DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 471/2008 privind aprobarea Regulamentului pentru implementarea programului Termoficare 2006-2015 - caldura si confort
[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 366 din 13/05/2008

Ministerul Internelor si Reformei Administrative

Avand in vedere prevederile art. 5 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea programului "Termoficare 2006-2015 - caldura si confort" si infiintarea Unitatii de management al proiectului, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, ministrul internelor si reformei administrative emite urmatorul ordin:

Art. 1
Se aproba Regulamentul pentru implementarea programului "Termoficare 2006-2015 - caldura si confort", elaborat de Unitatea de management al proiectului "Termoficare 2006-2015 - caldura", prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Regulament pentru implementarea programului Termoficare 2006-2015 - caldura si confort, 2008Capitolul I - Obiectivele


I.1. Introducere
Dezvoltarea sistemelor de alimentare centralizata cu energie termica (SACET) este optiunea strategica a Guvernului Romaniei, asa cum reiese din Hotararea Guvernului nr. 882/2004 pentru aprobarea Strategiei nationale privind alimentarea cu energie termica a localitatilor prin sisteme de producere si distributie centralizate si din Hotararea Guvernului nr. 1.069/2007 pentru aprobarea Strategiei energetice a Romaniei pentru perioada 2007-2020. Reabilitarea si modernizarea acestor sisteme sunt in concordanta cu Strategia nationala in domeniul eficientei energetice, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 163/2004, si cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerarii bazata pe cererea de energie termica utila.
Calitatea de stat membru al Uniunii Europene impune aplicarea directivelor privind eficienta energetica la utilizatorii finali si serviciile energetice, cogenerarea de inalta eficienta, incadrarea in normele de mediu, precum si respectarea angajamentelor asumate de Romania prin tratatul de aderare.
Incalzirea urbana prin sisteme centralizate si utilizarea tehnologiilor moderne de producere, transport si distributie a energiei termice ofera urmatoarele avantaje:
? eficienta energetica ridicata;
? posibilitatea utilizarii mai multor tipuri de combustibili, utilizarea energiei reziduale rezultate in urma unor procese industriale - apa fierbinte, abur si a resurselor regenerabile - energie solara, apa geotermala, biomasa, biocombustibili, deseuri menajere, alte deseuri combustibile etc.;
? exploatare simpla din partea consumatorului, care nu se implica in activitati de aprovizionare cu combustibil, intretinere, supravegherea functionarii etc.;
? siguranta pentru consumator, comparativ cu sursele individuale;
? poluarea redusa, prin amplasarea surselor de energie termica in afara zonei locuibile si realizarea unui nivel redus de emisii poluante;
? facilitatea aplicarii unor politici (locale) de investitii, in domeniul eficientei energetice, al imbunatatirii calitatii mediului etc;

I.2. Obiectivele
I.2.1. Obiectivul regulamentului
Punerea in aplicare a programului "Termoficare 2006-2015 caldura si confort", aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 462/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Implementarea regulilor stabilite in prezentul regulament va avea ca finalitate modernizarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica a localitatilor participante la program.
I.2.2. Obiectivele programului
La finalizarea lucrarilor de modernizare a SACET prin programul "Termoficare 2006-2015 caldura si confort" vor fi indeplinite urmatoarele obiective:
- reducerea semnificativa a costurilor cu energia termica pentru incalzire si prepararea apei calde de consum pentru toti consumatorii racordati la sistemele de alimentare centralizata cu energie termica, prin cresterea eficientei acestor sisteme si imbunatatirea calitatii serviciului;
- reducerea consumului de resurse energetice primare cu cel putin 1 milion Gcal/an (aproximativ 100.000 tep/an), fata de consumul de resurse energetice primare utilizate pentru asigurarea energiei termice pentru populatie din anul 2004;
- randamentele energetice anuale ale unitatilor de productie a agentului termic vor fi de cel putin 80% si de cel putin 70% la unitatile ce vor folosi biomasa ca resursa energetica primara, corelat cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 219/2007;
- reducerea pierderilor tehnologice in retelele de transport al agentului termic primar si in retelele de distributie pana la valoarea de maximum 15% din cantitatea de energie vehiculata;
- valorificarea pe plan local a potentialului de resurse regenerabile pentru acoperirea cererii de energie termica pentru populatie si inlocuirea sau reducerea combustibililor scumpi ori deficitari;
- reducerea atat a emisiilor poluante in spatiul urban locuibil generate de utilizarea surselor individuale de energie termica, cat si a poluarii globale prin diminuarea emisiilor de gaze cu efect de sera.


Capitolul II - Conditii de eligibilitate


II.1. Conditii de eligibilitate pentru beneficiarii programului "Termoficare 2006-2015 caldura si confort"
Beneficiarii programului "Termoficare 2006-2015 caldura si confort" sunt autoritati ale administratiei publice locale care detin in proprietate sisteme de termoficare sau parti ale acestora.
Beneficiarii trebuie sa indeplineasca in mod obligatoriu urmatoarele conditii:
1. sa faca dovada ca sunt proprietarii sistemului de termoficare sau ai unei parti a acestuia;
2. sa demonstreze ca infrastructura existenta si terenul aferent proiectului propus sunt libere de sarcini;
3. sa faca dovada existentei unui compartiment de specialitate la nivel local cu atributii privind desfasurarea investitiei de reabilitare si eficientizare a SACET;
4. sa prezinte hotararea consiliului local/judetean de aprobare a bugetului local/judetean de venituri si cheltuieli unde sunt prevazute sumele necesare finantarii proiectului (surse proprii si atrase, altele decat cele de la bugetul de stat alocate prin prezentul program);
5. sa finanteze toate cheltuielile neeligibile, cheltuielile ocazionate de pregatirea proiectului si formularea cererii de finantare;
6. sa prezinte strategia locala de alimentare cu energie termica;
7. sa prezinte studiul de fezabilitate;
8. sa prezinte hotararea consiliului local/judetean de aprobare a strategiei de alimentare cu energie termica;
9. sa prezinte hotararea consiliului local/judetean de aprobare a studiului de fezabilitate;
10. sa prezinte hotararea consiliului local/judetean privind stabilirea zonei sau a zonelor unitare de incalzire, reprezentand arealul geografic (zona unei localitati) apartinand unei unitati administrativ-teritoriale in interiorul careia se poate promova o singura solutie de incalzire, respectiv solutia adoptata pentru reabilitarea si eficientizarea SACET.
Beneficiarii programului sunt direct responsabili de pregatirea si managementul proiectului si nu vor actiona ca intermediari.
Sumele alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Internelor si Reformei Administrative se vor utiliza etapizat, numai in proportia stabilita conform cap. III.
Decontarea situatiilor de lucrari din sumele alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Internelor si Reformei Administrative se va face numai dupa prezentarea documentelor justificative aferente platii de la bugetul local.

II.2. Conditii de eligibilitate a proiectelor
Pentru a putea fi eligibil, un proiect de modernizare a sistemului centralizat de producere, transport si distributie a energiei termice trebuie sa intruneasca urmatoarele cerinte:
- proiectul va avea ca tema modernizarea componentelor eligibile ale SACET, cu respectarea performantelor minime obligatorii prevazute in programul "Termoficare 2006-2015 caldura si confort", cap. III, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 462/2006:
1. unitatea (unitatile) de productie a agentului termic;
2. reteaua de transport al agentului termic primar (apa fierbinte);
3. statiile termice sau modulele termice la nivel de imobil, acolo unde se justifica economic;
4. reteaua de distributie a apei calde si a agentului termic de incalzire;
- proiectul trebuie sa prezinte o solutie care sa corespunda principiilor si continutului Strategiei nationale privind alimentarea cu energie termica a localitatilor prin sisteme de producere si distributie centralizate, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 882/2004, Strategiei Energetice a Romaniei pentru perioada 2007-2020, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 1.069/2007, Strategiei de valorificare a surselor regenerabile de energie, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 1.535/2003, Strategiei nationale in domeniul eficientei energetice, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 163/2004, si Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei;
- proiectul trebuie sa respecte normele europene de mediu transpuse in legislatia nationala in domeniu prin Hotararea Guvernului nr. 541/2003 privind stabilirea unor masuri pentru limitarea emisiilor in aer ale anumitor poluanti proveniti din instalatii mari de ardere, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, cu completarile ulterioare, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2006, Hotararea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera;
- fundamentarea investitiei se face printr-un studiu de fezabilitate, corelat cu strategia locala de alimentare cu energie termica a localitatii si cu programul propriu de eficienta energetica, realizat conform Legii nr. 199/2000, republicata;
- proiectele se pot executa intr-o perioada cuprinsa in intervalul 2008-2015 si vor avea anexat un calendar de esalonare anuala a lucrarilor de investitii;
- pentru elaborarea sau reactualizarea, acolo unde este cazul, a strategiilor locale si a studiilor de fezabilitate, se vor respecta cerintele cuprinse in Hotararea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnicoeconomice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii;
- ordinea de executie a lucrarilor de modernizare a SACET va fi de la consumator spre sursa.

II.3. Conditii de eligibilitate a cheltuielilor
Cheltuielile efectuate de beneficiar sunt considerate eligibile de la data de 1 ianuarie 2008, in conditiile prezentului regulament.
Pentru a fi eligibile pentru cofinantare de la bugetul de stat, cheltuielile trebuie sa faca parte din categoriile mentionate mai jos, sa corespunda obiectivelor programului "Termoficare 2006-2015 caldura si confort" si sa fie direct legate de obiectivele si rezultatele proiectelor propuse spre finantare.
1. Cheltuieli pentru amenajarea terenului (precum: demolari; demontari; dezafectari; defrisari; evacuari ale materialelor rezultate; devieri ale retelelor de utilitati din amplasament; sistematizari pe verticala; drenaje; epuismente etc. - numai cele aferente realizarii lucrarilor pentru investitia de baza)
2. Cheltuieli pentru amenajarea terenului privind protectia mediului (lucrari si actiuni de protectie a mediului; refacerea cadrului natural si aducerea la starea initiala dupa terminarea lucrarilor, precum: plantarea de copaci, reamenajarea de spatii verzi si altele de aceeasi natura)
3. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului investitiei [precum: alimentare cu apa; canalizare; alimentare cu gaze naturale; agent termic; energie electrica; retele de comunicatii (telefonie, radio-tv, internet); drumuri de acces si cai ferate industriale; bransare la retele de utilitati - care se executa pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca apartinand obiectivului investitiei]
4. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica (eligibile in limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului):
- studii de teren (studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrametrice, topografice si de stabilitate a terenului);
- proiectare si inginerie (studiu de fezabilitate, proiect de executie, verificarea tehnica a proiectarii);
- expertize tehnice pentru lucrari de modernizare sau consolidare a constructiilor existente;
- asistenta tehnica (asistenta tehnica din partea proiectantului, daca nu intra in costurile proiectarii; asigurarea supravegherii executiei prin inspectori de santier desemnati de beneficiar).
5. Cheltuieli legate de investitia de baza - pentru constructii si instalatii legate de constructii (executie de cladiri; consolidari, modernizari, reparatii cladiri; constructii speciale; instalatii aferente constructiilor, precum: instalatii electrice, sanitare, instalatii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, PSI, retele de comunicatii electronice si alte tipuri de instalatii impuse de destinatia obiectivului investitiei)
6. Cheltuieli pentru achizitia de utilaje si echipamente (utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj, utilaje fara montaj, montaj utilaje tehnologice)
7. Cheltuieli legate de investitia de baza - pentru achizitia de bunuri din categoria mijloacelor fixe corporale
8. Cheltuieli pentru achizitia de active fixe necorporale (aplicatii informatice, licente, brevete, know-how si alte drepturi de utilizare similare)


Capitolul III - Finantarea proiectelor incluse in program


Finantarea proiectelor care vor fi incluse in programul "Termoficare 2006-2015 caldura si confort" va avea doua componente:
a) sume reprezentand partea de finantare de la bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale care pot fi urmatoarele:
- surse proprii ale unitatilor administrativ-teritoriale prevazute in buget local;
- credite bancare contractate de unitatile administrativ-teritoriale;
- fonduri nerambursabile, altele decat cele obtinute de la bugetul de stat de unitatile administrativ-teritoriale;
b) sume alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Internelor si Reformei Administrative ce reprezinta cofinantare.
Procentul de alocare a sumelor ce reprezinta partea de cofinantare este stabilit de catre comisia interministeriala in felul urmator:
- maximum 70% de la bugetul de stat si 30% de la bugetul local din valoarea totala a proiectului de investitie, in surse noi de producere a energiei termice ce utilizeaza resurse regenerabile;
- maximum 60% de la bugetul de stat si 40% de la bugetul local din valoarea totala a proiectului de investitii, in cazul localitatilor care au venituri proprii mai mici de 100 milioane lei;
- maximum 50% de la bugetul de stat si 50% de la bugetul local din valoarea totala a proiectului de investitii, in cazul localitatilor care au venituri proprii mai mici de 200 milioane lei si mai mari de 100 milioane lei;
- maximum 40% de la bugetul de stat si 60% de la bugetul local din valoarea totala a proiectului de investitii, in cazul localitatilor care au venituri proprii mai mari de 200 milioane lei.
Sumele acordate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Internelor si Reformei Administrative in cadrul programului "Termoficare 2006-2015 caldura si confort" nu constituie ajutor de stat, beneficiarii (autoritatile administratiei publice locale) sunt obligate sa indeplineasca urmatoarele conditii cumulative:
- investitiile sunt realizate de autoritatea administratiei publice locale in calitate de proprietar al SACET si nu de operatorul delegat pentru prestarea serviciului public, chiar daca operatorul are ca actionar autoritatea administrativa locala;
- sumele alocate sunt gestionate direct de autoritatea locala pentru realizarea unor obiective de investitii aflate in totalitate in proprietatea acesteia;
- sumele alocate se vor derula exclusiv prin bugetele de venituri si cheltuieli ale unitatilor administrativ-teritoriale;
- la contractarea lucrarilor de investitii se vor respecta prevederile legale privind achizitiile publice.
In situatia in care pana la data de 1 septembrie 2008, totalul sumelor acordate de la bugetul de stat beneficiarilor eligibili este mai mic decat suma anuala prevazuta in bugetul de stat pentru acest program, Comisia interministeriala de coordonare a programului va redistribui diferenta beneficiarilor deja calificati.
Pentru finalizarea proiectelor demarate in perioada 2006-2007 lucrarile care au mai ramas de executat pot fi cofinantate in cadrul acestui program.


Capitolul IV - Etapele accesarii programului si evaluarea proiectelor


IV.1. Etapele necesare a fi parcurse pentru accesarea programului "Termoficare 2006-2015 caldura si confort" sunt urmatoarele:
1. elaborarea sau reactualizarea strategiilor locale de alimentare cu energie termica a localitatii, in conditiile prezentului regulament. Nu sunt luate in considerare decat strategiile care au fost elaborate/reactualizate incepand cu anul 2007 si au un orizont de timp de minimum 10 ani;
2. aprobarea strategiei locale de alimentare cu energie termica a localitatii, de catre consiliul local/judetean;
3. elaborarea sau reactualizarea studiilor de fezabilitate, conform prevederilor legale;
4. aprobarea studiilor de fezabilitate de catre consiliul local/judetean;
5. depunerea la Ministerul Internelor si Reformei Administrative, Unitatea de management al proiectului (UMP) a documentatiei proiectului pentru obtinerea finantarii (solicitare de finantare, conform modelului din anexa, strategie de alimentare cu energie termica a localitatii, studiu de fezabilitate, hotararile de aprobare de catre autoritatea locala a strategiei de alimentare cu energie termica, respectiv a studiului de fezabilitate, insotite de avizele acordate de autoritatile de reglementare competente in domeniu - ANRSC si/sau ANRE, calendarul de esalonare anuala a lucrarilor de investitii).
Solicitantul (autoritatea administratiei publice locale) va prezenta documentele care justifica indeplinirea criteriilor de eligibilitate impuse de prezentul regulament;
6. analiza si avizarea de catre Unitatea de management al proiectului a documentatiei depuse. Unitatea de management al proiectului poate cere autoritatii locale completarea sau, dupa caz, refacerea documentatiei;
7. evaluarea si prioritizarea de catre Unitatea de management al proiectului a documentatiilor eligibile;
8. intocmirea de catre Unitatea de management al proiectului a rapoartelor de specialitate pentru fiecare solicitare de finantare;
9. aprobarea/respingerea solicitarii de finantare de catre comisia interministeriala;
10. comunicarea autoritatii publice locale a aprobarii solicitarii de finantare in vederea includerii sumelor in bugetul local de venituri si cheltuieli.

IV.2. Evaluarea proiectelor
In situatia in care sumele solicitate de beneficiarii eligibili depasesc alocarile bugetare pentru programul "Termoficare 2006-2015 caldura si confort" Unitatea de management al proiectului va evalua si prioritiza documentatiile eligibile dupa urmatoarele criterii:
- conduc la reducerea semnificativ mai mare a costului estimat de producere a unitatii de energie termica;
- au o durata de implementare si o durata de recuperare a investitiei mai reduse;
- numar de apartamente si locuinte individuale bransate la SACET initial si in prezent (rata de debransare);
- reducerea consumului de resurse energetice primare fata de situatia existenta (tep);
- indeplinirea conditiilor de mediu (perioade de tranzitie);
- valoarea investitiei specifice lei/nr. locuinte bransate.


Capitolul V - Dispozitii finale


Managementul programului "Termoficare 2006-2015 caldura si confort" se realizeaza de catre Unitatea de management al proiectului "Termoficare 2006-2015 caldura" din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative.
Implementarea si monitorizarea pe plan local a programului "Termoficare 2006-2015 caldura si confort", precum si coordonarea activitatilor privind derularea investitiilor intra in responsabilitatea administratiilor publice locale.
Regulamentul va putea fi modificat sau completat la propunerea Unitatii de management al proiectului "Termoficare 2006-2015 caldura", cu aprobarea comisiei interministeriale.


ANEXA - SOLICITARE DE FINANTARE prin programul "Termoficare 2006-2015 caldura si confort"

  (model) 


  A. PREZENTAREA AUTORITATII ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE 
  Autoritatea publica locala: ................................................. 
  Sediul ...................................................................... 
  Codul fiscal ................................................................ 
  Primar Dl/ Dna .............................................................. 
  Telefon ........................... Fax .....................................
  E-mail ........................... 


  Structura participatiilor detinute de autoritatea locala: 
+-------------------------------------------------------------------------------------+
¦  Numele operatorului economic la care  ¦Numar de inregistrare¦          ¦
¦ autoritatea locala detine participatii si ¦  la registrul   ¦Procent detinut (%)¦
¦asigura operarea sistemului centralizat de ¦comertului si adresa ¦          ¦
¦alimentare cu energie termica a localitatii¦           ¦          ¦
+-------------------------------------------+---------------------+-------------------¦
+-------------------------------------------+---------------------+-------------------¦
+-------------------------------------------------------------------------------------+ 


Descrierea serviciului public de alimentare centralizata cu energie termica:
Caracteristici si tendinte (istoric, stare tehnica, capacitati de productie, retele de transport si distributie, puncte termice, apartamente bransate la SACET, grad de debransare, productie realizata in ultimii 3 ani si estimare productie pentru anul in curs, respectiv pentru urmatorii 3 ani etc.).
Program de investitii:
* Prezentati principalele investitii realizate de administratia publica locala anul trecut, precum si programul de investitii pe anul curent si perspectiva in urmatorii 2 ani, completand tabelul de mai jos:
                                             - lei -
+----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦  Denumirea  ¦     ¦Valoarea totala¦ Valoarea proiectului ¦        ¦     ¦
¦obiectivului de¦Surse de ¦ a proiectului ¦de investitii finantata ¦Data de incepere¦Termen de ¦
¦ investitii  ¦finantare¦ de investitii ¦de administratia publica¦ a investitiei ¦finalizare¦
¦        ¦     ¦        ¦     locala     ¦        ¦     ¦
+---------------+---------+---------------+------------------------+----------------+----------¦
+---------------+---------+---------------+------------------------+----------------+----------¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------+


Informatii privind bugetul de venituri si cheltuieli:
Pentru anul trecut, anul curent, bugetul de venituri si cheltuieli va fi prezentat in format complet (analitic). Se va prezenta prognoza bugetului pentru anul viitor.
Alte comentarii:
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
B. PREZENTAREA OPERATORULUI SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA AL LOCALITATII
1. Denumirea operatorului ...................................................
Sediul ......................................................................
Descrierea activitatii operatorului:
Principalele servicii oferite:
...............................................................................................................................
Planul propriu de investitii:
* Prezentati investitiile realizate din surse proprii de operatorul economic in ultimii 3 ani, precum si planul de investitii pe anul curent si pe urmatorii 3 ani, completand tabelul de mai jos:
                                                       - lei -
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦  Denumirea  ¦         ¦Valoarea totala¦  Valoarea proiectului  ¦Data de incepere¦          ¦
¦obiectivului de¦Surse de finantare¦ a proiectului ¦finantata de administratia¦ a investitiei ¦Termen de finalizare¦
¦ investitii  ¦         ¦ de investitii ¦   publica locala   ¦        ¦          ¦
+---------------+------------------+---------------+--------------------------+----------------+--------------------¦
+---------------+------------------+---------------+--------------------------+----------------+--------------------¦
+---------------+------------------+---------------+--------------------------+----------------+--------------------¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ C. DESCRIEREA PROIECTULUI DE INVESTITII
(Pentru care se solicita cofinantare de la bugetul de stat in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 462/2006, cu modificarile si completarile ulterioare)
1. Descrierea proiectului:
1.1. Descrierea investitiei, mentionand influenta acesteia asupra imbunatatirii calitatii serviciului, eficientei energetice si pretului final al Gcal furnizate populatiei etc.
...............................................................................................................................
1.2. Estimari privind economiile de energie anuale in kWh, Gcal, GJ, tone combustibil etc. si in termeni valorici (lei). Se vor compara economiile de energie cu consumul actual de energie, costurile de productie si de operare. Se va mentiona si modul de estimare in ceea ce priveste economiile de energie si preturile folosite.
...............................................................................................................................
1.3. Perioada de recuperare a investitiei (ani sau luni) luand in considerare toate beneficiile cuantificabile.
...............................................................................................................................
2. Observatii (orice alte aspecte importante privind proiectul):
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

D. CONDITII DE ELIGIBILITATE A BENEFICIARULUI
Beneficiarii trebuie sa indeplineasca in mod obligatoriu urmatoarele conditii:
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦  ¦                             ¦      ¦      Indeplinire      ¦     ¦
¦Nr. ¦        Conditii de eligibilitate        ¦ Document ¦(scurt comentariu, daca este cazul)¦Observatii¦
¦crt.¦                             ¦justificativ+-----------------------------------¦     ¦
¦  ¦                             ¦      ¦    DA    ¦    NU    ¦     ¦
+----+---------------------------------------------------------+------------+-----------------+-----------------+----------¦
¦ 1. ¦Sa faca dovada ca este proprietar al sistemului de    ¦      ¦         ¦         ¦     ¦
¦  ¦termoficare sau al unei parti a acestuia         ¦      ¦         ¦         ¦     ¦
+----+---------------------------------------------------------+------------+-----------------+-----------------+----------¦
¦ 2. ¦Sa demonstreze ca infrastructura existenta si terenul  ¦      ¦         ¦         ¦     ¦
¦  ¦aferent proiectului propus sunt libere de sarcini    ¦      ¦         ¦         ¦     ¦
+----+---------------------------------------------------------+------------+-----------------+-----------------+----------¦
¦ 3. ¦Sa faca dovada existentei unui compartiment de      ¦      ¦         ¦         ¦     ¦
¦  ¦specialitate la nivel local cu atributii privind     ¦      ¦         ¦         ¦     ¦
¦  ¦desfasurarea investitiei de reabilitare si eficientizare ¦      ¦         ¦         ¦     ¦
¦  ¦a SACET                         ¦      ¦         ¦         ¦     ¦
+----+---------------------------------------------------------+------------+-----------------+-----------------+----------¦
¦ 4. ¦Sa prezinte hotararea consiliului local/judetean de   ¦      ¦         ¦         ¦     ¦
¦  ¦aprobare a bugetului local de venituri si cheltuieli   ¦      ¦         ¦         ¦     ¦
¦  ¦unde sunt prevazute sumele necesare finantarii      ¦      ¦         ¦         ¦     ¦
¦  ¦proiectului (surse proprii si atrase, altele decat cele ¦      ¦         ¦         ¦     ¦
¦  ¦de la bugetul de stat alocate prin prezentul program)  ¦      ¦         ¦         ¦     ¦
+----+---------------------------------------------------------+------------+-----------------+-----------------+----------¦
¦ 5. ¦Sa finanteze toate cheltuielile neeligibile, cheltuielile¦      ¦         ¦         ¦     ¦
¦  ¦ocazionate de pregatirea proiectului si formularea    ¦      ¦         ¦         ¦     ¦
¦  ¦cererii de finantare                   ¦      ¦         ¦         ¦     ¦
+----+---------------------------------------------------------+------------+-----------------+-----------------+----------¦
¦ 6. ¦Sa prezinte strategia locala de alimentare cu energie  ¦      ¦         ¦         ¦     ¦
¦  ¦termica                         ¦      ¦         ¦         ¦     ¦
+----+---------------------------------------------------------+------------+-----------------+-----------------+----------¦
¦ 7. ¦Sa prezinte studiul de fezabilitate           ¦      ¦         ¦         ¦     ¦
+----+---------------------------------------------------------+------------+-----------------+-----------------+----------¦
¦ 8. ¦Sa prezinte hotararea consiliului local/judetean de   ¦      ¦         ¦         ¦     ¦
¦  ¦aprobare a strategiei de alimentare cu energie      ¦      ¦         ¦         ¦     ¦
¦  ¦termica                         ¦      ¦         ¦         ¦     ¦
+----+---------------------------------------------------------+------------+-----------------+-----------------+----------¦
¦ 9. ¦Sa prezinte hotararea consiliului local/judetean de   ¦      ¦         ¦         ¦     ¦
¦  ¦aprobare a studiului de fezabilitate           ¦      ¦         ¦         ¦     ¦
+----+---------------------------------------------------------+------------+-----------------+-----------------+----------¦
¦10. ¦Sa prezinte hotararea consiliului local privind     ¦      ¦         ¦         ¦     ¦
¦  ¦stabilirea zonei sau a zonelor unitare de incalzire   ¦      ¦         ¦         ¦     ¦
+----+---------------------------------------------------------+------------+-----------------+-----------------+----------¦
¦11. ¦Beneficiarii programului sunt direct responsabili de   ¦   -   ¦         ¦         ¦     ¦
¦  ¦pregatirea si managementul proiectului si nu vor     ¦      ¦         ¦         ¦     ¦
¦  ¦actiona ca intermediari.                 ¦      ¦         ¦         ¦     ¦
+----+---------------------------------------------------------+------------+-----------------+-----------------+----------¦
¦12. ¦Sumele alocate de la bugetul de stat prin bugetul    ¦   -   ¦         ¦         ¦     ¦
¦  ¦Ministerului Internelor si Reformei Administrative se  ¦      ¦         ¦         ¦     ¦
¦  ¦vor utiliza etapizat, numai in proportia stabilita    ¦      ¦         ¦         ¦     ¦
¦  ¦conform cap. III din regulament.             ¦      ¦         ¦         ¦     ¦
+----+---------------------------------------------------------+------------+-----------------+-----------------+----------¦
¦13. ¦Decontarea situatiilor de lucrari din sumele alocate   ¦   -   ¦         ¦         ¦     ¦
¦  ¦de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului     ¦      ¦         ¦         ¦     ¦
¦  ¦Internelor si Reformei Administrative se va face     ¦      ¦         ¦         ¦     ¦
¦  ¦numai dupa prezentarea documentelor justificative    ¦      ¦         ¦         ¦     ¦
¦  ¦aferente platii de la bugetul local.           ¦      ¦         ¦         ¦     ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 

  NOTA: 
  Beneficiarii vor anexa toate documentele care atesta indeplinirea conditiilor de eligibilitate. 


E. CONDITII DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI
Pentru a putea fi eligibil, un proiect de modernizare a sistemului centralizat de producere, transport si distributie a energiei termice trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦  ¦                              ¦      ¦      Indeplinire      ¦     ¦
¦Nr. ¦         Conditii de eligibilitate         ¦ Document ¦(scurt comentariu, daca este cazul)¦Observatii¦
¦crt.¦                              ¦justificativ+-----------------------------------¦     ¦
¦  ¦                              ¦      ¦    DA    ¦    NU    ¦     ¦
+----+------------------------------------------------------------+------------+-----------------+-----------------+----------¦
¦1. ¦Proiectul va avea ca tema modernizarea componentelor    ¦      ¦         ¦         ¦     ¦
¦  ¦eligibile ale SACET, cu respectarea performantelor minime  ¦      ¦         ¦         ¦     ¦
¦  ¦obligatorii prevazute in programul "Termoficare 2006-2015  ¦      ¦         ¦         ¦     ¦
¦  ¦caldura si confort", cap. III, aprobat prin Hotararea    ¦      ¦         ¦         ¦     ¦
¦  ¦Guvernului nr. 462/2006, modificata si completata prin   ¦      ¦         ¦         ¦     ¦
¦  ¦Hotararea Guvernului nr. 381/2008              ¦      ¦         ¦         ¦     ¦
+----+------------------------------------------------------------+------------+-----------------+-----------------+----------¦
¦2. ¦Proiectul trebuie sa prezinte o solutie care sa corespunda ¦      ¦         ¦         ¦     ¦
¦  ¦principiilor si continutului Strategiei de valorificare a  ¦      ¦         ¦         ¦     ¦
¦  ¦surselor regenerabile de energie, aprobata prin Hotararea  ¦      ¦         ¦         ¦     ¦
¦  ¦Guvernului nr. 1.535/2004, Strategiei Energetice a Romaniei ¦      ¦         ¦         ¦     ¦
¦  ¦in perioada 2007-2020, aprobata prin Hotararea Guvernului  ¦      ¦         ¦         ¦     ¦
¦  ¦nr. 1.069/2007, Legii nr. 199/2000 privind utilizarea    ¦      ¦         ¦         ¦     ¦
¦  ¦eficienta a energiei, republicata, si Hotararii Guvernului ¦      ¦         ¦         ¦     ¦
¦  ¦nr. 882/2004 pentru aprobarea Strategiei nationale privind ¦      ¦         ¦         ¦     ¦
¦  ¦alimentarea cu energie termica a localitatilor prin sisteme ¦      ¦         ¦         ¦     ¦
¦  ¦de producere si distributie centralizate.          ¦      ¦         ¦         ¦     ¦
+----+------------------------------------------------------------+------------+-----------------+-----------------+----------¦
¦3. ¦Proiectul trebuie sa respecte normele europene de mediu   ¦      ¦         ¦         ¦     ¦
¦  ¦transpuse in legislatia nationala in domeniu prin Hotararea ¦      ¦         ¦         ¦     ¦
¦  ¦Guvernului nr. 541/2003 privind stabilirea unor masuri   ¦      ¦         ¦         ¦     ¦
¦  ¦pentru limitarea emisiilor in aer ale anumitor poluanti   ¦      ¦         ¦         ¦     ¦
¦  ¦proveniti din instalatii mari de ardere, cu modificarile cu ¦      ¦         ¦         ¦     ¦
¦  ¦completarile ulterioare, Hotararea Guvernului nr. 349/2005 ¦      ¦         ¦         ¦     ¦
¦  ¦privind depozitarea deseurilor, cu modificarile si     ¦      ¦         ¦         ¦     ¦
¦  ¦completarile ulterioare, Ordonanta de urgenta a Guvernului ¦      ¦         ¦         ¦     ¦
¦  ¦nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al  ¦      ¦         ¦         ¦     ¦
¦  ¦poluarii, Hotararea Guvernului nr. 780/2006 privind     ¦      ¦         ¦         ¦     ¦
¦  ¦stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de  ¦      ¦         ¦         ¦     ¦
¦  ¦emisii de gaze cu efect de sera.              ¦      ¦         ¦         ¦     ¦
+----+------------------------------------------------------------+------------+-----------------+-----------------+----------¦
¦4. ¦Fundamentarea investitiei se face printr-un studiu de    ¦      ¦         ¦         ¦     ¦
¦  ¦fezabilitate, coerent cu strategia locala de asigurare a  ¦      ¦         ¦         ¦     ¦
¦  ¦energiei termice si cu programul propriu de eficienta    ¦      ¦         ¦         ¦     ¦
¦  ¦energetic al autoritatii publice locale, respectiv al    ¦      ¦         ¦         ¦     ¦
¦  ¦operatorului local, realizat conform Legii nr. 199/2000,  ¦      ¦         ¦         ¦     ¦
¦  ¦republicata.                        ¦      ¦         ¦         ¦     ¦
+----+------------------------------------------------------------+------------+-----------------+-----------------+----------¦
¦5. ¦Proiectele se pot executa intr-o perioada cuprinsa in    ¦      ¦         ¦         ¦     ¦
¦  ¦intervalul 2008-2015 si vor avea anexat un calendar de   ¦      ¦         ¦         ¦     ¦
¦  ¦esalonare anuala a lucrarilor de investitii.        ¦      ¦         ¦         ¦     ¦
+----+------------------------------------------------------------+------------+-----------------+-----------------+----------¦
¦6. ¦Pentru elaborarea sau reactualizarea, acolo unde este cazul,¦      ¦         ¦         ¦     ¦
¦  ¦a strategiilor locale si a studiilor de fezabilitate se vor ¦      ¦         ¦         ¦     ¦
¦  ¦respecta cerintele cuprinse in Hotarare Guvernului     ¦      ¦         ¦         ¦     ¦
¦  ¦nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al     ¦      ¦         ¦         ¦     ¦
¦  ¦documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor   ¦      ¦         ¦         ¦     ¦
¦  ¦publice, precum si a structurii si metodologiei de     ¦      ¦         ¦         ¦     ¦
¦  ¦elaborare a devizului general pentru obiective de      ¦      ¦         ¦         ¦     ¦
¦  ¦investitii si lucrari de interventii.            ¦      ¦         ¦         ¦     ¦
+----+------------------------------------------------------------+------------+-----------------+-----------------+----------¦
¦7. ¦Ordinea de executie a lucrarilor de modernizare a SACET va ¦      ¦         ¦         ¦     ¦
¦  ¦fi de la consumator spre sursa.               ¦      ¦         ¦         ¦     ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ NOTA:
Beneficiarii vor anexa toate documentele care atesta indeplinirea conditiilor de eligibilitate.

F. STRUCTURA DE FINANTARE
Valoarea totala a proiectului este de .................. lei, fara TVA, din care:
I. Buget local .............. lei
Finantare din alte surse atrase de autoritatea publica locala (se vor prezenta lista surselor de finantare si sumele finantate in lei), din care:
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

II. Solicitare de cofinantare de la bugetul de stat ................ lei, pentru anul ........, corespunzator procentului de cofinantare de ....% aferent nivelului veniturilor proprii ale bugetului local de ..................... lei, conform prevederilor regulamentului de implementare al programului "Termoficare 2006-2015 caldura si confort".

Numele reprezentantului legal al autoritatii locale
...............................................................
(semnatura si stampila reprezentantului legal)Poate fi de interes si:
Legea prevenirii, legea nr. 270/2017. Legea preventiei
Hotararea 52/2015 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotararea Consiliului de mediere nr. 5/2007
Cursuri formare in profesia de mediator. Cursuri mediatori
Hotarare nr. 4346/2013 privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotararea Consiliului de mediere nr. 5/2007
Legea nr. 214/2013 pentru aprobarea OUG 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative conexe. Lege nr. 2
Hotarare nr. 1044/2013 privind modificarea si completarea Standardului de formare a mediatorului
OUG 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative conexe. Ordonanta de urgenta 4/2013
OUG 90/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, precum si pentru modificarea art. II din Legea nr. 115/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea
OUG 59/2012 privind mandatarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri in vederea infiintarii unei societati comerciale. Ordonanta de urgenta nr. 59/2012
Legea 115/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator. Lege nr. 115/2012
Hotararea 195/2012 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotararea Consiliului de mediere nr. 5/2007
Hotarare 2450/2011 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de mediere
Hotararea nr. 2247/2011 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de mediere. Reguli de publicitate mediator, codul dentologic al profesiei de mediator
Mediere pentru divort. Mediator divort
Hotararea 517/2010 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de mediere
Legea 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor. Legea 202/2010, Mica reforma a Justitiei
Hotarare 5/2007, Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de mediere
Hotararea 263/2010 privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotararea Consiliului de mediere nr. 5/2007
Legea 192/2006 actualizata privind medierea si organizarea profesiei de mediator. Legea profesiei de mediator consolidata
OG 13/2010 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul justitiei in vederea transpunerii Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile in cadrul pietei interne
Drept procesual civil. Partea speciala. Editia 5
Rosu Claudia

Pret: 64.9 lei
55.17 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
52 useri online

Useri autentificati: