DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 580/2008 privind retragerea sub control a subproduselor vitivinicole[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 657 din 18/09/2008

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Vazand Referatul de aprobare nr. 125.306 din 5 septembrie 2008 al Directiei politici de piata in sectorul culturi horticole, avand in vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 privind organizarea comuna a pietei vitivinicole, avand in vedere prevederile art. 60, 61 si ale art. 111 lit. k) din Normele metodologice de aplicare a Legii viei si vinului in sistemul organizarii comune a pietei vitivinicole nr. 244/2002, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.134/2002, cu modificarile ulterioare, in temeiul Hotararii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale,

ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale emite urmatorul ordin:

Art. 1
Pentru campaniile viticole 2008/2009-2012/2013, persoanele fizice/juridice care detin subproduse vitivinicole, cu exceptia celor care obtin mai putin de 25 hl de vin sau must in propriile unitati de productie, au obligatia de a aplica retragerea sub control a acestora.

Art. 2
Procedura de retragere sub control a subproduselor vitivinicole este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 3
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Procedura de retragere sub control a subproduselor vitivinicole


Art. 1
In sensul prezentei proceduri, urmatorii termeni se definesc astfel:
a) retragere sub control a subproduselor vitivinicole - masura prin care producatorii sunt obligati sa gestioneze distinct subprodusele rezultate la vinificare (drojdia si tescovina) pentru a fi denaturate sau utilizate in alte scopuri, conform prevederilor prezentei proceduri;
b) denaturare a drojdiei de vin - actiunea de adaugare a unei substante straine in drojdia de vin, astfel incat produsul rezultat sa nu mai poata fi utilizat in vinificatie;
c) drojdie de vin - reziduul care se depune dupa fermentatia alcoolica si in timpul stocarii vinului in recipiente sau care rezulta in urma aplicarii tratamentelor autorizate, precum si la filtrarea ori centrifugarea vinului. Se considera drojdie de vin si reziduul depus in recipiente cu must de struguri dupa tratamente autorizate sau in timpul stocarii, precum si reziduul obtinut la filtrarea ori centrifugarea mustului;
d) tescovina - reziduul fermentat sau nefermentat obtinut la presarea strugurilor proaspeti;
e) producator - orice persoana fizica ori juridica sau orice grupare de astfel de persoane care produce vin din struguri proaspeti, din must de struguri, din must de struguri partial fermentat sau din vin nou aflat inca in fermentare, din productia proprie ori din achizitii.

Art. 2
(1) Producatorii care efectueaza retragerea sub control a subproduselor vitivinicole au obligatia sa intocmeasca si sa depuna la directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti, denumite in continuare DADR, declaratiile de recolta si productie.
(2) Producatorii care instraineaza mustul, mustul concentrat si/sau mustul concentrat rectificat nu au obligatia prevazuta la art. 5.
(3) Producatorii care achizitioneaza mustul, mustul concentrat si/sau mustul concentrat rectificat au obligatia prevazuta la art. 5.
(4) Producatorii care produc vinuri spumante sunt exceptati de la obligatia prevazuta la art. 5, pentru cantitatile corespunzatoare vinurilor spumante produse.

Art. 3
(1) Tescovina proaspata rezultata in urma procesului de vinificatie, care va fi supusa masurii de retragere sub control, trebuie sa indeplineasca urmatoarele caracteristici minime privind taria alcoolica potentiala:
a) 2,1 l alcool pur la 100 kg de tescovina, in cazul vinurilor albe DOC;
b) 3 l alcool pur la 100 kg de tescovina, in celelalte cazuri. Este interzisa suprapresarea tescovinei proaspete.
(2) Drojdia de vin rezultata in urma procesului de vinificatie, care va fi supusa masurii de retragere sub control, trebuie sa indeplineasca urmatoarele caracteristici minime privind taria alcoolica:
a) 3,5 l alcool pur la 100 kg de drojdie de vin, in cazul vinurilor albe DOC;
b) 5 l alcool pur la 100 kg de drojdie de vin, in celelalte cazuri. Este interzisa suprapresarea drojdiei de vin.
(3) In cazul in care caracteristicile minime determinate ale subproduselor vitivinicole sunt mai mici decat cele prevazute la alin. (1) si/sau (2), producatorii au obligatia de a completa cu vin aceste subproduse pana la limita minima prevazuta de prezenta procedura.
(4) Obligatia de retragere sub control a subproduselor vitivinicole (% volum/hl) se determina in functie de taria alcoolica naturala in volume aferenta zonelor viticole, astfel:
a) taria alcoolica minima pe zonele viticole din Romania:
(i) zona viticola B: 8,5% vol.;
(ii) zona viticola C I: 9% vol.;
(iii) zona viticola C II: 9,5% vol.;
b) cantitatea de alcool continuta de subprodusele vitivinicole va fi de cel putin:
(i) 10% din volumul de alcool continut in vinul de masa (cu sau fara indicatie geografica);
(ii) 7% din volumul de alcool continut in vinul DOC.
(5) Cantitatea minima de subproduse vitivinicole ce trebuie supuse retragerii sub control se determina astfel:
a) cantitatea de vin obtinuta (hl) x taria alcoolica [in functie de zona viticola prevazuta la alin. (4) lit. a)] = Z (% vol./hl);
b) Z (% vol./hl) x procentul [prevazut la alin. (4) lit. b)] = Y, cantitatea minima de subproduse vitivinicole ce trebuie retrasa sub control (% vol./hl).

Art. 4
(1) Retragerea sub control a tescovinei se face prin:
a) folosirea acesteia la furajarea animalelor;
b) obtinerea compostului pentru fertilizarea terenurilor agricole;
c) separarea semintelor in vederea obtinerii uleiului;
d) exportul in tari terte UE;
e) livrarea catre un incinerator autorizat;
f) livrarea la o groapa ecologica autorizata;
g) orice alte proceduri prin care tescovina devine improprie utilizarii in vinificatie.
(2) Cu cel putin 48 de ore inainte de inceperea procesului de vinificatie, producatorii au obligatia de a notifica in scris inspectorii teritoriali ai Inspectiei de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol, denumita in continuare I.S.C.T.V.
(3) Producatorii vor determina taria alcoolica a tescovinei proaspete, certificata printr-un buletin de analiza, si o vor inregistra in Fisa de evidenta zilnica a tescovinei rezultate in urma procesului de vinificatie, prevazuta in anexa nr. 1. Intreaga cantitate de tescovina va fi evidentiata in registrul de intrari/iesiri. Dovada indeplinirii obligatiei privind retragerea sub control a tescovinei se va face prin documente justificative.

Art. 5
(1) Retragerea sub control a drojdiei de vin se face prin:
a) denaturare, introducandu-se in masa acesteia cel putin 2 g de clorura de sodiu (NaCl)/kg sau 2 g de clorura de potasiu (KCl)/kg;
b) orice alte proceduri prin care drojdia de vin devine improprie utilizarii in vinificatie.
(2) Ulterior retragerii, drojdia de vin poate avea urmatoarele destinatii:
a) extragerea de acid tartric si alte produse;
b) exportul in tari terte UE;
c) livrarea catre un incinerator autorizat;
d) livrarea la o groapa ecologica autorizata sau la o statie de epurare a apelor uzate;
e) livrarea catre o distilerie autorizata.
(3) Producatorii au obligatia de a notifica in scris, cu cel putin 48 de ore inainte, inspectorii teritoriali ai I.S.C.T.V. cu privire la efectuarea operatiunii de retragere sub control.
(4) In vederea aplicarii prevederilor alin. (1) lit. b) este obligatorie obtinerea avizului I.S.C.T.V.
(5) Producatorii vor determina taria alcoolica a drojdiei de vin, certificata printr-un buletin de analiza, si o vor inregistra in Fisa de evidenta zilnica a drojdiei de vin rezultate in urma procesului de vinificatie, prevazuta in anexa nr. 2. Intreaga cantitate de drojdie de vin va fi evidentiata in registrul de intrari/iesiri. Dovada indeplinirii obligatiei prevazute la alin. (1) se va face prin intocmirea Procesului-verbal de retragere sub control a drojdiei de vin, prevazut in anexa nr. 3.

Art. 6
(1) I.S.C.T.V. este institutia abilitata sa efectueze prin verificari scriptice si faptice modul de realizare a masurii de retragere sub control a subproduselor vitivinicole pentru cel putin 6% din totalul cantitatilor de subproduse vitivinicole la nivel judetean.
(2) Pentru verificarea obligatiei minime de subproduse vitivinicole (tescovina si drojdia) ce trebuie retrase sub control, inspectorul teritorial al I.S.C.T.V. va ridica un numar de 3 esantioane reprezentative pentru fiecare subprodus vitivinicol, in vederea determinarii tariei alcoolice. Doua dintre esantioanele ridicate vor fi predate pentru efectuarea analizelor fizico-chimice la laboratoarele autorizate, iar al treilea esantion, impreuna cu o copie a procesului-verbal de prelevare, va ramane la producator.
(3) Recipientele in care se vor introduce esantioanele prelevate vor fi etichetate si sigilate, cu respectarea conditiilor de pastrare, fara a provoca alterarea parametrilor fizico-chimici ai produsului de analizat. Procurarea recipientelor se va face de catre DADR.

Art. 7
Producatorii din sectorul vitivinicol care nu respecta prevederile prezentei proceduri nu pot beneficia de sprijin financiar aferent masurilor din cadrul programului-suport pentru urmatoarea campanie viticola, iar I.S.C.T.V. va aplica sechestru asupra unei cantitati de vin echivalente cantitatilor de subproduse vitivinicole care trebuiau retrase sub control.

Art. 8
Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezenta procedura.


Anexa nr. 1 la procedura
  FISA DE EVIDENTA ZILNICA
a tescovinei rezultate in urma procesului de vinificatie 
  
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦  ¦    ¦            ¦ Cantitatea ¦ Culoarea ¦Destinatia de productie¦ Cantitatea ¦Potentialul¦     ¦
¦Nr. ¦ Data ¦Raportul de vinificatie¦de struguri ¦strugurilor +-----------------------¦de tescovina¦alcoolic al¦Observatii¦
¦crt.¦    ¦nr. ......../......... ¦ vinificata ¦(albi/negri)¦  Vin  ¦  Vin de  ¦ rezultata ¦tescovinei ¦     ¦
¦  ¦    ¦            ¦[kg (sau t)]¦      ¦  DOC  ¦  masa  ¦ 
(kg) ¦ (% vol.) ¦ ¦ +----+--------+-----------------------+------------+------------+----------+------------+------------+-----------+----------¦ +----+--------+-----------------------+------------+------------+----------+------------+------------+-----------+----------¦ +----+--------+-----------------------+------------+------------+----------+------------+------------+-----------+----------¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+Anexa nr. 2 la procedura
  FISA DE EVIDENTA ZILNICA
a drojdiei de vin rezultate in urma procesului de vinificatie 
  
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦  ¦   ¦          ¦     ¦        ¦  Categoria de  ¦Potentialul¦       ¦
¦Nr. ¦   ¦  Raportul de  ¦Cantitatea¦  Culoarea  ¦calitate a vinului¦alcoolic al¦       ¦
¦crt.¦ Data ¦  vinificatie  ¦rezultata ¦  vinului   +------------------¦ drojdiei ¦ Observatii ¦
¦  ¦   ¦nr. ......./.......¦
(kg) ¦
(alb/rosu) ¦ Vin ¦ Vin de ¦ (% vol.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ DOC ¦ masa ¦ ¦ ¦ +----+------+-------------------+----------+----------------+---------+--------+-----------+--------------¦ +----+------+-------------------+----------+----------------+---------+--------+-----------+--------------¦ +----+------+-------------------+----------+----------------+---------+--------+-----------+--------------¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------+Anexa nr. 3 la procedura
  Vizat 
  Inspectia de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol 


  PROCES-VERBAL
de retragere sub control a drojdiei de vin
Nr. ....... din data de ...........,
incheiat astazi, ......... 
  
  Persoana fizica/Societatea Comerciala ..............................................................................,
cu domiciliul/sediul social in ....................................., avand CNP/CUI ...................................,
reprezentata prin ..........................................., in urma notificarii transmise in data de ...............,
             
(acolo unde este cazul) a efectuat retragerea sub control a drojdiei de vin in cantitate de ..................... kg, avand o tarie alcoolica de ........., conform buletinului de analiza eliberat de ........................, in data de ........................ . Retragerea sub control a drojdiei de vin a fost realizata prin .................................................... . Semnatura ................................

Poate fi de interes si:
Ordin 42/2015 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor de transport in unele situatii in care cadrele militare, politistii si personalul civil se deplaseaza la si de la locul de munca, aprobate prin Ord
Legea 81/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului, precum si pentru modificarea art. 7 alin. (2) din Legea nr. 364/2004 privind organizarea si functionarea politiei judiciare
Legea 183/2014 privind aprobarea OUG 37/2014 pentru modificarea si completarea art. 13 din OUG 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice
Ordin 170/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul resurselor umane in Ministerul Afacerilor Interne
Ordin 35/2014 privind masurile de sprijin acordate politistilor incadrati intr-un grad de invaliditate si familiilor acestora, precum si familiilor politistilor decedati
OUG 103/2006 privind unele masuri pentru facilitarea cooperarii politienesti internationale, republicata. Ordonanta de urgenta nr. 103/2006 republicata 2014
Ordin 190/2013 privind formarea initiala, in anul 2014, in institutiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a politistilor locali cu atributii in domeniul ordinii si linistii publice si in domeniul circulatiei rutiere
Legea 314/2013 pentru modificarea si completarea OUG 104/2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontiera Romane, precum si a Legii nr. 265/2010 pentru modificarea OUG 104/2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontiera R
OUG 66/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului. Ordonanta de urgenta nr. 66/2013
HG 130/2013 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind drepturile de transport ale politistilor, elevilor si studentilor din institutiile de invatamant pentru formarea politistilor. Hotararea 130/2013
Ordin 257/2012 pentru modificarea si completarea Ghidului carierei politistilor si cadrelor militare din Ministerul Administratiei si Internelor
Legea 87/2012 privind aprobarea OUG 107/2011 pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului. Lege nr. 87/2012
Legea 234/2011 privind aprobarea OUG 54/2011 pentru stabilirea unor masuri privind incadrarea in limita alocata cheltuielilor de personal din Ministerul Administratiei si Internelor pentru anul 2011. Lege nr. 234/2011
OUG 107/2011 pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului. Ordonanta de urgenta 107/2011
Ordin 256/2011 privind procedura de testare a integritatii profesionale a personalului Ministerului Administratiei si Internelor
Legea 133/2011 pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului. Lege nr. 133/2011
OUG 54/2011 pentru stabilirea unor masuri privind incadrarea in limita alocata cheltuielilor de personal din Ministerul Administratiei si Internelor pentru anul 2011
OUG 1/2011 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala. Ordonanta de urgenta 1/2011
Ordin nr. 112/2010 pentru completarea Ordinului nr. M.101/2010 privind aplicarea in Ministerul Apararii Nationale a HG 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislatiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale po
Instructiuni nr. 191/2010 de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislatiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale politistilor si ale functionarilor publici cu statut spe
Codul de procedura penala si legile conexe. Cod 522. Actualizat la 20.10.2013
Editie coordonata de prof. univ. dr. Cioclei Valerian

Pret: 15.9 lei
13.51 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
53 useri online

Useri autentificati: