DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 964/2013 privind informatiile de interes public ce pot fi comunicate si informatiile exceptate de la comunicare, la nivelul Ministerului SanatatiiPublicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 622 din 7 octombrie 2013

Vazand Referatul de aprobare al Serviciului presa si relatii publice nr. E.N. 7.952/2013,
in temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, al Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare, al Hotararii Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, si al Hotararii Guvernului nr. 781/2002 privind protectia informatiilor secrete de serviciu,
ministrul sanatatii emite urmatorul ordin:

Art. 1
Se aproba Lista informatiilor de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazuta in anexa nr. 1.

Art. 2
Se aproba Lista informtiilor de interes public comunicate la cerere, potrivit art. 6 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulteriore, prevazuta in anexa nr. 2.

Art. 3
Se aproba Lista informatiilor exceptate de la comunicare, pentru respectarea principiului confidentialitatii, prevazuta in anexa nr. 3.

Art. 4
Structurile competente din cadrul Ministerului Sanatatii pentru verificarea respectarii prevederilor art. 12 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la exceptarea de la accesul liber al cetatenilor la unele informatii, sunt prevazute in anexa nr. 4.

Art. 5
(1) Asigurarea accesului la informatiile de interes public se face din oficiu sau la cerere, prin intermediul Compartimentului relatii publice sau al persoanei desemnate in acest scop.
(2) Raportul periodic de activitate al Ministerului Sanatatii, ce urmeaza a fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, potrivit art. 5 alin. (3) din Legea nr. 544/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se elaboreaza anual de catre Serviciul de politici publice din cadrul Directiei de asistenta medicala si politici publice.

Art. 6
(1) In scopul aplicarii prevederislor art. 6 si 7 din Legea nr. 544/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, directiile si serviciile din cadrul Ministerului Sanatatii vor transmite Compartimentului relatii publice din cadrul Serviciului presa si relatii publice, dupa caz, astfel:

a) raspunsul la solicitarea informatiei de interes public, in termen de:
- 5 zile de la data inregistrarii solicitarii, la directiile si serviciile de specialitate din cadrul Ministerului Sanatatii;
- cel mult 25 de zile, in cazul unor informatii complexe;
b) in termen de maximum 5 zile de la data inregistrarii solicitarii, o adresa motivata cu privire la imposibilitatea institutiei de a formula un raspuns in 10 zile, raspunsul institutiei urmand a fi transmis in termen de cel mult 30 de zile;
c) refuzul comunicarii informatiilor solicitate, cu motivatia corespunzatoare, in termen de 3 zile de la data inregistrarii solicitarii petentului.
(2) In vederea respectarii termenelor prevazute la alin. (1), Serviciul presa si relatii publice va transmite, daca este cazul, solicitarea de informatie de interes public catre directiile si serviciile din cadrul Ministerului Sanatatii, in termen de doua zile de la data inregistrarii.

Art. 7
Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sanatatii vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.


Art. 8
Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. 9
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Anexa nr. 1 - LISTA informatiilor de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare


1. Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si a directiilor de sanatate publica
2. Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare
3. Numele si prenumele persoanelor din conducerea Ministerului Sanatatii si functiile acestora, precum si C.V.-ul si declaratiile de avere
4. Datele de contact ale departamentelor din aparatul central
5. Programul de audiente al persoanelor din conducerea Ministerului Sanatatii
6. Coordonatele de contact ale institutiilor aflate in subordinea si in coordonarea Ministerului Sanatatii (denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de internet)
7. Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil
8. Politici publice ale Ministerului Sanatatii (Planul strategic institutional, Planul de actiune pentru implementarea Planului strategic institutional, Programe de sanatate, Plan de imunizari etc.)
9. Memorandumurile de finantare dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana (Banca Mondiala)
10. Programele de finantare UE, gestionate de Unitatea de implementre a programelor
11. Lista cuprinzand documentele de interes public
12. Modalitatile de contestare a deciziei Ministerului Sanatatii, in situatia in care persoana se considera vatamanta in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate
13. Situatiile care constituie un risc pentru sanatatea publica si masurile care trebuie adoptate pentru a inlatura sau diminua efectele nefavorabile
14. Proiectele de acte normative aflate in avizare interna/dezbatere publica, conform Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu completarile ulterioare
15. Raportul de activitate al Ministerului Sanatatii (anual)
16. Acte normative in vigoare
17. Informatii privind libera circulatie a profesionistilor din domeniul sanitar


Anexa nr. 2 - LISTA informatiilor de interes public comunicate la cerere, potrivit art. 6 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare


1. Comunicate de presa, informari, precizari
2. Materiale informative (brosuri) editate de Ministerul Sanatatii, in limita stocului disponibil
3. Concluziile si masurile actiunilro de control/misiunilor de audit
4. Solutiile adoptate pentru rezolvarea plangerilor/sesizarilor/reclamatiilor
5. Indicatori anuali privind starea de sanatate a populatiei
6. Numarul total al actiunilor de control, misiunilor de audit, numarul sesizarilor si reclamatiilor inregistrate la Ministerul Sanatatii, in conditiile legii
7. Numarul total de controale efectuate, de decizii de suspendare a activitatii, de retrageri sau anulari de autorizatii de functionare, precum si valoarea totala a amenzilor aplicate de catre inspectiile sanitare de stat judetene si a municipiului Bucuresti
8. Contractele de achizitii, in conditiile legii
9. Programe de sanatate
10. Ghiduri
11. Regulamente comunitare
12. Legislatie interna
13. Lista comisiilor consultative ale Ministerului Sanatatii
14. Avize/Autorizatii acordate de Ministerul Sanatatii
15. Proiecte cu finantare nerambursabila (fonduri PHARE, fonduri structurale, fonduri bilaterale etc.), in conditiile legii


Anexa nr. 3 - LISTA informatiilor exceptate de la comunicare, pentru respectarea principiului confidentialitatii


1. Rapoartele de control si audit
2. Ordinele sau circularele cu caracter intern emise de ministrul sanatatii, care nu vizeaza aspecte financiare
3. Notele de serviciu cu caracter intern
4. Sesizarile si documentele comisiei de disciplina
5. Sesizarile, reclamatiile, petitiile
6. Corespondenta scrisa cu institutiile sau autoritatile publice interne si internationale
7. Corespondenta cu organizatiile patronale si sindicale, asociatiile profesionale
8. Corespondenta cu furnizorii de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale si materiale sanitare, precum si cu pacientii
9. Registrul de intrare-iesire a corespondentei, a actelor emise de ministrul sanatatii
10. Continutul dosarelor privind litigiile in care institutia este implicata si numele consilierilor juridici care sustin interesele Ministerului Sanatatii
11. Documentele a caror comunicare publica poate afecta principiul liberei concurente sau care pot influenta dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata
12. Planul privind controalele tematice
13. Anexa la referatul justificativ de stabilire a domeniilor auditabile, proiectul planului de audit si planul de audit
14. Statele de functii si statele de plata
15. Informatii cu privire la datele personale, potrivit legii
16. Registrul de inregistrare a avizelor si autorizatiilor emise in aplicarea legii
17. Listele de inventariere a bunurilor
18. Procesele-verbale de constatare a contraventiilor
19. Informatiile individuale privind sanatatea cetatenilor, detinute de catre Ministerul Sanatatii
20. Informatii care fac parte din categoria informatiilor clasificate, potrivit legii
21. Documente clasificate
22. Documente ce pot fi considerate secrete de serviciu
23. Documentele de circuit intern, si anume:
Referatele care stau la baza:
- aprobarii/avizarii structurilor organizatorice si modificarii acestora la unitatile sanitare publice si private, indiferent de subordonare;
- aprobarii actelor normative, la nivel de ordin;
- aprobarii exceptiilor de la prevederile unor acte normative, precum si referatele in baza carora se aproba liniile de garda sau modificarile statelor de functii etc.


Anexa nr. 4 - STRUCTURILE COMPETENTE din cadrul Ministerului Sanatatii pentru verificarea respectarii prevederilor art. 12 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la exceptarea de la accesul liber al cetatenilor la unele informatii


1. Informatiile din domeniul apararii nationale, sigurantei si ordinii publice, cele privind deliberarile autoritatilor, precum si cele care privesc interesele economice si politice ale Romaniei, daca fac parte din categoriile informatiilor clasificate, potrivit legii.
Structuri competente:
- ministrul sanatatii;
- secretarul general sau secretarul general adjunct;
- compartimentul documente clasificate.
2. Informatiile privind activitatile comerciale sau financiare, daca publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuala ori industriala, precum si principiul concurentei loiale, potrivit legii
Structuri competente:
- Directia buget, finantarea investitiilor si relatia cu CNAS;
- Directia contabilitate si patrimoniu;
- Directia juridica si contencios
3. Informatiile cu privire la datele personale, potrivit legii
Structuri competente:
- Directia generala resurse umane si certificare
4. Informatiile privind procedura in timpul anchetei penale sau disciplinare, daca se pericliteaza rezultatul anchetei, se dezvaluie surse confidentiale ori se pun in pericol viata, integritatea corporala si sanatatea unei persoane, in urma anchetei efectuate sau in curs de desfasurare, informatiile privind procedurile judiciare, daca publicitatea acestora aduce atingere asigurarii unui proces echitabil ori interesului legitim al oricareia dintre partile implicate in proces, precum si informatiile a caror publicare prejudiciaza masurile de protectie a tinerilor
Structuri competente:
- Directia generala resurse umane si certificare;
- Directia juridica si contencios
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Hotararea nr. 394/2020 privind declararea starii de alerta si masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
Hotararea 24/2020 privind aprobarea instituirii starii de alerta la nivel national si a masurilor de prevenire si control a infectiilor, in contextul situatiei epidemiologice generate de virusul SARSCoV-2
Recomandari de sanatate publica pentru masuri specifice ce vor fi dispuse de institutiile competente privind reluarea activitatii in domenii specifice dupa incetarea starii de urgenta
OUG 3/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Ordonanta de urgenta nr 3/2017
Legea 2/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
Legea 113/2016 pentru modificarea art. 391 alin. (8) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
Legea 184/2015 pentru aprobarea OUG 77/2011 privind stabilirea unor contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
Legea 126/2015 privind aprobarea OG 11/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
HG 49/2015 pentru modificarea si completarea HG 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul national de asigurari sociale de sanatate din titlul IX Cardul european si cardul national de asigurari s
OG 11/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Ordonanta 11/2015
HG 34/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de utilizare si completare a dosarului electronic de sanatate al pacientului. Hotararea 34/2015
Legea 166/2014 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind ajutorul reciproc pentru interventiile transfrontaliere in caz de urgente medicale, semnat la Chisinau la 21 februarie 2014
Legea 154/2014 pentru modificarea art. 184 alin. (6) si (11) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Lege nr. 154/2014
Legea 132/2014 privind aprobarea OUG 2/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Lege nr. 132/2014
Ordin nr. 930/2014 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice nr. 1.136/2007 privind aprobarea Normelor de igiena pentru cabinetele de infrumusetare corporala si pentru completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 1/
Legea 91/2014 privind acordarea unei zile lucratoare libere pe an pentru ingrijirea sanatatii copilului. Lege nr. 91/2014
HG 449/2014 privind aprobarea Planului national de paturi pentru perioada 2014-2016. Hotarare 449/2014
OUG 23/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si pentru modificarea unor acte normative in domeniul sanatatii. Ordonanta de Urgenta nr. 23/2014
Legea 282/2005 privind organizarea activitatii de transfuzie sanguina, donarea de sange si componente sanguine de origine umana, precum si asigurarea calitatii si securitatii sanitare, in vederea utilizarii lor terapeutice, republicata 2014. Lege nr.
Legea privind protectia si promovarea drepturilor copilului, legea nr. 272/2004
Agenda Juristului 2018
Editura C.H. Beck

Pret: 29.9 lei
22.42 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
67 useri online

Useri autentificati: