DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG nr. 56/2007, ordonanta de urgenta privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul RomanieiText preluat din Indaco Lege

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 424 din 26/06/2007

Aprobata si completata prin Legea nr. 134/2008

Avand in vedere ca prin infiintarea Oficiului Roman pentru Imigrari, pe langa atributiile pe care aceasta institutie le are in domeniul migratiei, azilului si integrarii sociale a strainilor, aceasta a preluat de la Oficiul pentru Migratia Fortei de Munca din cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse competentele in ceea ce priveste eliberarea documentelor care atesta dreptul la munca al strainilor pe teritoriul Romaniei, tinand cont de transferul de competente dintre cele doua institutii, pentru a nu se crea sincope in gestionarea problematicii in domeniu, respectiv reglementarea dreptului de sedere si a dreptului de munca ale strainilor pe teritoriul Romaniei, intrucat toate aceste elemente vizeaza interesul public si constituie situatii extraordinare, a caror reglementare nu poate fi amanata, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 1
Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei.

Art. 2
In sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si notiunile folosite au urmatoarele semnificatii:
a) strain - persoana care nu are cetatenia romana sau cetatenia unui alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European;
b) autorizatie de munca - documentul oficial, eliberat in conditiile legii, care da dreptul titularului sa fie incadrat in munca sau detasat in Romania la un singur angajator;
c) lucrator permanent - strainul incadrat in munca pe teritoriul Romaniei pe baza unui contract individual de munca la o singura persoana fizica sau juridica din Romania ori la o reprezentanta, sucursala sau filiala din Romania a unei persoane juridice cu sediul in strainatate;
d) lucrator stagiar - strainul incadrat in munca, a carui prezenta pe teritoriul Romaniei este strict determinata in timp si are drept scop imbunatatirea pregatirii profesionale si a cunostintelor lingvistice si culturale;
e) lucrator sezonier - strainul incadrat in munca pe teritoriul Romaniei, pe un loc de munca bine definit, intr-un sector de activitate care se desfasoara in functie de succesiunea anotimpurilor, in baza unui contract individual de munca incheiat pe perioada determinata, care nu poate depasi 6 luni intr-un interval de 12 luni;
f) lucrator transfrontalier - strainul incadrat in munca in localitatile de frontiera de pe teritoriul Romaniei si care se intoarce in fiecare zi sau cel putin o data pe saptamana in zona de frontiera a unui stat care are frontiera comuna cu Romania, in care isi are domiciliul si al carui cetatean este;
g) lucrator detasat - strainul, angajat al unei persoane juridice straine, care poate sa desfasoare activitate pe teritoriul Romaniei in urmatoarele situatii: este detasat pe teritoriul Romaniei, in numele intreprinderii si sub coordonarea acesteia, in cadrul unui contract incheiat intre intreprinderea care face detasarea si beneficiarul prestarii de servicii care isi desfasoara activitatea in Romania; este detasat la o unitate situata pe teritoriul Romaniei sau la o intreprindere care apartine unui grup de intreprinderi, situata pe teritoriul Romaniei;
h) personal inalt calificat - profesorii universitari, cercetatorii si personalul stiintific care desfasoara in Romania o activitate academica sau o activitate de cercetare in cadrul universitatilor, institutiilor de educatie si cercetare, autoritatilor si institutiilor din sistemul administratiei publice centrale.

Art. 3
(1) Strainii pot fi incadrati in munca pe teritoriul Romaniei la angajatori care functioneaza in mod legal, cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
a) locurile de munca vacante nu pot fi ocupate de cetateni romani, ai altor state membre ale Uniunii Europene, ai statelor semnatare ale Acordului privind Spatiul Economic European, precum si de rezidenti permanenti pe teritoriul Romaniei;
b) indeplinesc conditiile speciale de pregatire profesionala, experienta in activitate si autorizare, solicitate de angajator potrivit legislatiei in vigoare;
c) fac dovada faptului ca sunt apti din punct de vedere medical sa desfasoare activitatea respectiva si nu au antecedente penale care sa fie incompatibile cu activitatea pe care o desfasoara sau urmeaza sa o desfasoare pe teritoriul Romaniei;
d) se incadreaza in contingentul anual aprobat prin hotarare a Guvernului;
e) angajatorii au achitate la zi obligatiile catre bugetul de stat.
(2) Prevederile alin. (1) lit. a) nu se aplica strainilor care indeplinesc functia de administrator intr-o societate comerciala cu participare straina, in situatia in care este o singura persoana numita in aceasta functie, daca strainul desfasoara activitatea in calitate de sportiv profesionist, in conditiile existentei unei dovezi ca a desfasurat activitate similara in alta tara, solicitantilor autorizatiei pentru munca nominala, pentru lucratorii transfrontalieri, precum si strainilor posesori ai unui permis de sedere in scop de studii.

Art. 4
(1) Autorizatia de munca poate fi eliberata, la cererea angajatorului, de catre Oficiul Roman pentru Imigrari, pentru strainii care indeplinesc conditiile prevazute de legislatia romana cu privire la regimul strainilor, incadrarea in munca si detasarea acestora pe teritoriul Romaniei.
(2) Autorizatia de munca este necesara pentru obtinerea vizei de lunga sedere pentru angajare in munca sau, dupa caz, a permisului de sedere in scop de munca.
(3) Autorizatia de munca se va elibera si strainilor care:
a) provin din state cu care Romania are incheiate acorduri, conventii sau intelegeri de desfiintare a vizelor pentru trecerea frontierei in acest scop sau pentru care Romania a renuntat unilateral la obligativitatea vizelor;
b) beneficiaza de drept de sedere temporara pentru reintregirea familiei, acordat in conditiile stabilite de legislatia privind regimul strainilor in Romania;
c) beneficiaza de drept de sedere temporara in scop de studii si solicita incadrarea in munca in baza unui contract individual de munca cu timp partial, cu program de maximum 4 ore pe zi;
d) sunt detasati pe teritoriul Romaniei.

Art. 5
Pot fi incadrati in munca sau, dupa caz, pot presta munca la persoane fizice sau juridice din Romania, fara autorizatie de munca, urmatoarele categorii:
a) strainii titulari ai dreptului de sedere permanenta pe teritoriul Romaniei;
b) strainii al caror acces pe piata muncii din Romania este reglementat prin acorduri, conventii sau intelegeri bilaterale incheiate de Romania cu alte state, daca aceasta posibilitate este stabilita prin textul acordului, conventiei sau intelegerii;
c) strainii care au dobandit o forma de protectie in Romania;
d) strainii care desfasoara activitati didactice, stiintifice sau alte categorii de activitati specifice cu caracter temporar in institutii de profil acreditate din Romania, in baza unor acorduri bilaterale, sau ca titular al unui drept de sedere pentru desfasurarea de activitati de cercetare stiintifica si personalul inalt calificat, in baza ordinului ministrului educatiei, cercetarii si tineretului, precum si strainii care desfasoara activitati artistice in institutii de cultura din Romania, in baza ordinului ministrului culturii si cultelor;
e) strainii care urmeaza sa desfasoare pe teritoriul Romaniei activitati temporare solicitate de ministere ori de alte organe ale administratiei publice centrale sau locale ori de autoritati administrative autonome;
f) strainii care sunt numiti sefi de filiala, reprezentanta sau de sucursala pe teritoriul Romaniei a unei companii care are sediul in strainatate, in conformitate cu actele prevazute de legislatia romana in acest sens;
g) strainii membri de familie ai cetatenilor romani;
h) strainii angajati ai persoanelor juridice cu sediul in unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau in unul dintre statele semnatare ale Acordului privind Spatiul Economic European, detasati in Romania, cu conditia prezentarii permisului de sedere din acel stat.

Art. 6
(1) Tipurile de autorizatii de munca ce pot fi acordate strainilor sunt urmatoarele:
a) autorizatia de munca pentru lucratorii permanenti - da dreptul titularului sa fie incadrat in munca pe baza contractului individual de munca incheiat pe durata nedeterminata sau determinata, la o singura persoana fizica sau juridica din Romania ori la o reprezentanta, sucursala sau filiala din Romania a unei persoane juridice cu sediul in strainatate;
b) autorizatia de munca pentru lucratorii detasati - da dreptul titularului sa presteze munca, pentru o perioada de maximum un an la un interval de minimum 5 ani, in baza deciziei de detasare de la un angajator persoana juridica straina la un angajator persoana juridica din Romania ori la o reprezentanta, sucursala sau filiala din Romania a unei persoane juridice cu sediul in strainatate. In temeiul prevederilor acordurilor, conventiilor sau intelegerilor internationale la care Romania este parte, perioada pentru care lucratorul detasat desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei poate fi prelungita in conditiile si situatiile prevazute in mod expres de acestea;
c) autorizatia de munca pentru lucratorii sezonieri - da dreptul titularului sa fie incadrat in munca pe teritoriul Romaniei pentru o perioada de cel mult 6 luni intr-un interval de 12 luni, neputand fi prelungit in vederea ocuparii unui loc de munca de alta natura;
d) autorizatia de munca pentru lucratorii stagiari - da dreptul titularului sa fie incadrat in munca pe teritoriul Romaniei pentru efectuarea unui stagiu in vederea obtinerii unei calificari profesionale;
e) autorizatia de munca pentru sportivi - da dreptul sportivilor profesionisti sa fie incadrati in munca la un singur angajator roman, al carui obiect principal de activitate il constituie desfasurarea de activitati sportive, pe o perioada de cel mult 12 luni, cu posibilitatea prelungirii pe noi intervale de pana la 12 luni;
f) autorizatia de munca nominala - da dreptul titularului sa presteze activitati sezoniere, daca acesta a desfasurat anterior activitati in baza unei autorizatii de munca pentru lucratorii sezonieri, la acelasi angajator de pe teritoriul Romaniei, si care a respectat obligatia de a parasi teritoriul Romaniei la expirarea duratei contractului individual de munca anterior, potrivit conditiilor impuse prin lege;
g) autorizatia de munca pentru lucratorii transfrontalieri - da dreptul titularului sa fie incadrat in munca pe baza contractului individual de munca pe o perioada de cel mult 12 luni, cu posibilitatea prelungirii pe noi intervale de pana la 12 luni, la o singura persoana fizica sau juridica din Romania ori la o reprezentanta, sucursala sau filiala din Romania a unei persoane juridice cu sediul in strainatate, in conditiile prevazute la art. 2 lit. f).
(2) In temeiul prevederilor acordurilor, conventiilor sau intelegerilor internationale la care Romania este parte, autorizatiile de munca pot fi eliberate sau prelungite in conditiile si situatiile prevazute in mod expres de catre acestea.

Art. 7
(1) In vederea obtinerii autorizatiei de munca pentru lucratorii permanenti, angajatorul, persoana juridica din Romania ori o reprezentanta, sucursala sau filiala a unei persoane juridice cu sediul in strainatate, va depune la Oficiul Roman pentru Imigrari o cerere motivata privind necesitatea incadrarii in munca a strainului, insotita de urmatoarele documente:
a) actul constitutiv al societatii comerciale sau, dupa caz, actul de infiintare a persoanei juridice, precum si certificatul de inmatriculare la oficiul registrului comertului, in copie si in original;
b) certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului, din care sa rezulte ca nu s-au operat cereri de inscriere de mentiuni referitoare la existenta unei hotarari judecatoresti definitive pentru savarsirea de infractiuni de catre asociatul unic sau, dupa caz, de asociati, in legatura cu activitatea pe care o desfasoara sau la declararea starii de faliment;
c) scrisoarea prin care se atesta bonitatea angajatorului, eliberata de banca la care acesta are deschis contul;
d) certificatul de atestare fiscala emis de administratia finantelor publice in a carei raza teritoriala angajatorul isi are sediul social, privind achitarea la zi a obligatiilor catre bugetul de stat;
e) adeverinta eliberata de agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi are sediul angajatorul, cu privire la forta de munca disponibila pentru locul de munca vacant comunicat de angajator potrivit dispozitiilor legale;
f) fisa postului, organigrama cu precizarea functiilor ocupate si vacante;
g) dovada publicarii anuntului pentru ocuparea postului vacant intr-un cotidian de larga circulatie;
h) copia procesului-verbal intocmit in urma selectiei realizate pentru ocuparea posturilor vacante;
i) curriculum vitae al strainului, care sa contina si declaratia pe propria raspundere a acestuia ca nu are antecedente penale, ca este apt din punct de vedere medical pentru a fi incadrat in munca si ca are cunostinte minime de limba romana;
j) copia actului de studii necesar pentru incadrarea in functia sau in meseria pentru care se solicita eliberarea autorizatiei de munca, tradus si supralegalizat in conditiile legii; diplomele, certificatele si titlurile stiintifice eliberate in strainatate, in sistemul de invatamant, vor fi insotite de atestatul de recunoastere eliberat de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, in conditiile prevazute de legislatia in domeniu;
k) copiile documentelor care atesta pregatirea profesionala obtinuta in afara sistemului de invatamant sau, dupa caz, care atesta experienta profesionala, traduse si supralegalizate in conditiile legii;
l) copia documentului de trecere a frontierei, valabil, al strainului si, dupa caz, copia permisului de sedere in Romania;
m) doua fotografii tip 3/4 ale strainului.
(2) In vederea obtinerii autorizatiei de munca pentru lucratorii permanenti, angajatorul persoana fizica va depune la Oficiul Roman pentru Imigrari o cerere motivata, insotita de documentele prevazute la alin. (1) lit. d)-m), precum si de urmatoarele documente:
a) copia actului de identitate si, dupa caz, a autorizatiei sau a altui document legal care atesta exercitarea unei activitati ori profesii independente;
b) dovada ca dispune de venituri suficiente pentru plata salariului angajatului strain;
c) cazierul judiciar al persoanei fizice angajatoare.

Art. 8
Pot fi incadrati in baza autorizatiei de munca pentru lucratori permanenti strainii a caror perioada de detasare inceteaza, in baza dreptului de sedere pentru alte scopuri, la angajatorul la care a fost detasat. Pentru eliberarea autorizatiei de munca este necesara prezentarea documentelor prevazute la art. 7 alin. (1) lit. a)-d), f) si i)-m).

Art. 9
(1) In vederea obtinerii autorizatiei de munca pentru lucratorii sezonieri, angajatorul, persoana juridica din Romania ori o reprezentanta, sucursala sau filiala a unei persoane juridice cu sediul in strainatate, va depune la Oficiul Roman pentru Imigrari o cerere motivata privind necesitatea incadrarii in munca a strainului, insotita de documentele prevazute la art. 7 alin. (1) lit. a)-e), i), l) si m), precum si de:
a) copia actului de studii necesar pentru incadrarea in functia sau in meseria pentru care se solicita eliberarea autorizatiei de munca, tradus si supralegalizat in conditiile legii;
b) copiile documentelor care atesta pregatirea profesionala obtinuta in afara sistemului de invatamant sau, dupa caz, care atesta experienta profesionala, traduse si supralegalizate in conditiile legii.
(2) Pentru obtinerea autorizatiei de munca pentru lucratorii sezonieri, angajatorul persoana fizica va depune la Oficiul Roman pentru Imigrari o cerere motivata, insotita de documentele prevazute la art. 7 alin. (1) lit. d), e, i), l) si m), precum si de:
a) copia actului de studii necesar pentru incadrarea in functia sau in meseria pentru care se solicita eliberarea autorizatiei de munca, tradus si supralegalizat in conditiile legii;
b) copiile documentelor care atesta pregatirea profesionala obtinuta in afara sistemului de invatamant sau, dupa caz, care atesta experienta profesionala, traduse si supralegalizate in conditiile legii;
c) copia actului de identitate si, dupa caz, a autorizatiei sau a altui document legal care atesta exercitarea unei activitati ori profesii independente;
d) dovezi ca dispune de venituri suficiente pentru plata salariului angajatului strain;
e) cazierul judiciar al persoanei fizice angajatoare.

Art. 10
(1) In vederea obtinerii autorizatiei de munca nominala, angajatorul, persoana juridica din Romania ori o reprezentanta, sucursala sau filiala a unei persoane juridice cu sediul in strainatate, va depune la Oficiul Roman pentru Imigrari o cerere motivata privind necesitatea incadrarii in munca a strainului, insotita de documentele prevazute la art. 7 alin. (1) lit. b)-d), i), l) si m).
(2) Pentru obtinerea autorizatiei de munca nominale, angajatorul persoana fizica va depune Oficiul Roman pentru Imigrari o cerere motivata, insotita de documentele prevazute la art. 7 alin. (1) lit. d), i), l) si m), precum si de:
a) copia actului de identitate si, dupa caz, a autorizatiei sau a altui document legal care atesta exercitarea unei activitati ori profesii independente;
b) dovezi ca dispune de venituri suficiente pentru plata salariului angajatului strain;
c) cazierul judiciar al persoanei fizice angajatoare.

Art. 11
In vederea obtinerii autorizatiei de munca pentru lucratorii stagiari, angajatorul, persoana juridica din Romania ori o reprezentanta, sucursala sau filiala a unei persoane juridice cu sediul in strainatate, va depune la Oficiul Roman pentru Imigrari o cerere motivata privind necesitatea incadrarii in munca a strainului, insotita de documentele prevazute la art. 7 alin. (1) lit. a)-e) si j)-m).

Art. 12
In vederea obtinerii autorizatiei de munca pentru sportivi, angajatorul persoana juridica din Romania va depune a Oficiul Roman pentru Imigrari o cerere motivata privind necesitatea incadrarii in munca a strainului, insotita de documentele prevazute la art. 7 alin. (1) lit. a)-d), i), l) si m).

Art. 13
(1) In vederea obtinerii autorizatiei de munca pentru lucratori transfrontalieri, angajatorul, persoana juridica din Romania ori o reprezentanta, sucursala sau filiala a unei persoane juridice cu sediul in strainatate, va depune la Oficiul Roman pentru Imigrari o cerere motivata privind necesitatea incadrarii in munca a strainului, insotita de documentele prevazute la art. 7 alin. (1) lit. a)-d) si h)-m).
(2) In vederea obtinerii autorizatiei de munca pentru lucratori transfrontalieri, angajatorul persoana fizica va depune la Oficiul Roman pentru Imigrari o cerere motivata, insotita de documentele prevazute la art. 7 alin. (1) lit. d) si h)-m), precum si de:
a) copia actului de identitate si, dupa caz, a autorizatiei sau a altui document legal care atesta exercitarea unei activitati ori profesii independente.
b) dovezi ca dispune de venituri suficiente pentru plata salariului angajatului strain;
c) cazierul judiciar al persoanei fizice angajatoare.

Art. 14
(1) Pentru obtinerea autorizatiei de munca pentru lucratorii detasati, angajatorul, persoana juridica din Romania ori o reprezentanta, sucursala sau filiala a unei persoane juridice cu sediul in strainatate, va depune o cerere motivata, insotita de documentele prevazute la art. 7 alin. (1) lit. a), b) si i), precum si de:
a) documentul de trecere a frontierei, valabil, al strainului, pe care este aplicata, dupa caz, viza de lunga sedere pentru alte scopuri, in original si in copie;
b) copia contractului individual de munca, tradus si legalizat;
c) copia actului de detasare, tradus si legalizat;
d) dupa caz, copia contractului comercial de prestari de servicii, tradus si legalizat;
e) copia actului de studii necesar pentru detasarea in functia sau in meseria pentru care se solicita eliberarea autorizatiei de munca, tradus si legalizat;
f) copiile documentelor care atesta pregatirea profesionala obtinuta in afara sistemului de invatamant sau, dupa caz, care atesta experienta profesionala, traduse si legalizate;
g) doua fotografii 3/4 ale strainului.
(2) Autorizatia de munca pentru lucratorii detasati este necesara pentru desfasurarea de activitati lucrative pe teritoriul Romaniei pe o perioada mai mare de 60 de zile.

Art. 15
(1) Cererea pentru eliberarea autorizatiei de munca se solutioneaza de catre Oficiul Roman pentru Imigrari in termen de 30 de zile de la data inregistrarii acesteia. In cazurile in care, pentru constatarea indeplinirii conditiilor de obtinere a autorizatiei de munca, sunt necesare verificari suplimentare, termenul de solutionare a cererii poate fi prelungit cu cel mult 15 zile.
(2) Autorizatia de munca se elibereaza pentru o perioada de cel mult un an, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 6 alin. (1) lit. c) si f).
(3) Autorizatia de munca se prelungeste automat pentru noi perioade de pana la un an in situatia continuarii raporturilor de munca cu acelasi angajator in baza contractului individual de munca incheiat pe perioada nedeterminata, prin prelungirea dreptului de sedere in scop de munca, si se atesta prin permisul de sedere care se elibereaza in acest scop.
(4) In cazul contractelor individuale de munca incheiate pe perioade determinate, autorizatia de munca se prelungeste pentru perioada solicitata care nu poate fi mai mare de un an si decat termenul de valabilitate al contractului. Pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei peste perioada de valabilitate initiala a contractului este necesara prezentarea acordului scris al partilor cu privire la prelungirea valabilitatii contractului, incheiat potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) In situatiile prevazute la alin. (4), autorizatia de munca se prelungeste prin prelungirea dreptului de sedere in scop de munca si se atesta prin permisul de sedere care se elibereaza in acest scop.
(6) Prevederile alin. (4) si (5) se aplica in mod corespunzator si in cazul lucratorilor stagiari. In acest caz autorizatia de munca se poate prelungi succesiv numai pana la obtinerea calificarii profesionale pentru care s-a organizat stagiul.
(7) Pentru strainii prevazuti la art. 4 alin. (3) lit. b) si c), in cazul mentinerii raporturilor de munca cu acelasi angajator, prelungirea autorizatiei de munca se va realiza cu prezentarea urmatoarelor documente:
a) contractul individual de munca din care sa reiasa continuarea raporturilor de munca cu angajatorul pentru care li s-a emis autorizatia de munca, vizat de inspectoratul teritorial de munca in a carui raza isi are sediul angajatorul, sau acordul scris al partilor cu privire la prelungirea valabilitatii contractului individual de munca incheiat pe perioada determinata, in conditiile Legii nr. 53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) certificatul de atestare fiscala emis de administratia finantelor publice in a carei raza teritoriala isi are sediul angajatorul, privind achitarea la zi a obligatiilor catre bugetul de stat, sau dovada ca angajatorul persoana fizica dispune de venituri suficiente pentru plata salariului angajatului strain.
(8) Prelungirea contractului individual de munca in baza acordului scris al partilor incheiat in conditiile Legii nr. 53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, isi produce efectele numai sub rezerva prelungirii autorizatiei de munca.
(9) Daca raportul de munca al strainului inceteaza inainte de expirarea perioadei pentru care a fost eliberata autorizatia de munca, incadrarea in munca la alt angajator se poate face numai daca se obtine o noua autorizatie de munca, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 6 lit. b), c) si f).
(10) In cazul neacordarii autorizatiei de munca, Oficiul Roman pentru Imigrari are obligatia de a comunica in scris angajatorului, motivele care au stat la baza acestei decizii.
(11) Pentru eliberarea unei noi autorizatii de munca se vor depune la Oficiul Roman pentru Imigrari cererea si documentele prevazute la art. 7 si 11-13.

Art. 16
Pentru depunerea documentatiei in vederea obtinerii autorizatiei de munca, angajatorul poate fi reprezentat printr-un salariat incadrat cu contract individual de munca pe durata nedeterminata cu norma intreaga, cu atributii de reprezentare a angajatorului in raporturile cu tertii, printr-o societate de consultanta juridica sau prin avocat, potrivit legii.

Art. 17
(1) Angajatorul are obligatia sa inregistreze contractul individual de munca incheiat in baza autorizatiei de munca la inspectoratul teritorial de munca, in termenul prevazut de lege.
(2) Angajatorul are obligatia sa inregistreze acordul scris al partilor cu privire la prelungirea valabilitatii contractului individual de munca pe durata determinata, incheiat cu un strain, la inspectoratul teritorial de munca competent, cu prezentarea permisului de sedere in scop de munca valabil sau a autorizatiei de munca valabile, in termen de 20 de zile de la eliberarea documentelor care atesta prelungirea autorizatiei de munca.

Art. 18
(1) Angajatorul la care s-a dispus detasarea transmite inspectoratului teritorial de munca in a carui raza teritoriala isi are sediul o comunicare privind detasarea salariatilor straini pentru al caror acces pe piata muncii din Romania este necesara autorizatia de munca, cu cel putin 5 zile anterioare inceperii activitatii acestora pe teritoriul Romaniei, dar nu mai tarziu de prima zi de activitate. Orice modificare a elementelor prevazute in comunicare se transmite inspectoratului teritorial de munca in termen de 5 zile de la data producerii acesteia.
(2) Comunicarea prevazuta la alin. (1) trebuie sa cuprinda:
a) datele de identificare ale angajatorului la care s-a facut detasarea: denumirea, adresa completa, codul unic de inregistrare sau un alt numar de identificare a angajatorului;
b) datele de identificare ale angajatorului strain care face detasarea: denumirea, adresa completa, codul unic de inregistrare sau un alt numar de identificare a angajatorului, numele/denumirea, precum si adresa completa ale reprezentantului legal in Romania;
c) informatii privind detasarea: data la care incepe detasarea, scopul detasarii si durata acesteia;
d) lista persoanelor detasate: numele si prenumele acestora, functia/meseria, data nasterii, seria si numarul documentului de calatorie, cetatenia.

Art. 19
(1) La propunerea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, in concordanta cu politica privind migratia fortei de munca si luand in considerare situatia pietei muncii din Romania, anual, prin hotarare a Guvernului se stabileste numarul de autorizatii de munca ce pot fi eliberate strainilor.
(2) In vederea elaborarii hotararii Guvernului prevazute la alin. (1):
a) Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse elaboreaza lista ocupatiilor deficitare pe piata fortei de munca autohtona;
b) Oficiul Roman pentru Imigrari transmite trimestrial Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse situatia statistica a autorizatiilor de munca si a permiselor de sedere in scop de munca, precum si situatia cetatenilor Uniunii Europene care desfasoara pe teritoriul Romaniei activitati dependente.

Art. 20
(1) La eliberarea autorizatiei de munca, angajatorul va plati echivalentul in lei a 200 euro, raportat la cursul oficial al Bancii Nationale a Romaniei la data efectuarii platii.
(2) Pe documentele prin care au fost achitate tarifele pentru eliberarea autorizatiei de munca, unitatile Trezoreriei Statului vor confirma, prin semnatura si stampila, incasarea sumelor respective in conturile corespunzatoare de venituri ale bugetului de stat.

Art. 21
(1) Autorizatia de munca se anuleaza de Oficiul Roman pentru Imigrari in urmatoarele cazuri, in termen de 5 zile lucratoare de la:
a) solicitarea angajatorului ca urmare a incetarii din initiativa sa a raportului de munca cu strainul sau in cazul incetarii contractului individual de munca ca urmare a acordului partilor;
b) solicitarea angajatorului sau a strainului ca urmare a incetarii perioadei pentru a fost detasat in Romania;
c) solicitarea strainului ca urmare a incetarii raportului de munca din initiativa acestuia;
d) sesizarea organelor competente, potrivit legislatiei in vigoare, in cazul in care strainul a fost declarat indezirabil, i s-a anulat sau revocat dreptul de sedere in Romania ori in cazul in care acesta nu mai indeplineste conditiile privind incadrarea in munca;
e) nereprezentarea angajatorului in vederea ridicarii autorizatiei de munca de la Oficiul Roman pentru Imigrari, in termen de 30 de zile de la data solutionarii cererii.
(2) Autorizatia de munca anulata se retine la Oficiul Roman pentru Imigrari, insotita de cererea de anulare si de documentele care atesta incetarea raporturilor de munca.

Art. 22
(1) Pierderea autorizatiei de munca se comunica Oficiului Roman pentru Imigrari, in termen de 3 zile de la data constatarii pierderii. In acelasi termen se comunica Oficiului Roman pentru Imigrari deteriorarea sau distrugerea permisului de sedere in scop de munca.
(2) La cererea titularului, Oficiul Roman pentru Imigrari va elibera un duplicat al autorizatiei de munca pierdute, deteriorate sau distruse.

Art. 23
Autorizatia de munca se pastreaza de catre angajat. Pentru a face dovada legalitatii incadrarii in munca a strainului, angajatorul trebuie sa detina o copie legalizata a autorizatiei de munca sau a permisului de sedere in scop de munca, dupa caz.

Art. 24
(1) Angajatorul care are incadrat in munca un strain caruia nu ii este necesara autorizatia de munca are obligatia de a comunica Oficiului Roman pentru Imigrari copia contractului individual de munca, copia actului de detasare, precum si a inscrisurilor care atesta apartenenta la una dintre categoriile prevazute la art. 5 lit. g) si h), dupa caz.
(2) Angajatorul prevazut la alin. (1) are obligatia de a comunica Oficiului Roman pentru Imigrari, in termen de 10 zile, modificarea sau incetarea contractului individual de munca incheiat cu strainul caruia nu ii este necesara autorizatia de munca ori, dupa caz, incetarea detasarii acestuia.

Art. 25
(1) La cererea autoritatilor administratiei publice centrale de specialitate, Oficiul Roman pentru Imigrari, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, elibereaza autorizatia de munca fara indeplinirea conditiilor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. d) si e) strainilor care au o implicare directa si necesara in cadrul unor proiecte desfasurate in Romania, care contribuie la dezvoltarea si modernizarea infrastructurii economice a tarii si determina un efect pozitiv de antrenare in economie.
(2) Strainilor prevazuti la alin. (1) nu le sunt aplicabile dispozitiile prezentei ordonante de urgenta referitoare la limitarea in timp a valabilitatii autorizatiei de munca.
(3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica si strainilor care, la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, au o implicare directa si necesara in cadrul unor proiecte desfasurate in Romania, care contribuie la dezvoltarea si modernizarea infrastructurii economice a tarii si determina un efect pozitiv de antrenare in economie.

Art. 26
Constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) primirea la munca a unui strain fara autorizatie de munca sau permis de sedere in scop de munca, cu amenda de la 1.500 la 2.000 lei pentru fiecare strain, fara ca amenda sa poata depasi 100.000 lei;
b) mentinerea unui strain in munca dupa expirarea autorizatiei de munca sau a permisului de sedere in scop de munca, cu amenda de la 1.500 la 2.000 lei pentru fiecare strain, fara ca amenda sa poata depasi 100.000 lei;
c) netransmiterea catre inspectoratul teritorial de munca a comunicarii prevazute la art. 18 alin. (1) sau a modificarilor elementelor prevazute in aceasta comunicare, cu amenda de la 3.000 la 6.000 lei;
d) neindeplinirea obligatiilor prevazute la art. 22 alin. (1) ori art. 24 alin. (1) sau (2), cu amenda de la 1.500 la 3.000 lei.

Art. 27
(1) Constatarea si sanctionarea contraventiilor prevazute la art. 26 se fac de catre inspectorii de munca din cadrul Inspectiei Muncii, precum si de catre lucratorii Oficiului Roman pentru Imigrari.
(2) Prevederile alin. (1) si ale art. 26 referitoare la contraventii se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Prevederile art. 26 intra in vigoare la 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Art. 28
Sumele provenite din tarifele platite conform prevederilor art. 20, precum si cele provenite din amenzile prevazute la art. 26 se fac venit la bugetul de stat.

Art. 29
Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga:
a) Legea nr. 203/1999 privind permisele de munca, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 544 din 17 iunie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) Hotararea Guvernului nr. 1.873/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 203/1999 privind permisele de munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 94 din 1 februarie 2006.

Art. 30
In cuprinsul actelor normative in vigoare, referirile la sintagma "permis de munca" se considera a fi facute la sintagma "autorizatie de munca", in sensul prezentei ordonante de urgenta.Poate fi de interes si:
Legea 57/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, precum si a altor acte normative
Ordin 500/2016 privind documentele care atesta resedinta in strainatate in vederea exercitarii dreptului de vot la alegerile parlamentare din anul 2016
OG 1/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar. Ordonanta 1/2016
Legea 295/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila
Legea 291/2015 privind aprobarea OUG 64/2014 pentru modificarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate
Ordin 5269/2015 privind aprobarea Metodologiei de recunoastere si echivalare a diplomelor si certificatelor obtinute la absolvirea studiilor universitare de nivel licenta, master sau postuniversitare la institutii acreditate de invatamant superior di
Legea 101/2015 pentru modificarea Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat romanilor de pretutindeni. Lege nr. 101/2015
Legea 61/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 189/2003 privind asistenta judiciara internationala in materie civila si comerciala. Lege nr. 61/2015
HG 19/2015 pentru completarea art. 12 din Hotararea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar
Legea 137/2014 privind aprobarea OG 1/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania si a OG 44/2004 privind integrarea sociala a strainilor care au dobandit o forma de protectie sau un drept de sedere in Romania,
OUG 64/2014 pentru modificarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate. Ordonanta de urgenta nr. 64/2014
HG 837/2014 privind infiintarea si functionarea lectoratelor de limba, literatura, cultura si civilizatie romaneasca in universitati din strainatate. Hotarare nr. 837/2014
Ordin 149/2014 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 163/2011 privind preschimbarea permiselor de conducere nationale eliberate de autoritatile competente ale altor state cu documente similare romane
Ordin 1839/2014 privind stabilirea sectiilor de votare din strainatate pentru organizarea si desfasurarea alegerii Presedintelui Romaniei in anul 2014
OG 23/2014 pentru completarea art. 8 din OUG 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar. Ordonanta nr. 23/2014
OG 22/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania. Ordonanta nr. 22/2014
Legea 291/2007 privind intrarea, stationarea, desfasurarea de operatiuni sau tranzitul fortelor armate straine pe teritoriul Romaniei, republicata 2014. Lege nr. 291/2007 republicata 2014
OG 1/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania si a OG 44/2004 privind integrarea sociala a strainilor care au dobandit o forma de protectie sau un drept de sedere in Romania, precum si a cetatenilor statelor
HG 1087/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate
Ordin 258/2013 privind aprobarea Normelor pentru atribuirea contractelor de prestari de servicii privind organizarea in strainatate de catre Autoritatea Nationala pentru Turism a evenimentelor de promovare si dezvoltare a destinatiilor, formelor si p
Curierul Judiciar, Nr. 2/2015
Editura C.H. Beck

Pret: 41.9 lei
35.62 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
100 useri online

Useri autentificati: