DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 1338/2008 pentru aprobarea Procedurii privind indrumarea si asistenta contribuabililor de catre organele fiscale

[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 706 din 17/10/2008

Agentia Nationala de Administrare Fiscala

In temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 7 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

Art. 1
Se aproba Procedura privind indrumarea si asistenta contribuabililor de catre organele fiscale, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga orice alte dispozitii contrare.

Art. 3
Directia de indrumare si asistenta a contribuabililor, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si, dupa caz, celelalte directii (generale) de specialitate din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Procedura privind indrumarea si asistenta contribuabililor de catre organele fiscale, 2008Capitolul I - Structurile de indrumare si asistenta a contribuabililor


Art. 1
(1) Activitatea de indrumare si asistenta a contribuabililor in domeniul fiscal este coordonata astfel:
a) la nivel central, de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, denumita in continuare ANAF, prin Directia de indrumare si asistenta a contribuabililor;
b) la nivel judetean si al municipiului Bucuresti, de directiile generale ale finantelor publice, denumite in continuare DGFP, judetene si a municipiului Bucuresti, prin serviciile/birourile de asistenta a contribuabililor.
(2) Indrumarea si asistenta contribuabililor in domeniul fiscal se asigura de catre urmatoarele structuri:
a) Directia generala de administrare a marilor contribuabili, denumita in continuare DGAMC, prin serviciul de asistenta pentru mari contribuabili;
b) DGFP judetene si a municipiului Bucuresti, prin serviciile/ birourile de asistenta a contribuabililor;
c) administratiile finantelor publice, denumite in continuare AFP, municipale/orasenesti/comunale si AFP ale sectoarelor municipiului Bucuresti, prin serviciile/birourile/compartimentele de asistenta a contribuabililor sau serviciile/birourile/ compartimentele cu atributii in domeniul asistentei, potrivit regulamentului de organizare si functionare, dupa caz;
d) AFP pentru contribuabili mijlocii, prin birourile/ compartimentele de asistenta a contribuabililor;
e) Centrul de asistenta a contribuabililor.


Capitolul II - Sfera de cuprindere a activitatii de indrumare si asistenta a contribuabililor


Art. 2
(1) Indrumarea si asistenta contribuabililor constau in furnizarea de informatii cu caracter general in legatura cu modul in care acestia trebuie sa procedeze pentru a beneficia de un drept fiscal sau pentru a se conforma unei obligatii fiscale.
(2) Sfera activitatii de indrumare si asistenta cuprinde impozitele, taxele, contributiile sociale si alte venituri bugetare administrate de ANAF.
(3) Indrumarea si asistenta oferite contribuabililor nu includ furnizarea de informatii care se incadreaza in una dintre categoriile urmatoare:
a) informatii solicitate in perioada in care contribuabilul este supus inspectiei fiscale si in legatura cu aceasta;
b) informatii in legatura cu solutionarea unor problematici care fac obiectul unor contestatii formulate impotriva actelor administrative fiscale;
c) informatii prin care se sugereaza sau se prezinta modalitati de optimizare a sarcinii fiscale;
d) informatii care nu intra in sfera de competenta a ANAF;
e) informatii care contravin principiului secretului fiscal;
f) informatii in legatura cu reclamatiile privind incalcarea prevederilor codurilor de conduita de catre personalul angajat in cadrul unitatilor fiscale;
g) informatiile de interes public solicitate in baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
h) alte informatii a caror furnizare este interzisa, conform legislatiei in vigoare.


Capitolul III - Dispozitii generale


Art. 3
(1) Pentru a beneficia de asistenta, contribuabilii se pot adresa cu cereri organelor fiscale prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a), c) sau d), dupa caz, in conformitate cu prezenta procedura.
(2) Cererile care fac obiectul prezentei proceduri, transmise eronat de contribuabili direct structurilor prevazute la art. 1 alin. (1) lit. a) sau alin. (2) lit. b), vor fi retransmise organelor fiscale subordonate acestora, in vederea formularii raspunsului.
(3) Totodata, contribuabilii vor fi instiintati in mod corespunzator.

Art. 4
Serviciile/birourile/compartimentele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a), c) si d) vor analiza cererile contribuabililor si in situatia in care raspunsul la problematica fiscala solicitata exista in baza de date cu intrebari si raspunsuri a ANAF il vor comunica contribuabililor.

Art. 5
In situatia in care raspunsul la problematica fiscala solicitata nu exista in baza de date cu intrebari si raspunsuri a ANAF, dar se regaseste in mod explicit in reglementarile legale, serviciile/birourile/compartimentele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a), c) si d) vor formula raspunsul si il vor comunica contribuabilului.

Art. 6
(1) In alte situatii decat cele prevazute la art. 4 si 5, serviciile/birourile/compartimentele respective vor transmite pe cale ierarhica, spre analiza si solutionare, cererile primite de la contribuabili.
(2) Dupa solutionarea cererilor potrivit prevederilor alin. (1), raspunsurile in legatura cu acestea vor fi comunicate, pe cale ierarhica, structurilor solicitante.
(3) Serviciile/birourile/compartimentele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a), c) si d) vor comunica contribuabililor raspunsurile solicitate.

Art. 7
(1) Asistenta privind contributiile sociale si alte venituri bugetare administrate de ANAF se acorda conform prevederilor art. 4 si 5.
(2) In celelalte situatii decat cele mentionate la alin. (1), asistenta se acorda pe baza punctelor de vedere solicitate institutiilor care au elaborat reglementarile specifice domeniilor respective, dupa caz.

Art. 8
Solutionarea cererilor contribuabililor se realizeaza cu respectarea termenelor prevazute de lege.

Art. 9
(1) In situatia in care contribuabilii considera ca raspunsurile primite de la structurile prevazute la art. 1 alin. (2) lit. c) si d) nu rezolva problematica solicitata, acestia se pot adresa structurilor prevazute la art. 1 alin. (2) lit. b), anexand copia intrebarii si a raspunsului primit. In caz contrar, li se va solicita completarea cererilor in mod corespunzator.
(2) Structurile prevazute la art. 1 alin. (2) lit. b) vor formula si vor transmite raspunsul contribuabililor.
(3) Daca contribuabilii considera ca raspunsurile primite de la structurile prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a) si b) nu rezolva problematica solicitata, atunci acestia se pot adresa structurii prevazute la art. 1 alin. (1) lit. a), anexand copia intrebarii si a raspunsului primit. In caz contrar, li se va solicita completarea cererilor in mod corespunzator.
(4) Structura prevazuta la art. 1 alin. (1) lit. a) va formula si va transmite raspunsul contribuabilului, pe baza punctului de vedere al directiilor de specialitate, dupa caz, precum si structurilor prevazute la art. 1 alin. (2).

Art. 10
Structurile prevazute la art. 1 vor lua masuri pentru instruirea si informarea corespunzatoare a personalului in legatura cu continutul solutiilor si raspunsurilor, in vederea aplicarii unitare a acestora.

Art. 11
Structurile de indrumare si asistenta a contribuabililor prevazute la art. 1 alin. (2) sunt obligate sa dispuna masuri in vederea eficientizarii activitatii de asistenta a contribuabililor, potrivit dispozitiilor conducerii ANAF.

Art. 12
Directia de indrumare si asistenta a contribuabililor va lua masuri de mediatizare a problematicii fiscale, prin intermediul bazei de date cu intrebari si raspunsuri a ANAF si/sau al portalului ANAF, precum si prin alte modalitati adecvate de difuzare in presa scrisa si audiovizuala, cu respectarea confidentialitatii datelor in domeniul impozitelor si taxelor.


Capitolul IV - Modalitati de indrumare si acordare a asistentei

1. Indrumarea si asistenta acordate direct la sediul unitatii fiscale

Art. 13
Indrumarea si asistenta acordate direct la sediul unitatii fiscale se realizeaza la serviciile/birourile/ compartimentele prevazute la art. 1 alin. (2), dupa caz, care au competenta de administrare conform prevederilor Codului de procedura fiscala.
2. Indrumarea si asistenta acordate in scris

Art. 14
(1) Cererile formulate de catre contribuabili in vederea acordarii asistentei in scris vor include in mod obligatoriu urmatoarele date de identificare: numele si prenumele sau denumirea societatii, domiciliul fiscal, precum si codul de identificare fiscala.
(2) Cererile contribuabililor vor fi semnate de catre acestia sau de reprezentantii legali ai acestora.

Art. 15
Serviciile/birourile/compartimentele prevazute la art. 1 alin. (2) pot solicita contribuabililor informatii, explicatii, precum si documentele necesare formularii de raspunsuri la solicitarile acestora.

Art. 16
(1) Toate adresele privind problematica fiscala primite de structura prevazuta la art. 1 alin. (1) lit. a) de la diferite autoritati publice centrale sau locale (Guvern, Parlament, consilii locale etc.), sindicate sau patronate, prin care se solicita solutionarea problematicii fiscale ridicate de contribuabili, vor fi transmise, in vederea solutionarii, structurilor prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a) sau b), dupa caz.
(2) Dupa solutionare, structurile prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a) sau b) vor transmite structurii prevazute la art. 1 alin. (1) lit. a) copia raspunsului catre contribuabil in vederea informarii corespunzatoare a autoritatii solicitante.
3. Indrumarea si asistenta acordate prin e-mail

Art. 17
Structurile care coordoneaza activitatea de indrumare si asistenta prevazuta la art. 1 alin. (1) sunt obligate sa mediatizeze adresele de e-mail de la care se acorda asistenta, prin mijloace adecvate de difuzare in presa scrisa si audiovizuala, inclusiv pe site-ul propriu si pe portalul ANAF.

Art. 18
In cazul in care structura careia contribuabilul trebuie sa i se adreseze, in conformitate cu prevederile art. 3, nu are la dispozitie acest mijloc de comunicare, contribuabilul se poate adresa structurii ierarhic superioare, urmand a primi raspuns direct de la aceasta.

Art. 19
(1) Pentru a beneficia de asistenta prin e-mail, contribuabilii vor formula solicitarea in mod clar si concis si vor include datele de identificare prevazute la art. 14 alin. (1).
(2) In situatia in care mesajul nu respecta conditiile mentionate la alin. (1), contribuabilii vor fi instiintati in aceeasi zi despre necesitatea reformularii acestuia.
4. Indrumarea si asistenta prin telefon

Art. 20
Pentru a beneficia de asistenta prin telefon, contribuabilii se pot adresa, prin intermediul liniilor telefonice alocate in acest scop, astfel:
a) Centrului de asistenta a contribuabililor;
b) serviciilor/birourilor/compartimentelor de indrumare si asistenta prevazute la art. 1 alin. (2), dupa caz.

Art. 21
Liniile telefonice alocate asistentei contribuabililor vor fi mediatizate prin toate mijloacele disponibile.

Art. 22
In cazul in care in timpul convorbirii telefonice se constata ca problematica fiscala solicitata prezinta un grad ridicat de complexitate si dificultate, contribuabilul este indrumat catre celelalte modalitati de acordare a asistentei, potrivit prevederilor prezentului capitol.Poate fi de interes si:
Legea 4/2016 pentru aprobarea OUG 44/2015 privind acordarea unor facilitati fiscale. Lege nr. 4/2016
HG 1000/2015 privind faptele pentru care se inscriu informatii in cazierul fiscal al contribuabililor, potrivit legislatiei in vigoare. Hotarare nr. 1000/2015
OUG 6/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Ordonanta de urgenta nr. 6/2015
Ordin 468/2015 pentru aprobarea Procedurii de administrare si monitorizare a contribuabililor mijlocii
OG 4/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Ordonanta nr. 4/2015
Ordin 3093/2014 pentru aprobarea Procedurii privind certificarea modului de indeplinire de catre contribuabili, persoane fizice, obligate sa se asigure in sistemul public de pensii, potrivit prevederilor cap. II din titlul IX^2 al Legii nr. 571/2003
Legea 144/2014 pentru aprobarea OUG 74/2013 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii ANAF, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
Ordin 3001/2014 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.582/2013 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii
OUG 40/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri fiscale. Ordonanta de urgenta 40/2014
Ordin nr. 225/2014 privind modificarea Ordinului presedintelui ANAF 5/2010 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugata formulate de catre persoane impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Ro
OUG 8/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative si alte masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 8/2014
OUG 102/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale. Ordonanta de urgenta nr. 102/2013
OG 16/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. Ordonanta nr. 16/2013
Legea 168/2013 privind aprobarea OG 8/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale. Lege nr. 168/2013
Ordin nr. 504/2013 pentru aprobarea Procedurii privind accesul la informatiile publice prin intermediul serviciului de mesaje scurte SMS
Ordin nr. 393/2013 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala pentru pesoane juridice si fizice, a certificatului de obligatii
Ordin nr. 230/2013 pentru aprobarea Procedurii de accesare a informatiilor cuprinse in dosarul fiscal, puse la dispozitia contribuabililor pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in spatiul privat al contribuabilului
OG 8/2013 pentru modificarea si complearea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale. Ordonanta 8/2013
Ordin 1708/2012 pentru modificarea si completarea unor ordine ale ministrului finantelor publice
Ordin nr. 1951/2012 pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ANAF 1294/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic
TVA national vs. intracomunitar
Patroi Dragos,Cuciureanu Florin,Adrian Benta

Pret: 34.9 lei
29.67 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
49 useri online

Useri autentificati: