DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 1318/2008 privind constituirea si atributiile Comisiei fiscale centrale[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 352 din 07/05/2008

Ministerul Economiei si Finantelor

In temeiul art. 11 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificarile si completarile ulterioare, avand in vedere prevederile art. 6 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul economiei si finantelor emite urmatorul ordin:

Articolul 1 - Scopul infiintarii comisiei
Pentru aplicarea unitara a prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si a actelor normative care reglementau taxa pe valoarea adaugata, impozitul pe profit, accizele, impunerea unor venituri realizate din Romania de persoane fizice si juridice nerezidente, impozitul pe venit, inainte de intrarea in vigoare a Codului fiscal, se constituie Comisia fiscala centrala la nivelul Ministerului Economiei si Finantelor, denumita in continuare comisie.

Articolul 2 - Atributiile comisiei
Comisia emite decizii pentru:
a) problemele de natura fiscala, prin coroborarea legislatiei din domeniu cu legislatia conexa, dupa caz, pentru care se impune o solutionare unitara in vederea eliminarii interpretarilor diferite in aplicarea legislatiei;
b) problemele ce privesc conflictele de competenta ivite intre organele fiscale care nu sunt subordonate unui organ ierarhic comun.

Articolul 3 - Publicarea deciziilor
Deciziile comisiei se aproba prin ordin al ministrului economiei si finantelor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Articolul 4 - Functionarea comisiei
(1) Comisia functioneaza in prezenta tuturor membrilor acesteia si are componenta prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin. Membrii comisiei au drept de vot. In cazul absentei temeinic justificate a unuia dintre membrii comisiei, la lucrarile comisiei va participa persoana desemnata in scris de acestia.
(2) Comisia este coordonata de secretarul de stat care raspunde de politica si legislatie fiscala, in calitate de presedinte.
(3) In cazul absentei temeinic justificate a presedintelui comisiei, atributiile acestuia sunt exercitate de catre un alt membru al comisiei, denumit in continuare presedinte de sedinta. Desemnarea presedintelui de sedinta se face in scris de catre presedintele comisiei, cu minimum 3 zile inainte de sedinta.
(4) Pentru respectarea conditiilor cu privire la vot, prevazute la art. 6, persoana desemnata ca presedinte de sedinta va nominaliza in scris o alta persoana care sa exercite drepturile derivate din calitatea sa de membru.
(5) In cazul in care comisia este sesizata in legatura cu solutionarea unor conflicte de competenta ce privesc bugetele locale, secretariatul va invita membrii desemnati de Asociatia Comunelor din Romania, Asociatia Oraselor din Romania, Asociatia Municipiilor din Romania, Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene din Romania sau de Ministerului Internelor si Reformei Administrative sa participe la lucrarile comisiei, dupa caz, in functie de problematica inscrisa pe ordinea de zi.
(6) Presedintele comisiei va solicita desemnarea de catre autoritatile prevazute la alin. (5) a cate unei persoane care va fi invitata sa participe la sedintele comisiei, in cazul in care se dezbat problematicile prevazute la art. 2 lit. (b).

Articolul 5 - Sesizarea comisiei
(1) Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor selecteaza problematica care este de competenta comisiei si o propun spre dezbatere, in vederea adoptarii unor solutii unitare, inaintand propunerea secretariatului tehnic.
(2) Comisia de proceduri fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala poate sesiza comisia atunci cand constata ca problematica cu care a fost investita intra in sfera de aplicare a Codului fiscal.
(3) Documentatia necesara sesizarii comisiei se inainteaza de catre directiile de specialitate din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor, respectiv de Comisia de proceduri fiscale, catre Secretariatul tehnic din cadrul Directiei de reglementari in domeniul nefiscal.

Articolul 6 - Sedintele comisiei
(1) Comisia se intruneste lunar ori de cate ori este nevoie, dupa cum urmeaza:
a) comisia se poate intruni si poate adopta decizii numai in prezenta tuturor membrilor acesteia, in conditiile prevazute la art. 4;
b) in cazul solutionarii unor conflicte de competenta ce privesc bugetele locale, comisia se poate intruni si poate adopta decizii in prezenta tuturor membrilor acesteia, inclusiv a reprezentantilor desemnati potrivit art. 4 alin. (5).
(2) Modalitatea de vot in cadrul comisiei este votul deschis. Prin exceptie, presedintele comisiei poate decide in anumite cazuri adoptarea deciziilor prin vot secret.
(3) Deciziile se adopta cu votul a cel putin jumatate plus unu din numarul membrilor acesteia.
(4) In caz de paritate de voturi, votul presedintelui comisiei este decisiv.
(5) La lucrarile comisiei vor participa in calitate de invitati permanenti 2 consultanti fiscali desemnati de Camera Consultantilor Fiscali, care nu au drept de vot. In calitate de participanti fara drept de vot pot fi invitati la sedinte si alti specialisti din cadrul directiilor de specialitate ale Ministerului Economiei si Finantelor si Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(6) Comisia analizeaza notele de prezentare si adopta, prin decizii, solutii unitare de aplicare a prevederilor legale.
(7) Deciziile astfel adoptate se aproba prin ordin al ministrului economiei si finantelor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(8) In situatia in care comisia, in urma analizei punctelor supuse dezbaterii, constata ca problematica nu se incadreaza in dispozitiile art. 1, poate lua urmatoarele masuri:
a) emiterea unei decizii prin care se solutioneaza anumite probleme punctuale aflate in competenta mai multor directii de specialitate din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor, atunci cand directiile de specialitate au puncte de vedere contradictorii;
b) restituirea problematicii cu care a fost investita, atunci cand constata ca aceasta intra in competenta exclusiva a unei directii de specialitate din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor.
(9) Deciziile emise potrivit alin. (8) lit. a) nu se aproba prin ordin al ministrului economiei si finantelor si nu se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Articolul 7 - Organizarea Secretariatului tehnic
La nivelul Directiei de reglementari in domeniul nefiscal se organizeaza la nivel de compartiment Secretariatul tehnic al Comisiei fiscale centrale. Atributiile Directiei de reglementari in domeniul nefiscal, prevazute in regulamentul de organizare si functionare al directiei, urmeaza a fi completate in mod corespunzator.

Articolul 8 - Atributiile Secretariatului tehnic
(1) Secretariatul tehnic al comisiei va tine un registru in care se vor inregistra toate solicitarile de inscriere pe ordinea de zi a comisiei a temelor propuse de directiile de specialitate, respectiv ale Comisiei de proceduri fiscale.
(2) Dupa inregistrarea solicitarilor, Secretariatul tehnic al comisiei va intocmi pentru fiecare tema propusa o nota de prezentare.
(3) Pe baza propunerilor primite se intocmeste ordinea de zi. Inscrierea punctelor pe ordinea de zi se face in functie de vechimea solicitarilor, incepand cu cea mai veche solicitare.
(4) Ordinea de zi a comisiei, la care se anexeaza notele de prezentare, se inainteaza de catre Secretariatul tehnic presedintelui comisiei si se supune aprobarii acestuia.
(5) Comisia dezbate punctele aflate pe ordinea de zi, cu respectarea succesiunii prevazute la teza a ll-a a alin. (3). Prin exceptie, membrii comisiei pot vota in conditiile art. 6 alin. (2) dezbaterea anumitor puncte inscrise pe ordinea de zi cu prioritate.
(6) Separat de registrul prevazut la alin. (1), Secretariatul tehnic va tine si un registru pentru deciziile comisiei, in care se vor consemna:
 • data sedintei;
 • participantii (nominal);
 • ordinea de zi;
 • modul de votare a deciziei, fara nominalizarea votului exprimat de fiecare membru al comisiei;
 • numarul atribuit deciziei.
  (7) Cu cel putin 3 zile inaintea sedintei, Secretariatul tehnic distribuie membrilor comisiei si invitatilor nota de prezentare a problemelor supuse dezbaterii si solutiile propuse, sub semnatura membrilor comisiei.
  (8) Procesul-verbal al sedintei comisiei se redacteaza de Secretariatul tehnic si va fi semnat de membrii comisiei sau de persoanele desemnate ca inlocuitori ai acestora, participanti la dezbateri.
  (9) In termen de 3 zile de la data sedintei, Secretariatul tehnic al comisiei redacteaza decizia, care va contine numai solutiile aprobate de comisie si proiectul de ordin pe care il va inainta spre aprobare ministrului economiei si finantelor.
  (10) Prin grija Secretariatului tehnic si a membrilor, decizia comisiei se aproba prin ordin al ministrului economiei si finantelor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

  Articolul 9 - Conflicte de competenta
  (1) In cazul in care o anumita problematica presupune atat emiterea unei decizii de aplicare unitara a legislatiei fiscale, cat si emiterea unei decizii de aplicare unitara a legislatiei privind procedura fiscala si au fost sesizate atat comisia, cat si Comisia de proceduri fiscale, Comisia de proceduri fiscale va suspenda procedura de emitere a unei decizii pana la momentul emiterii deciziei de catre comisie. Prin exceptie, in functie de caracteristicile impuse de fiecare problematica, comisia poate solicita Comisiei de proceduri fiscale sa emita o decizie de aplicare unitara a legislatiei privind procedura fiscala anterior celei emise de comisie.
  (2) In cazul in care Comisia de proceduri fiscale a emis o decizie de aplicare unitara a legislatiei privind procedura fiscala anterior emiterii unei decizii de catre comisie, iar decizia a fost deja aprobata prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, se va proceda la medierea intre cele doua comisii.
  (3) Medierea intre cele doua comisii se va realiza prin convocarea unei sedinte reunite a celor doua comisii. Sedintele comisiei reunite vor fi conduse de presedintele comisiei.
  (4) Dupa mediere, in cazul in care comisiile reunite vor adopta o solutie comuna, comisia va emite o decizie conform celor votate, iar Comisia de proceduri fiscale va emite la randul sau o decizie de amendare a deciziei adoptate initial.
  (5) In cazul in care in urma medierii nu se ajunge la o solutie comuna, comisia va prezenta ministrului economiei si finantelor cele doua solutii, care va decide adoptarea uneia dintre variantele propuse.

  Articolul 10 - Colaborarea dintre comisie si Comisia de proceduri fiscale
  (1) In vederea eliminarii oricaror disfunctionalitati in procedura de solutionare a problematicilor care antreneaza emiterea unor decizii de aplicare unitara atat a legislatiei fiscale, cat si a legislatiei privind procedura fiscala, presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala urmeaza a-l numi ca membru in Comisia de proceduri fiscale pe presedintele comisiei. In cazul absentei temeinic justificate a presedintelui comisiei, acesta va putea desemna un alt membru al comisiei ca reprezentant in cadrul Comisiei de proceduri fiscale.
  (2) Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in calitate de membru in comisie, si presedintele comisiei, in calitate de membru in Comisia de proceduri fiscale, asigura legatura functionala intre cele doua comisii.
  (3) Comisia poate sesiza Comisia de proceduri fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala atunci cand constata ca problematica cu care a fost investita intra in sfera de aplicare a Codului de procedura fiscala.

  Articolul 11 - Regulamentul de organizare si functionare al comisiei
  Modul de desfasurare a lucrarilor comisiei se stabileste prin regulamentul de organizare si functionare al acesteia.

  Articolul 12 - Efectele deciziilor
  (1) Deciziile de aplicare unitara ale comisiei nu au inraurire asupra actelor administrative fiscale ramase definitive si irevocabile in sistemul cailor de atac.
  (2) Solutiile unitare adoptate prin decizii ale comisiei si aprobate prin ordin al ministrului economiei si finantelor sunt aplicabile de la data intrarii in vigoare a actului normativ avut in vedere la solutionarea fiecarei spete.

  Articolul 13 - Abrogari
  La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului finantelor publice nr. 877/2005 privind constituirea si atributiile Comisiei fiscale centrale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 571 din 4 iulie 2005.

  Articolul 14 - Publicare
  Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


  ANEXA - COMPONENTA Comisiei fiscale centrale

  +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
  ¦Nr. ¦                   Functia si domeniul                   ¦Statutul in Comisia¦
  ¦crt. ¦                                               ¦ fiscala centrala ¦
  +-----+----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------¦
  ¦ 1. ¦Secretar de stat cu atributii in domeniul politicii si legislatiei fiscale          ¦  presedinte   ¦
  +-----+----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------¦
  ¦ 2. ¦Secretar de stat care coordoneaza afacerile europene                     ¦   membru    ¦
  +-----+----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------¦
  ¦ 3. ¦Vicepresedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pe probleme de inspectie fiscala ¦   membru    ¦
  +-----+----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------¦
  ¦ 4. ¦Secretar general la Ministerul Economiei si Finantelor                    ¦   membru    ¦
  +-----+----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------¦
  ¦ 5. ¦Director general al Directiei generale juridice din cadul Ministerului Economiei si Finantelor¦   membru    ¦
  +-----+----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------¦
  ¦ 6. ¦Director general al Directiei generale legislatie impozite directe din cadrul Ministerului  ¦   membru    ¦
  ¦   ¦Economiei si Finantelor                                    ¦          ¦
  +-----+----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------¦
  ¦ 7. ¦Director al Directiei legislatie in domeniul TVA din cadrul Ministerului Economiei si     ¦   membru    ¦
  ¦   ¦Finantelor                                          ¦          ¦
  +-----+----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------¦
  ¦ 8. ¦Director al Directiei legislatie in domeniul accizelor din cadrul Ministerului Economiei si  ¦   membru    ¦
  ¦   ¦Finantelor                                          ¦          ¦
  +-----+----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------¦
  ¦ 9. ¦Director al Directiei de reglementari in domeniul nefiscal din cadrul Ministerului Economiei ¦   membru    ¦
  ¦   ¦si Finantelor                                         ¦          ¦
  +-----+----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------¦
  ¦ 10. ¦Director al Directiei de reglementari contabile din cadrul Ministerului Economiei si     ¦   membru    ¦
  ¦   ¦Finantelor                                          ¦          ¦
  +-----+----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------¦
  ¦ 11. ¦Director general al Directiei generale de proceduri pentru administrarea veniturilor din   ¦   membru    ¦
  ¦   ¦cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala                       ¦          ¦
  +-----+----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------¦
  ¦12*).¦Reprezentant al Asociatiei Comunelor din Romania                       ¦   membru    ¦
  +-----+----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------¦
  ¦13*).¦Reprezentant al Asociatiei Oraselor din Romania                        ¦   membru    ¦
  +-----+----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------¦
  ¦14*).¦Reprezentant al Asociatiei Municipiilor din Romania                      ¦   membru    ¦
  +-----+----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------¦
  ¦15*).¦Reprezentant al Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania             ¦   membru    ¦
  +-----+----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------¦
  ¦16*).¦Reprezentant al Ministerului Internelor si Reformei Administrative              ¦   membru    ¦
  +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
    *) Numai in cazul in care se dezbat problemele prevazute la art. 4 alin. (5) din ordin. Invitatia va fi transmisa numai acelor membri ai comisiei a caror activitate are legatura cu problematica ce urmeaza a fi analizata in cadrul unei sedinte a comisiei.  Poate fi de interes si:
  OUG 27/2017 pentru adoptarea unor masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta nr 27/2017
  Legea 1/2017 privind eliminarea unor taxe si tarife, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
  OUG 3/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Ordonanta de urgenta nr 3/2017
  Legea 2/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
  OUG 8/2016 privind unele masuri financiare in vederea finalizarii proiectelor finantate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum si unele masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 8/2016
  Legea 4/2016 pentru aprobarea OUG 44/2015 privind acordarea unor facilitati fiscale. Lege nr. 4/2016
  HG 1000/2015 privind faptele pentru care se inscriu informatii in cazierul fiscal al contribuabililor, potrivit legislatiei in vigoare. Hotarare nr. 1000/2015
  Legea 338/2011 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal ? bugetar pe anul 2016
  Legea 267/2015 privind aprobarea OUG 91/2014 pentru modificarea si completarea OUG 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
  OUG 50/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala. Ordonanta de urgenta nr. 50/2015
  OUG 44/2015 privind acordarea unor facilitati fiscale. Ordonanta de urgenta 44/2015
  OUG 41/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 41/2015
  OG 39/2015 privind cazierul fiscal. Ordonanta nr. 39/2015
  OG 40/2015 pentru modificarea si completarea OUG 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Ordonanta nr. 40/2015
  Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii | Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate Legea 222/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea si functionarea Consi
  OG 17/2015 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta nr. 17/2015
  Legea 209/2015 privind anularea unor obligatii fiscale
  Legea 197/2015 privind aprobarea OUG 8/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative si alte masuri fiscal-bugetare. Lege nr. 197/2015
  Legea 187/2015 privind aprobarea OUG 6/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
  Legea 186/2015 privind aprobarea OUG 8/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Lege nr. 186/2015
  Buletinul Casatiei nr. 1/2015
  Editura C.H. Beck

  Pret: 32.9 lei
  27.97 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  62 useri online

  Useri autentificati: