DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English




Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 7/2008 privind modificarea si completarea Ordinului guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 5/2005 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit



[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 620 din 25/08/2008

Banca Nationala a Romaniei

Avand in vedere prevederile art. 153 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, ale art. 18 si 47 din Ordonanta Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor masuri financiar-fiscale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 266/2006, si ale art. 34 din Ordonanta Guvernului nr. 39/1996 privind infiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, ale art. 420 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, ale art. 72 din Ordonanta Guvernului nr. 28/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 266/2006, si ale art. 461 din Ordonanta Guvernului nr. 39/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Banca Nationala a Romaniei emite urmatorul ordin:

Art. I
Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, prevazute in anexa la Ordinul guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 5/2005, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.182 bis din 28 decembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, denumite in continuare Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, se modifica si se completeaza potrivit prevederilor cuprinse in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. II
Concordantele dintre unele conturi din planul de conturi prevazut de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare, utilizate de Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar pana la data de 31 decembrie 2007, si conturile prevazute de Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 5/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, prezentate in anexa nr. 2 la Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 1/2008 privind modificarea si completarea Ordinului guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 5/2005 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, se modifica si se completeaza potrivit prevederilor cuprinse in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. III
(1) Prevederile prezentului ordin sunt aplicabile incepand cu exercitiul financiar al anului 2009.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), institutiile financiare nebancare pot aplica modificarile si completarile aduse Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, la pct. 23, 24 si pct. 27 lit. b) din anexa nr. 1, incepand cu exercitiul financiar al anului 2008.
(3) Prin derogare de la prevederile alin. (1), institutiile financiare nebancare vor aplica prevederile pct. 20 din anexa nr. 1 cel tarziu incepand cu data de 31 martie 2009, perioada in care vor proceda la adaptarea corespunzatoare a sistemelor informatice.
(4) Prin derogare de la prevederile alin. (1), Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar aplica prevederile prezentului ordin incepand cu situatiile financiare ale anului 2008.

Art. IV
Ordinul guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 5/2005 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.182 si 1.182 bis din 28 decembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezentul ordin, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Art. V
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ANEXA Nr. 1 - Reglementare contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit

1. In cuprinsul Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, sintagma "provizioane pentru creante din operatiuni cu clientela, precum si din operatiuni intre institutiile financiare nebancare si institutiile de credit" se inlocuieste cu sintagma "provizioane pentru creante din operatiuni cu clientela, operatiuni intre institutiile financiare nebancare si institutiile de credit, precum si intre Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar si institutiile de credit, societatile financiare sau alte institutii".
2. La punctul 87, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"87. (1) Amortizarea valorii activelor imobilizate cu durate limitate de utilizare economica se efectueaza in mod sistematic, reducandu-se valoarea contabila a acestora. Valoarea contabila a acestor active este valoarea care este prezentata in bilant, fiind reprezentata de costul de achizitie, costul de productie sau alte valori care substituie costul, diminuate cu amortizarea cumulata pana la acea data, precum si cu pierderile cumulate din depreciere."
3. Dupa punctul 99 se introduce un nou punct, punctul 991, cu urmatorul cuprins:
"991. (1) Exemple de costuri care se efectueaza in legatura cu constructia unei imobilizari corporale, direct atribuibile acesteia, sunt:
a) costurile reprezentand salariile angajatilor, contributiile legale si alte cheltuieli legate de acestea;
b) cheltuieli materiale;
c) costurile de amenajare a amplasamentului;
d) costurile initiale de livrare si manipulare;
e) costurile de instalare si asamblare;
f) cheltuieli de proiectare si pentru obtinerea autorizatiilor;
g) onorariile profesionale platite avocatilor si expertilor etc.
(2) In costul unei imobilizari corporale pot fi incluse si costurile estimate initial cu demontarea si mutarea acesteia la scoaterea din evidenta, precum si cu restaurarea amplasamentului pe care este pozitionata imobilizarea, atunci cand aceste sume pot fi estimate credibil si institutia are o obligatie legata de demontare, mutare a imobilizarii corporale si de refacere a amplasamentului.
(3) Costurile estimate cu demontarea si mutarea imobilizarii corporale, precum si cele cu restaurarea amplasamentului se recunosc in valoarea acesteia, in corespondenta cu contul de provizioane corespunzator, 555 «Provizioane pentru dezafectarea imobilizarilor corporale si alte actiuni similare legate de acestea»."
4. La punctul 1001, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) Cheltuielile efectuate in legatura cu imobilizarile corporale utilizate in baza unor contracte de inchiriere, locatie de gestiune si a altor contracte similare, prin care se transfera dreptul de utilizare a respectivelor bunuri pe o perioada de timp, fara a transfera substantial riscurile si avantajele aferente dreptului de proprietate, se evidentiaza in contabilitatea institutiei care le-a efectuat, la imobilizari corporale sau drept cheltuieli in perioada in care au fost efectuate, in functie de beneficiile economice aferente, similar cheltuielilor efectuate in legatura cu imobilizarile corporale proprii."
5. La punctul 1003, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) Daca o institutie recunoaste in valoarea contabila a unei imobilizari corporale costul unei inlocuiri partiale (inlocuirea unei componente), atunci aceasta scoate din evidenta valoarea contabila a partii inlocuite, cu amortizarea aferenta, daca dispune de informatiile necesare."
6. La punctul 103, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"103. (1) Institutiile pot proceda la reevaluarea imobilizarilor corporale existente la sfarsitul exercitiului financiar, astfel incat acestea sa fie prezentate in contabilitate la valoarea justa, cu reflectarea rezultatelor acestei reevaluari in situatiile financiare intocmite pentru acel exercitiu.
Amortizarea calculata pentru imobilizarile corporale astfel reevaluate se inregistreaza in contabilitate incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui pentru care s-a efectuat reevaluarea.
Evaluarile efectuate cu ocazia reorganizarilor de institutii (fuziuni, divizari) nu constituie reevaluare in sensul prezentelor reglementari contabile, aceste evaluari efectuandu-se in scopul stabilirii raportului de schimb, pentru toate elementele de bilant."
7. La punctul 1161, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) O obligatie curenta este o obligatie legala, contractuala sau implicita.
In intelesul prezentelor reglementari:
a) o obligatie legala sau contractuala este obligatia care rezulta:
- dintr-un contract (in mod explicit sau implicit);
- din legislatie; sau
- din alt efect al legii;
b) o obligatie implicita (de exemplu, obligatia prin care o institutie se angajeaza sa efectueze plati compensatorii personalului disponibilizat) este obligatia care rezulta din actiunile unei institutii in cazul in care:
- prin stabilirea unei practici anterioare, prin politica scrisa a institutiei sau dintr-o declaratie suficient de specifica, institutia a indicat partenerilor sai ca isi asuma anumite responsabilitati; si
- ca rezultat, institutia a indus partenerilor ideea ca isi va onora acele responsabilitati."
8. La punctul 117, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Sumele reprezentand rezerve constituite din profitul exercitiului financiar curent, in baza unor prevederi legale, se inregistreaza in conturile de rezerve corespunzatoare in contrapartida cu contul «Repartizarea profitului». Profitul contabil ramas dupa aceasta repartizare se preia la inceputul exercitiului financiar urmator celui pentru care se intocmesc situatiile financiare anuale in contul «Rezultatul reportat», de unde urmeaza a fi repartizat pe celelalte destinatii legale. Evidentierea in contabilitate a destinatiilor profitului contabil se efectueaza dupa adunarea generala a actionarilor sau asociatilor care a aprobat repartizarea profitului, prin inregistrarea sumelor reprezentand dividende cuvenite actionarilor sau asociatilor, rezerve si alte destinatii, potrivit legii. Institutiile nu pot reveni asupra inregistrarilor efectuate cu privire la repartizarea profitului."
9. La punctul 117, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Pierderea contabila reportata se acopera din profitul exercitiului financiar si cel reportat, din rezerve, prime de capital si capital social, potrivit hotararii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor, cu respectarea prevederilor legale. In lipsa unor prevederi legale exprese, stabilirea ordinii surselor din care se acopera pierderea contabila este de competenta adunarii generale a actionarilor sau asociatilor, respectiv a consiliului de administratie."
10. La punctul 117, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
"(6) Inchiderea conturilor «Profit sau pierdere» si «Repartizarea profitului» se efectueaza la inceputul exercitiului financiar urmator celui pentru care se intocmesc situatiile financiare anuale. Ca urmare, cele doua conturi apar cu soldurile corespunzatoare in bilantul intocmit pentru exercitiul financiar la care se refera situatiile financiare anuale."
11. La punctul 1181, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu urmatorul cuprins:
"(41) Corectarea erorilor aferente exercitiilor financiare precedente nu determina modificarea situatiilor financiare ale acelor exercitii, acestea ramanand asa cum au fost publicate."
12. Punctul 179 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"179. (1) Situatiile financiare anuale se intocmesc si se publica, potrivit legii, in moneda nationala.
(2) Situatiile financiare anuale sunt semnate de persoanele in drept, cuprinzand si numele in clar ale acestora, calitatea persoanei care a intocmit situatiile financiare anuale si numarul de inregistrare in organismul profesional, daca este cazul.
Calitatea persoanei care a intocmit situatiile financiare anuale se completeaza astfel:
- directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie, potrivit legii;
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania."
13. La punctul 182, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"182. (1) O copie de pe situatiile financiare anuale ale institutiei de credit, aprobate in mod corespunzator, o copie de pe raportul administratorilor pentru exercitiul financiar respectiv, precum si de pe raportul auditorilor asupra situatiilor financiare anuale vor fi trimise de consiliul de administratie in termen de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar la Banca Nationala a Romaniei si la directia teritoriala a Ministerului Economiei si Finantelor la care institutia de credit este inregistrata. Situatiile financiare anuale vor fi trimise la Banca Nationala a Romaniei - Directia supraveghere atat in format letric, cat si electronic."
14. La punctul 189, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"189. (1) Pct. 179-187 se aplica si situatiilor financiare consolidate aprobate, raportului consolidat al administratorilor, precum si raportului intocmit de persoana responsabila pentru auditarea situatiilor financiare consolidate, cu exceptia prevederilor referitoare la depunerea unei copii de pe aceste documente la unitatile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor, precum si a prevederii referitoare la termenul de transmitere a acestor documente la Banca Nationala a Romaniei, care, in cazul situatiilor financiare consolidate, este de 8 luni de la incheierea exercitiului financiar."
15. La punctul 189, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) Situatiile financiare anuale consolidate, aprobate in mod corespunzator, si raportul consolidat al administratorilor, impreuna cu opinia prezentata de persoana responsabila cu auditarea situatiilor financiare anuale consolidate, se publica de institutia care a intocmit situatiile financiare anuale consolidate, conform legislatiei in vigoare."
16. Punctul 199^25a se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"199^25a. Imprumuturile primite de Fond de la institutii de credit, societati financiare si de la alte institutii, care constituie resurse financiare ale acestuia, respectiv plasamentele efectuate de Fond in depozite la termen, certificate de depozit si alte instrumente financiare, se inregistreaza cu ajutorul conturilor deschise in cadrul Grupei 22 «Operatiuni intre Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar si institutiile de credit, societatile financiare sau alte institutii»."
17. Punctul 19949 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"19949. Creantele si datoriile institutiei de credit se inregistreaza in contabilitate la valoarea lor nominala.
Creantele si datoriile in valuta se inregistreaza in contabilitate atat in lei, cat si in valuta.
Orice operatiune economico-financiara efectuata se consemneaza in momentul efectuarii ei intr-un document care sta la baza inregistrarilor in contabilitate, dobandind astfel calitatea de document justificativ.
Din punct de vedere contabil, efectuarea operatiunii economico-financiare este probata de orice document in care se consemneaza aceasta.
In cazul bunurilor achizitionate insotite de factura sau de aviz de insotire a marfii, urmand ca factura sa soseasca ulterior, cursul valutar utilizat la inregistrarea in contabilitate este cursul de la data receptiei bunurilor."
18. Punctul 19954 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"19954. Contabilitatea decontarilor privind asigurarile sociale cuprinde obligatiile pentru contributia la asigurari sociale, contributia la asigurarile sociale de sanatate si contributia pentru fondul de somaj.
Eventualele sume datorate sau care urmeaza a se incasa in perioadele urmatoare, aferente exercitiului in curs, se inregistreaza ca alte datorii si creante sociale.
In cadrul decontarilor cu bugetul de stat si fondurile speciale se cuprind: impozitul pe profit, taxa pe valoarea adaugata, impozitul pe veniturile de natura salariilor, subventiile primite sau de primit, alte impozite, taxe si varsaminte asimilate, precum si contributii la fonduri speciale (taxe si varsaminte asimilate).
Taxa pe valoarea adaugata se determina si se inregistreaza in contabilitate potrivit legii.
Impozitul pe venituri de natura salariilor cuprinde totalul impozitelor individuale, calculate potrivit legii.
Subventiile primite sau de primit se inregistreaza in contabilitate intr-un cont distinct.
La alte impozite, taxe si varsaminte datorate bugetului de stat sau bugetelor locale se cuprind: accizele, impozitul pe cladiri, impozitul pe terenuri, impozitul pe dividende, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat si alte impozite si taxe. Acestea se defalca in evidenta analitica pe feluri de impozite, taxe si varsaminte datorate bugetului de stat sau bugetelor locale.
Reflectarea in contabilitate a accizelor si fondurilor speciale incluse in preturi sau tarife se face pe seama conturilor corespunzatoare de datorii, fara a tranzita prin conturile de venituri si cheltuieli."
19. Punctul 19973 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"19973. Un contract de leasing este un acord prin care locatorul cedeaza locatarului, in schimbul unei plati sau serii de plati, dreptul de a utiliza un bun pentru o perioada stabilita de timp.
Leasingul financiar este operatiunea de leasing prin care se transfera substantial riscurile si avantajele aferente dreptului de proprietate asupra activului.
Leasingul operational este operatiunea de leasing ce nu intra in categoria leasingului financiar.
La recunoasterea in contabilitate a contractelor de leasing vor fi avute in vedere prevederile contractelor incheiate intre parti, precum si legislatia in vigoare.
De regula, un contract de leasing va fi recunoscut ca leasing financiar daca indeplineste cel putin una dintre urmatoarele conditii:
- leasingul transfera locatarului titlul de proprietate asupra bunului pana la sfarsitul duratei contractului de leasing;
- locatarul are optiunea de a cumpara bunul la un pret estimat a fi suficient de mic in comparatie cu valoarea justa la data la care optiunea devine exercitabila, astfel incat, la inceputul contractului de leasing, exista in mod rezonabil certitudinea ca optiunea va fi exercitata;
- durata contractului de leasing acopera, in cea mai mare parte, durata de viata economica a bunului, chiar daca titlul de proprietate nu este transferat;
- valoarea totala a ratelor de leasing, mai putin cheltuielile accesorii, este mai mare sau egala cu valoarea de intrare a bunului, reprezentata de valoarea la care a fost achizitionat bunul de catre finantator, respectiv costul de achizitie;
- bunurile ce constituie obiectul contractului de leasing sunt de natura speciala, astfel incat numai locatarul le poate utiliza fara modificari majore.
La contabilizarea operatiunilor de leasing financiar, locatarii trebuie sa recunoasca aceste operatiuni ca active si datorii la o valoare egala, la inceputul leasingului, cu valoarea capitalului de rambursat. Reflectarea in contabilitate a activelor aferente operatiunilor de leasing financiar se efectueaza cu ajutorul conturilor de imobilizari necorporale si imobilizari corporale; evidentierea in contabilitate a datoriilor aferente bunurilor primite in regim de leasing financiar se realizeaza cu ajutorul contului «Datorii din operatiuni de leasing financiar», iar dobanzile de platit (calculate si neajunse la scadenta) corespunzatoare datoriilor din operatiuni de leasing financiar, aferente exercitiului in curs, se inregistreaza in contabilitate periodic (obligatoriu lunar) sau la scadenta operatiunilor, daca fondurile aferente au termen de restituire in cursul lunii, cu ajutorul contului de «Datorii atasate» corespunzator, in contrapartida contului de cheltuieli.
Locatorii trebuie sa recunoasca in contabilitate bunurile date in regim de leasing financiar drept creante, la o valoare egala cu valoarea bunurilor date in regim de leasing. Reflectarea in contabilitate a creantelor aferente bunurilor date in regim de leasing financiar se efectueaza cu ajutorul contului «Creante din operatiuni de leasing financiar», iar dobanzile de primit (calculate si neajunse la scadenta) corespunzatoare creantelor din operatiuni de leasing financiar, aferente exercitiului in curs, se inregistreaza in contabilitate periodic (obligatoriu lunar) sau la scadenta operatiunilor, daca fondurile aferente au termen de restituire in cursul lunii, cu ajutorul contului de «Creante atasate» corespunzator, in contrapartida contului de venituri.
La contabilizarea operatiunilor de leasing operational, locatorii trebuie sa prezinte bunurile date in regim de leasing operational in conturile de imobilizari necorporale si imobilizari corporale, in conformitate cu natura acestora, iar sumele sau valorile incasate sau de incasat trebuie recunoscute ca venituri (in contul «Venituri din operatiuni de leasing operational, chirii, locatii de gestiune si alte contracte similare») in contul de profit si pierdere.
In contabilitatea locatarului, bunurile luate in leasing operational sunt evidentiate in conturi de evidenta din afara bilantului, iar valorile platite sau de platit trebuie recunoscute ca o cheltuiala (in contul «Cheltuieli cu operatiuni de leasing operational, chirii, locatii de gestiune si alte contracte similare») in contul de profit si pierdere.
Inregistrarea in contabilitate a amortizarii bunului ce face obiectul contractului se efectueaza in cazul leasingului financiar de catre locatar/utilizator, iar in cazul leasingului operational, de catre locator/finantator. Achizitiile de bunuri imobile si mobile, in cazul leasingului financiar, sunt tratate ca investitii, fiind supuse amortizarii pe o baza consecventa cu politica normala de amortizare pentru bunuri similare.
Se supun, de asemenea, amortizarii investitiile efectuate la imobilizarile corporale care fac obiectul unor contracte de inchiriere, locatie de gestiune si al altor contracte similare, prin care se transfera dreptul de utilizare a respectivelor bunuri pe o perioada de timp, fara a transfera substantial riscurile si avantajele aferente dreptului de proprietate, pe durata contractului.
La expirarea contractelor de inchiriere, locatie de gestiune si a altor contracte similare, prin care se transfera dreptul de utilizare a respectivelor bunuri pe o perioada de timp, fara a transfera substantial riscurile si avantajele aferente dreptului de proprietate, valoarea investitiilor efectuate si a amortizarii corespunzatoare se cedeaza proprietarului imobilizarii. In functie de clauzele cuprinse in contracte, transferul poate reprezenta o vanzare de active sau o alta modalitate de cedare. Inregistrarea in contabilitate a operatiunilor se efectueaza conform prezentelor reglementari.
Bunurile care fac obiectul unor contracte de inchiriere, locatie de gestiune si al altor contracte similare, prin care se transfera dreptul de utilizare a respectivelor bunuri pe o perioada de timp, fara a transfera substantial riscurile si avantajele aferente dreptului de proprietate, precum si veniturile si cheltuielile generate de operatiunile care decurg din contractele respective sunt inregistrate in contabilitate in mod similar cu operatiunile de leasing operational.
Evidenta cheltuielilor si a veniturilor aferente contractelor de inchiriere, locatie de gestiune si altor contracte similare, prin care se transfera dreptul de utilizare a respectivelor bunuri pe o perioada de timp, fara a transfera substantial riscurile si avantajele aferente dreptului de proprietate, se tine distinct, pe tipuri de contracte.
O tranzactie de vanzare a unui activ pe termen lung si de inchiriere a aceluiasi activ in regim de leasing (leaseback) se contabilizeaza, in functie de clauzele contractului de leasing, astfel:
a) daca tranzactia de vanzare si inchiriere a aceluiasi activ are ca rezultat un leasing financiar, tranzactia reprezinta un mijloc prin care locatorul acorda o finantare locatarului, activul avand rol de garantie. Institutia beneficiara a finantarii (locatarul) nu va recunoaste in contabilitate operatiunea de vanzare a activului, nefiind indeplinite conditiile de recunoastere a veniturilor. Activul ramane inregistrat in continuare la valoarea existenta anterior operatiunii de leasing, cu regimul de amortizare aferent. Operatiunea de finantare va fi evidentiata cu ajutorul contului «Datorii din operatiuni de leasing financiar», iar dobanzile de platit (calculate si neajunse la scadenta) corespunzatoare datoriilor din operatiuni de leasing financiar se inregistreaza in contabilitate cu ajutorul contului de «Datorii atasate» corespunzator, in contrapartida contului de cheltuieli;
b) daca tranzactia de vanzare si inchiriere a aceluiasi activ are ca rezultat un leasing operational, institutia vanzatoare contabilizeaza o tranzactie de vanzare, cu inregistrarea scoaterii din evidenta a activului si a sumelor incasate sau de incasat. Operatiunea de inchiriere a activului in regim de leasing operational se contabilizeaza de utilizator conform prezentelor reglementari.
In cazul operatiunilor de leaseback, institutiile contractante vor prezenta in notele explicative la situatiile financiare anuale informatii referitoare la operatiunile derulate."
20. Dupa punctul 19973 se introduce un nou punct, punctul 199^73a, cu urmatorul cuprins:
"199^73a. In cazul creantelor de leasing financiar exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei devize, componentele ratelor de incasat, respectiv valoarea principalului (cota-parte din valoarea de intrare a bunului) si a dobanzii, vor fi consemnate in mod distinct in documentele justificative (facturi), la cursul de facturare prevazut in contractul de leasing financiar. Diferentele favorabile/nefavorabile care apar la data facturarii respectivelor creante vor fi evidentiate distinct in factura, astfel:
- pentru contractele in cazul carora finantarea a fost acordata in exercitiul financiar curent vor fi prezentate diferentele dintre cursul de facturare prevazut in contractul de leasing financiar si cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data acordarii finantarii;
- pentru contractele in cazul carora finantarea a fost acordata intr-un exercitiu financiar anterior vor fi prezentate diferentele dintre cursul de facturare prevazut in contractul de leasing financiar si cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data incheierii exercitiului financiar precedent.
In situatia in care data acordarii finantarii sau data incheierii exercitiului financiar precedent este zi nebancara, la calculul respectivelor diferente de curs se va avea in vedere cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei in ultima zi bancara anterioara acesteia."
21. Punctul 19981 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"19981. Provizioanele se inregistreaza in contabilitate cu ajutorul conturilor din Grupa 55 - Provizioane.
Provizioanele sunt grupate in contabilitatea institutiilor de credit pe categorii si se constituie pentru:
- acoperirea riscurilor de executare a angajamentelor prin semnatura (garantii, avaluri, acceptari si alte angajamente);
- pensii si obligatii similare;
- riscuri de tara;
- restructurare;
- dezafectarea imobilizarilor corporale si alte actiuni similare legate de acestea;
- impozite;
- alte provizioane.
Valoarea provizioanelor pentru pensii se stabileste de catre specialisti in domeniu.
Provizioanele pentru restructurare se pot constitui in urmatoarele situatii:
a) vanzarea sau incetarea activitatii unei parti a afacerii;
b) inchiderea unor sedii ale institutiei;
c) modificari in structura conducerii, de exemplu eliminarea unui nivel de conducere;
d) reorganizari fundamentale care au un efect semnificativ in natura si scopul activitatilor institutiei.
Provizioanele de restructurare, in cazul unei obligatii legale, se constituie cu respectarea conditiilor generale de recunoastere a provizioanelor si a prevederilor legale.
O institutie are o obligatie implicita care determina constituirea unui provizion pentru restructurare atunci cand sunt indeplinite conditiile generale de recunoastere a provizioanelor si institutia:
a) dispune de un plan oficial detaliat pentru restructurare, care sa stipuleze cel putin:
- activitatea sau partea de activitate la care se refera;
- principalele locatii afectate de planul de restructurare;
- numarul aproximativ de angajati care vor primi compensatii pentru incetarea activitatii, distributia si posturile acestora;
- cheltuielile implicate; si
- data de la care se va implementa planul de restructurare;
si
b) a provocat celor afectati o asteptare ca va realiza restructurarea prin inceperea implementarii acelui plan sau prin anuntarea principalelor sale caracteristici celor afectati de acesta.
In cazul in care o institutie incepe un plan de restructurare sau anunta principalele sale caracteristici celor afectati numai dupa data bilantului, daca restructurarea este semnificativa si neprezentarea ar putea influenta deciziile economice ale utilizatorilor luate pe baza situatiilor financiare, este necesara prezentarea de informatii in acest sens.
Un provizion aferent restructurarii va include numai costurile directe generate de restructurare, si anume cele care:
- sunt generate in mod necesar de procesul de restructurare; si
- nu sunt legate de desfasurarea continua a activitatii institutiei.
Un provizion pentru restructurare nu trebuie sa includa costuri precum cele legate de:
- recalificarea sau mutarea personalului permanent;
- marketing; sau
- investitiile in noi sisteme si retele de distributie.
Aceste cheltuieli referitoare la administrarea viitoare a activitatii nu reprezinta datorii de restructurare la data bilantului.
Provizioanele pentru impozite se constituie pentru sumele viitoare de plata datorate bugetului de stat, in conditiile in care sumele respective nu apar reflectate ca datorie in relatia cu statul.
Periodic, la data constituirii provizioanelor, precum si cand acestea devin fara obiect, provizioanele se analizeaza si se regularizeaza astfel:
- prin debitul conturilor de cheltuieli, in cazul majorarii provizioanelor;
- prin creditul conturilor de venituri, cand provizioanele trebuie diminuate sau anulate, respectiv cand acestea devin partial ori total fara obiect."
22. La punctul 199^81a, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"199^81a. 1) Sumele reprezentand resurse financiare ale Fondului, provenite din contributiile initiale anuale, inclusiv contributiile majorate si speciale ale institutiilor de credit, incasarile din recuperarea creantelor, donatiile si sponsorizarile primite, asistenta financiara, veniturile realizate in calitate de administrator special, administrator interimar si lichidator al institutiilor de credit, precum si alte venituri stabilite conform legii sunt inregistrate cu ajutorul conturilor deschise in cadrul Grupei 56 «Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar» din clasa 5 «Capitaluri proprii, asimilate si provizioane»".
23. Punctul 199100 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"199100. In sensul prezentelor reglementari, sunt considerate operatiuni in devize operatiunile efectuate intr-o alta deviza decat moneda nationala (leu).
In vederea aplicarii regulilor privind contabilizarea operatiunilor in devize, creantele si datoriile exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei devize, sunt asimilate elementelor exprimate in devize."
24. Punctul 199102 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"199102. Contabilizarea operatiunilor de schimb la vedere sau la termen, precum si a celorlalte operatiuni in devize se face pe feluri de devize, cu ajutorul conturilor prevazute in planul de conturi.
Contabilizarea operatiunilor aferente creantelor si datoriilor exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei devize, se face pe feluri de devize, distinct de celelalte operatiuni in devize."
25. In capitolul 6 "Planul de conturi aplicabil institutiilor de credit si institutiilor financiare nebancare", nota 7 de subsol, referitoare la contul 555 "Provizioane pentru dezafectarea imobilizarilor corporale si alte actiuni similare legate de acestea", se modifica si va avea urmatorul cuprins:
___________
"7 Acest cont apare la institutiile care au aplicat Reglementarile contabile armonizate cu Directiva nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.982/5/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si la cele care aplica prevederile pct. 991 alin. (3) din prezentele reglementari."
26. Punctul 202 din cadrul capitolului 6 "Planul de conturi aplicabil institutiilor de credit si institutiilor financiare nebancare" se modifica dupa cum urmeaza:
a) In cadrul Grupei 60 "Cheltuieli de exploatare", contul sintetic de gradul I 604 "Cheltuieli cu operatiunile de leasing" se modifica si se completeaza astfel:
"A 604 - Cheltuieli cu operatiuni de leasing, chirii, locatii de gestiune si alte contracte similare
A 6041 - Dobanzi aferente datoriilor din operatiuni de leasing financiar
A 6042 - Cheltuieli cu operatiuni de leasing operational, chirii, locatii de gestiune si alte contracte similare
A 6049 - Comisioane".
b) In cadrul Grupei 70 "Venituri din activitatea de exploatare", contul sintetic de gradul I 704 "Venituri din operatiunile de leasing" se modifica si se completeaza astfel:
"P 704 - Venituri din operatiuni de leasing, chirii, locatii de gestiune si alte contracte similare
P 7041 - Dobanzi aferente creantelor din operatiuni de leasing financiar
P 7042 - Venituri din operatiuni de leasing operational, chirii, locatii de gestiune si alte contracte similare
P 7048 - Dobanzi din creante restante si indoielnice
P 7049 - Comisioane".
c) In cadrul Grupei 76 "Venituri din provizioane si recuperari de creante amortizate" in cadrul contului sintetic de gradul I 765 "Venituri din provizioane" se introduce urmatorul cont:
"P 7655 Venituri din provizioane pentru dezafectarea imobilizarilor corporale si alte actiuni similare legate de acestea"
27. Punctul 204 se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
a) Prevederile referitoare la sumele care nu se inregistreaza in contul 358 "Imprumuturi primite de la actionari si alte imprumuturi" se completeaza astfel:
 "Nu se inregistreaza in contul:               Se inregistreaza in contul:
      -------------------------------               ---------------------------
358 - imprumuturi primite de la institutii de credit  142 «Imprumuturi primite de la institutii de credit»
                             274 «Imprumuturi primite de la institutii de credit»"


b) Continutul conturilor 377 "Cheltuieli de platit" si 378 "Venituri de primit" se modifica astfel:
"377 - datorii aferente cheltuielilor de platit care nu se regasesc in conturile de datorii atasate:
? dobanzi de platit (diferenta dintre dobanzile de platit si dobanzile de primit) aferente contractelor swap de rata a dobanzii;
? telefon, electricitate, comisioane pentru angajamente din afara bilantului;
? alte datorii reprezentand cheltuieli de platit
378 - creante din venituri de primit care nu se regasesc in conturile de creante atasate:
? dobanzi de incasat (diferenta dintre dobanzile de incasat si dobanzile de platit) aferente contractelor swap de rata a dobanzii;
? comisioane pentru angajamente din afara bilantului;
? alte creante reprezentand venituri de primit"
c) Continutul conturilor din Grupa 39 "Provizioane privind operatiuni cu titluri si operatiuni diverse" se completeaza dupa cum urmeaza:
 "Nu se inregistreaza in conturile:          Se inregistreaza in contul:
   ----------------------------------          ---------------------------
3911 - provizioanele pentru creante curente,   399 «Provizioane pentru creante din operatiuni
    restante si indoielnice din operatiuni  cu titluri si operatiuni diverse»"
    cu titluri de plasament
3912 - provizioanele pentru creante curente,
    restante si indoielnice din operatiuni
    cu titluri de investitii


d) Continutul conturilor din Grupa 49 "Provizioane pentru valori imobilizate" se completeaza dupa cum urmeaza:
  Nu se inregistreaza in contul:          Se inregistreaza in contul:
    -------------------------------          ---------------------------
499 - provizioanele pentru creante restante   493 «Provizioane pentru operatiuni de leasing
   si indoielnice din operatiuni de leasing  financiar»"
   financiar
 


e) Continutul contului 5619 "Fond constituit din alte venituri, stabilite conform legii" se completeaza si este urmatorul:
"5619 - fond constituit din alte venituri (venituri realizate in calitate de administrator special, administrator interimar si lichidator al institutiilor de credit, precum si alte venituri stabilite conform legii)."
f) Continutul contului 6042 "Cheltuieli cu operatiuni de leasing operational, chirii, locatii de gestiune si alte contracte similare" se modifica si este urmatorul:
"6042 - cheltuieli cu operatiuni de leasing operational, chirii, locatii de gestiune si alte contracte similare".
g) Continutul contului 6049 "Comisioane" se modifica si este urmatorul:
"6049 - cheltuieli cu comisioane aferente operatiunilor de leasing, contractelor de inchiriere, locatiilor de gestiune si altor contracte similare".
h) Continutul contului 649 "Alte cheltuieli diverse de exploatare" se modifica si este urmatorul:
"649 - acest cont inregistreaza alte cheltuieli diverse de exploatare, in special: despagubiri, amenzi, penalitati, donatii, subventii acordate, sponsorizari, pierderi din debitori diversi, dobanzi la imprumuturile primite de la actionari si la alte imprumuturi, precum si alte cheltuieli diverse de exploatare."
i) Continutul contului 7042 "Venituri din operatiuni de leasing operational, chirii, locatii de gestiune si alte contracte similare" se modifica si este urmatorul:
"7042 - venituri din operatiuni de leasing operational, chirii, locatii de gestiune si alte contracte similare".
j) Continutul contului 7049 "Comisioane" se modifica si este urmatorul:
"7049 - venituri din comisioane aferente operatiunilor de leasing, contractelor de inchiriere, locatiilor de gestiune si altor contracte similare".
k) Continutul contului 7499 "Alte venituri" se modifica si este urmatorul:
"7499 - venituri din despagubiri, amenzi, penalitati, venituri din donatii, venituri din vanzarea materialelor si a altor stocuri si bunuri, precum si alte venituri diverse de exploatare (de exemplu, venituri reprezentand tichete de masa restituite de salariati)".
l) Lista conturilor deschise in cadrul contului sintetic de gradul I 765 "Venituri din provizioane" din Grupa 76 "Venituri din provizioane si recuperari de creante amortizate" se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Grupa 76 - VENITURI DIN PROVIZIOANE SI RECUPERARI DE CREANTE AMORTIZATE
765 - Venituri din provizioane
7651 - Venituri din provizioane pentru riscuri de executare a angajamentelor prin semnatura
7652 - Venituri din provizioane pentru pensii si obligatii similare
7653 - Venituri din provizioane pentru risc de tara
7654 - Venituri din provizioane pentru restructurare
7655 - Venituri din provizioane pentru dezafectarea imobilizarilor corporale si alte actiuni similare legate de acestea
7656 - Venituri din provizioane pentru impozite
7657 - Venituri din alte provizioane".
m) Dupa continutul contului 7654 "Venituri din provizioane pentru restructurare" se introduce continutul contului 7655 "Venituri din provizioane pentru dezafectarea imobilizarilor corporale si alte actiuni similare legate de acestea", cu urmatorul cuprins:
"7655 - anulari sau diminuari de provizioane pentru dezafectarea imobilizarilor corporale si alte actiuni similare legate de acestea;".
28. In cadrul capitolului 7 "Formatul bilantului, contului de profit si pierdere si exemple de prezentare a situatiei fluxurilor de trezorerie, situatiei modificarilor capitalurilor proprii si a notelor explicative", nota aferenta fiecaruia dintre cele doua exemple privind situatia modificarilor capitalurilor proprii se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Nota 1:
Prezentarile cifrice, potrivit exemplului de mai sus, trebuie insotite de informatii referitoare la:
- natura modificarilor;
- tratamentul fiscal aplicat, acolo unde este cazul;
- natura si scopul pentru care au fost constituite rezervele;
- orice alte informatii semnificative.
Nota 2:
Modificarile capitalurilor proprii se prezinta pentru cele doua exercitii financiare, precedent si curent."
29. Dupa capitolul 7 se introduce un nou capitol, capitolul 71 "Formatul Bilantului si Contului de profit si pierdere, aplicabile Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar", cu urmatorul cuprins:
   "CAPITOLUL 71
FORMATUL BILANTULUI SI CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE, APLICABILE
FONDULUI DE GARANTARE A DEPOZITELOR IN SISTEMUL BANCAR1) 
  
Judetul ______________________________|__|__|    Forma de proprietate _________________________|__|__|
Denumirea institutiei: ________________________   Activitatea (se va inscrie activitatea
                          preponderenta) ___________________________________
Adresa: localitatea _____________, sectorul ______ Cod clasa CAEN __________________________|__|__|__|
str. _________________ nr. _______         Codul unic de inregistrare __ |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Telefon: _________________ Fax: _____________
Numarul din registrul comertului ________________
 
  BILANT
incheiat la data de 31 decembrie ........... 
  
                                                       - RON -
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦                                        ¦ Cod ¦   ¦Exercitiul financiar¦
¦                   ACTIV                   ¦pozitie¦Nota +--------------------¦
¦                                        ¦    ¦   ¦precedent¦ incheiat ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+-----+---------+----------¦
¦                    A                    ¦  B  ¦ C ¦  1  ¦  2   ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+-----+---------+----------¦
¦Casa                                      ¦ 010 ¦   ¦     ¦     ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+-----+---------+----------¦
¦Creante asupra institutiilor de credit                     ¦ 020 ¦   ¦     ¦     ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+-----+---------+----------¦
¦- la vedere                                   ¦ 023 ¦   ¦     ¦     ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+-----+---------+----------¦
¦- alte creante                                 ¦ 026 ¦   ¦     ¦     ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+-----+---------+----------¦
¦Creante asupra societatilor financiare sau altor institutii           ¦ 030 ¦   ¦     ¦     ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+-----+---------+----------¦
¦Efecte publice, obligatiuni si alte titluri cu venit fix            ¦ 040 ¦   ¦     ¦     ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+-----+---------+----------¦
¦- emise de organisme publice                          ¦ 043 ¦   ¦     ¦     ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+-----+---------+----------¦
¦- emise de alti emitenti, din care:                       ¦ 046 ¦   ¦     ¦     ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+-----+---------+----------¦
¦ - obligatiuni proprii                             ¦ 048 ¦   ¦     ¦     ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+-----+---------+----------¦
¦Imobilizari necorporale, din care:                       ¦ 050 ¦   ¦     ¦     ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+-----+---------+----------¦
¦- cheltuieli de constituire                           ¦ 055 ¦   ¦     ¦     ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+-----+---------+----------¦
¦Imobilizari corporale, din care:                        ¦ 060 ¦   ¦     ¦     ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+-----+---------+----------¦
¦- terenuri si constructii utilizate in scopul desfasurarii activitatilor proprii¦ 065 ¦   ¦     ¦     ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+-----+---------+----------¦
¦Alte active                                   ¦ 070 ¦   ¦     ¦     ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+-----+---------+----------¦
¦Cheltuieli inregistrate in avans si venituri angajate              ¦ 080 ¦   ¦     ¦     ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+-----+---------+----------¦
¦Total activ:                                  ¦ 090 ¦   ¦     ¦     ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

                                                       - RON -
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦                                        ¦ Cod ¦   ¦Exercitiul financiar¦
¦                   PASIV                   ¦pozitie¦Nota +--------------------¦
¦                                        ¦    ¦   ¦precedent¦ incheiat ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+-----+---------+----------¦
¦                    A                    ¦  B  ¦ C ¦  1  ¦  2   ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+-----+---------+----------¦
¦Datorii privind institutiile de credit                     ¦ 300 ¦   ¦     ¦     ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+-----+---------+----------¦
¦- Imprumuturi primite                              ¦ 303 ¦   ¦     ¦     ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+-----+---------+----------¦
¦ - la vedere                                  ¦ 304 ¦   ¦     ¦     ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+-----+---------+----------¦
¦ - la termen                                  ¦ 305 ¦   ¦     ¦     ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+-----+---------+----------¦
¦- Alte datorii                                 ¦ 306 ¦   ¦     ¦     ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+-----+---------+----------¦
¦ - la vedere                                  ¦ 307 ¦   ¦     ¦     ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+-----+---------+----------¦
¦ - la termen                                  ¦ 308 ¦   ¦     ¦     ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+-----+---------+----------¦
¦Datorii privind societatile financiare sau alte institutii           ¦ 310 ¦   ¦     ¦     ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+-----+---------+----------¦
¦- Imprumuturi primite                              ¦ 313 ¦   ¦     ¦     ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+-----+---------+----------¦
¦ - la vedere                                  ¦ 314 ¦   ¦     ¦     ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+-----+---------+----------¦
¦ - la termen                                  ¦ 315 ¦   ¦     ¦     ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+-----+---------+----------¦
¦- Alte datorii                                 ¦ 316 ¦   ¦     ¦     ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+-----+---------+----------¦
¦ - la vedere                                  ¦ 317 ¦   ¦     ¦     ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+-----+---------+----------¦
¦ - la termen                                  ¦ 318 ¦   ¦     ¦     ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+-----+---------+----------¦
¦Datorii constituite prin titluri                        ¦ 320 ¦   ¦     ¦     ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+-----+---------+----------¦
¦- obligatiuni                                  ¦ 323 ¦   ¦     ¦     ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+-----+---------+----------¦
¦- alte titluri                                 ¦ 326 ¦   ¦     ¦     ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+-----+---------+----------¦
¦Alte pasive                                   ¦ 330 ¦   ¦     ¦     ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+-----+---------+----------¦
¦Venituri inregistrate in avans si datorii angajate               ¦ 340 ¦   ¦     ¦     ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+-----+---------+----------¦
¦Provizioane                                   ¦ 350 ¦   ¦     ¦     ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+-----+---------+----------¦
¦Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar              ¦ 360 ¦   ¦     ¦     ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+-----+---------+----------¦
¦- Fond constituit din contributiile institutiilor de credit           ¦ 361 ¦   ¦     ¦     ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+-----+---------+----------¦
¦- Fond constituit din incasarile din recuperarea creantelor           ¦ 363 ¦   ¦     ¦     ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+-----+---------+----------¦
¦- Fond constituit din alte resurse - donatii, sponsorizari, asistenta financiara¦ 365 ¦   ¦     ¦     ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+-----+---------+----------¦
¦- Fond constituit din veniturile din investirea resurselor financiare      ¦ 367 ¦   ¦     ¦     ¦
¦disponibile                                   ¦    ¦   ¦     ¦     ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+-----+---------+----------¦
¦- Fond constituit din alte venituri, stabilite conform legii          ¦ 369 ¦   ¦     ¦     ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+-----+---------+----------¦
¦Rezerve                                     ¦ 370 ¦   ¦     ¦     ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+-----+---------+----------¦
¦Rezerve din reevaluare                             ¦ 380 ¦   ¦     ¦     ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+-----+---------+----------¦
¦Rezultatul reportat                               ¦    ¦   ¦     ¦     ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+-----+---------+----------¦
¦- Profit                                    ¦ 393 ¦   ¦     ¦     ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+-----+---------+----------¦
¦- Pierdere                                   ¦ 396 ¦   ¦     ¦     ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+-----+---------+----------¦
¦Rezultatul exercitiului financiar                        ¦    ¦   ¦     ¦     ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+-----+---------+----------¦
¦- Profit                                    ¦ 403 ¦   ¦     ¦     ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+-----+---------+----------¦
¦- Pierdere                                   ¦ 406 ¦   ¦     ¦     ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+-----+---------+----------¦
¦Repartizarea profitului                             ¦ 410 ¦   ¦     ¦     ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+-----+---------+----------¦
¦Total pasiv:                                  ¦ 420 ¦   ¦     ¦     ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
                                                       - RON -
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦                                        ¦ Cod ¦   ¦Exercitiul financiar¦
¦             ELEMENTE IN AFARA BILANTULUI             ¦pozitie¦Nota +--------------------¦
¦                                        ¦    ¦   ¦precedent¦ incheiat ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+-----+---------+----------¦
¦                    A                    ¦  B  ¦ C ¦  1  ¦  2   ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+-----+---------+----------¦
¦Datorii contingente                               ¦ 600 ¦   ¦     ¦     ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+-----+---------+----------¦
¦Angajamente                                   ¦ 610 ¦   ¦     ¦     ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 ADMINISTRATOR,                                           INTOCMIT,
Numele si prenumele                                       Numele si prenumele
   Semnatura                                            Calitatea
                                                   Semnatura

 Stampila unitatii                                       Nr. de inregistrare in
                                                organismul profesional
 

___________
1) Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar intocmeste si note explicative, prin aplicarea corespunzatoare a exemplelor de prezentare a notelor explicative prevazute in cadrul cap. 7.

Situatiile financiare anuale sunt semnate de persoanele in drept, cuprinzand si numele in clar al acestora.
Calitatea persoanei care a intocmit situatiile financiare anuale se completeaza astfel:
- directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie, potrivit legii;
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 31 decembrie ..... 
  
                                                       - RON -
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦                                        ¦ Cod ¦   ¦Exercitiul financiar¦
¦              Denumirea indicatorului               ¦pozitie¦Nota +--------------------¦
¦                                        ¦    ¦   ¦precedent¦ incheiat ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+-----+---------+----------¦
¦                    A                    ¦  B  ¦ C ¦  1  ¦  2   ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+-----+---------+----------¦
¦Dobanzi de primit si venituri asimilate, din care:               ¦ 010 ¦   ¦     ¦     ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+-----+---------+----------¦
¦- aferente efectelor publice, obligatiunilor si altor titluri cu venit fix   ¦ 015 ¦   ¦     ¦     ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+-----+---------+----------¦
¦Dobanzi de platit si cheltuieli asimilate                    ¦ 020 ¦   ¦     ¦     ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+-----+---------+----------¦
¦Venituri din comisioane                             ¦ 030 ¦   ¦     ¦     ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+-----+---------+----------¦
¦Cheltuieli cu comisioane                            ¦ 040 ¦   ¦     ¦     ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+-----+---------+----------¦
¦Profit sau pierdere neta din operatiuni financiare               ¦ 050 ¦   ¦     ¦     ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+-----+---------+----------¦
¦Alte venituri din exploatare                          ¦ 060 ¦   ¦     ¦     ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+-----+---------+----------¦
¦Cheltuieli administrative generale                       ¦ 070 ¦   ¦     ¦     ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+-----+---------+----------¦
¦- Cheltuieli cu personalul, din care:                      ¦ 073 ¦   ¦     ¦     ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+-----+---------+----------¦
¦  - Salarii                                  ¦ 074 ¦   ¦     ¦     ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+-----+---------+----------¦
¦  - Cheltuieli cu asigurarile sociale, din care:                ¦ 075 ¦   ¦     ¦     ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+-----+---------+----------¦
¦   - cheltuieli aferente pensiilor                      ¦ 076 ¦   ¦     ¦     ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+-----+---------+----------¦
¦- Alte cheltuieli administrative                        ¦ 077 ¦   ¦     ¦     ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+-----+---------+----------¦
¦Corectii asupra valorii imobilizarilor necorporale si corporale         ¦ 080 ¦   ¦     ¦     ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+-----+---------+----------¦
¦Alte cheltuieli de exploatare                          ¦ 090 ¦   ¦     ¦     ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+-----+---------+----------¦
¦Corectii asupra valorii creantelor si provizioanelor pentru datorii       ¦ 100 ¦   ¦     ¦     ¦
¦contingente si angajamente                           ¦    ¦   ¦     ¦     ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+-----+---------+----------¦
¦Reluari din corectii asupra valorii creantelor si provizioanelor pentru     ¦ 110 ¦   ¦     ¦     ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+-----+---------+----------¦
¦datorii contingente si angajamente                       ¦    ¦   ¦     ¦     ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+-----+---------+----------¦
¦Corectii asupra valorii titlurilor de investitii                ¦ 120 ¦   ¦     ¦     ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+-----+---------+----------¦
¦Reluari din corectii asupra valorii titlurilor de investitii          ¦ 130 ¦   ¦     ¦     ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+-----+---------+----------¦
¦Rezultatul activitatii curente                         ¦    ¦   ¦     ¦     ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+-----+---------+----------¦
¦- Profit                                    ¦ 143 ¦   ¦     ¦     ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+-----+---------+----------¦
¦- Pierdere                                   ¦ 146 ¦   ¦     ¦     ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+-----+---------+----------¦
¦Venituri extraordinare                             ¦ 150 ¦   ¦     ¦     ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+-----+---------+----------¦
¦Cheltuieli extraordinare                            ¦ 160 ¦   ¦     ¦     ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+-----+---------+----------¦
¦Rezultatul activitatii extraordinare                      ¦    ¦   ¦     ¦     ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+-----+---------+----------¦
¦- Profit                                    ¦ 173 ¦   ¦     ¦     ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+-----+---------+----------¦
¦- Pierdere                                   ¦ 176 ¦   ¦     ¦     ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+-----+---------+----------¦
¦Venituri totale                                 ¦ 180 ¦   ¦     ¦     ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+-----+---------+----------¦
¦Cheltuieli totale                                ¦ 190 ¦   ¦     ¦     ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+-----+---------+----------¦
¦Rezultatul brut                                 ¦    ¦   ¦     ¦     ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+-----+---------+----------¦
¦- Profit                                    ¦ 203 ¦   ¦     ¦     ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+-----+---------+----------¦
¦- Pierdere                                   ¦ 206 ¦   ¦     ¦     ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+-----+---------+----------¦
¦Alte impozite ce nu apar in elementele de mai sus                ¦ 210 ¦   ¦     ¦     ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+-----+---------+----------¦
¦Rezultatul net al exercitiului financiar                    ¦    ¦   ¦     ¦     ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+-----+---------+----------¦
¦- Profit                                    ¦ 223 ¦   ¦     ¦     ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+-----+---------+----------¦
¦- Pierdere                                   ¦ 226 ¦   ¦     ¦     ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 ADMINISTRATOR,                                           INTOCMIT,
Numele si prenumele                                       Numele si prenumele
   Semnatura                                            Calitatea
                                                   Semnatura

 Stampila unitatii                                       Nr. de inregistrare in
                                                organismul profesional
 



Situatiile financiare anuale sunt semnate de persoanele in drept, cuprinzand si numele in clar ale acestora.
Calitatea persoanei care a intocmit situatiile financiare anuale se completeaza astfel:
- directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie, potrivit legii;
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania."
30. Corespondenta planului de conturi aplicabil institutiilor de credit si institutiilor financiare nebancare cu unele pozitii din formatul Bilantului si Contului de profit si pierdere, prevazuta la cap. 8, se modifica si se completeaza astfel:
  ''BILANT 
  
                                                               - RON -
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦         COD POZITIE         ¦                 PLAN DE CONTURI                 ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦                               ACTIV                                ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦036 - Creante asupra institutiilor de credit ¦1113 + 1114 + 1312 + 1313 + 1412 +1512 + ex. 1611 +17312 +17313 + 17412 +     ¦
¦  - alte creante              ¦ex. 17611 + ex. 17811 + ex. 17821 + ex. 1811 + ex. 1821 - ex. 1911 + 2722 +    ¦
¦                       ¦2723 + 2732 + 2752 + ex. 2771 + ex. 2811 + ex. 2821 - ex. 2911 + ex. 30111 +    ¦
¦                       ¦ex. 3811 + ex. 3821 - ex. 399 + ex. 401 + ex. 402 + ex. 4711 + ex. 4712 +     ¦
¦                       ¦ex. 4811 + ex. 4821 - ex. 493 - ex. 499                      ¦
+----------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------¦
¦040 - Creante asupra clientelei        ¦ex. 2011 + 2021 + 2031 + 2032 + 2041 + 2042 + 2051 + 2052 + 2061 + 2091 +     ¦
¦                       ¦2311 + 2312 + 2411 + 2412 + 2511 (solduri debitoare) + 2611 + ex. 2811 +      ¦
¦                       ¦ex. 2821 - ex. 2911 + ex. 30111 + ex. 3811 + ex. 3821 - ex. 399 + ex. 401 +    ¦
¦                       ¦ex. 402 + ex. 4711 + ex. 4712+ ex. 4811+ ex. 4821 - ex. 493 - ex. 499       ¦
+----------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------¦
¦120 - Alte active               ¦311 (solduri debitoare) + 312 + 319 (solduri debitoare) + 333 (solduri debitoare) +¦
¦                       ¦3362 + 341 (sold debitor) + 342 (sold debitor) + 3514+ 35192 + 3521 (sold     ¦
¦                       ¦debitor) + 3522 (sold debitor) + 35262 + 3531 (sold debitor) + 35324 + 35328    ¦
¦                       ¦(sold debitor) + 3533 (sold debitor) + 3534 + 3536 (sold debitor) + 3538 (sold   ¦
¦                       ¦debitor) + 35392 + 3551 + 3552 + 3556 + 3571 + 361 + 362 + 363 + 365 + 367 +    ¦
¦                       ¦368 + 371 + 3723 (solduri debitoare) + 3729 (solduri debitoare) + 373 (solduri   ¦
¦                       ¦debitoare) + ex. 379 (solduri debitoare) + ex. 3811 + ex. 3821 - 393 - ex. 399   ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦         COD POZITIE         ¦                 PLAN DE CONTURI                 ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦                               PASIV                                ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦306 - Datorii privind institutiile de credit ¦1121 + 1123 + 1322 + 1323 + 1422 + 1522 + ex. 1621 + 17322 + 17323 + 17422 +    ¦
¦   la termen                ¦ex. 17621 + 2742 + 2762 + ex. 2781 + ex. 30121 + ex. 4721 + ex. 4722        ¦
+----------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------¦
¦318 - Alte datorii privind clientela la termen¦2322 + 2432 + 2521 + 2541 + ex. 2621 + ex. 30121 + ex. 4721 + ex. 4722       ¦
+----------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------¦
¦330 - Alte pasive               ¦30271 + 30272 + 3036 + 311 (solduri creditoare) + 313 + 319 (solduri        ¦
¦                       ¦creditoare) + 331 + 332 + 333 (solduri creditoare) + 334 + 335 + 3361 + 341    ¦
¦                       ¦(sold creditor) + 342 (sold creditor) + 3511 + 3512 + 3513 + 3515 + 3516 + 35191 + ¦
¦                       ¦3521 (sold creditor) + 3522 (sold creditor) + 35261 + 3531 (sold creditor) +    ¦
¦                       ¦35323 + 35328 (sold creditor) + 3533 (sold creditor) + 3536 (sold creditor) +   ¦
¦                       ¦3538 (sold creditor) + 35391 + 354 + 3561 + 3562 + 3566 + 3581 + 3582 +      ¦
¦                       ¦3572 + 3723 (solduri creditoare) + 3729 (solduri creditoare) + 373 (solduri    ¦
¦                       ¦creditoare) + 379 (solduri creditoare) + 418 + 508 (sold creditor) + 541      ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦                          ELEMENTE IN AFARA BILANTULUI                          ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦606 - Garantii si active gajate        ¦ex. 911 + ex. 913 + ex. 962 + ex. 981                       ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
                          CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦         COD POZITIE         ¦                 PLAN DE CONTURI                 ¦
+----------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------¦
¦015 - Dobanzi de primit si venituri asimilate ¦70331 + 70341 + 70342 + ex. 7037 + ex. 7038                    ¦
¦   aferente obligatiunilor si altor    ¦                                          ¦
¦   titluri cu venit fix          ¦                                          ¦
+----------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------¦
¦070 - Alte venituri din exploatare      ¦ex. 7037 + 7042 + 7077 + 7092 + 7093 + 7094 + 7099 + 741 + 746 + 747 +       ¦
¦                       ¦ex. 749 + ex. 765                                 ¦
+----------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------¦
¦100 - Alte cheltuieli de exploatare      ¦60322 + ex. 6037 + 6042 + 60749 + 6077 + 6092 + 6093 + 6094 + 6099 + 621 +     ¦
¦                       ¦641 + 646 + 649 + ex. 665''                            ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+



31. Dupa capitolul 8 se introduce un nou capitol, capitolul 81 "Exemple de corespondenta a planului de conturi aplicabil institutiilor de credit si institutiilor financiare nebancare cu formatul Bilantului si Contului de profit si pierdere, aplicabile Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar", cu urmatorul cuprins:
  ''CAPITOLUL 81
EXEMPLE DE CORESPONDENTA A PLANULUI DE CONTURI APLICABIL INSTITUTIILOR
DE CREDIT SI INSTITUTIILOR FINANCIARE NEBANCARE CU FORMATUL BILANTULUI
SI CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE, APLICABILE FONDULUI DE
GARANTARE A DEPOZITELOR IN SISTEMUL BANCAR 


  BILANT 
  
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦         COD POZITIE         ¦                 PLAN DE CONTURI                 ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦                               ACTIV                                ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦010 - Casa                  ¦101                                        ¦
+----------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------¦
¦023 - Creante asupra institutiilor de credit ¦2211 (solduri debitoare) + ex. 2233 + ex. 2251 + ex. 2811 + ex. 2821 - ex. 2911 + ¦
¦   la vedere                ¦ex. 3811 + ex. 3821 - ex. 399                           ¦
+----------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------¦
¦026 - Creante asupra institutiilor de credit ¦2231 + 2232 + ex. 2233 + ex. 2251 + ex. 2811 + ex. 2821 - ex. 2911 + ex. 3811 +  ¦
¦  - alte creante              ¦ex. 3821 - ex. 399                                 ¦
+----------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------¦
¦030 - Creante asupra societatilor financiare ¦2212 (solduri debitoare) + ex. 2251 + ex. 2811 + ex. 2821 - ex. 2911 + ex. 3811 + ¦
¦   sau altor institutii          ¦ex. 3821 - ex. 399                                 ¦
+----------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------¦
¦040 - Efecte publice, obligatiuni si alte   ¦30211 + 30212 + 30251 + 30252 + 30261 + 30262 + 30311 + 30312 + 30351 +      ¦
¦   titluri cu venit fix          ¦30352 + ex. 30371+ ex. 30372 + 3041 + 3045 + ex. 30471 + ex. 30472 +        ¦
¦                       ¦ex. 3799 + ex. 3811 + ex. 3821 - 39111 - 39112 - 3912 - ex. 399          ¦
+----------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------¦
¦048 - Efecte publice, obligatiuni si alte   ¦ex. 30212 + ex. 30252 + ex. 30312 + ex. 30352 + ex. 30372 + ex. 3799 -       ¦
¦   titluri cu venit fix emise de alti   ¦ex. 39112                                     ¦
¦   emitenti obligatiuni proprii      ¦                                          ¦
+----------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------¦
¦050 - Imobilizari necorporale         ¦431 + 433 + 441 - 4611 - 49211 - 4922                       ¦
+----------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------¦
¦055 - Imobilizari necorporale         ¦4412 - 46112                                    ¦
¦   cheltuieli de constituire        ¦                                          ¦
+----------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------¦
¦060 - Imobilizari corporale          ¦432 + 434 + 442 - 4612 - 49212 - 4923                       ¦
+----------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------¦
¦065 - Imobilizari corporale terenuri si    ¦44211 + 4422 - 46122 - ex. 49231 - 49232                      ¦
¦   constructii utilizate in scopul     ¦                                          ¦
¦   desfasurarii activitatilor proprii   ¦                                          ¦
+----------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------¦
¦070 - Alte active               ¦3514 + 35192 + 3521 (sold debitor) + 3522 (sold debitor) + 35262 + 35324 +     ¦
¦                       ¦35328 (sold debitor) + 3533 (sold debitor) + 3534 + 3536 (sold debitor) + 3538   ¦
¦                       ¦(sold debitor) + 35392 + 35516 + 3552 + 3556 + 362 + 363 + 365 + 367 + 368 +    ¦
¦                       ¦3723 (solduri debitoare) + 3729 (solduri debitoare) + 373 (solduri debitoare) +  ¦
¦                       ¦ex. 379 (solduri debitoare) + ex. 3811 + ex. 3821 - 393 - ex. 399         ¦
+----------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------¦
¦080 - Cheltuieli inregistrate in avans si   ¦22171 + 2237 + 2257 + 2812 + 2817 + 2822 + 2827 - 2912 + 30257 +          ¦
¦   venituri angajate            ¦ex. 30371 + ex. 30372 + ex. 30471 + ex. 30472 + 3557 + 374 + 375 + 378 +      ¦
¦                       ¦3812 + 3817 + 3822 + 3827 - ex. 399                        ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦                               PASIV                                ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦304 - Datorii privind institutiile de credit ¦2211 (solduri creditoare) + ex. 2221                        ¦
¦  - imprumuturi primite la vedere      ¦                                          ¦
+----------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------¦
¦305 - Datorii privind institutiile de credit ¦ex. 2221                                      ¦
¦  - imprumuturi primite la termen      ¦                                          ¦
+----------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------¦
¦307 - Alte datorii privind institutiile de  ¦ex. 2261                                      ¦
¦   credit la vedere            ¦                                          ¦
+----------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------¦
¦308 - Alte datorii privind institutiile de  ¦ex. 2261 + ex. 4721 + ex. 4722                           ¦
¦   credit la termen            ¦                                          ¦
+----------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------¦
¦314 - Datorii privind societatile financiare ¦2212 (solduri creditoare) + ex. 2222 + ex. 2223                  ¦
¦   sau alte institutii           ¦                                          ¦
¦  - imprumuturi primite la vedere      ¦                                          ¦
+----------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------¦
¦315 - Datorii privind societatile financiare ¦ex. 2222 + ex. 2223                                ¦
¦   sau alte institutii           ¦                                          ¦
¦  - imprumuturi primite la termen      ¦                                          ¦
+----------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------¦
¦317 - Alte datorii privind societatile    ¦ex. 2261                                      ¦
¦   financiare sau alte institutii - la   ¦                                          ¦
¦   vedere                 ¦                                          ¦
+----------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------¦
¦318 - Alte datorii privind societatile    ¦ex. 2261 + ex. 4721 + ex. 4722                           ¦
¦   financiare sau alte institutii - la   ¦                                          ¦
¦   termen                 ¦                                          ¦
+----------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------¦
¦320 - Datorii constituite prin titluri    ¦3251 + 3261                                    ¦
+----------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------¦
¦330 - Alte pasive               ¦30271 + 30272 + 3036 + 3511 + 3512 + 3513 + 3515 + 3516 + 35191 + 3521       ¦
¦                       ¦(sold creditor) + 3522 (sold creditor) + 35261 + 35323 + 35328 (sold creditor) +  ¦
¦                       ¦3533 (sold creditor) + 3536 (sold creditor) + 3538 (sold creditor) + 35391 +    ¦
¦                       ¦3562 + 3566 + 3723 (solduri creditoare) + 3729 (solduri creditoare) + 373     ¦
¦                       ¦(solduri creditoare) + 379 (solduri creditoare) + 541               ¦
+----------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------¦
¦340 - Venituri inregistrate in avans si    ¦22172 + 2227 + 2267 + 30277 + 3257 + 3267 + 3567 + 376 + 377 + 4727 + 537     ¦
¦   datorii angajate            ¦                                          ¦
+----------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------¦
¦350 - Provizioane               ¦55                                         ¦
+----------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------¦
¦360 - Fondul de garantare a depozitelor in  ¦561                                        ¦
¦   sistemul bancar             ¦                                          ¦
+----------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------¦
¦361 - Fond constituit din contributiile    ¦5611                                        ¦
¦   institutiilor de credit         ¦                                          ¦
+----------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------¦
¦363 - Fond constituit din incasarile din   ¦5612                                        ¦
¦   recuperarea creantelor         ¦                                          ¦
+----------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------¦
¦365 - Fond constituit din alte resurse -   ¦5613                                        ¦
¦   donatii, sponsorizari, asistenta    ¦                                          ¦
¦   financiara               ¦                                          ¦
+----------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------¦
¦367 - Fond constituit din veniturile din   ¦5614                                        ¦
¦   investirea resurselor financiare    ¦                                          ¦
¦   disponibile               ¦                                          ¦
+----------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------¦
¦369 - Fond constituit din alte venituri,   ¦5619                                        ¦
¦   stabilite conform legii         ¦                                          ¦
+----------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------¦
¦370 - Rezerve                 ¦519                                        ¦
+----------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------¦
¦380 - Rezerve din reevaluare         ¦516                                        ¦
+----------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------¦
¦393 - Profit                 ¦581 (sold creditor)                                ¦
+----------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------¦
¦396 - Pierdere                ¦581 (sold debitor)                                 ¦
+----------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------¦
¦403 - Profit                 ¦591 (sold creditor)                                ¦
+----------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------¦
¦406 - Pierdere                ¦591 (sold debitor)                                 ¦
+----------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------¦
¦410 - Repartizarea profitului         ¦592                                        ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦                          ELEMENTE IN AFARA BILANTULUI                          ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦600 - Datorii contingente           ¦911 + 913 + 962 + 981                               ¦
+----------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------¦
¦610 - Angajamente               ¦901 + 903 + 921                                  ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 


 

  CORELATII IN CADRUL MODELULUI BILANTULUI 


  020 = 023 + 026 
  040 = 043 + 046 
  300 = 303 + 306 
  303 = 304 + 305 
  306 = 307 + 308 
  310 = 313 + 316 
  313 = 314 + 315 
  316 = 317 + 318 
  320 = 323 + 326 
  360 = 361 + 363 + 365 + 367 + 369 
  090 = 420 
  090 = 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 
  420 = 300 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 393 - 396 + 403 - 406 - 410 


  CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE 
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦         COD POZITIE          ¦               PLAN DE CONTURI               ¦
+------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------¦
¦010 - Dobanzi de primit si venituri asimilate  ¦70331 + 70341 + 70342 + 7036 + 7038 + 7072 + 70951 + 70952 + 70953 +    ¦
¦                        ¦70954 + 70955                               ¦
+------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------¦
¦015 - Dobanzi de primit si venituri asimilate  ¦70331 + 70341 + 70342 + ex. 7038                      ¦
¦   aferente efectelor publice, obligatiunilor¦                                      ¦
¦   si altor titluri cu venit fix       ¦                                      ¦
+------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------¦
¦020 - Dobanzi de platit si cheltuieli asimilate ¦60341 + 60363 + 60369 + 6041 + 6071 + 6072 + 60951 + 60955         ¦
+------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------¦
¦030 - Venituri din comisioane          ¦7039 + 70959                                ¦
+------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------¦
¦040 - Cheltuieli cu comisioane         ¦6039 + 6049 + 6069 + 60959                         ¦
+------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------¦
¦050 - Profit sau pierdere neta din operatiuni  ¦7032 + 70336 + 7061 + 76311 - 60321 - 6033 - 6061 - 66311         ¦
¦   financiare                ¦                                      ¦
+------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------¦
¦060 - Alte venituri din exploatare       ¦7077 + 746 + 7495 + 74991 + ex. 74997 + ex. 765              ¦
+------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------¦
¦073 - Cheltuieli cu personalul         ¦611 + 612 + 613 + 617 + ex. 6344 - ex. 74997                ¦
+------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------¦
¦074 - Salarii                  ¦611 + 613 + ex. 6344 - ex. 74997                      ¦
+------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------¦
¦075 - Cheltuieli cu asigurarile sociale     ¦612                                    ¦
+------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------¦
¦076 - Cheltuieli aferente pensiilor       ¦ex. 612                                  ¦
+------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------¦
¦077 - Alte cheltuieli administrative      ¦631 + 632 + 633 + ex. 634 + 635                      ¦
+------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------¦
¦080 - Corectii asupra valorii imobilizarilor  ¦644 + 651 + 652 + 6642 - 744 - 7642                    ¦
¦   necorporale si corporale         ¦                                      ¦
+------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------¦
¦090 - Alte cheltuieli de exploatare       ¦60322 + 6042 + 6077 + 6092 + 6093 + 6094 + 621 + 646 + 6491 + 6493 + 6494 +¦
¦                        ¦6497 + ex. 665                               ¦
+------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------¦
¦100 - Corectii asupra valorii creantelor si   ¦662 + 6633 + ex. 665 + 667 + 668                      ¦
¦   provizioanelor pentru datorii       ¦                                      ¦
¦   contingente si angajamente        ¦                                      ¦
+------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------¦
¦110 - Reluari din corectii asupra valorii    ¦762 + 7633 + ex. 765 + 767                         ¦
¦   creantelor si provizioanelor pentru    ¦                                      ¦
¦   datorii contingente si angajamente    ¦                                      ¦
+------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------¦
¦120 - Corectii asupra valorii titlurilor de   ¦60342 + 66312                               ¦
¦   investitii                ¦                                      ¦
+------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------¦
¦130 - Reluari din corectii asupra valorii    ¦70343 + 76312                               ¦
¦   titlurilor de investitii         ¦                                      ¦
+------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------¦
¦150 - Venituri extraordinare          ¦771                                    ¦
+------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------¦
¦160 - Cheltuieli extraordinare         ¦671                                    ¦
+------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------¦
¦210 - Alte impozite ce nu apar in elementele  ¦699                                    ¦
¦   de mai sus                ¦                                      ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 


CORELATII IN CADRUL MODELULUI CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE

070 = 073 + 077
143 = 010 - 020 + 030 - 040 ± 050 + 060 - 070 - 080 - 090 - 100 + 110 - 120 + 130, daca (010 - 020 + 030 - 040 ± 050 + 060 - 070 - 080 - 090 - 100 + 110 - 120 + 130) > = 0
146 = - (010 - 020 + 030 - 040 ± 050 + 060 - 070 - 080 - 090 - 100 + 110 - 120 + 130), daca (010 - 020 + 030 - 040 ± 050 + 060 - 070 - 080 - 090 - 100 + 110 - 120 + 130) < 0
173 = 150 - 160, daca (150 - 160) > = 0
176 = - (150 - 160), daca (150 - 160) < 0
203 = 180 - 190, daca (180 - 190) > = 0
206 = - (180 - 190), daca (180 - 190) < 0
223 = 203 - 206 - 210, daca (203 - 206 - 210) > = 0
226 = - (203 - 206 - 210), daca (203 - 206 - 210) < 0
223 - 226 = 203 - 206 - 210
  CORELATII INTRE MODELUL BILANTULUI SI AL CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE 
+------------------------------------------------------------------------------+
¦    Bilant - col. 1 si 2    ¦ Cont de profit si pierdere - col. 1 si 2 ¦
+-----------------------------------+------------------------------------------¦
¦        403        ¦          223          ¦
+-----------------------------------+------------------------------------------¦
¦        406        ¦         226''          ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
 



ANEXA Nr. 2

MODIFICARI SI COMPLETARI
ale concordantelor dintre unele conturi din planul de conturi prevazut
de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005 pentru
aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene,
cu modificarile si completarile ulterioare, utilizate de Fondul de
garantare a depozitelor in sistemul bancar pana la data de 31
decembrie 2007, si conturile prevazute de Reglementarile contabile
conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit,
aprobate prin Ordinul guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei
nr. 5/2005, cu modificarile si completarile ulterioare 
  
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦  Conturile prevazute de Reglementarile contabile  ¦ Conturile prevazute de Reglementarile contabile conforme cu ¦
¦  conforme cu directivele europene, aprobate prin  ¦  directivele europene, aplicabile institutiilor de credit,  ¦
¦Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005,¦  aprobate prin Ordinul guvernatorului Bancii Nationale a  ¦
¦   cu modificarile si completarile ulterioare   ¦Romaniei nr. 5/2005, cu modificarile si completarile ulterioare¦
+------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------¦
¦Simbolul ¦       Denumirea contului       ¦Simbolul ¦         Denumirea contului         ¦
¦contului ¦                      ¦contului ¦                           ¦
+---------+--------------------------------------------+---------+-----------------------------------------------------¦
¦ 2678  ¦Alte creante imobilizate          ¦ 2231  ¦Depozite la termen                  ¦
¦     ¦                      +---------+-----------------------------------------------------¦
¦     ¦                      ¦ 2232  ¦Certificate de depozit                ¦
¦     ¦                      +---------+-----------------------------------------------------¦
¦     ¦                      ¦ 3031  ¦Titluri de plasament                 ¦
¦     ¦                      +---------+-----------------------------------------------------¦
¦     ¦                      ¦ 3041  ¦Titluri de investitii                ¦
+---------+--------------------------------------------+---------+-----------------------------------------------------¦
¦ 2679  ¦Dobanzi aferente altor creante imobilizate ¦ 2237  ¦Creante atasate                   ¦
¦     ¦                      +---------+-----------------------------------------------------¦
¦     ¦                      ¦ 3037  ¦Creante atasate                   ¦
¦     ¦                      +---------+-----------------------------------------------------¦
¦     ¦                      ¦ 3047  ¦Creante atasate                   ¦
+---------+--------------------------------------------+---------+-----------------------------------------------------¦
¦ 5121  ¦Conturi la banci in lei           ¦ 2211  ¦Conturi curente la institutii de credit       ¦
¦     ¦                      +---------+-----------------------------------------------------¦
¦     ¦                      ¦ 2212  ¦Conturi curente la institutii financiare       ¦
+---------+--------------------------------------------+---------+-----------------------------------------------------¦
¦ 5124  ¦Conturi la banci in valuta         ¦ 2211  ¦Conturi curente la institutii de credit       ¦
¦     ¦                      +---------+-----------------------------------------------------¦
¦     ¦                      ¦ 2212  ¦Conturi curente la institutii financiare       ¦
+---------+--------------------------------------------+---------+-----------------------------------------------------¦
¦ 5186  ¦Dobanzi de platit              ¦ 22172 ¦Datorii atasate                   ¦
+---------+--------------------------------------------+---------+-----------------------------------------------------¦
¦ 5187  ¦Dobanzi de incasat             ¦ 22171 ¦Creante atasate                   ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 






Poate fi de interes si:
Legea 209/2016 pentru modificarea si completarea OUG 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata
Legea 77/2016 privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite. Darea in plata
OUG 8/2016 privind unele masuri financiare in vederea finalizarii proiectelor finantate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum si unele masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 8/2016
Legea 221/2015 privind aprobarea OG 6/2014 pentru modificarea si completarea art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte ANL
Legea 151/2015 privind procedura insolventei persoanelor fizice. Insolventa persoanelor fizice
Legea 126/2015 privind aprobarea OG 11/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
Legea 110/2015 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2015 pentru reglementarea unor masuri bugetare. Lege nr. 110/2015
OUG 2/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si alte masuri. Ordonanta de urgenta nr. 2/2015
Legea 29/2015 pentru aprobarea OUG 113/2013 privind unele masuri bugetare si pentru modificarea si completarea OUG 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului. Lege nr. 29/2015
OUG 72/2014 pentru modificarea si completarea OUG 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpararii de autoturisme noi. Ordonanta de urgenta nr. 72/2014
OUG 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpararii de autoturisme noi. Ordonanta de urgenta nr. 66/2014
Ordin 1470/2014 pentru aprobarea Listei obiectivelor de investitii pentru care se acorda microcredite potrivit art. 14 alin. (1) lit. a) din OUG 43/2013 privind unele masuri pentru dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesulu
Ordin 206/2014 privind constituirea Registrului evaluatorilor de spitale al Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor
Ordin 4542/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea si functionarea invatamantului tertiar nonuniversitar, organizat la nivelul colegiilor din cadrul institutiilor de invatament superior acreditate, in anul scolar 2014-2015
OUG 52/2014 privind stabilirea unor masuri financiare si pentru interpretarea unor prevederi legale. Ordonanta de urgenta nr. 52/2014
Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa. Legea insolventei nr. 85/2014
Legea 113/2014 privind aprobarea OUG nr. 35/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul sanitar. Lege nr. 113/2014
OUG 46/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Ordonanta de urgenta 46/2014
Ordin nr. 146/2014 privind aprobarea Procedurii specifice de evaluare externa periodica a domeniilor de studii universitare de master acreditate
Ordin 424/2014 privind aprobarea criteriilor specifice care stau la baza acreditarii furnizorilor de servicii sociale
Contractele bancare in Noul Cod civil art. 2184 - 2194, art. 2279 - 2494
Turcu Ion

Pret: 114 lei
96.9 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:



-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari




Termeni juridici, grupare tematica




Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile



Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
76 useri online

Useri autentificati: