DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 819/2008 pentru aprobarea Procedurii privind declararea contribuabililor inactivi[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 404 din 29/05/2008

Agentia Nationala de Administrare Fiscala

In temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotarârea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 78 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

Art. 1
Se aproba Procedura privind declararea contribuabililor inactivi, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
Sediile secundare inregistrate fiscal ale contribuabililor declarati inactivi sunt considerate inactive pe perioada in care contribuabilii care le-au infiintat ramân inactivi.

Art. 3
Declararea contribuabililor inactivi se face cu data publicarii in Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea Listei contribuabililor declarati inactivi.

Art. 4
La publicarea in Monitorul Oficial al României, Partea I, a unui ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea Listei contribuabililor declarati inactivi, cu aceeasi data se anuleaza, din oficiu, inregistrarea in scopuri de TVA a persoanelor impozabile cuprinse in lista.

Art. 5
Evidenta contribuabililor declarati inactivi se publica pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la sectiunea "Informatii publice".

Art. 6
Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7
Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I.


Procedura privind declararea contribuabililor inactivi, 2008


A. PREVEDERI GENERALE
1.1. In evidenta contribuabililor declarati inactivi, potrivit prevederilor art. 78 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, parte componenta a Registrului contribuabililor, sunt inscrisi contribuabilii persoane juridice sau orice alte entitati fara personalitate juridica ce indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii:
 • nu au depus nicio declaratie la doua termene de declarare consecutive;
 • nu li s-a aprobat, la cerere, de catre organul fiscal competent o masura privind indeplinirea obligatiilor fiscale declarative (regim derogatoriu).
  1.2. In sensul prezentului ordin, prin declaratii se intelege formularul 100 "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat", formularul 102 "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale", formularul 103 "Declaratie privind accizele", formularul 300 "Decont de taxa pe valoarea adaugata", formularul 301 "Decont special de taxa pe valoarea adaugata", formularul 390 VIES "Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri" si formularul 394 "Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national".
  2. Declararea contribuabililor inactivi se face incepând cu data publicarii in Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea Listei contribuabililor declarati inactivi.
  3. Contribuabilii declarati inactivi se reactiveaza daca indeplinesc una dintre urmatoarele conditii:
 • li s-a aprobat, la cerere, trecerea in regimul derogatoriu de declarare;
 • si-au indeplinit toate obligatiile declarative.
  4. Reactivarea contribuabililor declarati inactivi se face incepând cu data publicarii in Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea Listei contribuabililor reactivati.
  5. Prezenta procedura se aplica de catre compartimentele cu atributii in domeniul gestionarii registrului contribuabililor si declaratiilor fiscale din cadrul organelor fiscale competente.
  6. Transmiterea listelor prevazute de prezenta procedura intre nivelele ierarhice implicate se face numai in format electronic.

  B. PROCEDURA PRIVIND INSCRIEREA CONTRIBUABILILOR IN EVIDENTA CONTRIBUABILILOR INACTIVI
  1. Lunar, in termen de 15 zile de la expirarea termenului legal de depunere a declaratiilor, organul fiscal competent intocmeste lista contribuabililor care nu si-au indeplinit obligatiile declarative, emite si transmite notificari acestei categorii de contribuabili.
  2. In termen de 15 zile de la data transmiterii notificarilor, organul fiscal competent intocmeste lista contribuabililor care indeplinesc conditiile pentru a fi declarati inactivi, eliminând din lista contribuabililor care nu si-au indeplinit obligatiile declarative acei contribuabili care au depus declaratiile ca urmare a notificarilor primite.
  3. Pentru intocmirea listei prevazute la pct. 2 se au in vedere urmatoarele:
  a) se selecteaza numai acei contribuabili care, la doua termene de declarare consecutive, nu si-au indeplinit niciuna dintre obligatiile declarative inscrise in vectorul fiscal;
  b) nu se selecteaza sediile secundare ale contribuabililor care au numai obligatii de declarare a impozitului pe venitul din salarii.
  4. Lista prevazuta la pct. 2 contine, in mod obligatoriu, urmatoarele informatii:
  a) denumirea contribuabilului;
  b) codul de identificare fiscala;
  c) domiciliul fiscal;
  d) codul de identificare fiscala pentru fiecare sediu secundar inregistrat fiscal al respectivului contribuabil.
  5. In maximum 5 zile de la expirarea termenului prevazut la pct. 2, listele cuprinzând contribuabilii care indeplinesc conditiile pentru a fi declarati inactivi se transmit Directiei generale de tehnologia informatiei.
  6. In termen de 5 zile de la primirea listelor cuprinzând contribuabilii care indeplinesc conditiile pentru a fi declarati inactivi, Directia generala de tehnologia informatiei intocmeste Lista contribuabililor care indeplinesc conditiile pentru a fi declarati inactivi, consolidata la nivelul intregii tari, si o transmite Directiei generale proceduri pentru administrarea veniturilor, in vederea elaborarii proiectului de ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea acestei liste.
  7. Proiectul de ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea Listei contribuabililor declarati inactivi se publica pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica.
  8. La data publicarii proiectului de ordin pe pagina de internet, Directia generala de tehnologia informatiei transmite organelor fiscale competente lista contribuabililor care indeplinesc conditiile pentru a fi declarati inactivi, inscrisi in evidentele lor fiscale.
  9. In termen de maximum 5 zile de la data publicarii proiectului de ordin pe pagina de internet, organul fiscal competent transmite fiecarui contribuabil din lista, aflat in competenta sa de administrare, câte o notificare privind includerea in lista contribuabililor care indeplinesc conditiile pentru a fi declarati inactivi, precum si conditiile care trebuie indeplinite pentru evitarea acestui fapt.
  10. In termen de 3 zile de la expirarea termenului de 30 de zile de la data publicarii proiectului de ordin pe pagina de internet, potrivit pct. 7, organele fiscale competente transmit Directiei generale de tehnologia informatiei lista finala a contribuabililor care indeplinesc conditiile pentru a fi declarati inactivi.
  11. Pentru intocmirea listei finale prevazute la pct. 10, organul fiscal competent verifica in evidentele fiscale proprii, pentru fiecare contribuabil inscris in lista, daca sunt indeplinite, in continuare, conditiile pentru a fi declarat inactiv.
  12. Dupa primirea listei finale a contribuabililor care indeplinesc conditiile pentru a fi declarati inactivi, Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor asigura parcurgerea etapelor de aprobare si publicare in Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea Listei contribuabililor declarati inactivi.

  C. PROCEDURA PRIVIND SCOATEREA CONTRIBUABILILOR DIN EVIDENTA CONTRIBUABILILOR DECLARATI INACTIVI
  1. In prima zi a fiecarei luni, organul fiscal competent intocmeste, pentru luna precedenta, lista contribuabililor declarati inactivi care indeplinesc conditiile pentru reactivare, structurata pe doua sectiuni:
  a) sectiunea I - contribuabilii declarati inactivi care indeplinesc conditiile de reactivare;
  b) sectiunea II - contribuabilii declarati inactivi prin eroare materiala.
  2. Pentru fiecare contribuabil inscris in Lista contribuabililor declarati inactivi se verifica daca sunt indeplinite conditiile de reactivare.
  3. Rezultatele analizei efectuate se inscriu intr-un referat, care cuprinde, pentru fiecare contribuabil in parte, in afara datelor de identificare ale acestuia, motivatia propunerii de reactivare. Referatul se aproba de conducatorul organului fiscal competent.
  4. Dupa aprobarea referatului cu propunerea de reactivare, organul fiscal competent intocmeste lista contribuabililor care indeplinesc conditiile pentru a fi reactivati, cu cele doua sectiuni prevazute la pct. 1, care contine urmatoarele informatii:
  a) denumirea contribuabilului;
  b) codul de identificare fiscala;
  c) domiciliul fiscal;
  d) codul de identificare fiscala pentru fiecare sediu secundar inregistrat fiscal al respectivului contribuabil.
  5. Lista contribuabililor care indeplinesc conditiile pentru a fi reactivati se transmite Directiei generale de tehnologia informatiei pâna cel târziu la data de 5 a fiecarei luni.
  6. Directia generala de tehnologia informatiei transmite lista contribuabililor care indeplinesc conditiile pentru a fi reactivati Directiei generale proceduri pentru administrarea veniturilor, in vederea parcurgerii etapelor de aprobare si publicare in Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea Listei contribuabililor reactivati.
  7. La data reactivarii unui contribuabil se reactiveaza toate sediile secundare care apartin respectivului contribuabil.

  D. PUBLICAREA EVIDENTEI CONTRIBUABILILOR DECLARATI INACTIVI PE PAGINA DE INTERNET A AGENTIEI NATIONALE DE ADMINISTRARE FISCALA
  1. Se constituie, ca sectiune in cadrul Registrului contribuabililor, evidenta contribuabililor inactivi, cu urmatoarea structura:
 • denumirea contribuabilului;
 • codul de identificare fiscala;
 • domiciliul fiscal;
 • data la care a fost declarat inactiv (zz/ll/aa);
 • perioada pentru care a fost declarat inactiv (de la zz/ll/aa la zz/ll/aa), care se completeaza numai pentru contribuabilii reactivati.
  2. In cazul contribuabililor care au sedii secundare, in evidenta se inscriu si sediile secundare inregistrate fiscal.
  3. In doua zile lucratoare de la data publicarii in Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea Listei contribuabililor declarati inactivi, respectiv a Listei contribuabililor reactivati, se actualizeaza evidenta contribuabililor inactivi.
  4. Evidenta contribuabililor declarati inactivi, astfel intocmita, se publica pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

  Poate fi de interes si:
  OUG 27/2017 pentru adoptarea unor masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta nr 27/2017
  Legea 1/2017 privind eliminarea unor taxe si tarife, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
  OUG 3/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Ordonanta de urgenta nr 3/2017
  Legea 2/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
  OUG 8/2016 privind unele masuri financiare in vederea finalizarii proiectelor finantate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum si unele masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 8/2016
  Legea 4/2016 pentru aprobarea OUG 44/2015 privind acordarea unor facilitati fiscale. Lege nr. 4/2016
  HG 1000/2015 privind faptele pentru care se inscriu informatii in cazierul fiscal al contribuabililor, potrivit legislatiei in vigoare. Hotarare nr. 1000/2015
  Legea 338/2011 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal ? bugetar pe anul 2016
  Legea 267/2015 privind aprobarea OUG 91/2014 pentru modificarea si completarea OUG 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
  OUG 50/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala. Ordonanta de urgenta nr. 50/2015
  OUG 44/2015 privind acordarea unor facilitati fiscale. Ordonanta de urgenta 44/2015
  OUG 41/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 41/2015
  OG 39/2015 privind cazierul fiscal. Ordonanta nr. 39/2015
  OG 40/2015 pentru modificarea si completarea OUG 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Ordonanta nr. 40/2015
  Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii | Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate Legea 222/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea si functionarea Consi
  OG 17/2015 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta nr. 17/2015
  Legea 209/2015 privind anularea unor obligatii fiscale
  Legea 197/2015 privind aprobarea OUG 8/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative si alte masuri fiscal-bugetare. Lege nr. 197/2015
  Legea 187/2015 privind aprobarea OUG 6/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
  Legea 186/2015 privind aprobarea OUG 8/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Lege nr. 186/2015
  Buletinul Jurisprudentei. Culegere de decizii pe anul 2012
  Inalta Curte de Casatie si Justitie

  Pret: 170 lei
  144.5 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  67 useri online

  Useri autentificati: