DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Hotarare nr. 1078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de producatori recunoscute preliminar si organizatiilor de producatori in sectorul fructe si legume[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 656 din 17/09/2008

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, in conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.234/2007 de instituire a unei organizari a pietelor agricole si privind dispozitii specifice referitoare la anumite produse agricole ("Regulamentul unic OCP"), cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.580/2007 de stabilire a normelor de aplicare a regulamentelor Consiliului (CE) nr. 2.200/96, (CE) nr. 2.201/96 si (CE) nr. 1.182/2007 in sectorul fructelor si legumelor, cu completarile si modificarile ulterioare, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1
Incepand cu data de 1 ianuarie 2009, se acorda sprijin financiar pentru grupurile de producatori recunoscute preliminar si organizatiile de producatori din sectorul fructe si legume.

Art. 2
In sensul prezentei hotarari, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) grup de producatori recunoscut preliminar - orice persoana juridica sau parte clar definita a unei persoane juridice, constituita la initiativa producatorilor, care nu indeplineste conditiile de recunoastere ca organizatie de producatori si care este recunoscuta de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, in conformitate cu legislatia in vigoare;
b) organizatie de producatori - orice persoana juridica sau parte clar definita a unei persoane juridice, constituita la initiativa producatorilor si care este recunoscuta de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, in conformitate cu legislatia in vigoare;
c) plan de recunoastere - un ansamblu etapizat de masuri pe care un grup de producatori recunoscut preliminar urmeaza sa le implementeze in vederea obtinerii statutului de organizatie de producatori;
d) program operational - un ansamblu de masuri pe care organizatia de producatori le implementeaza pentru indeplinirea a doua sau mai multora dintre obiectivele specifice, cu scopul de a accesa fondurile comunitare alocate sectorului de legume-fructe.

Art. 3
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, denumit in continuare MADR, prin directia tehnica de specialitate, este autoritatea nationala competenta responsabila pentru:
a) elaborarea si implementarea politicii pentru sectorul fructe si legume;
b) recunoasterea grupurilor de producatori recunoscute preliminar si a organizatiilor de producatori;
c) controlul mentinerii conditiilor de recunoastere, precum si stabilirea si aplicarea de sanctiuni administrative;
d) comunicarea cu Comisia Europeana.

Art. 4
Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, denumita in continuare APIA, este responsabila pentru:
a) aprobarea planurilor de recunoastere si a programelor operationale;
b) controlul si monitorizarea implementarii masurilor cuprinse in planurile de recunoastere si in programele operationale aprobate;
c) gestionarea si efectuarea platii sprijinului financiar destinat grupurilor de producatori recunoscute preliminar si organizatiilor de producatori;
d) aplicarea de sanctiuni administrative si financiare referitoare la punerea in aplicare a planurilor de recunoastere si a programelor operationale aprobate.

Art. 5
(1) Grupurile de producatori recunoscute preliminar beneficiaza, pe o perioada de maximum 5 ani, pentru finantarea planului de recunoastere, de:
a) sprijin financiar in vederea constituirii si facilitarii activitatilor administrative;
b) sprijin financiar acordat direct, care sa acopere 75% din valoarea investitiilor eligibile conform planului de recunoastere.
(2) Sprijinul financiar in vederea constituirii si facilitarii activitatilor administrative, prevazut la alin. (1) lit. a), se acorda in proportie de 75% din fonduri comunitare si in proportie de 25% din bugetul de stat. Valoarea sprijinului se stabileste pentru fiecare grup de producatori recunoscut preliminar in functie de valoarea productiei comercializate, denumita in continuare VPC, si nu poate depasi echivalentul in lei a 100.000 euro pentru fiecare perioada anuala a planului de recunoastere.
(3) In cazul in care VPC a grupului de producatori recunoscut preliminar este mai mica sau egala cu echivalentul in lei a unui milion de euro, sprijinul financiar prevazut la alin. (1) lit. a) este egal cu:
a) 10% din VPC a ultimului exercitiu contabil incheiat, in primul an;
b) 10% din VPC a ultimului exercitiu contabil, in al doilea an;
c) 8% din VPC a ultimului exercitiu contabil, in al treilea an;
d) 6% din VPC a ultimului exercitiu contabil, in al patrulea an;
e) 4% din VPC a ultimului exercitiu contabil, in al cincilea an.
(4) Sprijinul financiar prevazut la alin. (3) se reduce la jumatate in cazul in care grupul de producatori recunoscut preliminar realizeaza o VPC care depaseste echivalentul in lei a unui milion de euro.
(5) Investitiile eligibile prevazute la alin. (1) lit. b) reprezinta investitiile aprobate in cadrul planului de recunoastere si necesare pentru ca grupul de producatori recunoscut preliminar sa devina organizatie de producatori recunoscuta.
(6) Investitiile eligibile in cadrul planului de recunoastere, prevazute la alin. (1) lit. b), se suporta astfel:
a) 50% contributie comunitara;
b) 25% contributie de la bugetul de stat;
c) 25% contributia grupului de producatori recunoscut preliminar.

Art. 6
(1) Pentru organizatiile de producatori recunoscute se acorda sprijin financiar pentru finantarea programelor operationale.
(2) Programele operationale si finantarea acestora de catre producatori si organizatiile de producatori, pe de o parte, si de catre Comunitatea Europeana, pe de alta parte, au o durata minima de 3 ani si maxima de 5 ani.
(3) Sprijinul financiar comunitar pentru organizatiile de producatori este egal cu valoarea contributiilor financiare ale membrilor sau ale organizatiei de producatori platite efectiv, dar limitat la 50% din valoarea reala a cheltuielilor suportate de organizatia de producatori, conform programului operational aprobat.
(4) Sprijinul financiar comunitar este limitat la 4,1% din VPC de fiecare organizatie de producatori.
(5) Procentul prevazut la alin. (4) poate fi majorat la 4,6% din VPC, cu conditia ca suma ce depaseste 4,1% din VPC sa aiba ca destinatie masurile de prevenire si gestionare a crizelor.
(6) La solicitarea organizatiei de producatori, procentul prevazut la alin. (3) este de 60% pentru un program operational sau o parte a unui program operational, in cazul in care intruneste cel putin una dintre conditiile urmatoare:
a) este prezentat de mai multe organizatii de producatori din Comunitatea Europeana care functioneaza in state membre diferite conform schemelor transnationale;
b) este prezentat de una sau mai multe organizatii de producatori implicate in regimuri care functioneaza pe o baza sectoriala;
c) acopera numai sprijinul specific acordat productiei de produse biologice reglementate, pana la data de 31 decembrie 2008, prin Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.092/91 din 24 iunie 1991 privind metoda de productie agricola ecologica si indicarea acesteia pe produsele agricole si alimentare si, de la data de 1 ianuarie 2009, prin Regulamentul Consiliului (CE) nr. 834/2007 din 28 iunie 2007 privind productia ecologica si etichetarea produselor ecologice;
d) este prezentat de o organizatie de producatori pentru actiuni derulate pana la sfarsitul anului 2013;
e) este primul program prezentat de o organizatie de producatori recunoscuta care a fuzionat cu o alta organizatie de producatori recunoscuta;
f) este primul program prezentat de o asociatie de organizatii de producatori recunoscuta;
g) acopera doar sprijinul specific pentru actiunile de promovare a consumului de fructe si legume in randul copiilor in institutiile de invatamant.
(7) Pentru organizatiile de producatori se poate acorda si sprijin financiar national, in temeiul art. 1 pct. 22 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 361/2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 de instituire a unei organizari comune a pietelor agricole si privind dispozitii specifice referitoare la anumite produse agricole ("Regulamentul unic OCP"). Acest tip de sprijin se suporta in proportie de 60% din fonduri comunitare si de 40% de la bugetul de stat.
(8) Implementarea unui program operational trebuie sa asigure indeplinirea a cel putin doua dintre urmatoarele obiective specifice:
a) planificarea productiei si adaptarea acesteia conform cererii pietei, in special in ceea ce priveste conditiile de calitate si cantitate;
b) concentrarea productiei in proportie mai mare de 75% din productia membrilor si comercializarea produselor obtinute de membrii organizatiei de producatori;
c) optimizarea si stabilizarea costurilor de productie;
d) promovarea unor practici de cultivare care sa nu dauneze mediului, inclusiv agriculturii ecologice;
e) imbunatatirea calitatii produselor;
f) cresterea valorii comerciale a produselor;
g) promovarea fructelor si legumelor in stare proaspata sau procesata;
h) prevenirea si gestionarea crizelor.

Art. 7
(1) Sprijinul financiar platit in mod nejustificat se recupereaza de la organizatiile de producatori, asociatiile de organizatii de producatori, grupurile de producatori recunoscute preliminar, percepandu-se dobanda pentru perioada cuprinsa intre momentul comunicarii obligatiei de rambursare si momentul rambursarii de catre beneficiar, conform prevederilor din legislatia in vigoare.
(2) Sumele recuperate, precum si dobanzile aferente se varsa in contul APIA si se deduc din cheltuielile finantate de Fondul European de Garantare Agricola.

Art. 8
In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari, prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale se stabilesc urmatoarele:
a) conditiile de recunoastere a grupurilor de producatori recunoscute preliminar, a organizatiilor de producatori, lista investitiilor eligibile in cadrul planului de recunoastere si a cheltuielilor neeligibile in cadrul programului operational;
b) modalitatea de calcul al VPC, procedura de acordare a sprijinului financiar, aprobarea si finantarea planurilor de recunoastere si a programelor operationale;
c) tipurile de sanctiuni, modalitatile de aplicare a acestora si anumite aspecte privind recuperarea sprijinului acordat in mod nejustificat.

Art. 9
(1) Grupurile de producatori recunoscute preliminar si organizatiile de producatori recunoscute in baza Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 684/2007 privind recunoasterea organizatiilor de producatori si a grupurilor de producatori recunoscute preliminar in sectorul fructe si legume isi pastreaza recunoasterea si pot beneficia de prevederile prezentei hotarari.
(2) Organizatiile de producatori care au un program operational aprobat inainte de 1 ianuarie 2008 solicita in scris la centrele judetene ale APIA, pana la data de 15 noiembrie 2008, dupa caz:
a) continuarea acestuia pana la termenul stabilit;
b) modificarea programului operational;
c) inlocuirea cu un nou program operational.
(3) Grupurile de producatori recunoscute preliminar care au un plan de recunoastere aprobat inainte de 1 ianuarie 2008 pot continua implementarea acestuia pana la termenul stabilit sau pot solicita modificarea acestuia pentru a beneficia de prevederile prezentei hotarari.

Art. 10
Produsele care fac obiectul organizarii comune de piata in sectorul fructe si legume sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.


ANEXA - LISTA produselor care fac obiectul organizarii comune de piata in sectorul fructe si legume

 
  
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Codul tarifar¦                     Denumirea produsului                      ¦
+-------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦0702 00 00  ¦Tomate, in stare proaspata sau refrigerata                                ¦
+-------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦0703     ¦Ceapa, ceapa esalota, usturoi, praz si alte aliaceae, in stare proaspata sau refrigerata         ¦
+-------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦0704     ¦Varza, conopida, varza creata, gulii si alte brassicaceae comestibile, in stare proaspata sau refrigerata¦
+-------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦0705     ¦Salata (Lactuca sativa) si cicoare (Cichorium spp.), in stare proaspata sau refrigerata         ¦
+-------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦0706     ¦Morcovi, napi, sfecla rosie pentru salata, telina, ridichi si alte radacinoase comestibile similare, in ¦
¦       ¦stare proaspata sau refrigerata                                     ¦
+-------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦070700    ¦Castraveti si castraveciori de murat, in stare proaspata sau refrigerata                 ¦
+-------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦07 08    ¦Leguminoase cu pastai, decorticate sau nu, in stare proaspata sau refrigerata              ¦
+-------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦ex. 07 09  ¦Alte legume, in stare proaspata sau refrigerata, exceptand legumele de la subpozitiile 0709 60 91, 0709 ¦
¦       ¦60 95, 0709 60 99, 0709 90 31, 0709 90 39 si 0709 90 60                         ¦
+-------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦ex. 08 02  ¦Alte fructe cu coaja, proaspete sau uscate, decojite sau nu, cu sau fara pielita, cu exceptia nucilor de ¦
¦       ¦arec (sau betel) si a nucilor de cola avand codul 0802 90 20                       ¦
+-------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦0806 10 10  ¦Struguri de masa proaspeti                                        ¦
+-------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦0807     ¦Pepeni (inclusiv pepeni verzi) proaspeti                                 ¦
+-------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦0808     ¦Mere, pere si gutui proaspete                                      ¦
+-------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦0809     ¦Caise, cirese, visine, piersici (inclusiv nectarine), prune si porumbe proaspete             ¦
+-------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦0810     ¦Alte fructe proaspete                                          ¦
+-------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦0813 50 31  ¦Amestecuri exclusiv din fructe cu coaja uscate avand codurile NC 0801 si 0802              ¦
¦0813 50 39  ¦                                                     ¦
+-------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦0910 20   ¦Sofran                                                  ¦
+-------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦ex 0910 99  ¦Cimbru, in stare proaspata sau refrigerata                                ¦
+-------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦ex 1211 90 85¦Busuioc, melisa, menta, origanum vulgare (maghiran), rozmarin, salvie, in stare proaspata sau      ¦
¦       ¦refrigerata                                               ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+


Poate fi de interes si:
Legea 156/2015 privind aprobarea OUG 63/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul agriculturii
Legea 131/2015 pentru modificarea si completarea Legii pomiculturii nr. 348/2003. Lege nr. 131/2015
Legea 104/2015 privind aprobarea OUG 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica in agricultura in perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultu
Ordin 197/2015 privind Procedura de anulare a impozitului pe venitul din activitati agricole datorat potrivit art. 74 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul fiscal 2013, precum si a obliga
Ordin 1470/2014 pentru aprobarea Listei obiectivelor de investitii pentru care se acorda microcredite potrivit art. 14 alin. (1) lit. a) din OUG 43/2013 privind unele masuri pentru dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesulu
OUG 63/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul agriculturii. Ordonanta de urgenta nr. 63/2014
OUG 56/2014 privind trecerea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura din subordinea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Ordonanta de Urgenta 56/2014
Legea 101/2014 privind masuri de reglementare a depozitarii semintelor de consum si a regimului certificatelor de depozit pentru acestea. Lege nr. 101/2014
UG 36/2014 privind modificarea si completarea Legii nr. 18/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, precum si pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Le
Ordin nr. 578/2014 privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 431/2014 pentru aprobarea cantitatilor de motorina aferente trimestrului IV ? 2013, ce beneficiaza de ajutor de stat acordat sub
OUG 26/2014 privind modificarea si completarea OUG 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare, care se acorda in agricultura incepand cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/199
HG 330/2014 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activitati agricole. Hotarare nr. 330/2014
Legea 48/2014 privind unele masuri referitoare la platile nationale directe complementare in sectorul zootehnic. Lege nr. 48/2014
Legea 2/2014 pentru aprobarea OUG 64/2013 privind infiintarea si acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor in agricultura si acordarea de compensatii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor,
Legea apiculturii, legea nr. 383/2013
HG 762/2013 privind stabilirea pentru anul 2013 a cuantumului platilor directe unice pe suprafata, platilor separate pentru zahar si platilor specifice pentru orez, care se acorda in agricultura in sectorul vegetal. Hotarare nr. 762/2013
HG 761/2013 pentru aprobarea cuantumului platilor nationale directe complementare, care se acorda pentru anul 2013 in sectorul vegetal. Hotarare nr. 761/2013
HG 682/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG 43/2013 privind unele masuri pentru dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesului la finantare al fermierilor. Hotarare nr. 682/2013
HG 584/2013 pentru modificarea HG 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate in subordinea acestuia si pentru modificarea altor acte normative. Hotarare 584/2013
HG 570/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2013 privind infiintarea si acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor in agricultura si acordarea de compen
Curierul Fiscal, Nr. 2/2015
Editura C.H. Beck

Pret: 31.9 lei
27.2 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
94 useri online

Useri autentificati: