DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 4316/2008 privind aprobarea Programului de studii psihopedagogice in vederea certificarii pentru profesia didactica prin Departamentul pentru pregatirea personalului didactic[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 520 din 10/07/2008

Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului

Avand in vedere art. 68 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza prevederilor Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul Hotararii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul educatiei, cercetarii si tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1
Se aproba Programul de studii psihopedagogice in vederea certificarii pentru profesia didactica prin Departamentul pentru pregatirea personalului didactic, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
Prezentul ordin se aplica incepand cu anul universitar 2008-2009.

Art. 3
Pentru promotiile de absolventi ai studiilor universitare de licenta care au inceput studiile psihopedagogice pe baza planurilor de invatamant aprobate anterior, se recunosc cele 30 de credite obtinute la modulul I si se acorda certificatul de absolvire a DPPD, Nivelul I.

Art. 4
La data publicarii prezentului ordin se abroga orice alte prevederi contrare.

Art. 5
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 6
Directia generala managementul resurselor umane si Directia generala strategii si programe universitare din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului si departamentele pentru pregatirea personalului didactic (DPPD) din institutiile de invatamant superior acreditate, infiintate conform legii, vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.


Program de studii psihopedagogice in vederea certificarii pentru profesia didactica prin Departamentul pentru pregatirea personalului didactic


Art. 1
Prezentul ordin reglementeaza programul de studii psihopedagogice privind certificarea pentru profesia didactica. Certificatul de absolvire a Departamentului pentru pregatirea personalului didactic acorda dreptul de exercitare a profesiei didactice in invatamantul secundar, postliceal si superior, potrivit legii.

Art. 2
(1) Absolventii studiilor universitare pot ocupa posturi in invatamant, cu conditia parcurgerii si promovarii programului de studii psihopedagogice oferit numai de catre departamentele pentru pregatirea personalului didactic (DPPD) din institutiile de invatamant superior acreditate, infiintate conform legii.
(2) Certificarea pentru profesia didactica se poate obtine la doua niveluri, respectiv:
a) nivelul I (initial) acorda absolventilor de studii universitare dreptul sa ocupe posturi didactice in invatamantul preuniversitar obligatoriu, cu conditia acumularii unui minimum de 30 de credite transferabile din programul de studii psihopedagogice;
b) nivelul II (de aprofundare) acorda absolventilor de studii universitare dreptul sa ocupe posturi didactice in invatamantul liceal, postliceal si universitar, cu satisfacerea a doua conditii:
- acumularea unui minimum de 60 de credite transferabile din programul de studii psihopedagogice;
- absolvirea unui program de master in domeniul diplomei de licenta.

Art. 3
(1) Programul de studii psihopedagogice oferit de DPPD este conceput si aplicat in sistemul creditelor de studiu transferabile. Obtinerea creditelor necesare celor doua niveluri de certificare pentru profesia didactica se conformeaza principiilor de transfer, recunoastere si acumulare a creditelor de studiu.
(2) Curriculumul programului de studii psihopedagogice este structurat pe 3 componente: curriculum nucleu, curriculum extins si curriculum optional (anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul program).
(3) Curriculumul nucleu este alcatuit din disciplinele si activitatile didactice obligatorii pentru nivelele I si II de certificare pentru profesia didactica. Curriculumul nucleu cuprinde urmatoarele pachete de discipline:
a) discipline de pregatire psihopedagogica fundamentala - 18 credite;
b) discipline de pregatire didactica si practica de specialitate - 12 credite.
(4) Curriculumul extins este alcatuit din disciplinele si activitatile didactice obligatorii pentru obtinerea nivelului II de certificare pentru profesia didactica. Curriculumul extins cuprinde urmatoarele pachete de discipline:
a) discipline de extensie a pregatirii psihopedagogice - 10 credite;
b) discipline de extensie a pregatirii didactice si practice de specialitate - 10 credite.
(5) Curriculumul optional este alcatuit din doua discipline - 10 credite. Se alege cate o disciplina din fiecare dintre cele doua pachete de discipline optionale oferite de planul de invatamant pentru nivelul II de certificare pentru profesia didactica.
(6) Planul de invatamant al programului de studii psihopedagogice oferit de DPPD pentru nivelul I de certificare pentru profesia didactica este prezentat in anexa nr. 2a) (monospecializare) si in anexa nr. 2b) (dubla specializare), care fac parte integranta din prezentul program.

Art. 4
(1) Certificarea nivelului I de studii psihopedagogice se acorda in urma obtinerii unui numar minim de 30 de credite transferabile [(anexa nr. 2a)]:
a) 18 credite corespunzatoare pachetului disciplinelor de pregatire psihopedagogica fundamentala;
b) 12 credite corespunzatoare pachetului disciplinelor de pregatire didactica si practica pedagogica de specialitate.
(2) In cazul studiilor universitare de licenta cu dubla specializare, numarul minim de credite necesar obtinerii nivelului I de certificare pentru profesia didactica este de 35 de credite [(anexa nr. 2b)]. Acestea rezulta din insumarea a 5 credite corespunzatoare didacticii celei de-a doua specializari. Aceste 5 credite nu se acumuleaza in pachetul de 60 de credite corespunzatoare nivelului II de certificare.

Art. 5
Certificarea nivelului II de studii psihopedagogice se acorda in urma obtinerii unui numar minim de 60 de credite transferabile, prin cumularea celor 30 de credite de la nivelul I cu cele 30 de credite de la nivelul II, dupa cum urmeaza:
a) 18 credite corespunzatoare pachetului disciplinelor de pregatire psihopedagogica fundamentala;
b) 12 credite corespunzatoare pachetului disciplinelor de pregatire didactica si practica de specialitate (in cazul unei specializari) sau 17 credite (in cazul dublei specializari);
c) 10 credite corespunzatoare pachetului disciplinelor de extensie a pregatirii psihopedagogice;
d) 10 credite corespunzatoare pachetului disciplinelor de extensie a pregatirii didactice si practice de specialitate;
e) 10 credite corespunzatoare celor doua discipline optionale.

Art. 6
(1) Programul de studii psihopedagogice de 30 de credite corespunzator nivelului I, oferit studentilor, in mod esalonat, pe parcursul studiilor de licenta, se desfasoara conform planului de invatamant prevazut in anexa nr. 2a) (pentru monospecializare) sau conform planului de invatamant prevazut in anexa nr. 2b) (pentru dubla specializare).
(2) Programul de studii psihopedagogice de 30 de credite transferabile de extensie, necesare acumularii pachetului de 60 de credite corespunzator nivelului II, se desfasoara conform planului de invatamant prevazut in anexa nr. 3, care face parte integranta din prezentul program. Acest program poate fi urmat doar de absolventii invatamantului universitar care au absolvit nivelul I pe parcursul sau dupa finalizarea studiilor universitare de licenta.
(3) Absolventii studiilor universitare de licenta care nu au urmat programul de studii psihopedagogice pe parcursul studiilor universitare pot sa parcurga programul de studii psihopedagogice in regimul cursurilor postuniversitare. DPPD din universitatile acreditate, infiintate conform legii, pot organiza periodic studii psihopedagogice in regim postuniversitar pentru ambele niveluri de certificare pentru profesia didactica.

Art. 7
(1) Programul de studii psihopedagogice se finalizeaza cu examen de absolvire. Examenul consta in elaborarea si sustinerea unui portofoliu didactic. Acesta este un pachet de documente care reflecta sintetic nivelul si calitatea competentelor dobandite de absolventi prin parcurgerea programului de studii psihopedagogice. Structura si continutul portofoliului didactic se stabilesc prin regulament de fiecare DPPD.
(2) Examenul de absolvire pentru fiecare dintre cele doua niveluri de certificare in profesia didactica se coteaza cu 5 credite, distinct de cele 30 de credite aferente disciplinelor si activitatilor didactice din curriculumul programului de studii psihopedagogice.
(3) In cazul in care programul de studii psihopedagogice de 60 de credite este urmat ca un program compact dupa absolvirea studiilor universitare, se sustin ambele examene de absolvire, fiecare cotat cu cate 5 credite.

Art. 8
(1) Absolvirea programului de studii psihopedagogice oferit de DPPD se finalizeaza cu obtinerea certificatului de absolvire a DPPD, corespunzator nivelului programului de studii psihopedagogice absolvite, respectiv:
a) absolventii studiilor universitare care au finalizat programul de studii psihopedagogice de 30 de credite, corespunzator nivelului I de certificare pentru profesia didactica, obtin Certificatul de absolvire a DPPD, nivelul I, care le acorda dreptul de a ocupa posturi didactice in invatamantul preuniversitar obligatoriu;
b) absolventii studiilor universitare care au finalizat programul de studii psihopedagogice de 60 de credite, corespunzator nivelului II de certificare pentru profesia didactica, obtin certificatul de absolvire a DPPD, nivelul II, care le acorda dreptul de a ocupa posturi didactice in invatamantul liceal, postliceal si superior, daca au absolvit si un program de master in domeniul diplomei de licenta.
(2) Certificatele de absolvire a programului de studii psihopedagogice sunt eliberate conform regimului actelor de studii. Fiecare certificat va avea ca anexa foaia matricola in limba romana, limba materna si in limba engleza, cu situatia scolara a absolventului.
(3) Certificatul de absolvire a DPPD, nivelul I, se elibereaza numai absolventilor programului de studii psihopedagogice care au obtinut diploma de licenta.
(4) Absolventii care nu au promovat examenele de finalizare a studiilor universitare pot sa primeasca, la cerere, o adeverinta, eliberata de universitate/DPPD, care va specifica disciplinele promovate.

Art. 9
(1) Absolventii studiilor universitare (de licenta, masterat sau doctorat) care au obtinut certificatul de absolvire a DPPD, nivelul I, pot ocupa posturi didactice in invatamantul preuniversitar obligatoriu constituite din discipline si activitati didactice corespunzatoare domeniului studiilor de licenta absolvite.
(2) Absolventii studiilor universitare care au obtinut certificatul de absolvire a DPPD, nivelul II, pot ocupa posturi didactice in invatamantul liceal, postliceal si superior constituite din discipline si activitati corespunzatoare domeniului studiilor de licenta absolvit.
(3) Corespondenta dintre domeniile studiilor universitare absolvite si disciplinele care pot fi predate in invatamantul preuniversitar se stabileste potrivit Centralizatorului privind disciplinele de invatamant, domeniile si specializarile, precum si probele de concurs, pentru incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, aprobat anual prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului.
(4) Corespondenta dintre domeniile studiilor universitare de licenta, masterat sau doctorat absolvite si disciplinele care pot fi predate in invatamantul superior se stabileste de catre senatul universitatii, prin regulamente interne privind ocuparea posturilor didactice.

Art. 10
(1) Absolventii studiilor universitare in domeniul de licenta Stiintele educatiei - specializarile Pedagogie si Psihopedagogie speciala - se certifica pentru profesia didactica, pe baza diplomei de licenta obtinute, cu conditia ca planurile de invatamant ale ciclului de licenta sa includa integral disciplinele din programul de studii psihopedagogice pentru obtinerea certificatului de absolvire a DPPD.
(2) Absolventii studiilor universitare in domeniul de licenta Stiintele educatiei, cu specializarea Pedagogia invatamantului primar si prescolar, se considera certificati, prin diploma de licenta obtinuta, pentru ocuparea posturilor didactice din invatamantul primar si prescolar.

Art. 11
(1) Posesorii certificatelor de absolvire a programului de studii psihopedagogice care urmeaza sau au absolvit studii universitare si in alte domenii decat cele pentru care detin certificarea didactica pot sa obtina certificarea didactica in noile domenii si specializari, beneficiind de sistemul de transfer si recunoastere a creditelor de studiu.
(2) Pentru obtinerea certificatului de absolvire a DPPD, nivelul I, pentru o alta specializare decat cea initiala se recunosc 22 de credite obtinute anterior la disciplinele de pregatire psihopedagogica fundamentala (18 credite), la Instruire asistata de calculator (2 credite) si la Practica pedagogica (2 credite). In acest caz, obtinerea certificatului de absolvire a DPPD, nivelul I, pentru o alta specializare decat cea initiala este conditionata de acumularea a 8 credite, corespunzatoare disciplinelor Didactica specialitatii (5 credite) si Practica pedagogica (3 credite).
(3) Pentru obtinerea certificatului de absolvire a DPPD, nivelul II, intr-un alt domeniu de licenta absolvit se recunosc cele 20 de credite obtinute anterior la disciplinele de extensie a pregatirii psihopedagogice si la disciplinele optionale. In acest caz, obtinerea certificatului de absolvire a DPPD, nivelul II, pentru o alta specializare decat cea initiala este conditionata de acumularea a 10 credite, corespunzatoare pachetului disciplinelor de extensie a pregatirii didactice si practice de specialitate.

Art. 12
(1) Se pot inscrie la programul de studii psihopedagogice oferit de DPPD studentii si absolventii studiilor universitare.
a) Admiterea la programul de studii psihopedagogice se face pe baza sustinerii unui interviu, cu respectarea prevederilor stabilite de regulamentul DPPD aprobat de senatul universitatii;
b) in cazul absolventilor, dreptul de a se inscrie la programul de studii psihopedagogice se obtine pe baza diplomei de licenta.
(2) Programul de studii psihopedagogice oferit de DPPD poate fi urmat in regim de subventie de la bugetul de stat sau in regim cu taxa. Regimul studiilor in cadrul DPPD este acelasi cu cel pe care studentul il are in cadrul studiilor de licenta la care este inmatriculat.
(3) Subventia de la bugetul de stat se acorda in cadrul finantarii de baza, in functie de numarul de studenti echivalenti, potrivit coeficientilor de finantare aplicati de Consiliul National al Finantarii Invatamantului Superior, luandu-se ca reper numarul creditelor aferente programului de studii oferit de DPPD.
(4) Studentii pot beneficia de subventia de la bugetul de stat numai pentru numarul de credite corespunzatoare primului nivel de certificare pentru profesia didactica si pentru un singur parcurs de studiu.
(5) Absolventii studiilor universitare de licenta pot urma programul de studii psihopedagogice postuniversitare oferit de DPPD numai in regim cu taxa.
(6) Cuantumul taxelor de studii aferente programului de studii psihopedagogice se stabileste anual de senatul universitatii.
(7) Drepturile si obligatiiile studentului (cursantului) inscris la programul de studii psihopedagogice, precum si raporturile acestuia cu universitatea se stabilesc prin contractul de studii incheiat cu DPPD, potrivit reglementarilor interne ale universitatii.


ANEXA Nr. 1 la program - PLAN DE INVATAMÂNT pentru programul de studii psihopedagogice oferit de Departamentul pentru pregatirea personalului didactic
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦  ¦                             ¦            ¦  Numar  ¦       ¦    ¦    ¦
¦  ¦                             ¦  Perioada de studiu  ¦ de ore  ¦ Total ore ¦    ¦    ¦
¦Nr. ¦                             ¦   a disciplinei   ¦  pe   ¦       ¦    ¦    ¦
¦crt.¦         Discipline de invatamant         ¦            ¦saptamana*)¦       ¦Evaluare¦Credite¦
¦  ¦                             +------------------------+-----------+-------------¦    ¦    ¦
¦  ¦                             ¦Anul¦Semestrul¦Numar de ¦ C ¦ A ¦ C ¦ A ¦Total¦    ¦    ¦
¦  ¦                             ¦  ¦     ¦saptamani¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦    ¦    ¦
+----+----------------------------------------------------------+----+---------+---------+-----+-----+---+---+-----+--------+-------¦
¦ 0 ¦              1               ¦ 2 ¦  3  ¦  4  ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦  10  ¦ 11  ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦   A. CURRICULUM NUCLEU                                                     ¦
¦   Discipline de pregatire psihopedagogica fundamentala (obligatorii)                              ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦ 1 ¦Psihologia educatiei                   ¦ I ¦  1  ¦  14  ¦ 2 ¦ 2 ¦28 ¦28 ¦ 56 ¦  E  ¦  5  ¦
+----+----------------------------------------------------------+----+---------+---------+-----+-----+---+---+-----+--------+-------¦
¦ 2 ¦Pedagogie I:                       ¦  ¦     ¦     ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦    ¦    ¦
¦  ¦- Fundamentele pedagogiei                 ¦ I ¦  2  ¦  14  ¦ 2 ¦ 2 ¦28 ¦28 ¦ 56 ¦  E  ¦  5  ¦
¦  ¦- Teoria si metodologia curriculumului          ¦  ¦     ¦     ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦    ¦    ¦
+----+----------------------------------------------------------+----+---------+---------+-----+-----+---+---+-----+--------+-------¦
¦ 3 ¦Pedagogie II:                       ¦  ¦     ¦     ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦    ¦    ¦
¦  ¦- Teoria si metodologia instruirii            ¦ II ¦  3  ¦  14  ¦ 2 ¦ 2 ¦28 ¦28 ¦ 56 ¦  E  ¦  5  ¦
¦  ¦- Teoria si metodologia evaluarii             ¦  ¦     ¦     ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦    ¦    ¦
+----+----------------------------------------------------------+----+---------+---------+-----+-----+---+---+-----+--------+-------¦
¦ 4 ¦Managementul clasei de elevi               ¦ II ¦     ¦     ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦    ¦    ¦
¦  ¦                             ¦  ¦  6  ¦  14  ¦ 1 ¦ 1 ¦14 ¦14 ¦ 28 ¦  E  ¦  3  ¦
¦  ¦                             ¦ I ¦     ¦     ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦    ¦    ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦   Discipline de pregatire didactica si practica de specialitate (obligatorii)                          ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦ 5 ¦Didactica specialitatii                  ¦ II ¦  4  ¦  14  ¦ 2 ¦ 2 ¦28 ¦28 ¦ 56 ¦  E  ¦  5  ¦
+----+----------------------------------------------------------+----+---------+---------+-----+-----+---+---+-----+--------+-------¦
¦ 6 ¦Instruire asistata de calculator             ¦ II ¦     ¦     ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦    ¦    ¦
¦  ¦                             ¦  ¦  5  ¦  14  ¦ 1 ¦ 1 ¦14 ¦14 ¦ 28 ¦  C  ¦  2  ¦
¦  ¦                             ¦ I ¦     ¦     ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦    ¦    ¦
+----+----------------------------------------------------------+----+---------+---------+-----+-----+---+---+-----+--------+-------¦
¦ 7 ¦Practica pedagogica in invatamantul preuniversitar    ¦ II ¦     ¦     ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦    ¦    ¦
¦  ¦obligatoriu (1)                      ¦  ¦  5  ¦  14  ¦ - ¦ 3 ¦ - ¦42 ¦ 42 ¦  C  ¦  3  ¦
¦  ¦                             ¦ I ¦     ¦     ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦    ¦    ¦
+----+----------------------------------------------------------+----+---------+---------+-----+-----+---+---+-----+--------+-------¦
¦ 8 ¦Practica pedagogica in invatamantul preuniversitar    ¦ II ¦     ¦     ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦    ¦    ¦
¦  ¦obligatoriu (2)                      ¦  ¦  6  ¦  12  ¦ - ¦ 3 ¦ - ¦36 ¦ 36 ¦  C  ¦  2  ¦
¦  ¦                             ¦ I ¦     ¦     ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦    ¦    ¦
+---------------------------------------------------------------+----+---------+---------+-----+-----+---+---+-----+--------+-------¦
¦   TOTAL: nivelul I                     ¦ - ¦  -  ¦  -  ¦ - ¦ - ¦140¦218¦ 358 ¦ 5E+  ¦ 30  ¦
¦                                ¦  ¦     ¦     ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦  3C  ¦    ¦
+---------------------------------------------------------------+----+---------+---------+-----+-----+---+---+-----+--------+-------¦
¦  ¦Examen de absolvire: nivelul I              ¦ II ¦     ¦     ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦    ¦    ¦
¦  ¦                             ¦ I ¦  6  ¦  2  ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦  E  ¦  5  ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦   B. CURRICULUM EXTINS                                                     ¦
¦   Discipline de extensie a pregatirii psihopedagogice fundamentale (obligatorii)                        ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦ 1 ¦Psihopedagogia adolescentilor, tinerilor si adultilor   ¦  ¦     ¦  14  ¦ 2 ¦ 1 ¦28 ¦14 ¦ 42 ¦  E  ¦  5  ¦
+----+----------------------------------------------------------+----+---------+---------+-----+-----+---+---+-----+--------+-------¦
¦ 2 ¦Proiectarea si managementul programelor educationale   ¦  ¦     ¦  14  ¦ 2 ¦ 1 ¦28 ¦14 ¦ 42 ¦  E  ¦  5  ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦   Discipline de extensie a pregatirii didactice si practice de specialitate (obligatorii)                    ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦ 3 ¦Didactica domeniului si dezvoltari in didactica      ¦  ¦     ¦  14  ¦ 2 ¦ 1 ¦28 ¦14 ¦ 42 ¦  E  ¦  5  ¦
¦  ¦specialitatii (invatamant liceal, postliceal, universitar)¦  ¦     ¦     ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦    ¦    ¦
+----+----------------------------------------------------------+----+---------+---------+-----+-----+---+---+-----+--------+-------¦
¦ 4 ¦Practica pedagogica (in invatamantul liceal, postliceal  ¦  ¦     ¦  14  ¦ - ¦ 3 ¦ - ¦42 ¦ 42 ¦  C  ¦  5  ¦
¦  ¦si universitar)                      ¦  ¦     ¦     ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦    ¦    ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦   C. CURRICULUM OPTIONAL (se aleg 2 discipline optionale)                                    ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦ 5 ¦Pachet optional 1 (se alege o disciplina)*):       ¦  ¦     ¦     ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦    ¦    ¦
¦  ¦- Comunicare educationala                 ¦  ¦     ¦     ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦    ¦    ¦
¦  ¦- Consiliere si orientare                 ¦  ¦  2  ¦  14  ¦ 1 ¦ 2 ¦14 ¦28 ¦ 42 ¦  E  ¦  5  ¦
¦  ¦- Metodologia cercetarii educationale           ¦  ¦     ¦     ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦    ¦    ¦
¦  ¦- Educatie integrata                   ¦  ¦     ¦     ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦    ¦    ¦
+----+----------------------------------------------------------+----+---------+---------+-----+-----+---+---+-----+--------+-------¦
¦ 6 ¦Pachet optional 2 (se alege o disciplina)*):       ¦  ¦     ¦     ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦    ¦    ¦
¦  ¦- Sociologia educatiei                  ¦  ¦     ¦     ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦    ¦    ¦
¦  ¦- Managementul organizatiei scolare            ¦  ¦  3  ¦  14  ¦ 1 ¦ 2 ¦14 ¦28 ¦ 42 ¦  E  ¦  5  ¦
¦  ¦- Politici educationale                  ¦  ¦     ¦     ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦    ¦    ¦
¦  ¦- Educatie interculturala                 ¦  ¦     ¦     ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦    ¦    ¦
¦  ¦- Doctrine pedagogice contemporane            ¦  ¦     ¦     ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦    ¦    ¦
+---------------------------------------------------------------+----+---------+---------+-----+-----+---+---+-----+--------+-------¦
¦   TOTAL: nivelul II                     ¦ - ¦  -  ¦  -  ¦ - ¦ - ¦112¦140¦ 252 ¦ 5E+  ¦ 30  ¦
¦                                ¦  ¦     ¦     ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦  1C  ¦    ¦
+---------------------------------------------------------------+----+---------+---------+-----+-----+---+---+-----+--------+-------¦
¦  ¦Examen de absolvire: nivelul II              ¦  ¦  4  ¦  2  ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦  E  ¦  5  ¦
+---------------------------------------------------------------+----+---------+---------+-----+-----+---+---+-----+--------+-------¦
¦   TOTAL I si II:                      ¦  ¦     ¦     ¦   ¦   ¦252¦358¦ 610 ¦ 12 E ¦ 70  ¦
¦                                ¦  ¦     ¦     ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦ 4 C  ¦    ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 


*) Precizari:
C = cursuri, A = activitati aplicative (seminarii, laboratoare, practica).
Lista deschisa, la dispozitia fiecarui departament pentru pregatirea personalului didactic.


ANEXA Nr. 2a) la program - PLAN DE INVATAMÂNT pentru programul de studii psihopedagogice de 30 de credite pentru nivelul I (initial) de certificare pentru profesia didactica
- monospecializare -
Valabil incepand cu anul universitar 2008-2009*)
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦  ¦                         ¦            ¦  Numar  ¦       ¦    ¦    ¦
¦  ¦                         ¦  Perioada de studiu  ¦ de ore  ¦ Total ore ¦    ¦    ¦
¦Nr. ¦                         ¦   a disciplinei   ¦  pe   ¦       ¦ Forme ¦ Numar ¦
¦crt.¦       Discipline de invatamant       ¦            ¦saptamana*)¦       ¦  de  ¦ de  ¦
¦  ¦                         +------------------------+-----------+-------------¦evaluare¦credite¦
¦  ¦                         ¦Anul¦Semestrul¦Numar de ¦ C ¦ A ¦ C ¦ A ¦Total¦    ¦    ¦
¦  ¦                         ¦  ¦     ¦saptamani¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦    ¦    ¦
+----+--------------------------------------------------+----+---------+---------+-----+-----+---+---+-----+--------+-------¦
¦ 0 ¦            1             ¦ 2 ¦  3  ¦  4  ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦  10  ¦ 11  ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦   Discipline de pregatire psihopedagogica fundamentala (obligatorii)                          ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦ 1 ¦Psihologia educatiei               ¦ I ¦  1  ¦  14  ¦ 2 ¦ 2 ¦28 ¦28 ¦ 56 ¦  E  ¦  5  ¦
+----+--------------------------------------------------+----+---------+---------+-----+-----+---+---+-----+--------+-------¦
¦ 2 ¦Pedagogie I:                   ¦ I ¦  2  ¦  14  ¦ 2 ¦ 2 ¦28 ¦28 ¦ 56 ¦  E  ¦  5  ¦
¦  ¦- Fundamentele pedagogiei             ¦  ¦     ¦     ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦    ¦    ¦
¦  ¦- Teoria si metodologia curriculumului      ¦  ¦     ¦     ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦    ¦    ¦
+----+--------------------------------------------------+----+---------+---------+-----+-----+---+---+-----+--------+-------¦
¦ 3 ¦Pedagogie II:                   ¦ II ¦  3  ¦  14  ¦ 2 ¦ 2 ¦28 ¦28 ¦ 56 ¦  E  ¦  5  ¦
¦  ¦- Teoria si metodologia instruirii        ¦  ¦     ¦     ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦    ¦    ¦
¦  ¦- Teoria si metodologia evaluarii         ¦  ¦     ¦     ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦    ¦    ¦
+----+--------------------------------------------------+----+---------+---------+-----+-----+---+---+-----+--------+-------¦
¦ 4 ¦Managementul clasei de elevi           ¦ II ¦     ¦     ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦    ¦    ¦
¦  ¦                         ¦  ¦  6  ¦  14  ¦ 1 ¦ 1 ¦14 ¦14 ¦ 28 ¦  E  ¦  3  ¦
¦  ¦                         ¦ I ¦     ¦     ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦    ¦    ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦   Discipline de pregatire didactica si practica de specialitate (obligatorii)                      ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦ 5 ¦Didactica specialitatii              ¦ II ¦  4  ¦  14  ¦ 2 ¦ 2 ¦28 ¦28 ¦ 56 ¦  E  ¦  5  ¦
+----+--------------------------------------------------+----+---------+---------+-----+-----+---+---+-----+--------+-------¦
¦ 6 ¦Instruire asistata de calculator         ¦ II ¦     ¦     ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦    ¦    ¦
¦  ¦                         ¦  ¦  5  ¦  14  ¦ 1 ¦ 1 ¦14 ¦14 ¦ 28 ¦  C  ¦  2  ¦
¦  ¦                         ¦ I ¦     ¦     ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦    ¦    ¦
+----+--------------------------------------------------+----+---------+---------+-----+-----+---+---+-----+--------+-------¦
¦ 7 ¦Practica pedagogica in invatamantul preuniversitar¦ II ¦     ¦     ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦    ¦    ¦
¦  ¦obligatoriu (1)                  ¦  ¦  5  ¦  14  ¦ - ¦ 3 ¦ - ¦42 ¦ 42 ¦  C  ¦  3  ¦
¦  ¦                         ¦ I ¦     ¦     ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦    ¦    ¦
+----+--------------------------------------------------+----+---------+---------+-----+-----+---+---+-----+--------+-------¦
¦ 8 ¦Practica pedagogica in invatamantul        ¦ II ¦     ¦     ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦    ¦    ¦
¦  ¦preuniversitar obligatoriu (2)          ¦  ¦  6  ¦  12  ¦ - ¦ 3 ¦ - ¦36 ¦ 36 ¦  C  ¦  2  ¦
¦  ¦                         ¦ I ¦     ¦     ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦    ¦    ¦
+-------------------------------------------------------+----+---------+---------+-----+-----+---+---+-----+--------+-------¦
¦   TOTAL: nivelul I                 ¦ - ¦  -  ¦  -  ¦ - ¦ - ¦140¦218¦ 358 ¦ 5E+  ¦ 30  ¦
¦                            ¦  ¦     ¦     ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦  3C  ¦    ¦
+-------------------------------------------------------+----+---------+---------+-----+-----+---+---+-----+--------+-------¦
¦  ¦Examen de absolvire: nivelul I          ¦ II ¦     ¦     ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦    ¦    ¦
¦  ¦                         ¦  ¦  6  ¦  2  ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦  E  ¦  5  ¦
¦  ¦                         ¦ I ¦     ¦     ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦    ¦    ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 

*) Precizari:
1. Numarul de saptamani si, respectiv, numarul de ore pentru practica pedagogica rezulta din faptul ca, potrivit standardelor actuale, ultimul semestru al studiilor universitare este de 10-12 saptamani.
2. Perioada de doua saptamani prevazuta pentru examenul de absolvire este alocata pentru finalizarea portofoliului didactic.
3. Se aplica si in cazul studiilor universitare de licenta cu durata de 4/5/6 ani.


ANEXA Nr. 2b) la program - PLAN DE INVATAMÂNT pentru programul de studii psihopedagogice de 30 de credite pentru nivelul I (initial) de certificare pentru profesia didactica
- dubla specializare -
Valabil incepand cu anul universitar 2008-2009*)
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦  ¦                          ¦            ¦  Numar  ¦       ¦    ¦    ¦
¦  ¦                          ¦  Perioada de studiu  ¦ de ore  ¦ Total ore ¦    ¦    ¦
¦Nr. ¦                          ¦   a disciplinei   ¦  pe   ¦       ¦    ¦ Numar ¦
¦crt.¦       Discipline de invatamant       ¦            ¦saptamana*)¦       ¦Evaluare¦ de  ¦
¦  ¦                          +------------------------+-----------+-------------¦    ¦credite¦
¦  ¦                          ¦Anul¦Semestrul¦Numar de ¦ C ¦ A ¦ C ¦ A ¦Total¦    ¦    ¦
¦  ¦                          ¦  ¦     ¦saptamani¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦    ¦    ¦
+----+---------------------------------------------------+----+---------+---------+-----+-----+---+---+-----+--------+-------¦
¦ 0 ¦             1             ¦ 2 ¦  3  ¦  4  ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦  10  ¦ 11  ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦   Discipline de pregatire psihopedagogica fundamentala (obligatorii)                           ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦ 1 ¦Psihologia educatiei                ¦ I ¦  1  ¦  14  ¦ 2 ¦ 2 ¦28 ¦28 ¦ 56 ¦  E  ¦  5  ¦
+----+---------------------------------------------------+----+---------+---------+-----+-----+---+---+-----+--------+-------¦
¦ 2 ¦Pedagogie I:                    ¦ I ¦  2  ¦  14  ¦ 2 ¦ 2 ¦28 ¦28 ¦ 56 ¦  E  ¦  5  ¦
¦  ¦- Fundamentele pedagogiei             ¦  ¦     ¦     ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦    ¦    ¦
¦  ¦- Teoria si metodologia curriculumului       ¦  ¦     ¦     ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦    ¦    ¦
+----+---------------------------------------------------+----+---------+---------+-----+-----+---+---+-----+--------+-------¦
¦ 3 ¦Pedagogie II:                   ¦ II ¦  3  ¦  14  ¦ 2 ¦ 2 ¦28 ¦28 ¦ 56 ¦  E  ¦  5  ¦
¦  ¦- Teoria si metodologia instruirii         ¦  ¦     ¦     ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦    ¦    ¦
¦  ¦- Teoria si metodologia evaluarii         ¦  ¦     ¦     ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦    ¦    ¦
+----+---------------------------------------------------+----+---------+---------+-----+-----+---+---+-----+--------+-------¦
¦ 4 ¦Managementul clasei de elevi            ¦  ¦     ¦  14  ¦ 1 ¦ 1 ¦14 ¦14 ¦ 28 ¦  E  ¦  3  ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦   Discipline de pregatire didactica si practica de specialitate (obligatorii)                      ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦ 5 ¦Didactica specialitatii A             ¦ II ¦  4  ¦  14  ¦ 2 ¦ 2 ¦28 ¦28 ¦ 56 ¦  E  ¦  5  ¦
+----+---------------------------------------------------+----+---------+---------+-----+-----+---+---+-----+--------+-------¦
¦ 6 ¦Didactica specialitatii B             ¦III ¦  5  ¦  14  ¦ 2 ¦ 2 ¦28 ¦28 ¦ 56 ¦  E  ¦  5  ¦
+----+---------------------------------------------------+----+---------+---------+-----+-----+---+---+-----+--------+-------¦
¦ 7 ¦Instruire asistata de calculator          ¦III ¦  6  ¦  14  ¦ 1 ¦ 1 ¦14 ¦14 ¦ 28 ¦  C  ¦  2  ¦
+----+---------------------------------------------------+----+---------+---------+-----+-----+---+---+-----+--------+-------¦
¦ 8 ¦Practica pedagogica (in invatamantul preuniversitar¦III ¦  5  ¦  14  ¦ - ¦ 3 ¦ - ¦42 ¦ 42 ¦  C  ¦  3  ¦
¦  ¦obligatoriu) - specializarea A          ¦  ¦     ¦     ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦    ¦    ¦
+----+---------------------------------------------------+----+---------+---------+-----+-----+---+---+-----+--------+-------¦
¦ 9 ¦Practica pedagogica (in invatamantul preuniversitar¦III ¦  6  ¦  12  ¦ - ¦ 3 ¦ - ¦36 ¦ 36 ¦  C  ¦  2  ¦
¦  ¦obligatoriu) - specializarea B           ¦  ¦     ¦     ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦    ¦    ¦
+--------------------------------------------------------+----+---------+---------+-----+-----+---+---+-----+--------+-------¦
¦   TOTAL: nivelul I                  ¦ - ¦  -  ¦  -  ¦ - ¦ - ¦168¦246¦ 414 ¦ 6E+  ¦ 35  ¦
¦                            ¦  ¦     ¦     ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦  3C  ¦    ¦
+--------------------------------------------------------+----+---------+---------+-----+-----+---+---+-----+--------+-------¦
¦  ¦Examen de absolvire: nivelul I           ¦III ¦  6  ¦  2  ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦  E  ¦  5  ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

*) Precizari:
1. Precizarile de la anexa nr. 2a) la program (monospecializare) se aplica si in cazul programului de studii psihopedagogice pentru dubla specializare.
2. Cele 5 credite suplimentare nu pot fi acumulate in pachetul de 60 de credite necesar obtinerii nivelului II de certificare pentru profesia didactica.


ANEXA Nr. 3 la program - PLAN DE INVATAMÂNT pentru programul de studii psihopedagogice de 30 de credite de extensie pentru nivelul II (aprofundare) de certificare pentru profesia didactica
- absolventi de studii universitare -
Valabil incepand cu anul universitar 2008-2009
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦  ¦                             ¦            ¦  Numar  ¦Numar de ore ¦    ¦    ¦
¦  ¦                             ¦  Perioada de studiu  ¦ de ore  ¦ in care se ¦    ¦    ¦
¦Nr. ¦                             ¦   a disciplinei   ¦  pe   ¦ studiaza  ¦ Forme ¦ Numar ¦
¦crt.¦         Discipline de invatamant         ¦            ¦ saptamana ¦ disciplina ¦  de  ¦ de  ¦
¦  ¦                             +------------------------+-----------+-------------¦evaluare¦credite¦
¦  ¦                             ¦Anul¦Semestrul¦Numar de ¦ C ¦ A ¦ C ¦ A ¦Total¦    ¦    ¦
¦  ¦                             ¦  ¦     ¦saptamani¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦    ¦    ¦
+----+----------------------------------------------------------+----+---------+---------+-----+-----+---+---+-----+--------+-------¦
¦ 0 ¦              1               ¦ 2 ¦  3  ¦  4  ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦  10  ¦ 11  ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦   Discipline de pregatire psihopedagogica fundamentala (obligatorii)                              ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦ 1 ¦Psihopedagogia adolescentilor, tinerilor si adultilor   ¦  ¦     ¦  14  ¦ 2 ¦ 1 ¦28 ¦14 ¦ 42 ¦  E  ¦  5  ¦
+----+----------------------------------------------------------+----+---------+---------+-----+-----+---+---+-----+--------+-------¦
¦ 2 ¦Proiectarea si managementul programelor educationale   ¦  ¦     ¦  14  ¦ 2 ¦ 1 ¦28 ¦14 ¦ 42 ¦  E  ¦  5  ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦   Discipline de pregatire didactica si practica de specialitate (obligatorii)                          ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦ 3 ¦Didactica domeniului si dezvoltari in didactica      ¦  ¦     ¦  14  ¦ 2 ¦ 1 ¦28 ¦14 ¦ 42 ¦  E  ¦  5  ¦
¦  ¦specialitatii (invatamant liceal, postliceal, universitar)¦  ¦     ¦     ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦    ¦    ¦
+----+----------------------------------------------------------+----+---------+---------+-----+-----+---+---+-----+--------+-------¦
¦ 4 ¦Practica pedagogica (in invatamantul liceal, postliceal  ¦  ¦     ¦  14  ¦ - ¦ 3 ¦ - ¦42 ¦ 42 ¦  C  ¦  5  ¦
¦  ¦si universitar)                      ¦  ¦     ¦     ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦    ¦    ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦   Discipline optionale (se aleg doua discipline)                                        ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦ 5 ¦Pachet optional 1 (se alege o disciplina)*):       ¦  ¦     ¦  14  ¦ 1 ¦ 2 ¦14 ¦28 ¦ 42 ¦  E  ¦  5  ¦
¦  ¦- Comunicare educationala                 ¦  ¦     ¦     ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦    ¦    ¦
¦  ¦- Consiliere si orientare                 ¦  ¦     ¦     ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦    ¦    ¦
¦  ¦- Metodologia cercetarii educationale           ¦  ¦     ¦     ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦    ¦    ¦
¦  ¦- Educatie integrata                   ¦  ¦     ¦     ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦    ¦    ¦
¦  ¦- ....                          ¦  ¦     ¦     ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦    ¦    ¦
+----+----------------------------------------------------------+----+---------+---------+-----+-----+---+---+-----+--------+-------¦
¦ 6 ¦Pachet optional 2 (se alege o disciplina)*):       ¦  ¦     ¦  14  ¦ 1 ¦ 2 ¦14 ¦28 ¦ 42 ¦  E  ¦  5  ¦
¦  ¦- Sociologia educatiei                  ¦  ¦     ¦     ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦    ¦    ¦
¦  ¦- Managementul organizatiei scolare            ¦  ¦     ¦     ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦    ¦    ¦
¦  ¦- Politici educationale                  ¦  ¦     ¦     ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦    ¦    ¦
¦  ¦- Educatie interculturala                 ¦  ¦     ¦     ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦    ¦    ¦
¦  ¦- Doctrine pedagogice contemporane            ¦  ¦     ¦     ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦    ¦    ¦
¦  ¦- ...                           ¦  ¦     ¦     ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦    ¦    ¦
+---------------------------------------------------------------+----+---------+---------+-----+-----+---+---+-----+--------+-------¦
¦   TOTAL: nivelul II                     ¦ - ¦  -  ¦  -  ¦ - ¦ - ¦112¦140¦ 252 ¦ 5E+  ¦ 30  ¦
¦                                ¦  ¦     ¦     ¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦  1C  ¦    ¦
+---------------------------------------------------------------+----+---------+---------+-----+-----+---+---+-----+--------+-------¦
¦  ¦Examen de absolvire: nivelul II              ¦ II ¦  4  ¦  2  ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦  E  ¦  5  ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

*) Precizari:
1. Fiecare pachet optional trebuie sa cuprinda cel putin 3 discipline.
2. Perioada de doua saptamani prevazuta pentru examenul de absolvire este alocata finalizarii portofoliului didactic.Poate fi de interes si:
OUG 12/2017 pentru modificarea si completarea OUG 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 12/2017
Legea 85/2016 privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 – 13 mai 2011
HG 837/2014 privind infiintarea si functionarea lectoratelor de limba, literatura, cultura si civilizatie romaneasca in universitati din strainatate. Hotarare nr. 837/2014
OUG 16/2014 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011. Ordonanta de urgenta 16/2014
Ordin nr. 5455/2013 pentru aprobarea Metodologiei si a criteriilor privind acordarea gradatiei de merit in invatamantul preuniversitar
Ordin nr. 4959/2013 pentru aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacanteaza pe parcursul anului scolar in unitatile de invatamant preuniversitar de stat
OUG 14/2013 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011. Ordonanta de urgenta nr. 14/2013
OUG 21/2012 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011. Ordonanta de urgenta nr. 21/2012
Legea 70/2011 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2010 privind unele masuri financiar-bugetare. Lege nr. 70/2011
Ordinul 4713/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a casei corpului didactic si a Metodologiei de incadrare a personalului didactic si didactic auxiliar in casele corpului didactic
HG 1412/2009 privind organizarea si functionarea Institutului de Stiinte ale Educatiei. Hotararea nr. 1412/2009
Ordin nr. 4595/2009 privind aprobarea criteriilor de performanta pentru evaluarea cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar
Ordin nr. 4042/2009 pentru modificarea si completarea Metodologiei privind miscarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 5743/2008
Legea nr. 119/2009 privind aprobarea OUG nr. 167/2008 pentru modificarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitoare la normarea activitatilor didactice si de cercetare din invatamantul universitar de masterat si din invata
OUG nr. 40/2009 pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr. 84/1995 si a Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. Ordonanta de urgenta 40/2009
Legea nr. 117/2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 155/2008 pentru modificarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul pentru salarizarea clerului
Legea nr 84/1995, Legea invatamantului, consolidata pana in decembrie 2008
Lege nr. 296/2008 pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr. 84/1995 si completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
Ordin nr. 5742/2008 privind Calendarul miscarii personalului didactic din invatamantul preuniversitar pentru anul scolar 2009-2010
Lege nr. 221/2008 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2008 personalului din invatamant
Elemente de drept electoral. Infractiuni electorale
Radu-Florin Geam#259nu

Pret: 54.9 lei
46.7 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
52 useri online

Useri autentificati: