DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 35/2009 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 219/2007 pentru aprobarea regulilor privind inregistrarea operatorilor in agricultura ecologica[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 93 din 17/02/2009

Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale

Vazand Referatul de aprobare al Directiei generale implementare politici agricole nr. 131.079 din 30 ianuarie 2009, in baza prevederilor art. 7 alin. (1) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobata prin Legea nr. 38/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 28 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind productia agricola ecologica si etichetarea produselor ecologice, precum si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91, in temeiul Hotararii Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale,

ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale emite prezentul ordin.

Art. I
Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 219/2007 pentru aprobarea regulilor privind inregistrarea operatorilor in agricultura ecologica, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 238 din 5 aprilie 2007, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 1, alineatul (2) se abroga.
2. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2. - (1) In fiecare an, pana la data de 1 iunie, operatorii au obligatia de a-si inregistra activitatea la Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, prin directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti.
(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) producatorii care desfasoara activitati de colectare din flora spontana, procesatorii si comerciantii care isi pot inregistra activitatea pana la data de 31 decembrie a fiecarui an.
(3) Operatorii completeaza fisele de inregistrare prezentate in anexele nr. 1-7 si le depun la directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti pe a caror raza isi desfasoara activitatea.
(4) Fisele de inregistrare vor fi insotite de contractul incheiat intre operator si organismul de inspectie si certificare mentionat in fisa de inregistrare.
(5) Fisele de inregistrare a operatorilor se avizeaza si se aproba de catre directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti.
(6) Directorii executivi din cadrul directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti vor desemna prin decizie o persoana responsabila pentru inregistrarea operatorilor si desfasurarea altor activitatii din sectorul agricultura ecologica.
(7) Fisele de inregistrare aprobate sunt transmise in original operatorului, iar o copie se pastreaza la directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti.
(8) Directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti vor transmite Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, la sfarsitul fiecarei luni, centralizatorul operatorilor inregistrati in agricultura ecologica, al carui model este prezentat in anexa nr. 8.
(9) In situatia in care un operator administreaza una sau mai multe ferme/unitati cu locatii diferite, solicitantul va completa un set de fise de inregistrare pentru fiecare ferma/unitate.
(10) In cazul in care fisele de inregistrare nu sunt completate corect sau contin informatii neclare, se va acorda operatorului o perioada de 15 zile pentru rectificarea acestora. Daca fisele de inregistrare nu sunt remediate in termenul legal, procedura de inregistrare este anulata.
(11) In scopul verificarii informatiilor cuprinse in fisele de inregistrare, operatorul furnizeaza, la cererea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si a directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti, orice alte documente necesare.
(12) In situatia in care operatorul inceteaza activitatea cu organismul de inspectie si certificare mentionat in fisa de inregistrare, acesta va informa Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si directia pentru agricultura si dezvoltare rurala judeteana si a municipiului Bucuresti la care s-a inregistrat."
3. Anexele nr. 1-7 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1-7 la prezentul ordin.
4. Dupa anexa nr. 7 se introduce o noua anexa, anexa nr. 8, al carei continut este prevazut in anexa nr. 8 la prezentul ordin.

Art. II
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 219/2007)

  
MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE
DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA A JUDETULUI
.............................................................

+------------------------------------------------------------------------------+
¦               FISA DE INREGISTRARE               ¦
¦         a producatorilor in agricultura ecologica          ¦
¦                                       ¦
¦               Anul ..............               ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
     Aprobat                     Avizat
     D.A.D.R.             Responsabil cu agricultura ecologica,
  Director executiv,           .....................................
   ................
Nr. ........ din ..........1. Producator
Persoana juridica .........................................................., cu sediul in localitatea ......................................................, judetul ......................................, inscrisa la registrul comertului sub nr. ......................................., CUI .........................., reprezentata de ........................................... cod numeric personal (CNP) .....................................................................; sau
Persoana fizica ............................................................, domiciliata in localitatea ...................................................., judetul ....................., str. ............................................ nr. ..............., BI/CI seria .............. nr. ..........................., eliberat/eliberata la data de .................................................. de catre ................................., CNP ................................
Locatia fermei/unitatii administrate ........................................
2. Angajament. Solicit inregistrarea si ma angajez sa respect dispozitiile nationale si comunitare privind metoda de productie ecologica, procesarea, comercializarea, depozitarea si etichetarea produselor agroalimentare ecologice. Aceste dispozitii sunt:
- Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind productia ecologica si etichetarea produselor ecologice si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91;
- Regulamentul (CEE) nr. 889/2008 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind productia ecologica si etichetarea produselor ecologice;
- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobata prin Legea nr. 38/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 688/2007 pentru aprobarea Regulilor privind organizarea sistemului de inspectie si certificare, de aprobare a organismelor de inspectie si certificare si de supraveghere a activitatii organismelor de control;
- Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale si al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 317/190/2006 privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 417/110/2002 pentru aprobarea Regulilor specifice privind etichetarea produselor agroalimentare ecologice.
3. Alegerea organismului de inspectie si certificare aprobat
Numele organismului de inspectie si certificare .............................
Codul organismului ..........................................................
4. Productia vegetala (Se va completa cu datele din formularul "Registrul parcelar".)
Suprafata totala in agricultura ecologica: .................................,
din care: - suprafata certificata: .........................................;
- suprafata in conversie:
- anul 1 ...................................................................;
- anul 2 ...................................................................;
- anul 3 .................................................................. .
Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.
  
Data ................                     Semnatura
                           ..........................
 
  5. Productia animaliera 
  Numele producatorului ....................................................... 
  
+----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦                   ¦      ¦     ¦    Modul de productie    ¦
¦       Productia       ¦Rasa/Specia¦ Efective+----------------------------------¦
¦                   ¦      ¦     ¦Ecologic¦In conversie¦Conventional¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦Productia de bovine                                      ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦ Vaci de lapte           ¦      ¦     ¦    ¦      ¦      ¦
+-------------------------------------+-----------+---------+--------+------------+------------¦
¦ Juninci rasa de lapte       ¦      ¦     ¦    ¦      ¦      ¦
+-------------------------------------+-----------+---------+--------+------------+------------¦
¦ Vaci gestante           ¦      ¦     ¦    ¦      ¦      ¦
+-------------------------------------+-----------+---------+--------+------------+------------¦
¦ Juninci gestante          ¦      ¦     ¦    ¦      ¦      ¦
+-------------------------------------+-----------+---------+--------+------------+------------¦
¦ Bovine mascule peste 2 ani     ¦      ¦     ¦    ¦      ¦      ¦
+-------------------------------------+-----------+---------+--------+------------+------------¦
¦ Bovine mascule intre 1 si 2 ani  ¦      ¦     ¦    ¦      ¦      ¦
+-------------------------------------+-----------+---------+--------+------------+------------¦
¦ Bovine mascule intre 6 luni si 1 an¦      ¦     ¦    ¦      ¦      ¦
+-------------------------------------+-----------+---------+--------+------------+------------¦
¦ Vitei sub 6 luni          ¦      ¦     ¦    ¦      ¦      ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦Productia de ovine                                      ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦ Oi mame              ¦      ¦     ¦    ¦      ¦      ¦
+-------------------------------------+-----------+---------+--------+------------+------------¦
¦ Mioare               ¦      ¦     ¦    ¦      ¦      ¦
+-------------------------------------+-----------+---------+--------+------------+------------¦
¦ Berbeci              ¦      ¦     ¦    ¦      ¦      ¦
+-------------------------------------+-----------+---------+--------+------------+------------¦
¦ Alte ovine             ¦      ¦     ¦    ¦      ¦      ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦Productia de caprine                                     ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦ Capre de lapte           ¦      ¦     ¦    ¦      ¦      ¦
+-------------------------------------+-----------+---------+--------+------------+------------¦
¦ Tapi de reproducere        ¦      ¦     ¦    ¦      ¦      ¦
+-------------------------------------+-----------+---------+--------+------------+------------¦
¦ Alte capre             ¦      ¦     ¦    ¦      ¦      ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦Productia porcine                                       ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦ Scroafe de reproducere       ¦      ¦     ¦    ¦      ¦      ¦
+-------------------------------------+-----------+---------+--------+------------+------------¦
¦ Vieri               ¦      ¦     ¦    ¦      ¦      ¦
+-------------------------------------+-----------+---------+--------+------------+------------¦
¦ Purcei sugari           ¦      ¦     ¦    ¦      ¦      ¦
+-------------------------------------+-----------+---------+--------+------------+------------¦
¦ Alti porci             ¦      ¦     ¦    ¦      ¦      ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦Pasari                                            ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦ Gaini outoare           ¦      ¦     ¦    ¦      ¦      ¦
+-------------------------------------+-----------+---------+--------+------------+------------¦
¦ Pui de carne            ¦      ¦     ¦    ¦      ¦      ¦
+-------------------------------------+-----------+---------+--------+------------+------------¦
¦ Rate                ¦      ¦     ¦    ¦      ¦      ¦
+-------------------------------------+-----------+---------+--------+------------+------------¦
¦ Bibilici              ¦      ¦     ¦    ¦      ¦      ¦
+-------------------------------------+-----------+---------+--------+------------+------------¦
¦ Curcani              ¦      ¦     ¦    ¦      ¦      ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦Ecvine                                            ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦ Cai si iepe            ¦      ¦     ¦    ¦      ¦      ¦
+-------------------------------------+-----------+---------+--------+------------+------------¦
¦ Alte ecvine            ¦      ¦     ¦    ¦      ¦      ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦Apicultura                                          ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦ Numar de stupi           ¦      ¦     ¦    ¦      ¦      ¦
+-------------------------------------+-----------+---------+--------+------------+------------¦
¦ Numar de familii de albine     ¦      ¦     ¦    ¦      ¦      ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦Acvacultura                                          ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦Altele                ¦      ¦     ¦    ¦      ¦      ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------+
    Data .........                        Semnatura
                               ..........................
ANEXA nr. 2 (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 219/2007)

  MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE 
  DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA A JUDETULUI ................ 
  
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦                         REGISTRUL PARCELAR                         ¦
¦                         Anul ..............                         ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦     ¦     ¦      ¦      ¦       ¦      Suprafata in agricultura ecologica      ¦
¦ Numarul ¦     ¦      ¦ Suprafata ¦ Suprafata +----------------------------------------------------------¦
¦ parcelei ¦Denumirea¦ Suprafata ¦ agricola ¦   in   ¦    ¦     ¦din care:                ¦
¦cadastrale¦parcelei ¦cadastrala ¦exploatata*)¦ agricultura ¦Cultura¦Suprafata+----------------------------------------¦
¦     ¦     ¦      ¦      ¦conventionala¦    ¦     ¦Conversie¦Conversie¦Conversie¦Certificat¦
¦     ¦     ¦      ¦      ¦       ¦    ¦     ¦ anul I ¦ anul II ¦anul III ¦ ecologic ¦
¦     ¦     +-----------+------------+-------------¦    +---------+---------+---------+---------+----------¦
¦     ¦     ¦ ha ¦ m2 ¦   ha   ¦   ha   ¦    ¦  ha  ¦  ha  ¦  ha  ¦  ha  ¦  ha  ¦
+----------+---------+-----+-----+------------+-------------+-------+---------+---------+---------+---------+----------¦
¦     ¦     ¦   ¦   ¦      ¦       ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
+----------+---------+-----+-----+------------+-------------+-------+---------+---------+---------+---------+----------¦
¦     ¦     ¦   ¦   ¦      ¦       ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
+----------+---------+-----+-----+------------+-------------+-------+---------+---------+---------+---------+----------¦
¦     ¦     ¦   ¦   ¦      ¦       ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
+----------+---------+-----+-----+------------+-------------+-------+---------+---------+---------+---------+----------¦
¦     ¦     ¦   ¦   ¦      ¦       ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
+----------+---------+-----+-----+------------+-------------+-------+---------+---------+---------+---------+----------¦
¦     ¦     ¦   ¦   ¦      ¦       ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
       Data .........                                Semnatura
                                         ..........................
 
  ___________ 
  *) In cazul in care nu se exploateaza in totalitate parcela cadastrala, indicati suprafata exploatata. 

ANEXA nr. 3 (Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 219/2007)

  
MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE
DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA A JUDETULUI
.............................................................

+------------------------------------------------------------------------------+
¦               FISA DE INREGISTRARE               ¦
¦         a procesatorilor in agricultura ecologica          ¦
¦                                       ¦
¦               Anul ..............               ¦
¦  (operatii de conditionare si/sau de transformare a produselor agricole)  ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
     Aprobat                     Avizat
     D.A.D.R.             Responsabil cu agricultura ecologica,
  Director executiv,           .....................................
   ................
Nr. ........ din ..........


1. Procesator
Persoana juridica .........................................................., cu sediul in localitatea ..........................., judetul ................., inscrisa la registrul comertului sub nr. .............., CUI .................., reprezentata de .........................................., cod numeric personal (CNP) ........................................................................ .
Locatia fermei/unitatii administrate ........................................
2. Angajament. Solicit inregistrarea si ma angajez sa respect dispozitiile nationale si comunitare privind metoda de productie ecologica, procesarea, comercializarea, depozitarea si etichetarea produselor agroalimentare ecologice. Aceste dispozitii sunt:
- Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind productia ecologica si etichetarea produselor ecologice si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91;
- Regulamentul (CEE) nr. 889/2008 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind productia ecologica si etichetarea produselor ecologice;
- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobata prin Legea nr. 38/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 688/2007 pentru aprobarea Regulilor privind organizarea sistemului de inspectie si certificare, de aprobare a organismelor de inspectie si certificare si de supraveghere a activitatii organismelor de control;
- Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale si al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 317/190/2006 privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 417/110/2002 pentru aprobarea Regulilor specifice privind etichetarea produselor agroalimentare ecologice.
3. Alegerea organismului de inspectie si certificare aprobat
Numele organismului de inspectie si certificare ales ........................
Codul organismului ..........................................................
4. Specificarea locurilor de transformare si/sau de conditionare si/sau de depozitare si natura operatiilor si a produselor, prin precizarea locului de procesare
Numele procesatorului .......................................................
  
+----------------------------------------------------------------------------------------+
¦Produsul finit*)¦Locul de transformare¦Cantitatea estimata in 2007¦Natura operatiilor**)¦
¦        ¦           ¦   (kg sau litri)    ¦           ¦
+----------------+---------------------+---------------------------+---------------------¦
¦        ¦           ¦              ¦           ¦
+----------------+---------------------+---------------------------+---------------------¦
¦        ¦           ¦              ¦           ¦
+----------------+---------------------+---------------------------+---------------------¦
¦        ¦           ¦              ¦           ¦
+----------------+---------------------+---------------------------+---------------------¦
¦        ¦           ¦              ¦           ¦
+----------------+---------------------+---------------------------+---------------------¦
¦        ¦           ¦              ¦           ¦
+----------------+---------------------+---------------------------+---------------------¦
¦        ¦           ¦              ¦           ¦
+----------------+---------------------+---------------------------+---------------------¦
¦        ¦           ¦              ¦           ¦
+----------------+---------------------+---------------------------+---------------------¦
¦        ¦           ¦              ¦           ¦
+----------------+---------------------+---------------------------+---------------------¦
¦        ¦           ¦              ¦           ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------+
 
  *) Produsul care iese din unitatea de procesare (de exemplu: paine, branza de oaie, faina de grau). 
  **) Operatii privind: 
  - conditionarea fara transformare (se va nota cu CFT); 
  - transformarea cu conditionare (se va nota cu TCC); 
  - transformarea fara conditionare (se va nota cu TFC). 


Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare. 
  
Data .........                        Semnatura
                           ..........................
ANEXA nr. 4 (Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 219/2007)

  
MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE
DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA A JUDETULUI
..............................................................

+------------------------------------------------------------------------------+
¦               FISA DE INREGISTRARE               ¦
¦          a importatorilor de produse ecologice           ¦
¦                                       ¦
¦            (importate din terte tari in UE)            ¦
¦                 Anul .......                 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
     Aprobat                     Avizat
     D.A.D.R.             Responsabil cu agricultura ecologica,
  Director executiv,           .....................................
   ................
Nr. ........ din ..........1. Importator ...............................................................
Persoana juridica .........................................................., cu sediul in localitatea ......................., judetul ....................., inscrisa la registrul comertului sub nr. ......, CUI .........................., reprezentata de .........................................., cod numeric personal (CNP) ..........................................................................
Locatia fermei/unitatii administrate ........................................
2. Angajament. Solicit inregistrarea si ma angajez sa respect dispozitiile nationale si comunitare privind metoda de productie ecologica, procesarea, comercializarea, depozitarea si etichetarea produselor agroalimentare ecologice. Aceste dispozitii sunt:
- Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind productia ecologica si etichetarea produselor ecologice si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91;
- Regulamentul (CEE) nr. 889/2008 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind productia ecologica si etichetarea produselor ecologice;
- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobata prin Legea nr. 38/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 688/2007 pentru aprobarea Regulilor privind organizarea sistemului de inspectie si certificare, de aprobare a organismelor de inspectie si certificare si de supraveghere a activitatii organismelor de control;
- Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale si al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 317/190/2006 privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 417/110/2002 pentru aprobarea Regulilor specifice privind etichetarea produselor agroalimentare ecologice.
3. Alegerea organismului de inspectie si certificare aprobat
Numele organismului de inspectie si certificare ales ........................
Codul organismului ..........................................................
4. Localizarea tarii de origine a produselor importate si natura produselor, cu precizarea locurilor de depozitare
Numele importatorului .......................................................
  
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦    ¦         ¦        ¦           ¦Volumul importat in: (kg/litri/buc.)¦
¦Produsul¦Codul produsului1)¦Tara de origine¦Locurile de depozitare+------------------------------------¦
¦    ¦         ¦        ¦  (tara si oras)  ¦ Anul anterior2) ¦ Anul in curs3) ¦
+--------+------------------+---------------+----------------------+-----------------+------------------¦
¦    ¦         ¦        ¦           ¦         ¦         ¦
+--------+------------------+---------------+----------------------+-----------------+------------------¦
¦    ¦         ¦        ¦           ¦         ¦         ¦
+--------+------------------+---------------+----------------------+-----------------+------------------¦
¦    ¦         ¦        ¦           ¦         ¦         ¦
+--------+------------------+---------------+----------------------+-----------------+------------------¦
¦    ¦         ¦        ¦           ¦         ¦         ¦
+--------+------------------+---------------+----------------------+-----------------+------------------¦
¦    ¦         ¦        ¦           ¦         ¦         ¦
+--------+------------------+---------------+----------------------+-----------------+------------------¦
¦    ¦         ¦        ¦           ¦         ¦         ¦
+--------+------------------+---------------+----------------------+-----------------+------------------¦
¦    ¦         ¦        ¦           ¦         ¦         ¦
+--------+------------------+---------------+----------------------+-----------------+------------------¦
¦    ¦         ¦        ¦           ¦         ¦         ¦
+--------+------------------+---------------+----------------------+-----------------+------------------¦
¦    ¦         ¦        ¦           ¦         ¦         ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 
  1) Codul corespunzator produsului importat din lista prezenta in anexa nr. 5. 
  2) Productia importata in anul anterior. 
  3) Productia importata in anul in curs (estimare). 


Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare. 
  
Data ....................                   Semnatura
                           ..........................
ANEXA nr. 5 (Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 219/2007)

  LISTA PRODUSELOR SI CODUL DE IDENTIFICARE 
  
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦         Produse         ¦          Tipul de productie          ¦ Codul  ¦
¦                      ¦                             ¦produsului¦
+-------------------------------------------+----------------------------------------------------------+----------¦
¦Produse neprocesate provenite din productia¦Cereale si plante industriale (de exemplu: oleaginoase,  ¦  01  ¦
¦vegetala                  ¦leguminoase proteice, plante furajere etc.)        ¦     ¦
¦                      +----------------------------------------------------------+----------¦
¦                      ¦Legume                          ¦  02  ¦
¦                      +----------------------------------------------------------+----------¦
¦                      ¦Fructe si plante destinate prepararii bauturilor     ¦  03  ¦
¦                      +----------------------------------------------------------+----------¦
¦                      ¦Plante aromatice, medicinale si derivate         ¦  04  ¦
¦                      +----------------------------------------------------------+----------¦
¦                      ¦Citrice                          ¦  05  ¦
¦                      +----------------------------------------------------------+----------¦
¦                      ¦Ciuperci                         ¦  06  ¦
+-------------------------------------------+----------------------------------------------------------+----------¦
¦Produse neprocesate provenite din productia¦Miere                           ¦  07  ¦
¦animaliera                 +----------------------------------------------------------+----------¦
¦                      ¦Oua                            ¦  08  ¦
¦                      +----------------------------------------------------------+----------¦
¦                      ¦Carne de macelarie (neprelucrata)             ¦  09  ¦
¦                      +----------------------------------------------------------+----------¦
¦                      ¦Pasari de curte                      ¦  10  ¦
¦                      +----------------------------------------------------------+----------¦
¦                      ¦Alte produse neprocesate provenite din cresterea     ¦  11  ¦
¦                      ¦animalelor                        ¦     ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------¦
¦Produse procesate pe baza de carne (mezeluri, conserve)                        ¦  12  ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------¦
¦Produse din lapte                                           ¦  13  ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------¦
¦Produse pe baza de legume si fructe    ¦Produse pe baza de cartofi                ¦  14  ¦
¦                      +----------------------------------------------------------+----------¦
¦                      ¦Suc de fructe si legume                  ¦  15  ¦
¦                      +----------------------------------------------------------+----------¦
¦                      ¦Fructe uscate                       ¦  16  ¦
¦                      +----------------------------------------------------------+----------¦
¦                      ¦Alte preparate si conserve pe baza de fructe, inclusiv  ¦  17  ¦
¦                      ¦04 si 05                         ¦     ¦
¦                      +----------------------------------------------------------+----------¦
¦                      ¦Preparate si conserve pe baza de legume, inclusiv 04 si 05¦  18  ¦
+-------------------------------------------+----------------------------------------------------------+----------¦
¦Produse pe baza de uleiuri         ¦Uleiuri nerafinate si sroturi               ¦  19  ¦
¦                      +----------------------------------------------------------+----------¦
¦                      ¦Uleiuri rafinate si produse asociate           ¦  20  ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------¦
¦Produse din acvacultura                                        ¦  21  ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------¦
¦Fainuri, cereale procesate si produse cu  ¦Produse obtinute din seminte (orez, faina, gris, fulgi  ¦  22  ¦
¦amidon                   ¦de cereale)                        ¦     ¦
¦                      +----------------------------------------------------------+----------¦
¦                      ¦Produse cu amidon (ulei de porumb si tapioca etc.)    ¦  23  ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------¦
¦Furaje pentru animale                                         ¦  24  ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------¦
¦Produse alimentare diverse         ¦Paine si produse de patiserie proaspete (inclusiv paine  ¦  25  ¦
¦                      ¦congelata)                        ¦     ¦
¦                      +----------------------------------------------------------+----------¦
¦                      ¦Pesmeti, biscuiti si produse de patiserie conservate   ¦  26  ¦
¦                      +----------------------------------------------------------+----------¦
¦                      ¦Zaharuri                         ¦  27  ¦
¦                      +----------------------------------------------------------+----------¦
¦                      ¦Ciocolata si dulceturi                  ¦  28  ¦
¦                      +----------------------------------------------------------+----------¦
¦                      ¦Paste alimentare                     ¦  29  ¦
¦                      +----------------------------------------------------------+----------¦
¦                      ¦Cafea                           ¦  30  ¦
¦                      +----------------------------------------------------------+----------¦
¦                      ¦Ceai                           ¦  31  ¦
¦                      +----------------------------------------------------------+----------¦
¦                      ¦Cacao                           ¦  32  ¦
¦                      +----------------------------------------------------------+----------¦
¦                      ¦Infuzii de plante                     ¦  33  ¦
¦                      +----------------------------------------------------------+----------¦
¦                      ¦Ierburi aromatice, condimente etc.            ¦  34  ¦
¦                      +----------------------------------------------------------+----------¦
¦                      ¦Produse alimentare dietetice si destinate copiilor    ¦  35  ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------¦
¦Bauturi (cu exceptia sucului de fructe)                                ¦  36  ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------¦
¦Uleiuri esentiale                                           ¦  37  ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------¦
¦Altele                                                ¦  38  ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
ANEXA nr. 6 (Anexa nr. 6 la Ordinul nr. 219/2007)

  
MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE
DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA A JUDETULUI
.............................................................

+------------------------------------------------------------------------------+
¦               FISA DE INREGISTRARE               ¦
¦          a exportatorilor de produse ecologice           ¦
¦                                       ¦
¦               Anul ..............               ¦
+------------------------------------------------------------------------------+

     Aprobat                   Avizat
     D.A.D.R.           Responsabil cu agricultura ecologica,
  Director executiv,       ............................................
   ................
Nr. ........ din ..........
1. Exportator
Persoana juridica ............................................, cu sediul in localitatea ..............................., judetul .........................., inscrisa la registrul comertului sub nr. ..................................., CUI ..................., reprezentata de .........................., cod numeric personal (CNP) ............................................................... .
Locatia fermei/unitatii administrate ........................................
2. Angajament. Solicit inregistrarea si ma angajez sa respect dispozitiile nationale si comunitare privind metoda de productie ecologica, procesarea, comercializarea, depozitarea si etichetarea produselor agroalimentare ecologice. Aceste dispozitii sunt:
- Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind productia ecologica si etichetarea produselor ecologice si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91;
- Regulamentul (CEE) nr. 889/2008 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind productia ecologica si etichetarea produselor ecologice;
- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobata prin Legea nr. 38/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 688/2007 pentru aprobarea Regulilor privind organizarea sistemului de inspectie si certificare, de aprobare a organismelor de inspectie si certificare si de supraveghere a activitatii organismelor de control;
- Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale si al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 317/190/2006 privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 417/110/2002 pentru aprobarea Regulilor specifice privind etichetarea produselor agroalimentare ecologice.
3. Alegerea organismului de inspectie si certificare aprobat
Numele organismului de inspectie si certificare ales ........................
Codul organismului ..........................................................
4. Localizarea unitatii de origine a produselor exportate si natura produselor, cu precizarea destinatiei exportului
Numele exportatorului .......................................................
  
+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Produsul¦Volumul exportat estimat¦Unitatea de unde se face exportul¦Tara de destinatie a exportului¦
¦    ¦  (kg/litri/buc.)   ¦                 ¦                ¦
+--------+------------------------+---------------------------------+-------------------------------¦
¦    ¦            ¦                 ¦                ¦
+--------+------------------------+---------------------------------+-------------------------------¦
¦    ¦            ¦                 ¦                ¦
+--------+------------------------+---------------------------------+-------------------------------¦
¦    ¦            ¦                 ¦                ¦
+--------+------------------------+---------------------------------+-------------------------------¦
¦    ¦            ¦                 ¦                ¦
+--------+------------------------+---------------------------------+-------------------------------¦
¦    ¦            ¦                 ¦                ¦
+--------+------------------------+---------------------------------+-------------------------------¦
¦    ¦            ¦                 ¦                ¦
+--------+------------------------+---------------------------------+-------------------------------¦
¦    ¦            ¦                 ¦                ¦
+--------+------------------------+---------------------------------+-------------------------------¦
¦    ¦            ¦                 ¦                ¦
+--------+------------------------+---------------------------------+-------------------------------¦
¦    ¦            ¦                 ¦                ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
 
Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, in conformitate cu dispozitiile legale in 
vigoare. 
  
Data ..................                  Semnatura
                        .................................
ANEXA nr. 7 (Anexa nr. 7 la Ordinul nr. 219/2007)

  
MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE
DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA A JUDETULUI
.............................................................

+------------------------------------------------------------------------------+
¦               FISA DE INREGISTRARE               ¦
¦  a comerciantilor de produse ecologice (inclusiv comertul intracomunitar)  ¦
¦                                       ¦
¦               Anul ..............               ¦
+------------------------------------------------------------------------------+

     Aprobat                   Avizat
     D.A.D.R.           Responsabil cu agricultura ecologica,
  Director executiv,       ............................................
   ................
Nr. ........ din ..........1. Comerciant ...............................................................
Certificat de inmatriculare in registrul comertului .........................
Cod fiscal ................................ Sediul ..........................
Banca ................................... Cont ..............................
Telefon ...................... Fax .................. E-mail ................
Reprezentat legal prin .................., in calitate de ...................
2. Angajament. Solicit inregistrarea si ma angajez sa respect dispozitiile nationale si comunitare privind metoda de productie ecologica, procesarea, comercializarea, depozitarea si etichetarea produselor agroalimentare ecologice. Aceste dispozitii sunt:
- Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind productia ecologica si etichetarea produselor ecologice si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91;
- Regulamentul (CEE) nr. 889/2008 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind productia ecologica si etichetarea produselor ecologice;
- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobata prin Legea nr. 38/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 688/2007 pentru aprobarea Regulilor privind organizarea sistemului de inspectie si certificare, de aprobare a organismelor de inspectie si certificare si de supraveghere a activitatii organismelor de control;
- Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale si al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 317/190/2006 privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 417/110/2002 pentru aprobarea Regulilor specifice privind etichetarea produselor agroalimentare ecologice.
3. Alegerea organismului de inspectie si certificare aprobat
Numele organismului de inspectie si certificare ales ........................
Codul organismului ..........................................................
Numele comerciantului .......................................................
  
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦    ¦               ¦           ¦    Destinatia produselor    ¦
¦Produsul¦Volumul estimat comercializat¦Locurile de depozitare¦    (consumator/unitati de    ¦
¦    ¦    (kg/litri/buc.)    ¦           ¦comercializare/unitati de procesare)¦
+--------+-----------------------------+----------------------+------------------------------------¦
¦    ¦               ¦           ¦                  ¦
+--------+-----------------------------+----------------------+------------------------------------¦
¦    ¦               ¦           ¦                  ¦
+--------+-----------------------------+----------------------+------------------------------------¦
¦    ¦               ¦           ¦                  ¦
+--------+-----------------------------+----------------------+------------------------------------¦
¦    ¦               ¦           ¦                  ¦
+--------+-----------------------------+----------------------+------------------------------------¦
¦    ¦               ¦           ¦                  ¦
+--------+-----------------------------+----------------------+------------------------------------¦
¦    ¦               ¦           ¦                  ¦
+--------+-----------------------------+----------------------+------------------------------------¦
¦    ¦               ¦           ¦                  ¦
+--------+-----------------------------+----------------------+------------------------------------¦
¦    ¦               ¦           ¦                  ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
 
Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare. 
  
Data ...................                  Semnatura
                        ................................

ANEXA nr. 8 (Anexa nr. 8 la Ordinul nr. 219/2007)

  MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE
DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA A JUDETULUI
............................................................... 
  
     Aprobat                   Avizat
     D.A.D.R.           Responsabil cu agricultura ecologica,
  Director executiv,       ............................................
   ................
Nr. ........ din ..........
 
  CENTRALIZATORUL operatorilor din agricultura ecologica
Perioada ......................................... 
  
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦      ¦    ¦   ¦  Productia vegetala  ¦   Productia animaliera    ¦Produsele procesate¦
¦Numele ¦    ¦    ¦   ¦ Nr.  ¦ Numele ¦  Nr.   ¦    ¦U.M. +-------------------------+---------------------------------+-------------------¦
¦opera- ¦Locali-¦Judetul¦Adresa¦fisei de¦organis-¦contractului¦ Tipul ¦(ha, ¦    ¦ ¦ ¦ ¦    ¦     ¦ Modul de productie ¦Produsul¦Cantitatea¦
¦torului¦ tatea ¦    ¦   ¦inregis-¦ mului ¦incheiat cu ¦opera- ¦ kg, ¦Cultura¦C1¦C2¦C3¦ Certi- ¦Categoria ¦           ¦    ¦ estimata ¦
¦    ¦    ¦    ¦   ¦ trare ¦  de  ¦ organismul ¦torului¦buc.,¦    ¦ ¦ ¦ ¦ ficat ¦de animale+----------------------+--------+----------¦
¦    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦control ¦ de control ¦    ¦l, t)¦    ¦ ¦ ¦ ¦ecologic¦     ¦Total¦Ecologic¦Conven-¦    ¦     ¦
¦    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦      ¦    ¦   ¦    ¦ ¦ ¦ ¦    ¦     ¦   ¦    ¦tional ¦    ¦     ¦
+-------+-------+-------+------+--------+--------+------------+-------+-----+-------+--+--+--+--------+----------+-----+--------+-------+--------+----------¦
¦  1  ¦  2  ¦  3  ¦ 4  ¦  5  ¦  6  ¦   7   ¦  8  ¦ 9 ¦ 10  ¦11¦12¦13¦  14  ¦  15  ¦ 16 ¦  17  ¦ 18  ¦  19  ¦  20  ¦
+-------+-------+-------+------+--------+--------+------------+-------+-----+-------+--+--+--+--------+----------+-----+--------+-------+--------+----------¦
¦    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦      ¦    ¦   ¦    ¦ ¦ ¦ ¦    ¦     ¦   ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+


-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------Poate fi de interes si:
Ordin 141/2014 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului vizand educatia si constientizarea publicului privind protectia mediului
Legea 289/2002 privind perdelele forestiere de protectie, republicata 2014
HG 131/2013 pentru stabilirea unor masuri necesare in vederea respectarii prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind productia ecologica si etichetarea produselor ecologice. Hotarare nr. 131/2013
HG 661/2011 privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea aplicarii la nivel national a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 66/2010 privind eticheta UE ecologica
HG 590/2011 pentru modificarea si completarea HG 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru imbunatatirea calitatii produselor agricole in sectorul de agricultura ecologica
HG 1490/2009 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea regulamentelor (CE) ale Comisiei nr. 1.275/2008, nr. 107/2009, nr. 244/2009, nr. 245/2009 si nr. 278/2009, prin care se implementeaza Directiva 2005/32/CE a Parlamentului European si a Cons
HG nr. 112/2009 privind organizarea si functionarea Garzii Nationale de Mediu. Hotarare privind Garda Nationala de Mediu
HG nr. 1516/2008 privind aprobarea Regulamentului-cadru de urbanism pentru Rezervatia Biosferei Delta Dunarii
HG nr. 1195/2008, hotarare privind acordarea de sprijin financiar in sectorul legume-fructe si din agricultura ecologica
Conventie cadru privind protectia si dezvoltarea durabila a Carpatilor, 2006
OUG nr. 42/2008, ordonanta de urgenta privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National al Produselor Traditionale si Ecologice Romanesti
Dreptul mediului. Editia 4
Dutu Andrei,Dutu Mircea

Pret: 79.9 lei
67.92 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:
Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
95 useri online

Useri autentificati: