DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordonanta de urgenta pentru accelerarea procedurii de acordare a despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv, oug nr. 81/2007[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 446 din 29/06/2007

Avand in vedere necesitatea instituirii unor prevederi legale care sa permita ca Fondul Proprietatea sa devina operational in cel mai scurt timp astfel incat actionarii sa aiba posibilitatea sa isi valorifice actiunile, in vederea eliminarii riscului promovarii unor actiuni in justitie impotriva statului roman, tinand seama de necesitatea redefinirii instrumentelor prin care urmeaza a se acorda despagubirile, precum si a statutului Fondului Proprietatea - S.A., pentru unificarea cadrului legislativ in materia acordarii despagubirilor, intrucat inregistrarea la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, distribuirea, admiterea la tranzactionare pe o piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti - S.A. si inceperea propriu-zisa a tranzactionarii actiunilor emise de Fondul Proprietatea - S.A. si de entitatile ale caror actiuni au format capitalul social initial al acesteia presupun parcurgerea unor termene procedurale, iar interesul persoanelor despagubite este de urgentare a acestor proceduri, avand in vedere ca toate aceste elemente vizeaza interesul public si constituie situatii extraordinare, a caror reglementare nu poate fi amanata, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.


Titlul I - Modificarea si completarea titlului VII "Regimul stabilirii si platii despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv" din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente


Articol unic
Titlul VII "Regimul stabilirii si platii despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv" din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Dupa alineatul (3) al articolului 1 se introduc doua noi alineate, alineatele (4) si (5), cu urmatorul cuprins:
"(4) Despagubirilor acordate prin hotarari ale comisiilor judetene si a municipiului Bucuresti in baza Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despagubiri sau compensatii cetatenilor romani pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase in Basarabia, Bucovina de Nord si fiinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace intre Romania si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, cu modificarile si completarile ulterioare, li se aplica procedura prevazuta la Capitolul V1.
(5) Pana la data la care sursele de finantare prevazute la art. 141 alin. (4) vor fi operationale si la dispozitia Directiei pentru acordarea despagubirilor in numerar, plata despagubirilor acordate in temeiul Legii nr. 290/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se va face de catre Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, din fondurile transferate in acest scop de la Ministerul Economiei si Finantelor."
2. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2. - Pentru asigurarea resurselor financiare necesare acordarii de despagubiri in conformitate cu prevederile prezentei legi Fondul Proprietatea functioneaza ca un organism de plasament colectiv, sub forma unei societati de investitii de tip inchis, cu personalitate juridica, din categoria altor organisme de plasament colectiv."
3. La articolul 3, literele a) si g) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) titlurile de despagubire sunt certificate emise de Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor, in numele si pe seama statului roman, care incorporeaza drepturile de creanta ale detinatorilor asupra statului roman, corespunzator despagubirilor acordate potrivit prezentei legi si care urmeaza a fi valorificate prin conversia lor in actiuni emise de Fondul "Proprietatea" si/sau, dupa caz, in functie de optiunea titularului ori a titularilor inscrisi in acestea, prin preschimbarea lor contra titluri de plata, in limitele si conditiile prevazute in prezenta lege. Titlurile de despagubire nu pot fi vandute, cumparate, date in garantie sau transferate in orice alt mod, cu titlu oneros sau cu titlu gratuit, cu exceptia dobandirii acestora ca efect al succesiunii. Actele de instrainare a titlurilor de despagubire, cu exceptia transmiterii ca urmare a succesiunii, sunt lovite de nulitate absoluta. Titlurile de despagubire nu sunt titluri de participare ale altor organisme de plasament colectiv (AOPC) si nu intra sub incidenta Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, si a reglementarilor emise de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare in aplicarea acesteia.
.....................................................................................................................
g) titlu de valoare nominala nevalorificat este orice titlu de valoare nominala emis de Ministerul Finantelor Publice, neutilizat de catre detinator sau dobanditorul subsecvent inregistrat al acestuia, in cadrul procesului de privatizare in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si care se converteste in titluri de despagubire, prin decizia Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor, potrivit procedurii prevazute in prezenta lege; la data intrarii in vigoare a prezentei legi inceteaza puterea circulatorie a titlurilor de valoare nominala nevalorificate."
4. La articolul 3, dupa litera g) se introduc trei noi litere, literele h), i) si j), cu urmatorul cuprins:
"h) titlurile de plata sunt certificate emise de Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, in numele si pe seama statului roman, care incorporeaza drepturile de creanta ale detinatorilor asupra statului roman, de a primi, in numerar o suma de maxim 500.000 lei. Sumele aferente despagubirilor in numerar se platesc in doua transe, pe parcursul a doi ani, calculati cu incepere de la data emiterii titlului de plata, pana la concurenta sumei de 500.000 lei, chiar daca valoarea titlurilor de despagubire depaseste aceasta suma. Sumele aferente despagubirilor in numerar in cuantum de maxim 250.000 lei se vor plati intr-o singura transa. Despagubirile in numerar mai mari de 250.000 lei dar pana in 500.000 lei se vor plati astfel: prima transa a despagubirilor in numerar va fi in cuantum de 250.000 lei, cea de-a doua transa a despagubirilor va fi reprezentata de diferenta intre cuantumul total al despagubirilor in numerar si suma de 250.000 lei. Suma de pana la 500.000 lei urmeaza a se acorda pentru fiecare dosar de despagubire, cu mentiunea ca in ipoteza in care obiectul cererilor de restituire, desi identic, a fost disjuns, pretentiile de restituire fiind solutionate de entitati diferite, dosarele respective se vor conexa, socotindu-se a fi un singur dosar de despagubire;
i) titlurile de conversie sunt certificate emise de Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, in numele si pe seama statului roman, care incorporeaza drepturile de creanta ale detinatorilor asupra statului roman si care urmeaza a fi valorificate prin conversia lor in actiuni emise de Fondul "Proprietatea". Titlurile de conversie nu pot fi vandute, cumparate, date in garantie sau transferate in orice alt mod cu titlu oneros sau cu titlu gratuit, cu exceptia dobandirii acestora ca efect al succesiunii. Actele de instrainare a titlurilor de conversie cu exceptia transmiterii ca urmare a succesiunii sunt lovite de nulitate absoluta. Titlurile de conversie nu sunt titluri de participare ale AOPC si nu intra sub incidenta Legii nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si a reglementarilor emise de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare in aplicarea acesteia;
j) investitor este persoana fizica sau juridica ce detine actiuni emise de Fondul Proprietatea."
5. La articolul 5 alineatul (1), literele a) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) drepturile stabilite prin titlurile de despagubire nu pot fi vandute, cumparate, date in garantie sau transferate in orice alt mod, cu titlu oneros sau cu titlu gratuit, cu exceptia dobandirii acestora ca efect al succesiunii. Actele de instrainare a acestor drepturi, cu exceptia transmiterii ca efect al succesiunii, sunt lovite de nulitate absoluta;
.....................................................................................................................
c) au o durata limitata de existenta si circulatie, respectiv pana la conversia in actiuni emise de Fondul "Proprietatea" si/sau, dupa caz, in functie de optiunea titularului ori a titularilor inscrisi in acestea, pana la preschimbarea lor contra titluri de plata, in limitele si in conditiile prevazute de prezenta lege;".
6. Dupa alineatul (2) al articolului 5 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) In vederea valorificarii titlurilor de despagubire, titlurilor de plata, titlurilor de conversie, dupa caz, valoarea despagubirilor mentionata in deciziile de despagubire/titlurile respective se rotunjeste la leu prin majorare pentru fractiunile de peste 50 de bani inclusiv si prin neglijarea fractiunilor de pana la 49 de bani inclusiv."
7. Alineatul (1) al articolului 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6. - (1) Prin derogare de la prevederile privind constituirea societatilor de investitii de tip inchis din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, prin hotarare a Guvernului, Fondul "Proprietatea" este organizat ca organism de plasament colectiv, din categoria altor organisme de plasament colectiv (AOPC), sub forma unei societati de investitii de tip inchis, prevazuta la art. 114 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Fondul "Proprietatea" functioneaza in conformitate cu prevederile prezentei legi. Unde prezenta lege nu dispune se aplica in mod corespunzator dispozitiile Legii nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si, in completare, prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."
8. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7. - (1) Fondul "Proprietatea" functioneaza sub forma unei societati de investitii de tip inchis, detinuta initial in intregime de statul roman, in calitate de actionar unic, pana la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre persoane fizice sau juridice, potrivit prezentei legi. Transmiterea actiunilor din proprietatea statului se realizeaza fie prin transfer direct catre persoanele despagubite, respectiv detinatorii de titluri de despagubire si/sau de conversie, fie catre persoanele care subscriu in cadrul ofertei/ofertelor publice de vanzare lansate de Ministerul Economiei si Finantelor. Ministerul Economiei si Finantelor va derula oferta publica de vanzare conform prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si reglementarilor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.
(2) Fondul "Proprietatea" se inregistreaza la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, ca alt organism de plasament colectiv (AOPC), de tip special constituit in scopul acordarii despagubirilor aferente imobilelor care nu pot fi restituite in natura, distinct de alte categorii de AOPC mentionate in reglementarile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, pe baza urmatoarelor documente:
a) certificatul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului, in copie legalizata;
b) incheierea judecatorului delegat de pe langa Oficiul Registrului Comertului prin care se autorizeaza constituirea Fondului "Proprietatea" si se dispune inregistrarea acestuia, in copie;
c) contractul de depozitare incheiat cu un depozitar autorizat, in original si in forma autentica;
d) actul constitutiv al Fondului "Proprietatea", in copie;
e) lista cuprinzand specimenele de semnaturi pentru reprezentantii Fondului "Proprietatea" in relatia cu Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare;
f) raportul de evaluare intocmit potrivit art. 91 alin. (2);
g) pentru reprezentantul compartimentului de control intern, documentele prevazute la art. 34 alin. (1) din Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2004 privind autorizarea si functionarea societatilor de administrare a investitiilor, a organismelor de plasament colectiv si a depozitarilor, aprobat prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 67/2004, cu modificarile ulterioare;
h) reglementarile interne ale Fondului "Proprietatea", in original, avand continutul stabilit in regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare mentionat la lit. g);
i) pentru membrii Consiliului de supraveghere al Fondului "Proprietatea", documentele prevazute la art. 19 alin. (1) lit. d) din Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2004, cu modificarile ulterioare;
j) prospect intocmit cu respectarea prevederilor Regulamentului nr. 809/2004 privind implementarea Directivei 2003/71/EC cu privire la informatiile ce trebuie cuprinse in cadrul prospectelor, precum si cu privire la forma, referintele la alte informatii, publicarea prospectelor si diseminarea anunturilor publicitare, publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. 149 din 30 aprilie 2004.
(3) Documentele prevazute la alin. (2) lit. g), h) si i) se depun doar in cazul in care Fondul "Proprietatea" se inregistreaza la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare anterior desemnarii societatii de administrare."
9. Dupa articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 71, cu urmatorul cuprins:
"Art. 71. - (1) De la data constituirii Fondului "Proprietatea" si pana la data intrarii in vigoare a contractului incheiat de Fondul "Proprietatea" cu societatea de administrare, Consiliul de Supraveghere al Fondului Proprietatea realizeaza toate operatiunile de administrare a acestuia, inclusiv in ceea ce priveste administrarea portofoliului de instrumente financiare al Fondului "Proprietatea", prin incheierea de acte de dispozitie cu privire la activele si sumele ce au fost sau vor fi transferate in temeiul prezentei legi sau dobandite in orice alt mod dupa constituirea Fondului "Proprietatea".
(2) Ministerul Economiei si Finantelor raspunde in solidar cu Consiliul de Supraveghere al Fondului "Proprietatea" pentru deciziile adoptate pana la data intrarii in vigoare a contractului incheiat cu societatea de administrare.
(3) Politica de investitii este stabilita de catre Consiliul de Supraveghere al Fondului "Proprietatea" sau de societatea de administrare, dupa caz, cu respectarea urmatoarelor limitari investitionale:
a) Fondul "Proprietatea" poate investi in toate categoriile de active mentionate in art. 101 alin. (1) si art. 102 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, in conditiile prezentului articol;
b) Fondul "Proprietatea" nu poate detine mai mult de 20% din activele sale in valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, neadmise la tranzactionare, cu exceptia titlurilor de stat si a obligatiunilor emise de Ministerul Economiei si Finantelor, in cazul carora nu se instituie limita de detinere. In calculul limitei de detinere in valori mobiliare neadmise la tranzactionare, se exclud din valoarea activelor neadmise la tranzactionare valorile mobiliare neadmise la tranzactionare dobandite de la statul roman in temeiul prezentei legi, reprezentat de Ministerul Economiei si Finantelor, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului si Ministerul Transporturilor si de la S.C. Electrica S.A.;
c) Fondul "Proprietatea" poate investi in depozite constituite in conformitate cu prevederile art. 101 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si in instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 101 alin. (1) lit. a), b) si g) din Legea nr. 297/2004 si poate sa detina conturi curente si numerar in lei si valuta;
d) Fondul "Proprietatea" poate achizitiona numai acele bunuri mobile si imobile necesare pentru desfasurarea activitatii sale;
e) Fondul "Proprietatea" nu poate detine mai mult de 10% din activele sale in actiunile mentionate la alin. (4) si in instrumentele pietei monetare mentionate la art. 101 alin. (1) lit. a) si b) din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, emise de un singur emitent, cu exceptia titlurilor de stat;
f) Fondul "Proprietatea" nu poate detine mai mult de 10% din activele sale in instrumente financiare emise de entitati apartinand aceluiasi grup;
g) Fondul "Proprietatea" nu poate detine mai mult de 10% din activele sale in titluri de participare emise de OPCVM si/sau AOPC;
h) valoarea conturilor curente si a numerarului detinut de Fondul "Proprietatea" nu trebuie sa depaseasca 20% din activele sale. La calculul acestei limite se exclude din valoarea activelor numerarul dobandit de la statul roman in temeiul prevederilor prezentului titlu. Aceasta limita poate fi extinsa pana la maximum 50% sub conditia ca sumele respective sa provina din plasamente ajunse la scadenta sau din vanzarea de instrumente financiare din portofoliu, iar depasirea respectiva sa nu se intinda pe o perioada mai mare de 90 de zile;
i) valoarea depozitelor bancare constituite de Fondul "Proprietatea" la aceeasi institutie de credit nu poate reprezenta mai mult de 10% din activele sale;
j) expunerea Fondului "Proprietatea" la riscul de contraparte intr-o tranzactie cu instrumente financiare derivate tranzactionate in afara pietelor reglementate nu poate depasi 10% din activele sale, indiferent de contraparte a tranzactiei, iar expunerea globala fata de instrumentele financiare derivate nu poate depasi 15% din alocarea totala a activului sau net;
k) Fondul "Proprietatea" poate sa depaseasca limitele privind investitiile in instrumentele financiare care sunt incluse in activul sau in cazul exercitarii drepturilor de subscriere aferente acestora, cu conditia ca depasirea sa nu se intinda pe o perioada mai mare de 120 de zile calendaristice.
(4) Fondul "Proprietatea" investeste cel putin 20% din activele sale in:
a) valori mobiliare inscrise la tranzactionare pe o piata reglementata, astfel cum este aceasta definita la art. 125 din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, sau tranzactionate in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare, din Romania sau dintr-un stat membru al Uniunii Europene;
b) valori mobiliare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat nemembru al Uniunii Europene sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat nemembru al Uniunii Europene, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, cu conditia ca alegerea bursei sau a pietei reglementate sa fie in prealabil aprobata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare sau sa se regaseasca in actul constitutiv al Fondului Proprietatea aprobat de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare;
c) valori mobiliare nou-emise, in conditiile art. 101 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) titluri de participare emise de OPCVM si/sau AOPC mentionate in art. 101 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) valori mobiliare emise de OPCVM si/sau AOPC, admise la tranzactionare pe o piata reglementata sau tranzactionate in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare.
(5) Ulterior desemnarii societatii de administrare sau ca urmare a procesului de selectie a acesteia, limitele investitionale mentionate la alin. (3) si (4) pot fi modificate prin lege cu avizul prealabil al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare."
10. La articolul 9 alineatul (1), litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"f) alte tipuri de active stabilite prin hotararea Guvernului de infiintare a Fondului "Proprietatea", cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."
11. La articolul 9 alineatul (2), literele a), b) si d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) sumele rezultate din recuperarea creantelor Romaniei provenite din activitatea de comert exterior si cooperare economica internationala, derulata inainte de 31 decembrie 1989, reglementate in baza Legii nr. 29/1994 privind autorizarea Guvernului de a aproba negocierea in vederea recuperarii creantelor Romaniei provenite din activitatea de comert exterior si cooperare economica internationala, derulata inainte de 31 decembrie 1989, cu modificarile ulterioare, dupa deducerea unui procent de 3% din care se vor plati:
(i) cheltuielile cuvenite operatorilor economici exportatori, stabilite pe baza cursului de 0,0015 lei pentru un dolar SUA, ale caror credite nu au fost preluate la datoria publica in baza Legii nr. 7/1992 privind acoperirea financiara a obligatiilor statului ramase neregularizate la 31 decembrie 1990 si preluarea de catre stat si bancile comerciale a pierderilor inregistrate in anii 1989 si 1990 de agentii economici cu capital de stat, precum si a creditelor bancare neperformante;
(ii) comisioanele Bancii Comerciale Romane sau a bancii desemnate pentru operatiunile bancare efectuate in vederea recuperarii creantelor Romaniei;
(iii) indemnizatia membrilor si secretariatului Comisiei interdepartamentale constituite in baza Hotararii Guvernului nr. 362/1994 privind constituirea Comisiei interdepartamentale pentru avizarea modalitatilor de incasare a creantelor Romaniei din activitatea de comert exterior si alte activitati externe, derulate in baza acordurilor guvernamentale si comerciale inainte de 31 decembrie 1989, cu modificarile ulterioare;
(iv) costurile aferente unor eventuale litigii pierdute de Ministerul Economiei si Finantelor aferente acestei activitati;
b) sumele rezultate din recuperarea drepturilor care decurg din acordurile comerciale si de plati guvernamentale si aranjamente tehnice bancare corespunzatoare, reglementate conform Ordonantei Guvernului nr. 59/1994 privind reglementarea operatiunilor de import-export care se deruleaza prin cliring, barter si cooperare economica internationala in baza acordurilor comerciale si de plati guvernamentale, republicata, dupa deducerea unui procent de 3% din care se vor plati:
(i) comisioanele Bancii Comerciale Romane sau ale bancii desemnate pentru operatiunile bancare efectuate in vederea derularii operatiunilor in cadrul conturilor de cliring, barter si cooperare economica internationala;
(ii) indemnizatia membrilor si secretariatului Comisiei interdepartamentale constituite in baza Ordonantei Guvernului nr. 59/1994, republicata;
(iii) costurile aferente unor eventuale litigii pierdute de Ministerul Economiei si Finantelor aferente acestei activitati;
d) 3% din sumele incasate de catre institutiile implicate in procesul de privatizare din fiecare vanzare a actiunilor detinute la S.C Romtelecom - S.A. pana la vanzarea intregii participatii. Operatiunea se efectueaza de institutiile publice implicate in privatizare, cu modificarea corespunzatoare a bugetelor de venituri si cheltuieli."
12. Dupa alineatul (2) al articolului 9 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Procedurile si modalitatile de retinere si gestionare a sumelor aferente procentului de 3% prevazut la alin. (2) lit. a) si b) se vor reglementa prin ordin al ministrului economiei si finantelor."
13. Dupa articolul 9 se introduc doua noi articole, articolele 91 si 92, cu urmatorul cuprins:
"Art. 91. - (1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, capitalul social initial este considerat subscris si integral varsat de statul roman, prin efectul legii, sub conditia inregistrarii Societatii Comerciale Fondul "Proprietatea" - S.A. la Oficiul Registrului Comertului. Valoarea capitalului social initial al Fondului "Proprietatea" se stabileste prin hotarare a Guvernului.
(2) Se mandateaza Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, in calitate de actionar unic al Societatii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice - Electrica - S.A. sa dispuna reprezentantilor acestei societati comerciale ca in cadrul adunarilor generale ale societatilor la care Fondul Proprietatea a primit participatii de la Electrica - S.A. sa mandateze consiliile de administratie sa inregistreze Fondul Proprietatea in registrele actionarilor respectivelor societati comerciale. Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, in calitate de actionar unic, poate proceda la reducerea capitalului social al Societatii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice - Electrica - S.A.
(3) De la data constituirii Fondului Proprietatea si pana la actualizarea registrelor actionarilor societatilor comerciale, societatilor nationale si companiilor nationale mentionate in anexa, drepturile nepatrimoniale aferente actiunilor transferate Fondului "Proprietatea" se exercita de catre Ministerul Economiei si Finantelor, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, Ministerul Transporturilor, respectiv de catre Societatea Comerciala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice - Electrica - S.A. in cadrul societatii mentionate in alin. (2).
(4) Se imputerniceste Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului ca impreuna cu Fondul "Proprietatea" si pe baza de protocol de predare-primire sa dispuna cu privire la activele mentionate in anexa la punctele 5.1-5.83, cat si cu privire la alte active ale statului aflate in administrarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului, in scopul consolidarii portofoliului Fondului "Proprietatea", cu observarea valorii stabilite in conformitate cu prevederile art. 92 alin. (1) a respectivelor active si in limita capitalului social initial.
(5) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului poate transmite Fondului "Proprietatea", pe baza de protocol de predare-primire si fara contraprestatie, dreptul de proprietate asupra unor pachete suplimentare de actiuni celor mentionate in anexa, in masura in care Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului detine sau va detine o participatie la capitalul social al societatilor din anexa, alta decat cea deja transmisa Fondului "Proprietatea".
(6) Atat timp cat capitalul social al societatilor comerciale, societatilor nationale si companiilor nationale mentionate in anexa sau al altor societati ale caror actiuni sunt transferate Fondului Proprietatea de catre statul roman este detinut in totalitate de Fondul "Proprietatea" si statul roman reprezentat prin entitatile mentionate la art. 9 alin. (1) lit. a) - e), in cazul majorarilor de capital cu aporturi in natura ale statului roman/respectivelor entitati, acestea au obligatia de a transfera Fondului "Proprietatea" actiuni nou-emise astfel incat cota de participare a Fondului "Proprietatea" in respectiva societate, detinuta anterior initierii operatiunii de majorare, sa nu fie diminuata. In termen de 15 zile de la inregistrarea hotararii de majorare a capitalului social, actiunile nou-emise se transfera Fondului "Proprietatea" de catre entitatea implicata, in numele si pe seama statului roman reprezentat prin Ministerul Economiei si Finantelor, cu titlu de aport in natura al statului roman la capitalul social al Fondului "Proprietatea", urmand a se proceda in mod corespunzator la majorarea capitalului social al Fondului "Proprietatea".
(7) Ulterior schimbarii structurii actionariatului mentionate in alin. (6), capitalul social al societatilor comerciale, societatilor nationale si companiilor nationale respective se majoreaza cu valoarea terenurilor pentru care se elibereaza certificatul de atestare a dreptului de proprietate, astfel:
a) in conditiile art. 12 din Legea nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, cu modificarile si completarile ulterioare, daca exista cumparator sau succesor in drepturi al acestuia, in sensul respectivei legi;
b) cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor alin. (8) in privinta Fondului "Proprietatea", daca nu exista cumparator sau succesor in drepturi al acestuia, in sensul Legii nr. 137/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(8) Pana la data de 31 decembrie 2007, societatile comerciale, societatile nationale si companiile nationale mentionate in anexa al caror capital social este detinut in totalitate de catre Fondul "Proprietatea" si statul roman, prin entitatile mentionate la art. 9 alin. (1) lit. a)-e), isi vor modifica actele constitutive in vederea asigurarii conformitatii acestora cu dispozitiile prezentei legi si ale Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Entitatile mentionate la art. 9 alin. (1) lit. a)-e) vor asigura modificarea actelor constitutive, in vederea asigurarii conformitatii acestora cu dispozitiile prezentei legi si ale Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 92. - (1) Evaluarea activelor care formeaza capitalul social initial al Fondului "Proprietatea" se realizeaza, in cazul societatilor comerciale, societatilor nationale si companiilor nationale neadmise la tranzactionare, prin metoda capitalurilor proprii inregistrate la data de 31 decembrie 2004, iar in cazul celor admise la tranzactionare, pe baza pretului mediu ponderat aferent ultimelor 90 de sedinte de tranzactionare, cu obligatia ca ziua de implinire a termenului de 90 de sedinte de tranzactionare sa fie cu cel mult 60 de sedinte de tranzactionare anterioara datei de adoptare a hotararii Guvernului privind infiintarea Fondului "Proprietatea", prin hotararea Guvernului privind infiintarea Fondului "Proprietatea" urmand sa se determine data de implinire a termenului de 90 de sedinte de tranzactionare. In cazul societatilor comerciale, societatilor nationale si companiilor nationale admise la tranzactionare pentru care, in perioada de referinta mentionata mai sus, nu s-au inregistrat tranzactii cu actiuni care sa reprezinte cumulat mai mult de 0,3% din totalul capitalului social al emitentului respectiv inregistrat in registrul actionarilor la data de implinire a termenului de 90 de sedinte de tranzactionare, se utilizeaza metoda de evaluare aplicabila societatilor comerciale, societatilor nationale si companiilor nationale neadmise la tranzactionare. In cazul societatilor care nu au depus situatiile financiare aferente anului 2004 la unitatile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor, se vor lua in considerare ultimele situatii financiare anuale inregistrate la unitatile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor.
(2) Dupa inmatricularea Fondului "Proprietatea", dar anterior inregistrarii la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare potrivit art. 7 alin. (2), Fondul "Proprietatea" contracteaza servicii de evaluare cu societati inregistrate la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare care, pe baza termenelor de referinta si metodelor de evaluare stabilite potrivit alin. (1) si, daca este cazul, a hotararii Guvernului pentru infiintarea Fondului "Proprietatea", analizeaza corelatia intre valoarea activelor care formeaza capitalul social al Fondului "Proprietatea" si valoarea capitalului social al Fondului "Proprietatea" stabilita prin hotararea Guvernului privind infiintarea Fondului "Proprietatea". Selectarea evaluatorului are loc pe baza unei proceduri competitive deschise si transparente.
(3) Daca prin raportul de evaluare se constata ca valoarea activelor aportate nu coincide cu valoarea capitalului social initial stabilita prin hotararea Guvernului privind infiintarea Fondului "Proprietatea", se procedeaza astfel:
a) in cazul in care valoarea activelor este mai mare - capitalul social al Fondului "Proprietatea" se majoreaza in mod corespunzator, actiunile revenind integral statului roman. Operatiunea de majorare se realizeaza de drept, operatiunea fiind inregistrata la Oficiul Registrului Comertului in baza hotararii Consiliului de Supraveghere al Fondului "Proprietatea", adoptata in temeiul raportului de evaluare;
b) in cazul in care valoarea activelor este mai mica actiunile corespunzatoare valorii lipsa se considera neplatite si apartin in intregime statului roman.
(4) Pana la data platii integrale, actiunile neplatite sunt indisponibilizate in contul statului roman la depozitarul central si nu pot fi vandute sau transmise persoanelor despagubite si detinatorilor de titluri de despagubire sau de conversie.
(5) Actiunile neplatite nu se iau in calcul la stabilirea valorii unitare a activului net al Fondului "Proprietatea" si nu dau dreptul la repartizarea activului societatii in cazul lichidarii acesteia.
(6) Actiunile neplatite nu se iau in calcul la stabilirea cvorumului de prezenta in cadrul adunarilor generale ale actionarilor si nu dau drept de vot.
(7) Actiunile neplatite se libereaza progresiv, pe masura ce statul roman vireaza Fondului "Proprietatea" contravaloarea acestora, in numerar sau in natura, din sursele si in temeiul prezentei legi si al reglementarilor emise in aplicarea acesteia."
14. Dupa alineatul (1) al articolului 10 se introduc doua noi alineate, alineatele (2) si (3), cu urmatorul cuprins:
"(2) Prin derogare de la prevederile referitoare la majorare de capital social si la exercitarea dreptului de preferinta prevazute in Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si prevederile referitoare la majorarea de capital social si la exercitarea dreptului de preferinta prevazute de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, majorarea capitalului social al Fondului "Proprietatea", in numerar sau in natura, din sursele mentionate in art. 9 alin. (2), art. 91 alin. (5) sau art. 10 alin. (1), sau cu alte surse aportate de statul roman in temeiul prezentei legi sau al reglementarilor emise in aplicarea acesteia, se realizeaza de drept, prin hotararea Consiliului de supraveghere al Fondului "Proprietatea" si fara a fi necesara aprobarea adunarii generale a actionarilor, fara promovarea vreunei oferte publice si fara prospect de emisiune, astfel:
a) anterior inregistrarii Fondului "Proprietatea" la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare - fara acordarea dreptului de preferinta actionarilor existenti, actiunile nou-emise urmand sa fie atribuite Ministerului Economiei si Finantelor la valoare nominala;
b) ulterior inregistrarii Fondului "Proprietatea" la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare - cu respectarea dreptului de preferinta al actionarilor existenti, actiunile nou-emise urmand sa fie atribuite la valoarea stabilita conform reglementarilor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare aplicabile.
(3) Majorarile de capital mentionate la alin. 2 vor fi inregistrate la Oficiul Registrului Comertului in baza hotararii Consiliului de supraveghere al Fondului "Proprietatea". Hotararile Consiliului de supraveghe al Fondului "Proprietatea" privitoare la majorarea capitalului social vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si vor avea acelasi regim ca si hotararile adunarii generale a actionarilor, in ceea ce priveste publicitatea acestora si posibilitatea de contestare in instanta."
15. Dupa articolul 10 se introduce un articol nou, articolul 101, cu urmatorul cuprins:
"Art. 101. - Orice varsamant efectuat de statul roman la Fondul "Proprietatea", in numerar sau natura, in temeiul prezentei legi, se considera facut cu prioritate pentru stingerea obligatiei de plata a actiunilor subscrise si neplatite, fara distinctie sau distributie intre surse sau sume, iar dupa indestularea acestora pentru majorarea capitalului social al Fondului "Proprietatea"."
16. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 11 - (1) Entitatile mentionate la art. 9 alin. (1) au obligatia ca pana la data de 30 septembrie 2007 sa initieze procedurile legale necesare pentru derularea de oferte publice initiale sau secundare de vanzare pentru pachete de actiuni de minim de 5% emise de societatile comerciale, societatile nationale si companiile nationale prevazute in anexa, in vederea admiterii actiunilor acestora la tranzactionare in sisteme de tranzactionare administrate de S.C. Bursa de Valori Bucuresti - S.A. Procedurile de admitere la tranzactionare vor fi finalizate cel tarziu la 31 decembrie 2008.
(2) Obligatia prevazuta in alin. (1) nu se aplica in privinta:
a) societatilor comerciale, societatilor nationale si companiilor nationale care fac obiectul unei strategii de privatizare catre un investitor strategic, aprobata de Guvernul Romaniei, caz in care institutia publica implicata stabileste oportunitatea si conditiile initierii, derularii si incheierii de oferte publice secundare de vanzare pentru pachete de actiuni de minim de 5%;
b) societatilor comerciale, societatilor nationale si companiilor nationale in care entitatile mentionate la art. 9 alin. (1) detin un numar de actiuni care, impreuna cu cele detinute de Fondul Proprietatea, nu le confera drepturi de vot suficiente adoptarii hotararilor mentionate in alin. (1);
c) societatilor comerciale, societatilor nationale si companiilor nationale care nu indeplinesc cerintele minime referitoare la emitent si actiuni stabilite in Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare."
17. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 12 - (1) Pana la desemnarea unei societati de administrare, Fondul Proprietatea va fi administrat de un organ colectiv, denumit Consiliul de Supraveghere, a carei functionare va fi reglementata prin hotarare a Guvernului de infiintare a Fondului Proprietatea. In perioada in care Ministerul Economiei si Finantelor este actionar unic al Fondului Proprietatea, membrii Consiliului de Supraveghere vor fi numiti prin ordin al ministrului economiei si finantelor.
(2) Societatea de administrare va fi selectata in urma unor licitatii internationale, regulamentul de organizare a acesteia, precum si competenta comisiei de licitatie urmand sa fie stabilita prin hotarare a Guvernului. Desemnarea societatii de administrare se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a reglementarilor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, emise in aplicarea acesteia.
(3) Capitalul social initial al Fondului "Proprietatea" este impartit in actiuni detinute de Ministerul Economiei si Finantelor. O parte dintre acestea vor fi vandute de catre Ministerul Economiei si Finantelor investitorilor interesati prin una sau mai multe oferte publice sau prin alte operatiuni bursiere autorizate de reglementarile operatorului de piata sau legislatia aplicabila, iar cealalta parte va fi distribuita gratuit titularilor titlurilor de despagubire sau a titlurilor de conversie, dupa caz. Actiunile vor fi distribuite persoanelor mentionate in acest articol prin transformarea titlurilor de despagubire sau a titlurilor de conversie, dupa caz, in actiuni emise de Fondul "Proprietatea", conform mecanismului prevazut la cap. V1. Realizarea conversiei acestor titluri in actiuni emise de Fondul "Proprietatea" determina stingerea creantelor constatate prin aceste titluri.
(4) In vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de Fondul "Proprietatea" pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti S.A., in termen de 90 de zile de la data inregistrarii Fondului "Proprietatea" la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, in calitate de AOPC, Ministerul Economiei si Finantelor va lansa o oferta publica secundara de vanzare a unui pachet de actiuni emise de Fondul "Proprietatea", intr-un procent ce urmeaza a fi stabilit prin hotarare a Guvernului. Oferta publica secundara de vanzare lansata de Ministerul Economiei si Finantelor se va derula cu respectarea prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Prin hotarare a Guvernului se stabilesc conditiile in care are loc lansarea si derularea ofertei publice secundare de vanzare. Toate cheltuielile aferente operatiunilor derularii ofertei publice secundare vor fi suportate din bugetul Fondului Proprietatea. Toate operatiunile necesare derularii in bune conditii a ofertei publice secundare lansata de Ministerul Economiei si Finantelor vor fi desfasurate de Fondul Proprietatea.
(5) Prospectul pentru derularea ofertei publice secundare va fi acelasi cu prospectul mentionat la art. 7 alin. 2 lit. j, actualizat cu informatii suficiente despre termenii ofertei si valorile mobiliare oferite, astfel incat sa permita investitorilor sa adopte o decizie cu privire la cumpararea respectivelor valori mobiliare.
(6) Ulterior admiterii la tranzactionare a actiunilor Fondului "Proprietatea", Ministerul Economiei si Finantelor poate sa deruleze alte oferte publice de vanzare si sa vanda sau sa cumpere actiuni emise de Fondul "Proprietatea" in conditiile legii.
(7) Admiterea actiunilor pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti S.A. se efectueaza prin derogare de la prevederile art. 213 alin. 1 lit. c) si art. 215 in privinta platii integrale a actiunilor si art. 217 din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Fondul "Proprietatea" poate initia procedura necesara pentru admiterea actiunilor acestuia la tranzactionare pe piete internationale de instrumente financiare.
(8) Actiunile neplatite se tranzactioneaza numai dupa depunerea la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare a dovezii platii integrale a acestora, care consta in certificatul de inregistrare de mentiuni emis de Oficiul Registrului Comertului si intr-o confirmare emisa de un auditor financiar/evaluator inregistrat la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.
(9) Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare va adopta reglementari pentru punerea in executare a prevederilor prezentei legi referitoare la functionarea si inregistrarea de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare a Fondului "Proprietatea", precum si la tranzactionarea actiunilor emise de acesta."
18. Dupa articolul 12 se introduce un articol nou, articolul 121, cu urmatorul cuprins:
"Art. 121. - (1) Actiunile emise de Fondul "Proprietatea" dau dreptul la vot, in conditiile mentionate mai jos:
a) in cazul unei participatii detinute de un actionar reprezentand pana la 1% inclusiv, din capitalul social varsat al Fondului "Proprietatea", fiecare actiune da dreptul la un vot;
b) in cazul unei participatii detinute de un actionar reprezentand pana la 3% inclusiv, din capitalul social varsat al Fondului "Proprietatea", actiunile reprezentand pana la 1% inclusiv, din capitalul social varsat al Fondului "Proprietatea" dau dreptul la un vot fiecare, iar actiunile reprezentand intre 1% si 3% inclusiv, doua actiuni dau dreptul la un vot;
c) in cazul unei participatii detinute de un actionar reprezentand pana la 5% inclusiv, din capitalul social varsat al Fondului "Proprietatea", actiunile reprezentand pana la 1% inclusiv, din capitalul social varsat al Fondului "Proprietatea" dau dreptul la un vot fiecare, actiunile reprezentand intre 1% si 3% inclusiv, doua actiuni dau dreptul la un vot, iar actiunile reprezentand intre 3% si 5% inclusiv, trei actiuni dau dreptul la un vot,
d) participatiile detinute de un actionar reprezentand peste 5% dau dreptul la vot astfel: actiunile reprezentand pana la 1% inclusiv, din capitalul social varsat al Fondului "Proprietatea" dau dreptul la un vot fiecare, actiunile reprezentand intre 1% si 3% inclusiv, doua actiuni dau dreptul la un vot, actiunile reprezentand intre 3% si 5% inclusiv, trei actiuni dau dreptul la un vot, iar actiunile reprezentand peste 5% nu confera drept de vot.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica Ministerului Economiei si Finantelor.
(3) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a actionarilor pentru adoptarea unei hotarari privind majorarea capitalului social, cu exceptia majorarilor de capital care se realizeaza de drept, reducerea capitalului social, dizolvarea anticipata a Fondului "Proprietatea", este necesara, atat la prima, cat si la a doua convocare, prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin 50% din numarul total al drepturilor de vot.
(4) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare pentru adoptarea unei hotarari pentru schimbarea societatii de administrare, este necesara la prima adunare prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin 50% din numarul total al drepturilor de vot.
(5) Ulterior datei la care participatia statului scade sub 33% din capitalul social varsat al Fondului "Proprietatea", actionarii pot decide cu privire la dreptul de vot conform numarului de actiuni si asupra cvorumului, cu respectarea dispozitiilor dreptului comun in materie."
19. Alineatul (2) al articolului 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Comisia Centrala este formata din 9 membri si are urmatoarea componenta:
a) presedintele Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor;
b) vicepresedintele Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor care coordoneaza Directia pentru Acordarea Despagubirilor in Numerar;
c) vicepresedintele Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor care coordoneaza Directia pentru coordonarea si controlul aplicarii legislatiei din domeniul proprietatii funciare, si vicepresedintele Autoritatii pentru Restituirea Proprietatilor care coordoneaza Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicata si Legii nr. 290/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
d) un reprezentant al Secretariatului General al Guvernului;
e) doi reprezentanti ai Ministerului Economiei si Finantelor;
f) doi reprezentanti ai Ministerului Justitiei."
20. Dupa articolul 13, se introduce un nou articol, articolul 131, cu urmatorul cuprins:
"Art. 131. - Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor coordoneaza procesul de acordare a despagubirilor realizand activitatile prevazute in acte normative speciale, precum si activitatile necesare implementarii prezentei legi, incluzand emiterea titlurilor de plata, titlurilor de conversie, realizarea conversiei in actiuni si achitarea despagubirilor in numerar."
21. Alineatul (2) al articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Pentru indeplinirea atributiilor sale, Comisia Centrala va emite decizii sub semnatura presedintelui acesteia. Comisia Centrala va lucra in sedinta in prezenta a minim 7 membri si va decide cu majoritatea de voturi a celor prezenti".
22. Dupa articolul 14, se introduce un nou articol, articolul 141, cu urmatorul cuprins:
"Art. 141. - (1) Se infiinteaza Directia pentru Acordarea Despagubirilor in Numerar in structura Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, denumita in continuare Directia, a carei activitate va fi coordonata de un vicepresedinte al Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor numit prin decizie a primului-ministru.
(2) Numarul vicepresedintilor cu rang de subsecretar de stat ai Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor se suplimenteaza de la doi la trei.
(3) Atributia principala a Directiei consta in acordarea de despagubiri in numerar persoanelor indreptatite carora li s-au emis titluri de plata, conform prezentei legi si normelor emise in aplicarea acesteia, in limita unei sume de maximum 500.000 lei, cu respectarea termenelor si a limitarilor prevazute la art. 3 lit. h. Plata sumelor inscrise in titlurile de plata se face intr-o singura transa in cazul despagubirilor in numerar de maxim 250.000 lei si in 2 transe pe o perioada de 2 ani in cazul despagubirilor in numerar in cuantum de peste 250.000 lei. Persoanele indreptatite la despagubiri in cuantum de peste 500.000 lei pot opta pentru acordarea de despagubiri in numerar in cuantum de maxim 500.000 lei, diferenta urmand a fi acordata in actiuni la S.C. - "Fondul Proprietatea" S.A.
(4) Sursele de finantare a acordarii despagubirilor in numerar de catre Directie se asigura, pana la listarea S.C. Fondul Proprietatea - S.A, din dividendele aferente actiunilor detinute de stat la Fondul "Proprietatea"."
23. Alineatul (2) al articolului 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Notificarile formulate potrivit prevederilor Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata,cu modificarile si completarile ulterioare care nu au fost solutionate in sensul aratat la alin. (1) pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, se predau pe baza de proces-verbal de predare-primire Secretariatului Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor, insotite de deciziile/dispozitiile emise de entitatile investite cu solutionarea notificarilor, a cererilor de retrocedare sau, dupa caz, ordinelor conducatorilor administratiei publice centrale continand propunerile motivate de acordare a despagubirilor, dupa caz, de situatia juridica actuala a imobilului obiect al restituirii si de intreaga documentatie aferenta acestora, inclusiv orice acte juridice care descriu imobilele constructii demolate depuse de persoana indreptatita si/sau regasite in arhivele proprii, in termen de 30 de zile de la data ramanerii definitive a deciziilor/dispozitiilor sau dupa caz, a ordinelor."
24. Dupa alineatul (2) al articolului 16 se introduc doua noi alineate, alineatele (21) si alin. (22), cu urmatorul cuprins:
"(21) Dispozitiile autoritatilor administratiei publice locale vor fi centralizate pe judete la nivelul prefecturilor, urmand a fi inaintate de prefect catre Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor, insotite de referatul continand avizul de legalitate al institutiei prefectului, ulterior exercitarii controlului de legalitate de catre acesta.
(22) Deciziile/dispozitiile sau, dupa caz, ordinele prevazute la alin. (2) vor fi insotite de inscrisuri care atesta imposibilitatea atribuirii, in compensare, total sau partial, a unor alte bunuri sau servicii disponibile, detinute de entitatea investita cu solutionarea notificarii."
25. Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 18. - (1) Dupa emiterea titlurilor de despagubire aferente, Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor va emite, pe baza acestora si a optiunilor persoanelor indreptatite, un titlu de conversie si/sau un titlu de plata. Titlul de conversie va fi inaintat Depozitarului Central in termen de 30 de zile calendaristice calculate de la data emiterii, in vederea conversiei in actiuni, iar titlurile de plata vor fi remise Directiei pentru Acordarea Despagubirilor in Numerar in vederea efectuarii operatiunilor de plata.
(2) In cazul in care in titlul de despagubire au fost individualizate mai multe persoane, fara a fi stabilita contravaloarea despagubirilor cuvenite fiecareia dintre acestea, despagubirile in numerar, in limita sumei prevazute la art. 141 alin. (3), vor fi acordate reprezentantului comun, desemnat prin procura incheiata in forma autentica. In cazul in care in titlul de despagubire emis a fost stabilita contravaloarea despagubirilor cuvenite fiecareia dintre persoanele indreptatite individualizate in cuprinsul acesteia, despagubirile in numerar urmeaza a fi acordate fiecareia dintre persoanele indreptatite, in cotele indicate in titlul de despagubire, raportate la suma prevazuta la art. 141 alin. (3)."
26. Dupa capitolul V se introduce un nou capitol, capitolul V1, intitulat "Valorificarea titlurilor de despagubire. Stabilirea algoritmului de atribuire a actiunilor emise de Fondul "Proprietatea"," cuprinzand articolele 181- 189, cu urmatorul cuprins:


"CAPITOLUL V1 Valorificarea titlurilor de despagubire. Stabilirea algoritmului de atribuire a actiunilor emise de Fondul "Proprietatea"

SECTIUNEA 1 Valorificarea titlurilor de despagubire


Art. 181. - (1) Titlurile de despagubire pot fi valorificate de detinatorii acestora intr-una din modalitatile prevazute in prezenta sectiune.
(2) Daca titlul de despagubire individual este emis pentru o suma de maxim 500.000 lei, titularul acestuia are posibilitatea sa solicite fie realizarea conversiei acestuia in actiuni emise de Fondul "Proprietatea", fie acordarea de despagubiri in numerar, fie parte in actiuni, parte in numerar.
(3) Daca titlul de despagubire individual este emis pentru o suma care depaseste 500.000 lei, titularul acestuia are doua posibilitati de valorificare a titlurilor de despagubire, in functie de optiunea sa:
a) sa solicite primirea exclusiv de actiuni emise de Fondul "Proprietatea" sau
b) sa solicite primirea de titluri de plata, in conditiile art. 141 si cu respectarea termenelor si a limitarilor prevazute la art. 3 lit. h) din lege si, pana la concurenta despagubirii totale acordate prin titlul sau titlurile de despagubire, actiuni emise de Fondul "Proprietatea".
(4) Titlurile de despagubire se valorifica in termen de 3 ani de la data emiterii, care insa nu expira mai devreme de 12 luni de la prima sedinta de tranzactionare a actiunilor emise de Fondul "Proprietatea".
Art. 182. - In cazul prevazut la art. 181 alin. (2), titularul titlului de despagubire va proceda astfel:
a) daca opteaza pentru primirea exclusiv de despagubiri in numerar, se prezinta, personal sau prin mandatar cu procura autentica, la Directie, care, dupa retinerea titlului de despagubire in original, ii va transfera despagubirea in numerar in termen de 15 zile calendaristice de la data existentei disponibilitatilor financiare;
b) daca opteaza pentru valorificarea titlului de despagubire exclusiv prin conversia acestuia in actiuni emise de Fondul "Proprietatea", se prezinta, personal sau prin mandatar cu procura autentica, la Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, care in baza solicitarii exprese a persoanei despagubite si dupa retinerea titlului de despagubire in original, dispune realizarea conversiei acestuia in actiuni emise de Fondul "Proprietatea" si instructeaza depozitarul central al actiunilor emise de Fondul "Proprietatea" sa inregistreze persoana despagubita in registrul actionarilor Fondului "Proprietatea".
c) daca opteaza pentru primirea de despagubiri in numerar si actiuni emise de Fondul "Proprietatea", se prezinta, personal sau prin mandatar cu procura autentica, la Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor care, dupa retinerea titlului de despagubire in original, elibereaza un titlu de plata pentru suma solicitata de persoana despagubita si un titlu de conversie, pentru diferenta dintre valoarea inscrisa in titlul de despagubire si valoarea inscrisa in titlul de plata. Titlul de plata va fi valorificat conform lit. a), iar titlul de conversie se va valorifica conform lit. b).
Art. 183. - In cazul prevazut la art. 181 alin. (3) lit. a), se aplica in mod corespunzator procedura prevazuta la art. 182 lit. b).
Art. 184. - (1) In cazul prevazut la art. 181 alin. (3) lit. b), se aplica in mod corespunzator procedura prevazuta la art. 182 lit. c).
Art. 185. - (1) Titlurile de despagubire emise pe numele mai multor persoane se valorifica in conditiile mentionate la art. 181- 184, cu luarea in considerare a urmatoarelor reguli:
a) daca titlul de despagubire este emis pentru o suma de maxim 500.000 lei, titularii titlului de despagubire pot opta pentru solutia prevazuta la art. 182 lit. a) si/sau pentru cea de la art. 182 lit. b), dar numai daca toti titularii titlului de despagubire sunt de acord cu aceeasi solutie de despagubire. Indiferent de solutia de despagubire exprimata, acestia vor desemna un reprezentant unic si comun, caruia i se transfera despagubirea in numerar.
b) daca titlul de despagubire este emis pentru o suma care depaseste 500.000 lei, titularii titlului de despagubire pot opta exclusiv pentru solutia prevazuta la art. 181 alin. (3), dar numai daca toti titularii titlului de despagubire sunt de acord cu aceeasi solutie de despagubire. Indiferent de solutia de despagubire exprimata, acestia vor desemna un reprezentant unic si comun, caruia i se transfera despagubirea in numerar. Daca aceeasi persoana detine, singura sau impreuna cu alte persoane, titluri de despagubire, avand ca obiect acelasi imobil, si opteaza atat pentru primirea de titluri de plata, cat si pentru primirea de titluri de conversie, titlul de plata se va emite pana la concurenta sumei de 500.000 lei, indiferent de numarul titlurilor de despagubire emise, pentru diferenta dintre valoarea inscrisa in titlurile de despagubire si titlul de plata emis, urmand a-i fi emis un titlu de conversie.
(2) Daca pana la valorificarea titlului de despagubire emis pe numele mai multor persoane se stabileste cota de proprietate care revine fiecareia, fiecare din aceste persoane are posibilitatea de valorificare in conditiile aplicabile titlurilor individuale de despagubire.
Art. 186. - (1) In toate cazurile, depozitarul central al actiunilor Fondului "Proprietatea" inregistreaza transferul actiunilor din contul Ministerului Finantelor Publice in cel al titularilor titlurilor de despagubire sau al celor de conversie in registrul actionarilor societatii numai in baza si corespunzator instructiunii scrise primite de la Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor.
(2) Depozitarul central al actiunilor Fondului "Proprietatea" aloca si distribuie coduri confidentiale pentru conturile actionarilor Fondului "Proprietatea", in conditiile reglementarilor aplicabile si ale contractului incheiat cu Fondul "Proprietatea".

SECTIUNEA a 2-a Reguli de atribuire a actiunilor emise de Fondul Proprietatea


Art. 187. - (1) Procedura de conversie a titlurilor de despagubire, respectiv a titlurilor de conversie in actiuni emise de Fondul Proprietatea va fi suspendata de la data inregistrarii la CNVM a Fondului Proprietatea ca societate de investitii de tip inchis si pana la data stabilita conform prevederilor alin. (2) al prezentului articol. Pana la data suspendarii, conversia titlurilor de despagubire, respectiv a titlurilor de conversie in actiuni emise de Fondul "Proprietatea" se va realiza la valoarea nominala.
(2) Procedura de conversie a titlurilor de despagubire, respectiv a titlurilor de conversie in actiuni emise de Fondul "Proprietatea" va reincepe in ziua de luni a celei de-a doua saptamani calendaristice ulterioare primelor 60 de sedinte de tranzactionare a actiunilor "Fondului Proprietatea". Conversia titlurilor de despagubire, respectiv a titlurilor de conversie in actiuni emise de Fondul Proprietatea se va realiza potrivit algoritmului prezentat in alineatele urmatoare.
(3) Dupa reluarea in conformitate cu prevederile alin. (2) a procesului de conversie a titlurilor de despagubire, respectiv a titlurilor de conversie in actiuni emise de Fondul "Proprietatea", conversia se va realiza prin impartirea valorii despagubirii mentionate in titlul de despagubire, respectiv in titlul de conversie la pretul mediu ponderat de tranzactionare al actiunilor, care se stabileste astfel:
a) in cazul conversiilor care se realizeaza in a doua saptamana calendaristica ulterioara expirarii termenului de 60 de sedinte de tranzactionare, pretul mediu ponderat este egal cu pretul mediu de tranzactionare aferent primelor 60 de sedinte de tranzactionare, comunicat de operatorul pietei reglementate la incheierea celei de-a 60-a sedinte de tranzactionare;
b) in cazul conversiilor care se realizeaza incepand cu ziua de luni a celei de-a treia saptamani calendaristice ulterioare expirarii termenului de 60 de sedinte de tranzactionare, pretul mediu ponderat de tranzactionare este egal cu pretul mediu ponderat de tranzactionare aferent ultimelor 60 de sedinte de tranzactionare, comunicat de operatorul pietei reglementate.
Art. 188. - (1) Incepand cu cea de-a saizecisiuna sedinta de tranzactionare, zilnic, dupa inchiderea sedintei de tranzactionare, Bursa de Valori Bucuresti S.A. va publica pe pagina sa de internet si va comunica Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor pretul mediu ponderat de tranzactionare a actiunilor Fondului "Proprietatea" aferent ultimelor 60 de sedinte de tranzactionare.
(2) Titlurile de despagubire, respectiv titlurile de conversie depuse la Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor incepand cu ziua de luni a celei de-a treia saptamani calendaristice ulterioare expirarii termenului de 60 de sedinte de tranzactionare se vor converti in actiuni emise de Fondul "Proprietatea" prin utilizarea pretului mediu ponderat de tranzactionare aferent ultimelor 60 de sedinte de tranzactionare, anterioare depunerii titlurilor de despagubire, respectiv a titlurilor de conversie.
(3) Titlurile de despagubire, respectiv titlurile de conversie depuse la Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor in a doua saptamana calendaristica ulterioara expirarii termenului de 60 de sedinte de tranzactionare se vor converti in actiuni emise de Fondul "Proprietatea", prin utilizarea pretului mediu ponderat de tranzactionare aferent primelor 60 de sedinte de tranzactionare.
(4) Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor va dispune realizarea conversiei titlurilor de despagubire, respectiv a titlurilor de conversie in actiuni emise de Fondul "Proprietatea" si va instructa depozitarul central al actiunilor emise de Fondul "Proprietatea" sa inregistreze persoana despagubita in registrul actionarilor Fondului "Proprietatea", astfel incat persoana respectiva sa fie inregistrata in registrul actionarilor Fondului "Proprietatea" in cel mult 10 zile lucratoare de la data depunerii documentatiei complete la Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor.
(5) Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor si depozitarul central vor stabili modul si conditiile de implementare a prevederilor prezentului capitol din prezentul titlu, prin conventii legal incheiate.
Art. 189. - Dispozitiile prevazute la art. 181- 188 intra in vigoare incepand cu data de 1 octombrie 2007."
27. Articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 19 - (1) Deciziile adoptate de catre Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor pot fi atacate in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, in contradictoriu cu statul, reprezentat prin Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor. Plangerea suspenda exercitiul dreptului de optiune asupra titlului de despagubire al titularului.
(2) Valorificarea titlurilor de despagubire se face numai dupa finalizarea procedurii administrative prealabile sau, dupa caz, dupa ramanerea definitiva si irevocabila a hotararii judecatoresti prin care plangerea formulata in temeiul alin. (1) a fost respinsa, in cazul in care procedura administrativa a fost urmata de o procedura judecatoreasca.
(3) In cazul in care, dupa parcurgerea procedurii administrative prealabile sau, dupa caz, dupa parcurgerea procedurii in fata instantei judecatoresti, a fost acordata o suma mai mare decat cea stabilita in titlul de despagubire initial emis, decizia reprezentand titlul de despagubire aferent diferentei cuvenite se emite de catre Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor. Dupa emiterea respectivei decizii, reprezentand titlul de despagubire emis in completare, se urmeaza procedura prevazuta la capitolul V1."
28. Dupa capitolul VI se introduce un nou capitol, capitolul VI1, intitulat "Raspunderi si sanctiuni", cuprinzand articolul 201, cu urmatorul cuprins:

"CAPITOLUL VI1 Raspunderi si sanctiuni


Art. 201. - (1) Incalcarea prevederilor art. 91 alin. (8) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50.000 lei la 100.000 lei.
(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) se realizeaza de catre organele de control ale Ministerului Economiei si Finantelor - Agentia Nationala de Administrare Fiscala si ale unitatilor sale teritoriale."
29. Fondul Proprietatea are obligatia de a transfera de indata pachetele de actiuni reprezentand 20% din capitalul social al Companiei Nationale Imprimeria Nationala - S.A. si a Companiei Nationale Loteria Romana - S.A. catre Ministerul Economiei si Finantelor.
30. La anexa de la titlul VII privind transferul participatiilor de la Ministerul Economiei si Comertului si OPSPI, se abroga punctul 1.22.
31. La anexa de la titlul VII privind transferul participatiilor de la Ministerul Finantelor Publice se abroga punctele 2.1, 2.2 si 2.3.
32. La anexa de la titlul VII privind transferul participatiilor de la Ministerul Finantelor Publice, punctul 2.4. se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"2.4. - sumele obtinute din recuperarea drepturilor valutare detinute de statul roman din activitatea de comert exterior si cooperare economica internationala, derulata inainte de 31 decembrie 1989, si sumele rezultate din recuperarea drepturilor care decurg din acordurile comerciale si de plati guvernamentale si aranjamente tehnice bancare corespunzatoare, inregistrate in conturile de cliring, barter si cooperare economica internationala, conform art. 9 alin. (2) lit. a) si b)."
33. La anexa de la titlul VII privind transferul participatiilor de la Ministerul Comunicatiilor si Tehnologia Informatiei, se abroga punctul 3.1.
34. La anexa de la titlul VII privind transferul participatiilor de la Ministerul Transporturilor, Constructiei si Turismului, se abroga punctele 4.1, 4.2. si 4.3.
35. La anexa de la titlul VII privind transferul participatiilor de la Agentia de Valorificare a Activelor Statului, se abroga punctele 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6. 5.7, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.21, 5.24, 5.26, 5.27, 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.37, 5.38, 5.40, 5.42, 5.43, 5.44, 5.46, 5.47, 5.48, 5.50, 5.51, 5.52, 5.54, 5.55, 5.56, 5.64, 5.69, 5.74, 5.75, 5.76, 5.81, 5.83.


Titlul II - Alte masuri pentru accelerarea procedurii de acordare a despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv


Art. 1
(1) In scopul reintregirii capitalului social varsat al Fondului "Proprietatea", la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se transfera Fondului "Proprietatea" urmatoarele:

1. De la Ministerul Transporturilor se transfera urmatorul pachet de actiuni:
1.1. Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime Constanta - 1.369.125 actiuni

2. De la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului se transfera urmatoarele pachete de actiuni:
2.1. S.C. Complexul Energetic Craiova S.A. - 2.599.134 actiuni
2.2. S.C. Complexul Energetic Rovinari S.A. - 2.210.067 actiuni
2.3. S.C. Complexul Energetic Turceni S.A. - 4.536.869 actiuni
2.4. S.C. Conpet - S.A. - 346.301 actiuni
2.5. S.C. Enel Electrica Banat S.A.- 4.634.741 actiuni
2.6. S.C. Enel Electrica Dobrogea S.A. - 3.389.701 actiuni
2.7. S.C. E.ON Moldova Distributie S.A.- 5.022.348 actiuni
2.8. S.C. E.ON Moldova Furnizare - S.A. - 1.393.872 actiuni
2.9. S.C. Electrica Muntenia Nord S.A. - 3.259.176 actiuni
2.10. S.C. CEZ Distributie S.A. - 12.874.225 actiuni
2.11. S.C. CEZ Vanzare - S.A. - 12.874.225 actiuni
2.12. S.C. Electrica Transilvania Nord - S.A.- 3.332.503 actiuni
2.13. S.C. Electrica Transilvania Sud S.A. - 3.898.704 actiuni
2.14. S.C. Petrom - S.A.- 5.791.079.578 actiuni
2.15. S.C. Romaero - S.A. - 1.311.691 actiuni
2.16. Societatea Nationala a Sarii - S.A. - 2.005.884 actiuni
2.17. S.C. Romplumb - S.A.- 1.595.520 actiuni
2.18. S.C. Simtex S.A.- 132.859 actiuni
2.19. S.C. Zirom Giurgiu - S.A. - 3.624.346 actiuni
2.20. S.C. Delfincom - S.A.- 645.647 actiuni
2.21. Societatea Nationala Plafar S.A. - 99.310 actiuni
2.22. S.C. IAR - S.A. - 2.622.273 actiuni
2.23. S.C. Electromecanica Ploiesti - S.A.- 1.002.301 actiuni
2.24. Compania Nationala Romarm filiala Uzina Mecanica Bucuresti S.A.- 2.951.053 actiuni
2.25. S.C. Centrofarm Bucuresti - S.A.- 57 actiuni
2.26. S.C. Comcereal Cluj-Napoca S.A. - 15 actiuni
2.27. S.C. Comcereal Fundulea - S.A.- 5.159 actiuni
2.28. S.C. Electroconstructia Elco Cluj-Napoca S.A. - 165.206 actiuni
2.29. S.C. FECNE Bucuresti - S.A.- 36 actiuni
2.30. S.C. Laromet Bucuresti - S.A.- 1.634 actiuni
2.31. S.C. Prestari Servicii Bucuresti - S.A.- 6.346 actiuni
2.32. S.C. Primcom Bucuresti - S.A.- 12 actiuni
2.33. S.C. Remat Timis Timisoara S.A.- 5.765 actiuni
2.34. S.C. Severnav Drobeta-Turnu Severin S.A. - 11.968 actiuni

(2) Transferul dreptului de proprietate asupra activelor prevazute la alin. (1) se realizeaza de drept, de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, administratorii societatilor comerciale, societatilor nationale si companiilor nationale emitente ale actiunilor transferate avand obligatia de a actualiza din oficiu registrele actionarilor si actiunilor. In cazul in care registrele actionarilor societatilor comerciale, societatilor nationale si companiilor nationale respective sunt tinute de depozitarul central sau de societati de registru, actualizarea registrelor se realizeaza de depozitarul central sau de societatea de registru, dupa caz, pe baza cererii Fondului "Proprietatea".
(3) Evaluatorul desemnat in conformitate cu art. 92 alin. (2) din titlul VII al Legii nr. 247/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, va evalua si valoarea activelor prevazute la alin. (1), in conformitate cu metoda urmatoare: in cazul societatilor comerciale, societatilor nationale si companiilor nationale neadmise la tranzactionare, prin metoda capitalurilor proprii inregistrate la data de 31 decembrie 2006, iar in cazul celor admise la tranzactionare, pe baza pretului mediu ponderat aferent ultimelor 90 de sedinte de tranzactionare anterioare datei intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta. In cazul societatilor comerciale, societatilor nationale si companiilor nationale admise la tranzactionare pentru care, in perioada de referinta mentionata mai sus, nu s-au inregistrat tranzactii cu actiuni care sa reprezinte cumulat mai mult de 0,3% din totalul capitalului social al emitentului respectiv inregistrat in registrul actionarilor la data de implinire a termenului de 90 de sedinte de tranzactionare, se utilizeaza metoda de evaluare aplicabila societatilor comerciale, societatilor nationale si companiilor nationale neadmise la tranzactionare. In cazul societatilor care nu au depus situatiile financiare aferente anului 2006 la unitatile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor, se vor lua in considerare ultimele situatii financiare anuale depuse la unitatile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor.
(4) In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Guvernul, prin hotarare, poate regulariza numarul actiunilor operatorilor economici prevazuti la alin. (1), transferate de la Ministerul Transporturilor si Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului la S.C. Fondul Proprietatea S.A. in functie de evidentele oficiale ale Oficiului National al Registrului Comertului.

Art. 2
(1) Daca raportul de evaluare intocmit potrivit art. 92 alin. (2) din titlul VII al Legii nr. 247/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, constata ca valoarea activelor prevazute in anexa la titlul VII al Legii nr. 247/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, cumulata cu valoarea activelor prevazute la art. 1 alin. (1) din prezentul titlu este inferioara valorii capitalului social, astfel cum a fost stabilit prin hotararea Guvernului nr. 1.481/2005 privind infiintarea Societatii Comerciale "Fondul Proprietatea" - S.A., capitalul social al Societatii Comerciale Fondul Proprietatea S.A va fi reintregit cu diferenta dintre suma de 14.240.540.675 lei si valoarea determinata in urma evaluarii.
(2) In termen de maxim 3 luni de la data intocmirii raportului de evaluare prin care s-a constatat ca valoarea activelor stabilita in conditiile alin. (1) este inferioara valorii capitalului social al Societatii Comerciale Fondul "Proprietatea" S.A., Guvernul va stabili sursele din care va fi reintregit capitalul social al Societatii Comerciale Fondul "Proprietatea" S.A.

Art. 3
(1) Persoanele care la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta detin calitatea de actionar al Fondului "Proprietatea" pot opta in termen de 6 luni calculat potrivit prevederilor art. 189 din Titlul VII al Legii nr. 247/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, intre a-si mentine calitatea de actionar al Fondului Proprietatea, in conditiile existente anterior intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, sau a solicita anularea conversiei titlurilor de despagubire in urma careia au dobandit calitatea de actionar.
(2) Absenta optiunii in termenul prevazut la alin. (1) prezuma acordul pentru mentinerea calitatii de actionar.
(3) Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor va instructa depozitarul central sa transfere direct actiunile emise de Fondul "Proprietatea" si detinute de persoana respectiva din contul acesteia in contul Ministerului Economiei si Finantelor.
(4) Persoanele prevazute la alin. (1) pot solicita anularea conversiei daca, pana la data depunerii solicitarii la Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, nu au efectuat acte de dispozitie asupra actiunilor dobandite in urma conversiei sau nu au constituit garantii asupra acestora, care sa determine imposibilitatea transferarii acestora, impreuna cu toate drepturile aferente, din contul persoanei care solicita anularea conversiei in contul Ministerului Economiei si Finantelor.
(5) La data depunerii solicitarii scrise Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor va instructa depozitarul central sa blocheze transferul actiunilor Fondului "Proprietatea" detinute de persoana care a depus solicitarea de anulare a conversiei.
(6) Toate comisioanele solicitate de depozitarul central pentru efectuarea operatiunilor prevazute in prezentul articol se platesc din bugetul Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor.

Art. 4
Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se transfera de drept si fara contraprestatie de la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului la Fondul "Proprietatea" creanta impotriva Societatii Comerciale World Trade Center Bucuresti S.A., impreuna cu toate accesoriile aferente acumulate pana la data transferului (creanta impreuna cu toate accesoriile aferente acumulate pana la data transferului fiind denumite in continuare creanta). Dupa valorificarea creantei de catre Fondul "Proprietatea" prin orice metoda aleasa de catre acesta, pentru valoarea recuperata, Fondul "Proprietatea" va emite actiuni noi care vor reveni in intregime si de drept statului roman, reprezentat prin Ministerul Economiei si Finantelor.

Art. 5
(1) Se suplimenteaza cu 25 posturi, incadrate conform Ordonantei Guvernului nr. 10/2007 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, numarul maxim de posturi aprobat Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor masuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Se autorizeaza Ministerul Economiei si Finantelor sa introduca, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificarile corespunzatoare in anexele la bugetul aprobat Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor pe anul 2007.
(3) Pana la data modificarii prevazute la alin. (2), pentru asigurarea finantarii posturilor prevazute la alin. (1), se suplimenteaza bugetul Ministerului Economiei si Finantelor pentru Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, de la fondul de rezerva, conform prevederilor legale in vigoare.

Art. 6
(1) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, operatorii economici prevazuti in anexa la Titlul VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, cu modificarile si completarile ulterioare, care au virat dividendele aferente anilor 2005 si 2006 catre bugetul de stat sau bugetele institutiilor publice implicate, vor vira partea corespunzatoare din acestea catre Fondul Proprietatea.
(2) In termen de maxim 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, operatorii economici vor recupera contravaloarea dividendelor prevazute la alin. (1) conform metodologiei de restituire/compensare aprobata prin hotarare a Guvernului.
(3) In cazul in care operatorii economici prevazuti la alin. (1) nu vor respecta termenul de 60 de zile, acestia vor fi obligati sa plateasca dobanda legala pe fiecare zi de intarziere.

Art. 7
(1) In termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Guvernul va aproba prin hotarare regulamentul de organizare a licitatiei internationale pentru desemnarea societatii de administrare si caietul de sarcini al licitatiei, documente ce vor fi intocmite de catre Fondul Proprietatea. Componenta comisiei care va derula procesul de selectie se stabileste prin decizie a Primului-Ministru.
(2) Pana la aprobarea prin hotarare a Guvernului a regulamentului de organizare a licitatiei internationale pentru desemnarea societatii de administrare si a caietului de sarcini al licitatiei, Fondul Proprietatea are obligatia de a selecta consultantii financiari si juridici necesari selectiei societatii de administrare.
(3) Cheltuielile aferente procedurilor de selectie a consultantilor financiari, consultantilor juridici si a societatii de administrare se suporta din bugetul Fondului Proprietatea.
(4) Transferul administrarii Societatii Comerciale "Fondul Proprietatea" S.A. din responsabilitatea Ministerului Economiei si Finantelor catre societatea de administrare a investitiilor desemnata cu respectarea procedurilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, si a reglementarilor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare emise in aplicarea acesteia.

Art. 8
Prin hotarare a Guvernului se pot stabili si alte destinatii cu caracter social pentru sumele provenite din vanzarea actiunilor pe care statul, prin Ministerul Economiei si Finantelor, le detine la Fondul "Proprietatea" si din dividendele cuvenite statului roman de la Fondul Proprietatea.

Art. 9
(1) Atributiile prevazute in Titlul VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, cu modificarile si completarile ulterioare, in sarcina Cancelariei PrimuluiMinistru se preiau de Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor.
(2) Titlurile de despagubire emise de Cancelaria Primului-Ministru raman valabile.

Art. 10
Pana la data la care vor fi numiti cei doi membri in cadrul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor, dar nu mai tarziu de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, aceasta va functiona in continuare cu numarul de 7 membri, iar pentru indeplinirea atributiilor sale, Comisia Centrala va emite decizii sub semnatura presedintelui acesteia si va lucra in sedinta in prezenta a minim 5 membri si va decide cu majoritatea voturilor celor prezenti.

Art. 11
In termen de 90 de zile de la publicarea prezentei ordonante de urgenta in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Guvernul va aproba, prin hotarare, la propunerea Ministerului Economiei si Finantelor, Norme metodologice de aplicare a Titlului VII din Legea nr. 247/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.