DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 62/2008 privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 245/2008 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A.[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 27 din 14/01/2009

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

In temeiul prevederilor art. 41 alin. (4) lit. a), ale art. 47 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 10 lit. p) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 11 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 424/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 46 alin. (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite urmatorul ordin:

Art. I
Ordinul ministrului transporturilor nr. 245/2008 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A., publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 167 din 4 martie 2008, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. Anexa nr. 2 "Tarife complementare de utilizare a drumurilor de interes national" se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 1.
2. Anexa nr. 3 "Tarife de trecere pentru utilizarea podului peste Dunare in sensul Giurgiu-Ruse" se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 2.

Art. II
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. III
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 245/2008)

  TARIFE SUPLIMENTARE DE ACCES
al operatorilor de transport straini la reteaua
drumurilor de interes national 
  
+---------------------------------------------------------------------------------------+
¦Nr. ¦      Denumire tarif      ¦Unitate de calcul¦Tarif unitar, cu TVA inclus¦
¦crt.¦                  ¦         ¦     [euro]      ¦
+----+------------------------------------+-----------------+---------------------------¦
¦ 1. ¦Autorizare             ¦  tarif/cursa  ¦     1.200,0     ¦
+----+------------------------------------+-----------------+---------------------------¦
¦  ¦Aferent autorizatiilor "cu plata", ¦ tarif x masa  ¦              ¦
¦ 2. ¦stabilit prin protocol de Ministerul¦totala x distanta¦      0,03      ¦
¦  ¦Transporturilor si Infrastructurii ¦         ¦              ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------+


NOTA:
Modul de aplicare a tarifelor prevazute in prezenta anexa
Tarifele prevazute in prezenta anexa se aplica numai pentru vehiculele inmatriculate in alte state, in conformitate cu acordurile rutiere bilaterale si multilaterale la care Romania este parte.
Tariful pentru autorizare
Tariful pentru autorizarea accesului la reteaua rutiera se aplica in punctele de trecere a frontierei pe sensul de intrare in Romania si pe sensul de iesire din Romania, pentru vehiculele de transport marfa sau persoane, inmatriculate in alte state, care sunt supuse autorizarii potrivit acordurilor rutiere interguvernamentale, protocoalelor comisiilor mixte rutiere sau acordurilor internationale la care Romania este parte si nu prezinta documentul de acces la reteaua rutiera, corespunzator categoriei de transport efectuate.
Documentul de acces la reteaua rutiera din Romania nu trebuie prezentat daca transportul se incadreaza in una dintre gratuitatile prevazute prin acordurile rutiere interguvernamentale, protocoalele comisiilor mixte rutiere sau acordurile internationale la care Romania este parte.
Tariful este valabil pentru fiecare cursa, avand o singura intrare in si/sau iesire din Romania, in functie de tipul de trafic efectuat.
Tariful achitat la intrarea in Romania ramane valabil si la iesirea din Romania, indiferent de tipul de trafic efectuat.
Tariful nu se aplica pentru vehiculele achizitionate din afara Romaniei si care se afla la prima cursa din tara vanzatorului spre tara cumparatorului, fara incarcatura, fapt dovedit prin documente specifice, dintre care un exemplar, in copie, se retine de catre administratorul drumului din punctul de frontiera.
Tariful aferent autorizatiilor "cu plata"
Tariful aferent autorizatiilor "cu plata" se aplica la autorizatiile de transport rutier international de marfa "cu plata", stabilite prin protocol de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii cu ministerele de resort din alte state.
Tariful se aplica in lipsa autorizatiei de transport rutier international de marfa "cu scutire de plata", stabilita prin protocol de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, pentru vehiculele achizitionate din afara Romaniei de catre persoane fizice sau juridice straine si care se afla la prima cursa din tara vanzatorului spre tara cumparatorului.
Modul de efectuare a calculelor:
1. masa totala se introduce in calcul in tone, cu doua zecimale, prin rotunjire in plus la unitate;
2. distanta se introduce in calcul in kilometri, fara zecimale, prin rotunjire in plus la unitate;
3. rezultatele partiale pana la tariful final care trebuie achitat de utilizator nu se rotunjesc;
4. tariful final rezultat, care trebuie achitat de utilizator, se rotunjeste la doua zecimale, in moneda in care se efectueaza plata.


ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 245/2008)

  TARIFE DE TRECERE
pentru utilizarea podului peste Dunare in sensul Giurgiu-Ruse 
  
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Nr. ¦                                 ¦ Unitate  ¦  Tarif pentru o  ¦
¦crt.¦            Categorie vehicul             ¦ de calcul ¦trecere, cu TVA inclus¦
¦  ¦                                 ¦      ¦    (euro)    ¦
+----+------------------------------------------------------------------+------------+----------------------¦
¦1.1.¦Vehicule de transport de persoane cu capacitate de cel mult    ¦      ¦     6,00     ¦
¦  ¦8+1 locuri, inclusiv conducatorul auto (autoturisme)       ¦      ¦           ¦
+----+------------------------------------------------------------------¦      +----------------------¦
¦1.2.¦Vehicule cu masa totala maxima autorizata mai mica sau egala cu  ¦      ¦     6,00     ¦
¦  ¦3,5 tone, exclusiv vehiculele de transport de persoane      ¦      ¦           ¦
+----+------------------------------------------------------------------¦      +----------------------¦
¦2.1.¦Vehicule cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone si ¦      ¦    12,00     ¦
¦  ¦mai mica sau egala cu 7,5 tone, exclusiv vehiculele de transport ¦      ¦           ¦
¦  ¦de persoane                            ¦      ¦           ¦
+----+------------------------------------------------------------------¦      +----------------------¦
¦2.2.¦Vehicule de transport de persoane cu capacitate de peste 9 locuri,¦      ¦    12,00     ¦
¦  ¦inclusiv conducatorul auto, si cel mult 23 de locuri, inclusiv  ¦      ¦           ¦
¦  ¦conducatorul auto                         ¦EURO/vehicul¦           ¦
+----+------------------------------------------------------------------¦      +----------------------¦
¦ 3.¦Vehicule cu masa totala maxima autorizata mai mare sau egala cu  ¦      ¦    18,00     ¦
¦  ¦7,5 tone si mai mica sau egala cu 12 tone, exclusiv vehiculele de ¦      ¦           ¦
¦  ¦transport de persoane                       ¦      ¦           ¦
+----+------------------------------------------------------------------¦      +----------------------¦
¦4.1.¦Vehicule cu masa totala maxima autorizata mai mare sau egala cu  ¦      ¦    25,00     ¦
¦  ¦12,0 tone si cu maximum 3 axe (inclusiv), exclusiv vehiculele de ¦      ¦           ¦
¦  ¦transport de persoane                       ¦      ¦           ¦
+----+------------------------------------------------------------------¦      +----------------------¦
¦4.2.¦Vehicule de transport de persoane cu capacitate mai mare de 23 de ¦      ¦    25,00     ¦
¦  ¦locuri, inclusiv conducatorul auto                ¦      ¦           ¦
+----+------------------------------------------------------------------¦      +----------------------¦
¦ 5.¦Vehicule cu masa totala maxima autorizata mai mare sau egala cu  ¦      ¦    37,00     ¦
¦  ¦12,0 tone si cu minimum 4 axe (inclusiv), exclusiv vehiculele de ¦      ¦           ¦
¦  ¦transport de persoane                       ¦      ¦           ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+


NOTA:
Se aplica pentru vehiculele inmatriculate in Romania si in alte state.
1. Prin vehicul se intelege orice autovehicul rutier avand cel putin doua axe sau un ansamblu format dintr-un autovehicul si semiremorca sau remorca tractata de acesta.
2. Numarul de axe (maximum 3 sau minimum 4) se refera la intregul ansamblu care formeaza vehiculul respectiv.
3. Tarifele se aplica pentru fiecare trecere in sensul Giurgiu-Ruse.
4. Sunt exceptate de la plata tarifului:
a) vehiculele detinute de unitatile Ministerului Apararii Nationale;
b) vehiculele detinute de unitatile subordonate Ministerului Administratiei si Internelor;
c) vehiculele detinute de Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. si de subunitatile acesteia;
d) vehiculele specializate, utilizate in exclusivitate pentru servicii de ambulanta;
e) vehiculele detinute de serviciile de urgenta, astfel cum sunt reglementate in Ordonanta Guvernului nr. 88/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 363/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) vehiculele care efectueaza transporturi in interesul NATO sau al Parteneriatului pentru pace, asa cum sunt definite prin Legea nr. 362/2004 pentru aderarea Romaniei la Acordul dintre statele parti la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul fortelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951, si la Protocolul privind statutul comandamentelor militare internationale, infiintate in temeiul Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Paris la 28 august 1952;
g) vehiculele detinute de institutii ale statului cu atributii in securitatea si siguranta nationala;
h) vehiculele care efectueaza transporturi funerare;
i) vehiculele care efectueaza transporturi de echipamente de prim ajutor si ajutoare umanitare in cazul unor calamitati sau dezastre naturale;
j) vehiculele escortate de politie sau jandarmerie, care nu se supun controlului in interes de stat sau securitate nationala;
k) vehiculele detinute de persoanele cu handicap locomotor si care sunt adaptate handicapului.
Modul de efectuare a calculelor:
- tariful final rezultat, care trebuie achitat de utilizator, se rotunjeste la doua zecimale, in moneda in care se efectueaza plata.Poate fi de interes si:
Legea 99/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva in domeniul public al unor unitati administrativ-
Ordin nr. 611/2015 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania ? S.A. a tarifului de utilizare si a tarifului de trecere
HG 11/2015 pentru modificarea si completarea Regulamentului de aplicare a OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, aprobat prin HG 1391/2006. Hotarare 11/2015
OG 21/2014 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice. Ordonanta nr. 21/2014
Legea 21/2013 privind aprobarea OUG 14/2012 pentru reglementarea unor masuri financiare cu privire la Programul national de dezvoltare a infrastructurii. Lege nr. 21/2013
Ordin 2166/2012 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania
Legea nr. 265/2008 privind gestionarea sigurantei circulatiei pe infrastructura rutiera, republicata 2012
Legea 144/2012 pentru modificarea OG 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania - rovinieta. Lege nr. 144/2012
Legea 125/2012 privind aprobarea OG 6/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 265/2008 privind auditul de siguranta rutiera. Lege nr. 125/2012
OUG 105/2010 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a infrastructurii. Ordonanta de urgenta 105/2010
Ordinul 769/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania. Ordin nr. 769/2010
Legea 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier national. Lege nr. 56/2010
OG 8/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania
Ordin nr. 1083/2009 pentru modificarea si completarea reglementarii tehnice Indrumator pentru atestarea auditorilor energetici pentru cladiri si instalatiile aferente
Ordin 200/2009 pentru modificarea anexei nr. 1 la HG nr. 1777/2004 privind introducerea restrictiei de circulatie pe unele sectoare de autostrazi si de drumuri nationale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decat cele destinate exclusiv tra
HG nr. 770/2009 pentru modificarea si completarea HG nr. 1373/2008 privind reglementarea furnizarii si transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din Romania
Ordin nr. 357/2009 pentru reglementarea unitara a unor tarife cu caracter nefiscal prevazute in diferite acte normative
Ordin nr. 535/2009 privind efectuarea controlului respectarii reglementarilor specifice domeniului transporturilor rutiere de catre operatorii de transport rutier / intreprinderi prin echipaje comune de control formate din inspectori de trafic ai Aut
Legea nr. 61/2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 157/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania
OUG nr. 9/2009 pentru completarea art. 103 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
Cererea de deschidere a procedurii insolventei in Noul Cod al insolventei
Dimitriu Alexandru,Dimitriu Alexandru

Pret: 29 lei
24.65 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
70 useri online

Useri autentificati: