut in mod rezonabil posibilitatea de a cunoaste faptul ca furnizarea produsului sau a serviciului respectiv face parte din activitatea comerciala sau profesionala a comerciantului.

Art.5
Prezenta ordonanta se aplica si in cazul propunerilor de contract facute de consumator, in conditii analoage celor specificate la art. 3 si 4.

Art.6
Prezenta ordonanta nu se aplica:
a) contractelor pentru care valoarea totala care urmeaza sa fie achitata de consumator este mai mica decât echivalentul in lei a 30 de euro la cursul de zi al Bancii Nationale a României;
b) contractelor privind construirea, vânzarea si inchirierea de bunuri imobile, precum si contractelor care contin alte drepturi referitoare la bunuri imobile, cu exceptia contractelor privind furnizarea de produse ce urmeaza sa fie incorporate in bunuri imobile si, de asemenea, a contractelor privind repararea de bunuri imobile;
c) contractelor privind furnizarea de produse alimentare, bauturi sau de produse de uz curent utilizate in gospodarie, livrate cu regularitate de catre comerciant;
d) contractelor de asigurari;
e) contractelor privind valorile mobiliare;
f) contractelor referitoare la furnizarea de bunuri sau servicii, in cazul in care sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
1. contractul s-a incheiat pe baza unui catalog al comerciantului, pe care consumatorul a avut posibilitatea sa il consulte in absenta acestuia, pentru a fi corect informat in vederea luarii unei decizii;
2. contractul prevede o continuitate a relatiilor comerciale dintre consumator si comerciant in cadrul unor livrari succesive de produse sau de servicii;
3. atât catalogul, cât si contractul mentioneaza expres dreptul consumatorului de a returna produsul intr-un termen de 7 zile lucratoare, incepând de la data primirii acestuia, sau de a denunta unilateral contractul in decursul aceleiasi perioade, fara o alta obligatie decât aceea de a avea grija in mod rezonabil de bunuri.


Capitolul II - Forma contractului


Art.7
Contractul trebuie sa fie intocmit in forma scrisa, incheiat cel mai târziu in momentul livrarii produsului sau serviciului, si sa contina cel putin datele complete de identificare a partilor contractante, obiectul si pretul contractului, data si locul incheierii acestuia.


Capitolul III - Dreptul de denuntare unilaterala a contractului


Art.8
(1) In situatiile prevazute la art. 3-5 comerciantul va informa in scris consumatorul, inainte sau cel mai târziu in momentul incheierii contractului, despre dreptul acestuia din urma de a denunta unilateral contractul in termenul prevazut in prezenta ordonanta, indicând numele si adresa persoanei fata de care isi poate exercita acest drept.
(2) Contractul trebuie sa stipuleze, cu caractere mari si in imediata vecinatate a locului rezervat pentru semnatura consumatorului, clauza expresa despre dreptul de denuntare unilaterala a contractului, in termenele si in conditiile prevazute in prezenta ordonanta, precum si numele si adresa comerciantului fata de care consumatorul poate sa isi exercite acest drept.
(3) Comerciantul este obligat sa inmâneze consumatorului un exemplar din contractul incheiat si sa poata proba acest lucru in fata organelor de control.

Art.9
(1) Consumatorul are dreptul de a denunta unilateral contractul, in termen de 7 zile lucratoare, care incepe sa curga:
a) de la data incheierii contractului, daca aceasta este concomitenta cu data livrarii produsului;â
b) de la data incheierii contractului de prestari servicii;
c) de la data primirii produsului de catre consumator, daca livrarea a fost efectuata dupa data incheierii contractului.
(2) Partile pot stipula in contract un termen mai mare decât cel prevazut la alin. (1), daca considera necesar.
(3) Pentru a-si exercita dreptul de denuntare unilaterala, consumatorul trebuie sa anunte comerciantul, in scris, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, data expedierii acesteia trebuind sa se incadreze in termenul prevazut in contract. Anuntarea comerciantului exonereaza consumatorul de orice obligatie, cu exceptia celei de a inapoia comerciantului produsele livrate, contractul considerându-se desfiintat.

Art.10
Daca comerciantul a omis sa informeze consumatorul despre dreptul de denuntare sau daca informatia a fost incompleta ori gresita, astfel incât nu ar permite exercitarea unui asemenea drept, termenul prevazut la art. 9 se prelungeste cu 60 de zile lucratoare.

Art.11
Comerciantul este obligat sa primeasca produsele returnate de consumator in termenele prevazute in prezenta ordonanta.


Capitolul IV - Conditii pentru exercitarea dreptului de denuntare unilaterala a contractului


Art.12
In cazul denuntarii unilaterale a contractelor de livrare a produselor, acestea din urma se returneaza de catre consumator in urmatoarele conditii:
a) in starea in care au fost primite, cu eventualele modificari necesare in vederea examinarii acestora;
b) cu gradul normal de uzura, cauzat de folosirea conform instructiunilor de utilizare care i-au fost aduse la cunostinta.

Art.13
In cazul contractelor de prestari servicii, dreptul de denuntare nu poate fi exercitat asupra serviciilor deja prestate conform conditiilor contractuale.


Capitolul V - Efectele exercitarii dreptului de denuntare unilaterala a contractului


Art.14
In cazul in care consumatorul nu a efectuat nicio plata si nici nu a primit produsul sau nu i s-a prestat serviciul conform contractului, exercitarea dreptului de denuntare a contractului de catre consumator dezleaga ambele parti de orice obligatie.

Art.15
(1) Daca produsul a fost primit de consumator, in cazul in care acesta denunta contractul, trebuie sa returneze produsul in termenul prevazut la art. 9 sau, dupa caz, la art. 10.
(2) Produsul se considera returnat in momentul in care a fost predat la oficiul postal sau unui alt expeditor ori predat direct operatorului economic sau persoanei desemnate de acesta, caz in care se incheie intre parti un act care sa consemneze data predarii-primirii.
(3) Cheltuielile de expediere sunt in sarcina comerciantului.

Art.16
(1) Comercianul, in termen de 15 zile de la primirea comunicarii conform art. 9 sau, dupa caz, art. 10, trebuie sa ramburseze consumatorului toate sumele platite de acesta, precum si eventualele cheltuieli aferente, conform prevederilor prezentei ordonante.
(2) Sumele se considera rambursate la termenele la care au fost efectiv restituite, expediate sau a fost ordonata plata lor.
(3) Se considera nula orice clauza care prevede limitari la rambursarea cate consumator a sumelor sus-mentionate.

Art.17
Dreptul consumatorului la denuntarea contractului nu poate fi anulat de nicio clauza contractuala sau intelegere intre parti, aceasta fiind considerata nula de drept.


Capitolul VI - Sanctiuni


Art.18
Incalcarea prevederilor prezentei ordonante atrage raspunderea materiala, civila, contraventionala sau penala, dupa caz.

Art.19
Constituie contraventii, daca nu au fost savârsite in astfel de conditii incât, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni, si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) nerespectarea prevederilor art. 7 si 8, cu amenda contraventionala de la 200 lei la 500 lei;
b) nerespectarea prevederilor art. 11, art. 15 alin. (3) si ale art. 16, cu amenda contraventionala de la 500 lei la 1.000 lei.

Art.20
Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 19 se fac de catre reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.

Art.21
Contraventiilor prevazute la art. 19 le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.22
Limitele minima si maxima ale amenzilor prevazute la art. 19, precum si valoarea prevazuta la art. 6 lit. a) pot fi actualizate prin hotarâre a Guvernului, in functie de indicele de inflatie.


Capitolul VII - Dispozitii finale


Art.23
(1) Prezenta ordonanta intra in vigoare dupa 30 de zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al României.
(2) La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga orice alte dispozitii contrare.

** *

Prezenta ordonanta transpune prevederile Directivei 85/577/CEE a Consiliului din 20 decembrie 1985 privind protectia consumatorilor in cazul contractelor negociate in afara spatiilor comerciale, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOCE) nr. L 372 din 31 decembrie 1985.Nu este


Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
39 useri online

Useri autentificati: