DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 10/2008 pentru punerea in aplicare a Normelor privind asigurarile de crediteText preluat din Indaco Lege

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 460 din 19/06/2008

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor

In temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) si (27) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit Hotararii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor din 17 iunie 2008, prin care s-au adoptat Normele privind asigurarile de credite, presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor emite urmatorul ordin:

Art. 1
Se aproba Normele privind asigurarile de credite, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 113.109/2006 pentru punerea in aplicare a Normelor privind asigurarile de credite, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 370 din 28 aprilie 2006.

Art. 3
Directiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor vor asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.


Norma privind asigurarile de credite, 2008


Art. 1
Societatile de asigurare/reasigurare care subscriu riscuri incluse in clasa 14 - "asigurari de credite" sunt obligate sa constituie o rezerva de egalizare pentru clasa de asigurari de credite, destinata acoperirii oricarui deficit tehnic ce poate aparea la aceasta clasa de asigurare intr-un exercitiu financiar.

Art. 2
Prezentele norme nu se aplica operatiunilor de asigurari de credite la export in contul statului sau garantate de catre acesta ori atunci cand statul este societate de asigurare/reasigurare.

Art. 3
Societatile de asigurare/reasigurare care subscriu riscuri incluse in clasa 14 sunt obligate sa constituie o rezerva de egalizare pentru aceasta clasa de asigurari numai atunci cand, intr-un exercitiu financiar, valoarea primelor brute subscrise pentru clasa 14 este cel putin egala cu 4% din valoarea primelor brute subscrise pentru asigurarile generale sau este cel putin egala cu echivalentul in lei a 2.500.000 euro, calculat la cursul comunicat de Banca Nationala a Romaniei in ultima zi lucratoare a perioadei de raportare.

Art. 4
Metoda de calcul al rezervei de egalizare pentru clasa de asigurari de credite este urmatoarea:
a) rezerva de egalizare se va constitui la sfarsitul fiecarui exercitiu financiar in care societatile de asigurare/reasigurare au un excedent tehnic aferent clasei 14, prin alocarea a 75% din acest excedent tehnic, pana cand valoarea rezervei de egalizare va fi cel putin egala cu valoarea minima prevazuta la lit. c);
b) in cazul in care la sfarsitul exercitiului financiar societatile de asigurare/reasigurare inregistreaza un deficit tehnic la clasa 14, acesta va fi acoperit, partial sau in totalitate, cu rezerva de egalizare creata in exercitiile financiare anterioare, cu acordul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor;
c) valoarea minima a rezervei de egalizare va fi de 134 % din media anuala pentru ultimii 5 ani a primelor sau contributiilor incasate aferente clasei 14, dupa deducerea cedarilor si adunarea acceptarilor in reasigurare. In situatia in care societatile de asigurare/reasigurare detin autorizatie pentru practicarea clasei de asigurari de credite de mai putin de 5 ani, se va lua in calcul media anuala a primelor sau contributiilor incasate pentru aceasta clasa de asigurare de la data autorizarii si pana la data raportarii.

Art. 5
In cazul in care societatile de asigurare/reasigurare nu mai subscriu riscuri din clasa 14 si nu mai detin expuneri pentru aceste riscuri, acestea pot, cu acordul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, sa elibereze rezerva de egalizare constituita in conformitate cu prevederile prezentelor norme.

Art. 6
Societatile de asigurare/reasigurare autorizate sa subscrie riscuri din clasa de asigurari de credite trebuie sa puna la dispozitia Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor rapoarte anuale, in care sa prezinte modul de calcul al rezultatului tehnic si al rezervei de egalizare aferente clasei 14, conform formularelor prevazute in anexa care face parte integranta din prezentele norme.

Art. 7
Primele raportari in baza prezentelor norme se vor transmite Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor pentru exercitiul financiar 2008.

Art. 8
Nerespectarea prevederilor prezentelor norme se sanctioneaza in conditiile si potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 9
Prezentele norme transpun prevederile art. 2 pct. 2 lit. d) din Directiva 73/239, modificat prin art. 1 alin. 1 din Directiva 87/343, ale art. 15 a) din Directiva 73/239, adaugat prin art. 1 alin. 3 din Directiva 87/343, ale art. 19 alin. 1a) din Directiva 73/239, introdus prin art. 1 alin. 7 din Directiva 87/343, ale Metodei nr. 2 prevazute la lit. D din anexa la Directiva 73/239, introdusa prin Directiva 87/343, si ale art. 33 alin. 1, 2 si 3 din Directiva 2005/68.


ANEXA la norme
  FORMULAR DE RAPORTARE
privind valoarea primelor brute subscrise pentru clasa de asigurari
de credite si ponderea lor in totalul primelor brute subscrise
pentru asigurarile generale in anul de raportare X 


+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦(1)¦Total prime brute subscrise aferente activitatii de asigurari generale in anul de raportare X (in lei)¦     ¦
+---+------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------¦
¦(2)¦Total prime brute subscrise aferente clasei 14 in anul de raportare X (in lei)            ¦     ¦
+---+------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------¦
¦(3)¦Echivalentul in euro al primelor brute subscrise aferente clasei 14 in anul de raportare X*) (in euro)¦     ¦
+---+------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------¦
¦(4)¦Ponderea primelor brute subscrise aferente clasei 14 in totalul primelor brute subscrise aferente   ¦     ¦
¦  ¦activitatii de asigurari generale in anul de raportare X (in procente)                ¦     ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 
  *) La cursul comunicat de Banca Nationala a Romaniei in ultima zi lucratoare a perioadei de raportare. 
FORMULAR DE RAPORTARE privind rezultatul tehnic aferent clasei de asigurari de credite din anul de raportare X
                                           - lei -
+------------------------------------------------------------------------------------------+
¦(1) ¦Prime nete subscrise (mai putin primele anulate)          ¦         ¦
+----+-------------------------------------------------------------------+-----------------¦
¦(2) ¦Variatia rezervei de prime nete de reasigurare           ¦         ¦
+----+-------------------------------------------------------------------+-----------------¦
¦(3) ¦Comisioane primite de la reasiguratori               ¦         ¦
+----+-------------------------------------------------------------------+-----------------¦
¦(4) ¦Venituri din recuperari si regrese                 ¦         ¦
+----+-------------------------------------------------------------------+-----------------¦
¦(5) ¦Total venituri: (1)-(2)+(3)+(4)                  ¦         ¦
+----+-------------------------------------------------------------------+-----------------¦
¦(6) ¦Indemnizatii nete platite                     ¦         ¦
+----+-------------------------------------------------------------------+-----------------¦
¦(7) ¦Variatia rezervei de dauna avizata si neavizata neta de reasigurare¦         ¦
+----+-------------------------------------------------------------------+-----------------¦
¦(8) ¦Total cheltuieli cu daunele intamplate: (6)+(7)          ¦         ¦
+----+-------------------------------------------------------------------+-----------------¦
¦(9) ¦Cheltuieli de achizitie                      ¦         ¦
+----+-------------------------------------------------------------------+-----------------¦
¦(10)¦Cheltuieli de administrare                     ¦         ¦
+----+-------------------------------------------------------------------+-----------------¦
¦(11)¦Alte cheltuieli                          ¦         ¦
+----+-------------------------------------------------------------------+-----------------¦
¦(12)¦Total cheltuieli: (8)+(9)+(10)+(11)                ¦         ¦
+----+-------------------------------------------------------------------+-----------------¦
¦(13)¦Rezultat tehnic: (5)-(12)                     ¦         ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------+
 
  FORMULAR DE RAPORTARE
privind primele incasate in ultimii 5 ani, aferente clasei de asigurari
de credite, inclusiv ultimul exercitiu incheiat, dupa deducerea cedarilor
si adunarea acceptarilor in reasigurare (sau in fiecare an de activitate,
in cazul in care societatile de asigurare/reasigurare detin autorizatie
pentru practicarea clasei de asigurari de credite
de mai putin de 5 ani) si media anuala a acestora 
  
                                                        - lei -
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦(A1)¦Prime brute incasate din asigurari directe in anul de raportare X                  ¦      ¦
+----+----------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------¦
¦(A2)¦Prime cedate platite in anul de raportare X                             ¦      ¦
+----+----------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------¦
¦(A3)¦Prime incasate din acceptari in reasigurare in anul de raportare X                 ¦      ¦
+----+----------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------¦
¦(A) ¦Prime incasate din asigurari directe dupa deducerea primelor cedate platite si adunarea primelor  ¦      ¦
¦  ¦incasate din acceptari in reasigurare in anul de raportare X: (A1)-(A2)+(A3)            ¦      ¦
+----+----------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------¦
+----+----------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------¦
¦(B1)¦Prime brute incasate din asigurari directe in anul de raportare X-1                 ¦      ¦
+----+----------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------¦
¦(B2)¦Prime cedate platite in anul de raportare X-1                            ¦      ¦
+----+----------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------¦
¦(B3)¦Prime incasate din acceptari in reasigurare in anul de raportare X-1                ¦      ¦
+----+----------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------¦
¦(B) ¦Prime incasate din asigurari directe dupa deducerea primelor cedate platite si adunarea primelor  ¦      ¦
¦  ¦incasate din acceptari in reasigurare in anul de raportare X-1: (B1)-(B2)+(B3)           ¦      ¦
+----+----------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------¦
+----+----------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------¦
¦(C1)¦Prime brute incasate din asigurari directe in anul de raportare X-2                 ¦      ¦
+----+----------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------¦
¦(C2)¦Prime cedate platite in anul de raportare X-2                            ¦      ¦
+----+----------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------¦
¦(C3)¦Prime incasate din acceptari in reasigurare in anul de raportare X-2                ¦      ¦
+----+----------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------¦
¦(C) ¦Prime incasate din asigurari directe dupa deducerea primelor cedate platite si adunarea primelor  ¦      ¦
¦  ¦incasate din acceptari in reasigurare in anul de raportare X-2: (C1)-(C2)+(C3)           ¦      ¦
+----+----------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------¦
+----+----------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------¦
¦(D1)¦Prime brute incasate din asigurari directe in anul de raportare X-3                 ¦      ¦
+----+----------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------¦
¦(D2)¦Prime cedate platite in anul de raportare X-3                            ¦      ¦
+----+----------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------¦
¦(D3)¦Prime incasate din acceptari in reasigurare in anul de raportare X-3                ¦      ¦
+----+----------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------¦
¦(D) ¦Prime incasate din asigurari directe dupa deducerea primelor cedate platite si adunarea primelor  ¦      ¦
¦  ¦incasate din acceptari in reasigurare in anul de raportare X-3: (D1)-(D2)+(D3)           ¦      ¦
+----+----------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------¦
+----+----------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------¦
¦(E1)¦Prime brute incasate din asigurari directe in anul de raportare X-4                 ¦      ¦
+----+----------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------¦
¦(E2)¦Prime cedate platite in anul de raportare X-4                            ¦      ¦
+----+----------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------¦
¦(E3)¦Prime incasate din acceptari in reasigurare in anul de raportare X-4                ¦      ¦
+----+----------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------¦
¦(E) ¦Prime incasate din asigurari directe dupa deducerea primelor cedate platite si adunarea primelor  ¦      ¦
¦  ¦incasate din acceptari in reasigurare in anul de raportare X-4: (E1)-(E2)+(E3)           ¦      ¦
+----+----------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------¦
+----+----------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------¦
¦(M) ¦Media anuala a primelor incasate in ultimii 5 ani, aferente clasei de asigurari de credite, inclusiv¦      ¦
¦  ¦ultimul exercitiu incheiat, dupa deducerea cedarilor si adunarea acceptarilor in reasigurare (sau  ¦      ¦
¦  ¦incasate in anii trecuti de la autorizarea clasei in cazul in care societatile de          ¦      ¦
¦  ¦asigurare/reasigurare detin autorizatie pentru practicarea clasei de asigurari de credite de mai  ¦      ¦
¦  ¦putin de 5 ani): [(A)+(B)+(C)+(D)+(E)]/5                              ¦      ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 
  FORMULAR DE RAPORTARE
privind rezerva de egalizare aferenta clasei de asigurari
de credite la sfarsitul anului de raportare X 
  
                                               - lei -
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦(1)¦Sold rezerva de egalizare aferenta clasei de asigurari de credite la 31/12/X-1¦        ¦
+---+------------------------------------------------------------------------------+---------------¦
¦(2)¦Excedent tehnic aferent clasei de asigurari de credite in anul de raportare X ¦        ¦
+---+------------------------------------------------------------------------------+---------------¦
¦(3)¦Deficit tehnic aferent clasei de asigurari de credite in anul de raportare X ¦        ¦
+---+------------------------------------------------------------------------------+---------------¦
¦(4)¦Valoarea minima a rezervei de egalizare: 134%x(M)               ¦        ¦
+---+------------------------------------------------------------------------------+---------------¦
¦(5)¦Cresterea valorii rezervei de egalizare: 75%x(2)               ¦        ¦
+---+------------------------------------------------------------------------------+---------------¦
¦(6)¦Scaderea valorii rezervei de egalizare                    ¦        ¦
+---+------------------------------------------------------------------------------+---------------¦
¦(7)¦Sold rezerva de egalizare aferenta clasei de asigurari de credite la 31/12/X: ¦        ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
 
Poate fi de interes si:
Legea 39/2020 privind sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale al notarilor publici din Romania. Lege nr 39/2020
OUG 3/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Ordonanta de urgenta nr 3/2017
Legea 142/2016 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Legea 304/2015 privind emisiunile de obligatiuni ipotecare
Hotararea 20/2015 pentru aprobarea Normei Asigurarea creditelor la export pe termen mediu si lung si a investitiilor romanesti de capital in strainatate, in numele si in contul statului (NI-ASR-05-III/0)
HG 49/2015 pentru modificarea si completarea HG 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul national de asigurari sociale de sanatate din titlul IX Cardul european si cardul national de asigurari s
OG 11/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Ordonanta 11/2015
Norma 2/2015 pentru modificarea Normei ASF 23/2014 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule
Hotararea UNNPR 11/2014 pentru aprobarea Statutului Casei de Asigurari a Notarilor Publici din Romania
Ordin 3093/2014 pentru aprobarea Procedurii privind certificarea modului de indeplinire de catre contribuabili, persoane fizice, obligate sa se asigure in sistemul public de pensii, potrivit prevederilor cap. II din titlul IX^2 al Legii nr. 571/2003
OUG 60/2014 pentru rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2014. Ordonanta de urgentra 60/2014
Legea 123/2014 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal - reducerea CAS. Lege nr. 123/2014, reducerea CAS
Legea 120/2014 pentru scutirea de la plata a unor debite ale persoanelor provenite din sistemul de asigurari sociale al agricultorilor catre bugetul de stat. Lege nr. 120/2014
Hotarare 12/2014 privind cota procentuala pentru contributia asiguratorilor la Fondul de protectie a victimelor strazii
HG 119/2014 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin HG 174/2002, si pentru modificarea Normelor metodolog
OUG 93/2013 pentru modificarea art. 1 din OUG 97/2010 privind reglementarea unor masuri in sistemul de asigurari sociale de sanatate. Ordonanta de urgenta nr. 93/2013
Legea 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor, republicata 2013. Lege nr. 260/2008 republicata 2013
Legea 250/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca si pentru modificarea Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale. Leg
Legea 249/2013 pentru modificarea OUG 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului. Lege nr. 249/2013
Legea 243/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor. Lege nr. 243/2013
Legea privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat. Comentariu pe articole
Coordonator Dan Oancea

Pret: 169 lei
143.65 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
91 useri online

Useri autentificati: