DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 2003/2008 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Administratiei Nationale a Penitenciarelor[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 603 din 13/08/2008

Ministerul Justitiei

In temeiul art. 8 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 1.849/2004 privind organizarea, functionarea si atributiile Administratiei Nationale a Penitenciarelor, cu modificarile ulterioare, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul justitiei emite urmatorul ordin:

Art. 1
Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Administratiei Nationale a Penitenciarelor, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
Administratia Nationala a Penitenciarelor va duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3
La data intrarii in vigoare a prezentului regulament prevazut la art. 1 se abroga orice alte dispozitii contrare.

Art. 4
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Regulament de organizare si functionare a Administratiei Nationale a PenitenciarelorTitlul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Administratia Nationala a Penitenciarelor este institutie publica de interes national, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Justitiei si face parte din institutiile publice de aparare, ordine publica si siguranta nationala ale statului.
(2) Activitatea Administratiei Nationale a Penitenciarelor se desfasoara in conformitate cu prevederile Constitutiei Romaniei, Declaratiei Universale a Drepturilor Omului, Conventiei europene pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, Pactului international cu privire la drepturile civile si politice, cu Recomandarile Consiliului Europei cu privire la tratamentul detinutilor, cu dispozitiile Legii nr. 293/2004 privind statutul functionarilor publici din Administratia Nationala a Penitenciarelor, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 51/1991 privind siguranta nationala a Romaniei, ale Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal si a actelor normative date in aplicarea acestei legi.
(3) Administratia Nationala a Penitenciarelor aplica in domeniile ce o privesc Strategia nationala privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate pronuntate de instantele de judecata.
(4) Administratia Nationala a Penitenciarelor contribuie la apararea ordinii publice si a sigurantei nationale prin asigurarea pazei, escortarii, supravegherii, prin aplicarea regimului de detentie si organizarea de activitati de asistenta sociala si educatie destinate reinsertiei sociale a persoanelor private de libertate.
(5) Activitatea profesionala a personalului din sistemul administratiei penitenciare se desfasoara in interesul comunitatii si al persoanelor care executa pedepse privative de libertate, in limitele competentelor stabilite prin lege.

Art. 2
Organizarea, functionarea si atributiile Administratiei Nationale a Penitenciarelor sunt prevazute de Legea nr. 293/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararea Guvernului nr. 1.849/2004 privind organizarea, functionarea si atributiile Administratiei Nationale a Penitenciarelor, cu modificarile ulterioare, precum si de prevederile prezentului regulament.


Titlul II - Personalul cu functii de conducere din Administratia Nationala a PenitenciarelorCapitolul I - Directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor


Art. 3
(1) Conducerea Administratiei Nationale a Penitenciarelor se exercita de catre directorul general.
(2) Functia de director general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor se ocupa prin concurs, la care pot participa numai ofiterii de penitenciare, personalul contractual din sistemul administratiei penitenciare si magistratii. Magistratii declarati admisi la concurs sunt detasati pe functia pentru care au candidat, pe perioada mandatului.
(3) Directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor se numeste pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii o singura data pentru inca 4 ani.
(4) Numirea si revocarea din functie, precum si celelalte modificari ale raporturilor de serviciu pentru functia de director general in sistemul administratiei penitenciare se dispun prin ordin al ministrului justitiei. In cazul judecatorilor si procurorilor numiti directori generali, detasarea in cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor se dispune de catre Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea ministrului justitiei.

Art. 4
(1) Directorul general conduce intreaga activitate a Administratiei Nationale a Penitenciarelor si o reprezinta in raporturile cu Ministerul Justitiei si cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, cu alte autoritati, institutii publice si organizatii centrale si locale, precum si cu persoane juridice si fizice, din tara si din strainatate, in limita competentelor stabilite de lege si de ministrul justitiei.
(2) Pentru aplicarea in mod unitar in unitatile subordonate a prevederilor privind obiectivele Administratiei Nationale a Penitenciarelor, directorul general emite decizii si instructiuni si raspunde in fata ministrului justitiei de intreaga activitate desfasurata de administratia penitenciara.

Art. 5
(1) Directorul general are calitatea de ordonator secundar de credite.
(2) Directorul general, in calitate de ordonator secundar de credite, poate delega dreptul de a aproba folosirea si repartizarea creditelor bugetare inlocuitorului de drept, precum si altor persoane imputernicite special in acest scop.

Art. 6
(1) Directorul general poate delega unele dintre atributiile sale directorilor generali adjuncti.
(2) Prin decizie, directorul general stabileste conditiile in care, in perioada absentei sale, directorul general adjunct care il inlocuieste de drept exercita atributiile ce ii revin in aceasta calitate.


Capitolul II - Directorii generali adjuncti ai Administratiei Nationale a Penitenciarelor


Art. 7
(1) In activitatea de conducere a Administratiei Nationale a Penitenciarelor si a unitatilor subordonate, directorul general este ajutat de 3 directori generali adjuncti numiti, potrivit legii, prin ordin al ministrului justitiei.
(2) Functia de director general adjunct al Administratiei Nationale a Penitenciarelor se ocupa prin concurs, la care pot participa numai ofiterii de penitenciare, personalul contractual din sistemul administratiei penitenciare si magistratii. Magistratii declarati admisi la concurs sunt detasati pe functia pentru care au candidat, pe perioada mandatului.
(3) Directorii generali ai Administratiei Nationale a Penitenciarelor se numesc pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii o singura data pentru inca 4 ani.
(4) Numirea si revocarea din functie, precum si celelalte modificari ale raporturilor de serviciu pentru functiile de director general adjunct in sistemul administratiei penitenciare se dispun prin ordin al ministrului justitiei. In cazul judecatorilor si procurorilor numiti directori generali, detasarea in cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor se dispune de catre Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea ministrului justitiei.

Art. 8
Directorii generali adjuncti coordoneaza activitatile stabilite prin decizie a directorului general.


Capitolul III - Consiliul de conducere al Administratiei Nationale a Penitenciarelor


Art. 9
(1) In Administratia Nationala a Penitenciarelor functioneaza Consiliul de conducere al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, ca organ consultativ.
(2) Componenta nominala a Consiliului de conducere se aproba prin decizie a directorului general, potrivit prevederilor art. 9 din Hotararea Guvernului nr. 1.849/2004, cu modificarile ulterioare.
(3) Presedintele Consiliului de conducere este directorul general.
(4) Consiliul de conducere se intruneste lunar sau ori de cate ori este nevoie, la solicitarea oricarui membru, pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea Administratiei Nationale a Penitenciarelor si a unitatilor subordonate.
(5) In lipsa directorului general, atributiile presedintelui Consiliului de conducere se exercita de unul dintre directorii generali adjuncti, desemnat prin decizie a directorului general.

Art. 10
(1) In Consiliul de conducere se stabilesc masuri de imbunatatire a activitatii Administratiei Nationale a Penitenciarelor si a unitatilor subordonate.
(2) Continutul dezbaterilor din cadrul Consiliului de conducere se va consemna in scris, intr-un proces-verbal, de catre o persoana desemnata din cadrul Serviciului cabinet, prevazut la art. 55-58. Procesul-verbal astfel incheiat va fi inaintat spre avizare membrilor Consiliului de conducere.
(3) Sarcinile stabilite se transmit spre solutionare fiecarei/fiecarui directii/serviciu/compartiment, printr-o nota intocmita de catre Serviciul cabinet, mentionandu-se si termenele stabilite pentru executarea lucrarii.
(4) Directorii generali adjuncti evalueaza, cel putin o data pe luna, stadiul de realizare a sarcinilor transmise directiilor/serviciilor/compartimentelor, in functie de termenele stabilite pentru executarea acestora.
(5) Conducerile directiilor/serviciilor/compartimentelor vor lua masurile corespunzatoare pentru ducerea la indeplinire in bune conditii si in termen a sarcinilor si lucrarilor repartizate.


Capitolul IV - Directorii directiilor din Administratia Nationala a Penitenciarelor


Art. 11
Directorii directiilor din Administratia Nationala a Penitenciarelor organizeaza, coordoneaza, indruma si raspund de activitatea compartimentului pe care il conduc si asigura buna colaborare cu alte compartimente.

Art. 12
(1) Functia de director de directie in cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor se ocupa prin concurs, la care pot participa numai ofiterii de penitenciare, personalul contractual din sistemul administratiei penitenciare si magistratii. Magistratii declarati admisi la concurs sunt detasati pe functia pentru care au candidat, pe perioada mandatului.
(2) Directorii de directie din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor se numesc pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii o singura data pentru inca 4 ani.
(3) Numirea si revocarea din functie, precum si celelalte modificari ale raporturilor de serviciu pentru functiile de director de directie in sistemul administratiei penitenciare se dispun prin ordin al ministrului justitiei. In cazul judecatorilor si procurorilor numiti directori generali, detasarea in cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor se dispune de catre Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea ministrului justitiei.

Art. 13
Directorii directiilor din Administratia Nationala a Penitenciarelor indeplinesc urmatoarele atributii:
a) intocmesc planurile de management, cu evidentierea obiectivelor si a riscurilor previzibile, ale compartimentelor si le prezinta spre aprobare conducerii Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
b) stabilesc si urmaresc masurile necesare indeplinirii in mod corespunzator a obiectivelor din planurile de management;
c) organizeaza activitatea compartimentelor pe care le conduc prin repartizarea echilibrata a sarcinilor;
d) intocmesc fisa postului pentru fiecare persoana aflata in subordine, in functie de obiectivele individuale ale acesteia;
e) repartizeaza personalului din subordine, direct sau prin intermediul sefilor de compartimente, lucrarile primite de la conducerea Ministerului Justitiei sau a Administratiei Nationale a Penitenciarelor, organizatii guvernamentale si neguvernamentale, mass-media, persoane fizice si juridice, regii autonome si unitatile subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor etc.;
f) stabilesc detaliile acestor lucrari, prioritatea lor si termenele in care trebuie rezolvate;
g) urmaresc elaborarea corespunzatoare si la termenele stabilite a lucrarilor repartizate de conducerea Ministerului Justitiei sau a Administratiei Nationale a Penitenciarelor ori cuprinse in programul de activitati;
h) verifica si avizeaza lucrarile efectuate in cadrul compartimentelor pe care le conduc, le aproba si semneaza, iar cand este cazul, dispun refacerea lor;
i) duc la indeplinire sarcinile incredintate de conducerea Administratiei Nationale a Penitenciarelor si raspund pentru indeplinirea acestor sarcini, impreuna cu angajatii aflati in subordinea lor;
j) elaboreaza, prin decizie scrisa, procedura de preluare a atributiilor ori de redistribuire a sarcinilor pentru personalul din subordine, in cazul concediilor de odihna, concediilor medicale, participarii la cursuri de instruire, conferinte ori in alte cazuri justificate;
k) coordoneaza si gestioneaza resursele umane existente la nivelul compartimentului, in sensul motivarii acestora, al dezvoltarii abilitatilor profesionale si personale, al identificarii nevoii de perfectionare individuala;
l) evalueaza activitatea profesionala a personalului din subordine, pe baza criteriilor de performanta stabilite pentru indeplinirea obiectivelor specifice domeniului de activitate pe care il coordoneaza, prin ordin al ministrului justitiei;
m) propun stimularea celor cu activitate meritorie;
n) iau masurile corespunzatoare pentru prevenirea savarsirii abaterilor disciplinare de catre personalul din sistemul administratiei penitenciare si initiaza procedura de aplicare a sanctiunilor disciplinare persoanelor care comit astfel de abateri;
o) gestioneaza resursele materiale si financiare disponibile in scopul bunei desfasurari a activitatii compartimentului;
p) avizeaza corespondenta intocmita in cadrul compartimentului;
q) raspund de inventarierea si arhivarea lucrarilor prevazute in nomenclatorul arhivistic si de predarea acestora la arhiva generala a Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
r) verifica si raspund, in conformitate cu dispozitiile legale, pentru angajamentele legale si lucrarile pe care le realizeaza ei insisi sau angajatii directiei in indeplinirea atributiilor de serviciu;
s) raspund de gestiunea bunurilor mobile din cadrul directiei si numesc cate un responsabil pe fiecare camera cu inventarul bunurilor mobile, conform unor proceduri scrise in acest sens;
t) raspund de elaborarea rapoartelor anuale de activitate ale directiilor pe care le conduc;
u) indeplinesc orice alte atributii legate de specificul lor de activitate, incredintate de conducerea Ministerului Justitiei sau a Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

Art. 14
(1) Prevederile art. 13 se aplica in mod corespunzator directorilor adjuncti de directii si sefilor celorlalte compartimente independente - care nu sunt parte a unei directii - din structura organizatorica a Administratiei Nationale a Penitenciarelor, respectiv:
a) directorului adjunct al Directiei siguranta detinerii si regim penitenciar;
b) directorilor adjuncti ai Directiei economico-administrative;
c) sefului Serviciului juridic;
d) sefului Serviciului cabinet;
e) sefului Serviciului arhiva si registratura generala;
f) sefului Biroului informatii clasificate;
g) sefului Serviciului cooperare si programe.
(2) Numirea si revocarea din functie, precum si celelalte modificari ale raporturilor de serviciu pentru functiile prevazute la alin. (1) se dispun prin decizie a directorului general, la propunerea directorilor generali adjuncti.
(3) Dispozitiile art. 28 alin. (2)-(4) din Legea nr. 293/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.

Art. 15
(1) Fiecare sef de departament va imputernici o persoana pentru a indeplini una sau toate atributiile ce ii revin, in cazul in care va absenta una sau mai multe zile pentru concediu, cursuri de instruire, conferinte, concediu medical, cu exceptia cazului in care exista director adjunct de directie, prin decizie scrisa, conform procedurii scrise de delegare, intocmita in acest sens.
(2) Numele persoanei prevazute la alin. (1), precum si atributiile si responsabilitatile acesteia vor fi mentionate in proiectul deciziei zilnice pe unitate. Numele persoanei imputernicite va fi comunicat intregului personal al directiei si conducerii Administratiei Nationale a Penitenciarelor.
(3) Decizia zilnica reprezinta documentul elaborat in fiecare zi lucratoare, pentru ziua urmatoare, semnat de directorul unitatii si, dupa caz, de directorii adjuncti, cu privire la organizarea si desfasurarea activitatilor de interes general pentru intregul personal al unitatii.

Art. 16
In activitatea de conducere a directiei, directorul acesteia poate fi ajutat de directori adjuncti, carora directorul directiei le poate delega, in conditiile legii, unele dintre atributiile sale, precum si coordonarea activitatii unor structuri din cadrul directiei.


Capitolul V - Sefii de serviciu


Art. 17
(1) Numirea si revocarea din functie, precum si celelalte modificari ale raporturilor de serviciu pentru functia de sef de serviciu in sistemul administratiei penitenciare se dispun prin decizie a directorului general, la propunerea directorilor generali adjuncti.
(2) Dispozitiile art. 28 alin. (2)-(4) din Legea nr. 293/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.

Art. 18
Sefii de serviciu indeplinesc urmatoarele atributii:
a) stabilesc responsabilitatile si atributiile personalului din subordine si le repartizeaza lucrarile;
b) participa si raspund de realizarea in cele mai bune conditii si la termenele stabilite a lucrarilor repartizate serviciilor pe care le coordoneaza;
c) realizeaza efectiv o parte din lucrarile repartizate serviciului;
d) prezinta, avizeaza si sustin sefilor de directii lucrarile si corespondenta elaborata la nivelul compartimentului;
e) verifica si raspund, in conformitate cu dispozitiile legale, pentru angajamentele legale si lucrarile pe care le realizeaza ei insisi sau angajatii serviciului in indeplinirea atributiilor de serviciu.


Capitolul VI - Sefii de birou


Art. 19
(1) Numirea si revocarea din functie, precum si celelalte modificari ale raporturilor de serviciu pentru functia de sef de birou in sistemul administratiei penitenciare se dispun prin decizie a directorului general, la propunerea directorilor generali adjuncti.
(2) Dispozitiile art. 28 alin. (2)-(4) din Legea nr. 293/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.

Art. 20
Sefii de birou indeplinesc urmatoarele atributii:
a) stabilesc responsabilitatile si atributiile personalului din subordine si ii repartizeaza lucrarile;
b) participa si raspund de realizarea in cele mai bune conditii si la termenele stabilite a lucrarilor repartizate birourilor pe care le coordoneaza;
c) realizeaza efectiv o parte din lucrarile repartizate biroului;
d) avizeaza toate documentele care angajeaza activitatea biroului;
e) verifica si raspund, in conformitate cu dispozitiile legale, pentru angajamentele legale si lucrarile pe care le realizeaza ei insisi sau angajatii biroului in indeplinirea atributiilor de serviciu.


Titlul III - Categoriile de personal din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor


Art. 21
In Administratia Nationala a Penitenciarelor isi desfasoara activitatea:
a) magistrati;
b) functionari publici cu statut special;
c) functionari publici;
d) personal contractual.

Art. 22
Magistratii se supun prevederilor statutului judecatorilor si procurorilor, aprobat prin Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 23
(1) Functionarii publici cu statut special care functioneaza in Administratia Nationala a Penitenciarelor se supun Statutului functionarilor publici din Administratia Nationala a Penitenciarelor, aprobat prin Legea nr. 293/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Salarizarea si alte drepturi ale functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciarelor sunt reglementate prin legi speciale.
(3) Raspunderea disciplinara si sanctiunile care se pot aplica functionarilor publici cu statut special sunt reglementate de Statutul functionarilor publici din Administratia Nationala a Penitenciarelor, aprobat prin Legea nr. 293/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Numirea functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciarelor se face conform Statutului functionarilor publici din Administratia Nationala a Penitenciarelor, aprobat prin Legea nr. 293/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 24
(1) Functionarii publici din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor isi desfasoara activitatea in temeiul Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata.
(2) Sanctiunile disciplinare si raspunderea disciplinara a functionarilor publici sunt reglementate de Hotararea Guvernului nr. 1.344/2007 privind organizarea si functionarea comisiilor de disciplina.
(3) Salarizarea functionarilor publici este reglementata de Ordonanta Guvernului nr. 2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 417/2006.
(4) Ocuparea unei functii publice pe durata nedeterminata se face prin concurs organizat in conditiile Hotararii Guvernului nr. 1.209/2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici.

Art. 25
(1) Personalul contractual din Administratia Nationala a Penitenciarelor este angajat cu contract individual de munca si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia muncii.
(2) Raspunderea disciplinara a personalului prevazut la alin. (1) si sanctiunile care se pot aplica in cazul savarsirii unei abateri disciplinare sunt prevazute de Codul muncii.
(3) Salarizarea personalului prevazut la alin. (1) este reglementata de legislatia in vigoare.


Titlul IV - Compartimentele din Administratia Nationala a PenitenciarelorCapitolul I - Dispozitii comune


Art. 26
Compartimentele din structura organizatorica a Administratiei Nationale a Penitenciarelor si modul de subordonare a activitatii acestora sunt stabilite prin ordin al ministrului justitiei.

Art. 27
(1) Atributiile si raspunderile functiilor din structura Administratiei Nationale a Penitenciarelor se stabilesc prin fisele posturilor, elaborate in baza prezentului regulament, in conformitate cu anexa "Model pentru fisa postului", care face parte integranta din prezentul regulament.
(2) Fisele posturilor vor fi elaborate sau modificate, dupa caz, in conformitate cu prevederile prezentului regulament, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a acestuia.
(3) In cazul modificarii prezentului regulament, fisele posturilor se vor actualiza corespunzator, in termen de 30 de zile de la data modificarii.


Capitolul II - Biroul informatii clasificate


Art. 28
Biroul informatii clasificate este structura de specialitate care elaboreaza, implementeaza si monitorizeaza aplicarea ansamblului de masuri de natura juridica, procedurala, fizica si de protectie a personalului, destinate securitatii documentelor si materialelor clasificate la nivelul aparatului central al Administratiei Nationale a Penitenciarelor si la nivelul unitatilor subordonate, potrivit legii.

Art. 29
Biroul informatii clasificate indeplineste urmatoarele atributii:
a) reevalueaza si elaboreaza normele interne privind protectia informatiilor clasificate in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
b) actualizeaza Programul de prevenire a scurgerii informatiilor clasificate si supune modificarile spre avizare la autoritatea desemnata de securitate competenta;
c) organizeaza activitati specifice de evidenta a certificatelor de securitate/autorizatiilor de acces pentru personalul avizat a avea acces la informatii clasificate;
d) reevalueaza lista cu informatiile gestionate de catre Administratia Nationala a Penitenciarelor pe clase si niveluri de secretizare;
e) elaboreaza Nomenclatorul dosarelor ce se creeaza in cadrul Biroului informatii clasificate;
f) sprijina autoritatile desemnate de securitate, potrivit competentelor legale, pe linia verificarilor de securitate ale persoanelor care solicita accesul la informatii clasificate;
g) asigura relationari cu Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat privind problematica masurilor de protectie a informatiilor clasificate;
h) colaboreaza cu Directia tehnologia informatiei si comunicatii IT din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor pe componenta INFOSEC, potrivit competentelor;
i) coordoneaza activitati specifice domeniului protectiei informatiilor clasificate;
j) monitorizeaza activitatea de aplicare a normelor care reglementeaza protectia informatiilor clasificate in cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
k) consiliaza conducerea Administratiei Nationale a Penitenciarelor, directiile si serviciile in legatura cu aspectele ce vizeaza domeniul protectiei informatiilor clasificate;
l) informeaza conducerea Administratiei Nationale a Penitenciarelor si structura de securitate despre vulnerabilitatile si riscurile existente in sistemul de protectie a informatiilor clasificate, propunand masurile necesare diminuarii riscurilor si inlaturarea acestora;
m) reevalueaza datele legate de obiectivele, sectoarele si locurile care prezinta importanta pentru protectia informatiilor din sfera de responsabilitate a Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
n) asigura managementul activitatilor specifice de inventariere anuala a documentelor clasificate la nivelul Administratiei Nationale a Penitenciarelor si unitatilor din subordine;
o) asigura evidenta documentelor clasificate primite si expediate la nivelul Administratiei Nationale a Penitenciarelor si unitatilor din subordine;
p) asigura multiplicarea documentelor clasificate si gestionarea acestora la nivelul aparatului central al Administratiei Nationale al Penitenciarelor;
q) organizeaza activitatea de constituire a fondului arhivistic propriu, precum si in cadrul unitatilor subordonate;
r) asigura predarea la termenul prevazut a arhivei constituite pe termene de pastrare;
s) efectueaza, cu aprobarea conducerii Administratiei Nationale a Penitenciarelor, controale privind modul de aplicare a masurilor legale de protectie a informatiilor clasificate;
t) tine legatura cu Ministerul Justitiei - Serviciul informatii clasificate, Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat si cu structurile de profil din celelalte institutii cu atributii in domeniul protectiei informatiilor clasificate;
u) participa la consfatuirile organizate periodic de Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Informatii Externe si Ministerul Internelor si Reformei Administrative, pe problematica informatiilor nationale clasificate, NATO si UE clasificate si actioneaza pentru implementarea noilor reglementari in materie la nivelul Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

Art. 30
Pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin, la nivelul Biroului informatii clasificate sunt constituite urmatoarele evidente:
a) registrul unic de evidenta a registrelor, condicilor, borderourilor si a caietelor pentru insemnari clasificate;
b) registrul de evidenta a informatiilor strict secret de importanta deosebita;
c) registrul de evidenta a informatiilor strict secrete si secrete;
d) registrul de evidenta a informatiilor secrete de serviciu;
e) registrul de evidenta a informatiilor clasificate multiplicate;
f) registrul pentru evidenta certificatelor de securitate/ autorizatiilor de acces la informatii nationale clasificate;
g) registrul pentru evidenta certificatelor de securitate tip A si B pentru acces la informatii NATO clasificate;
h) registrul de evidenta a autorizatiilor de acces la informatii UE clasificate;
i) condica de primire-predare a documentelor clasificate - catre compartimentele din aparatul central al Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
j) registre pentru evidenta informatiilor UE clasificate, si anume: RESTREINT UE, CONFIDENTIEL UE si SECRET UE;
k) registrul pentru evidenta si distribuirea mediilor de stocare a informatiilor;
l) registrul pentru evidenta speciala;
m) registrul pentru evidenta literaturii clasificate;
n) condica de predare-primire a corespondentei neclasificate;
o) registrul pentru evidenta personala a documentelor;
p) registrul pentru evidenta documentelor dactilografiate - procesate la calculator, desenate si scrise de mana;
q) condica de predare-primire a cheilor de la incaperile si containerele de securitate.


Capitolul III - Directia pentru prevenirea criminalitatii in mediul penitenciar


Art. 31
(1) Directia pentru prevenirea criminalitatii in mediul penitenciar este structura de specialitate a Administratiei Nationale a Penitenciarelor prin care se asigura organizarea si coordonarea, prin metode si mijloace specifice, a activitatilor de prevenire a criminalitatii organizate, coruptiei si terorismului, in locurile si mediile unde se desfasoara activitati specifice cu persoanele private de libertate sau cu personalul din sistemul penitenciar.
(2) Directia identifica, cunoaste si previne, in limitele competentelor sale, situatiile si imprejurarile care pot favoriza ori genera evenimente grave, de natura sa puna in pericol siguranta locului de detinere, acte de coruptie, criminalitate organizata, terorism sau alte fapte ce constituie incalcari ale legii, atat in randul persoanelor private de libertate, cat si in randul functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare.

Art. 32
(1) Activitatea Directiei pentru prevenirea criminalitatii in mediul penitenciar este reglementata de Ordinul ministrului justitiei nr. 1.540/C/2006 privind organizarea si atributiile Directiei pentru prevenirea criminalitatii in mediul penitenciar, directia functionand in subordinea directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor.
(2) La nivelul unitatilor subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor functioneaza birouri pentru prevenirea criminalitatii in mediul penitenciar, personalul din cadrul acestora fiind subordonat din punct de vedere administrativ directorului unitatii penitenciare, iar din punct de vedere profesional Directiei pentru prevenirea criminalitatii in mediul penitenciar.
(3) In exercitarea atributiilor sale, Directia pentru prevenirea criminalitatii in mediul penitenciar are acces, in conditiile legii, cu informarea directorului general, la nivelul directiilor, serviciilor, birourilor si compartimentelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor, la toate documentele, datele si informatiile necesare desfasurarii in bune conditii a activitatilor care ii revin.
(4) Unitatile aflate in subordonarea Administratiei Nationale a Penitenciarelor sunt obligate sa puna la dispozitie, la cererea Directiei pentru prevenirea criminalitatii in mediul penitenciar, documentele, datele si informatiile solicitate si sa asigure, in conditiile legii, cu informarea directorului unitatii, accesul lucratorilor directiei in sediile acestora si in alte locatii in care se desfasoara activitati cu participarea personalului Administratiei Nationale a Penitenciarelor si a persoanelor private de libertate, in vederea indeplinirii sarcinilor si obiectivelor stabilite prin Ordinul ministrului justitiei nr. 1.540/C/2006 si prin prezentul regulament.

Art. 33
Directia pentru prevenirea criminalitatii in mediul penitenciar are urmatoarea structura:
a) Serviciul de prevenire a criminalitatii organizate si terorismului;
b) Serviciul de prevenire a criminalitatii si coruptiei;
c) Biroul de analiza si sinteza.

Art. 34
Directia pentru prevenirea criminalitatii in mediul penitenciar indeplineste urmatoarele atributii generale:
a) desfasoara activitati de identificare, cunoastere si prevenire, in limitele competentelor sale, a actiunilor specifice criminalitatii, criminalitatii organizate, terorismului si coruptiei, a faptelor sau evenimentelor cu consecinte periculoase pentru siguranta detinerii, precum si a oricaror situatii ori imprejurari din care pot rezulta asemenea pericole si colaboreaza cu institutiile abilitate in vederea combaterii acestora;
b) asigura identificarea si prevenirea faptelor, situatiilor si imprejurarilor de nerespectare de catre personalul Administratiei Nationale a Penitenciarelor si al unitatilor subordonate a prevederilor legale, a drepturilor persoanelor private de libertate ori de supunere a acestora la tortura, tratamente inumane sau degradante, a actelor de coruptie ori a altor fapte ce constituie incalcari ale legii;
c) desfasoara activitati de identificare a persoanelor aflate in detentie care intentioneaza organizarea unor actiuni violente indreptate impotriva personalului administratiei penitenciare, a judecatorilor, procurorilor, politistilor sau a altor persoane ale caror functii implica exercitiul autoritatii publice ori care se afla, in diverse imprejurari, in mediul penitenciar;
d) identifica persoanele aflate in detentie si membrii personalului care au avut ori continua sa aiba legaturi cu organizatii sau grupari teroriste ori de criminalitate organizata si informeaza institutiile abilitate despre cele constatate;
e) asigura informarea prompta si completa a conducerii Administratiei Nationale a Penitenciarelor cand sunt descoperite indicii sau exista suspiciuni referitoare la savarsirea de abateri disciplinare ori infractiuni de catre personalul din penitenciar ori de infractiuni de catre persoanele aflate in detentie, in vederea dispunerii masurilor corespunzatoare, informand in acest sens, de indata, si organele competente; ministrul justitiei va fi informat prompt si complet in cazul in care sunt descoperite indicii sau exista suspiciuni referitoare la savarsirea de abateri disciplinare ori infractiuni de catre directorul general sau directorii generali adjuncti ai Administratiei Nationale a Penitenciarelor ori, atunci cand se impune, si de catre celelalte persoane din sistemul penitenciar, informand in acest sens, de indata, si organele competente;
f) coordoneaza, indruma si controleaza, in calitate de structura centrala, activitatea profesionala desfasurata la nivelul birourilor pentru prevenirea criminalitatii in mediul penitenciar din unitatile subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
g) colaboreaza cu organele de urmarire penala si instantele de judecata, in scopul prevenirii criminalitatii, criminalitatii organizate, coruptiei si terorismului;
h) colaboreaza cu institutiile abilitate in realizarea actiunilor de protejare a persoanelor incluse in programul de protectie a martorilor, care se afla in stare de arest preventiv sau executa o pedeapsa privativa de libertate;
i) identifica fapte, situatii, imprejurari privind nerespectarea normelor legale de protectie a informatiilor nationale clasificate, in cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor si al unitatilor subordonate, instiintand despre aceasta Biroul informatii clasificate si conducerea Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
j) analizeaza situatiile si fenomenele aparute in domeniul specific de activitate, verifica imprejurarile si cauzele producerii de evenimente negative si propune masuri de inlaturare a cauzelor care favorizeaza producerea acestora in mediul penitenciar;
k) participa, la cerere, prin specialistii sai, la elaborarea unor proiecte de ordine ale ministrului justitiei, decizii, instructiuni, rapoarte, note documentare si alte materiale emise de Administratia Nationala a Penitenciarelor in domeniul propriu de competenta;
l) initiaza si dezvolta, cu aprobarea directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, programe cu reprezentanti guvernamentali si neguvernamentali cu atributii in domeniul studierii si prevenirii fenomenelor de criminalitate, criminalitate organizata, terorism si coruptie, precum si in materia respectarii drepturilor persoanelor private de libertate;
m) intreprinde activitati de verificare si documentare a unor sesizari privind personalul Administratiei Nationale a Penitenciarelor si al unitatilor subordonate, inclusiv cele privind personalul Directiei pentru prevenirea criminalitatii in mediul penitenciar si birourilor pentru prevenirea criminalitatii in mediul penitenciar din unitatile subordonate, referitoare la domeniul de competenta al directiei, cu sprijinul factorilor de raspundere din Administratia Nationala a Penitenciarelor si unitatile subordonate;
n) rezolva cererile, sesizarile si memoriile ce ii sunt repartizate spre competenta solutionare.

Art. 35
(1) Serviciul de prevenire a criminalitatii organizate si terorismului coordoneaza, indruma si controleaza activitatea birourilor pentru prevenirea criminalitatii in mediul penitenciar din cadrul unitatilor penitenciare, pe linia identificarii si prevenirii faptelor, situatiilor si imprejurarilor specifice criminalitatii organizate si terorismului, care pot avea loc in unitatile penitenciare subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor.
(2) Serviciul de prevenire a criminalitatii organizate si terorismului are urmatoarele atributii specifice:
a) identifica persoanele aflate in detentie si membrii personalului care au avut ori continua sa aiba legaturi cu organizatii sau grupari teroriste ori de criminalitate organizata si semnaleaza catre institutiile abilitate, atunci cand exista indicii ca este iminenta incalcarea legii;
b) identifica, cunoaste si previne, in limitele competentelor sale, actiuni specifice criminalitatii organizate si terorismului, fapte sau evenimente cu consecinte periculoase pentru siguranta detinerii, situatii ori imprejurari din care pot rezulta asemenea pericole si colaboreaza cu institutiile abilitate in vederea combaterii acestora;
c) desfasoara actiuni de prevenire si contracarare a premiselor declansarii unor forme de protest in randul efectivelor de persoane private de libertate, inclusiv revolte, la initiativa unor persoane private de libertate de origine romana sau straina, cunoscute ca fiind simpatizante sau membre ale unor organizatii extremistteroriste;
d) acorda autoritatilor si institutiilor publice din cadrul Sistemului national de prevenire si combatere a terorismului sprijinul necesar indeplinirii atributiilor pe linia prevenirii si combaterii terorismului, conform sferei de competenta a serviciului;
e) sesizeaza de indata Serviciul Roman de Informatii, coordonator tehnic al Sistemului national de prevenire si combatere a terorismului, prin Centrul de Coordonare Operativa Antiterorista - cu privire la persoanele fizice si juridice suspecte de savarsirea sau favorizarea, in orice mod, a actelor de terorism semnalate de persoanele aflate in detentie, despre care exista date potrivit carora au avut ori continua sa aiba legaturi cu organizatii sau grupari teroriste ori de criminalitate organizata;
f) in vederea realizarii atributiilor care ii revin, coopereaza cu reprezentanti ai Ministerului Internelor si Reformei Administrative, Ministerului Public, Ministerului Justitiei etc., in mod direct si nemijlocit, in conditiile legii si cu respectarea obligatiilor ce decurg din instrumentele juridice internationale la care Romania este parte, cu institutiile avand atributii similare din alte state, precum si cu organizatiile interne si internationale specializate in domeniul prevenirii criminalitatii organizate si terorismului.

Art. 36
(1) Serviciul de prevenire a criminalitatii si coruptiei coordoneaza, indruma si controleaza activitatea birourilor pentru prevenirea criminalitatii in mediul penitenciar din cadrul unitatilor penitenciare, in vederea prevenirii faptelor, situatiilor si imprejurarilor specifice criminalitatii si coruptiei, identificate in randul persoanelor private de libertate sau al personalului Administratiei Nationale a Penitenciarelor si unitatilor subordonate, in conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare si cu reglementarile internationale, ratificate, referitoare la respectarea drepturilor omului.
(2) Serviciul de prevenire a criminalitatii si coruptiei are urmatoarele atributii specifice:
a) identificarea si prevenirea faptelor, situatiilor si imprejurarilor de nerespectare de catre personalul Administratiei Nationale a Penitenciarelor si al unitatilor subordonate a drepturilor persoanelor private de libertate ori de supunere a acestora la tortura, tratamente inumane sau degradante, a prevederilor legale ce pot favoriza ori genera evenimente grave, a actelor de coruptie sau a altor fapte ce constituie incalcari ale legii;
b) identificarea si monitorizarea activitatilor persoanelor private de libertate despre care exista indicii, suspiciuni ca intentioneaza coruperea functionarilor Administratiei Nationale a Penitenciarelor, in scopul favorizarii regimului de detentie;
c) identificarea si prevenirea actiunilor specifice criminalitatii si coruptiei, a faptelor sau evenimentelor cu consecinte periculoase pentru siguranta detentiei, precum si a oricaror situatii sau imprejurari din care pot rezulta asemenea pericole. In cazul producerii unor evenimente negative, actioneaza pentru limitarea efectelor acestora;
d) identificarea persoanelor aflate in detentie care intentioneaza organizarea unor actiuni violente indreptate impotriva personalului administratiei penitenciare, a judecatorilor, procurorilor, politistilor sau a altor persoane ale caror functii implica exercitiul autoritatii publice ori care se afla, in diverse imprejurari, in mediul penitenciar;
e) in vederea realizarii atributiilor ce ii revin, coopereaza cu reprezentanti ai Ministerului Internelor si Reformei Administrative, Ministerului Public, Ministerului Justitiei etc., in mod direct si nemijlocit, in conditiile legii si cu respectarea obligatiilor ce decurg din instrumentele juridice internationale la care Romania este parte, cu institutiile avand atributii similare din alte state, precum si cu organizatii interne si internationale specializate in domeniul prevenirii criminalitatii si coruptiei.

Art. 37
(1) Biroul de analiza si sinteza asigura prelucrarea analitica si sintetizarea datelor si informatiilor cuprinse in materialele ce ii sunt repartizate, in scopul transmiterii lor catre Administratia Nationala a Penitenciarelor, unitatile subordonate si institutiile abilitate cu atributii in prevenirea si combaterea actiunilor specifice criminalitatii, criminalitatii organizate, terorismului si coruptiei.
(2) Biroul de analiza si sinteza are urmatoarele atributii specifice:
a) centralizeaza, analizeaza, prelucreaza si transmite operativ conducerii Administratiei Nationale a Penitenciarelor si unitatilor subordonate datele si informatiile cu relevanta operativa furnizate de birourile teritoriale si cele doua servicii din aparatul central;
b) intocmeste sinteza activitatii lunare desfasurate de personalul directiei si birourilor, in vederea transmiterii acesteia, prin Administratia Nationala a Penitenciarelor, ministrului justitiei;
c) intocmeste note interne, note de informare, note de colaborare, sinteze, rapoarte tematice si alte materiale in baza rezolutiei directorului directiei/directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
d) elaboreaza materialele de bilant ale activitatii directiei, analizeaza indicatorii profesionali specifici;
e) mentine legatura cu cele doua servicii care coordoneaza activitatea birourilor din unitatile penitenciare, pentru clarificarea si completarea informatiilor obtinute de acestea, si solicita, cand este cazul, date suplimentare in vederea realizarii unui produs informational relevant, pertinent si oportun;
f) gestioneaza activitatea de prelucrare si stocare a datelor operative ale directiei, potrivit competentelor stabilite;
g) pastreaza si arhiveaza documentele elaborate la nivelul directiei;
h) elaboreaza, impreuna cu cele doua servicii ale directiei, protocoale de colaborare intre Administratia Nationala a Penitenciarelor si alte institutii apartinand sistemului de aparare, ordine publica si siguranta nationala pentru domeniile de competenta;
i) asigura circuitul lucrarilor, conform repartizarii stabilite de conducerea directiei;
j) pastreaza evidenta lucrarilor inregistrate de Serviciul arhiva si registratura generala repartizate directiei, avand in vedere respectarea termenelor de solutionare;
k) realizeaza pregatirea corespondentei pentru expediere;
l) intocmeste evidenta prezentei personalului directiei si o transmite la Directia economico-administrativa;
m) stabileste periodic necesarul de rechizite si consumabile al personalului directiei si il prezinta directorului directiei;
n) completeaza proiectul de decizie de zi pe unitate.

Art. 38
La nivelul Directiei pentru prevenirea criminalitatii in mediul penitenciar se vor constitui urmatoarele evidente:
a) metodologii si programe specifice activitatii desfasurate;
b) adrese, sesizari, cereri, reclamatii, petitii si raspunsuri la acestea;
c) condici de predare-primire a corespondentei clasificate;
d) condica de expediere a corespondentei catre directiile, serviciile si birourile Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
e) evidente specifice activitatii de secretariat;
f) note de constatare privind controale si verificari;
g) condica de prezenta la nivelul directiei;
h) proiectul de decizie zilnica;
i) ordine de serviciu;
j) procese-verbale de arhivare;
k) ordine ale ministrului justitiei si decizii ale directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, in domeniul de competenta.


Capitolul IV - Serviciul juridic


Art. 39
Serviciul juridic asigura indeplinirea atributiilor Administratiei Nationale a Penitenciarelor privind elaborarea proiectelor de acte normative din domeniul sau de activitate, participarea la elaborarea de acte normative initiate de alte autoritati publice care au legatura cu domeniul de activitate al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, organizarea documentarii juridice si reprezinta in fata instantelor judecatoresti si a altor organe de jurisdictie interesele Administratiei Nationale a Penitenciarelor si coordoneaza aceasta activitate la nivelul unitatilor subordonate, asigurand totodata si avizarea legalitatii actelor intocmite.

Art. 40
Serviciul juridic are urmatoarea structura:
a) Biroul contencios si contracte;
b) Biroul elaborare si evidenta acte normative si administrative.

Art. 41
Biroul contencios si contracte indeplineste urmatoarele atributii de reprezentare a Administratiei Nationale a Penitenciarelor in fata organelor jurisdictionale:
a) reprezinta Administratia Nationala a Penitenciarelor, pe baza delegatiei date de directorul general, si apara drepturile si interesele acesteia in fata instantelor judecatoresti si a altor organe de jurisdictie, precum si in raporturile cu alte organe, cu persoane fizice ori juridice si/sau formuleaza propuneri de delegare a dreptului de reprezentare;
b) intocmeste documentele necesare in relatia cu organele de urmarire penala sau alte institutii cu atributii de control;
c) elaboreaza si prezinta conducerii Administratiei Nationale a Penitenciarelor, ori de cate ori apreciaza ca este necesar, propuneri de solutionare pe cale amiabila a litigiilor;
d) elaboreaza si prezinta conducerii Administratiei Nationale a Penitenciarelor, ori de cate ori apreciaza ca este necesar, propuneri privind necesitatea exercitarii cailor de atac impotriva hotararilor judecatoresti nefavorabile Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
e) ori de cate ori constata interpretari sau aplicari neunitare ale legii de catre instantele judecatoresti, sesizeaza ministrul justitiei pentru a solicita procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie promovarea recursului in interesul legii, in conformitate cu dispozitiile art. 4142 din Codul de procedura penala;
f) coordoneaza activitatea de reprezentare in fata organelor jurisdictionale la nivelul unitatilor aflate in subordonarea si coordonarea Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
g) redacteaza si depune in termenele procedurale cererile de chemare in judecata, plangerile penale, intampinarile, cererile reconventionale, notele de sedinta, probele si concluziile scrise, motivele care stau la baza exercitarii cailor de atac, in dosarele in care Administratia Nationala a Penitenciarelor este parte;
h) colaboreaza cu directia de specialitate din Ministerul Justitiei in vederea fundamentarii actiunilor si apararilor;
i) intocmeste orice alte acte procedurale legate de reprezentarea Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

Art. 42
Biroul contencios si contracte indeplineste urmatoarele atributii de avizare sub aspectul legalitatii actelor juridice incheiate de Administratia Nationala a Penitenciarelor:
a) avizeaza, din punctul de vedere al legalitatii, orice masura de natura sa angajeze raspunderea patrimoniala a Administratiei Nationale a Penitenciarelor in calitate de ordonator secundar de credite;
b) avizeaza, din punctul de vedere al legalitatii, orice masura care ar putea aduce atingere drepturilor Administratiei Nationale a Penitenciarelor sau ale personalului sau;
c) avizeaza sub aspectul legalitatii, clauzele contractelor incheiate de Administratia Nationala a Penitenciarelor si unitatile subordonate;
d) avizeaza deciziile emise de directorul general sau, dupa caz, de directorii generali adjuncti ai Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
e) avizeaza documentele emise de ministrul justitiei privind personalul incadrat in Administratia Nationala a Penitenciarelor;
f) avizeaza ordinele emise de ministrul justitiei privind functionarii publici incadrati in Administratia Nationala a Penitenciarelor si in unitatile subordonate;
g) avizeaza, din punctul de vedere al legalitatii, lucrarile emise de directiile si serviciile din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, atunci cand actele normative sunt neclare si necesita interpretare.

Art. 43
Biroul contencios si contracte indeplineste urmatoarele atributii de consiliere juridica:
a) acorda consiliere juridica de specialitate si intocmeste puncte de vedere referitoare la modalitatea de interpretare si aplicare a legilor, la solicitarea compartimentelor din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
b) participa, cand este cazul, in comisiile constituite in temeiul legislatiei privind achizitiile publice;
c) participa la negocierea contractelor care urmeaza sa fie incheiate de Administratia Nationala a Penitenciarelor;
d) participa in comisiile constituite la nivelul Administratiei Nationale a Penitenciarelor in vederea desfasurarii concursurilor/examenelor pentru ocuparea posturilor din aparatul propriu.

Art. 44
Biroul elaborare si evidenta acte normative si administrative are urmatoarele atributii:
a) intocmeste proiectele de acte normative care au legatura cu domeniul de activitate al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, colaborand in acest scop cu compartimentele de resort din Administratia Nationala a Penitenciarelor;
b) participa la elaborarea proiectelor de acte normative, initiate de ministere sau de alte autoritati ale administratiei publice centrale de specialitate, atunci cand aceste proiecte au legatura cu domeniul de activitate al Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
c) participa, la solicitarea altor autoritati ale administratiei publice, la elaborarea de acte normative pentru adaptarea legislatiei interne, conform obligatiilor decurgand din conventiile internationale la care Romania este parte;
d) asigura, prin persoane desemnate, legatura cu Directia elaborare acte normative, studii si documentare din cadrul Ministerului Justitiei, in vederea cunoasterii stadiului in care se afla proiectele de acte normative supuse dezbaterii, si participa la sustinerea acestora in cadrul procedurilor de adoptare;
e) asigura participarea la dezbaterea, in comisiile Parlamentului si in plenul Camerelor acestuia, a proiectelor de legi si ordonante elaborate in cadrul serviciului;
f) urmareste evolutia legislatiei din alte tari, retinand aspectele si problemele care intereseaza Romania;
g) urmareste sistematizarea legislatiei, evidentiaza paralelisme in reglementari, necorelarile dintre unele acte normative, contradictiile dintre actele normative, facand propunerile corespunzatoare;
h) formuleaza observatii si propuneri pentru redactarea punctului de vedere al Administratiei Nationale a Penitenciarelor referitoare la initiativele legislative;
i) intocmeste puncte de vedere cu privire la problemele de drept ce se ivesc in activitatea de aplicare a actelor normative;
j) asigura pastrarea colectiei "Monitorul Oficial al Romaniei" si completarea acestei colectii pe masura aparitiei de noi acte normative;
k) asigura legatura functionala sub aspectul activitatilor de elaborare acte normative intre Administratia Nationala a Penitenciarelor si Ministerul Justitiei;
l) indeplineste orice alte atributii legate de specificul sau de activitate, stabilite de conducerea Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

Art. 45
La nivelul Serviciului juridic sunt constituite urmatoarele evidente:
a) registrul de intrare-iesire;
b) registrul de intrare si iesire a dosarelor proiectelor de acte normative intocmite de Administratia Nationala a Penitenciarelor sau in colaborare cu alte organe;
c) evidenta proiectelor de acte normative elaborate de Administratia Nationala a Penitenciarelor si a etapelor parcurse in cadrul procesului de adoptare;
d) registrul opis alfabetic;
e) condica de expediere a corespondentei catre compartimentele Administratiei Nationale a Penitenciarelor.


Capitolul V - Directia inspectie penitenciara


Art. 46
(1) Directia inspectie penitenciara se caracterizeaza prin autoritate si continuitate, actionand pentru informarea operativa a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor cu privire la aplicarea legislatiei executional-penale si evolutia problematicii specifice administratiei penitenciare in toate unitatile subordonate, cu scopul de a identifica toate elementele necesare luarii unor decizii.
(2) Directia inspectie penitenciara, subordonata nemijlocit directorului general, este specializata in executarea inspectiilor si controalelor, verificarea petitiilor si cercetarea administrativa a faptelor savarsite de personalul din Administratia Nationala a Penitenciarelor si unitatile subordonate.
(3) Exercitarea atributiilor de control de catre Directia inspectie penitenciara nu exclude dreptul Corpului de Control al ministrului justitiei de a exercita atributiile de control in cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor ori in unitatile subordonate, conform dispozitiilor legale.
(4) Directia inspectie penitenciara din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, in exercitarea atributiilor sale, poate efectua inspectii si controale curente, inopinate si tematice. Acestea se realizeaza din dispozitia directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, la solicitarea conducatorilor directiilor, serviciilor, birourilor si compartimentelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor ori din proprie initiativa, pe baza planificarilor, sesizarilor sau a altor forme de informare si comunicare.

Art. 47
(1) In exercitarea atributiilor sale de control, Directia inspectie penitenciara are acces neingradit, in conditiile legii, la documente, date si informatii necesare, atat la nivelul directiilor, serviciilor, birourilor si compartimentelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor, cat si la nivelul unitatilor subordonate.
(2) Pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii de control, Directia inspectie penitenciara poate coopta specialisti din cadrul directiilor si/sau serviciilor Administratiei Nationale a Penitenciarelor sau unitatilor subordonate, care beneficiaza de experienta profesionala incontestabila.
(3) Directia inspectie penitenciara poate coopera pentru indeplinirea prerogativelor cu care este investita cu celelalte directii ale Administratiei Nationale a Penitenciarelor si colaboreaza pe probleme de interes comun, potrivit legii si ordinelor ministrului justitiei, cu alte institutii publice, precum si cu organisme guvernamentale sau neguvernamentale.

Art. 48
Directiile, serviciile, birourile si compartimentele din Administratia Nationala a Penitenciarelor, precum si unitatile subordonate acesteia sunt obligate sa transmita, la cererea Directiei inspectie penitenciara, documentele, datele si informatiile solicitate, la termenele stabilite, si sa asigure, in conditiile legii, accesul neingradit al echipei de control in sediile si in spatiile care le apartin, in vederea verificarii aspectelor relevante privind incheierea, derularea sau finalizarea operatiunilor.

Art. 49
Directia inspectie penitenciara are urmatoarea structura:
a) Serviciul control;
b) Serviciul sesizari si sinteza.

Sectiunea 1 - Serviciul control


Art. 50
Serviciul control are urmatoarele atributii:
a) verifica prin inspectii generale si controale tematice sau inopinate modul in care directiile, serviciile, birourile si compartimentele din Administratia Nationala a Penitenciarelor, precum si unitatile subordonate acesteia actioneaza pentru aplicarea prevederilor legilor, ordonantelor, ordonantelor de urgenta, hotararilor Guvernului, regulamentelor, ordinelor, instructiunilor si dispozitiilor interne in indeplinirea atributiilor specifice;
b) verifica toate sectoarele de activitate, punand accent pe problemele privind: managementul penitenciar, respectarea legalitatii detinerii, masurile de siguranta a obiectivului si misiunilor, aplicarea regimului penitenciar, respectarea drepturilor individuale ale persoanelor private de libertate, acordarea stimulentelor si facilitatilor, conform normelor existente, evidenta persoanelor private de libertate si folosirea lor la munca, activitatea de educatie si asistenta psihosociala, activitatea de management al resurselor umane, starea disciplinara si de spirit, precum si asistenta medicala in randul personalului Administratiei Nationale a Penitenciarelor, al unitatilor subordonate si in randul persoanelor private de libertate, activitatea logistica si productie proprie, gestiunea financiara si utilizarea in conditii de eficacitate si economicitate a fondurilor publice alocate;
c) pune la dispozitie directiilor si serviciilor de specialitate din Administratia Nationala a Penitenciarelor si unitatilor subordonate date, informatii si concluzii desprinse din inspectiile si controalele efectuate;
d) verifica cu operativitate datele si informatiile obtinute prin buletine informative, mass-media, rapoarte si note, privind abaterile disciplinare ori alte fapte savarsite de personalul sistemului administratiei penitenciare;
e) prezinta directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor raportul cuprinzand concluziile si propunerile de masuri disciplinare si administrative care se impun ca urmare a inspectiilor generale si controalelor efectuate;
f) monitorizeaza, in baza raportarilor individuale ale celor inspectati, stadiul implementarii masurilor stabilite pentru corectarea neajunsurilor, imbunatatirea si perfectionarea activitatii, intocmite de directiile, serviciile, birourile si compartimentele din Administratia Nationala a Penitenciarelor, precum si de unitatile subordonate acesteia, supuse inspectiilor si controalelor efectuate de catre Directia inspectie penitenciara si il informeaza pe directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor cu privire la aceasta, in sprijinul actului decizional;
g) intocmeste situatia incalcarii prevederilor legilor, regulamentelor si ordinelor ministrului justitiei si a sanctiunilor aplicate persoanelor implicate, iar pe baza constatarilor proprii, prezinta informari cu privire la evolutia si cauzele acestora, propunand masuri de influentare pozitiva a starii si practicii disciplinare;
h) initiaza studii si sinteze cu privire la prevenirea si combaterea coruptiei, a abuzului si neglijentei in serviciu, verifica respectarea procedurilor legale, a standardelor profesionale si moralitatii persoanelor angajate in sistemul penitenciar;
i) participa, la cerere si in domeniul propriu de competenta, prin specialistii sai, la elaborarea unor proiecte de ordine ale ministrului justitiei, decizii, instructiuni, rapoarte, note documentare si alte materiale emise de Administratia Nationala a Penitenciarelor sau, dupa caz, de unitatile penitenciare.

Sectiunea 2 - Serviciul sesizari si sinteza


Art. 51
Serviciul sesizari si sinteza indeplineste urmatoarele atributii:
a) examineaza si verifica petitiile adresate directorului general, in legatura cu abaterile disciplinare ori alte fapte savarsite de personalul cu functii de conducere, numit de ministrul justitiei si/sau directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, efectuand si cercetarea administrativa in cazul prejudiciilor produse Administratiei Nationale a Penitenciarelor. Pentru personalul cu functii de executie se va solicita punctul de vedere al conducerii unitatii in vederea solutionarii aspectelor sesizate;
b) urmareste modul de aplicare a masurilor aprobate dupa verificarile efectuate, prin monitorizarea ori centralizarea raportarilor individuale ale celor in cauza;
c) trimite petitiile adresate Administratiei Nationale a Penitenciarelor, a caror rezolvare este de competenta altor autoritati publice, institutii sau organizatii, in termen de cel mult 5 zile de la data primirii lor, situatie ce va fi adusa la cunostinta petitionarilor.

Art. 52
Petitiile primite de la organizatiile neguvernamentale in materia drepturilor omului se solutioneaza, dupa caz, prin solicitarea punctului de vedere al directiilor de specialitate din Administratia Nationala a Penitenciarelor.

Art. 53
La propunerea directorului Directiei inspectie penitenciara poate dispune clasarea petitiei fara efectuarea de verificari, daca se afla in una dintre urmatoarele situatii:
a) este anonima si nu contine date ce necesita a fi verificate;
b) se refera la date deja solutionate si nu face trimitere la fapte sau dovezi noi;
c) sunt reclamate fapte comise de personalul sistemului administratiei penitenciare, aflate ori care s-au aflat in curs de cercetare sau urmarire penala, cu exceptia faptelor din sfera abaterilor disciplinare.

Art. 54
La nivelul Directiei inspectie penitenciara sunt constituite urmatoarele evidente:
a) procedura de control;
b) planul multianual de control;
c) raportul de monitorizare multianual;
d) rapoartele privind inspectiile generale si notele de constatare care au stat la baza acestora;
e) raportul privind sinteza rezultatelor controalelor si verificarilor;
f) registratura electronica;
g) registrul de procese-verbale ale sedintelor din cadrul directiei;
h) condica de prezenta - la dispecerat si la nivelul directiei;
i) proiect de decizie zilnica;
j) ordine de serviciu/ordine de delegare sau deplasare;
k) condica de expediere;
l) procese-verbale de arhivare;
m) registrul de evidenta a ordinelor ministrului justitiei si deciziilor directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor.


Capitolul VI - Serviciul cabinet


Art. 55
(1) Serviciul cabinet este structura organizatorica aflata in directa subordonare a directorului general, care asigura transmiterea informatiei, transparenta decizionala, gestioneaza imaginea publica a conducerii Administratiei Nationale a Penitenciarelor, in plan intern si extern, si asigura relationarea acesteia cu societatea, comunitatea locala si institutiile statului de drept.
(2) In indeplinirea atributiilor care ii revin, Serviciul cabinet colaboreaza cu celelalte directii si servicii din Administratia Nationala a Penitenciarelor, potrivit sferei sale de competenta, in vederea solutionarii in termen legal a tuturor solicitarilor care ii sunt adresate.

Art. 56
Serviciul cabinet are urmatoarea structura:
a) Compartimentul consilieri;
b) Compartimentul relatii publice si mass-media.

Art. 57
Serviciul cabinet indeplineste urmatoarele atributii:
a) primeste corespondenta adresata conducerii Administratiei Nationale a Penitenciarelor si o prezinta directorului general sau directorilor generali adjuncti pentru a fi repartizata catre directiile/serviciile competente spre analiza si solutionare;
b) primeste si solutioneaza cererile de comunicare a informatiilor de interes public si a sesizarilor, in termenele prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 233/2002, si de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea formularii si transmiterii raspunsului catre petitionari, in acest scop putand solicita informatii de la celelalte directii si servicii din Administratia Nationala a Penitenciarelor, respectiv de la unitatile subordonate;
c) solutioneaza lucrarile repartizate direct de catre directorul general/directorii generali adjuncti;
d) conlucreaza cu directiile si serviciile din Administratia Nationala a Penitenciarelor la elaborarea proiectelor de acte normative sau decizii interne, care au ca obiect solutionarea unor probleme de interes pentru institutie;
e) intocmeste note interne, note de informare, note de colaborare, sinteze, rapoarte tematice si alte materiale in baza rezolutiei directorului general/directorilor generali adjuncti ai Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
f) organizeaza si participa la audientele acordate de catre directorul general/directorul adjunct sau persoana desemnata de catre acestia, notand in registrul de audienta problemele semnalate de petenti, si tine evidenta termenelor de solutionare a audientelor;
g) asigura protocolul pentru invitatii directorului general si tine evidenta folosirii fondului alocat pentru acesta;
h) contribuie la elaborarea programului de activitate al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, pe baza propunerilor facute de directii, servicii si unitati penitenciare;
i) organizeaza consiliul de conducere si urmareste realizarea masurilor si a termenelor stabilite;
j) colaboreaza cu celelalte directii si servicii pentru editarea Revistei Penitenciarelor;
k) asigura culegerea informatiilor necesare, redactarea, trimiterea la tipar si publicarea de materiale de informare lunare, trimestriale sau periodice, pentru a fi aduse la cunostinta opiniei publice ori pentru uz intern, cu privire la activitatea Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
l) elaboreaza strategia in domeniile comunicarii/imaginii relatiilor publice in functie de particularitatile si obiectivele institutiei si stabileste modalitatile de implementare a acesteia;
m) asigura, prin intemediul purtatorului de cuvant si/sau al compartimentului de specialitate, o relatie bazata pe echidistanta, transparenta si deschidere cu mass-media, in acest scop stabilind legaturi si contacte cu reprezentantii mass-mediei acreditati;
n) intocmeste si actualizeaza periodic, cu sprijinul purtatorilor de cuvant din penitenciare, baza de date a Administratiei Nationale a Penitenciarelor cu operatorii mass-mediei pe plan national;
o) organizeaza periodic conferinte de presa, informari si evenimente cu potential mediatic, pe diverse teme, intre conducerea Administratiei Nationale a Penitenciarelor si reprezentantii mass-mediei;
p) elaboreaza comunicate de presa si ofera reprezentantilor mass-mediei informatiile solicitate;
q) monitorizeaza presa si realizeaza un sumar al aparitiilor jurnalistice cu referire la sistemul penitenciar, pe care il prezinta conducerii Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
r) coordoneaza, indruma si controleaza activitatea purtatorilor de cuvant din unitatile penitenciare subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
s) realizeaza, actualizeaza si administreaza site-ul Administratiei Nationale a Penitenciarelor cu sprijinul specialistilor si reprezentantilor directiilor ori serviciilor Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
t) stabileste legaturi si contacte cu reprezentantii organizatiilor neguvernamentale care isi desfasoara activitatea la nivelul sistemului penitenciar;
u) asigura legatura directorului general cu organizatiile neguvernamentale care deruleaza activitati de sustinere a sistemului penitenciar si a persoanelor private de libertate;
v) promoveaza si mentine colaborarea Administratiei Nationale a Penitenciarelor si unitatilor subordonate cu organizatiile neguvernamentale, in colaborare cu Directia educatie si asistenta psihosociala din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
w) realizeaza materiale de reprezentare a Administratiei Nationale a Penitenciarelor si le distribuie la institutiile colaboratoare;
x) organizeaza, in colaborare cu directiile si serviciile interesate, seminarii, simpozioane, conferinte si participa la redactarea materialelor care se vor prezenta in cadrul acestor evenimente.

Art. 58
La nivelul Serviciului cabinet sunt constituite urmatoarele evidente:
a) inventarele documentelor predate la depozitul de arhiva;
b) evidenta si sinteza articolelor aparute in presa centrala si locala;
c) evidenta electronica a circuitului lucrarilor la nivelul Serviciului cabinet;
d) condica de corespondenta cu Serviciul arhiva si registratura generala;
e) condica de predare-primire a corespondentei cu directiile/serviciile Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
f) condica de repartizare a lucrarilor in cadrul Serviciului cabinet;
g) registrul pentru audiente;
h) registrul unic de evidenta a documentelor clasificate;
i) evidenta concediilor de odihna si medicale, invoirilor;
j) condica de prezenta;
k) baza de date cu purtatorii de cuvant din unitatile subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
l) baza de date cu reprezentantii mass-mediei la nivel national si local;
m) registrul privind solicitarile de informatii in baza Legii nr. 544/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
n) evidenta aprobarilor directorului general privind accesul cultelor religioase recunoscute de lege in unitatile de penitenciare.


Capitolul VII - Directia educatie si asistenta psihosociala


Art. 59
Directia educatie si asistenta psihosociala este structura specializata care defineste, coordoneaza, implementeaza si evalueaza directiile de actiune, in vederea aplicarii politicilor penale in domeniul asistentei educative si psihosociale a persoanelor private de libertate, aflate in sistemul penitenciar.

Art. 60
Structura Directiei educatie si asistenta psihosociala este urmatoarea:
a) Serviciul asistenta psihosociala;
b) Serviciul educatie.

Art. 61
(1) Directia educatie si asistenta psihosociala indeplineste urmatoarele atributii generale:
a) stabileste, evalueaza si propune imbunatatirea cadrului normativ de reglementare a activitatilor de asistenta psihosociala si educatie desfasurate in unitatile penitenciare;
b) elaboreaza, implementeaza, evalueaza si imbunatateste metodologiile de lucru, programele si activitatile de asistenta psihosociala si educative destinate persoanelor private de libertate aflate in penitenciare, in penitenciare pentru minori si tineri, in penitenciare pentru femei, in penitenciare-spital si in centre de reeducare;
c) organizeaza, monitorizeaza, evalueaza si indruma activitatile realizate de catre personalul specializat din unitatile de detentie;
d) evalueaza necesarul de personal implicat in activitatile de asistenta psihosociala si educatie si intreprinde demersurile necesare pentru adecvarea acestora la standardele nationale in domeniul educatiei si asistentei psihosociale a persoanelor private de libertate in materie de stat de organizare, particularizat in functie de locul de detinere - tip de asezamant, efectiv de persoane aflate in custodie etc.;
e) identifica necesitatile de pregatire profesionala ale personalului de asistenta psihosociala si educatie in vederea initierii si derularii unor cursuri de formare profesionala;
f) concepe, desfasoara si evalueaza metodologic cursurile de specialitate din cadrul structurilor de invatamant care pregatesc personalul din sistemul penitenciar;
g) faciliteaza intocmirea de parteneriate intre Administratia Nationala a Penitenciarelor si institutiile guvernamentale si neguvernamentale in vederea coordonarii demersurilor care contribuie la cresterea sanselor de reintegrare sociala ale persoanelor private de libertate;
h) organizeaza conferinte, simpozioane, seminarii si desemneaza participanti la manifestari stiintifice derulate de alte institutii, in domeniul educatiei, criminologiei, psihologiei penitenciare, asistentei sociale, sociologiei juridice etc.;
i) organizeaza cursuri de formare profesionala continua in colaborare cu organizatiile guvernamentale si neguvernamentale cu atributii in domeniu.
(2) In cazul activitatilor de asistenta psihosociala si interventie derulate de serviciile de asistenta psihosociala din unitatile penitenciare impreuna cu serviciile de probatiune, Directia educatie si asistenta psihosociala a Administratiei Nationale a Penitenciarelor colaboreaza cu Directia de probatiune din cadrul Ministerului Justitiei, in indeplinirea atributiilor prevazute la alin. (1) lit. a) si b).

Sectiunea 1 - Serviciul asistenta psihosociala


Art. 62
Serviciul asistenta psihosociala organizeaza, coordoneaza, evalueaza si indruma activitatea de asistenta psihologica si sociala desfasurata in unitatile penitenciare si orienteaza demersurile adresate persoanelor cu nevoi speciale aflate in custodie penitenciara.

Art. 63
Serviciul asistenta psihosociala indeplineste urmatoarele atributii specifice:
a) defineste cadrul general si unitar de desfasurare a asistentei psihosociale realizate in unitatile penitenciare;
b) evalueaza modul de aplicare a metodologiilor si a procedurilor de lucru pentru fiecare categorie de specialisti si a fiselor postului corespondente cadrului metodologic;
c) evalueaza modalitatile de lucru cu documentatia specifica cunoasterii individualizate a persoanelor care executa o pedeapsa privativa de libertate - dosarul de educatie si asistenta psihosociala, registre etc;
d) elaboreaza, evalueaza si imbunatateste programele de interventie specifica adresate categoriilor de persoane private de libertate cu nevoi speciale, persoane care au savarsit fapte cu violenta, agresiuni sexuale, persoane private de libertate sub observatie speciala, persoane cu antecedente in toxicomanie, cu patologie psihica sau bolnavi cronic, persoane care prezinta un risc sporit de suicid, persoane cu pedepse de lunga durata sau detentie pe viata, varstnici, persoane vulnerabile;
e) elaboreaza, evalueaza si imbunatateste procedurile de lucru in vederea desfasurarii activitatilor de asistenta psihologica si sociala, consiliere, programe psihoterapeutice;
f) elaboreaza, actualizeaza si propune spre abrogare decizii/dispozitii ale directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor referitoare la activitatea care se desfasoara cu persoanele private de libertate;
g) mentine legatura permanent cu unitatile de detentie in vederea cunoasterii, imbunatatirii si sprijinirii activitatii de asistenta psihosociala;
h) monitorizeaza integrarea specialistilor din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor in asociatiile profesionale existente la nivel national si international;
i) sustine cursuri de specialitate in cadrul structurilor de invatamant care pregatesc personalul din sistemul penitenciar;
j) realizeaza activitati de organizare, indrumare si evaluare a specialistilor din unitatile de detentie;
k) raspunde la petitii, cereri si reclamatii, referitoare la activitatea de asistenta psihosociala, formulate de catre persoanele private de libertate sau de catre membrii familiilor acestora;
l) organizeaza simpozioane, conferinte, seminarii, intalniri si schimburi de experienta privind asistenta psihosociala in sistemului penitenciar si desemneaza participanti la manifestarile stiintifice din domeniul criminologiei, psihologiei penitenciare, asistentei sociale si sociologiei juridice; transmite informari in unitatile subordonate cu privire la temele si concluziile rezultate;
m) realizeaza situatii statistice semestriale si anuale privind activitatile de asistenta psihosociala desfasurate in unitati;
n) participa la comisiile de examinare a candidatilor pentru concursurile organizate in domeniul asistentei psihosociale;
o) identifica necesitatile de pregatire profesionala ale personalului implicat in activitatile de asistenta psihosociala si elaboreaza un program de formare profesionala;
p) realizeaza studii si cercetari privind nevoile de asistenta psihosociala ale persoanelor private de libertate;
q) constituie fondul documentar al serviciului.

Sectiunea 2 - Serviciul educatie


Art. 64
Serviciul educatie organizeaza, coordoneaza si evalueaza ansamblul demersurilor de tip educativ desfasurate in unitatile penitenciare in scopul cresterii sanselor de reintegrare sociala ale persoanelor private de libertate.

Art. 65
Serviciul educatie indeplineste urmatoarele atributii specifice:
a) defineste cadrul general si unitar de desfasurare a activitatilor educative realizate in unitatile penitenciare;
b) coordoneaza procesul de scolarizare si de calificare profesionala;
c) elaboreaza, evalueaza si imbunatateste programele generale, adresate intregii populatii penitenciare - alfabetizare, cultura generala, educatie pentru sanatate, pentru viata de familie, pentru dezvoltarea abilitatilor sociale, recreative, de educatie fizica si sport, de asistenta religioasa, de biblioteca, culturale, artistice etc.;
d) elaboreaza, actualizeaza si propune spre abrogare decizii/dispozitii ale directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor referitoare la activitatea educativa desfasurata cu persoanele private de libertate;
e) evalueaza modalitatile de lucru cu documentatia specifica cunoasterii individualizate a persoanelor care executa pedepse privative de libertate - dosarul de educatie si asistenta psihosociala, fise, registre etc.;
f) identifica necesitatile de pregatire profesionala ale personalului educativ in vederea initierii si derularii unor cursuri de formare profesionala;
g) sustine cursuri de specialitate in cadrul structurilor de invatamant care pregatesc personalul de penitenciare;
h) colaboreaza cu institutiile publice si organizatiile neguvernamentale al caror domeniu de activitate il constituie asistarea persoanelor private de libertate;
i) mentine legatura cu unitatile penitenciare in vederea cunoasterii, imbunatatirii, evaluarii si sprijinirii activitatii de educatie desfasurate in cadrul acestora;
j) evalueaza metodologiile si procedurile de lucru specifice activitatii desfasurate de catre educator, preot, agentul tehnic, instructor sportiv si procedurile pentru seful Serviciului educatie in scopul imbunatatirii acestora;
k) desfasoara activitati de organizare, indrumare si evaluare a specialistilor in educatie la nivelul unitatilor de detentie;
l) monitorizeaza integrarea specialistilor din Administratia Nationala a Penitenciarelor si unitatile subordonate in asociatiile profesionale existente la nivel national;
m) realizeaza semestrial si anual situatiile statistice referitoare la dinamica programelor si a activitatilor educative desfasurate in unitatile penitenciare;
n) raspunde la petitii, cereri si reclamatii, referitoare la activitatea educativa, formulate de catre persoanele private de libertate sau de catre membrii familiilor acestora;
o) realizeaza studii si cercetari privind nevoile de asistenta educativa ale persoanelor private de libertate;
p) organizeaza conferinte, simpozioane, seminarii si desemneaza participantii la manifestari stiintifice derulate de alte institutii, in domeniul educatiei, criminologiei, psihologiei penitenciare, asistentei sociale, sociologiei juridice si altele asemenea;
q) participa la comisiile de examinare a candidatilor pentru posturile din domeniul educatiei;
r) constituie fondul documentar al serviciului.

Art. 66
La nivelul Directiei educatie si asistenta psihosociala sunt constituite urmatoarele evidente:
a) documente de colaborare cu institutii, organizatii neguvernamentale, organisme internationale privind reforma si modernizarea sistemului executional penal;
b) documente de conceptie, analiza, sinteza si informare, specifice activitatilor de reintegrare sociala a persoanelor private de libertate;
c) documente care asigura corespondenta atat cu persoanele private de libertate, cat si cu alte persoane interesate din societatea civila;
d) ordinele ministrului justitiei, deciziile directorului general si instructiunile care reglementeaza domeniul de activitate.


Capitolul VIII - Directia siguranta detinerii si regim penitenciar


Art. 67
Directia siguranta detinerii si regim penitenciar este structura specializata a Administratiei Nationale a Penitenciarelor, care:
a) organizeaza si coordoneaza activitatile referitoare la modul de executare a pedepselor privative de libertate, a masurii arestarii preventive si a masurii educative de internare a minorilor in centre de reeducare, pronuntate de instantele judecatoresti;
b) coordoneaza, indruma si controleaza asigurarea pazei, escortarii si supravegherii condamnatilor, arestatilor preventiv si minorilor din unitatile subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor, astfel incat sa se asigure prevenirea evenimentelor negative;
c) elaboreaza strategia de aplicare a regimului penitenciar, urmareste transpunerea ei in practica, tine evidenta nominala si statistica a persoanelor private de libertate si urmareste folosirea lor la activitati productive, potrivit legii;
d) controleaza si ia masuri pentru executarea misiunilor de paza si escortare a persoanelor private de libertate la instantele de judecata, transferul acestora la organele de urmarire penala sau la alte locuri de detinere.

Art. 68
Directia siguranta detinerii si regim penitenciar are urmatoarea structura:
a) Serviciul regim penitenciar;
b) Serviciul siguranta detinerii;
c) Serviciul evidenta si transfer.

Sectiunea 1 - Serviciul regim penitenciar


Art. 69
(1) Serviciul regim penitenciar elaboreaza strategia de aplicare a ansamblului de reguli minime pentru tratamentul persoanelor private de libertate si urmareste transpunerea ei in practica.
(2) In cadrul Serviciului regim penitenciar functioneaza Compartimentul pentru aplicarea regimului penitenciar si Compartimentul cereri, reclamatii si sesizari.
(3) Serviciul regim penitenciar indeplineste urmatoarele atributii:
a) organizeaza, indruma si coordoneaza activitatea de aplicare a regimurilor diferentiate de detinere a persoanelor private de libertate;
b) indruma, coordoneaza si controleaza modul de indeplinire a misiunilor de supraveghere a efectivelor de persoane private de libertate si minori;
c) analizeaza periodic modul de folosire a spatiilor de cazare, iar in raport cu dinamica si structura efectivelor de persoane private de libertate face propuneri de transferare a unor categorii de condamnati in vederea echilibrarii gradului de ocupare;
d) coordoneaza, indruma si controleaza activitatile referitoare la acordarea drepturilor la pachet, vizita, corespondenta, petitionare, telefon si a celorlalte drepturi prevazute de lege;
e) urmareste modul de desfasurare a activitatilor de cunoastere a persoanelor private de libertate;
f) prezinta spre aprobare conducerii Administratiei Nationale a Penitenciarelor metodologii cu privire la aplicarea corecta si unitara a dispozitiilor actelor normative care apar, cu implicatii asupra activitatii de aplicare a regimului penitenciar;
g) studiaza unele situatii si fenomene aparute in domeniul specific de activitate si propune masuri pentru generalizarea unor aspecte pozitive ori de inlaturare a cauzelor de producere a evenimentelor negative;
h) verifica imprejurarile si cauzele producerii unor evenimente generate de incalcari ale prevederilor referitoare la acordarea drepturilor persoanelor private de libertate, de abuzuri ale membrilor personalului, de aplicarea discriminatorie a regimului legal de detinere, precum si sesizarile primite din partea persoanelor private de libertate si a familiilor acestora;
i) intocmeste periodic, pentru a fi prezentate conducerii Administratiei Nationale a Penitenciarelor si Ministerului Justitiei, informari si sinteze referitoare la principalele evenimente negative din unitati si masuri pentru imbunatatirea aplicarii regimului penitenciar;
j) efectueaza studii privind cauzele care pot genera actiuni colective cu efecte negative, ale caror concluzii, impreuna cu propunerile de remediere, le prezinta periodic conducerii Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
k) elaboreaza programe de imbunatatire a conditiilor de detentie, pe care le supune spre aprobare conducerii Administratiei Nationale a Penitenciarelor, si asigura aplicarea lor in unitatile subordonate;
l) propune experimentarea unor masuri prevazute in documentele internationale referitoare la regimul penitenciar aplicat persoanelor private de libertate si, in cazul obtinerii unor rezultate bune, se preocupa de generalizarea lor in toate unitatile;
m) coordoneaza activitatile referitoare la reforma penitenciara in raport cu competenta care ii revine si urmareste aplicarea in practica a normelor si regulilor internationale in domeniu, cu respectarea deplina a drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului.

Art. 70
Compartimentul pentru aplicarea regimului penitenciar are urmatoarele atributii:
a) analizeaza posibilitatile existente de executare a pedepselor privative de libertate de catre condamnati, pe cat posibil, in penitenciare amplasate in zona de domiciliu a persoanelor private de libertate, tinand seama de profilarea unitatilor, capacitatea de cazare si clasificarea persoanelor private de libertate;
b) urmareste modernizarea spatiilor destinate acordarii vizitelor si pachetelor, precum si identificarea de noi modalitati de acordare a acestor drepturi;
c) analizeaza propunerile directorilor privind transferul unor persoane private de libertate cu grad sporit de periculozitate, urmareste actualizarea evidentei pe calculator a acestei categorii de persoane private de libertate si prezinta periodic conducerii Administratiei Nationale a Penitenciarelor informari pe aceasta linie;
d) intocmeste sinteza principalelor activitati lunare, in vederea cuprinderii si difuzarii in unitati, prin nota de informare a Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
e) analizeaza propunerile de acordare a recompensei cu permisiunea de iesire din penitenciar cu o durata mai mare de o zi;
f) coordoneaza activitatea de rezolvare a corespondentei primite de la persoane private de libertate si membri de familie ai acestora, analizeaza modul in care se aplica procedurile legale pe aceasta linie si prezinta informari periodice conducerii Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
g) analizeaza propunerile directorilor de unitati privind recompensarea persoanelor private de libertate cu permisiunea iesirii din penitenciar si prezinta propuneri concrete;
h) analizeaza problemele sesizate de organele internationale cu atributii in domeniul drepturilor omului si formuleaza propuneri pentru imbunatatirea activitatii pe aceasta linie;
i) tine evidenta sinuciderilor, a altercatiilor intre persoane private de libertate si a autoagresiunilor soldate cu decese ori vatamari corporale;
j) analizeaza problemele sesizate de organismele neguvernamentale din tara privind apararea drepturilor omului si formuleaza propuneri pentru remedierea neajunsurilor.

Art. 71
Compartimentul cereri, reclamatii si sesizari are urmatoarele atributii:
a) rezolva corespondenta - cereri, reclamatii, sesizari - primita de la persoane private de libertate si membri de familie ai acestora;
b) rezolva corespondenta primita de la organe si organizatii interne si internationale;
c) rezolva corespondenta primita de la ambasade si persoane private de libertate de cetatenie straina.

Sectiunea 2 - Serviciul siguranta detinerii


Art. 72
(1) Serviciul siguranta detinerii coordoneaza, indruma si controleaza asigurarea pazei, escortarii si supravegherii persoanelor private de libertate, arestatilor preventiv si minorilor din locurile de detinere subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor, in conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare si cu reglementarile internationale referitoare la respectarea drepturilor omului.
(2) Serviciul siguranta detinerii indeplineste urmatoarele atributii:
a) urmareste respectarea in unitati a prevederilor actelor normative referitoare la asigurarea pazei, escortarii si supravegherii persoanelor aflate in custodie;
b) coordoneaza activitatea de aparare si de asigurare a securitatii locurilor de detinere si a punctelor de lucru;
c) controleaza daca in unitati se iau masuri pentru executarea regulamentara a misiunilor de paza, escortare si supraveghere a persoanelor private de libertate la instantele de judecata, organele de urmarire penala si in timpul transferului la alte unitati penitenciare;
d) controleaza modul de pastrare, folosire si intretinere a armamentului, munitiei si mijloacelor tehnice ajutatoare de paza si transmisiuni din dotarea unitatilor subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
e) controleaza modul in care se aplica la locurile de detinere masurile pentru prevenirea evenimentelor negative si pentru cresterea sigurantei obiectivelor si a misiunilor de executat;
f) controleaza modul in care se desfasoara sedintele de antrenare si instruire a personalului din unitati in vederea cresterii capacitatii de actiune in situatii speciale, analizand periodic modul de executare a alarmelor in unitati si facand propuneri de imbunatatire a acestei activitati;
g) coordoneaza activitatea personalului care executa paza, escortarea si supravegherea persoanelor private de libertate transferate cu mijloacele auto din dotare, intocmeste si prezinta pentru aprobare itinerarele de deplasare, precum si documentele pentru efectuarea transportului cu asemenea mijloace;
h) analizeaza modul de folosire a cadrelor pe posturi si misiuni la nivelul unitatilor din subordine, formuland propuneri de redistribuiri ori suplimentari de posturi;
i) analizeaza periodic aspectele referitoare la nerespectarea prevederilor regulamentare cu privire la paza, escortarea si supravegherea persoanelor private de libertate in unitatile subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor, care pot conduce la producerea unor evenimente, si face propuneri de imbunatatire a activitatii;
j) urmareste transpunerea in practica a prevederilor Planului de actiune pentru indeplinirea in comun a misiunilor, incheiat intre penitenciare si unitatile subordonate Ministerului Internelor si Reformei Administrative, si, de la caz la caz, face propuneri de imbunatatire a acestei activitati;
k) elaboreaza periodic informari si sinteze referitoare la principalele evenimente negative in domeniul de activitate al serviciului si propune masuri pentru imbunatatirea sigurantei misiunilor de paza, escortare si supraveghere a persoanelor incarcerate;
l) controleaza punerea in aplicare a planurilor de actiune si siguranta a unitatilor penitenciare;
m) organizeaza serviciul de zi pe administratia nationala, transmiterea si receptionarea operativa a deciziilor si notelor telefonice ori a celor transmise prin fax;
n) organizeaza paza si apararea obiectivului si controlul accesului in sediul Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
o) analizeaza modul de asigurare a sigurantei locurilor de detinere si a misiunilor de executat si face propuneri pentru dotarea acestora cu mijloace de interventie, legatura, transport, alarmare si semnalizare;
p) evalueaza pentru fiecare unitate nevoile de personal destinat executarii misiunilor de paza, escortare si supraveghere si face propuneri pentru redistribuiri de personal, detasari ori suplimentari ale statelor de organizare si functionare;
q) executa controale tematice, de sprijin si indrumare, precum si verificari in unitatile de penitenciare;
r) desfasoara activitati de instruire si indrumare a personalului din sectoarele operative in vederea insusirii si aplicarii prevederilor legale, regulamentelor si dispozitiilor esaloanelor superioare;
s) urmareste actualizarea si completarea documentelor de paza, aparare si alarmare ale unitatilor, precum si cele de cooperare cu alte organe;
t) intocmeste documentele pentru organizarea si desfasurarea de aplicatii vizand verificarea capacitatii de actiune a personalului Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
u) studiaza si propune masuri de modernizare a sistemelor de paza si supraveghere de pe perimetrele locurilor de detinere, a posturilor de control si a spatiilor de cazare, analizeaza posibilitatile de dotare a unitatilor cu armament modern si eficace si verifica situatiile in care s-a efectuat uz de arma;
v) tine evidenta evadarilor, parasirilor locurilor de munca, fugilor minorilor si a tentativelor la aceste fapte si urmareste modul de executare a masurilor propuse dupa fiecare eveniment;
w) verifica masurile stabilite pentru asigurarea pazei si supravegherii persoanelor private de libertate folosite la activitati productive, precum si a celor internati in spitale din reteaua Ministerului Sanatatii Publice;
x) participa, impreuna cu cadre din unitatile subordonate, la instruirile pe care le fac furnizorii de echipamente tehnice inainte de punerea in functiune a sistemelor de paza, alarmare si comunicatii.

Sectiunea 3 - Serviciul evidenta si transfer


Art. 73
Serviciul evidenta si transfer indeplineste urmatoarele atributii:
a) prezinta spre aprobare conducerii Administratiei Nationale a Penitenciarelor proiecte de decizii si metodologii privind aplicarea unor institutii de drept penal cu impact asupra persoanelor private de libertate;
b) informeaza periodic conducerea Administratiei Nationale a Penitenciarelor cu privire la unele categorii de persoane private de libertate si minori aflate in unitatile subordonate;
c) realizeaza instruirea sefilor de serviciu sau a sefilor de birou evidenta, nou-numiti in functie, si verifica aspectele negative deosebite produse in activitatea desfasurata;
d) urmareste punerea in aplicare a hotararilor judecatoresti in unitatile subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
e) intocmeste planul tematic si documentele necesare organizarii si desfasurarii de convocari cu lucratorii de evidenta;
f) executa controale tematice, de sprijin si indrumare in unitati, urmarind legalitatea primirii persoanelor private de libertate si a minorilor in locurile de detinere, calculul pedepselor, aducerea la cunostinta a actelor procedurale, prezentarea la organele judiciare, liberarea conditionata etc.;
g) urmareste si sprijina aplicarea institutiei liberarii conditionate, in conformitate cu dispozitiile legii.

Art. 74
In cadrul Serviciului evidenta si transfer functioneaza 3 compartimente:
a) Compartimentul evidenta;
b) Compartimentul transfer;
c) Compartimentul informatica.

Art. 75
Compartimentul evidenta are urmatoarele atributii:
a) coordoneaza activitatea de tinere a evidentei nominale si statistice a persoanelor private de libertate si a minorilor;
b) intocmeste situatii nominale si statistice privind structura si dinamica efectivelor de persoane private de libertate si minori;
c) rezolva corespondenta primita de la persoane private de libertate si membri de familie ai acestora, referitoare la situatia juridica si transfer;
d) rezolva corespondenta primita de la instantele de judecata, organele de urmarire penala, politie, organizatii interne si internationale, referitoare la situatia juridica a persoanelor private de libertate;
e) indeplineste atributiile pe linia solutionarii cererilor formulate de persoanele private de libertate de cetatenie straina in statul de care apartin, potrivit legii;
f) intocmeste metodologia de efectuare a apelului general al persoanelor private de libertate si al minorilor din unitatile subordonate;
g) analizeaza periodic modul de aplicare a institutiei liberarii conditionate si prezinta propuneri de imbunatatire a acestei activitati;
h) intocmeste instructiuni de aplicare a unor legi de gratiere a unor pedepse ori de amnistiere a unor infractiuni.

Art. 76
Compartimentul transfer are urmatoarele atributii:
a) analizeaza propunerile si avizele comisiei pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate in vederea realizarii transferurilor;
b) formuleaza propuneri de transfer temporar al persoanelor private de libertate, la cererea organelor judiciare;
c) se implica in buna derulare a transferurilor temporare intre penitenciare ale persoanelor private de libertate, pentru a fi puse la dispozitia organelor judiciare, precum si a transferurilor pentru executarea pedepselor;
d) urmareste modul de realizare a transferurilor dispuse de conducerea Administratiei Nationale a Penitenciarelor, prezentarea persoanelor private de libertate la termenele fixate de organele judiciare, precum si retransferarea la penitenciarul de origine, informand de indata despre aparitia oricaror disfunctionalitati;
e) ofera informatii presedintilor completelor de judecata pe rolul carora se afla cauzele si pentru care se solicita transferul, in vederea stabilirii de masuri corespunzatoare, astfel incat sa fie posibila transferarea temporara dintr-un penitenciar in altul;
f) redacteaza dispozitiile de transfer si proiectele de raspuns;
g) organizeaza si asigura expedierea, prin serviciile postale si fax, a raspunsurilor catre institutiile care au solicitat transferul;
h) trimestrial, prezinta spre informare situatii cu privire la activitatea desfasurata, facand propuneri de imbunatatire a muncii;
i) analizeaza efectivele de persoane private de libertate pe unitati si, in raport cu capacitatea lor de cazare, face propuneri de transfer;
j) tine evidenta dispozitiilor de transfer emise;
k) claseaza si arhiveaza lucrarile care ii sunt date spre solutionare.

Art. 77
Compartimentul informatica are urmatoarele atributii:
a) supravegheaza permanent modalitatea de implementare a datelor in aplicatia informatizata, cu privire la situatia juridica a persoanelor private de libertate si a minorilor, transferul si prezentarea acestora in fata organelor judiciare etc.;
b) intocmeste si listeaza note si alte documente privind evolutia si structura efectivelor de persoane private de libertate, capacitatea de cazare etc.;
c) intocmeste situatii nominale si statistice privind structura si dinamica efectivelor de persoane private de libertate si minori;
d) centralizeaza situatiile si datele nominale transmise de unitati privind structura si dinamica efectivelor de persoane private de libertate, capacitatea de cazare, aplicarea institutiei liberarii conditionate etc.;
e) executa situatii grafice si activitati de redactare a unor materiale;
f) rezolva corespondenta primita de la organele judiciare si organele de politie;
g) claseaza si arhiveaza lucrarile ce ii sunt date spre solutionare;
h) prezinta spre informare situatii statistice referitoare la persoanele private de libertate.

Art. 78
La nivelul Directiei siguranta detinerii si regim penitenciar sunt constituite urmatoarele evidente:
a) proiecte de acte normative, ordine ale ministrului justitiei, decizii ale directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor si note de fundamentare a acestor documente, care privesc domeniul de activitate al directiei;
b) note interne privind informarea conducerii Administratiei Nationale a Penitenciarelor cu privire la imprejurarile si cauzele producerii unor evenimente negative si masurile ce trebuie luate pentru prevenirea producerii unor evenimente similare;
c) note de colaborare cu celelalte directii si servicii din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor pentru rezolvarea problemelor de interes comun;
d) note de prezentare a rezultatelor actiunilor de sprijin, indrumare, control, verificari etc. si propuneri de masuri pentru inlaturarea si remedierea neajunsurilor constatate;
e) note de raspuns la petitiile si sesizarile persoanelor private de libertate sau ale familiilor acestora;
f) note de raspuns la solicitarea diferitelor organisme ale statului sau a organizatiilor guvernamentale si neguvernamentale;
g) note adresate conducerii Administratiei Nationale a Penitenciarelor cu privire la propunerea de recompensare cu permisiunea iesirii din penitenciar a unor persoane private de libertate;
h) note catre conducerile instantelor de judecata, referitoare la amenajarea aresturilor de la nivelul acestor institutii si a salilor de judecata;
i) note privind transferul la alte penitenciare al persoanelor private de libertate, intre termenele de judecata;
j) note privind evaluarea, pentru fiecare unitate, a nevoilor de personal destinat executarii misiunilor de paza, escortare si supraveghere si de propunere pentru redistribuirea de personal, detasare ori privind suplimentari ale statelor de organizare si functionare;
k) note privind analizarea efectivelor de persoane private de libertate pe unitati si prezentarea de propuneri de transferare in raport cu capacitatea de cazare, domiciliul, regimul de executare si dinamica populatiei penitenciare;
l) dispozitii de transfer al persoanelor private de libertate;
m) note privind cererile de audiente catre conducerea Administratiei Nationale a Penitenciarelor si verificarea aspectelor semnalate;
n) note privind capacitatea de cazare a unitatilor din subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor.


Capitolul IX - Directia medicala


Art. 79
(1) Directia medicala asigura aplicarea unitara in unitatile din subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor a normelor si reglementarilor privind promovarea si pastrarea starii de sanatate a persoanelor aflate in custodie, pe perioada cat acestea executa o pedeapsa privativa de libertate, in conditii similare celor oferite in reteaua sanitara publica si in concordanta cu legislatia proprie sistemului penitenciar.
(2) Activitatea de asigurare a asistentei medicale in unitatile din subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor se realizeaza in concordanta cu reglementarile in vigoare ale Ministerului Sanatatii Publice si cu recomandarile internationale privind tratamentul persoanelor aflate in detentie.
(3) Directia medicala din Administratia Nationala a Penitenciarelor asigura ducerea la indeplinire a deciziilor luate de conducerea Administratiei Nationale a Penitenciarelor si a Ministerului Justitiei in ceea ce priveste activitatea de asistenta medicala in sistemul penitenciar.

Art. 80
(1) Directia medicala are urmatoarea structura:
a) Serviciul asistenta medicala;
b) Serviciul programe si medicina preventiva.
(2) In subordinea Serviciului asistenta medicala functioneaza si Compartimentul de asistenta medicala curativa la locul de munca.

Sectiunea 1 - Serviciul asistenta medicala


Art. 81
Serviciul asistenta medicala indeplineste urmatoarele atributii:
a) organizeaza, indruma, evalueaza, coordoneaza si monitorizeaza modul de acordare a asistentei medicale in unitatile din subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor, potrivit prevederilor legale;
b) participa, la cerere, prin specialistii sai, la elaborarea unor proiecte de ordine ale ministrului justitiei, asigura initierea, elaborarea, revizuirea, adaptarea si implementarea deciziilor si instructiunilor directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor referitoare la modul de acordare a asistentei medicale si a medicamentelor persoanelor private de libertate, in conformitate cu reglementarile in vigoare ale Ministerului Sanatatii Publice si ale caselor de asigurari de sanatate, colaborand in acest sens cu celelalte directii din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor si cu unitatile subordonate;
c) supravegheaza si controleaza modalitatea de asigurare a asistentei medicale corespunzatoare persoanelor private de libertate aflate in unitatile subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
d) inainteaza conducerii Administratiei Nationale a Penitenciarelor notele de constatare intocmite in urma verificarilor efectuate in unitati, pentru informare, analiza si aprobarea masurilor propuse;
e) impreuna cu directia de specialitate din Administratia Nationala a Penitenciarelor organizeaza activitatea de perfectionare a pregatirii de specialitate a personalului medicosanitar din cadrul retelei sanitare proprii;
f) stabileste necesarul de personal medico-sanitar si propune scoaterea la concurs a posturilor vacante din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor si unitatilor subordonate, cu respectarea actelor normative ale Ministerului Sanatatii Publice, Ministerului Justitiei si ale Administratiei Nationale a Penitenciarelor care reglementeaza aceasta activitate;
g) impreuna cu directia de specialitate participa la organizarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante de personal medico-sanitar superior din Administratia Nationala a Penitenciarelor si unitatile subordonate, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare;
h) analizeaza si solutioneaza petitiile si memoriile persoanelor private de libertate aflate in custodia Administratiei Nationale a Penitenciarelor si ale apartinatorilor acestora, in ceea ce priveste conditiile de acordare si asigurare a asistentei medicale si a medicamentelor, colaborand in acest sens cu unitatile din subordine, precum si cu celelalte directii din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
i) stabileste necesarul de aparatura si tehnica medicala, substante imunologice, deparazitare, dezinfectante si imprimate sanitare, pentru unitatile aflate in subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor, si transmite directiilor de specialitate propunerea de achizitionare a acestora;
j) coordoneaza, indruma si controleaza activitatea de asistenta cu medicamente pentru unitatile din subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
k) coordoneaza si controleaza modul de prescriere, eliberare si gestionare a medicamentelor si materialelor sanitare in cadrul retelei sanitare a Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
l) supravegheaza, prin control, calitatea medicamentelor tipizate, conditiile de depozitare, preparate magistrale si elaborate in cadrul retelei sanitare a Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
m) reprezinta Administratia Nationala a Penitenciarelor in Comisia superioara de medicina legala si in Comisia de noua expertiza pentru amanarea, intreruperea executarii pedepsei, suspendarea urmaririi penale sau a judecatii pe motive de boala;
n) realizeaza legatura permanenta cu Serviciul asistenta medicala din Ministerul Justitiei, directiile medicale ale celorlalte ministere si institutii cu retea sanitara proprie, cu Ministerul Sanatatii Publice, casele de asigurari de sanatate, alte organizatii guvernamentale sau neguvernamentale si cu celelalte servicii si directii din Administratia Nationala a Penitenciarelor, in scopul desfasurarii in bune conditii a activitatii.

Art. 82
(1) Prin Compartimentul de asistenta medicala curativa la locul de munca se asigura asistenta medicala de urgenta si la locul de munca pentru persoanele angajate ale aparatului central al Administratiei Nationale a Penitenciarelor.
(2) Personalul din acest compartiment indeplineste urmatoarele atributii:
a) acorda asistenta de urgenta, de medicina generala si medicina dentara si aplica masuri de prim ajutor potrivit competentei personalului angajat al aparatului central;
b) asigura asistenta medicala curativa la locul de munca pentru personalul angajat;
c) asigura efectuarea controalelor medicale periodice si a vizitelor medicale pentru cei care lucreaza la blocul alimentar;
d) tine evidenta situatiei medicale a personalului angajat - imbolnaviri, internari in spitale, concedii medicale, expertize medicale, intocmirea documentatiei in vederea efectuarii expertizelor medicale, raportarea starii de sanatate a acestuia.

Sectiunea 2 - Serviciul programe si medicina preventiva


Art. 83
Serviciul programe si medicina preventiva are urmatoarele atributii:
a) coordoneaza, evalueaza si monitorizeaza derularea activitatilor de sanatate publica in sistemul penitenciar, in conformitate cu prevederile legale;
b) elaboreaza, coordoneaza, implementeaza si monitorizeaza derularea programelor destinate promovarii si imbunatatirii starii de sanatate a persoanelor private de libertate; in vederea derularii acestor programe, colaboreaza cu Ministerul Sanatatii Publice, cu organizatii guvernamentale si neguvernamentale locale si internationale;
c) coordoneaza si implementeaza strategia pentru prevenirea si combaterea infectiei HIV in randul persoanelor private de libertate, a infectiei tuberculoase, a consumului de droguri, a infectiilor cu transmitere sexuala, pentru mentinerea sanatatii mintale etc.;
d) in vederea eficientizarii si cresterii calitatii serviciilor medicale acordate persoanelor private de libertate, organizeaza si monitorizeaza derularea unor proiecte-pilot de reorganizare a activitatii in cabinetele medicale din penitenciare, in functie de rezultatele obtinute proiectele urmand a fi adaptate si extinse;
e) monitorizeaza starea de sanatate a persoanelor private de libertate - monitorizarea indicatorilor si determinantilor starii de sanatate, a eficientei activitatilor din domeniul sanatatii publice, evaluarea nevoilor populatiei asistate;
f) coordoneaza activitatile de promovare a sanatatii si educatia pentru sanatate in randul persoanelor private de libertate, prin intermediul programelor de educatie pentru sanatate si promovare a sanatatii;
g) coordoneaza activitatea de prevenire, supraveghere si control al bolilor transmisibile si netransmisibile - asigurarea imunizarilor, controlul epidemiilor, supravegherea bolilor si a factorilor de risc comportamentali, prevenirea accidentelor;
h) coordoneaza activitatea de asigurare a sanatatii ocupationale si in relatie cu mediul.

Art. 84
La nivelul Directiei medicale sunt constituite urmatoarele evidente:
a) rapoarte de analiza periodica a starii de sanatate a efectivelor si a factorilor care o influenteaza;
b) proiecte de modificare a actelor normative privind reglementarea activitatii medico-sanitare in unitatile subordonate;
c) documente privind asigurarea materiala pentru functionarea unitatilor sanitare din subordine;
d) norme tehnice cu privire la masurile curativo-profilactice ce trebuie aplicate, in conformitate cu legislatia sanitara in vigoare si cu instructiunile elaborate de Ministerul Sanatatii Publice;
e) programe de sanatate derulate in unitatile din subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
f) documente privind organizarea pregatirii profesionale si de specialitate a personalului medico-sanitar;
g) rapoarte anuale, lunare, saptamanale din unitati;
h) documente referitoare la declararea si evidenta bolilor infectocontagioase de grupa A, B, tuberculoza;
i) documente referitoare la activitatea igienico-sanitara si autorizatiile sanitare de functionare din unitati;
j) cereri, reclamatii si sesizari ale persoanelor private de libertate si ale apartinatorilor acestora, impreuna cu corespondenta de rezolvare a lor;
k) registrul de evidenta a ordinelor, instructiunilor, dispozitiilor, regulamentelor si a altor acte normative;
l) corespondenta cu alte directii si servicii din Administratia Nationala a Penitenciarelor.


Capitolul X - Directia tehnologia informatiei si comunicatii IT


Art. 85
(1) Directia tehnologia informatiei si comunicatii IT este compartimentul de specialitate din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor care coordoneaza activitatea informatica in scopul constituirii unui sistem informatic si de comunicatii unitar.
(2) Directia tehnologia informatiei si comunicatii IT asigura punerea in functiune si exploatarea in parametri corespunzatori a echipamentelor de calcul, retelelor locale de calculatoare si aplicatiilor aflate in exploatare in sistemul penitenciar, astfel incat sa existe un flux permanent de informatii, atat la nivelul fiecarei locatii, cat si intre acestea si, in acelasi timp, intre unitatile penitenciare si sediul central.
(3) Pe linie ierarhica este subordonata directorului general adjunct al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, iar pe linie profesionala este coordonata de Directia tehnologia informatiei din cadrul Ministerului Justitiei si isi desfasoara activitatea si in functie de obiectivele stabilite de aceasta.

Art. 86
Directia tehnologia informatiei si comunicatii IT are urmatoarea structura:
a) Serviciul gestiune software, analiza si programare;
b) Serviciul administrare si securitate tehnica de calcul si comunicatii IT.

Art. 87
Directia tehnologia informatiei si comunicatii IT indeplineste urmatoarele atributii:
a) coordoneaza, indruma si verifica din punct de vedere tehnic, metodologic si profesional activitatea informatica din Administratia Nationala a Penitenciarelor si unitatile subordonate si ia masuri pentru ducerea la indeplinire a obiectivelor stabilite prin proiectele de informatizare initiate de Administratia Nationala a Penitenciarelor sau de institutiile ierarhic superioare;
b) colaboreaza, prin furnizarea specificatiilor tehnice, la pregatirea caietelor de sarcini pentru achizitionarea tehnicii de calcul, serviciilor sau produselor specifice activitatii acestei directii si participa, prin intermediul specialistilor din comisiile desemnate in acest sens, la evaluarea ofertelor;
c) intocmeste note de fundamentare pentru obtinerea de fonduri in vederea dezvoltarii sistemului informatic al sistemului penitenciar;
d) participa la derularea proiectelor cu componente IT, finantate din fonduri proprii si/sau externe;
e) gestioneaza relatiile cu furnizorii sistemului penitenciar in domeniul IT;
f) elaboreaza proiecte de ordine ale ministrului justitiei privind adaptarea si aplicarea in Administratia Nationala a Penitenciarelor si unitatile subordonate a legislatiei care reglementeaza activitatea specifica tehnologiei informatiei;
g) elaboreaza norme metodologice, norme tehnice, instructiuni si precizari privind adaptarea si aplicarea in Administratia Nationala a Penitenciarelor si unitatile subordonate a legislatiei care reglementeaza activitatea specifica tehnologiei informatiei.

Sectiunea 1 - Serviciul gestiune software, analiza si programare


Art. 88
Serviciul gestiune software, analiza si programare indeplineste urmatoarele atributii:
a) gestioneaza versiunile aplicatiilor software instalate in sistemul administratiei penitenciare, atat aplicatii de baza, cat si specifice;
b) participa la realizarea analizei pentru dezvoltarea de noi aplicatii;
c) realizeaza aplicatii in baza analizelor de sistem efectuate;
d) colaboreaza cu dezvoltatorii externi de aplicatii la realizarea analizelor de sistem, a crearii si modificarii de aplicatii;
e) testeaza, instaleaza si administreaza aplicatii de baza si aplicatii specifice;
f) realizeaza, modernizeaza si tine la zi pagina de internet a institutiei;
g) analizeaza si coreleaza propunerile directiilor cu care colaboreaza si ale unitatilor din subordine de imbunatatire a programelor software existente, specifice domeniului sistemului penitenciar;
h) propune conducerii Administratiei Nationale a Penitenciarelor modalitatea de implementare a modificarilor legislative solicitate de celelalte directii, cu aplicare in domeniul informatic;
i) formuleaza propuneri privind perfectionarea si dezvoltarea aplicatiilor informatice utilizate, in ceea ce priveste partea tehnicofunctionala a acestora;
j) asigura instruirea utilizatorilor in vederea utilizarii aplicatiilor dedicate;
k) participa la comisii de receptie a aplicatiilor de baza si specifice;
l) ofera asistenta tehnica unitatilor din subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor, in vederea asigurarii functionarii aplicatiilor dedicate;
m) colaboreaza cu Serviciul administrare si securitate tehnica de calcul si comunicatii IT in scopul indeplinirii atributiilor specifice.

Sectiunea 2 - Serviciul administrare si securitate tehnica de calcul si comunicatii IT


Art. 89
Serviciul administrare si securitate tehnica de calcul si comunicatii IT indeplineste urmatoarele atributii:
a) asigura conditiile optime de exploatare a tehnicii de calcul, a retelelor locale de calculatoare si a sistemelor de comunicatii IT;
b) pune in functiune echipamentele si tehnica de calcul aferente sistemelor informatice, retelelor locale de calculatoare si comunicatiilor IT;
c) configureaza echipamentele instalate;
d) asigura mentenanta retelei locale de calculatoare, ale echipamentelor instalate si ale sistemelor de comunicatii IT, cu sprijinul contractantilor de servicii;
e) ia masuri pentru asigurarea comunicatiilor permanente in si intre toate locatiile Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
f) intervine, in limitele competentelor si posibilitatilor tehnice, pentru repararea echipamentelor defecte si imbunatatirea performantelor acestora;
g) evalueaza nevoile de componente, periferice sau alte elemente de tehnica de calcul, retelistica si comunicatii IT pe care le considera necesare pentru buna desfasurare a activitatii si propune achizitionarea acestora de catre compartimentele de specialitate;
h) stabileste sau participa la realizarea politicilor de exploatare a sistemelor informatice, de lucru in retea si de comunicatii IT;
i) stabileste sau participa la realizarea si implementarea politicilor de securitate ale sistemelor informatice, ale retelelor si ale sistemelor de comunicatii IT;
j) implementeaza si monitorizeaza politicile de exploatare si securitate ale sistemelor informatice, ale retelelor si ale sistemelor de comunicatii IT, dupa aprobarea acestora de conducerea Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
k) implementeaza si mentine protectia sistemelor informatice la atacuri specifice acestui domeniu;
l) participa in comisiile de receptie a echipamentelor informatice, elementelor de retea sau comunicatii IT;
m) ofera asistenta tehnica, in limitele competentelor, unitatilor din subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor, in vederea asigurarii functionarii echipamentelor IT si infrastructurii comunicatiilor IT;
n) elaboreaza planul de alocare locala a adreselor echipamentelor de calcul;
o) participa la organizarea evidentei echipamentelor de calcul, de retea si comunicatii IT;
p) colaboreaza cu Serviciul gestiune software, analiza si programare in scopul indeplinirii atributiilor specifice.

Art. 90
La nivelul Directiei tehnologia informatiei si comunicatii IT sunt constituite urmatoarele evidente:
a) ordine ale ministrului justitiei si decizii ale directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
b) note pentru rezolvarea problemelor curente aparute;
c) adrese trimise catre celelalte directii si servicii din cadrul aparatului central si catre unitatile subordonate;
d) adrese si raspunsuri la solicitarile tertelor institutii, atat din sistemul penitenciar, cat si din afara acestuia;
e) rapoarte de necesitate, pentru asigurarea tehnico-materiala si a serviciilor necesare desfasurarii activitatii;
f) pentru realizarea atributiilor ce ii revin, Directia tehnologia informatiei si comunicatii IT tine evidenta registraturii directiei in cadrul programului electronic de registratura al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, condica de corespondenta catre compartimentele cu care colaboreaza, arhiva pe suport hartie si electronic;
g) documentatia de analiza de sistem care a stat la baza realizarii aplicatiilor;
h) rapoarte, brosuri, manuale, documentatie tehnica specifica pe hartie sau suporturi de stocare in format electronic;
i) planuri de munca si actiune ale directiei;
j) condica de prezenta.


Capitolul XI - Serviciul arhiva si registratura generala


Art. 91
(1) Serviciul arhiva si registratura generala organizeaza si coordoneaza activitatea de primire, inregistrare, repartizare, evidenta si expediere a corespondentei adresate Administratiei Nationale a Penitenciarelor, pe directii si servicii, precum si activitatea de solutionare in termen a lucrarilor repartizate structurilor functionale din cadrul acesteia.
(2) In cadrul Serviciului arhiva si registratura generala, evidenta corespondentei adresate Administratiei Nationale a Penitenciarelor se realizeaza prin aplicatie soft, respectandu-se prevederile legale in vigoare.

Art. 92
Structura Serviciului arhiva si registratura generala este urmatoarea:
a) Compartimentul cereri;
b) Compartimentul registratura;
c) Compartimentul arhiva.

Art. 93
In conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 27/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 233/2002, Compartimentul cereri indeplineste urmatoarele atributii:
a) primeste si inregistreaza petitiile, cererile, sesizarile, reclamatiile si le directioneaza pentru solutionare directiilor ori serviciilor din Administratia Nationala a Penitenciarelor, conform atributiilor acestora;
b) solutioneaza cererile, sesizarile si reclamatiile personalului care a lucrat in sistemul penitenciar, referitoare la eliberarea adeverintelor privind drepturile salariale acordate;
c) analizeaza si solutioneaza lucrarile repartizate prin rezolutie de la directorul general si directorii generali adjuncti;
d) elibereaza adeverinte de detentie la cererea persoanelor care au fost private de libertate, a familiilor acestora sau a instantelor de judecata;
e) expediaza raspunsul catre petitionar si se ingrijeste de clasarea si arhivarea petitiilor care au fost solutionate de Compartimentul cereri;
f) raspunde la solicitarile de informatii exprimate direct de catre cetateni Administratiei Nationale a Penitenciarelor, cat si la solicitarile telefonice ale cetatenilor;
g) indruma persoanele sa solicite in scris informatiile de interes public;
h) colaboreaza cu Directia tehnologia informatiei si comunicatii IT si Serviciul cabinet in vederea publicarii pe internet a anumitor informatii, cum ar fi atributiile Serviciului arhiva si registratura generala, programul de lucru cu publicul si programul de audiente al conducerii institutiei;
i) intocmeste si expediaza raspunsurile la solicitarile de informatii, potrivit competentei serviciului;
j) indeplineste orice alte sarcini primite de la conducerea Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

Art. 94
Compartimentul registratura indeplineste urmatoarele atributii:
a) primeste, inregistreaza corespondenta adresata Administratiei Nationale a Penitenciarelor si o prezinta, in functie de obiectul acesteia, directorului general sau directorilor generali adjuncti, pentru a dispune prin rezolutie repartizarea spre competenta solutionare, conform atributiilor directiei ori serviciului;
b) expediaza corespondenta adresata Administratiei Nationale a Penitenciarelor, autoritatilor si institutiilor publice, organizatiilor guvernamentale si neguvernamentale, mass-mediei, regiilor autonome si unitatilor subordonate;
c) indeplineste orice alte sarcini primite de la conducerea institutiei;
d) asigura primirea, expedierea si transportul documentelor Administratiei Nationale a Penitenciarelor la Ministerul Justitiei, Ministerul Public, organizatii guvernamentale sau neguvernamentale si la alte institutii, prin posta speciala si civila.

Art. 95
Compartimentul arhiva indeplineste urmatoarele atributii:
a) elaboreaza si propune, in colaborare cu directiile si serviciile din Administratia Nationala a Penitenciarelor, intocmirea ori modificarea nomenclatorului arhivistic;
b) realizeaza, in colaborare cu celelalte directii ori servicii din Administratia Nationala a Penitenciarelor, sistemul de evidenta a lucrarilor supuse arhivarii, potrivit nomenclatorului arhivistic aprobat;
c) asigura, prin cooperare cu directiile si serviciile din Administratia Nationala a Penitenciarelor, implementarea in teritoriu a metodologiei unitare de lucru privind arhivarea documentelor;
d) primeste documentele neoperative predate de toate compartimentele din Administratia Nationala a Penitenciarelor si pregateste dosarele pentru arhivare, in conformitate cu nomenclatorul arhivistic al Administratiei Nationale a Penitenciarelor si cu prevederile legale, si le transmite pentru pastrare depozitului de arhiva aflat in subordinea Bazei de Aprovizionare, Gospodarire si Reparatii;
e) conlucreaza cu toate compartimentele din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, in vederea asigurarii conditiilor optime de predare, pastrare si transfer al dosarelor de arhiva.

Art. 96
La nivelul Serviciului arhiva si registratura generala sunt constituite urmatoarele evidente:
a) registru de ordine de zi pe unitate;
b) planuri de munca anuale ale serviciului;
c) procese-verbale de distrugere a unor documente;
d) inventarele documentelor predate la depozitul de arhiva;
e) registrul de intrare-iesire, evidenta si circulatie a lucrarilor;
f) petitii primite de la cetateni, autoritati publice, alte persoane juridice, precum si lucrarile privind verificarea, solutionarea si raspunsul petentilor;
g) nomenclatorul arhivistic al Ministerului Justitiei;
h) bilantul activitatii anuale;
i) borderouri justificative de consum, timbre postale;
j) lista de distribuire a corespondentei catre Compania Nationala "Posta Romana" - S.A.;
k) condicile Registraturii generale de predare-primire a lucrarilor catre directiile/serviciile Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
l) borderourile de expediere a corespondentei Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
m) condica de prezenta;
n) fisele posturilor.


Capitolul XII - Directia economico-administrativa


Art. 97
(1) Directia economico-administrativa asigura suportul tehnico-economic al activitatii Administratiei Nationale a Penitenciarelor, prin valorificarea potentialului uman, material si financiar existent in administrare si punerea in aplicare a actelor normative, a ordinelor ministrului justitiei si a deciziilor directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor.
(2) Directia economico-administrativa indeplineste urmatoarele atributii:
a) asigura resursele umane, financiare si materiale necesare desfasurarii in bune conditii a activitatii economico-administrative a Administratiei Nationale a Penitenciarelor si a unitatilor subordonate;
b) propune si initiaza proiecte de acte normative privind organizarea si desfasurarea activitatilor specifice economicoadministrative si colaboreaza cu celelalte directii pentru proiectele de acte normative comune;
c) stabileste anual obiectivele serviciilor din cadrul Directiei economico-administrative si din unitatile subordonate;
d) planifica, evalueaza si conduce activitatile economicoadministrative ale Administratiei Nationale a Penitenciarelor si ale unitatilor subordonate;
e) stabileste principiile, cadrul general si procedurile privind formarea, administrarea, angajarea si utilizarea fondurilor publice, precum si responsabilitatile structurilor implicate in procesul bugetar;
f) elaboreaza sau aproba, dupa caz, norme tehnice, modele sau mostre referitoare la bunurile si materialele necesare sistemului penitenciar;
g) controleaza si evalueaza periodic activitatile desfasurate de Baza de Aprovizionare, Gospodarire si Reparatii, Penitenciarul Pelendava, Complexul Flamingo Eforie Sud, Centrul de Pregatire Profesionala si Recuperare a Cadrelor de Penitenciare Rodbav, Centrul de Pregatire a Magistratilor, a Grefierilor si a Celuilalt Personal din Sistemul Justitiei Sovata si Centrul de Pregatire Profesionala si Recuperare a Cadrelor de Penitenciare Amara;
h) propune reprezentanti in consiliul de conducere al Bazei de Aprovizionare, Gospodarire si Reparatii si Penitenciarului Pelendava, in baza deciziei directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
i) avizeaza programele de activitati ale Complexului Flamingo Eforie Sud, Centrului de Pregatire Profesionala si Recuperare a Cadrelor de Penitenciare Rodbav, Centrului de Pregatire a Magistratilor, a Grefierilor si a Celuilalt Personal din Sistemul Justitiei Sovata si Centrului de Pregatire Profesionala si Recuperare a Cadrelor de Penitenciare Amara;
j) asigura cadrul tehnic si functional pentru calificarea persoanelor private de libertate;
k) coordoneaza activitatile de intretinere si dezvoltare a patrimoniului imobiliar si infrastructura sistemului penitenciar;
l) participa la perfectionarea pregatirii de specialitate a functionarilor publici cu statut special din sectorul economicoadministrativ al unitatilor subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor si la evaluarea pregatirii profesionale a personalului debutant;
m) efectueaza controale interne si in unitatile subordonate si evalueaza stadiul realizarii obiectivelor specifice compartimentelor economico-administrative.

Art. 98
Structura Directiei economico-administrative este urmatoarea:
a) Serviciul cazarmare, constructii-investitii, alcatuit din Compartimentul plan, Compartimentul urmarire lucrari si Compartimentul cazarmare;
b) Serviciul productie si protectia muncii, format din Compartimentul productie bugetara, Compartimentul gospodarie agrozootehnica si Compartimentul protectia muncii;
c) Serviciul logistic, alcatuit din Compartimentul asigurare tehnico-materiala si Compartimentul achizitii;
d) Serviciul planificare si executie bugetara;
e) Serviciul financiar-contabilitate, format din Compartimentul financiar, Compartimentul contabilitate si Casierie.

Sectiunea 1 - Serviciul cazarmare, constructii-investitii


Art. 99
(1) Compartimentul plan are urmatoarele atributii:
a) analizeaza, din punct de vedere economic, propunerile de lucrari de investitii si reparatii capitale transmise de directiile de specialitate din Administratia Nationala a Penitenciarelor si de ordonatorii tertiari de credite;
b) pe baza prioritatilor stabilite, elaboreaza planuri anuale, multianuale si de perspectiva pentru investitii si reparatii capitale si dotari independente;
c) monitorizeaza executia bugetara pentru capitolul 7 - Cheltuieli de capital din bugetul de venituri si cheltuieli al Administratiei Nationale a Penitenciarelor si informeaza conducerea Directiei economico-administrative, periodic, despre evolutia acesteia si propune deschiderile bugetare pentru acest capitol;
d) intocmeste situatii si analizele statistice;
e) intocmeste proceduri operationale sau propune modificarea lor, dupa caz;
f) intocmeste lunar rapoarte de activitate.
(2) Compartimentul plan asigura, impreuna cu Compartimentul planificare bugetara, fundamentarea si elaborarea bugetelor si monitorizarea executiei bugetare la nivel central in legatura cu investitiile.

Art. 100
Compartimentul urmarire lucrari planifica si evalueaza lucrarile de constructii-investitii din unitatile subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor, urmareste si supune spre aprobare ordonatorului de credite numai obiectivele care intrunesc conditiile legale pentru a putea fi promovate, dupa obtinerea avizului Consiliului tehnico-economic al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, si are urmatoarele atributii:
a) centralizeaza, evalueaza si propune prioritatile in legatura cu propunerile tehnice ale ordonatorilor tertiari pentru promovarea lucrarilor de investitii, identificand prioritatile anuale si pe termen mediu si lung;
b) analizeaza periodic situatia constructiilor existente in unitatile subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor, intocmeste situatii statistice privind starea acestora si informeaza conducerea Directiei economico-administrative cu privire la masurile ce se impun;
c) sprijina activitatea de contractare si elaborare a documentatiilor tehnico-economice necesare realizarii obiectivelor de investitii si reparatii capitale, in conformitate cu precizarile actelor normative specifice;
d) elaboreaza norme interne privind aplicarea reglementarilor in vigoare pentru contractarea proiectarii si executiei, avizarea si aprobarea lucrarilor de investitii in sistemul penitenciar;
e) asigura consultanta tehnica pentru intocmirea documentatiilor de atribuire;
f) fundamenteaza si propune spre repartizare bugetul pentru articolele de cheltuieli de resortul compartimentului;
g) tine evidenta statistica a principalilor indicatori specifici compartimentului si propune corectiile necesare;
h) asigura participarea specialistilor, dupa caz, in comisiile de intocmire a documentatiilor de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractelor de achizitie publica de lucrari din cadrul unitatilor subordonate;
i) intocmeste proceduri operationale sau propune modificarea lor, dupa caz;
j) intocmeste lunar rapoarte de activitate.

Art. 101
(1) Compartimentul cazarmare asigura, la nivelul aparatului central, o baza de date cu privire la activele fixe si obiectele de inventar de resortul cazarmarii si tine evidenta cadastrala a imobilelor si terenurilor aflate in proprietatea sau in folosinta Administratiei Nationale a Penitenciarelor si a unitatilor subordonate.
(2) Compartimentul cazarmare are urmatoarele atributii:
a) centralizeaza, fundamenteaza si propune spre repartizare bugetul, pentru articolele de cheltuieli de resortul compartimentului;
b) tine evidenta si asigura actualizarea dosarelor de cadastru;
c) intocmeste sau, dupa caz, centralizeaza documentele cu caracter tehnico-administrativ referitoare la schimbari de structura sau de destinatie a imobilelor;
d) intocmeste situatiile cu imobilele Administratiei Nationale a Penitenciarelor si ale unitatilor subordonate, care apartin domeniului public sau privat al statului, aflate in administrare;
e) tine evidenta statistica a principalilor indicatori privind obiectele de inventar si activele fixe de natura cazarmarii;
f) avizeaza, din punct de vedere tehnico-economic, listele de propuneri de declasare si casare care se afla in competenta compartimentului;
g) intocmeste o baza de date la nivel central care sa cuprinda activele fixe si obiectele de inventar de resortul compartimentului;
h) propune bunurile materiale care fac obiectul aprovizionarii centralizate;
i) asigura baza normativa specifica compartimentului;
j) organizeaza, coordoneaza, verifica si evalueaza actiunile desfasurate in unitatile sistemului penitenciar pe linia aplicarii legale a normelor privind situatiile de urgenta;
k) intocmeste proceduri operationale sau propune modificarea lor, dupa caz;
l) intocmeste lunar rapoarte de activitate.

Sectiunea 2 - Serviciul productie si protectia muncii


Art. 102
Compartimentul productie bugetara asigura cresterea gradului de folosire la munca a persoanelor private de libertate si totodata cresterea veniturilor proprii, cu scopul de a imbunatati conditiile de detentie, si are urmatoarele atributii:
a) elaboreaza planul anual de folosire la munca a persoanelor private de libertate la nivelul Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
b) analizeaza lunar situatia folosirii persoanelor private de libertate la munca si a realizarilor obtinute;
c) stabileste necesarul de persoane private de libertate calificate in diverse meserii pentru desfasurarea activitatilor in cadrul penitenciarelor;
d) realizeaza legatura cu diferite institutii, societati comerciale etc., interesate in folosirea la munca a persoanelor private de libertate;
e) propune si avizeaza, la solicitarea unitatilor, transferul persoanelor private de libertate calificate in diferite meserii, in vederea folosirii la munca;
f) stabileste, in colaborare cu Directia educatie si asistenta psihosociala, numarul si criteriile de selectionare a persoanelor private de libertate care vor participa la cursuri de calificare;
g) intocmeste proiectul planului de productie al tipografiei din cadrul Bazei de Aprovizionare, Gospodarire si Reparatii si il propune spre aprobare conducerii Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
h) evalueaza periodic situatia atelierelor de activitati lucrative din cadrul unitatilor subordonate, stabileste planuri anuale pentru acestea si le prezinta conducerii Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
i) avizeaza planurile de activitati ale Centrului de Pregatire Profesionala si Recuperare a Cadrelor de Penitenciare Amara si Centrului de Pregatire Profesionala si Recuperare a Cadrelor de Penitenciare Rodbav;
j) centralizeaza, fundamenteaza si propune spre repartizare bugetul, pentru articolele de cheltuieli de resortul compartimentului;
k) propune bunurile materiale care fac obiectul aprovizionarii centralizate;
l) face propuneri pentru completarea si actualizarea bazei normative specifice compartimentului;
m) intocmeste proceduri operationale sau propune modificarea lor, dupa caz;
n) intocmeste lunar rapoarte de activitate.

Art. 103
Compartimentul gospodarie agrozootehnica asigura valorificarea bazei tehnico-materiale cu specific agrozootehnic, in scopul calificarii persoanelor private de libertate, imbunatatirii hranei, reducerii cheltuielilor cu alimentatia si realizarii de venituri, si are urmatoarele atributii:
a) planifica, organizeaza si evalueaza activitatile specifice din cadrul gospodariilor agrozootehnice, din punct de vedere tehnic, sanitar-veterinar si economic, avand la baza normele tehnice in vigoare;
b) avizeaza tehnic si evalueaza activitatea unitatii de productie Pelendava;
c) centralizeaza, lunar si anual, rezultatele tehnico-economice ale gospodariilor agrozootehnice din unitati, le analizeaza si propune masuri de eficientizare;
d) avizeaza planul anual de activitate al gospodariilor agrozootehnice si propune conducerii Directiei economicoadministrative eventualele modificari ale acestuia, in situatii deosebite;
e) analizeaza si supune spre aprobare documentele privind calamitarea culturilor si casarea bunurilor materiale;
f) centralizeaza lunar situatiile din unitatile subordonate privind excedentul si deficitul de produse agroalimentare si intocmeste documentatia necesara redistribuirii de produse specifice si bunuri intre unitatile sistemului penitenciar si propune aprobarea acestora sau valorificarea excedentului de produse obtinute in gospodariile agrozootehnice;
g) organizeaza, coordoneaza, verifica si evalueaza actiunile desfasurate in unitatile sistemului penitenciar pe linia aplicarii normelor legale cu privire la respectarea igienei produselor animaliere si de origine animala si la protectia mediului;
h) centralizeaza, fundamenteaza si propune spre repartizare bugetul, pentru articolele de cheltuieli de resortul compartimentului;
i) tine evidenta statistica a principalilor indicatori economici ai activitatii desfasurate in gospodariile agrozootehnice;
j) asigura baza normativa specifica compartimentului;
k) intocmeste proceduri operationale sau propune modificarea lor, dupa caz;
l) intocmeste lunar rapoarte de activitate.

Art. 104
Compartimentul protectia muncii are urmatoarele atributii:
a) organizeaza, coordoneaza, verifica si evalueaza actiunile desfasurate in unitatile sistemului penitenciar pentru aplicarea normelor legale de securitate si sanatate a muncii;
b) cerceteaza accidentele colective, accidentele mortale, accidentele care au produs invaliditate, accidentele tehnice si avariile care ar fi putut pune in pericol sanatatea sau viata salariatilor si a celorlalte persoane participante la procesul de munca, produse in unitatile subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor, stabileste masuri obligatorii, in vederea prevenirii producerii lor, si instiinteaza autoritatile competente.

Sectiunea 3 - Serviciul logistic


Art. 105
Compartimentul asigurare tehnico-materiala asigura suportul tehnico-operativ al unitatilor penitenciare, coordoneaza si indruma serviciile logistice din teritoriu, cu scopul de a-si desfasura activitatile in mod unitar si eficient, si are urmatoarele atributii:
a) centralizeaza, fundamenteaza si propune spre repartizare bugetul, pentru articolele de cheltuieli de resortul compartimentului;
b) fundamenteaza planul anual de aprovizionare si programul anual de achizitii;
c) propune masuri de actualizare a planului anual de aprovizionare si a programului anual de achizitii;
d) avizeaza, din punct de vedere tehnico-economic, listele de propuneri de declasare si casare care se afla in competenta compartimentului;
e) planifica, organizeaza, indruma, controleaza si evalueaza activitatile destinate gestionarii bunurilor, transportului si depozitarii acestora, prestarii unor servicii, precum hranirea, echiparea, cazarea, transportul, asigurarea legaturilor radio si telefonice;
f) trimestrial, centralizeaza, analizeaza si coreleaza cerintele din teritoriu privind desfasurarea activitatilor logistice cu indicatorii, prioritatile, programele de activitati si resursele avute la dispozitie;
g) analizeaza si evalueaza propunerile unitatilor subordonate privind proiectul bugetului de venituri si cheltuieli;
h) tine evidenta statistica a necesarului si existentului de bunuri ale sistemului administratiei penitenciare;
i) elaboreaza norme privind fundamentarea bugetelor anuale si multianuale;
j) asigura sustinerea logistica a aparatului central al Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
k) tine evidenta statistica a principalilor indicatori specifici;
l) stabileste categoriile de bunuri materiale care fac obiectul aprovizionarii centralizate;
m) face propuneri pentru completarea si actualizarea bazei normative specifice compartimentului;
n) intocmeste proceduri operationale sau propune modificarea lor, dupa caz;
o) intocmeste lunar rapoarte de activitate.

Art. 106
Compartimentul achizitii asigura cheltuirea eficienta a fondurilor publice in conditii de transparenta si mediu concurential optim si are urmatoarele atributii:
a) elaboreaza si definitiveaza programul anual al achizitiilor publice pe baza necesitatilor si prioritatilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul autoritatii contractante si in functie de fondurile alocate, asa cum este prevazut de legislatia in domeniul achizitiilor publice;
b) elaboreaza metodologii privind organizarea procedurilor de achizitie publica centralizat sau la nivelul unitatilor subordonate;
c) coordoneaza activitatea de elaborare a documentatiei de atribuire ori, in cazul organizarii unui concurs de solutii, a documentatiei de concurs;
d) propune componenta comisiilor de licitatii, comisiilor de evaluare si de intocmire a documentatiei de atribuire pentru aparatul central;
e) propune procedura de atribuire a contractelor de produse, servicii si lucrari pentru aparatul central, intocmeste documentatii de atribuire impreuna cu specialistii din cadrul altor directii, participa la aplicarea si finalizarea procedurilor de atribuire, urmareste constituirea si pastrarea dosarului achizitiei publice, instiinteaza ofertantii privind rezultatele licitatiilor si ale selectarilor de oferte;
f) urmareste si participa la achizitionarea serviciilor de consultanta, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, in scopul elaborarii documentatiei de atribuire si/sau al aplicarii procedurii de atribuire;
g) monitorizeaza informatic achizitiile de produse cu caracter general, destinate consumului colectiv al efectivelor de persoane private de libertate si al personalului din unitatile sistemului penitenciar;
h) face propuneri pentru completarea si actualizarea actelor normative, a regulamentelor, instructiunilor sau deciziilor care reglementeaza activitatea compartimentului;
i) intocmeste proceduri operationale sau propune modificarea lor, dupa caz;
j) intocmeste lunar rapoarte de activitate.

Sectiunea 4 - Serviciul planificare si executie bugetara


Art. 107
Serviciul planificare si executie bugetara asigura stabilirea principiilor, a cadrului general si a procedurilor privind formarea, administrarea, angajarea si utilizarea fondurilor publice, precum si a responsabilitatilor structurilor implicate in procesul bugetar si indeplineste urmatoarele atributii:
a) emite norme metodologice, precizari si instructiuni prin care se stabilesc practicile si procedurile pentru incasarea veniturilor, angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor, controlul cheltuirii acestora, incheierea exercitiului bugetar anual, contabilizarea si raportarea la ordonatorul principal de credite;
b) elaboreaza proceduri privind intocmirea unitara a proiectelor bugetelor de venituri si cheltuieli de catre unitatile penitenciare;
c) in baza proiectelor de buget transmise de unitati, elaboreaza bugetul centralizat pe sistemul administratiei penitenciare;
d) repartizeaza creditele bugetare aprobate pentru bugetul propriu si pentru unitatile din sistemul penitenciar si monitorizeaza executia bugetara in scopul realizarii unei bune gestiuni financiare, atat pentru fondurile asigurate din subventii, cat si pentru veniturile proprii;
e) intocmeste situatiile financiare anuale, rapoartele anuale de performanta, in care prezinta, pe fiecare program, obiectivele, rezultatele preconizate si cele obtinute, indicatorii si costurile asociate, precum si situatii privind angajamentele legale, si le inainteaza ordonatorului principal de credite.

Sectiunea 5 - Serviciul financiar-contabilitate


Art. 108
Serviciul financiar-contabilitate organizeaza, coordoneaza si controleaza, in conditiile legii, activitatea financiar-contabila a intregului sistem penitenciar, in scopul asigurarii integrale si la timp a fondurilor banesti necesare desfasurarii in bune conditii a intregii activitati, precum si al tinerii corecte si la zi a evidentei contabile in conformitate cu normele metodologice in vigoare, inclusiv cea a angajamentelor legale si bugetare.

Art. 109
Compartimentul financiar indeplineste urmatoarele atributii:
a) elaboreaza norme metodologice, norme tehnice, instructiuni, precizari si proiecte de ordin ale ministrului justitiei privind adaptarea si aplicarea, in Administratia Nationala a Penitenciarelor si in unitatile subordonate, a legislatiei care reglementeaza domeniul financiar-contabil;
b) efectueaza calculul drepturilor salariale lunare;
c) raspunde de intreaga activitate de respectare a disciplinei financiare, de incasare a veniturilor, de recuperare a pagubelor si a creantelor de orice fel, in aparatul central si in unitatile subordonate;
d) raspunde de efectuarea tuturor platilor, in limita creditelor bugetare aprobate, numai pe baza de acte justificative, intocmite in conformitate cu dispozitiile legale, si numai dupa ce acestea au fost lichidate si ordonantate, in conditiile legii;
e) exercita control financiar preventiv asupra tuturor documentelor ce contin operatiuni care, potrivit legii, se supun obligatoriu acestui gen de control;
f) raspunde de organizarea si desfasurarea inventarierii patrimoniului;
g) intocmeste situatii statistice, centralizatoare si raportari in legatura cu platile executate, potrivit prevederilor legale, si urmareste depunerea in termen a acestora.

Art. 110
Compartimentul contabilitate indeplineste urmatoarele atributii:
a) organizeaza tinerea corecta si la zi a evidentei contabile in conformitate cu normele metodologice in vigoare, inclusiv cea a angajamentelor legale si bugetare;
b) tine evidenta de gestiune a bunurilor intrate sau iesite in/din patrimoniul propriu al Administratiei Nationale a Penitenciarelor si evidenta statistica pentru celelalte unitati din sistem;
c) confrunta soldurile evidentei contabile analitice cu cele din evidenta sintetica;
d) confrunta evidenta contabila cu evidenta de gestiune si contribuie la regularizarea, in conditii de legalitate, a eventualelor diferente;
e) intocmeste balantele lunare de verificare;
f) raspunde de prezentarea la termen a situatiilor financiare asupra situatiei patrimoniului aflat in administrare.

Art. 111
Casieria indeplineste urmatoarele atributii:
a) tine evidenta operatiunilor de casa;
b) efectueaza platile si incasarile, prin casieria proprie, pe baza documentelor justificative.

Art. 112
(1) In cadrul Directiei economico-administrative sunt stabilite relatii de autoritate ierarhice, relatii de autoritate functionale, relatii de cooperare, relatii de reprezentare si relatii de inspectie si control.
(2) Relatii de autoritate ierarhice sunt:
a) subordonarea directorului Directiei economico-administrative fata de directorul general adjunct care are in competenta Directia economico-administrativa;
b) subordonarea directorilor adjuncti ai Directiei economico-administrative fata de directorul Directiei economico-administrative;
c) subordonarea sefilor de serviciu fata de directorii adjuncti ai Directiei economico-administrative;
d) subordonarea personalului de executie fata de director, directori adjuncti sau sefi de serviciu, dupa caz.
(3) Relatiile de autoritate functionale se stabilesc de Directia economico-administrativa si compartimentele din structura sa organizatorica cu structurile economice din Ministerul Justitiei si din unitatile subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor, in conformitate cu atributiile specifice fiecarui compartiment sau cu competentele acordate prin dispozitia directorului Administratiei Nationale a Penitenciarelor si in limitele prevederilor legale.
(4) Relatii de cooperare se stabilesc intre compartimentele din structura organizatorica a Directiei economico-administrative, intre acestea si celelalte compartimente din directiile si serviciile Administratiei Nationale a Penitenciarelor, precum si intre compartimentele din structura organizatorica a Administratiei Nationale a Penitenciarelor si compartimente similare altor institutii ale administratiei publice centrale sau locale, organizatii neguvernamentale si altele asemenea, din tara sau din strainatate.
(5) Relatiile de cooperare exterioara se stabilesc numai in limitele atributiilor compartimentului sau ale competentelor acordate prin dispozitia directorului Administratiei Nationale a Penitenciarelor.
(6) Relatiile de reprezentare se stabilesc in limitele legislatiei in vigoare si ale competentelor acordate prin dispozitie de directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, de directorul Directiei economico-administrative sau de personalul compartimentelor din structura organizatorica ce pot reprezenta Directia economico-administrativa in relatiile cu celelalte structuri ale administratiei publice centrale sau locale, organizatii neguvernamentale si altele asemenea, din tara sau strainatate.
(7) Relatiile de inspectie si control se stabilesc intre structurile specializate in inspectie si control si compartimentele din cadrul Directiei economico-administrative, precum si intre compartimentele sau personalul mandatat prin dispozitia directorului Administratiei Nationale a Penitenciarelor si unitatile subordonate, conform competentelor stabilite de actele normative in vigoare.

Art. 113
(1) In conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 544/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, informatiile de interes public pe care Directia economico-administrativa are obligatia sa le comunice din oficiu sunt: sursele financiare, bugetul si bilantul contabil.
(2) Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate de Directia economico-administrativa cuprinde, pe langa cele prevazute la alin. (1), urmatoarele:
1. fisele de evidenta personala, pe linie de drepturi banesti, ale functionarilor publici cu statut special;
2. planurile tematice de control ale activitatilor financiare, logistice si de constructii-investitii si procesele-verbale de control intocmite de functionarii publici cu statut special ai Directiei economico-administrative;
3. caietele de pregatire profesionala si juridica;
4. registrul de evidenta a documentelor secrete, intrare-iesire;
5. deciziile directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
6. registrul proiectelor deciziilor de zi pe unitate;
7. notele prin care se aproba recompense personalului unitatii;
8. proiecte de acte normative, de decizii ale directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, de instructiuni, norme tehnice, regulamente si normative care reglementeaza activitati financiare, logistice si de constructii-investitii si notele de fundamentare aferente acestora;
9. biletele cu subiectele de examen pentru concursurile de incadrare a functionarilor publici cu statut special de resort financiar, logistic si constructii-investitii;
10. statele de plata a salariilor;
11. certificatele de scoatere si alocare de la/la drepturi;
12. monitorizarea cheltuielilor de personal;
13. corespondenta purtata cu unitatile teritoriale pe linie de salarizare;
14. deschiderile de credite bugetare;
15. situatiile privind repartizarile de credite bugetare catre unitatile subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
16. registrul de evidenta a deciziilor si instructiunilor;
17. rapoartele si procesele-verbale intocmite de Curtea de Conturi;
18. planificarea concediilor de odihna si prezenta personalului;
19. planurile de alarmare si adresele cadrelor din Directia economico-administrativa;
20. situatiile privind aprecierile personalului;
21. fisele posturilor;
22. documentele justificative care stau la baza elaborarii notelor contabile;
23. documentele privind angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor;
24. documentele contabile de gestiune;
25. listele de inventariere anuala a bunurilor din patrimoniul Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
26. registrul de casa;
27. registrul operatiunilor supuse controlului financiar preventiv;
28. declaratii anuale ale contribuabililor;
29. fisele fiscale personale ale angajatilor;
30. adeverinte de salariu pentru banci si pentru casele de pensii;
31. adeverinte anexe la dosarele de pensionare;
32. situatiile prezentei personalului la serviciu;
33. adeverintele personalului plecat in misiune privind sporurile de care beneficiaza;
34. declaratii - bugetul de somaj, CAS;
35. declaratii - bugetul consolidat;
36. evidenta persoanelor asigurate si coasigurate la Casa OPSNAJ;
37. ordine ale ministrului justitiei si decizii ale conducerii Administratiei Nationale a Penitenciarelor de incadrare, promovare si trecere in rezerva a personalului;
38. documentele privind raportarea si cercetarea accidentelor de munca;
39. corespondenta cu unitatile sistemului penitenciar privind accidentele de munca suferite de catre persoane private de libertate sau de catre personal;
40. corespondenta cu unitatile sistemului penitenciar privind avizarea buletinelor de masurare a noxelor sau a buletinelor de determinare prin expertizare a locurilor de munca, in vederea acordarii sporurilor salariale sau de concediu;
41. corespondenta cu unitatile de penitenciare pentru rezolvarea si reglementarea problemelor ivite pe linie financiara, logistica si de constructii-investitii;
42. ordinele de distributie a bunurilor materiale de la o unitate la alta sau de la Baza de Aprovizionare, Gospodarire si Reparatii catre unitatile de penitenciare;
43. propunerile de repartizare a fondurilor de reparatii capitale si investitii;
44. decizii ale directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor cu privire la organizarea si desfasurarea unor convocari cu personalul de resort;
45. ordine ale ministrului justitiei si decizii ale directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai lucrarilor noi de reparatii capitale si investitii, respectiv notele de fundamentare ale acestora;
46. determinarea necesarului de aprovizionat cu produse agroalimentare pentru perioada sezonului rece si a fondurilor aferente;
47. programele anuale ale achizitiilor publice la nivel local si centralizat;
48. buletinul informativ al achizitiilor publice;
49. avizarile compensarii obligatiilor de plata reciproce dintre unitatile de penitenciar si alte persoane juridice;
50. raportarile specifice de achizitii, solicitate de Ministerul Justitiei si Ministerul Economiei si Finantelor;
51. notele de receptie si constatare de diferente;
52. contractele de furnizare de produse si servicii pentru buna desfasurare a activitatii Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
53. documentele specifice necesare desfasurarii procedurilor de achizitii, utilizand fonduri bugetare si fonduri PHARE;
54. documentele privind raportarea si cercetarea cauzelor de incendiu;
55. corespondenta cu unitatile din sistemul penitenciar privind autorizarea de catre Comisia Nationala pentru Controlul Activitatii Nucleare a personalului din sistemul penitenciar si a aparaturii de control al bagajelor;
56. procesele-verbale de predare-primire a gestiunilor;
57. proiectele de protocol cu obiect de activitate specific domeniului economico-administrativ.


Capitolul XIII - Serviciul cooperare si programe


Art. 114
Prin intermediul Serviciului cooperare si programe, Administratia Nationala a Penitenciarelor isi exercita competentele in ceea ce priveste:
a) cooperarea cu administratiile penitenciare din strainatate si cu institutii si organisme internationale;
b) accesarea si implementarea fondurilor externe.

Art. 115
Structura Serviciului cooperare si programe este urmatoarea:
a) Compartimentul cooperare;
b) Compartimentul accesare si implementare programe, care este impartit in Subcompartimentul accesare programe si Subcompartimentul implementare si monitorizare programe.

Art. 116
Compartimentul cooperare indeplineste urmatoarele atributii:
a) deruleaza si monitorizeaza activitatile prevazute in programele de parteneriat cu alte administratii penitenciare din strainatate, conform protocoalelor sau acordurilor incheiate;
b) participa la organizarea vizitelor expertilor straini la Administratia Nationala a Penitenciarelor, in unitatile subordonate acesteia, precum si in alte locatii, asigurand traducerea discutiilor, protocolul vizitei, colaborand in acest sens cu directiile si serviciile din Ministerul Justitiei, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apararii, Ministerul Internelor si Reformei Administrative, Institutul National al Magistraturii, precum si cu alte organizatii guvernamentale;
c) asigura reprezentarea Administratiei Nationale a Penitenciarelor la reuniunile interne si internationale in domeniul penitenciar;
d) organizeaza evenimente internationale - seminarii, simpozioane, conferinte, mese rotunde, ateliere de lucru etc., care beneficiaza de participarea unor experti romani si straini;
e) ofera consultanta de specialitate in domeniul specific de activitate pentru alte administratii penitenciare;
f) initiaza, mentine si dezvolta relatii de colaborare cu administratii penitenciare din strainatate;
g) elaboreaza documentatia necesara si organizeaza deplasarea specialistilor romani in strainatate, intocmeste formalitati privind rezervarea/achizitionarea de bilete de transport, asigurarile medicale, vizele, pasapoartele de serviciu, inregistrarea/plata taxelor de participare, precum si aranjamente de cazare si masa;
h) tine evidenta documentelor privind deplasarile expertilor romani in strainatate si ale delegatiilor straine in Romania;
i) asigura corespondenta internationala si realizeaza traducerea materialelor relevante pentru administratia penitenciara;
j) intocmeste rapoarte cu ajutorul directiilor de specialitate din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, care sunt inaintate, la solicitare, diferitelor organisme, institutii si care au ca destinatar final organismele internationale.

Art. 117
Subcompartimentul accesare programe are urmatoarele atributii:
a) colaboreaza cu directiile si serviciile din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor pentru a identifica nevoile existente, analizeaza si propune solutiile de finantare corespunzatoare interventiilor identificate si intreprinde toate demersurile pe care le presupune exercitiul de programare, in vederea asigurarii eligibilitatii proiectelor propuse;
b) negociaza, in calitate de beneficiar final, programele finantate de Uniunea Europeana din fondurile PHARE ca instrument de preaderare si din alte fonduri postaderare de care Romania va beneficia in calitate de stat membru al Uniunii Europene, programele dezvoltate pe linie bilaterala cu guvernele altor state care acorda asistenta tehnica sau financiara pentru sistemul penitenciar, programele de asistenta cu alta finantare, in cadrul cooperarii cu organizatii neguvernamentale in vederea dezvoltarii sistemului penitenciar;
c) formuleaza propuneri de asistenta, in colaborare cu alte directii de specialitate din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
d) elaboreaza documentele-standard de obtinere a asistentei specifice fiecarui finantator;
e) colaboreaza cu Directia economico-administrativa in privinta proiectarii contributiei nationale la derularea programelor;
f) intocmeste documentele subsecvente aprobarii fisei de proiect pentru derularea efectiva a programului - termeni de referinta, specificatii tehnice, conventii de infratire -, cu sprijinul directiilor si al serviciilor din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, unde este cazul;
g) participa la evenimentele si reuniunile internationale cu relevanta pentru obiectul de activitate al compartimentului;
h) asigura participarea la intalnirile la nivelul conducerii institutiei, legate de activitatea de accesare a proiectelor.

Art. 118
Subcompartimentul implementare si monitorizare programe are urmatoarele atributii:
a) indeplineste sarcinile ce ii revin pentru organizarea licitatiilor, evaluarea ofertelor, selectarea contractorului, negocierea si incheierea contractului, in conformitate cu dispozitiile acordurilor de implementare incheiate cu autoritatile de contractare sau ale altor documente-cadru, in functie de tipurile de programe detaliate la lit. b);
b) implementeaza si monitorizeaza programele finantate de Uniunea Europeana din fondurile PHARE ca instrument de preaderare si din alte fonduri postaderare de care Romania va beneficia in calitate de stat membru al Uniunii Europene, programele dezvoltate pe linie bilaterala cu guvernele altor state care acorda asistenta tehnica sau financiara pentru sistemul penitenciar, programele de asistenta cu alta finantare, in cadrul cooperarii cu organizatii neguvernamentale in vederea dezvoltarii sistemului penitenciar;
c) in cadrul fiecarui program colaboreaza pe probleme de management al procedurilor specifice cu directiile si serviciile din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, precum si cu unitatile subordonate care au calitatea de beneficiari finali ai asistentei respective;
d) colaboreaza cu alte institutii din sistemul judiciar in vederea indeplinirii obiectivelor proiectelor de asistenta;
e) supravegheaza in permanenta indeplinirea de catre contractor a obligatiilor asumate in conformitate cu termenii de referinta sau specificatiile tehnice;
f) atesta veridicitatea serviciilor mentionate in facturile remise de contractori, in vederea efectuarii platii de catre autoritatile de contractare;
g) planifica si raspunde de organizarea in conditii optime a activitatilor aprobate prin proiect;
h) monitorizeaza din punct de vedere tehnic si financiar implementarea programelor, scop pentru care urmareste atingerea obiectivelor si a rezultatelor preconizate, desfasurarea activitatilor, intocmirea documentatiei-suport, efectuarea in bune conditii a tuturor actiunilor solicitate conform normelor procedurale aplicabile;
i) colaboreaza cu Directia economico-administrativa in privinta gestionarii contributiei nationale la derularea programelor;
j) monitorizeaza repartizarea si utilizarea bunurilor achizitionate, conform destinatiei si scopului prevazute in proiect;
k) intocmeste documentele de raportare periodica privind stadiul implementarii proiectelor, rapoartele de monitorizare si evaluare a acestora, conform procedurilor fiecarei linii de finantare utilizate;
l) introduce in timp real datele privitoare la proiectele PHARE pe care le deruleaza in sistemul informatic de management al programelor PHARE (SMIS - PHARE);
m) asigura schimbul de informatii privind aspectele tehnice ale implementarii programelor, in vederea indeplinirii obiectivelor proiectelor de asistenta, cu directiile implicate din cadrul Ministerului Justitiei, Reprezentantei Comisiei Europene la Bucuresti, Oficiului de Plati si Contractare PHARE etc.;
n) asigura legatura cu celelalte institutii beneficiare ale asistentei si participa la reuniunile interinstitutionale in probleme de interes comun;
o) participa la evenimentele si reuniunile internationale cu relevanta pentru obiectul de activitate al compartimentului;
p) participa la reuniunile de lucru interinstitutionale legate de derularea programelor, precum si la intalnirile de lucru de la nivelul conducerii Administratiei Nationale a Penitenciarelor, de la nivelul organismelor finantatoare sau al ministerului coordonator privind initierea sau monitorizarea programelor;
q) asigura participarea la intalnirile de la nivelul conducerii institutiei, legate de activitatea de implementare a proiectelor;
r) indeplineste orice alte atributii care pot rezulta din necesitatea derularii in bune conditii a proiectelor si pentru asigurarea absorbtiei fondurilor alocate.

Art. 119
La nivelul Serviciului cooperare si programe sunt constituite urmatoarele evidente:
1. documente folosite la elaborarea rapoartelor in cadrul strategiilor de reforma a sistemului judiciar:
a) note interne catre alte directii/servicii, pentru solicitare de informatii;
b) variante de lucru;
c) planuri de implementare;
d) rapoarte;
2. documente folosite la elaborarea rapoartelor de progrese transmise la Uniunea Europeana:
a) note interne catre directii pentru solicitare de informatii;
b) rapoarte;
c) variante de lucru;
3. programe in colaborare cu Uniunea Europeana:
a) note interne/externe;
b) fise de proiect;
c) specificatii tehnice;
d) termeni de referinta;
e) contracte, rapoarte, brosuri, manuale, documentatia specifica managementului de proiect - rapoarte lunare, semestriale, liste de verificare, documente financiare;
f) corespondenta cu institutiile implicate in derularea proiectelor;
g) SMIS (Single Management Information System);
h) Manualul de proceduri PHARE;
4. programe in colaborare cu alte organizatii, institutii, fundatii din strainatate:
a) note interne/externe;
b) corespondenta;
c) protocoale de colaborare;
d) memorandumuri;
e) fise de proiect;
f) rapoarte intocmite de experti;
g) manuale, brosuri, materiale informative;
5. corespondenta cu institutii romanesti si straine pe teme privind obiectul de activitate al serviciului, prin care se solicita/transmit informatii;
6. corespondenta interna prin care se solicita/transmit informatii legate de domeniul de activitate al serviciului;
7. participarea la reuniuni/comitete nationale pe teme privind obiectul de activitate al serviciului:
a) agendele reuniunilor;
b) invitatii de participare;
c) materiale intocmite/prezentate;
8. corespondenta cu administratii penitenciare din alte state, in vederea stabilirii legaturilor de cooperare, organizarii schimburilor de experienta si date, semnarii de acorduri sau protocoale bilaterale, initierii si derularii in comun a proiectelor;
9. documente in vederea organizarii deplasarilor delegatiilor romane in strainatate:
a) invitatii de participare;
b) note de fundamentare;
c) corespondenta cu partenerii;
d) ordine ale ministrului justitiei;
e) adrese specifice;
f) rapoarte in vederea avansarii sumelor de bani pentru plata asigurarilor medicale, a biletelor de avion, vizelor etc.;
g) rapoarte la intoarcerea din misiuni, cu privire la principalele concluzii rezultate;
10. note referitoare la organizarea vizitelor delegatiilor straine in Romania - cheltuieli de protocol, programul delegatiei, rapoarte dupa finalizarea actiunilor etc.;
11. lucrari de traducere a corespondentei sau a materialelor relevante, brosuri, reviste si a recomandarilor Uniunii Europene in si din limbile engleza, spaniola si franceza, precum si adrese de inaintare ale acestora;
12. lucrari de sinteza dupa diverse materiale interne sau primite de la alte institutii;
13. lucrari de initiere a programelor de parteneriat cu alte administratii penitenciare din strainatate;
14. elaborarea continutului protocoalelor/acordurilor; rapoarte ca urmare a participarii la semnarea acestor intelegeri bilaterale internationale;
15. documente in vederea organizarii de conferinte, simpozioane nationale si internationale;
16. raportari periodice catre diverse directii din Ministerul Justitiei cu privire la stadiul indeplinirii masurilor prevazute in Strategia de reforma a sistemului judiciar;
17. planuri de munca ale serviciului;
18. cereri de concedii de odihna, concedii fara plata etc.;
19. condica de predare-primire a corespondentei;
20. condica de prezenta.


Capitolul XIV - Directia management resurse umane


Art. 120
Directia management resurse umane este structura care asigura aplicarea unitara a legilor, ordonantelor, ordonantelor de urgenta, hotararilor Guvernului, ordinelor si instructiunilor ministrului justitiei si a deciziilor directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, referitoare la strategia, politicile de personal si dezvoltarea organizationala a sistemului administratiei penitenciare.

Art. 121
Directia management resurse umane are urmatoarea structura:
a) Serviciul evidenta personal;
b) Serviciul resurse umane;
c) Serviciul formare profesionala;
d) Serviciul psihologia personalului;
e) Compartimentul organizare-mobilizare.

Sectiunea 1 - Serviciul evidenta personal


Art. 122
Serviciul evidenta personal indeplineste urmatoarele atributii:
a) colaboreaza la intocmirea proiectelor privind reorganizarea structurala si functionala a institutiei prin reanalizarea intregii structuri si optimizarea acesteia;
b) verifica incadrarea statelor de organizare ale unitatilor din subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor cu personalul necesar, conform criteriilor stabilite prin actele normative in vigoare, cerintelor posturilor si dinamicii de personal, aprobate de Ministerul Justitiei;
c) aplica, in segmentul muncii de evidenta a personalului, prevederile legilor, hotararilor Guvernului, regulamentelor, ordinelor si instructiunilor ministrului justitiei si ale deciziilor directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
d) stabileste masuri pentru asigurarea securitatii si protectiei datelor de personal existente in gestiunea serviciului;
e) asigura, informatizat, desfasurarea activitatii in domeniul de competenta, in vederea fundamentarii riguroase si operative a deciziilor;
f) verifica legalitatea acordarii drepturilor personalului, conform actelor normative in vigoare;
g) elibereaza si tine evidenta legitimatiilor de serviciu pentru personalul din Administratia Nationala a Penitenciarelor;
h) asigura evidenta miscarii personalului, participa, la cerere si in limitele atributiilor sale, la elaborarea proiectelor de ordine ale ministrului justitiei, a deciziilor de personal si trimite copii ale acestora unitatilor si directiilor interesate;
i) asigura intocmirea, organizarea si pastrarea documentelor de evidenta a functionarilor publici cu statut special, precum si a personalului contractual din Administratia Nationala a Penitenciarelor si unitatile subordonate si opereaza in aceste documente si in baza de date toate schimbarile socioprofesionale survenite in situatia acestor persoane;
j) pastreaza dosarele profesionale ale personalului din aparatul central al Administratiei Nationale a Penitenciarelor si din Subunitatea de paza si escortare detinuti transferati si ale ofiterilor cu functii de conducere din unitatile subordonate;
k) prezinta, potrivit prevederilor legale, propuneri de acordare, la termen, a drepturilor banesti cuvenite personalului din Administratia Nationala a Penitenciarelor si din unitatile subordonate;
l) intocmeste documentatia referitoare la stabilirea numarului maxim de salarii de merit, repartizarea acestora pe unitati, proiectele de ordine ale ministrului justitiei ori de decizie, privind acordarea salariului de merit, a sporului de pana la 50% si a premiului anual pentru personalul din Administratia Nationala a Penitenciarelor si din unitatile subordonate;
m) efectueaza lucrarile privind avansarea in gradul profesional urmator si conferirea de ordine si medalii;
n) intocmeste proiecte de ordine si decizii pentru incetarea raporturilor de serviciu ale functionarilor publici cu statut special ori incetarea contractului de munca al personalului contractual;
o) verifica si raspunde de intocmirea dosarelor de pensionare, pentru personalul din sistemul administratiei penitenciare;
p) asigura, la cererea persoanelor fizice si a institutiilor, eliberarea de adeverinte si alte acte de atestare a anumitor situatii ce rezulta din evidentele detinute;
q) realizeaza evidenta statistica a personalului din sistemul administratiei penitenciare, indeosebi prin intocmirea anuala a situatiei statistice privind efectivele de personal din sistemul administratiei penitenciare, a situatiei privind fluctuatia personalului, prin intocmirea trimestriala a situatiei privind realizarea dinamicii de personal, precum si prin intocmirea lunara a situatiei centralizatoare privind posturile prevazute, incadrate si vacante, pe corpuri profesionale si unitati;
r) asigura instruirea responsabililor cu evidenta personalului din unitatile subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
s) urmareste, prin controale de indrumare si sprijin, respectarea activitatilor specifice desfasurate in unitatile subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

Sectiunea 2 - Serviciul resurse umane


Art. 123
Serviciul resurse umane indeplineste urmatoarele atributii:
a) asigura aplicarea si respectarea legislatiei in vigoare, a ordinelor si dispozitiilor ministrului justitiei si a deciziilor directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, in planificarea si desfasurarea activitatii de personal;
b) efectueaza lucrarile privind selectionarea, incadrarea, avansarea in functie, modificarea raporturilor de serviciu ale personalului din sistemul administratiei penitenciare, respectand dispozitiile referitoare la miscarea acestuia;
c) elaboreaza si fundamenteaza politici si strategii nationale privind dezvoltarea si valorizarea, prin programe pe termen scurt, mediu si lung, a capitalului resurselor umane la nivel central si al unitatilor subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor si propune conducerii Administratiei Nationale a Penitenciarelor planuri concrete de actiune pentru aplicarea acestora;
d) elaboreaza metodologii, regulamente, proiecte de ordine ale ministrului justitiei, decizii ale directorului general, tematici, instructiuni, documentatii, machete, calendare ale activitatilor specifice directiei;
e) evalueaza resursele si necesarul de personal, pe baza structurii personalului incadrat;
f) coordoneaza si asigura incadrarea statelor de organizare ale unitatilor din subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor cu personalul necesar, conform criteriilor stabilite prin actele normative in vigoare, cerintelor posturilor si dinamicii de personal, aprobate de Ministerul Justitiei;
g) redacteaza documentele privind incadrarea absolventilor Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza" - Facultatea de Politie - specializarea Penitenciare si repartizarea acestora in unitatile sistemului administratiei penitenciare;
h) coordoneaza sau organizeaza examenele si concursurile ce se desfasoara in vederea ocuparii posturilor vacante din aparatul central al Administratiei Nationale a Penitenciarelor si din unitatile subordonate acestuia, cu exceptia celor prevazute cu studii superioare pentru sectorul medical;
i) periodic, realizeaza rapoarte, sinteze cu privire la diferite aspecte ale activitatii de personal, ce sunt prezentate in Consiliul de conducere al Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
j) coordoneaza actiunea de recrutare si selectionare a candidatilor pentru admiterea in institutiile de invatamant care pregatesc personal pentru sistemul administratiei penitenciare si intocmeste documentele necesare prezentarii acestora la concursurile de admitere;
k) analizeaza solicitarile, rapoartele, cererile si petitiile cetatenilor, organizatiilor sau institutiilor, repartizate de conducerea Administratiei Nationale a Penitenciarelor, cu privire la activitatea de personal, si prezinta propuneri in legatura cu rezultatele verificarilor efectuate, precum si masurile ce se impun a fi luate;
l) analizeaza legalitatea si oportunitatea propunerilor conducerilor unitatilor de penitenciare privind incadrarile din sursa externa, transferuri, modificari ale raporturilor de serviciu, puneri la dispozitie ori suspendare din functie a personalului si repunerea in drepturi, conform competentelor, redactand documentele specifice care trebuie prezentate spre aprobare;
m) asigura instruirea responsabililor cu resurse umane din unitatile subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
n) urmareste, prin controale de indrumare si sprijin, respectarea activitatilor specifice desfasurate in unitatile subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

Sectiunea 3 - Serviciul formare profesionala


Art. 124
Serviciul formare profesionala indeplineste urmatoarele atributii:
a) organizeaza, coordoneaza si verifica, in conditiile legii, activitatea de pregatire profesionala a personalului din sistemul administratiei penitenciare;
b) identifica nevoile de pregatire profesionala a personalului din sistemul administratiei penitenciare, pe baza analizei informatiilor obtinute din diagnoza nevoilor de formare;
c) asigura instruirea responsabililor cu pregatirea profesionala din unitatile subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor, pentru ca acestia sa organizeze si sa extinda pregatirea continua la nivelul tuturor categoriilor de personal, in conformitate cu exigentele impuse de echipa manageriala;
d) analizeaza rezultatele pregatirii profesionale ce se desfasoara in sistemul administratiei penitenciare, pentru a se putea planifica judicios si cu cheltuieli optime persoanele sau categoriile de personal care urmeaza sa se perfectioneze;
e) initiaza demersurile necesare alocarii resurselor financiare corespunzatoare pentru dezvoltarea profesionala a personalului din sistemul administratiei penitenciare;
f) verifica implementarea in atributiile de serviciu ale sefilor ierarhici de la toate nivelurile din aparatul central a prevederilor privind responsabilitatile in pregatirea profesionala a personalului din subordinea acestora;
g) urmareste ca modalitatea de organizare si desfasurare a procesului de invatamant din cadrul institutiilor de invatamant proprii sa fie in concordanta cu prevederile legislative in vigoare;
h) coordoneaza si indruma activitatea de pregatire profesionala a cursantilor din institutiile de invatamant proprii, precum si cea a studentilor selectionati de Administratia Nationala a Penitenciarelor;
i) avizeaza propunerile privind programele de invatamant, planurile de pregatire, planurile tematice sau programele analitice de practica pentru toate categoriile de cursuri de pregatire profesionala a personalului realizate in cadrul institutiilor de invatamant proprii, pentru functionarii publici cu statut special debutanti si definitivi si studentii selectionati de Administratia Nationala a Penitenciarelor;
j) organizeaza si coordoneaza desfasurarea cursurilor de specializare a functionarilor publici debutanti in unitatile proprii de invatamant;
k) intocmeste graficul anual al pregatirii profesionale continue a personalului Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
l) elaboreaza lista orientativa cu disciplinele de sprijin pentru formarea profesionala de specialitate a personalului din aparatul central si din unitatile subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
m) elaboreaza planurile privind pregatirea fizica si instructia tragerii pentru personalul din aparatul central;
n) organizeaza si coordoneaza desfasurarea evaluarilor anuale ale pregatirii continue la nivelul Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
o) elaboreaza proiectele deciziilor directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor referitoare la organizarea si desfasurarea pregatirii profesionale a functionarilor publici din Administratia Nationala a Penitenciarelor;
p) elaboreaza programele analitice la disciplinele de specialitate din Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza" - Facultatea de Politie - specializarea Penitenciare, in baza planurilor de invatamant avizate de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului si aprobate de ministrul justitiei si de ministrul internelor si reformei administrative, sinteze, lectii si alte materiale documentare necesare procesului de invatamant ce se desfasoara cu studentii de la Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza" - Facultatea de Politie - specializarea Penitenciare, in colaborare cu directiile de specialitate;
q) elaboreaza sinteze, lectii si alte materiale documentare necesare procesului de invatamant ce se desfasoara cu studentii anului IV din Academia Nationala de Informatii, in colaborare cu directiile de specialitate;
r) organizeaza si coordoneaza, la solicitarea Institutului National al Magistraturii, stagiul de practica al auditorilor de justitie;
s) coordoneaza actiunea de evaluare a performantelor profesionale individuale ale personalului din aparatul central al Administratiei Nationale a Penitenciarelor si din Subunitatea de paza si escortare detinuti transferati si ale personalului cu functii de conducere din unitatile penitenciare, asigura centralizarea calificativelor acordate pentru Administratia Nationala a Penitenciarelor si Subunitatea de paza si escortare detinuti transferati, solutioneaza contestatiile la evaluarea perfectionarii profesionale individuale a personalului din competenta directorului general;
t) urmareste, prin controale de indrumare si sprijin, respectarea activitatilor specifice desfasurate in unitatile subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
u) colaboreaza cu institutii acreditate de formare profesionala.

Sectiunea 4 - Serviciul psihologia personalului


Art. 125
Serviciul psihologia personalului are urmatoarele atributii:
a) organizeaza activitatile de examinare psihologica in sistemul administratiei penitenciare, in colaborare cu compartimentele de resurse umane si conducerile unitatilor;
b) stabileste bateriile de teste psihologice;
c) elaboreaza etaloane profesionale diferentiate pe categorii de personal;
d) examineaza psihologic persoanele participante la concursurile de admitere in institutiile de invatamant ale sistemului administratiei penitenciare ori la concursurile sau examenele de ocupare a posturilor vacante din sistemul administratiei penitenciare;
e) examineaza psihologic angajatii propusi pentru dobandirea dreptului de a conduce autovehiculele din dotarea unitatii;
f) evalueaza psihologic, periodic, personalul din sistemul administratiei penitenciare;
g) evalueaza psihologic personalul din sistemul administratiei penitenciare, la solicitarea directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, pe baza recomandarii scrise a medicului de unitate;
h) asigura asistenta psihologica, la solicitarea personalului din sistemul administratiei penitenciare, in situatii determinate de aparitia unor dificultati de natura personala sau profesionala;
i) stabileste relatii de colaborare cu structuri similare din tara si din strainatate, precum si cu Colegiul Psihologilor din Romania;
j) solutioneaza si alte sarcini curente care intra in sfera de activitate.

Sectiunea 5 - Compartimentul organizare-mobilizare


Art. 126
Compartimentul organizare-mobilizare indeplineste urmatoarele atributii:
a) prezinta conducerii Administratiei Nationale a Penitenciarelor propuneri cu privire la unele redistribuiri sau transformari de posturi si opereaza in statele de organizare toate modificarile ce intervin, ca suplimentari sau radieri de posturi;
b) colaboreaza la intocmirea proiectelor privind reorganizarea structurala si functionala a institutiei prin reanalizarea intregii structuri si optimizarea ei;
c) in cazul infiintarii unor noi structuri teritoriale, elaboreaza proiectele de stat, precum si notele de fundamentare in acest sens, in colaborare cu structurile vizate;
d) asigura desfasurarea, in conformitate cu prevederile legale, a activitatilor privind mobilizarea;
e) elaboreaza si prezinta spre aprobare documentele planului de mobilizare a Administratiei Nationale a Penitenciarelor si urmareste actualizarea acestora ori de cate ori este necesar;
f) colaboreaza la realizarea tabelelor de inzestrare cu armament, mijloace si tehnica de lupta, necesare pe timp de pace, precum si la mobilizare;
g) intocmeste si prezinta informari si dari de seama privind stadiul pregatirii de mobilizare;
h) asigura executarea anuala a inventarierii materialelor de la stocul de mobilizare, conform legislatiei in vigoare;
i) sprijina unitatile penitenciare in intocmirea, actualizarea si punerea in aplicare a lucrarilor de mobilizare, iar din dispozitia conducerii Administratiei Nationale a Penitenciarelor participa la intocmirea cererilor de produse necesare intr-un an de razboi;
j) intocmeste statele de organizare atat in timp de pace, cat si in timp de razboi;
k) intocmeste si tine evidenta la zi a lucrarilor de mobilizare la locul de munca a personalului civil cu obligatii militare din aparatul central;
l) urmareste, prin controale de indrumare si sprijin, respectarea activitatilor specifice desfasurate in unitatile subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
m) asigura protectia informatiilor clasificate specifice compartimentului de munca, potrivit legii;
n) intocmeste dosare de rezervist pentru functionarii publici cu statut special din aparatul central si Subunitatea de paza si escortare detinuti transferati carora le-au incetat raporturile de serviciu si le trimite centrelor militare judetene sau de sector;
o) asigura instruirea responsabililor cu mobilizarea din unitatile subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

Art. 127
La nivelul Directiei management resurse umane sunt constituite urmatoarele tipuri de documente:
a) registre: de intrare-iesire a corespondentei, de predareprimire a cheilor de la incaperi si containere de securitate, de evidenta a sanctiunilor disciplinare aplicate personalului din Administratia Nationala a Penitenciarelor si unitatile subordonate, de evidenta a deciziilor de personal, de evidenta a dosarelor de personal, de gradatii, privind acordarea sporului de fidelitate;
b) cereri pentru concedii de odihna, invoiri, recuperari si ore suplimentare, precum si evidenta acestora;
c) condici de prezenta si de predare-primire a corespondentei;
d) corespondenta cu Ministerul Justitiei si directiile de specialitate din cadrul acestuia, cu directii si servicii din Administratia Nationala a Penitenciarelor, cu petitionari si raspunsul la memoriile transmise;
e) situatii statistice privind structura de personal din Administratia Nationala a Penitenciarelor si unitatile subordonate, precum si dinamica acestora;
f) dosarele profesionale ale personalului din aparatul propriu al Administratiei Nationale a Penitenciarelor si din Subunitatea de paza si escortare detinuti transferati;
g) dosarele profesionale ale ofiterilor cu functii de conducere din unitatile subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
h) fisele de evidenta ale intregului personal din sistemul administratiei penitenciare;
i) reglementari privind domeniul propriu de activitate, inclusiv ordine si decizii in domeniile resurse umane, pregatire profesionala si organizare-mobilizare, emise de ministrul justitiei, respectiv de directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, pentru personalul din sistemul administratiei penitenciare din competenta;
j) documentele privind organizarea, desfasurarea si rezultatele concursurilor de ocupare a posturilor vacante din Administratia Nationala a Penitenciarelor;
k) registrul de evidenta pentru personalul contractual din aparatul propriu al Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
l) situatii, informari, note, referate, documente, alte materiale privind perfectionarea pregatirii profesionale pentru personalul din aparatul propriu al Administratiei Nationale a Penitenciarelor si unitatile subordonate;
m) documentatia referitoare la salariile de merit, avansarea in grad profesional sau functie, acordarea de gradatii si alte forme de premiere;
n) registrul de evidenta a legitimatiilor pentru personalul din sistemul Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
o) rapoarte de analiza a activitatii, planuri si programe de activitate;
p) note de constatare privind rezultatele verificarilor efectuate in unitatile subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor, pe linia activitatilor din domeniul asigurarii resurselor umane si pregatirii acestora;
q) programari ale persoanelor care vor fi examinate psihologic;
r) tabele de acces ale persoanelor care vor fi examinate psihologic;
s) fise de interviu psihologic si foi de raspuns ale persoanelor examinate psihologic;
t) avize psihologice si recomandari de specialitate;
u) registre de evidenta a avizelor psihologice si recomandarilor de specialitate;
v) registre pentru evidenta sedintelor de asistenta psihologica;
w) rapoarte de evaluare psihologica;
x) procese-verbale referitoare la bateriile de teste utilizate in cadrul examinarilor psihologice.


Capitolul XV - Compartimentul managementul situatiilor de urgenta


Art. 128
Compartimentul managementul situatiilor de urgenta are urmatoarele atributii:
a) controleaza si indruma activitatea de prevenire a situatiilor de urgenta in unitatile subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
b) formuleaza propuneri pentru modificarea si completarea normelor de dotare cu mijloace tehnice pentru constructiile si instalatiile noi, cand apar modificari sau schimbari de destinatie a celor existente, ori la modificarea legislatiei in domeniu;
c) organizeaza convocari de pregatire cu personalul din unitati cu atributii in domeniul situatiilor de urgenta;
d) formuleaza propuneri pentru includerea in proiectul bugetului de venituri si cheltuieli a fondurilor necesare dotarii unitatilor cu masini, instalatii, utilaje, echipament de protectie si substante chimice, precum si pentru realizarea masurilor de prevenire a situatiilor de urgenta;
e) informeaza, anual si ori de cate ori este cazul, conducerea Administratiei Nationale a Penitenciarelor asupra modului de indeplinire a obligatiilor legale ce ii revin in activitatea legata de prevenirea situatiilor de urgenta;
f) propune temele referitoare la prevenirea situatiilor de urgenta, ce se includ in programele de pregatire a personalului;
g) analizeaza modul de desfasurare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta, eficienta acesteia si folosirea mijloacelor specifice din dotare, propunand masuri pentru imbunatatirea activitatii;
h) impreuna cu organele abilitate, la solicitarea unitatilor subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor si in urma deciziei directorului general, participa la cercetarea cauzelor generate de situatiile de urgenta;
i) propune sistemul informational si de raportare pe linia prevenirii situatiilor de urgenta, intocmind pe baza datelor existente statistica evenimentelor, cu concluzii si propuneri de masuri pentru imbunatatirea acestei activitati;
j) urmareste respectarea normelor privind situatiile de urgenta in proiectele pentru noile obiective de investitii, modernizari si extinderi;
k) colaboreaza cu Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si cu inspectoratele judetene pentru situatii de urgenta pe linia apararii impotriva incendiilor si a protectiei civile.


Titlul V - Structuri permanente de lucru la nivelul Administratiei Nationale a Penitenciarelor


Art. 129
(1) Numirea reprezentantilor Administratiei Nationale a Penitenciarelor in comisii, comitete, consilii de conducere si in alte structuri de colaborare sau decizie in care este implicata Administratia Nationala a Penitenciarelor se face prin decizie a directorului general.
(2) Reprezentantii vor prezenta, periodic sau la cererea directorului general ori a directorilor generali adjuncti, rapoarte privind activitatea in comisiile in care au fost numiti.


Capitolul I - Comitetul de securitate si sanatate in munca


Art. 130
In cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor functioneaza, cu respectarea prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 si ale Hotararii Guvernului nr. 1.425/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, Comitetul de securitate si sanatate in munca.

Art. 131
Comitetul de securitate si sanatate in munca din Administratia Nationala a Penitenciarelor are scopul de a asigura implicarea salariatilor la elaborarea si aplicarea deciziilor in domeniul securitatii muncii.

Art. 132
(1) Comitetul de securitate si sanatate in munca are urmatoarea componenta:
a) directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor sau reprezentantul sau;
b) reprezentantul structurii interne de prevenire si protectie din Administratia Nationala a Penitenciarelor;
c) directorul Directiei medicale sau medicul de medicina muncii;
d) 4 reprezentanti ai salariatilor, dintre care doua persoane desemnate din randul functionarilor publici cu statut special, o persoana din cadrul functionarilor publici si o persoana din cadrul personalului contractual.
(2) Reprezentantii salariatilor vor fi alesi pe o perioada de 2 ani.
(3) In cazul in care unul sau mai multi reprezentanti ai salariatilor se retrag din Comitetul de securitate si sanatate in munca, acestia vor fi inlocuiti imediat prin alti reprezentanti alesi.
(4) Directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor este presedintele Comitetului de securitate si sanatate in munca.
(5) Membrii Comitetului de securitate si sanatate in munca se nominalizeaza prin decizie scrisa a presedintelui acestuia, iar componenta comitetului va fi adusa la cunostinta salariatilor.
(6) Persoana desemnata avand atributii in domeniul securitatii muncii este secretarul Comitetului de securitate si sanatate in munca.
(7) Desemnarea reprezentantilor salariatilor in Comitetul de securitate si sanatate in munca se va face in Adunarea generala a sindicatelor reprezentative.
(8) Prezenta la intalnirile Comitetului de securitate si sanatate in munca este obligatorie, cu exceptia situatiei in care membrii comitetului au obtinut acordul presedintelui acestuia.

Art. 133
(1) Comitetul de securitate si sanatate in munca se convoaca, la cererea presedintelui, cel putin o data pe trimestru si ori de cate ori este nevoie.
(2) Convocarea Comitetului de securitate si sanatate in munca se face cu cel putin 5 zile inainte de data stabilita pentru intalnire, comunicandu-se membrilor acestuia ordinea de zi a intalnirii.
(3) Ordinea de zi a fiecarei intruniri este stabilita de catre presedinte si secretar, cu consultarea reprezentantilor salariatilor.
(4) Comitetul de securitate si sanatate in munca este legal intrunit daca sunt prezenti cel putin jumatate plus unu din numarul membrilor sai si adopta hotarari cu votul a doua treimi din numarul celor prezenti.
(5) La fiecare intalnire, secretarul Comitetului de securitate si sanatate in munca intocmeste un proces-verbal semnat de participanti. La procesul-verbal se ataseaza si eventualele obiectii formulate in scris, in termen de doua zile de la data intalnirii, de catre membrii comitetului.
(6) Secretarul Comitetului de securitate si sanatate in munca va afisa la loc vizibil o copie a procesului-verbal incheiat si o va comunica membrilor acestuia.

Art. 134
Comitetul de securitate si sanatate in munca are urmatoarele atributii:
a) aproba programul anual de securitate si sanatate in munca;
b) urmareste aplicarea acestui program, inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizarii prevederilor lui si eficienta acestora din punctul de vedere al imbunatatirii conditiilor de munca;
c) urmareste modul in care se aplica si se respecta reglementarile legale privind securitatea si sanatatea in munca;
d) analizeaza factorii de risc de accidentare si imbolnavire profesionala existenti la locurile de munca;
e) analizeaza propunerile salariatilor privind prevenirea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale, precum si pentru imbunatatirea conditiilor de munca si propune introducerea acestora in planul de prevenire si protectie;
f) analizeaza cauzele producerii accidentelor de munca, imbolnavirilor profesionale si a evenimentelor produse si ia masuri pentru inlaturarea lor;
g) efectueaza inspectii proprii privind aplicarea si respectarea normelor de securitate si sanatate in munca;
h) dezbate raportul scris, prezentat Comitetului de securitate si sanatate in munca de catre conducatorul unitatii cel putin o data pe an, cu privire la situatia securitatii si sanatatii in munca, actiunile care au fost intreprinse si eficienta acestora in anul incheiat, precum si programul de protectie a muncii pentru anul urmator;
i) verifica modul de aplicare a normelor de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie, tinand seama de factorii de risc identificati;
j) analizeaza introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, luand in considerare consecintele asupra securitatii si sanatatii salariatilor;
k) analizeaza alegerea, cumpararea, intretinerea si utilizarea echipamentelor de munca si a echipamentelor de protectie


Capitolul II - Comisia de disciplina


Art. 135
Comisia de disciplina are drept atributii principale cercetarea abaterilor disciplinare pentru care a fost sesizata si propunerea de sanctiuni pentru abaterile disciplinare constatate.

Art. 136
(1) La nivelul Administratiei Nationale a Penitenciarelor functioneaza Comisia de disciplina pentru functionari publici cu statut special, in baza Ordinului ministrului justitiei nr. 2.856/C/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de constituire, organizare si desfasurare a activitatii comisiilor de disciplina din Administratia Nationala a Penitenciarelor si unitatile subordonate, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Comisia de disciplina prevazuta la alin. (1) are competenta de a cerceta faptele sesizate ca abateri disciplinare savarsite de functionarii publici cu statut special din cadrul aparatului central al Administratiei Nationale a Penitenciarelor si de cei care detin functii de conducere in cadrul sistemului penitenciar, indiferent de unitatea in cadrul careia isi desfasoara activitatea.


Capitolul III - Comisia pentru atribuirea locuintelor de serviciu


Art. 137
Solicitarile de repartizare a unei locuinte de serviciu vor fi analizate si solutionate de o comisie constituita la nivelul Administratiei Nationale a Penitenciarelor sau, dupa caz, al unitatilor subordonate, prin decizie a directorului general, respectiv prin act administrativ al conducatorului unitatii in proprietatea sau in administrarea careia se afla locuintele de serviciu.

Art. 138
Comisia pentru atribuirea locuintelor de serviciu are ca principal scop atribuirea locuintelor de serviciu din fondul de locuinte de serviciu al Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

Art. 139
Comisia pentru atribuirea locuintelor de serviciu este responsabila de ducerea la indeplinire a dispozitiilor Regulamentului pentru atribuirea locuintelor de serviciu din fondul locativ al Administratiei Nationale a Penitenciarelor.


Capitolul IV - Unitatea de implementare a programelor PHARE


Art. 140
(1) Unitatea de implementare a programelor PHARE are ca principal scop negocierea, implementarea si monitorizarea programelor finantate de Uniunea Europeana din fondurile PHARE ca instrument de preaderare, in conformitate cu dispozitiile Hotararii Guvernului nr. 869/2002 pentru perfectionarea activitatii unitatilor de implementare a programelor PHARE.
(2) Unitatea de implementare a programelor PHARE se infiinteaza si functioneaza prin ordin al ministrului justitiei, cu respectarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Unitatea de implementare a programelor PHARE din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor functioneaza in subordinea Unitatii de implementare a programelor din cadrul Ministerului Justitiei, in ceea ce priveste programele finantate din fonduri PHARE, pentru care Ministerul Justitiei este autoritate de implementare.

Art. 141
Unitatea de implementare a programelor PHARE are urmatoarele atributii:
a) negociaza, implementeaza si monitorizeaza programele finantate de Uniunea Europeana, atat din fondurile PHARE ca instrument de preaderare, cat si din fondurile structurale de care Romania va beneficia in calitate de stat membru al Uniunii Europene; negociaza si participa la implementarea programelor dezvoltate pe linie bilaterala cu guvernele altor state;
b) negociaza si implementeaza programe de asistenta cu alta finantare, in cadrul cooperarii cu organizatii neguvernamentale in diferite domenii de drept sau de dezvoltare institutionala in sistemul judiciar;
c) participa la negocierea unor memorandumuri ce urmeaza a fi incheiate cu diferite organisme internationale, in vederea aprobarii unor programe de asistenta, formuleaza propuneri de asistenta, in colaborare cu alte directii de specialitate si cu consultarea Directiei programe europene din cadrul Ministerului Justitiei, in sustinerea planului de actiune al Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
d) intreprinde toate demersurile pe care le presupune exercitiul de programare, in vederea asigurarii eligibilitatii proiectelor propuse - completarea sau modificarea fisei de proiect, redimensionarea bugetului solicitat, conlucrand in acest sens cu directiile si serviciile din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, si solicita avizul Unitatii de implementare a programelor din cadrul Directiei programe europene din Ministerul Justitiei;
e) intocmeste documentele subsecvente aprobarii fisei de proiect pentru derularea efectiva a programelor - termeni de referinta, specificatii tehnice, conventii de infratire, cu sprijinul directiilor si al serviciilor din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, unde este cazul, si le trimite spre aprobare Unitatii de implementare a programelor din cadrul Directiei programe europene din Ministerul Justitiei;
f) indeplineste sarcinile care ii revin pentru organizarea licitatiilor, evaluarea ofertelor, selectarea contractorului, negocierea si incheierea contractului, in colaborare cu Oficiul de Plati si Contractare PHARE si cu Unitatea de implementare a programelor din cadrul Directiei programe europene din Ministerul Justitiei;
g) planifica si raspunde de organizarea in conditii optime a activitatilor aprobate prin proiect;
h) supravegheaza in permanenta indeplinirea de catre contractor a obligatiilor asumate in conformitate cu termenii de referinta si specificatiile tehnice;
i) transmite responsabilului de proiect din cadrul Unitatii de implementare a programelor din cadrul Directiei programe europene din Ministerul Justitiei, pentru supervizare, facturile remise de contractori, documentele de suport ale acestora, precum si orice documente care atesta bunurile livrate si/sau serviciile prestate, dupa atestarea realitatii bunurilor si/sau a serviciilor prestate de catre Administratia Nationala a Penitenciarelor, in vederea efectuarii platii de catre Oficiul de Plati si Contractare PHARE;
j) transmite Directiei economico-administrative din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, precum si Directiei generale economice si Directiei programe europene din cadrul Ministerului Justitiei sumele necesare asigurarii cofinantarii paralele si mixte, conform fiselor de proiecte si contractelor finantate din fonduri comunitare, si colaboreaza cu acestea in privinta gestionarii contributiei nationale necesare derularii programelor de asistenta;
k) tine evidenta repartizarii si utilizarii bunurilor achizitionate din fondurile PHARE, conform destinatiei si scopului prevazute in proiect, si raporteaza acest lucru Unitatii de implementare a programelor din cadrul Directiei programe europene din Ministerul Justitiei, la solicitarea acesteia;
l) monitorizeaza repartizarea si utilizarea bunurilor achizitionate, conform destinatiei si scopului prevazute in proiect;
m) coordoneaza si monitorizeaza din punct de vedere financiar implementarea proiectelor, scop pentru care pastreaza, in dosare auditabile, la sediul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, evidentele privind obiectivele, desfasurarea si rezultatele proiectelor derulate;
n) intocmeste documentele de raportare periodica privind stadiul implementarii proiectelor, rapoartele de monitorizare si evaluare a acestora, conform procedurilor PHARE, si le transmite in timp util spre aprobare Unitatii de implementare a programelor din cadrul Directiei programe europene din Ministerului Justitiei, spre a fi transmise Ministerului Economiei si Finantelor - Oficiul de Plati si Contractare PHARE, Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale;
o) introduce in timp util datele privitoare la proiectele PHARE pe care le deruleaza in sistemul informatic de management al programelor PHARE (SMIS-PHARE);
p) colaboreaza, in cadrul derularii fiecarui program, pe probleme de management al procedurilor specifice, cu celelalte directii sau servicii din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, cu unitatile subordonate care au calitatea de beneficiari finali ai asistentei respective, precum si cu Unitatea de implementare a programelor din cadrul Directiei programe europene din Ministerul Justitiei;
q) colaboreaza cu alte institutii din sistemul judiciar in vederea indeplinirii obiectivelor proiectelor de asistenta;
r) elaboreaza si actualizeaza Manualul de proceduri al Unitatii de implementare a programelor PHARE din Administratia Nationala a Penitenciarelor, in calitate de beneficiar final, in conformitate cu instructiunile Oficiului de Plati si Contractare PHARE, si il supune aprobarii Unitatii de implementare a programelor din cadrul Directiei programe europene din Ministerul Justitiei;
s) asigura derularea activitatii Unitatii de implementare a programelor PHARE in conformitate cu dispozitiile manualului prevazut la lit. r);
t) are obligatia inregistrarii in contabilitatea institutiei a bunurilor achizitionate si a serviciilor prestate in cadrul proiectelor;
u) asigura schimbul de informatii privind aspectele tehnice ale implementarii programelor, in vederea indeplinirii obiectivelor proiectelor de asistenta, cu directiile implicate din cadrul Ministerului Justitiei, Reprezentantei Comisiei Europene la Bucuresti, Oficiului de Plati si Contractare PHARE;
v) asigura legatura cu celelalte institutii beneficiare ale asistentei si participa la intalnirile de lucru la nivelul conducerii Administratiei Nationale a Penitenciarelor sau ale ministrului coordonator, legate de activitatea de asistenta financiara PHARE si bilaterala, precum si la reuniunile internationale cu relevanta pentru obiectul de activitate al Unitatii de implementare a programelor;
w) raspunde in fata institutiilor abilitate conform legii sa exercite un drept de control sau audit;
x) indeplineste orice alte atributii care pot rezulta din necesitatea derularii in bune conditii a proiectelor si pentru asigurarea absorbtiei fondurilor alocate.


Titlul VI - Colaborarea dintre compartimentele din structura Administratiei Nationale a Penitenciarelor si dintre acestea si unitatile subordonate


Art. 142
(1) Dispozitiile cu caracter general pentru compartimentele din Administratia Nationala a Penitenciarelor si pentru unitatile din sistem pot fi date, cu respectarea legii, numai de ministrul justitiei, directorul general si directorii generali adjuncti, in limitele competentelor ce le sunt stabilite.
(2) Compartimentele din Administratia Nationala a Penitenciarelor, potrivit specificului propriu stabilit prin prezentul regulament, cu respectarea legii, in indeplinirea atributiilor curente, pot lua legatura direct, prin sefii compartimentelor ori prin salariatii desemnati de acestia, cu celelalte unitati din sistemul administratiei penitenciare.

Art. 143
(1) Colaborarea dintre compartimentele din structura organizatorica a Administratiei Nationale a Penitenciarelor si dintre acestea si unitatile din sistemul administratiei penitenciare se realizeaza prin directorii de directii, servicii sau birouri independente.
(2) Daca, pentru realizarea unor lucrari este necesara colaborarea dintre compartimentele prevazute la alin. (1), sefii acestora vor desemna salariatii care vor efectua lucrarea in mod corespunzator si pana la termenul stabilit.

Art. 144
(1) Lucrarile la a caror elaborare este necesara colaborarea mai multor compartimente din Administratia Nationala a Penitenciarelor, in raport cu atributiile prevazute in prezentul regulament, vor fi verificate si vor purta semnatura sefilor de compartimente.
(2) In situatia in care o lucrare este de competenta mai multor compartimente din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, se va face o mentiune in acest sens pe prima pagina a lucrarii respective, in vederea elaborarii unui punct de vedere unitar, prin consultare reciproca a compartimentelor implicate.
(3) In cazul in care sefii de compartimente nu ajung la un acord in legatura cu solutionarea lucrarii, fiecare isi va sustine punctul de vedere, cu nota motivata, prezentand intregul material directorului general sau directorilor generali adjuncti care coordoneaza compartimentul investit.

Art. 145
In cadrul directiilor, lucrarile rezolvate se verifica si copiile se semneaza de catre seful serviciului sau biroului, inainte de prezentarea lucrarilor sefului de directie.

Art. 146
(1) Pentru deplasarile pe care personalul Administratiei Nationale a Penitenciarelor le efectueaza in strainatate se va solicita avizul Directiei drept international si tratate din Ministerul Justitiei, atunci cand aceasta directie nu este initiatoarea propunerii de deplasare.
(2) In cazul deplasarilor pe care personalul Administratiei Nationale a Penitenciarelor le efectueaza pentru indeplinirea atributiilor in domeniul alinierii la standardele Uniunii Europene, se va solicita avizul Directiei drept international si tratate si avizul Directiei afaceri europene din Ministerul Justitiei, atunci cand aceste directii nu sunt initiatoarele propunerii de deplasare.


Titlul VII - Inregistrarea si circuitul lucrarilor


Art. 147
(1) Serviciul arhiva si registratura generala coordoneaza si indruma circuitul corespondentei in aparatul central al Administratiei Nationale a Penitenciarelor.
(2) In aparatul central, toate lucrarile au numar unic de inregistrare care se respecta indiferent de circuitul lucrarilor in cadrul structurilor functionale ale Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

Art. 148
(1) Corespondenta adresata expres directorului general si directorilor generali adjuncti de catre autoritati si institutii publice, organizatii guvernamentale si neguvernamentale, mass-media, regii autonome si unitatile subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor este inregistrata de Serviciul arhiva si registratura generala si prezentata acestora.
(2) Corespondenta care tine de competenta celorlalte compartimente se inregistreaza prin programul unic de inregistrare a documentelor de catre lucratorii Serviciului arhiva si registratura generala.
(3) Cate un exemplar al notelor si celorlalte acte cu caracter intern se pastreaza atat la compartimentul emitent, cat si la compartimentul caruia i se adreseaza.

Art. 149
Documentele utilizate de compartimentele Administratiei Nationale a Penitenciarelor sunt urmatoarele:
a) note de informare;
b) note de fundamentare;
c) adrese catre petitionari sau institutii;
d) rapoarte;
e) referate de necesitate;
f) raspunsuri la petitii si memorii;
g) cereri;
h) circulare;
i) note interne.

Art. 150
Circuitul lucrarilor se realizeaza astfel:
a) corespondenta inregistrata la Serviciul arhiva si registratura generala se repartizeaza directiilor ori serviciilor din Administratia Nationala a Penitenciarelor, potrivit obiectului acesteia sau rezolutiilor directorului general ori directorilor generali adjuncti, prin programul unic de inregistrare a documentelor, mentionandu-se, cand este cazul, si termenul de finalizare;
b) in cazul in care o lucrare nu intra in competenta de rezolvare a compartimentului caruia i-a fost repartizata, acesta o va returna Serviciului arhiva si registratura generala, indicand compartimentul pe care il considera competent, astfel incat lucrarea sa fie redirectionata, totodata operandu-se modificarea respectiva in programul unic de inregistrare a documentelor;
c) daca lucrarea este de competenta mai multor compartimente, se va transmite cate un exemplar fiecarui compartiment.

Art. 151
Dupa rezolvarea fiecarei lucrari, secretariatul directiei sau serviciului care a solutionat-o va opera in programul de secretariat modul de rezolvare, scaderea lucrarii, precum si data expedierii.

Art. 152
(1) Lucrarile se solutioneaza in termenul prevazut prin rezolutie sau in termenul prevazut in cuprinsul acestora, iar in cazul in care nu sunt prevazute termene, lucrarea se solutioneaza in termenele stabilite de actele normative in vigoare.
(2) Daca pentru solutionarea unei lucrari este necesara colaborarea mai multor compartimente, termenul de rezolvare a acesteia nu poate depasi 30 de zile lucratoare.
(3) Lucrarile solutionate se semneaza de persoanele autorizate, respectandu-se forma oficiala, in toate cazurile, iar copiile se contrasemneaza de persoanele care au participat la rezolvarea lor.
(4) Directorul general adjunct in a carui subordine se afla Serviciul arhiva si registratura generala poate prelungi termenul de rezolvare a unei lucrari, la cerere si motivat.

Art. 153
Lucrarile de baza se pastreaza la compartimentul care le-a intocmit.

Art. 154
Expedierea lucrarilor se realizeaza prin Serviciul arhiva si registratura generala.


Titlul VIII - Dispozitii finale


Art. 155
Directiile, serviciile sau birourile independente intocmesc, potrivit specificului lor de activitate, raspunsurile la interpelarile adresate directorului general de catre ministrul justitiei, deputati sau senatori si raspund de exactitatea datelor si informatiilor pe care aceste lucrari le cuprind.

Art. 156
Compartimentele din Administratia Nationala a Penitenciarelor asigura, conform specificului de activitate, participarea personalului la conferinte, simpozioane, seminarii organizate de Ministerul Justitiei, Administratia Nationala a Penitenciarelor si de alte organisme nationale sau internationale.

Art. 157
Compartimentele din Administratia Nationala a Penitenciarelor pot indeplini orice alte activitati prevazute de lege, potrivit specificului lor, altele decat cele cuprinse in prezentul regulament, stabilite de conducerea Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

Art. 158
(1) Evidenta tuturor documentelor emise de directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor se pastreaza in original la Serviciul arhiva si registratura generala sau la Biroul informatii clasificate, in functie de nivelul de clasificare al acestora. Evidenta tuturor documentelor emise de ministrul justitiei, care reglementeaza activitatea sistemului penitenciar, se pastreaza intr-un exemplar original la Administratia Nationala a Penitenciarelor - Serviciul arhiva si registratura generala sau Biroul informatii clasificate, in functie de nivelul de clasificare al acestora, celalalt exemplar original pastrandu-se la compartimentul competent din cadrul Ministerului Justitiei.
(2) In acest scop, fiecare compartiment din Administratia Nationala a Penitenciarelor este obligat sa trimita la Serviciul arhiva si registratura generala sau Biroul informatii clasificate, in functie de nivelul de clasificare al documentelor, originalul documentului.
(3) De asemenea, fiecare compartiment trebuie sa pastreze lucrarile care au stat la baza elaborarii ordinului sau deciziei, copiile acestora urmand a fi transmise partilor implicate, prin grija departamentului emitent.
(4) Copii ale ordinelor ministrului justitiei vor fi transmise prin grija Serviciului arhiva si registratura generala, respectiv a Biroului informatii clasificate tuturor structurilor.

Art. 159
Circularele si notele care privesc unitatile din sistemul administratiei penitenciare se pastreaza in original la compartimentul care le-a emis si, in copie, la Serviciul arhiva si registratura generala sau Biroul informatii clasificate, in functie de nivelul de clasificare al documentelor, fiind indosariate intr-o mapa speciala.

Art. 160
Secretariatele au urmatoarele atributii:
a) asigura inregistrarea si evidenta lucrarilor compartimentului;
b) asigura circuitul lucrarilor in cadrul compartimentului si la alte compartimente ale Administratiei Nationale a Penitenciarelor, conform repartizarii stabilite de conducerea Administratiei Nationale a Penitenciarelor sau de conducerea compartimentului;
c) pregatesc corespondenta in vederea expedierii si predarii acesteia Serviciul arhiva si registratura generala sau Biroului informatii clasificate, in functie de nivelul de clasificare al documentelor;
d) pregatesc materialele pentru arhivarea lucrarilor compartimentului, potrivit Nomenclatorului de documente referitoare la fondul arhivistic si materiale preconstituite, si le predau la arhiva Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
e) pastreaza, in mape separate, conform Nomenclatorului de documente referitoare la fondul arhivistic si materialele preconstituite, copiile lucrarilor efectuate in cadrul compartimentului;
f) asigura tehnoredactarea sau, dupa caz, dactilografierea tuturor lucrarilor compartimentului, precum si multiplicarea materialelor necesare;
g) asigura, pe masura elaborarii programelor de informatizare, evidentele compartimentelor prin introducerea, conservarea si valorificarea acestora;
h) pastreaza si folosesc stampilele si sigiliile directiei, serviciului sau biroului, conform prevederilor legale;
i) pastreaza evidenta concediilor de odihna ori a altor concedii ale salariatilor;
j) efectueaza si pastreaza evidenta orelor suplimentare, lucrate in conditiile legii de catre salariatii compartimentului;
k) tin evidenta misiunilor, a delegarilor si a invoirilor in scop personal si realizeaza evidentele ce se impun in acest scop;
l) procura, pe baza de referat, rechizitele necesare desfasurarii in bune conditii a activitatii compartimentului si le repartizeaza personalului.

Art. 161
In cazul in care compartimentele din Administratia Nationala a Penitenciarelor nu au organizate secretariate, aceste atributii se indeplinesc de catre o persoana desemnata in acest scop de conducerea compartimentului.

Art. 162
Termenele de pastrare a lucrarilor sunt cele prevazute in Nomenclatorul de documente referitoare la fondul arhivistic si materiale preconstituite, aprobat prin decizie a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

Art. 163
(1) Personalul din Administratia Nationala a Penitenciarelor este obligat sa respecte programul de lucru stabilit prin decizie a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor.
(2) Programul de lucru in Administratia Nationala a Penitenciarelor este de la ora 8,00 pana la ora 16,00, de luni pana vineri inclusiv.
(3) Plecarea inainte de terminarea programului sau prezenta la serviciu dupa program, precum si alte invoiri sunt permise numai cu aprobarea directorilor de directii si, in lipsa acestora, dupa caz, a directorilor adjuncti de directii, a sefilor de serviciu sau de birou.

Art. 164
Nerespectarea obligatiilor ce revin personalului din aparatul central al Administratiei Nationale a Penitenciarelor se sanctioneaza in conditiile prevazute de lege.

Art. 165
Conducerile compartimentelor isi vor informa personalul cu privire la intregul continut al prezentului regulament.

Art. 166
La data intrarii in vigoare a prezentului regulament se abroga orice alte dispozitii contrare.


ANEXA la regulament
  Model pentru fisa postului 
  Autoritatea sau institutia publica: Ministerul Justitiei
Sistemul administratiei penitenciare                        Aprob
Directia/Penitenciarul ....................................... sau
institutia publica .....................................................
Conducatorul institutiei publice .......................................
Serviciul ..............................................................
Biroul/Compartimentul .................................................. 

 

  FISA POSTULUI
Nr. pozitiei din statul de organizare ........................... 
Denumirea postului din stat ............................................................................................
Nivelul postului .......................................................................................................
Functia publica corespunzatoare categoriei .............................................................................
Scopul principal al postului1) .........................................................................................
Identificarea functiei publice:
Denumirea ..............................................................................................................
Gradul profesional2) ...................................................................................................
Vechimea in specialitate necesara3) ....................................................................................
Conditii specifice privind ocuparea postului:
Studii de specialitate .................................................................................................
Perfectionari (specializari) ...........................................................................................
Cunostinte de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel) ...................................................
Limbi straine4) (necesitate si grad de cunoastere) .....................................................................
Abilitati, calitati si aptitudini necesare .............................................................................
Cerinte specifice (de exemplu, calatorii frecvente, delegari, detasari) ................................................
Competenta manageriala (cunostinte de management, calitati si aptitudini manageriale) ..................................
Atributii5) ............................................................................................................
Limite de competenta6) .................................................................................................
Delegarea de atributii .................................................................................................
Sfera relationala:
Intern:
a) relatii ierarhice:
- subordonat fata de ...................................................................................................
- superior pentru ......................................................................................................
b) relatii functionale .................................................................................................
c) relatii de control ..................................................................................................
d) relatii de reprezentare .............................................................................................
Extern:
a) cu autoritati si institutii publice .................................................................................
b) cu organizatii internationale .......................................................................................
c) cu persoane juridice private ........................................................................................
Intocmit de7):
Numele si prenumele ....................................................................................................
Functia publica de conducere ...........................................................................................
Semnatura ..............................................................................................................
Data intocmirii ........................................................................................................
Luat la cunostinta de catre ocupantul postului
Numele si prenumele ....................................................................................................
Semnatura ....................................................................................
Data .........................................................................................
Avizat de8):
Numele si prenumele ....................................................................................................
Functia publica de conducere ...........................................................................................
Semnatura ....................................................................................
Data ......................................................................................... 


___________
1) Se vor indica necesitatea existentei postului si contributia pe care acesta o are in cadrul autoritatii sau institutiei publice.
2) Daca este cazul.
3) Se stabileste pe baza prevederilor legale.
4) Si limba minoritatilor nationale, acolo unde este cazul.
5) Se stabilesc pe baza activitatilor care presupun exercitarea prerogativelor de putere publica, in concordanta cu specificul functiei publice. Gradul de complexitate si dificultate va creste treptat in functie de gradul profesional, pentru functiile publice de executie, sau de nivelul competentei manageriale, pentru functiile publice de conducere si pentru functiile publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici.
6) Reprezinta libertatea decizionala de care beneficiaza titularul pentru indeplinirea atributiilor care ii revin.
7) Se intocmeste de conducatorul compartimentului in care isi desfasoara activitatea titularul postului.
8) Se avizeaza de superiorul conducatorului compartimentului.Poate fi de interes si:
Legea 161/2015 privind modificarea art. 12 alin. (3) din OUG 5/2010 pentru infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Cetatenie. Lege nr. 161/2015
HG 846/2014 pentru modificarea si completarea HG 1996/2004 privind conditiile de acordare in mod gratuit a asistentei medicale si psihologice, a medicamentelor si protezelor pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei pe
Ordin 3206C/2014 privind aprobarea normelor metodologice de acordare a majorarii pentru lucrari de exceptie sau misiuni speciale, precum si stabilirea conditiilor si activitaatilor in vederea acordarii majorarii pentru activitatea desfasurata in zile
OUG 116/2013 privind masurile necesare pentru functionarea comisiilor de evaluare din penitenciare, din centrele de reeducare si din centrele de retinere si arestare preventiva, precum si pentru stabilirea unor masuri in vederea bunei functionari a i
Legea 374/2013 privind utilizarea sistemelor destinate blocarii si intreruperii radiocomunicatiilor in perimetrele unitatilor din subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor. Lege nr. 374/2013
HG 836/2013 privind constituirea si atributiile comisiilor de evaluare a incidentei aplicarii legii penale mai favorabile in cazul persoanelor aflate in executarea pedepselor si masurilor educative privative de libertate din perspectiva noilor reglem
Ordin nr. 2908/C/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru descrierea, compunerea si modul de purtare a uniformelor si echipamentului specific pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, precum si a regu
Legea 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal. Lege nr. 254/2013
Ordin 1072C/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind asistenta religioasa a persoanelor private de libertate aflate in custodia Administratiei Nationale a Penitenciarelor
Ordin 511/C/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind drepturile de transport ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare
Ordin 3372/2012 privind stabilirea conditiilor pentru sustinerea concursului in vederea trimiterii la cursuri de pregatire si perfectionare in strainatate a functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare
Decizia 679/2012 privind modalitatile de acordare a protectiei pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare impotriva amenintarilor, violentelor si faptelor de ultraj carora le-ar putea fi victime in exercita
Ordin nr. 2398/2012 pentru aprobarea Metodologiei privind conditiile in care functionarii publici cu statut special definitivi din sistemul administratiei penitenciare pot fi schimbati din functiile detinute
Ordin nr. 2397/2012 pentru aprobarea Metodologiei privind conditiile in care functionarii publici cu statut special definitivi din sistemul administratiei penitenciare pot fi mutati in alte unitati ale sistemului administratiei penitenciare
Ordin nr. 405/C/2012 pentru stabilirea activitatilor specifice sistemului penitenciar prevazute la art. 190 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
Ordin nr. 112/2010 pentru completarea Ordinului nr. M.101/2010 privind aplicarea in Ministerul Apararii Nationale a HG 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislatiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale po
Legea 83/2010 modificarea si completarea Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal
Decizia 383/2010 privind primirea, cumpararea, pastrarea si folosirea de calculatoare personale de catre persoanele aflate in executarea pedepselor privative de libertate
Ordin nr. 433/2010 pentru aprobarea Normelor minime obligatorii privind conditiile de cazare a persoanelor private de libertate
Ordin nr. 115/2010 pentru modificarea Ordinului ministrului justitiei nr. 1.443/C/2008 privind conditiile de acordare a compensatiei lunare pentru chirie cuvenita functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare
Dreptul mediului. Editia 4
Dutu Andrei,Dutu Mircea

Pret: 79.9 lei
67.92 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
73 useri online

Useri autentificati: