DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 930/2008 privind aprobarea componentei Comitetului tehnic de coordonare generala, a structurii si componentei comitetelor tehnice de specialitate, precum si a regulamentului de organizare si functionare al acestora[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 592 din 07/08/2008

Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor

Avand in vedere prevederile art. 4 din Metodologia privind initierea, programarea, achizitia, elaborarea, avizarea, aprobarea si valorificarea reglementarilor tehnice si a rezultatelor activitatilor specifice in constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat, aprobata prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 542/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul prevederilor art. 10 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor emite urmatorul ordin:

Art. 1
Se aproba componenta Comitetului tehnic de coordonare generala, precum si structura si componenta comitetelor tehnice de specialitate, prevazute in anexa nr. 1 si, respectiv, in anexele nr. 2a) si 2b), care fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al Comitetului tehnic de coordonare generala si al comitetelor tehnice de specialitate, prevazut in anexa nr. 3, care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 3
Componenta nominala a comitetelor tehnice de specialitate se aproba prin decizie a secretarului de stat coordonator al activitatii de reglementare in domeniul constructii, urbanism, amenajarea teritoriului si habitat, din cadrul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, pe baza propunerilor de reprezentare formulate de autoritati, institutii, organizatii profesionale de profil, operatori economici de profil.

Art. 4
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin orice alte dispozitii contrare isi inceteaza aplicabilitatea.

Art. 5
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii.


ANEXA Nr. 1 - COMPONENTA Comitetului tehnic de coordonare generala

  
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Nr. ¦ Calitatea in cadrul ¦                       ¦                       ¦
¦crt.¦ Comitetului tehnic ¦          Functia          ¦         Institutia         ¦
¦  ¦de coordonare generala¦                       ¦                       ¦
+----+----------------------+----------------------------------------------+---------------------------------------------¦
¦ 1. ¦Presedinte      ¦Secretar de stat, coordonator al activitatii ¦Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si¦
¦  ¦           ¦de reglementare in domeniul constructii,   ¦Locuintelor (MDLPL)             ¦
¦  ¦           ¦urbanism, amenajarea teritoriului si habitat ¦                       ¦
+----+----------------------+----------------------------------------------+---------------------------------------------¦
¦ 2. ¦Vicepresedinte    ¦Secretar general adjunct, coordonator     ¦MDLPL                    ¦
¦  ¦           ¦al activitatii de reglementare in domeniul  ¦                       ¦
¦  ¦           ¦constructii, urbanism, amenajarea teritoriului¦                       ¦
¦  ¦           ¦si habitat                  ¦                       ¦
+----+----------------------+----------------------------------------------+---------------------------------------------¦
¦ 3. ¦Membri        ¦Inspector general de stat           ¦Inspectoratul de Stat in Constructii     ¦
+----¦           +----------------------------------------------+---------------------------------------------¦
¦ 4. ¦           ¦Inspector general adjunct           ¦Inspectoratul General pentru Situatii    ¦
¦  ¦           ¦                       ¦de Urgenta                  ¦
+----¦           +----------------------------------------------+---------------------------------------------¦
¦ 5. ¦           ¦Comisar general                ¦Garda Nationala de Mediu           ¦
+----¦           +----------------------------------------------+---------------------------------------------¦
¦ 6. ¦           ¦Presedinte                  ¦Universitatea Tehnica de Constructii     ¦
¦  ¦           ¦                       ¦Bucuresti                  ¦
+----¦           +----------------------------------------------+---------------------------------------------¦
¦ 7. ¦           ¦Presedinte                  ¦Universitatea de Arhitectura si Urbanism   ¦
¦  ¦           ¦                       ¦"Ion Mincu"                 ¦
+----¦           +----------------------------------------------+---------------------------------------------¦
¦ 8. ¦           ¦Presedinte                  ¦Uniunea Asociatiilor Inginerilor Constructori¦
¦  ¦           ¦                       ¦din Romania (UAICR)             ¦
+----¦           +----------------------------------------------+---------------------------------------------¦
¦ 9. ¦           ¦Presedinte                  ¦Asociatia Inginerilor de Instalatii     ¦
¦  ¦           ¦                       ¦din Romania (AIIR)              ¦
+----¦           +----------------------------------------------+---------------------------------------------¦
¦10. ¦           ¦Presedinte                  ¦Asociatia Romana a Antreprenorilor      ¦
¦  ¦           ¦                       ¦de Constructii (ARACO)            ¦
+----¦           +----------------------------------------------+---------------------------------------------¦
¦11. ¦           ¦Presedinte                  ¦Patronatul Societatilor de Constructii (PSC) ¦
+----¦           +----------------------------------------------+---------------------------------------------¦
¦12. ¦           ¦Presedinte                  ¦Ordinul Arhitectilor din Romania (OAR)    ¦
+----¦           +----------------------------------------------+---------------------------------------------¦
¦13. ¦           ¦Presedinte                  ¦Registrul Urbanistilor din Romania (RUR)   ¦
+----¦           +----------------------------------------------+---------------------------------------------¦
¦14. ¦           ¦Director general               ¦MDLPL - Directia generala tehnica      ¦
¦  ¦           ¦                       ¦in constructii                ¦
+----¦           +----------------------------------------------+---------------------------------------------¦
¦15. ¦           ¦Director general               ¦MDLPL - Directia generala dezvoltare     ¦
¦  ¦           ¦                       ¦teritoriala                 ¦
+----¦           +----------------------------------------------+---------------------------------------------¦
¦16. ¦           ¦Director general               ¦MDLPL - Directia Generala Lucrari Publice  ¦
+----¦           +----------------------------------------------+---------------------------------------------¦
¦17. ¦           ¦Director                   ¦MDLPL - Directia Programe Constructii    ¦
¦  ¦           ¦                       ¦Locuinte                   ¦
+----¦           +----------------------------------------------+---------------------------------------------¦
¦18. ¦           ¦Director                   ¦MDLPL - Directia Reglementari Tehnice    ¦
¦  ¦           ¦                       ¦in Constructii                ¦
+----¦           +----------------------------------------------+---------------------------------------------¦
¦19. ¦           ¦Director general               ¦Institutul National de Cercetare-Dezvoltare ¦
¦  ¦           ¦                       ¦in Constructii si Economia Constructiilor - ¦
¦  ¦           ¦                       ¦INCERC Bucuresti               ¦
+----¦           +----------------------------------------------+---------------------------------------------¦
¦20. ¦           ¦Director general               ¦Institutul National de Cercetare - Dezvoltare¦
¦  ¦           ¦                       ¦pentru Urbanism si Amenajarea        ¦
¦  ¦           ¦                       ¦Teritoriului - URBANPROIECT Bucuresti    ¦
+----¦           +----------------------------------------------+---------------------------------------------¦
¦21. ¦           ¦Director general               ¦Centrul de Documentare pentru Constructii,  ¦
¦  ¦           ¦                       ¦Arhitectura, Urbanism si Amenajarea     ¦
¦  ¦           ¦                       ¦Teritoriului - CDCAS Bucuresti        ¦
+----¦           +----------------------------------------------+---------------------------------------------¦
¦22. ¦           ¦Director                   ¦Centrul National pentru Reducerea Riscului  ¦
¦  ¦           ¦                       ¦Seismic - CNRRS Bucuresti          ¦
+----¦           +----------------------------------------------+---------------------------------------------¦
¦23. ¦           ¦Director                   ¦Secretariatul tehnic al Consiliului Tehnic  ¦
¦  ¦           ¦                       ¦Permanent pentru Constructii         ¦
+----+----------------------+----------------------------------------------+---------------------------------------------¦
¦24. ¦Secretar*)      ¦Sef serviciu                 ¦MDLPL - Directia generala tehnica      ¦
¦  ¦           ¦                       ¦in constructii - Serviciul reglementari   ¦
¦  ¦           ¦                       ¦tehnice in constructii            ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

  *) Fara drept de vot. ANEXA Nr. 2a) - STRUCTURA comitetelor tehnice de specialitate (CTS)

  
+----------------------------------------------------------------------------------+
¦CTS 1 ¦Hazarduri si riscuri naturale                       ¦
+-------+--------------------------------------------------------------------------¦
¦  1.1 ¦Prevenirea si atenuarea efectelor produse de cutremure          ¦
+-------+--------------------------------------------------------------------------¦
¦  1.2 ¦Prevenirea si atenuarea efectelor produse de alunecarile de teren     ¦
+-------+--------------------------------------------------------------------------¦
¦CTS 2 ¦Managementul si economia constructiilor                  ¦
+-------+--------------------------------------------------------------------------¦
¦  2.1 ¦Eficienta economica a investitiilor in constructii si ingineria costurilor¦
+-------+--------------------------------------------------------------------------¦
¦  2.2 ¦Banci de date in domeniul constructiilor                 ¦
+-------+--------------------------------------------------------------------------¦
¦CTS 3 ¦Planificare teritoriala                          ¦
+-------+--------------------------------------------------------------------------¦
¦  3.1 ¦Amenajarea teritoriului, urbanism si habitat               ¦
+-------+--------------------------------------------------------------------------¦
¦  3.2 ¦Banci de date in domeniul planificarii teritoriale            ¦
+-------+--------------------------------------------------------------------------¦
¦CTS 4 ¦Actiuni asupra constructiilor                       ¦
+-------+--------------------------------------------------------------------------¦
¦CTS 5 ¦Structuri pentru constructii                       ¦
+-------+--------------------------------------------------------------------------¦
¦  5.1 ¦Structuri din beton                            ¦
+-------+--------------------------------------------------------------------------¦
¦  5.2 ¦Structuri din lemn                            ¦
+-------+--------------------------------------------------------------------------¦
¦  5.3 ¦Structuri din metal                            ¦
+-------+--------------------------------------------------------------------------¦
¦  5.4 ¦Structuri din zidarie                           ¦
+-------+--------------------------------------------------------------------------¦
¦CTS 6 ¦Inginerie geotehnica si fundatii                     ¦
+-------+--------------------------------------------------------------------------¦
¦CTS 7 ¦Constructii hidrotehnice si hidroedilitare                ¦
+-------+--------------------------------------------------------------------------¦
¦  7.1 ¦Constructii hidrotehnice                         ¦
+-------+--------------------------------------------------------------------------¦
¦  7.2 ¦Sisteme pentru alimentari cu apa, sisteme de colectare a apelor uzate,  ¦
¦    ¦statii de tratare a apei potabile si de epurare              ¦
+-------+--------------------------------------------------------------------------¦
¦CTS 8 ¦Procedee, echipamente si tehnologice in constructii            ¦
+-------+--------------------------------------------------------------------------¦
¦CTS 9 ¦Constructii din domeniul transporturilor                 ¦
+-------+--------------------------------------------------------------------------¦
¦  9.1 ¦Constructii din domeniul transporturilor rutiere             ¦
+-------+--------------------------------------------------------------------------¦
¦  9.2 ¦Constructii din domeniul transporturilor feroviare            ¦
+-------+--------------------------------------------------------------------------¦
¦  9.3 ¦Constructii din domeniul transporturilor aeriene             ¦
+-------+--------------------------------------------------------------------------¦
¦  9.4 ¦Constructii din domeniul transporturilor navale              ¦
+-------+--------------------------------------------------------------------------¦
¦CTS 10 ¦Instalatii si echipamente aferente constructiilor             ¦
+-------+--------------------------------------------------------------------------¦
¦CTS 11 ¦Cerinte functionale pentru constructii si fizica constructiilor      ¦
+-------+--------------------------------------------------------------------------¦
¦CTS 12 ¦Poduri si constructii subterane                      ¦
+-------+--------------------------------------------------------------------------¦
¦CTS 13 ¦Performanta energetica a cladirilor                    ¦
+-------+--------------------------------------------------------------------------¦
¦CTS 14 ¦Infrastructura calitatii                         ¦
+-------+--------------------------------------------------------------------------¦
¦  14.1¦Libera circulatie a produselor pentru constructii             ¦
+-------+--------------------------------------------------------------------------¦
¦  14.2¦Supravegherea pietei                           ¦
+----------------------------------------------------------------------------------+
 ANEXA Nr. 2b)

  COMPONENTA
comitetelor tehnice de specialitate 
+-------------------------+
¦    Presedinte    ¦
+-------------------------¦
¦    Secretar     ¦
+-------------------------¦
¦    5-15 membri    ¦
+-------------------------+
 


Componenta nominala se aproba prin decizie a secretarului de stat coordonator al activitatii de reglementare in domeniul constructii, urbanism, amenajarea teritoriului si habitat, din cadrul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, pe baza propunerilor de reprezentare formulate de:
1. autoritatea de reglementare in domeniul constructiilor;
2. autoritati de control in domeniu;
3. autoritati ale administratiei publice centrale;
4. alte autoritati publice;
5. institutii publice de invatamant superior de profil;
6. institutii de cercetare-dezvoltare de profil;
7. asociatii profesionale si patronale de profil;
8. organizatii neguvernamentale de profil;
9. operatori economici (consultanta, proiectare, executie in domeniu).


ANEXA Nr. 3 - Regulament de organizare si functionare al Comitetului tehnic de coordonare generala si al comitetelor tehnice de specialitate


A. Prevederi generale

Art. 1
Prezentul regulament se aplica la organizarea si functionarea Comitetului tehnic de coordonare generala, denumit in continuare CTCG, si a comitetelor tehnice de specialitate, denumite in continuare CTS, organisme consultative si de avizare, de sub autoritatea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, denumit in continuare MDLPL.

Art. 2
CTCG si CTS sunt organisme consultative si de avizare in domeniul reglementarilor tehnice si activitatilor specifice de reglementare elaborate conform prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 203/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind tipurile de reglementari tehnice si de cheltuieli aferente activitatii de reglementare in constructii, urbanism, amenajarea teritoriului si habitat, precum si a normelor metodologice privind criteriile si modul de alocare a sumelor necesare unor lucrari de interventie in prima urgenta la constructii vulnerabile si care prezinta pericol public.

B. Organizare si functionare

Art. 3
(1) Structura CTCG este urmatoarea:
a) presedinte, reprezentat de secretarul de stat coordonator al activitatii de reglementare in domeniul constructii, urbanism, amenajarea teritoriului si habitat, din cadrul MDLPL;
b) vicepresedinte, reprezentat de secretarul general adjunct coordonator al activitatii de reglementare in domeniul constructii, urbanism, amenajarea teritoriului si habitat, din cadrul MDLPL;
c) membri;
d) secretar.
(2) Seful serviciului reglementari tehnice in constructii din cadrul Directiei generale tehnice in constructii indeplineste si functia de secretar al CTCG.

Art. 4
Structura CTS este urmatoarea:
a) presedinte;
b) membri;
c) secretar.

Art. 5
Componenta nominala a CTS se aproba prin decizie a secretarului de stat coordonator al activitatii de reglementare in domeniul constructii, urbanism, amenajarea teritoriului si habitat, din cadrul MDLPL, pe baza propunerilor de reprezentare formulate de autoritati, institutii, organizatii profesionale de profil, operatori economici de profil.

C. Atributii si responsabilitati

Art. 6
CTCG are urmatoarele atributii:
a) analizeaza necesitatea si oportunitatea propunerilor de reglementari tehnice si activitati specifice de reglementare in domeniu si propune cuprinderea acestora in programele de elaborare a reglementarilor tehnice;
b) analizeaza si avizeaza reglementari tehnice cu caracter multidisciplinar;
c) avizeaza - cu mentiunea "bun de tipar" - si propune spre aprobare prin ordin al ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor proiectele de reglementari tehnice, avizate in prealabil - fara conditii - de CTS;
d) mediaza si/sau, dupa caz, arbitreaza divergentele care pot aparea in procesul de avizare a proiectelor de reglementari tehnice si/sau de realizare a activitatilor specifice de reglementare, in toate fazele de elaborare a acestora.

Art. 7
CTS au urmatoarele atributii:
a) intocmesc, prin grija secretarilor acestora, propuneri de elaborare sau de actualizare a reglementarilor tehnice si/sau de realizare de activitati specifice de reglementare, pe care le inainteaza CTCG in vederea analizarii necesitatii si oportunitatii;
b) analizeaza si avizeaza in toate fazele reglementarile tehnice si/sau rezultatele activitatilor specifice de reglementare prezentate, in concordanta cu reglementarile tehnice si cu celelalte acte normative in vigoare;
c) propun avizarea finala in CTCG a reglementarilor tehnice, in vederea promovarii acestora spre aprobare prin ordin al ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor.

Art. 8
Presedintele CTCG si presedintii CTS au urmatoarele atributii:
a) stabilesc de comun acord cu secretariatul si cu responsabilul de tema din MDLPL programul desfasurarii sedintelor de avizare;
b) asigura conducerea sedintelor de avizare, iar in situatia in care se afla in imposibilitatea de a-si exercita functia, il deleaga in acest scop pe vicepresedinte, care preia toate atributiile si responsabilitatile presedintelui;
c) participa la analiza reglementarilor tehnice si activitatilor specifice de reglementare, formuleaza observatii si propuneri de modificare/completare a acestora;
d) mediaza eventualele divergente aparute in cadrul sedintelor de analiza si avizare;
e) aproba concluziile stabilite in sedinta de avizare.

Art. 9
Vicepresedintele CTCG are urmatoarele atributii:
a) preia, in baza mandatului acordat, toate atributiile si responsabilitatile presedintelui, atunci cand acesta este in imposibilitatea de a-si exercita functia;
b) participa la analiza lucrarilor supuse dezbaterii, formuleaza in scris observatii si propuneri de modificare/completare a acestora.

Art. 10
Membrii CTCG si ai CTS au urmatoarele atributii:
a) analizeaza continutul lucrarilor, formuleaza in scris observatii si propuneri de modificare/completare a acestora;
b) participa la sedintele de analiza si avizare a lucrarilor pentru care au fost convocati;
c) in cazul in care persoana convocata nu poate participa la sedinta de analiza si avizare, se admite transmiterea in scris sau electronic a punctului de vedere referitor la lucrarile supuse analizei si avizarii. Punctul de vedere trebuie sa contina si concluzia analizei in conformitate cu art. 16 alin. (1).

Art. 11
Secretarul CTCG si secretarul CTS au urmatoarele atributii:
a) intocmesc si actualizeaza baza de date privind evidenta lucrarilor repartizate spre a fi analizate si avizate in cadrul CTS respectiv;
b) stabilesc de comun acord cu presedintele si cu responsabilul de tema din MDLPL calendarul desfasurarii sedintelor de avizare;
c) transmit membrilor CTS lucrarile ce urmeaza a fi analizate si avizate, impreuna cu invitatia de participare, prin posta electronica, cu minimum 15 zile calendaristice inaintea datei sedintei de avizare;
d) participa la sedinta de avizare si intocmesc procesulverbal de avizare, pe care il supun spre insusire participantilor la sedinta, precum si spre aprobare presedintelui CTS;
e) prezinta in plenul sedintei punctele de vedere transmise de membrii CTS care nu sunt prezenti la sedinta de analiza si avizare, conform art. 10 lit. c);
f) anexeaza la procesul-verbal al sedintei toate punctele de vedere transmise in scris de membrii CTS.

D. Procedura de lucru

Art. 12
CTCG isi desfasoara activitatea in cadrul sedintelor de analiza si avizare, care se convoaca, de regula, semestrial sau ori de cate ori este nevoie.

Art. 13
CTS isi desfasoara activitatea in cadrul sedintelor de analiza si avizare, care se convoaca, de regula, lunar sau ori de cate ori este nevoie.

Art. 14
(1) Sedintele de analiza si avizare se desfasoara in prezenta a cel putin jumatate plus unu din numarul membrilor CTS.
(2) In calculul numarului membrilor prezenti prevazuti la alin. (1) se includ si membrii care, absentand motivat, depun la secretarul CTS punctele de vedere scrise pentru lucrarile ce urmeaza a fi analizate si avizate.

Art. 15
Lucrarile ce urmeaza a fi analizate si avizate si invitatia de participare la sedinta se transmit membrilor CTS prin posta electronica cu minimum 15 zile calendaristice inainte de data sedintei de analiza si avizare, prin grija secretarului CTS.

Art. 16
(1) Membrii CTS isi exprima in scris punctul de vedere cu privire la lucrarile supuse analizei si avizarii fie direct, in plenul sedintei, fie prin scrisoare transmisa secretarului CTS prin posta electronica, pana cel tarziu cu 24 de ore inainte de data si ora inceperii sedintei de avizare.
(2) Autoritatea de reglementare isi rezerva dreptul de a nu lua in considerare punctele de vedere transmise dupa data-limita prevazuta la alin. (1).

Art. 17
(1) Deciziile CTS se adopta, de regula, prin consens; in cazul neobtinerii consensului deciziile se adopta cu majoritatea calificata de doua treimi din numarul membrilor CTS, intre care, in mod obligatoriu, trebuie sa figureze voturile autoritatii de reglementare si ale autoritatilor de control din domeniu, punctele de vedere divergente consemnandu-se in procesul-verbal. Deciziile pot fi:
a) avizat favorabil, fara conditii;
b) avizat favorabil, cu conditii pentru faza urmatoare;
c) respins.
(2) In cazul deciziei de respingere, in procesul-verbal se specifica termenul de predare a documentatiei refacute, in scopul reanalizarii si avizarii.

Art. 18
Membrii CTS, reprezentanti ai institutiilor elaboratoare sau care fac parte din grupul elaboratorilor lucrarii supuse dezbaterii se recuza de la procedura privind avizarea lucrarii respective.Poate fi de interes si:
HG 6/2014 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comitetului Tehnic de Securitate Aeronautica. Hotarare 6/2014
Ordin 39/2013 privind constituirea, organizarea si functionarea la nivelul Ministerului Afacerilor Interne a Comitetului pentru coordonarea elaborarii Strategiei nationale de ordine publica 2014-2020
Ordin nr. 207/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 143/2010 privind componenta si functionarea Comitetului pentru Organizatiile Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare, precum si procedurile d
Decizia 104/2013 privind infiintarea Comitetului interministerial pentru resursele umane in domeniul administratiei publice
Legea 183/2012 pentru modificarea si completarea OUG 98/2006 privind supravegherea suplimentara a institutiilor de credit, a societatilor de asigurare si/sau de reasigurare, a societatilor de servicii de investitii financiare si a societatilor de adm
Decizie nr. 65/2010 privind infiintarea Comitetului consultativ pentru dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, aprobarea regulamentului de organizare si functionare, precum si a componentei acestuia
Ordin nr. 433/2009 privind constituirea Comitetului pentru finante publice locale
Ordin nr. 82/2008 privind aprobarea constituirii Comitetului de monitorizare pentru Programul operational sectorial Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013
Hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 617/2004 privind infiintarea si organizarea Comitetului national director pentru prevenirea si combaterea exploatarii copiilor prin munca, hotarare nr. 76/2008
Norma metodologica de aplicare a Legii-cadru a descentralizarii nr. 195/2006, hotarare nr. 139/2008 privind aprobarea Normelor metodologice
Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 55/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, legea nr. 94/2007
Regulament de functionare al Comitetului de arbitraj, Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, 2005
Regulament cadru de organizare si functionare a Comitetului de monitorizare a Programului operational sectorial de mediu 2007-2013
ABC-ul angajarii de succes
Bianca Marina Mitu

Pret: 14.9 lei
12.66 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
55 useri online

Useri autentificati: