DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  


Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 2599/2008 privind aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentand diferente de accize pentru motorina livrata cu acciza redusa[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 641 din 08/09/2008

Ministerul Economiei si Finantelor

In temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 804/2008 privind aprobarea nivelului si a conditiilor de aplicare a accizei reduse la motorina achizitionata in perioada august-decembrie 2008 in vederea utilizarii in agricultura si ale art. 117 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul economiei si finantelor emite urmatorul ordin:

Art. 1
Se aproba Procedura de restituire a sumelor reprezentand diferente de accize pentru motorina livrata cu acciza redusa, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia de supraveghere accize si operatiuni vamale, Directia generala trezorerie si contabilitate publica, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, directiile generale ale finantelor publice judetene si organele fiscale subordonate vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Procedura de restituire a sumelor reprezentand diferente de accize pentru motorina livrata cu acciza redusa


1. Prezenta procedura reglementeaza restituirea sumelor reprezentand diferente de accize pentru motorina livrata cu acciza redusa, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 804/2008 privind aprobarea nivelului si a conditiilor de aplicare a accizei reduse la motorina achizitionata in perioada august-decembrie 2008 in vederea utilizarii in agricultura, denumita in continuare hotarare.
2. Restituirea acestor sume furnizorilor de motorina cu acciza redusa, indreptatiti sa solicite si sa primeasca de la bugetul de stat diferenta de accize potrivit prevederilor art. 3 din hotarare, se face in conformitate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la cererea furnizorilor - persoane juridice, denumiti in continuare furnizori.
3. In vederea identificarii sumelor la restituirea carora furnizorii sunt indreptatiti, conform legii, acestia depun cereri de confirmare a cantitatilor de motorina livrata cu acciza redusa prin statiile proprii si punctele de distribuire a combustibililor pentru motor, al caror model este prezentat in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta procedura.
4. Cererile de confirmare a cantitatii totale de motorina livrata cu acciza redusa se depun de catre furnizori, in temeiul prevederilor art. 10 alin. (2) din hotarare, pana la data de 10 a lunii urmatoare celei in care a fost livrata motorina, la directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene sau a municipiului Bucuresti care au emis adeverintele, dupa caz.
5. Furnizorul va anexa la fiecare cerere de confirmare a cantitatii de motorina livrata cu acciza redusa prin statiile proprii ori punctele de distribuire, depusa la una dintre directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala, copia facturii de livrare a motorinei, precum si totalitatea adeverintelor aferente, emise de acea structura beneficiarilor si colectate in luna anterioara, pe masura livrarii motorinei in cauza de catre toate statiile proprii ori punctele de distribuire.
6.1. Dupa verificarea autenticitatii adeverintelor anexate la cererea furnizorului, directia pentru agricultura si dezvoltare rurala care a emis adeverintele confirma cantitatea totala de motorina livrata cu acciza redusa de catre furnizor beneficiarilor, in luna anterioara, prin statiile ori punctele sale de distribuire, si emite, potrivit dispozitiilor art. 10 alin. (3) din hotarare, o adeverinta al carei model este prezentat in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezenta procedura.
6.2. De realitatea si exactitatea datelor privind consumurile specifice de carburant si suprafetele cultivate raspund directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz.
7. Dupa primirea adeverintelor de certificare a cantitatii totale de motorina cu acciza redusa livrata de catre furnizor prin statiile proprii si punctele de distribuire a combustibililor pentru motor, acesta depune la registratura organului fiscal in administrarea caruia se afla, denumit in continuare organ fiscal competent, o cerere de restituire a sumelor reprezentand diferente de accize pentru motorina livrata cu acciza redusa, al carei model este prevazut in anexa nr. 3, care face parte integranta din prezenta procedura.
8. Cererea de restituire se depune la organul fiscal competent, in cadrul termenului legal de prescriptie a dreptului de a solicita restituirea unor sume de la buget, in conformitate cu prevederile art. 135 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
9. In cererea de restituire furnizorul va indica, in mod obligatoriu, cantitatea de motorina cu acciza redusa a carei livrare a fost certificata de directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala, suma solicitata la restituire, precum si contul bancar in care doreste virarea sumei de restituit.
10. La cererea de restituire prevazuta la pct. 7 furnizorul va anexa, in original, adeverintele de certificare a cantitatilor de motorina cu acciza redusa livrata, emise in conditiile legii, impreuna cu o situatie centralizatoare din care sa rezulte cantitatea totala de motorina cu acciza redusa a carei livrare a fost certificata, precum si suma solicitata la restituire.
11. Dupa inregistrare, cererea de restituire, impreuna cu documentatia anexata la aceasta, va fi repartizata compartimentului cu atributii de compensare/restituire, denumit in continuare compartiment de specialitate, care va verifica:
a) concordanta datelor inscrise in adeverintele emise de directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala cu datele inscrise in situatia centralizatoare si in cererea de restituire;
b) datele din evidenta analitica pe platitori - persoane juridice referitoare la furnizor, sub aspectul existentei eventualelor obligatii fiscale restante inregistrate de catre acesta.
12. Cererea de restituire si documentatia aferenta, in original, se transmit, dupa caz, directiei pentru accize si operatiuni vamale competente din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor, Garzii Financiare ori structurilor de control ale administratiilor fiscale competente, in vederea efectuarii verificarilor si confirmarii realitatii operatiunilor de livrare a motorinei cu acciza redusa si a cantitatilor livrate.
13.1. Rezultatele verificarilor efectuate vor fi transmise compartimentelor de specialitate din cadrul organelor fiscale competente, care le-au solicitat, impreuna cu cererea de restituire si cu documentatia aferenta primita.
13.2. In cazul in care in urma verificarilor efectuate potrivit prevederilor pct. 12 rezulta diferente privind cantitatea totala de motorina cuprinsa in cererea furnizorului si cantitatea totala de motorina livrata constatata de organul de control sau nu se constata realitatea derularii operatiunilor de livrare de motorina cu acciza redusa, acestea vor fi mentionate in actul de constatare intocmit de organul de control, care va propune, dupa caz, continuarea investigatiilor prin programarea inspectiei fiscale.
13.3. In situatia in care se confirma realitatea privind derularea operatiunilor de livrare a motorinei cu acciza redusa si cantitatile livrate si inscrise in evidentele furnizorului, se va propune organului fiscal competent restituirea.
14. Furnizorii vor tine evidenta operatiunilor de livrare a motorinei cu acciza redusa intr-un registru separat, al carui model este prevazut in anexa nr. 4, care face parte integranta din prezenta procedura. Pentru derularea cu celeritate a verificarilor, furnizorii sunt obligati sa pastreze toate documentele justificative aferente livrarilor de motorina cu acciza redusa.
15. Termenul de solutionare a cererii de restituire este de 45 de zile de la data inregistrarii acesteia la organul fiscal competent, conform dispozitiilor art. 70 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
16. Dupa confirmarea sumelor de restituit conform pct. 13, in situatia in care, la verificarea datelor din evidenta analitica pe platitori - persoane juridice, compartimentul de specialitate constata existenta unor obligatii fiscale restante ale furnizorului, sumele solicitate se restituie numai dupa efectuarea compensarii acestora, in conformitate cu prevederile art. 117 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
17. Compensarea obligatiilor fiscale restante inregistrate de furnizor se realizeaza prin intocmirea Notei privind compensarea obligatiilor fiscale - cod M.F.P. - A.N.A.F. 14.13.41.99.
18. In situatia in care suma de restituit este mai mare decat cuantumul obligatiilor fiscale restante ale furnizorului, se efectueaza compensarea pana la concurenta obligatiilor fiscale restante, iar diferenta rezultata se restituie acestuia. Pentru restituirea diferentei va fi aplicata procedura prevazuta de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.899/2004 pentru aprobarea Procedurii de restituire si de rambursare a sumelor de la buget, precum si de acordare a dobanzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depasirea termenului legal, prin intocmirea, in 3 exemplare, a Deciziei de restituire si a Notei privind restituirea/rambursarea unor sume - cod M.F.P. - A.N.A.F. 14.13.41.99/a.
19. Nota de compensare si/sau Nota privind restituirea/ rambursarea unor sume, dupa caz, se transmit/se transmite la unitatea Trezoreriei Statului competenta, in scopul efectuarii operatiunilor de compensare si/sau de restituire.
20. Compensarea si/sau restituirea sumei solicitate se efectueaza din contul de venituri al bugetului de stat 20.14.01.49 "Venituri ale bugetului de stat - accize de restituit/de compensat din vanzarea de motorina", codificat cu codul de identificare fiscala al furnizorului.
21. Restituirea se efectueaza in contul bancar indicat de furnizor prin cererea sa.
22. Dupa efectuarea compensarii si/sau a restituirii, dupa caz, unitatea Trezoreriei Statului pastreaza un exemplar al Notei de compensare si/sau al Notei privind restituirea/rambursarea unor sume si le transmite pe celelalte doua organului fiscal competent, in termen de 3 zile de la efectuarea operatiunilor, in vederea inregistrarii acestora in evidenta analitica pe platitori - persoane juridice.
23. Dupa efectuarea compensarii/restituirii, compartimentul de specialitate va transmite furnizorului, in termenul prevazut de lege, un exemplar al Notei de compensare si/sau al Notei privind restituirea/rambursarea unor sume.
24. Compartimentul de specialitate va intocmi un dosar complet pentru operatiunea de restituire, care va cuprinde:
 • cererea furnizorului;
 • documentatia care a stat la baza acesteia;
 • rezultatele verificarilor;
 • nota de compensare si/sau nota de restituire, dupa caz, confirmate de unitatea de trezorerie si contabilitate publica.
  25. Dosarele pentru solutionarea solicitarilor furnizorilor, intocmite potrivit prevederilor prezentei proceduri, se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.


  ANEXA Nr. 1 la procedura


  CERERE
  de confirmare a cantitatii de motorina livrata cu acciza redusa
  Nr. ........... din ziua ...... luna ....... anul .........

  Catre Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala ......................
  Furnizorul ....................................................., (denumirea) CUI ........................................., cu domiciliul fiscal in localitatea ..........................., str. ................................. nr. ......, bl. ......, sc. ........., et. ......., ap. ........, sectorul/judetul .................., telefon ..................., va solicitam prin prezenta, in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 804/2008 privind aprobarea nivelului si a conditiilor de aplicare a accizei reduse la motorina achizitionata in perioada august-decembrie 2008 in vederea utilizarii in agricultura, confirmarea cantitatii de motorina livrata cu acciza redusa de societatea noastra, in cursul lunii ............./2008, prin propriile statii si puncte de distribuire, in baza adeverintelor eliberate de dumneavoastra si anexate in original la prezenta cerere.

  Numele si prenumele administratorului .......................
  Semnatura ..................


  ANEXA Nr. 2 la procedura


  Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala
  a Judetului .........................../a Municipiului Bucuresti

  ADEVERINTA
  privind certificarea cantitatii totale de motorina livrata
  cu acciza redusa
  Nr. ................./data ......................

  Catre
  Solicitant ........................................, (denumirea furnizorului) cu domiciliul fiscal in localitatea ........................................, str. ........................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ....., judetul/sectorul ..........................., avand C.U.I. ..................
  In baza Cererii dumneavoastra nr. .................../data ............... si a verificarilor efectuate, se certifica livrarea prin statiile proprii ori punctele de distribuire, in cursul lunii ................................... a anului 2008, a cantitatii totale de ........................... litri motorina cu acciza redusa.

  Director executiv,
  Numele si prenumele ...........................
  Semnatura
  ...............................
  L. S.

  Verificat/Intocmit
  Functia ....................................
  Numele si prenumele ........................
  Data .......................................


  ANEXA Nr. 3 la procedura


  CERERE
  de restituire a sumelor reprezentand diferente de accize pentru
  motorina livrata cu acciza redusa
  Nr. ........... din ziua ... luna ............ anul ........

  Catre ....................................................................... (organul fiscal competent)
  Contribuabilul ................................................. (denumirea), CUI .................................., cu domiciliul fiscal in localitatea ................................................................., str. ........................... nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ....., ap. ....., sectorul/judetul ..........................., telefon ..........................., va solicitam prin prezenta, in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 804/2008 privind aprobarea nivelului si a conditiilor de aplicare a accizei reduse la motorina achizitionata in perioada august-decembrie 2008 in vederea utilizarii in agricultura, restituirea sumei de ........................... lei, reprezentand diferente de accize pentru motorina livrata cu acciza redusa de societatea noastra, in cursul lunii .........................../2008, prin punctul/punctele de distribuire, pentru cantitatea totala de ........................... litri motorina.
  In sprijinul cererii noastre anexam, in original:
  1. adeverinta nr. .../...,.... 2008, emisa de ...........................;
  2. adeverinta nr. .../...,.... 2008, emisa de ...........................;
  3. adeverinta nr. .../...,.... 2008, emisa de ........................... .

  Numele si prenumele administratorului ...........................

  Semnatura
  ...........................


  ANEXA Nr. 4 la procedura

  REGISTRUL
  privind evidenta operatiunilor de livrare a motorinei cu acciza redusa 
  
  
    Statia .................................. (numele statiei; adresa statiei) 
    
  +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
  ¦  ¦    ¦       ¦    ¦Numele/Denumirea¦    ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦      ¦      ¦
  ¦  ¦    ¦       ¦    ¦ prestatorului ¦    ¦      ¦Cantitatea ¦     ¦      ¦    ¦ Seria si ¦      ¦
  ¦Nr. ¦ Data ¦  Numele/  ¦    ¦ (in cazul in ¦Nr./data¦ Nr./data ¦ aprobata ¦Cantitatea¦ Numele/ ¦    ¦ nr. BI/CI ¦ Semnatura ¦
  ¦crt.¦livrarii¦ Denumirea  ¦CNP/CUI¦ care motorina ¦facturii¦adeverintei¦(cantitatea¦ efectiv ¦ Denumirea ¦CNP/CUI¦  al/a  ¦delegatului¦
  ¦  ¦    ¦beneficiarului¦    ¦este ridicata de¦    ¦      ¦  din  ¦ livrata ¦delegatului¦    ¦delegatului¦      ¦
  ¦  ¦    ¦       ¦    ¦un prestator de ¦    ¦      ¦adeverinta)¦     ¦      ¦    ¦      ¦      ¦
  ¦  ¦    ¦       ¦    ¦  servicii)  ¦    ¦      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦      ¦      ¦
  +----+--------+--------------+-------+----------------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+-------+-----------+-----------¦
  +----+--------+--------------+-------+----------------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+-------+-----------+-----------¦
  +----+--------+--------------+-------+----------------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+-------+-----------+-----------¦
  +----+--------+--------------+-------+----------------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+-------+-----------+-----------¦
  +----+--------+--------------+-------+----------------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+-------+-----------+-----------¦
  +----+--------+--------------+-------+----------------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+-------+-----------+-----------¦
  +----+--------+--------------+-------+----------------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+-------+-----------+-----------¦
  +----+--------+--------------+-------+----------------+--------+-----------+-----------+----------+-----------+-------+-----------+-----------¦
  +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
   
  
  

  Poate fi de interes si:
  Ordin 166/2015 pentru aprobarea nivelului accizei specifice la tigarete
  Legea 69/2014 privind aprobarea OG 28/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. Lege nr. 69/2014
  OUG 14/2014 pentru completarea art. 176 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Ordonanta de urgenta nr. 14/2014
  OUG 8/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative si alte masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 8/2014
  Ordin nr. 3136/2013 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui ANAF nr. 1950/2012 privind aprobarea modulului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau r
  OG 28/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. Ordonanta nr. 28/2013
  HG 613/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin HG 44/2004. Hotarare nr. 613/2013
  Ordin 231/2013 privind aprobarea Procedurii si conditiilor de restituire a accizei si a taxei pe valoarea adaugata aferente produselor comercializate prin magazinele duty-free
  HG 50/2013 pentru aprobarea accizei specifice in echivalent euro pe 1.000 de tigarete. Hotarare 50/2013
  OUG 87/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Ordonanta de urgenta nr. 87/2012
  OUG 68/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative si reglementarea unor masuri financiar-fiscale. Ordonanta de Urgenta nr. 68/2012
  Ordin nr. 1087/2012 pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind depunerea online a declaratiilor privind situatia achizitiilor si livrarilor de produse accizabile utilizand aplicatia EMCS-RO STOCURI
  Ordinul nr. 208/2012 pentru aprobarea unor proceduri aplicabile operatorilor economici in domeniul produselor accizabile
  OUG 125/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Ordonanta de urgenta nr. 125/2011
  Ordin 1907/2010 privind nivelul accizei minime pentru tigarete
  OUG 54/2010 privind unele masuri pentru combaterea evaziunii fiscale. Ordonanta de Urgenta nr. 54/2010
  HG 1626/2009 privind structura accizei totale exprimate in echivalent euro pentru 1.000 tigarete. Hotararea nr. 1626/2009
  Lege 343/2009 privind aprobarea OUG 200/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
  Ordin nr. 2524/2009 privind nivelul accizei minime pentru tigarete. Acciza tigari
  HG 960/2009 privind structura accizei totale exprimata in echivalent euro pentru 1000 de tigarete
  Tratat de fiscalitate practica. Optimizare fiscala
  Adrian Benta, Mihaela Benta, Dragos Patroi

  Pret: 79.9 lei
  68 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  38 useri online

  Useri autentificati: