DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 607/2008 pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare cu titlu gratuit a echipamentelor de calcul necesare functionarii cabinetelor medicilor de familie

Text preluat din Indaco Lege

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 294 din 15/04/2008

Vazand Referatul de aprobare al Directiei generale politici, strategii si managementul calitatii in sanatate, al Directiei generale buget si credite externe, al Agentiei Nationale pentru Programe de Sanatate si al Directiei logistica, administrativ, relatii publice si mass-media nr. E.N. 3.666 din 2 aprilie 2008, avand in vedere prevederile art. 8 alin. (7) din Hotararea Guvernului nr. 292/2007 pentru aprobarea programelor nationale de sanatate in anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 994/354/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru realizarea si raportarea activitatii specifice in cadrul Programului national de evaluare a starii de sanatate a populatiei in asistenta medicala primara, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul sanatatii publice emite urmatorul ordin:

Art. 1
Se aproba Normele privind procedura de acordare, cu titlu gratuit, a echipamentelor de calcul necesare functionarii cabinetelor medicilor de familie, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
Directiile din cadrul Ministerului Sanatatii Publice, Centrul National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic in Domeniul Sanatatii Bucuresti, autoritatile de sanatate publica si medicii de familie duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Norma privind procedura de acordare, cu titlu gratuit, a echipamentelor de calcul necesare functionarii cabinetelor medicilor de familie, 2008


Ministerul Sanatatii Publice

1. In calitate de autoritate organizatoare, Ministerul Sanatatii Publice a initiat procedura de achizitie a echipamentelor de calcul necesare functionarii cabinetelor medicilor de familie, compusa din: calculator portabil dotat cu sistem de operare, imprimanta matriciala si antivirus.
2. Centrul National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic in Domeniul Sanatatii Bucuresti este autorizat de Ministerul Sanatatii Publice sa incheie, dupa finalizarea procedurii de achizitie, acorduri-cadru si, respectiv, contracte subsecvente cu furnizorii adjudecati.
3. Contractele de furnizare se vor derula numai in conditiile stabilite in documentatia de achizitie.
4. Contractele de furnizare se incheie in limita prevederilor bugetare repartizate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Publice, avand in vedere atat cantitatile stabilite pe loturi, cat si preturile adjudecate la licitatie.
5. Pretul contractului de furnizare se exprima in lei si nu poate fi modificat pe toata durata acestuia.
6. Contractul de furnizare intra in vigoare dupa constituirea de catre furnizori a garantiei de buna executie. Garantia de buna executie se constituie prin scrisoare de garantie de buna executie emisa in favoarea Centrului National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic in Domeniul Sanatatii Bucuresti.
7. Echipamentele de calcul se livreaza de catre furnizori la termenele cuprinse in graficul de livrare, la sediul fiecarei autoritati de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti (denumite in continuare autoritati de sanatate publica). In termen de 3 zile de la data incheierii contractului, Centrul National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic in Domeniul Sanatatii Bucuresti va transmite furnizorilor lista cuprinzand adresa autoritatilor de sanatate publica, numele si prenumele conducatorilor acestor institutii. Tot in termen de 3 zile de la data incheierii contractelor, Centrul National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic in Domeniul Sanatatii Bucuresti va comunica, in scris, autoritatilor de sanatate publica termenul de livrare a echipamentelor de calcul.
8. Receptia echipamentelor de calcul se face la sediul autoritatilor de sanatate publica de catre o comisie de receptie formata din reprezentanti ai furnizorului, ai Centrului National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic in Domeniul Sanatatii Bucuresti si ai autoritatii de sanatate publica.
9. Echipamentele receptionate raman la sediul autoritatilor de sanatate publica, in custodie, pana la data efectuarii transferului din patrimoniul Centrului National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic in Domeniul Sanatatii Bucuresti in patrimoniul autoritatii de sanatate publica.
10. Decontarea contravalorii echipamentelor de calcul se efectueaza de catre Centrul National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic in Domeniul Sanatatii Bucuresti in baza documentelor justificative, in limita prevederilor bugetare aprobate.
11. Echipamentele se transfera din patrimoniul Centrului National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic in Domeniul Sanatatii Bucuresti in patrimoniul autoritatilor de sanatate publica, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor apartinand institutiilor publice, in baza proceselor-verbale de predare-preluare.
12. Pe baza documentului mentionat la pct. 11, echipamentele de calcul transferate se inregistreaza in evidenta contabila a autoritatii de sanatate publica.
13. Autoritatea de sanatate publica incheie contracte de comodat cu medicii de familie de pe raza teritoriala a judetului, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru echipamentele de calcul necesare functionarii cabinetelor, conform modelului prevazut in anexa nr. 8 la Normele metodologice pentru realizarea si raportarea activitatii specifice in cadrul Programului national de evaluare a starii de sanatate a populatiei in asistenta medicala primara, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 994/354/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.
14. Pe toata perioada comodatului, echipamentele de calcul raman in patrimoniul autoritatilor de sanatate publica, care au obligatia de a calcula si de a inregistra amortizarea aferenta, de a inventaria anual aceste bunuri, de a urmari modul in care sunt respectate obligatiile prevazute in contractul de comodat si de a lua masurile ce se impun in cazul nerespectarii prevederilor acestui contract.Poate fi de interes si:
Hotararea 24/2020 privind aprobarea instituirii starii de alerta la nivel national si a masurilor de prevenire si control a infectiilor, in contextul situatiei epidemiologice generate de virusul SARSCoV-2
OUG 18/2017 privind asistenta medicala comunitara. Ordonanta de urgenta nr 18/2017
Legea 113/2016 pentru modificarea art. 391 alin. (8) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
Legea 50/2016 pentru modificarea art. 12 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003
Legea 9/2016 pentru ratificarea Protocolului aditional la Conventia europeana pentru protectia drepturilor omului si a demnitatii fiintei umane fata de aplicatiile biologiei si medicinei, referitor la transplantul de organe si tesuturi de origine uma
Ordin 1255/2015 pentru modificarea si completarea Normelor minime privind aptitudinile fizice si mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.162/2010
Legea 184/2015 pentru aprobarea OUG 77/2011 privind stabilirea unor contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
HG 49/2015 pentru modificarea si completarea HG 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul national de asigurari sociale de sanatate din titlul IX Cardul european si cardul national de asigurari s
HG 34/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de utilizare si completare a dosarului electronic de sanatate al pacientului. Hotararea 34/2015
Legea 166/2014 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind ajutorul reciproc pentru interventiile transfrontaliere in caz de urgente medicale, semnat la Chisinau la 21 februarie 2014
Legea 154/2014 pentru modificarea art. 184 alin. (6) si (11) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Lege nr. 154/2014
OUG 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar si sistemului public de asistenta sociala in anul 2015. Ordonanta de urgenta nr. 70/2014
OUG 68/2014 privind modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 68/2014
Legea 149/2014 privind unele masuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigura continuitatea asistentei medicale in centrele de permanenta
HG 846/2014 pentru modificarea si completarea HG 1996/2004 privind conditiile de acordare in mod gratuit a asistentei medicale si psihologice, a medicamentelor si protezelor pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei pe
Legea 132/2014 privind aprobarea OUG 2/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Lege nr. 132/2014
Legea 113/2014 privind aprobarea OUG nr. 35/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul sanitar. Lege nr. 113/2014
Ordin nr. 620/362/2014 privind aprobarea criteriilor ce stau la baza indeplinirii atributiilor comisiilor constituite in baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglemen
OUG 23/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si pentru modificarea unor acte normative in domeniul sanatatii. Ordonanta de Urgenta nr. 23/2014
Legea 65/2014 privind modificarea OG 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, precum si pentru stabilirea altor masuri. Lege nr. 65/2014
Curierul Fiscal, Nr. 2/2015
Editura C.H. Beck

Pret: 31.9 lei
27.2 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
112 useri online

Useri autentificati: