DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin pentru modificarea si completarea Regulamentului de punere in aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 710/C/1995, 1850/2007[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 540 din 08/08/2007

Avand in vedere Adresa Cabinetului presedintelui Uniunii Nationale a Notarilor Publici nr. 1.689 din 6 iunie 2007, prin care au fost inaintate propunerile de modificare si completare a dispozitiilor Regulamentului de punere in aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, in conformitate cu dispozitiile art. 6 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 132 din 11 februarie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul justitiei emite urmatorul ordin:

Art. I
Regulamentul de punere in aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 710/C/1995, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 176 din 8 august 1995, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Alineatele (1) si (2) ale articolului 2 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 2 - (1) Numarul notarilor publici si al birourilor notariale din localitatile aflate in circumscriptia fiecarei judecatorii si din municipiul Bucuresti se stabileste prin ordin al ministrului justitiei, de regula in primul trimestru, la propunerea Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici. La formularea propunerilor, Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici va avea in vedere propunerile Camerelor notarilor publici, precum si cerintele rezultate din intinderea teritoriului, numarul locuitorilor, volumul si tipul procedurilor notariale solicitate de catre public.
(2) Ministrul justitiei va proceda la actualizarea numarului notarilor publici si al birourilor notariale, de regula in primul trimestru al fiecarui an, la propunerea Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici. Ordinul de actualizare va cuprinde:
a) numarul notarilor publici in functie;
b) numarul locurilor vacante pentru notarii stagiari care vor participa la examenul de definitivat;
c) numarul locurilor vacante pentru cei care au indeplinit timp de 5 ani functiile juridice prevazute la art. 16 lit. g) din lege si care vor promova concursul prevazut la art. 4 alin. (3);
d) numarul locurilor vacante pentru schimbari de sediu."
2. Alineatele (1), (3) si (5) ale articolului 4 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 5 - (1) Pe locurile vacante de notari publici prevazute la art. 2 alin. (2) lit. c) se pot numi notari publici dupa o prealabila verificare a cunostintelor profesionale, prin concurs, cei care au indeplinit timp de 5 ani functiile juridice prevazute la art. 16 lit. g) din lege. Locurile vacante si data verificarii cunostintelor profesionale se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, cu cel putin 30 de zile inainte de aceasta data.
.....................................................................................................................
(3) Verificarea cunostintelor se efectueaza prin concurs organizat de Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici, cu acordul Ministerului Justitiei, de catre o comisie formata din: un membru al Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici, desemnat de catre acesta; 2 notari publici desemnati de Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici; un reprezentant al Ministerului Justitiei desemnat prin ordin de ministrul justitiei; un cadru didactic universitar in specialitatea drept civil de la una dintre facultatile de drept acreditate din tara. Data desfasurarii concursului se stabileste de presedintele Uniunii Nationale a Notarilor Publici, cu acordul ministrului justitiei.
.....................................................................................................................
(5) Media minima de promovare este 7,00, fara a putea fi mai mica de 5,00 la oricare dintre probele de concurs."
3. Dupa alineatul (5) al articolului 4 se introduc doua noi alineate, alineatele (6) si (7), cu urmatorul cuprins:
"(6) Candidatii declarati admisi la concurs isi vor exprima optiunile pentru locurile vacante existente la nivelul Camerei notarilor publici la care si-au depus cererea de inscriere la concurs, in ordinea mediilor obtinute.
(7) Posturile ramase vacante dupa exprimarea optiunilor prevazute la alin. (6) vor putea fi ocupate in ordinea mediilor de catre candidatii care au obtinut minimum media 7,00, fara ca nota obtinuta la oricare dintre probele de concurs sa fie mai mica de nota 5,00."
4. Alineatul (4) al articolului 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) La inregistrarea biroului notarial, notarul public va prezenta specimenul de semnatura si modelul sigiliului. In cazul in care notarul public urmeaza sa se asocieze intr-o alta localitate decat cea in care a fost numit, la inregistrarea biroului notarial individual, va anexa ordinul de numire si avizul Colegiului director prin care se propune aprobarea asocierii. In acest caz, la inregistrarea biroului notarial asociat, notarul public va prezenta specimenul de semnatura si modelul sigiliului."
5. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 12 - (1) Numarul notarilor stagiari care pot fi angajati in birourile notariale se stabileste, de regula, anual de catre Colegiul director al fiecarei Camere a notarilor publici.
(2) Cererea de angajare, avizata de catre Colegiul director al Camerei notarilor publici, va fi insotita de dovezile corespunzatoare indeplinirii conditiilor prevazute la art. 16 lit. a)-f) din lege si din regulamentul prevazut la alin. (4).
(3) Angajarea notarilor stagiari in cadrul unui birou notarial in care functioneaza mai multi notari publici asociati se va putea face de catre oricare dintre acestia daca indeplineste conditiile stabilite prin Statutul Uniunii si prin regulamentul prevazut la alin. (4).
(4) Procedura dobandirii calitatii de notar stagiar si de desfasurare a stagiului se stabileste prin regulament aprobat de Consiliul Uniunii."
6. Alineatul (4) al articolului 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Media minima de promovare a examenului de notar public este 7,00, fara a putea fi mai mica de 5,00 la oricare dintre probele de examen."
7. Dupa alineatul (4) al articolului 16 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
"(5) Candidatii declarati admisi isi vor exprima, in scris, optiunile pentru locurile vacante existente la nivelul Camerei notarilor publici unde si-au depus cererile de inscriere la examen, in ordinea mediilor, in fata Colegiului director."
8. Alineatele (1), (2), (3), (4) si (6) ale articolului 27 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 27 - (1) Schimbarea sediului biroului notarului public din localitatea in care isi desfasoara activitatea intr-o localitate din cadrul aceleiasi circumscriptii sau din alta circumscriptie judecatoreasca se face prin concurs pe post vacant, prevazut in ordinul de actualizare, cu exceptia situatiei in care pentru ocuparea unui post vacant se depune o singura cerere de schimbare a sediului biroului notarial. In cazul decesului sau incetarii calitatii de notar public a unuia dintre asociati, locul ramas vacant va fi ocupat de asociatul care, anterior asocierii, a fost numit in alta localitate, la cererea acestuia. In cazul existentei mai multor asociati care, anterior asocierii, si-au desfasurat activitatea in alte localitati, locul ramas vacant va fi ocupat prin concurs organizat de Camera respectiva. La concurs pot participa numai notarii publici care au avut calitatea de asociat al notarului public decedat sau caruia i-a incetat calitatea. In cazul in care in localitatea din care urmeaza sa isi schimbe sediul notarul public nu isi mai desfasoara activitatea un alt notar public, Colegiul director al Camerei notarilor publici este obligat sa asigure continuitatea serviciului notarial, precum si preluarea arhivei.
(2) Concursul de schimbare de sedii se organizeaza anual de catre Camerele notarilor publici si consta intr-o proba practica scrisa. Concursul de schimbare de sedii se sustine in fata unei comisii formate din 3-5 notari publici din cadrul Camerei notarilor publici respective. Notarii publici din aceasta comisie nu pot fi desemnati dintre membrii Colegiului director. Contestatiile formulate de catre candidatii nemultumiti de nota acordata de comisia de examinare se solutioneaza de catre Colegiul director al Camerei notarilor publici.
(3) Rezultatele concursului de schimbare de sedii se valideaza de Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici pe baza propunerilor Colegiului director.
(4) Procedura de organizare si desfasurare a concursului de schimbare de sedii este stabilita prin regulament, aprobat prin ordin al ministrului justitiei.
.....................................................................................................................
(6) Locurile ramase vacante dupa actualizare, in urma concursului prevazut la art. 4, a concursului pentru schimbarile de sedii, precum si ca urmare a decesului sau incetarii calitatii de notar public, vor fi prevazute in urmatorul ordin de actualizare, in situatia in care mentinerea acestora se mai justifica."
9. Litera a) a alineatului (1) al articolului 561 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) Registrul national de evidenta a succesiunilor, in care se inregistreaza cauzele succesorale referitoare la cetatenii romani, straini sau apatrizi, cu ultimul domiciliu in strainatate, de pe urma carora au ramas bunuri imobile in Romania (RNES);".
10. Dupa alineatul (2) al articolului 564 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Obligatiile prevazute la alin. (1) si (2) revin si oficiilor consulare sau misiunilor diplomatice ale Romaniei in indeplinirea atributiilor prevazute la art. 13 din lege."

Art. II
Anexele nr. 1-31 la regulament se inlocuiesc cu anexele nr. 1-31, care fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. III
Dispozitiile art. II intra in vigoare in termen de 60 de zile de la publicarea prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. IV
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin orice prevedere contrara se abroga.

Art. V
Prezentul ordin se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ANEXA Nr. 1 la regulament


CURTEA DE APEL ....................
Judecatoria ..........................

REGISTRUL BIROURILOR NOTARIALE
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦  Nr. de  ¦  Data   ¦Numele si¦ Sediul ¦ Specimenul ¦    ¦     ¦Sediul secundar¦  Radierea   ¦     ¦
¦inregistrare¦inregistrarii¦prenumele¦biroului¦de semnatura¦Sigiliul¦Modificari¦ al biroului +-----------------¦Observatii¦
¦      ¦       ¦     ¦notarial¦      ¦    ¦     ¦  notarial  ¦biroului¦sediului¦     ¦
¦      ¦       ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦        ¦notarial¦secundar¦     ¦
+------------+-------------+---------+--------+------------+--------+----------+---------------+--------+--------+----------¦
¦   0   ¦   1   ¦  2  ¦  3  ¦   4   ¦  5  ¦  6   ¦    7    ¦  8  ¦  9  ¦  10  ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 


NOTA:
- In coloana 2 se inscriu numele si prenumele notarului public sau ale notarilor publici asociati.
- In coloana 3 se va inscrie sediul, prin localitate, str. ................. nr. ......... etc.
- In coloana 5 se inscriu modificarile in modul de desfasurare a activitatii (nr. asociati, retrageri etc.).


ANEXA Nr. 2 la regulament


ROMANIA
CURTEA DE APEL
.............................
Nr. .....................
Data ....................

CERTIFICAT

La cererea ...................................1), potrivit art. 18 din Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 8 alin. (6) din Regulamentul de punere in aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 710/C/1995, cu modificarile si completarile ulterioare,
se certifica inregistrarea ................................................. ........................................................2).

Prim-grefier,
L. S.
___________
1) - Numele si prenumele notarului public.
- Colegiul director al Camerei Notarilor Publici.
2) Se vor face mentiuni in functie de obiectul cererii, in conditiile art. 8, art. 9 alin. (2) si art. 10 alin. (1) din Regulamentul de punere in aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale, adoptat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 710/C/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.ANEXA Nr. 3 la regulament
  REGISTRU GENERAL NOTARIAL 
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
¦ Nr. ¦ Data ¦ Numele, ¦ Felul ¦                          Acte autentice                          ¦ 
¦ de +--------¦prenumele¦actului +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦inre-¦Anul ...¦ si/sau ¦ si/sau ¦ Nr. de ¦    Acte de    ¦    Acte    ¦ Societati ¦Societati civile,¦Tes-¦ Partaj, ¦  Alte acte   ¦ 
¦gis- +--------¦denumirea¦ opera- ¦autenti-¦   instrainare   ¦  de garantie   ¦comerciale, ¦  asociatii,  ¦ta- ¦alipiri, ¦         ¦ 
¦trare¦ Ziua/ ¦partilor ¦tiunilor¦ ficare ¦           ¦          ¦ agricole ¦  fundatii   ¦men-¦dezlipiri¦         ¦ 
¦   ¦ luna ¦     ¦    ¦    +---------------------+--------------------+------------+-----------------¦te ¦     +------------------¦ 
¦   ¦    ¦     ¦    ¦    ¦Mobiliare,¦Imobiliare¦Mobiliare¦Imobiliare¦Constituiri/¦ Constituiri/  ¦  ¦     ¦Evaluabile¦Neeva- ¦ 
¦   ¦    ¦     ¦    ¦    ¦ cesiuni ¦     ¦     ¦     ¦ modificari ¦  modificari  ¦  ¦     ¦     ¦luabile¦ 
¦   ¦    ¦     ¦    ¦    ¦  etc.  ¦     ¦     ¦     ¦      ¦         ¦  ¦     ¦     ¦    ¦ 
+-----+--------+---------+--------+--------+----------+----------+---------+----------+------------+-----------------+----+---------+----------+-------¦ 
¦ 1 ¦  2  ¦  3  ¦  4  ¦  5  ¦  6   ¦  7   ¦  8  ¦  9   ¦   10   ¦    11    ¦ 12 ¦  13  ¦  14  ¦ 15  ¦ 
+-----+--------+---------+--------+--------+----------+----------+---------+----------+------------+-----------------+----+---------+----------+-------¦ 
¦   ¦    ¦REPORT  ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦         ¦  ¦     ¦     ¦    ¦
+-+-----+--------+---------+--------+--------+----------+----------+---------+----------+------------+-----------------+----+---------+----------+-------¦
¦ ¦   ¦    ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦         ¦  ¦     ¦     ¦    ¦
+-+-----+--------+---------+--------+--------+----------+----------+---------+----------+------------+-----------------+----+---------+----------+-------¦
¦ ¦   ¦    ¦TOTAL  ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦         ¦  ¦     ¦     ¦    ¦
¦ ¦   ¦    ¦PAGINA  ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦         ¦  ¦     ¦     ¦    ¦
+-+-----+--------+---------+--------+--------+----------+----------+---------+----------+------------+-----------------+----+---------+----------+-------¦
¦ ¦   ¦    ¦REPORT  ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦         ¦  ¦     ¦     ¦    ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

 

 

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
¦              Alte inregistrari              ¦     ¦Efectuat¦    ¦Impozit pe¦    ¦    ¦    ¦   ¦     ¦ 
+------------------------------------------------------------------------¦Respingeri¦in afara¦ Pret/ ¦tranzactii¦Onorariu¦Scutiri¦Reduceri¦Notar ¦Observatii¦ 
¦Legalizari¦Legalizari¦Certificari¦Data certa¦ Legalizari ¦Rectificari,¦     ¦sediului¦evaluare¦imobiliare¦    ¦    ¦    ¦public¦     ¦ 
¦  de  ¦ copii  ¦      ¦     ¦ traduceri, ¦ proiecte, ¦     ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦   ¦     ¦ 
¦semnatura,¦     ¦      ¦     ¦ legalizarea ¦  alte  ¦     ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦   ¦     ¦ 
¦specimene ¦     ¦      ¦     ¦ semnaturii ¦ operatii ¦     ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦   ¦     ¦ 
¦  de  ¦     ¦      ¦     ¦traducatorului¦      ¦     ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦   ¦     ¦ 
¦semnatura ¦     ¦      ¦     ¦       ¦      ¦     ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦   ¦     ¦ 
¦si sigilii¦     ¦      ¦     ¦       ¦      ¦     ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦   ¦     ¦
+----------+----------+-----------+----------+--------------+------------+----------+--------+--------+----------+--------+-------+--------+------+----------¦ 
¦  16  ¦  17  ¦  18   ¦  19  ¦   20   ¦   21   ¦  22  ¦  23  ¦  24  ¦  25  ¦  26  ¦ 27  ¦  28  ¦ 29 ¦  30  ¦ 
+----------+----------+-----------+----------+--------------+------------+----------+--------+--------+----------+--------+-------+--------+------+----------¦
+-+----------+----------+-----------+----------+--------------+------------+----------+--------+--------+----------+--------+-------+--------+------+----------¦
+-+----------+----------+-----------+----------+--------------+------------+----------+--------+--------+----------+--------+-------+--------+------+----------¦
+-+----------+----------+-----------+----------+--------------+------------+----------+--------+--------+----------+--------+-------+--------+------+----------¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 
ANEXA Nr. 4 la regulament
  OPIS
al Registrului general notarial 
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Nr. de inregistrare/Nr. autentic si data actului¦Numele si prenumele si/sau denumirea partilor¦Felul actului¦
+------------------------------------------------+---------------------------------------------+-------------¦
¦            1            ¦           2           ¦   3   ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ANEXA Nr. 5 la regulament
  REGISTRU DE SUCCESIUNI 

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Numar de ¦Data inregistrarii¦ Numele si ¦ Ultimul  ¦Data decesului¦ Numarul de ¦Termenele¦ Numarul si data ¦
¦inregistrare+------------------¦ prenumele ¦domiciliu al+--------------¦inregistrare¦     ¦ certificatului ¦
¦      ¦Anul ¦ Luna ¦Ziua ¦defunctului¦defunctului ¦Anul¦Luna¦Ziua¦  din   ¦     ¦  (mostenitor,  ¦
¦      ¦   ¦   ¦   ¦      ¦      ¦  ¦  ¦  ¦registrul de¦     ¦legatar, calitate,¦
¦      ¦   ¦   ¦   ¦      ¦      ¦  ¦  ¦  ¦ evidenta a ¦     ¦   executor   ¦
¦      ¦   ¦   ¦   ¦      ¦      ¦  ¦  ¦  ¦procedurilor¦     ¦  testamentar,  ¦
¦      ¦   ¦   ¦   ¦      ¦      ¦  ¦  ¦  ¦succesorale ¦     ¦   vacanta   ¦
¦      ¦   ¦   ¦   ¦      ¦      ¦  ¦  ¦  ¦      ¦     ¦  succesorala)  ¦
+------------+-----+------+-----+-----------+------------+----+----+----+------------+---------+------------------¦
¦   1   ¦ 2 ¦ 3  ¦ 4 ¦   5   ¦   6   ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦   10   ¦  11  ¦    12    ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 

 

+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦   Suspendare    ¦Alte solutii¦Impozit pe tranzactii¦Onorariul¦Notarul¦Observatii (suplimente,¦
+-----------------------¦      ¦   imobiliare   ¦     ¦public ¦  reinregistrari,  ¦
¦Art. 78¦Art. 78¦Art. 78¦      ¦           ¦     ¦    ¦  conexari etc.)   ¦
¦lit. a)¦lit. b)¦lit. c)¦      ¦           ¦     ¦    ¦            ¦
+-------+-------+-------+------------+---------------------+---------+-------+-----------------------¦
¦ 13  ¦ 14  ¦ 15  ¦   16   ¦     17     ¦  18  ¦ 19  ¦     20      ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
 
ANEXA Nr. 6 la regulament
  OPIS
al Registrului de succesiuni 
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Numele si prenumele defunctului¦Ultimul domiciliu al defunctului¦Numarul dosarului succesoral¦
+-------------------------------+--------------------------------+----------------------------¦
¦        1        ¦        2        ¦       3       ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------+ ANEXA Nr. 7 la regulament
  OPIS
al Registrului de evidenta a procedurilor succesorale inregistrate
in Circumscriptia Judecatoriei (Judetului, Camerei) ............... 
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Numele, prenumele si ultimul domiciliu al defunctului¦Numarul si data certificatului¦Observatii¦
+-----------------------------------------------------+------------------------------+----------¦
¦             1             ¦       2        ¦  3   ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+ANEXA Nr. 8 la regulament
  REGISTRU
de renuntari la succesiune si de acceptare sub beneficiu de inventar
din Circumscriptia Judecatoriei (Judetului, Camerei) ................ 
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Numar de inregistrare¦Ziua, luna, anul¦Numele si prenumele¦Numele si prenumele¦Data decesului¦
¦           ¦        ¦  declarantului  ¦  defunctului  ¦       ¦
+---------------------+----------------+-------------------+-------------------+--------------¦
¦     1     ¦    2    ¦     3     ¦     4     ¦   5    ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 

+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Ultimul  ¦Felul declaratiei¦Notarul public in fata caruia s-a¦ Numarul ¦ Notarul public care  ¦
¦domiciliu al¦         ¦dat declaratia si sediul biroului¦dosarului ¦instrumenteaza cauza si ¦
¦defunctului ¦         ¦      notarial       ¦succesoral¦sediul biroului notarial¦
+------------+-----------------+---------------------------------+----------+------------------------¦
¦   6   ¦    7    ¦        8        ¦  9   ¦      10      ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------+ANEXA Nr. 9 la regulament
  OPIS
al Registrului renuntarilor la succesiune si de acceptare sub beneficiu
de inventar din Circumscriptia Judecatoriei
(Judetului, Camerei) ............................. 
+--------------------------------------------------------------------------+
¦Numele si prenumele declarantului¦Numar de inregistrare¦Data inregistrarii¦
+---------------------------------+---------------------+------------------¦
¦        1        ¦     2     ¦    3     ¦
+--------------------------------------------------------------------------+ ANEXA Nr. 10 la regulament
  REGISTRU DE TERMENE SUCCESORALE 
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Data¦Numar de¦Numele si prenumele¦ Numarul ¦ Solutia  ¦  Numarul  ¦Termen de¦Onorariu¦Impozit pe¦Observatii¦
¦  ¦ ordine ¦  defunctului  ¦dosarului ¦(amanare sau¦certificatului¦evidenta ¦    ¦tranzactii¦     ¦
¦  ¦    ¦          ¦succesoral¦finalizare) ¦       ¦     ¦    ¦imobiliare¦     ¦
+----+--------+-------------------+----------+------------+--------------+---------+--------+----------+----------¦
¦ 1 ¦  2  ¦     3     ¦  4   ¦   5   ¦   6    ¦  7  ¦  8  ¦  9   ¦  10  ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ANEXA Nr. 11 la regulament
  REGISTRU DE DEPOZITE 
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Numar de inregistrare¦Ziua, luna, anul¦Numele, prenumele si semnatura¦Individualizarea inscrisului,¦Termen de pastrare si conditia¦
¦           ¦        ¦     deponentului     ¦ documentelor sau valorilor ¦  eliberarii depozitului  ¦
+---------------------+----------------+------------------------------+-----------------------------+------------------------------¦
¦     1     ¦    2    ¦       3        ¦       4       ¦       5        ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 

+---------------------------------------------------------------------------------------+
¦Onorariul incasat¦Notarul public¦Data eliberarii¦Numele, prenumele si semnatura partii ¦
¦         ¦       ¦        ¦  careia i se restituie depozitul  ¦
+-----------------+--------------+---------------+--------------------------------------¦
¦    6    ¦   7    ¦    8    ¦         9          ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------+ANEXA Nr. 12 la regulament
  REGISTRU DE PROTESTE 
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Numar de inregistrare¦Ora, ziua, luna, anul¦Numele si prenumele celui care¦Numele si prenumele celui contra¦   Locul si data comunicarii    ¦
¦           ¦           ¦   a cerut protestul    ¦  caruia s-a cerut protestul  ¦(cu mentiunea comunicarilor efectuate)¦
+---------------------+---------------------+------------------------------+--------------------------------+--------------------------------------¦
¦     1     ¦     2     ¦       3        ¦        4        ¦         5          ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Transcrierea exacta a cambiei, biletului la¦Somatia de plata, raspunsul primit sau motivul¦Onorariul incasat¦Notarul public care a intocmit protestul¦
¦       ordin sau cecul       ¦     pentru care nu s-a raspuns     ¦         ¦                    ¦
+-------------------------------------------+----------------------------------------------+-----------------+----------------------------------------¦
¦           6           ¦           7            ¦    8    ¦          9          ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ANEXA Nr. 13 la regulament
  REGISTRU DE CONSULTATII NOTARIALE 
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦  Numar  ¦Ziua, luna, anul¦Numele si prenumele¦Obiectul consultatiei¦Forma consultatiei¦Onorariul¦Notarul¦Observatii¦
¦   de   ¦        ¦ solicitantului  ¦           +------------------¦ incasat ¦public ¦     ¦
¦inregistrare¦        ¦          ¦           ¦ Orala ¦ Scrisa ¦     ¦    ¦     ¦
+------------+----------------+-------------------+---------------------+---------+--------+---------+-------+----------¦
¦   1   ¦    2    ¦     3     ¦     4     ¦  5  ¦  6  ¦  7  ¦  8  ¦  9   ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ANEXA Nr. 14 la regulament
  REGISTRU DE TRADUCERI 
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦      ¦        ¦          ¦           ¦    Limba     ¦   ¦   ¦
¦  Nr. de  ¦        ¦Numele si prenumele¦           +----------------------¦   ¦   ¦
¦inregistrare¦Ziua, luna, anul¦  solicitantului  ¦Actul care se traduce¦din care se¦in care se¦Termen¦Pagini¦
¦      ¦        ¦          ¦           ¦ traduce ¦ traduce ¦   ¦   ¦
+------------+----------------+--------------------+---------------------+-----------+----------+------+------¦
¦   1   ¦    2    ¦     3     ¦     4     ¦   5   ¦  6   ¦ 7  ¦ 8  ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------+
¦Traducator¦Notar public¦Onorariu¦Onorariu notar public¦Observatii¦           
+----------+------------+--------+---------------------+----------¦           
¦  9   ¦   10   ¦  11  ¦     12     ¦  13  ¦           
+-----------------------------------------------------------------+ANEXA Nr. 15 la regulament
  REGISTRU DE CORESPONDENTA 

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Numar de ¦     Data     ¦Emitent/Destinatar¦Continutul documentului¦Modul de rezolvare¦Observatii¦
¦inregistrare¦inregistrarii/expedierii¦         ¦   (in rezumat)   ¦         ¦     ¦
+------------+------------------------+------------------+-----------------------+------------------+----------¦
¦   1   ¦      2      ¦    3     ¦      4      ¦    5     ¦  6   ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 ANEXA Nr. 16 la regulament


ROMANIA
BIROUL NOTARULUI PUBLIC
Sediul .....................................

INCHEIERE DE AUTENTIFICARE Nr. ......................
Anul ............... luna ............ ziua .............

In fata mea, .............................., notar public, la sediul biroului s-a prezentat ........................, cu domiciliul in ....................., identificat prin ............................1), in nume propriu/in calitate de ............2) al ..........................., cu domiciliul/sediul in ....................., in baza ..................3), care, dupa citirea actului, a consimtit la autentificarea prezentului inscris si a semnat toate exemplarele, precum si cele .............. anexe, iar ................................. nu a putut semna pentru motivul ............................. .
In temeiul art. 8 lit. b) din Legea nr. 36/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, se declara autentic prezentul inscris.
S-a perceput un impozit4) de ........................ lei cu chitanta/bon fiscal/ordin de plata nr. ................................. .
S-a perceput onorariul de ..................... lei cu chitanta/bon fiscal/ordin de plata nr. ........................................ .

Notar public,
...................................
L. S.
___________
1) a) cunoscut personal de notar;
b) act de identitate;
c) atestarea avocatului care il asista;
d) doi martori.
2)

- mandatar;
- avocat;
- reprezentant legal;
- etc.
3) - procura;
- delegatie;
4) Pentru actele scutite de impozit se va face mentiunea "scutit".


ANEXA Nr. 17 la regulament


ROMANIA
BIROUL NOTARULUI PUBLIC
Sediul .................................
Judetul ................................

INCHEIERE
Sedinta din ..........................

Notar public ........................

In cauza succesorala privind pe defunctul ...................................
La apelul nominal au raspuns ................................................ ................................................................................
Lipsa: ...................................................................... ................................................................................

Notarul public
Vazand ca ...................................................................

DISPUNE:

Amanam cauza la termenul de ............................, in cunostinta celor prezenti, pentru cand ................................
Se vor cita:
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

T.C. ............................
T.C. ..........................

Notar public,
..............................
Data ...........................
Expediat .......................


ANEXA Nr. 18 la regulament


ROMANIA
BIROUL NOTARULUI PUBLIC
Dosar nr..................../..................
Sediul ...............................
Notar public......................................

INCHEIERE FINALA
Sedinta din .......................

In cauza succesorala privind pe defunctul .................................., decedat la data de ............, cu ultimul domiciliu ........................., la apelul nominal au raspuns:
1. .........................................................................;
2. .........................................................................;
3. .........................................................................;
4. .........................................................................;
Au lipsit: ................................................................ .
Succesibilii prezenti declara:
- Au acceptat mostenirea ....................................................
- Au renuntat la mostenire ..................................................
- Sunt straini de succesiune ................................................
- Defunctul ...................... lasat testament ........................ .
- Cota de bun comun o declaram de .................. parte pentru defunct(a).
- Masa succesorala se compune din urmatoarele bunuri:
a) mobile ..................................................................;
b) imobile ..................................................................
- Cheltuielile cu ultima boala si inmormantare in suma de ................... lei au fost suportate de ......................, care au fost si sustinatorii defunctului .................................................................. .
- Alte datorii............................................................. .
- Cerem eliberarea certificatului de mostenitor.


Semnaturile
...................................
...................................

NOTARUL PUBLIC

Din declaratia partilor, actele de stare civila, martorii si celelalte probe ..................... constata ca in succesiunea defunct .............................................
I. Masa succesorala se compune din urmatoarele bunuri:
a) mobile: ......................., in valoare totala de ............... lei;
b) imobile: ......................, in valoare totala de ............... lei.
Total activ succesoral: ................................................ lei.
Pasivul succesoral consta din: ..............., in valoare totala de ........ lei.

TOTAL ACTIV NET: ...... lei.

Scutiri si reduceri: ................................................... lei.
II. Au calitatea de mostenitori legali - testamentari, in cotele si cu taxele aratate in dreptul fiecaruia, urmatorii:
1. .........................................................................;
2. .........................................................................;
3. .........................................................................;
4. ..........................................................................

Impozit*) ...................................... lei
Onorariul ...................................... lei.

Atribuirea in mod distinct a bunurilor s-a facut potrivit partajului intervenit astfel: .............................................................. .
Semnaturile .................................................................
Sunt straini de succesiune prin renuntare: ...................... sau in conditiile art. 700 din Codul civil ....... .
In temeiul dispozitiilor art. 650 si urmatoarele din Codul civil si ale Legii nr. 36/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.


DISPUNE:

Notar public
Termen de evidenta
___________
*) In cazul succesiunilor scutite de impozit se va face mentiunea "scutit".


ANEXA Nr. 19 la regulament


ROMANIA
BIROUL NOTARULUI PUBLIC
Sediul .............................
Judetul ...........................

CERTIFICAT DE ........................1) Nr. ......................
Data ...............................

..............., notar public, cercetand piesele dosarului de mai sus, precum si incheierea finala respectiva, in baza art. 76 si 83 din Legea nr. 36/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, certific urmatoarele:
De pe urma defunctului ..................................., decedat la data de ........, cu ultimul domiciliu in ............, judetul ...................., au ramas urmatoarele bunuri si urmatorii2).

I. Masa succesorala:
a) bunuri mobile: ...........................................................
.............................................................................
.............................................................................
b) bunuri imobile ...........................................................
.............................................................................
.............................................................................
Restul de ..................................., parte din bunurile de mai sus (de la pct. ....................................), formeaza cota de bun comun al sotului supravietuitor ....................................................... .
Natura succesiunii ...................................3) .................. .

II. ......................................................................4).
1. ........................., domiciliat in ..........................., care a acceptat succesiuni cu o cota de ...... parti.
2. ........................................................................ .
3. ..........................................................................
Atribuirea in mod distinct a bunurilor s-a facut in baza .................. .
Prezentul certificat s-a eliberat in baza Hotararii definitive nr. .......... din ............., pronuntata de ................... .
Au renuntat la succesiune:
1. ........................................., declaratie inregistrata la data de ................. anul .........;
2. ........................................., declaratie inregistrata la data de .................. anul ......;
3. ..........................................................................
4. ..........................................................................
Sunt straini de succesiune prin neacceptare conform art. 700 din Codul civil.
1. .........................................................................;
2. .........................................................................;
3. .........................................................................;
4. ........................................................................ .
S-a perceput impozit in suma de .................... lei si a fost achitat cu chitanta/bon fiscal/ordin de plata nr. ........................... sau debitarea ei a fost confirmata de organul fiscal ........., cu Adresa nr. ............. .

Notar public,
.........................

L.S.
___________
1) - mostenitor;
- legatar.
2) - mostenitor;
- legatar.
3) - legala, in temeiul ....................................................;
- testamentara, in baza ................................................... .
4) - mostenitori;
- legatari.


ANEXA Nr. 20 la regulament


ROMANIA
BIROUL NOTARULUI PUBLIC
Sediul .............................
Judetul ............................
Dosar nr. ............./ ..........

CERTIFICAT DE EXECUTOR TESTAMENTAR Nr. ..............................
Data .............................

.................................., notar public, in baza art. 83 alin. 3 din Legea nr. 36/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, certific urmatoarele:
Defunctul ....................., decedat la data de ........................, cu ultimul domiciliu in ..................., judetul .........................., potrivit testamentului autentificat de ......................................... sub nr. .................. din ...................... sau testamentului olograf datat .................................................., a desemnat ca executor testamentar, in conditiile art. 910 si urmatoarele din Codul civil, pe:
- .................., domiciliat in ................, judetul .............., care a acceptat sarcina de a indeplini aceasta calitate.
Drepturile si indatoririle stabilite de testator in executarea testamentara sunt: ..........................................................................
........................................................................... .
S-a perceput onorariul de ................. lei, cu chitanta/bon fiscal/ordin de plata nr. ............................... din ...............................


Notar public,
......................................
L.S.


ANEXA Nr. 21 la regulament


ROMANIA
BIROUL NOTARULUI PUBLIC
Sediul .............................

INCHEIERE
de legalizare copie nr. ............................
Anul .................... luna ............... ziua ..................

..........................., notar public, legalizeaza aceasta copie conforma cu inscrisul prezentat noua ...................1), care are .................... pagini, colationat de secretarul ........................................... .
S-a perceput onorariul de .............................. lei, cu chitanta/bon fiscal/ordin de plata nr. ............................... .


Colationat
Secretar,
Notar public,
........................
L.S.
......................... ___________ 1) Starea in care se afla inscrisul.


ANEXA Nr. 22 la regulament


ROMANIA
BIROUL NOTARULUI PUBLIC
Sediul ............................

INCHEIERE
de legalizare de semnatura nr. ............................
Anul ......... luna ......... ziua .................

In fata mea, ......................................, notar public, la sediul biroului/locul unde s-a indeplinit actul pentru motivul ......................, s-a/s-au prezentat: ............................................, cu domiciliul in ................., identificat/identificati prin ........................1), si a/au semnat cele ......................... exemplare ale inscrisului al carui continut ii/le este cunoscut.
In temeiul art. 8 lit. e) din Legea nr. 36/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, se legalizeaza semnatura de pe acest inscris.
S-a perceput onorariul de ........................................... lei, cu chitanta/bon fiscal/ordin de plata nr. ................................... .
Notar public,
L.S.
.........................

___________
1) a) cunoscut personal de notar;
b) act de identitate;
c) atestarea avocatului care il asista;
d) doi martori.


ANEXA Nr. 23 la regulament


ROMANIA
BIROUL NOTARULUI PUBLIC
Sediul

INCHEIERE
de legalizare a semnaturii traducatorului nr. ......
Anul ................. luna ............. ziua .............

..................................................., notar public, in temeiul art. 8 lit. e) si j) din Legea nr. 36/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, legalizez semnatura de mai sus a lui .............................., traducator ..............................1), in baza ........................2), de pe cele ..................... exemplare ale inscrisului.
S-a perceput onorariul de .............................................. lei, cu chitanta/bon fiscal/ordin de plata nr. ................................ .
Notar public,
L.S.
.........................

___________
1) - autorizat;
- angajat la acest birou.
2) - semnaturi date in fata mea;
- specimen de semnatura depus.


ANEXA Nr. 24 la regulament


ROMANIA
BIROUL NOTARULUI PUBLIC
Sediul .................

INCHEIERE
de legalizare a traducerii nr. ..................
Anul .................. luna ................ ziua ..............

.............................................., notar public autorizat, atesta exactitatea traducerii cu textul inscrisului ........................1), in limba ................................................., care a fost vizat de mine, in baza art. 8 lit. j) din Legea nr. 36/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, se legalizeaza traducerea efectuata.
S-a perceput onorariul de ........................... lei, cu chitanta/bon fiscal/ordin de plata nr. ................................. .
Notar public,
L.S.
.........................

___________
1) - autentic;
- in copie legalizata;
- cu semnatura legalizata;
- cu data certa;
- sub semnatura privata;
- in extras, dupa caz.


ANEXA Nr. 25 la regulament


ROMANIA
BIROUL NOTARULUI PUBLIC
Sediul ........................

INCHEIERE
de data certa nr. .......................
Anul .................. luna ............ ziua ..............

Se da data certa a acestui inscris, care .................................1).
S-a perceput onorariul de ..............................................lei, cu chitanta/bon fiscal/ordin de plata nr. .................................
Notar public,
L.S.
.........................

___________
1) Starea in care se afla.


ANEXA Nr. 26 la regulament


ROMANIA
BIROUL NOTARULUI PUBLIC
Sediul ................

INCHEIERE
de primire in depozit nr. ..........................
Anul .................. luna .................. ziua ..............

In fata mea, ..........................................., notar public, s-a prezentat ........................, cu domiciliul in .........................., identificat prin ................................, si a depus ................. pe o perioada de ........................................, urmand a fi eliberate lui ..................................................................
S-a perceput onorariul de ...............................lei, cu chitanta/bon fiscal/ordin de plata nr. ............................ .
Notar public,
L.S.
.........................ANEXA Nr. 27 la regulament


ROMANIA
BIROUL NOTARULUI PUBLIC
Sediul ...............................

INCHEIERE
de certificare nr. ..............................
Anul .................. luna ................. ziua ...............

Subsemnatul, ....................................., notar public, la sediul biroului/locul unde s-a indeplinit actul pentru motivul ......................, certific ca ..................................................., cu domiciliul in .........................., identificat prin .............................1), s-a aflat astazi, ziua ............. luna .......... anul .......... ora ......, in ........................2).
S-a perceput onorariul de ................................................... lei, cu chitanta/bon fiscal/ordin de plata nr. ............................. .

Notar public,
.........................
L. S.
___________

1) a) cunoscut personal de notar;
b) act de identitate;
c) atestarea avocatului care il asista;
d) doi martori.
2) - in viata;
- intr-un anumit loc.


ANEXA Nr. 28 la regulament


ROMANIA
BIROUL NOTARULUI PUBLIC
Sediul .........................

INCHEIERE
de certificare nr. ..............................
Anul .................. luna ............ ziua .................

Subsemnatul, ................................, notar public, la sediul biroului/locul unde s-a indeplinit actul pentru motivul ............., certific faptul ca astazi, ziua ............ luna ....... anul ........, s-a prezentat in fata mea ................, cu domiciliul in ..................................., identificat prin .................., si am stabilit ca este aceeasi persoana cu persoana din fotografia alaturata.
S-a perceput onorariul de ............................. lei, cu chitanta/bon fiscal/ordin de plata nr. ....................... .

Notar public,
.........................
L. S.


ANEXA Nr. 29 la regulament


ROMANIA
BIROUL NOTARULUI PUBLIC
Sediul .........................

INCHEIERE
de certificare nr. ..............................
Anul ........... luna ........... ziua ............

In fata mea, ................................, notar public, la sediul biroului/locul unde s-a indeplinit actul pentru motivul ......................., s-a/s-au prezentat:
1. ................................, cu domiciliul in ....................., identificat prin .........................;
2. ................................, cu domiciliul in ....................., identificat prin ........................., ca urmare a Somatiei nr. .........., emisa de .................., si mi-au declarat urmatoarele: ...................
........................................................................... .
Se certifica cele de mai sus.
S-a perceput onorariul de ......................................... lei cu chitanta/bon fiscal/ordin de plata nr. .............................. .
Semnatura partilor

Notar public,
....................................
L. S.


ANEXA Nr. 30 la regulament
  REGISTRU
de evidenta a procedurilor succesorale inregistrate in
Circumscriptia Judecatoriei (Judetului, Camerei)
 ...................... 
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦  Numarul  ¦Data (ziua,¦Numele, prenumele si ultimul¦ Data  ¦Numele si prenumele¦Notarul public si¦ Numarul si data  ¦Observatii¦
¦certificatului¦luna, anul)¦ domiciliu al defunctului ¦decesului¦  solicitantului  ¦ sediul biroului ¦dosarului succesoral¦     ¦
+--------------+-----------+----------------------------+---------+--------------------+-----------------+--------------------+----------¦
¦   1    ¦   2   ¦       3       ¦  4  ¦     5     ¦    6    ¦     7     ¦  8   ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ANEXA Nr. 31 la regulament
REGISTRU DE CORESPONDENTA 
+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Numar de ¦  Data   ¦Numarul si data¦Nr. filelor ¦Numarul ¦    ¦ Continutul ¦Compartimentul¦
¦inregistrare¦inregistrarii¦ documentului ¦documentului¦anexelor¦Emitent¦documentului¦ caruia i s-a ¦
¦      ¦       ¦ emitentului ¦      ¦    ¦    ¦(in rezumat)¦ repartizat ¦
+------------+-------------+---------------+------------+--------+-------+------------+--------------¦
¦   1   ¦   2   ¦    3    ¦   4   ¦  5  ¦  6  ¦   7   ¦   8    ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦  Modul  ¦  Data  ¦       ¦   Numarul de inregistrare al   ¦   Observatii   ¦
¦ rezolvarii ¦expedierii¦ Destinatarul ¦ documentului la care se conexeaza si ¦   (semnatura   ¦
¦       ¦     ¦       ¦indicativul dosarului dupa nomenclator¦responsabilului etc.)¦
+-------------+----------+--------------+--------------------------------------+---------------------¦
¦   9   ¦  10  ¦   11   ¦         12         ¦     13     ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
Nu este


Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
36 useri online

Useri autentificati: