DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin privind procedurile de lucru pentru derularea operatiunilor cu certificate de depozit emise de Banca Nationala a Romaniei, ordin nr. 7/2006[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 861 din 20/10/2006Modificare si completare
 • Ordin nr. 1/2007 in 10 ianuarie 2007

  Avand in vedere prevederile art. 12 si 43 din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 1/2000 privind operatiunile de piata monetara efectuate de Banca Nationala a Romaniei si facilitatile permanente acordate de aceasta participantilor eligibili (contrapartidelor eligibile), cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei,

  Banca Nationala a Romaniei emite urmatorul ordin:


  Capitolul I - Piata primara a certificatelor de depozit


  Art. 1
  Caracteristicile certificatelor de depozit emise de Banca Nationala a Romaniei sunt urmatoarele:
  a) certificatele de depozit se emit lunar;
  b) data publicarii anuntului: a doua miercuri din luna, pana la ora 14,00;
  c) data licitatiei: ziua lucratoare urmatoare publicarii anuntului licitatiei. Ofertele de cumparare se depun in ziua licitatiei, pana la ora 10,00;
  d) data emisiunii (decontarii): ziua lucratoare urmatoare desfasurarii licitatiei;
  e) valoarea nominala individuala: 100.000 lei;
  f) modalitatea de plasare a certificatelor de depozit: licitatie;
  g) metoda de alocare: rata variabila;
  h) metoda de determinare a rezultatelor licitatiei: metoda ratei multiple.

  Art. 2
  (1) Anuntul emisiunii va fi aprobat de directorul Directiei operatiuni de piata si va contine urmatoarele elemente:
  a) seria emisiunii de certificate de depozit (cod ISIN);
  b) data scadentei emisiunii;
  c) volumul emisiunii (valoarea cu discont a certificatelor de depozit).
  (2) Anuntul va fi transmis participantilor eligibili (contrapartidelor eligibile) prin posta electronica si va fi publicat in paginile de contributie ale Bancii Nationale a Romaniei din sistemele de transmitere a informatiilor financiare (Reuters, Bloomberg etc.).

  Art. 3
  (1) Certificatele de depozit emise de Banca Nationala a Romaniei se pot cumpara de catre participantii eligibili (contrapartidele eligibile) prin intermediul licitatiei.
  (2) Participantii eligibili (contrapartidele eligibile) vor transmite ofertele la Directia operatiuni de piata din cadrul Bancii Nationale a Romaniei, prin modalitatile considerate acceptabile de Banca Nationala a Romaniei, precum letric, fax, SWIFT, posta electronica etc., cu incadrarea in termenul de transmitere a ofertelor prevazut la art. 1.

  Art. 4
  (1) Ofertele transmise dupa expirarea termenului de transmitere a ofertelor prevazut la art. 1 nu vor fi validate.
  (2) Valoarea cu discont cumulata a optiunilor unui participant eligibil (unei contrapartide eligibile) nu va putea depasi volumul emisiunii anuntat de Banca Nationala a Romaniei. In caz contrar, ofertele respective nu vor fi validate.
  (3) Pentru ofertele care nu au fost validate, Directia operatiuni de piata din cadrul Bancii Nationale a Romaniei va comunica in scris decizia sa participantului eligibil (contrapartidei eligibile), inainte de publicarea rezultatelor licitatiei.
  (4) Ofertele cu vicii de forma (oferte incomplete sau care nu respecta modelul specificat de Banca Nationala a Romaniei) pot fi rectificate, cu acordul comun al Bancii Nationale a Romaniei si al participantului eligibil emitent (contrapartidei eligibile emitente), cu conditia incadrarii in termenul de transmitere a ofertelor prevazut la art. 1.
  (5) Ofertele sunt revocabile pana la expirarea termenului de transmitere a ofertelor prevazut la art. 1.
  (6) Ofertele vor contine, pentru fiecare rata a discontului, valoarea cu discont cumulata (pretul total) ce urmeaza a fi investita. Sumele vor fi exprimate in lei cu doua zecimale, divizibile cu valoarea cu discont a unui certificat de depozit (pretul individual), iar ratele discontului si randamentele vor fi exprimate in termeni anualizati si vor contine doua zecimale.
  (7) Participantii eligibili (contrapartidele eligibile) vor transmite ofertele cu optiunile ordonate crescator, incepand cu optiunea care are rata discontului cea mai mica.

  Art. 5
  (1) Participantii eligibili (contrapartidele eligibile) pot prezenta oferte de cumparare numai in nume si cont propriu. Modelul ofertei de participare la licitatie este prezentat in anexa nr. 1.
  (2) Valoarea de emisiune (pretul) si randamentul certificatelor de depozit se calculeaza dupa urmatoarele formule:

  P = N (1 - (d x n)/360);

  Y = d/(P/N),

  unde:
  P = valoarea de emisiune;
  N = valoarea nominala;
  d = rata discontului;
  n = numarul de zile pana la scadenta;
  Y = randamentul (rata dobanzii).

  Art. 6
  Valoarea adjudecata (investita) totala a emisiunii de certificate de depozit poate varia in marja de 75%-125% din volumul anuntat al emisiunii. De asemenea, Banca Nationala a Romaniei isi rezerva dreptul de a anula in totalitate emisiunea.

  Art. 7
  In urma determinarii rezultatelor licitatiei pentru emiterea de certificate de depozit, Banca Nationala a Romaniei publica rezultatele licitatiei dupa procedura prevazuta in Regulamentul nr. 1/2000 privind operatiunile de piata monetara efectuate de Banca Nationala a Romaniei si facilitatile permanente acordate de aceasta participantilor eligibili (contrapartidelor eligibile), cu modificarile si completarile ulterioare, si notifica participantilor eligibili (contrapartidelor eligibile) care au prezentat oferte de cumparare la respectiva emisiune sumele adjudecate/neadjudecate la licitatie.

  Art. 8
  In situatia in care, in urma anuntarii rezultatelor licitatiei si notificarilor transmise participantilor eligibili (contrapartidelor eligibile), acestia nu pot onora oferta transmisa Bancii Nationale a Romaniei si declarata castigatoare, Banca Nationala a Romaniei va aplica prevederile art. 40 din Regulamentul nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

  Art. 9
  (1) Rezultatele licitatiei sunt transmise sistemului de depozitare si decontare SaFIR in ziua licitatiei, pana la inchiderea sistemului SaFIR.
  (2) Decontarea operatiunilor cu certificate de depozit derulate pe piata primara se efectueaza in conformitate cu Regulile sistemului de depozitare si decontare SaFIR, ale sistemului cu decontare bruta in timp real ReGIS, precum si cu reglementarile in domeniu emise de Banca Nationala a Romaniei.


  Capitolul II - Piata secundara a certificatelor de depozit


  Orarul si calendarul de tranzactionare

  Art. 10
  (1) Orarul de functionare pentru piata secundara a certificatelor de depozit este cuprins intre orele 09,00-16,00.
  (2) Piata secundara a certificatelor de depozit functioneaza in zilele bancare, asa cum sunt acestea definite si stabilite de reglementarile in vigoare.

  Art. 11
  (1) Tranzactiile in afara orarului de functionare se pot incheia pana cel tarziu la ora 16,30 in cazul in care decontarea acestora implica un transfer de fonduri in sistemul ReGIS.
  (2) Tranzactiile mentionate la alin. (1) se pot incheia numai daca procedurile interne de lucru contin prevederi privind tipurile de tranzactii permise si formalitatile prevazute de art. 31 pentru a asigura validitatea tranzactiei.
  (3) Pentru aceste tranzactii, instructiunile de decontare trebuie sa fie transmise conform regulilor sistemului SaFIR.
  (4) Tranzactiile incheiate in afara orarului de functionare al pietei secundare a certificatelor de depozit pot fi efectuate sub rezerva obligativitatii incadrarii in plafoanele si limitele stabilite de compartimentele de control al riscului ale participantilor.

  Art. 12
  In cazul in care decontarea unei tranzactii la scadenta stabilita initial ar avea loc intr-o zi nebancara, decontarea va avea loc in urmatoarea zi bancara.

  Art. 13
  In cazul imposibilitatii generale de functionare a pietei, ca urmare a unor dezastre naturale sau evenimente neprevazute, Banca Nationala a Romaniei poate dispune masuri specifice.

  Practici de piata

  Art. 14
  Participantii pe piata secundara sunt obligati sa dispuna de proceduri interne privind derularea tranzactiilor pe piata secundara, care vor cuprinde prevederi referitoare la toate tipurile de tranzactii care se pot derula, modalitatile prin care se pot incheia tranzactiile, respectiv procedurile de confirmare.

  Art. 15
  Participantii au obligatia de a evalua anual procedurile din perspectiva alinierii acestora la tendinta pietei.

  Art. 16
  Relatiile dintre pret, randament si dobanda acumulata sunt descrise mai jos:
  PB = 100 x [1 - (n x d)/(360 x 100)]

  Y = d/[1 - (n x d)/(360)] sau Y = d/PB,

  unde:
  Y = randamentul (rata dobanzii);
  PB = pretul brut al certificatului de depozit exprimat ca procent din valoarea nominala;
  n = numarul de zile pana la scadenta;
  d = rata discontului.
  Operatiuni pe piata secundara a certificatelor de depozit

  Art. 17
  (1) Pe piata secundara a certificatelor de depozit se pot incheia urmatoarele tipuri de operatiuni:
  1. tranzactii de vanzare-cumparare: spot/today/tomorrow/forward;
  2. tranzactii repo/reverse repo: tranzactii repo/reverse repo pe termen lung, tranzactii repo/reverse repo in cadrul zilei;
  3. operatiuni de transfer fara plata;
  4. contracte de garantie.
  (2) Tranzactiile sell-buyback/buy-sellback sunt asimilate in categoria tranzactiilor de vanzare-cumparare ca operatiuni reversibile si se vor raporta distinct, in conformitate cu prevederile anexei nr. 2.
  (3) Operatiunile de transfer fara plata, precum si contractele de garantie se incheie in conformitate cu reglementarile in vigoare privind transferurile cu titlu gratuit si, respectiv, garantiile financiare si/sau mobiliare si se proceseaza conform regulilor sistemului SaFIR.

  Art. 18
  (1) Participantii pot incheia tranzactii forward, repo/reverse repo, sell-buyback/buy-sellback numai in baza unor contracte agreate de parti.
  (2) Pentru incheierea tranzactiilor prevazute la alin. (1), Banca Nationala a Romaniei recomanda folosirea contractelor-cadru standardizate si poate propune modele de astfel de contracte-cadru.

  Art. 19
  (1) In functie de data la care are loc decontarea, tranzactiile pe piata secundara a certificatelor de depozit se clasifica in:
  a) spot;
  b) today;
  c) tomorrow;
  d) forward.
  (2) In cazul tranzactiilor spot, data decontarii este a doua zi lucratoare de la data tranzactiei.
  (3) In cazul tranzactiilor today, data decontarii este aceeasi cu data tranzactiei.
  (4) In cazul tranzactiilor tomorrow, data decontarii este ziua lucratoare urmatoare datei tranzactiei.
  (5) In cazul tranzactiilor forward, data decontarii este o zi lucratoare ulterioara decontarii tranzactiei spot.

  Art. 20
  Participantilor la piata secundara a certificatelor de depozit le este interzisa adoptarea unor politici de tranzactionare care pot conduce la disfunctionalitati sau pot impiedica derularea normala a activitatii celorlalti participanti, precum si a oricaror practici de manipulare sau de fraudare.

  Publicarea cotatiilor

  Art. 21
  (1) Participantii pe piata secundara a certificatelor de depozit au obligatia sa afiseze in permanenta, prin sistemele de difuzare a informatiei (Reuters, Bloomberg etc.), in timpul orelor de functionare a pietei certificatelor de depozit, cotatii informative de vanzare-cumparare aferente tranzactiilor spot, sub forma de pret de vanzare-cumparare si randament pentru toate emisiunile de certificate de depozit aflate in circulatie.
  (2) Prin cotatia informativa se indica un pret la care cel ce coteaza este dispus sa vanda sau sa cumpere.
  (3) Cotatia ferma reprezinta o obligatie asumata de a incheia tranzactia la clauzele standard sau negociate in cazul in care cotatia este acceptata.
  (4) La solicitare, pe piata secundara a certificatelor de depozit este obligatorie oferirea de cotatii ferme de vanzare-cumparare de catre participantii carora le-au fost solicitate. In situatia in care cotatia ferma este acceptata, tranzactia este considerata incheiata si se executa neconditionat.

  Art. 22
  Cotatiile trebuie sa se publice simultan ca randament la maturitate si ca pret exprimat procentual cu trei zecimale.

  Art. 23
  Pentru o emisiune, cantitatea minima a certificatelor de depozit pentru care se va publica o cotatie ferma este de cinci ori valoarea nominala individuala a acestora. Cantitatile pentru care se vor publica cotatii ferme/informative vor fi multipli de cinci ai valorii nominale individuale si vor fi exprimate in valoare nominala.

  Art. 24
  Participantul care a solicitat o cotatie ferma trebuie sa raspunda prompt, indiferent daca va incheia sau nu tranzactia.

  Art. 25
  In procesul de negociere bilaterala, cotatia pentru care au fost afisate numai identificatorul emisiunii, randamentul si pretul este indicativa si se refera la o tranzactie spot, iar cantitatea oferita reprezinta cantitatea minima tranzactionabila valabila.

  Art. 26
  Participantii care doresc sa deruleze tranzactii cu alte scadente decat spot sau pentru o alta cantitate, multiplu al cantitatii minime tranzactionabile, vor specifica explicit acest lucru la solicitarea unei cotatii.

  Art. 27
  Participantii pe piata secundara vor raporta Directiei plati - Serviciul depozitare si decontare instrumente financiare din cadrul Bancii Nationale a Romaniei orice actiune de natura a pune in pericol integritatea sau reputatia pietei secundare a certificatelor de depozit, cum ar fi, de exemplu (fara a se limita insa la acestea):
  a) publicarea de cotatii ferme si retragerea imediata a acestora ca urmare a intentiei de a nu tranzactiona la pretul astfel afisat;
  b) publicarea unor cotatii ferme nerealiste, pentru care nu exista intentia onorarii obligatiilor sau destinate sa induca confuzie in randul celorlalti participanti.

  Art. 28
  Banca Nationala a Romaniei va monitoriza activitatea participantilor pe piata secundara din punct de vedere al indeplinirii obligatiilor de cotare.

  Incheierea si confirmarea tranzactiilor

  Art. 29
  Tranzactiile intre participanti se incheie telefonic, prin telex, Reuters dealing sau prin alte sisteme de tranzactionare agreate de Banca Nationala a Romaniei.

  Art. 30
  O tranzactie se considera incheiata in momentul in care pretul si toti ceilalti termeni ai tranzactiei au fost agreati, prin intermediul mijloacelor specificate la art. 29, de catre partile implicate in tranzactie.

  Art. 31
  Tranzactia se confirma letric, prin telex, e-mail, fax, electronic, SWIFT sau prin alte mijloace agreate de parti. Confirmarea tranzactiei reprezinta dovada incheierii tranzactiei, insa aceasta nu poate inlocui termenii agreati ai tranzactiei.

  Art. 32
  (1) Confirmarile trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente:
  a) ISIN;
  b) data incheierii tranzactiei;
  c) data decontarii tranzactiei;
  d) tipul tranzactiei;
  e) cantitatea tranzactionata exprimata ca valoare nominala;
  f) suma de decontat;
  g) conturile din/in care se va efectua decontarea fondurilor;
  h) pretul brut;
  i) pretul net;
  j) randamentul tranzactiei (dupa caz).
  (2) In cazul tranzactiilor repo/reverse repo confirmarile vor contine suplimentar urmatoarele elemente:
  a) scadenta celui de-al doilea pas;
  b) suma de decontat aferenta celui de-al doilea pas;
  c) rata repo.
  (3) Dupa confirmare, operatiunea va fi cat mai curand posibil decontata in sistemul SaFIR conform regulilor de sistem ale acestuia.

  Art. 33
  Compartimentul de procesare posttranzactionare al participantilor trebuie sa asigure emiterea si verificarea confirmarilor de tranzactionare. Compartimentul de procesare posttranzactionare are obligatia de a transmite confirmarile in cel mai scurt timp posibil dupa incheierea unei tranzactii, dar nu mai tarziu de sfarsitul zilei.

  Art. 34
  In cazul in care confirmarea primita de la contrapartida contine informatii eronate, trebuie solicitata o noua confirmare.

  Raportarea tranzactiilor

  Art. 35
  La sfarsitul fiecarei zile de tranzactionare participantii au obligatia de a transmite lista tuturor tranzactiilor incheiate catre Directia plati - Serviciul depozitare si decontare instrumente financiare din cadrul Bancii Nationale a Romaniei.

  Art. 36
  (1) Tranzactiile vor fi raportate de catre participanti in ziua in care acestea se incheie, indiferent de scadenta tranzactiei, in intervalul orar 16,00-18,00.
  (2) Raportarea se va transmite sub forma unui fisier Excel folosind serviciul de posta electronica securizata Lotus Notes, in conformitate cu prevederile din anexa nr. 2.

  Art. 37
  Raportarile vor contine detaliile tuturor categoriilor de tranzactii prevazute in tabelul 1 din anexa nr. 2.

  Publicarea pretului mediu zilnic

  Art. 38
  (1) Determinarea pretului mediu zilnic pentru emisiunile de certificate de depozit se poate realiza astfel:
 • pe baza tranzactiilor spot incheiate sau a cotatiilor aferente tranzactiilor spot publicate de participanti;
 • prin alte proceduri, comunicate in prealabil de Banca Nationala a Romaniei.
  (2) In acest scop, Banca Nationala a Romaniei poate solicita participantilor pe piata secundara a certificatelor de depozit publicarea de cotatii ferme sau indicative pentru una sau mai multe emisiuni de certificate de depozit.

  Art. 39
  Determinarea si publicarea pretului mediu zilnic pentru fiecare emisiune de certificate de depozit se realizeaza in fiecare zi bancara, dupa inchiderea pietei secundare, de catre Directia plati - Serviciul depozitare si decontare instrumente financiare din cadrul Bancii Nationale a Romaniei.

  Interdictii, sanctiuni si solutionarea diferendelor

  Art. 40
  Diseminarea de informatii, prin orice mijloace, care ofera sau sunt in masura a oferi indicatii false sau inselatoare cu privire la tranzactii cu certificate de depozit este strict interzisa.

  Art. 41
  Partile implicate vor depune toate diligentele pentru solutionarea pe cale amiabila a diferendelor aparute in aplicarea prevederilor prezentului ordin.

  Art. 42
  (1) Partile implicate pot sa isi solutioneze diferendele aparute in aplicarea prevederilor prezentului ordin apeland la structura din cadrul Bancii Nationale a Romaniei, respectiv Directia plati, daca au epuizat toate posibilitatile de solutionare pe cale amiabila.
  (2) In astfel de cazuri, partile trebuie sa recunoasca in scris acceptarea neconditionata a deciziei de solutionare a diferendului adoptate de Banca Nationala a Romaniei.


  Capitolul III - Dispozitii tranzitorii si finale


  Art. 43
  (1) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
  (2) Prezentul ordin intra in vigoare la data de 23 octombrie 2006.
  (3) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga orice alte dispozitii contrare.


  [Anexele 1 si 2 nu sunt reproduse in acest material. Pentru consultarea lor va recomandam Serviciul Indaco Lege]  Poate fi de interes si:
  Legea 275/2017 pentru aprobarea OG 23/2017 privind plata defalcata a TVA
  OUG 27/2017 pentru adoptarea unor masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta nr 27/2017
  Legea 77/2016 privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite. Darea in plata
  HG 392/2014 privind aprobarea elementelor tehnice si modalitatea de stabilire a despagubirilor pentru persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. ? S.A. in vederea achizitionarii de autoturisme, precum si
  Ordin 656/2014 privind aprobarea Procedurii de solicitare si punere la dispozitia Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar a imprumuturilor de la Guvern
  Legea 332/2013 pentru aprobarea OG 20/2013 privind reglementarea unor masuri necesare derularii proiectelor cu finantare nerambursabila din Programul National de Dezvoltare Rurala. Lege nr. 332/2013
  Regulament BNR nr. 17/2012 privind unele conditii de creditare
  Ordin nr. 17/2012 privind functionarea sistemului de plati TARGET2-Romania
  OUG 73/2012 pentru modificarea pct. II al anexei nr. 1 la OUG 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori. Ordonata de urgenta 73/2012
  Legea 183/2012 pentru modificarea si completarea OUG 98/2006 privind supravegherea suplimentara a institutiilor de credit, a societatilor de asigurare si/sau de reasigurare, a societatilor de servicii de investitii financiare si a societatilor de adm
  Circulara nr. 26/2012 privind ratele dobanzilor penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii in valuta incepand cu perioada de aplicare 24 august 23 septembrie 2012
  Circulara BNR nr. 25/2012 privind ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii incepand cu perioada de aplicare 24 iulie 23 august 2012
  Comunicat nr. 1/2012 privind lista institutiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar ai caror deponenti beneficiaza de garantarea, prin plata de compensatii, a depozitelor constituite de acestea
  Ordinul 27/2011 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene
  Legea 287/2011 privind unele masuri referitoare la organizarea activitatii de punere in executare a creantelor apartinand institutiilor de credit si institutiilor financiare nebancare. Legea 287/2011
  Legea 127/2011 privind activitatea de emitere de moneda electronica. Emiterea de moneda electronica
  Legea 76/2011 pentru aprobarea OUG 69/2010 privind reabilitarea termica a cladirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentala. Lege nr. 76/2011
  Legea 288/2010 pentru aprobarea OUG 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori. Lege nr. 288/2010
  HG 1235/2010 privind aprobarea realizarii Sistemului national electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar. Hotararea 1235/2010
  OUG 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori. Ordonanta de Urgenta 50/2010
  Codul insolventei. Legea nr. 85/2014. Comentariu pe articole. Editia 5
  Turcu Ion

  Pret: 169 lei
  143.65 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  79 useri online

  Useri autentificati: