DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin 745/C/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritatii Nationale pentru CetateniePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 212 din 25 martie 2014

MINISTERUL JUSTITIEI

Avand in vedere prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor masuri privind asigurarea functionalitatii administratiei publice locale, a numarului de posturi si reducerea cheltuielilor la institutiile si autoritatile publice din subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea Guvernului ori a ministerelor,
vazand Ordinul ministrului justitiei nr. 2.583/C/2013 privind aprobarea organigramei Autoritatii Nationale pentru Cetatenie,
in conformitate cu dispozitiile art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5/2010 pentru infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, aprobata cu modificari prin Legea nr. 112/2010,
in temeiul dispozitiilor art. 13 din Hotararea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul justitiei emite urmatorul ordin:

Art. 1
Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, orice dispozitie contrara se abroga.

Art. 3
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 4
Autoritatea Nationala pentru Cetatenie va duce la indeplinire dispozitiile prezentului ordin.


ANEXA - REGULAMENT de organizare si functionare a Autoritatii Nationale pentru CetatenieTitlul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Autoritatea Nationala pentru Cetatenie se organizeaza si functioneaza ca institutie publica de interes national, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Justitiei, finantata integral de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Justitiei.
(2) Autoritatea Nationala pentru Cetatenie are autonomie functionala si de decizie.
(3) Autoritatea Nationala pentru Cetatenie dispune de un aparat administrativ propriu, organizat la nivel de directii, servicii, birouri si birouri teritoriale.
(4) Organigrama, regulamentul de organizare si functionare si statul de functii ale Autoritatii Nationale pentru Cetatenie se aproba prin ordin al ministrului justitiei.
(5) Repartizarea personalului in cadrul structurilor organizatorice stabilite prin organigrama se aproba prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie.

Art. 2
(1) Autoritatea Nationala pentru Cetatenie are sediul in municipiul Bucuresti, str. Smardan nr. 3, sectorul 3. Schimbarea sediului se poate realiza prin ordin al ministrului justitiei.
(2) La nivel teritoril, in subordinea Autoritatii Nationale pentru Cetatenie functioneaza birouri teritoriale a caror infiintare si desfiintare este propusa ministrului justitiei de catre presedintele Autoritatii Nationale pentru Cetatenie.Titlul II - Scopul, functiile si atributiile Autoritatii Nationale pentru Cetatenie


Art. 3
(1) Autoritatea Nationala pentru Cetatenie asigura aplicarea procedurii legale de acordare, redobandire, renuntare si retragere a cetateniei romane.
(2) In realizara scopului sau fundamental, Autoritatea Nationala pentru Cetatenie are functiile si indeplineste atributiile principale prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5/2010 pentru infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, aprobata cu modificari prin Legea nr. 112/2010, si de dispozitiile Legii cetateniei romane nr. 21/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Autoritatea Nationala pentru Cetatenie desfasoara, prin structurile de specialitate, activitate de consiliere cu privire la problemele in materie de cetatenie, precum si cu privire la drepturile si obligatiile ce decurg din calitatea de cetatean european.
(4) Autoritatea Nationala pentru Cetatenie propune Ministerului Justitiei si participa la elaborarea proiectelor de acte normative care vizeaza domeniul sau de activitate.

Art. 4
Atributiile Autoritatii Nationale pentru Cetatenie sunt urmatoarele:
1. tine evidenta cererilor de acordare, redobandire, renuntare si retragere a cetateniei romane, alcatuind dosare pentru fiecare caz in parte;
2. asigura conditiile necesare pentru desfasurarea activitatii Comisiei pentru cetatenie;
3. asigura secretariatul Comisiei pentru cetatenie;
4. pastreaza si organizeaza arhiva Comisiei pentru cetatenie;
5. intocmeste proiectele de ordin ale presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie privind aprobarea cererilor de acordare, redobandire, retragere si renuntare la cetatenia romana, precum si proiectele de ordin de respingere a acestor cereri;
6. redacteaza certificatele de cetatenie si indeplineste procedura de rectificare a acestora;
7. asigura solemnitatea depunerii juramantului de credinta fata de Romania si pastreaza evidenta persoanelor care au depus juramantul de credinta;
8. colaboreaza cu autoritati ale administratiei publice centrale si cu institutii internationale cu atributii in domeniul cetateniei, fiind abilitata sa incheie protocoale de colaborare;
9. comunica, la cerere, autoritatilor administratiei publice centrale datele referitoare la persoanele care au dobandit, au redobandit sau au pierdut cetatenia romana, potrivit legii;
10. raspunde solicitarilor cu privire la problemele cu care a fost sesizata, daca intra in sfera sa de competenta;
11. informeaza cu caracter general publicul cu privire la drepturile cetatenilor romani, inclusiv cele care decurg din calitatea de cetatean european;
12. asigura participarea personalului la programe de formare si perfectionare profesionala, in limita bugetului aprobat;
13. realizeaza orice alte obiective corespunzatoare domeniului de activitate al Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, in limita bugetului aprobat, a planului de activitati si a legii.


Titlul III - Organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru CetatenieCapitolul I - Structura si personalul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie


Art. 5
In structura Autoritatii Nationale pentru Cetatenie functioneaza Directia secretariatul tehnic al Comisiei pentru cetatenie, Directia administrativ-economica si resurse umane, Directia contencios si relatii publice si Biroul comunicare si IT.

Art. 6
In cadrul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie functioneaza urmatoarele structuri permanente de lucru:
1. Comisia de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control managerial, infiintata prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, duce la indeplinire dispozitiile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzand standardele de control intern/managerial la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republiat, cu modificarile ulterioare.
2. Comitetul de securitate si sanatate in munca, infiintat prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, care indeplineste urmatoarele atributii:
a) analizeaza si face propuneri privind politica de securitate si sanatate in munca si planul de prevenire si protectie;
b) urmareste realizarea planului de prevenire si protectie, inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizarii prevederilor acestuia, precum si eficienta acestora din punctul de vedere al imbunatatirii conditiilor de munca;
c) analizeaza introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, luand in considerare consecintele asupra securitatii si sanatatii lucratorilor si face propuneri in situatia constatarii anumitor deficiente;
d) analizeaza alegerea, cumpararea, intretinerea si utilizarea echipamentelor de munca, a echipamentelor de protectie colectiva si individuala;
e) analizeaza modul de indeplinire a atributiilor care revin serviciului extern de prevenire si protectie, precum si mentinerea sau, daca este cazul, inlocuirea acestuia;
f) propune masuri de amenajare a locurilor de munca, tinand seama de prezenta grupurilor sensibile la riscuri specifice;
g) analizeaza cererile formulate de lucratori privind conditiile de munca si modul in care isi indeplinesc atributiile persoanele desemnate si/sau serviciul extern;
h) urmareste modul in care se aplica si se respecta reglementarile legale privind securitatea si sanatatea in munca, masurile dispuse de inspectorul de munca si de inspectorii sanitari;
i) analizeaza propunerile lucratorilor privind prevenirea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale, precum si pentru imbunatatirea conditiilor de munca si propune introducerea acestor propuneri in planul de prevenire si protectie;
j) analizeza cauzele producerii accidentelor de munca, a imbolnavirilor profesionale si a evenimentelor produse si poate propune masuri tehnice in completarea masurilor dispuse in urma cercetarii;
k) efectueaza verificari proprii privind aplicarea instructiunilor proprii si a celor de lucru si intocmeste raport scris privind constatarile facute;
l) intocmeste raport scris, cu privire la situatia securitatii si sanatatii in munca, la actiunile care au fost intreprinse si la eficienta acestora in anul incheiat, precum si propunerile pentru planul de prevenire si protectie ce se va realiza in anul urmator, pe care il inainteaza spre aprobare conducerii Autoritatii Nationale pentru Cetatenie.
3. Functionarul de securitate desemnat prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, care indeplineste urmatoarele atributii:
a) elaboreaza si supune aprobarii conducerii unitatii normele interne privind protectia informatiilor clasificate, potrivit legii;
b) intocmeste programul de prevenire a scurgerii de informatii clasificate si il supune avizarii institutiilor abilitate, iar dupa aprobare actioneaza pentru aplicarea acestuia;
c) coordoneaza activitatea de protectie a informatiilor clasificate, in toate componentele acesteia;
d) asigura relationarea cu institutia abilitata sa coordoneze activitatea si sa controleze masurile privitoare la protectia informatiilor clasificate, potrivit legii;
e) monitorizeaza activitatea de aplicare a normelor de protectie a informatiilor clasificate si modul de respectare a acestora;
f) consiliaza conducerea unitatii in legatura cu toate aspectele privind securitatea informatiilor clasificate;
g) informeaza conducerea unitatii despre vulnerabilitatile si riscurile existente in sistemul de protectie a informatiilor clasificate si propune masuri pentru inlaturarea acestora;
h) acorda sprijin reprezentantilor autorizati ai institutiilor abilitate, potrivit competentelor legale, pe linia verificarii persoanelor pentru care se solicita accesul la informatii clasificate;
i) organizeaza activitati de pregatire specifica a persoanelor care au acces la informatii clasificate;
j) asigura pastrarea si organizeaza evidenta certificatelor de securitate si a autorizatiilor de acces la informatii clasificate;
k) actualizeaza permanent evidenta certificatelor de securitate si a autorizatiilor de acces;
l) intocmeste si actualizeaza listele informatiilor clasificate elaborate sau pastrate de unitate, pe clase si niveluri de secretizare;
m) prezinta conducatorului unitatii propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor si locurilor de importanta deosebita pentru protectia informatiilor clasificate din sfera de responsabilitate si, dupa caz, solicita sprijinul institutiilor abilitate;
n) efectueaza, cu aprobarea conducerii unitatii, controale privind modul de aplicare a masurilor legale de protectie a informatiilor clasificate;
o) exercita alte atributii in domeniul protectiei informatiilor clasificate, potrivit legii.

Art. 7
(1) In cadrul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie functioneaza, potrivit prevederilor Legii nr. 21/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Comisia pentru cetatenie, entitate fara personalitate juridica ce verifica indeplinirea conditiilor prevazute de lege pentru acordarea, redobandirea, retragerea sau renuntarea la cetatenia romana.
(2) Comisia pentru cetatenie are activitate permanenta, este formata dintr-un presedinte si 20 de membri, personal din cadrul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie si are un secretariat tehnic.
(3) Membrii Comisiei pentru cetatenie si presedintele acesteia se numesc prin ordin al ministrului justitiei, pentru un mandat de 2 ani si pot fi revocati pe toata durata mandatului.
(4) Cererile de acordare, de redobandire a cetateniei romane sau de renuntare la cetatenia romana, precum si sesizarile de retragere a cetateniei romane se adreseaza Comisiei pentru cetatenie si se inregistreaza la secretariatul tehnic al acesteia.
(5) Lucrarile Comisiei pentru cetatenie se desfasoara in prezenta a cel putin 3 membri si sunt prezidate de presedinte, iar in lipsa acestuia, de catre un membru desemnat de acesta.
(6) Lucrarile Comisiei pentru cetatenie nu sunt publice.
(7) Comisia pentru cetatenie propune presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie aprobarea sau, dupa caz, respingerea cererilor de acordare, redobandire, retragere sau renuntare la cetatenia romana.
(8) Indeplinirea sau, dupa caz, neindeplinirea conditiilor legale se constata printr-un raport motivat, care se adopta de Comisia pentru cetatenie cu votul majoritatii celor prezenti. In caz de paritate, votul presedintelui Comisiei sau al inlocuitorului acestuia este decisiv.
(9) Comisia pentru cetatenie elibereaza, dupa depunerea juramantului de credinta fata de Romania, certificatul de cetatenie romana, intocmit in doua exemplare semnate de presedintele Autoritatii Nationale pentru Cetatenie.

Art. 8
(1) Implementarea prevederilor legale privind declaratiile de avere si de interese in cadrul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie se asigura de catre o persoana desemnata prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, in conformitate cu prevederile Legii nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative, cu modificarile ulterioare.
(2) In exercitarea atributiilor prevazute de lege, persoana desemnata potrivit alin. (1) este subordonata direct presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, care raspunde pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii acesteia.
(3) Declaratiile de avere si declaratiile de interese se depun de catre angajatii Autoritatii Nationale pentru Cetatenie care, potrivit legii, au aceasta obligatie, la persoana desemnata potrivit alin. (1).
(4) Atributiile persoanei desemnate pentru asigurarea implementarii prevederilor legale privind declaratiile de avere si declaratiile de interese sunt prevazute de lege.
(5) Pentru indeplinirea atributiilor prevazute la alin. (4) se organizeaza evidente, in conditiile legii.

Art. 9
(1) Autoritatea Nationala pentru Cetatenie functioneaza potrivit structurii organizatorice si numarului maxim de posturi prevazute in organigrama.
(2) Personalul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie este format din: personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor in conditiile Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, functionari publici, functionari publici cu statut special reglementat de Legea nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Nationala a Penitenciarelor, republicata, cu modificarile ulterioare, si personal contractual.
(3) Personalul de specialitate juridica asimilat, potrivit legii, judecatorilor si procurorilor isi desfasoara activitatea in temeiul Legii nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Ocuparea posturilor vacante de personal de specialitate juridica, asimilat, potrivit legii, judecatorilor si procurorilor, din cadrul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, numirea, promovarea, evaluarea activitatii profesionale, salarizarea si alte drepturi, precum si raspunderea disciplinara a personalului de specialitate juridica, asimilat, potrivit legii, judecatorilor si procurorilor, se realizeaza in conditiile legii.
(5) Functionarii publici isi desfasoara activitatea in temeiul Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(6) Ocuparea unei functii publice vacante din cadrul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, numirea, promovarea, evaluarea activitatii profesionale, salarizarea si alte drepturi, precum si raspunderea disciplinara a functionarilor publici se realizeaza potrivit legii.
(7) Functionarii publici cu statut special din cadrul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie isi desfasoara activitatea in temeiul Legii nr. 293/2004, republicata, cu modificarile ulterioare.
(8) Ocuparea posturilor vacante de functionari publici cu statut special din cadrul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, numirea, avansarea, evaluarea activitatii profesionale, salarizarea si alte drepturi, precum si raspunderea disciplinara a functionarilor publici cu statut special se realizeaza potrivit legii.
(9) Personalul contractual din cadrul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie este angajat cu contract individual de munca, potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(10) Ocuparea posturilor vacante de personal contractual, numirea, promovarea si avansarea, evaluarea performantelor profesionale individuale, raspunderea disciplinara, salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual se realizeaza potrivit legii.


Capitolul II - Conducerea Autoritatii Nationale pentru Cetatenie


Art. 10
(1) Autoritatea Nationala pentru Cetatenie este condusa de un presedinte cu rang de secretar de stat.
(2) Presedintele Autoritatii Nationale pentru Cetatenie este numit si eliberat din functie prin decizie a prim-ministrului. Numirea se realizeaza pentru un mandat cu durata de 4 ani, cu posibilitatea reinnoirii o singura data.
(3) Presedintele Autoritatii Nationale pentru Cetatenie este ordonator tertiar de credite, iar in aceasta calitate:
a) transmite spre aprobare ordonatorului principal de credite bugetul anual si rectificarile acestuia;
b) asigura angajarea si utilizarea creditelor bugetare numai in limita prevederilor si destinatiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea Autoritatii Nationale pentru Cetatenie si cu respectarea dispozitiilor legale;
c) asigura integritatea bunurilor incredintate Autoritatii Nationale pentru Cetatenie;
d) asigura organizarea si tinerea la zi a contabilitatii si prezentarea la termen a situatiilor financiare asupra situatiei patrimoniului aflat in administrare si a executiei bugetare;
e) asigura organizarea sistemului de monitorizare a achizitiilor publice si a programului de lucrari si investitii publice necesare;
f) asigura organizarea si tinerea la zi a evidentei patrimoniului conform prevederilor legale;
g) aproba normele interne privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv propriu;
h) asigura respectarea principiilor unei bune gestiuni financiare, ale unui management financiar sanatos, in special ale economiei si eficientei cheltuielilor inainte de a angaja si de a utiliza creditele bugetare, respectiv inainte de a lua orice masura care ar produce o cheltuiala;
i) evalueaza, in conditiile legii, activitatea profesionala a personalului din subordine.
(4) Presedintele conduce intreaga activitate a Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, pe care o reprezinta in relatiile cu autoritatile administratiei publice, cu institutiile publice centrale si locale, cu persoanele fizice si juridice, romane sau straine, precum si in justitie.
(5) Presedintele stabileste structura organizatorica a Autoritatii Nationale pentru Cetatenie si numeste personalul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie;
(6) Presedintele stabileste, prin ordin, drepturile salariale ale personalului Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, in limita bugetului aprobat anual si a statelor de functii aprobate, si solutioneaza contestatiile acestuia impotriva modului de stabilire a drepturilor salariale;
(7) Presedintele Autoritatii Nationale pentru Cetatenie propune ministrului justitiei infiintarea si desfiintarea birourilor teritoriale organizate la nivel de compartiment si numarul de posturi necesare desfasurarii activitatii acestora, cu incadrarea in limita numarului maxim de posturi prevazute, tinand cont de resursele financiare si de eficienta activitatii;
(8) Presedintele Autoritatii Nationale pentru Cetatenie aproba sau respinge cererile de acordare, redobandire, renuntare sau retragere a cetateniei romane, prin ordin, pe baza propunerilor Comisiei pentru cetatenie.
(9) Presedintele Autoritatii Nationale pentru Cetatenie constata incetarea efectelor ordinului de acordare sau de redobandire a cetateniei romane fata de persoanele care nu au depus juramantul de credinta in conditiile legii, la sesizarea directiei de specialitate din cadrul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie sau, dupa caz, a sefului misiunii diplomatice ori a oficiului consular.
(10) In exercitarea atributiilor sale, presedintele emite ordine, decizii si instructiuni, in conditiile legii. Ordinele, deciziile si instructiunile emise de presedintele Autoritatii Nationale pentru Cetatenie pot cuprinde si dispozitii cu caracter normativ, date in vederea organizarii executarii legilor cu incidenta in materia cetateniei sau care reglementeaza organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Cetatenie.
(11) Presedintele Autoritatii Nationale pentru Cetatenie are dreptul de a delega atributii, cu exceptia celei de emitere a ordinului de aprobare, respectiv respingere a cererilor de acordare, redobandire, renuntare sau retragere a cetateniei romane.
(12) In caz de imposibilitate a exercitarii functiei de catre presedinte, ordinul de aprobare, respectiv de respingere a cererilor de acordare, redobandire, renuntare sau retragere a cetateniei romane va putea fi emis numai de ministrul justitiei. Starea de imposibilitate a exercitarii functiei se constata prin ordin al ministrului justitiei, la sesizarea presedintelui sau a unuia dintre vicepresedintii Autoritatii Nationale pentru Cetatenie.
(13) Calitatea de presedinte al Autoritatii Nationale pentru Cetatenie este incompatibila cu orice alta functie publica sau privata, cu exceptia functiilor didactice din invatamantul superior, precum si a celor de instruire din cadrul institutiilor de formare profesionala.

Art. 11
(1) Presedintele este ajutat in activitatea sa de conducere de 2 vicepresedinti cu rang de subsecretar de stat.
(2) Vicepresedintii Autoritatii Nationale pentru Cetatenie sunt numiti si eliberati din functie prin decizie a prim-ministrului. Numirea se realizeaza pentru un mandat cu durata de 4 ani, cu posibilitatea reinnoirii o singura data.
(3) Calitatea de vicepresedinte al Autoritatii Nationale pentru Cetatenie este incompatibila cu orice alta functie publica sau privata, cu exceptia functiilor didactice din invatamantul superior, precum si a celor de instruire din cadrul institutiilor de formare profesionala.
(4) Vicepresedintii organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatea Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, pe baza delegarilor de competenta date de presedinte.
(5) Vicepresedintii reprezinta Autoritatea Nationala pentru Cetatenie in raporturile cu alte institutii publice, pe baza delegarilor de competenta si de drept de semnatura date de catre presedinte.
(6) Vicepresedintii indeplinesc orice alte atributii rezultate din lege sau din dispozitiile presedintelui, specifice domeniului de activitate.

Art. 12
Directorii directiilor din cadrul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie sunt numiti si revocati din functie prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, in conditiile legii si indeplinesc urmatoarele atributii:
a) organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatea directiei pe care o conduc si a personalului din subordine, potrivit actelor normative aplicabile, prin emiterea de dispozitii scrise;
b) contrasemneaza ordinele, deciziile si instructiunile emise de presedintele Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, cu exceptia ordinelor de aprobare, respectiv de respingere a cererilor de acordare, redobandire, renuntare sau retragere a cetateniei romane, potrivit atributiilor proprii directiei pe care o conduc;
c) contrasemneaza toate contractele care urmeaza sa fie incheiate de Autoritatea Nationala pentru Cetatenie, precum si orice masura de natura sa angajeze raspunderea patrimoniala a Autoritatii Nationale pentru Cetatenie in calitate de ordonator tertiar de credite, potrivit atributiilor proprii directiei pe care o conduc;
d) contrasemneaza orice masura care ar putea aduce atingere drepturilor Autoritatii Nationale pentru Cetatenie sau ale personalului acestei institutii, potrivit atributiilor proprii directiei pe care o conduc;
e) asigura si raspund de aplicarea si punerea in practica a ordinelor si instructiunilor emise de presedintele Autoritatii Nationale pentru Cetatenie;
f) indeplinesc la termen obligatiile prevazute de lege sau sarcinile pe care le primesc;
g) asigura indrumarea metodologica a structurilor interne organizate la nivelul directiilor si a personalului acestora, prin emiterea de dispozitii, instructiuni de lucru, proceduri si note interne;
h) intocmesc/contrasemneaza, dupa caz, fisa postului pentru personalul din subordine, la propunerea sefilor structurilor subordonate;
i) evalueaza, in conditiile legii, activitatea profesionala a personalului din subordine;
j) informeaza, in scris, presedintele sau vicepresedintii Autoritatii Nationale pentru Cetatenie cu privire la problemele specifice si la eventualele disfunctionalitati constatate in cadrul directiei pe care o conduc;
k) informeaza in scris celelalte directii si structuri din cadrul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie cu privire la activitatea proprie si la implicatiile acesteia asupra intregii activitati, prin emiterea de note interne care, dupa caz, vor fi afisate pe pagina de intranet a institutiei;
l) propun conducerii Autoritatii Nationale pentru Cetatenie initierea actiunilor de instruire si evaluare a personalului din subordine, conform activitatii directiei pe care o coordoneaza;
m) solutionaza sesizarile si reclamatiile formulate la adresa personalului din subordine si in legatura cu activitatea specifica directiei pe care o coordoneaza si informeaza in scris conducerea Autoritatii Nationale pentru Cetatenie despre acestea si, dupa caz, despre masurile dispuse. In acest scop raspund pentru organizarea si rezolvarea, in termen legal, a cererilor cu care sunt sesizati din partea tertilor si ale personalului din subordine;
n) comunica, in scris, conducerii Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, in termenul stabilit, orice informatii solicitate de aceasta despre activitatea proprie;
o) controleaza si raspund de conduita personalului din subordine in relatia cu publicul, in relatiile cu alte autoritati sau institutii publice, precum si in relatiile dintre personalul din subordine;
p) comunica, in scris, conducerii Autoritatii Nationale pentru Cetatenie orice incidente sau disfunctionalitati aparute in activitatea directiei pe care o coordoneaza, propunand si solutiile de remediere si raspund pentru aceasta;
q) asigura implementarea si monitorizarea sistemului de management al calitatii la nivelul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie;
r) numesc responsabili cu constituirea, evidenta si predarea dosarelor la arhiva si a personalului care sa faca parte din Comisia de receptie a documentelor arhivei, in conditiile stabilite de Legea Arhivelor Nationale nr. 16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;
s) raspund de modul de rezolvare a sarcinilor ce le revin si colaboreaza permanent in vederea indeplinirii in termen legal a lucrarilor ce intra in competenta lor, precum si a altor sarcini, potrivit nevoilor institutiei;
sh) stabilesc sarcini de serviciu pentru personalul din subordine in vederea desfasurarii in bune conditii a activitatii si iau masuri corespunzatoare pentru imbunatatirea acesteia;
t) emit dispozitiile necesare desfasurarii activitatii conform competentelor proprii;
tz) indeplinesc orice alte atributii prevazute de lege sau stabilite de conducerea Autorittii Nationale pentru Cetatenie, specifice domeniului de activitate.

Art. 13
Sefii de serviciu din cadrul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie sunt numiti si revocati din functie prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, in conditiile legii, si indeplinesc urmatoarele atributii:
a) organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatea serviciului pe care il conduc, stabilesc responsabilitatile si atributiile personalului din subordine si le repartizeaza lucrarile, prin emiterea de dispozitii scrise;
b) asigura si raspund de realizarea la termenele stabilite a lucrarilor repartizate structurilor pe care le coordoneaza;
c) realizeaza efectiv o parte din lucrarile repartizate serviciului;
d) avizeaza toate lucrarile elaborate in cadrul serviciului, pe care le inainteaza conducerii directiei sau, dupa caz, a Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, in vederea semnarii/avizarii/ aprobarii;
e) emit dispozitiile necesare desfasurarii activitatii conform competentelor proprii;
f) comunica in scris conducerii Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, in termenul stabilit, orice informatii solicitate de aceasta despre activitatea proprie;
g) sesizeaza de urgenta directorul directiei cu privire la orice incidente sau disfunctionalitati aparute in activitatea serviciului pe care il coordoneaza, propunand si solutiile de remediere, si raspund pentru indeplinirea acestora;
h) evalueaza, in conditiile legii, activitatea profesionala a personalului din subordine;
i) intocmesc fisa postului pentru personalul din subordine;
j) raspund de modul de rezolvare a sarcinilor ce le revin si colaboreaza permanent in vederea indeplinirii in termen legal a lucrarilor ce intra in competenta lor, precum si a altor sarcini potrivit nevoilor institutiei;
k) stabilesc sarcini de serviciu pentru personalul din subordine in vederea desfasurarii in bune conditii a activitatii si iau masuri corespunzatoare pentru imbunatatirea acesteia;
l) indeplinesc orice alte sarcini primite pe linie ierarhica in legatura cu activitatea serviciului pe care il coordoneaza.

Art. 14
Sefii de birouri din cadrul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie sunt numiti si revocati din functie prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, in conditiile legii, si indeplinesc urmatoarele atributii:
a) organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatea biroului pe care il conduc, stabilesc responsabilitatile si atributiile personalului din subordine si le repartizeaza lucrarile prin emiterea de dispozitii scrise;
b) raspund de realizarea la termenele stabilite a lucrarilor repartizate;
c) avizeaza toate lucrarile elaborate in cadrul biroului, pe care le inainteaza conducerii directiei sau, dupa caz, a Autoritatii Nationale pentru Cetatenie in vederea semnarii/avizarii/ aprobarii;
d) realizeaza efectiv o parte din lucrarile specifice biroului;
e) emit dispozitiile necesare desfasurarii activitatii, conform competentelor proprii;
f) comunica in scris conducerii Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, in termenul stabilit, orice informatii solicitate de aceasta despre activitatea proprie;
g) sesizeaza de urgenta directorul directiei cu privire la orice incidente sau disfunctionalitati aparute in activitatea biroului pe care il coordoneaza, propunand si solutiile de remediere, si raspund pentru aceasta;
h) evalueaza, in conditiile legii, activitatea profesionala a personalului din subordine;
i) intocmesc fisa postului pentru personalul din subordine;
j) raspund de modul de rezolvare a sarcinilor ce le revin si colaboreaza permanent in vederea indeplinirii in termen legal a lucrarilor ce intra in competenta lor, precum si a altor sarcini potrivit nevoilor institutiei;
k) stabilesc sarcini de serviciu pentru personalul din subordine in vederea desfasurarii in bune conditii a activitatii si iau masuri corespunzatoare pentru imbunatatirea acesteia;
l) indeplinesc orice alte sarcini primite pe linie ierarhica in legatura cu activitatea biroului pe care il coordoneaza.


Capitolul III - Atributiile compartimentelor din cadrul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie


Sectiunea 1 - Directia secretariatul tehnic al Comisiei pentru cetatenie


Art. 15
Directia secretariatul tehnic al Comisiei pentru cetatenie are urmatoarele atributii:
a) tine evidenta cererilor de acordare, redobandire, renuntare si retragere a cetateniei romane, alcatuind dosare pentru fiecare caz in parte;
b) asigura conditiile necesare pentru desfasurarea activitatii Comisiei pentru cetatenie;
c) asigura secretariatul Comisiei pentru cetatenie;
d) intocmeste proiectele de ordine ale presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie privind acordarea, redobandirea, retragerea si renuntarea la cetatenia romana, precum si proiectele de ordine de respingere a acestor cereri;
e) redacteaza certificatele de cetatenie si indeplineste procedura de rectificare a acestora;
f) asigura solemnitatea depunerii juramantului de credinta fata de Romania si pastreaza evidenta persoanelor care au depus juramantul de credinta;
g) comunca, la cerere, autoritatilor administratiei publice centrale datele referitoare la persoanele care au dobandit, au redobandit sau au pierdut cetatenia romana, potrivit legii;
h) intocmeste rapoarte de activitate anual sau ori de cate ori se cer;
i) asigura implementarea si monitorizarea sistemului de management al calitatii la nivelul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie;
j) asigura pregatirea pentru arhivare a documentelor directiei, a certificatelor de cetatenie, precum si a dosarelor Comisiei pentru cetatenie si predarea lor compartimentului cu atributii in pastrarea arhivei.

Art. 16
Structura Directiei secretariatul tehnic al Comisiei pentru cetatenie este urmatoarea:
a) Biroul inregistrare cereri privind cetatenia romana;
b) Serviciul tehnic al Comisiei pentru cetatenie;
c) Serviciul elaborarea proiectelor de ordin ale presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie;
d) Biroul juramant, evidente si retragerea cetateniei romane.

Art. 17
(1) Biroul inregistrare cereri privind cetatenia romana are urmatoarele atributii:
a) primeste, in mod direct, la sediul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie si inregistreaza cererile de acordare, redobandire si de renuntare la cetatenia romana, formulate in temeiul dispozitiilor art. 8, 10, 11 si 27 din Legea nr. 21/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, impreuna cu actele necesare care dovedesc indeplinirea conditiilor prevazute de lege, cereri care se depun personal sau, in cazuri temeinic justificate, prin mandatar cu procura speciala si autentica;
b) primeste, in mod direct, la sediul birourilor teritoriale ale Autoritatii Nationale pentru Cetatenie si inregistreaza cererile de acordare sau redobandire a cetateniei romane formulate in temeiul dispozitiilor art. 11 din Legea nr. 21/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, impreuna cu actele necesare indeplinirii conditiilor prevazute de lege;
c) primeste, prin intermediul misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare ale Romaniei, si inregistreaza cererile de acordare, redobandire si de renuntare la cetatenia romana, formulate in temeiul dispozitiilor art. 10, 11 si 27 din Legea nr. 21/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, impreuna cu actele necesare indeplinirii conditiilor prevazute de lege;
d) preda, pe baza de proces-verbal, arhivei Directiei secretariatului tehnic al Comisiei pentru cetatenie cererile de acordare, redobandire si de renuntare la cetatenia romana, formulate in temeiul dispozitiilor art. 8, 10, 11 si 27 din Legea nr. 21/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, inregistrate la sediul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie si la sediul birourilor teritoriale.
e) realizeaza statistici cu privire la activitatea Biroului inregistrare cereri privind cetatenia romana;
f) coordoneaza birourile teritoriale care functioneaza in subordinea Autoritatii Nationale pentru Cetatenie;
g) asigura pregatirea documentelor pentru arhivare si predarea lor compartimentului cu atributii in pastrarea arhivei.
(2) Birourile teritoriale aflate in subordinea Autoritatii Nationale pentru Cetatenie au urmatoarele atributii:
a) inregistrarea cererilor de redobandire sau de acordare a cetateniei romane formulate de persoanele care au dobandit cetatenia romana prin nastere ori prin adoptie si care au pierdut-o din motive neimputabile lor sau carora le-a fost ridicata fara voia lor, precum si de descendentii acestora pana la gradul III (conform art. 11 din Legea nr. 21/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare);
b) orice alte atributii stabilite de presedintele Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, in conditiile legii.

Art. 18
Serviciul tehnic al Comisiei pentru cetatenie asigura gestionarea cererilor de acordare/redobandire/renuntare la cetatenia romana, avand urmatoarele atributii:
a) solicita relatii de la orice autoritati cu privire la indeplinirea conditiilor prevazute la art. 8 alin. (1) lit. b) si e), precum si la art. 27 lit. a) si b) din Legea nr. 21/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit rezolutiei presedintelui Comisiei pentru cetatenie, in legatura cu persoanele care au formulat cereri de acordare/redobandire/ renuntare in temeiul dispozitiilor art. 8, 10, 11 si 27 din Legea nr. 21/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) opereaza in baza de date raspunsurile primite de la institutiile publice in legatura cu indeplinirea conditiilor prevazute la art. 8 alin. (1) lit. b) si e), precum si la art. 27 lit. a) si b) din Legea nr. 21/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) pregateste dosarele de acordare/redobandire/renuntare, formulate in temeiul dispozitiilor art. 8, 10, 11 si 27 din Legea nr. 21/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru sedintele Comisiei pentru cetatenie;
d) inainteaza Comisiei pentru cetatenie, in vederea examinarii, la termenele stabilite de presedintele Comisiei pentru cetatenie, dosarele de acordare/redobandire/renuntare formulate in temeiul dispozitiilor art. art. 8, 10, 11 si 27 din Legea nr. 21/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) aplica dispozitiile Comisiei pentru cetatenie referitoare la solicitarea de acte sau relatii de la autoritatile publice, necesare solutionarii cererilor de acordare/redobandire/renuntare la cetatenia romana;
f) primeste actele in completare depuse prin Serviciul consiliere si relatii publice si le depune la dosarele solicitantilor de cetatenie;
g) opereaza in baza de date propunerile Comisiei pentru cetatenie privind solutionarea favorabila/nefavorabila a cererilor de acordare/redobandire/renuntare formulate in temeiul dispozitiilor art. 8, 10, 11 si 27 din Legea nr. 21/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
h) redacteaza si comunica petentilor instiintarile cu privire la termenul stabilit de presedintele Comisiei pentru cetatenie in vederea sustinerii interviului prevazut de art. 15 alin. (5) din Legea nr. 21/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
i) asigura personalul necesar pentru indeplinirea activitatii de secretar al Comisiei pentru cetatenie in cadrul sedintelor acesteia in care se desfasoara interviul organizat pentru verificarea conditiilor prevazute la art. 8 alin. (1) lit. f) si g) din Legea nr. 21/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
j) pastreaza si organizeaza in arhiva Autoritatii Nationale pentru Cetatenie dosarele ce cuprind cereri de acordare/redobandire/renuntare la cetatenia romana;
k) realizeaza statistici cu privire la activitatea Serviciului tehnic al Comisiei pentru cetatenie cu privire la cererile de acordare/redobandire/renuntare formulate in temeiul dispozitiilor art. 8, 10, 11 si 27 din Legea nr. 21/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
l) asigura pregatirea documentelor in vederea predarii lor compartimentului cu atributii in pastrarea arhivei.

Art. 19
Serviciul elaborarea proiectelor de ordin ale presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie are urmatoarele atributii:
a) intocmeste proiectele de ordin ale presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie privind aprobarea cererilor de acordare a cetateniei romane formulate de cetatenii straini sau apatrizi in temeiul dispozitiilor art. 8 din Legea nr. 21/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de acordare/redobandire a cetateniei romane, formulate de persoanele care au pierdut cetatenia romana, precum si de descendentii acestora pana la gradul II inclusiv, in temeiul dispozitiilor art. 10 din Legea nr. 21/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de acordare/redobandire a cetateniei romane, formulate de persoanele care au dobandit cetatenia romana prin nastere ori prin adoptie si care au pierdut-o din motive neimputabile lor sau carora le-a fost ridicata fara voia lor, precum si de descendentii acestora pana la gradul III in temeiul art. 11 din Legea nr. 21/1991, republicta, cu modificarile si completarile ulterioare, de renuntare la cetatenia romana in temeiul art. 27 din Legea nr. 21/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) intocmeste proiectele de ordin ale presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie privind respingerea cererilor: de acordare a cetateniei romane formulate de cetatenii straini sau apatrizi in temeiul dispozitiilor art. 8 din Legea nr. 21/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de acordare/redobandire a cetateniei romane formulate de persoanele care au pierdut cetatenia romana, precum si de descendentii acestora pana la gradul II inclusiv in temeiul dispozitiilor art. 10 din Legea nr. 21/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; de acordare/redobandire a cetateniei romane formulate de persoanele care au dobandit cetatenia romana prin nastere ori prin adoptie si care au pierdut-o din motive neimputabile lor sau carora le-a fost ridicata fara voia lor, precum si de descendentii acestora pana la gradul III, in temeiul art. 11 din Legea nr. 21/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; de renuntare la cetatenia romana, in temeiul art. 27 din Legea nr. 21/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) intocmeste proiectele de rectificare, modificare sau completare a ordinelor presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie privind aprobarea sau respingerea cererilor de acordare, redobandire si renuntare la cetatenia romana, formulate in temeiul dispozitiilor art. 8, 10, 11 si 27 din Legea nr. 21/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) intocmeste comunicarile ordinelor presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie privind aprobarea cererilor de acordare/redobandire sau pierdere a cetateniei romane formulate in temeiul dispozitiilor art. 10, 11 si 27 din Legea nr. 21/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) intocmeste comunicarile ordinelor presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie privind respingerea cererilor de acordare/redobandire sau pierdere a cetateniei romane, formulate in temeiul dispozitiilor art. 8, 10, 11 si 27 din Legea nr. 21/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) intocmeste adeverintele de renuntare la cetatenia romana;
g) preda in arhiva Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, pe baza de proces-verbal, dosarele ce cuprind cererile aprobate sau respinse prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie si ordinele privind aprobarea cererilor de acordare/redobandire ori pierdere a cetateniei romane formulate in temeiul dispozitiilor art. 8, 10, 11 si 27 din Legea nr. 21/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea arhivarii;
h) transmite institutiilor abilitate situatia cererilor de acordare/redobandire si pierdere a cetateniei romane aprobate prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie;
i) realizeaza statistici cu privire la activitatea serviciului;
j) asigura pregatirea documentelor in vederea predarii lor compartimentului cu atributii in pastrarea arhivei.

Art. 20
(1) Biroul juramant, evidente si retragerea cetateniei romane are urmatoarele atributii, cu privire la depunerea juramantului de credinta fata de Romania:
a) intocmeste si comunica invitatiile la sedinta de depunere a juramantului de credinta fata de Romania persoanelor carora li s-au aprobat prin ordin cererile de acordare sau redobandire a cetateniei romane, cu stabilirea domiciliului in Romania;
b) intocmeste lista persoanelor care urmeaza sa depuna juramantul de credinta fata de Romania si o transmite Biroului comunicare si IT in vederea publicarii pe site-ul institutiei;
c) tehnoredacteaza certificatele de cetatenie romana ce urmeaza a fi eliberate persoanelor care depun juramantul de credinta fata de Romania si asigura procedura de rectificare a acestora;
d) organizeaza si participa la sedinta de depunere a juramantului de credinta fata de Romania;
e) procedeaza la inserarea mentiunii "anulat" pe certificatele de cetatenie ale persoanelor care nu s-au prezentat la depunerea juramantului de credinta, dupa constatarea incetarii efectelor ordinului de acordare sau de redobandire a cetateniei romane, in conditiile legii, de catre presedintele Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, si face modificarile care se impun in scriptele si in baza electronica a institutiei;
f) intocmeste si organizeaza registrul de evidenta a certificatelor de cetatenie eliberate si arhiveaza exemplarul 2 al certificatelor de cetatenie;
g) transmite institutiilor abilitate lista cuprinzand persoanele care au depus juramantul de credinta fata de Romania;
h) sesizeaza in scris presedintele Autoritatii Nationale pentru Cetatenie cu privire la constatarea incetarii efectelor ordinului de acordare sau de redobandire a cetateniei romane asupra persoanelor care nu au depus juramantul de credinta in conditiile legii;
i) intocmeste si organizeaza registrul de evidenta a persoanelor pentru care a fost constatata incetarea efectelor ordinului de acordare sau de redobandire a cetateniei romane, facand totodata mentiunile in baza electronica;
j) transmite institutiilor abilitate lista cuprinzand persoanele fata de care au incetat efectele ordinului de acordare sau de redobandire a cetateniei romane;
k) solutioneaza cererile privind programarile la juramantul de credinta, facand totodata mentiunile necesare in baza electronica a institutiei;
l) asigura pregatirea documentelor pentru arhivare, inclusiv a ordinelor presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie privind aprobarea cererilor de acordare/redobandire/renuntare la cetatenia romana, in vederea predarii lor compartimentului cu atributii in pastrarea arhivei.
(2) Biroul juramant, evidente si retragerea cetateniei romane are urmatoarele atributii cu privire la retragerea cetateniei romane:
a) organizeaza evidenta adeverintelor de renuntare la cetatenia romana;
b) inregistreaza sesizarile de retragere a cetateniei romane potrivit dispozitiilor art. 32 din Legea nr. 21/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) aplica rezolutiile presedintelui Comisiei pentru cetatenie referitoare la solicitarea de acte, relatii, puncte de vedere, de la persoane fizice sau de la autoritatile competente, necesare solutionarii sesizarilor de retragere a cetateniei romane;
d) redacteaza invitatiile persoanelor sau institutiilor care au formulat sesizari de retragere a cetateniei romane, ale oricaror persoane care ar putea da informatii utile solutionarii cererii, citatiile persoanelor in legatura cu care s-au formulat sesizari de retragere a cetateniei romane, precum si orice adresa, potrivit rezolutiei presedintelui Comisiei pentru cetatenie;
e) pregateste si inainteaza in vederea dezbaterii, la termenele stabilite de presedintele Comisiei pentru cetatenie, dosarele de retragere a cetateniei romane;
f) asigura personalul necesar pentru indeplinirea activitatii de secretar al Comisiei pentru cetatenie in cadrul sedintelor in care se dezbat sesizarile de retragere a cetateniei romane;
g) preda in arhiva Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, pe baza de proces-verbal, dosarele de retragere a cetateniei romane;
h) intocmeste si inainteaza presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie proiectele de ordin privind aprobarea sau respingerea sesizarilor de retragere a cetateniei romane;
i) intocmeste proiectele de modificare sau de completare a ordinelor presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie privind aprobarea sau respingerea sesizarilor de retragere a cetateniei romane;
j) intocmeste comunicarile ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie de aprobare sau respingere a sesizarilor de retragere a cetateniei romane;
k) transmite institutiilor abilitate lista persoanelor carora li s-a retras cetatenia romana;
l) asigura pregatirea documentelor in vederea predarii lor compartimentului cu atributii in pastrarea arhivei.

Sectiunea 2 - Directia administrativ-economica si resurse umane


Art. 21
Directia administrativ-economica si resurse umane asigura si raspunde de indeplinirea atributiilor ce revin Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, dupa cum urmeaza:
a) elaborarea, fundamentarea si transmiterea proiectului de buget catre ordonatorul principal de credite pe proiectul de buget pentru anul urmator si proiectia bugetara pe urmatorii 3 ani, precum si propunerile de rectificare a bugetului pe anul in curs;
b) administrarea si gestionarea patrimoniului constituit in cadrul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie la nivel central si teritorial;
c) achizitionarea bunurilor, serviciilor si lucrarilor necesare realizarii rolului Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, gestionand cu eficienta creditele bugetare aprobate si repartizate, in limitele prevederilor bugetare si destinatiilor aprobate si ale programului anual al achizitiilor publice;
d) realizarea activitatii de selectie, administrare si evidenta a resurselor umane, precum si a activitatii de formare continua si evaluare a personalului institutiei;
e) salarizarea personalului Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, in conditiile legii;
f) indeplinirea oricaror altor atributii prevazute de lege sau stabilite de conducerea Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, conform domeniului sau de activitate;
g) asigura implementarea si monitorizarea sistemului de management al calittii la nivelul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie;
h) intocmeste rapoarte de activitate anual sau ori de cate ori se cer;
i) asigura pregatirea documentelor pentru arhivare si predarea lor compartimentului cu atributii in pastrarea arhivei.

Art. 22
Structura Directiei administrativ-economice si resurse umane este urmatoarea:
a) Serviciul financiar, contabilitate, achizitii si administrativ;
b) Biroul arhiva;
c) Serviciul resurse umane si salarizare.

Art. 23
Serviciul financiar, contabilitate, achizitii si administrativ asigura si raspunde de indeplinirea urmatoarelor atributii ce revin Autoritatii Nationale pentru Cetatenie:
a) fundamenteaza si elaboreaza proiectul de buget al Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, avand ca sursa de finantare bugetul de stat, ca urmare a analizei propunerilor directiilor din cadrul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie;
b) intocmeste situatiile financiare anuale, trimestriale si, dupa caz, lunare, pe baza datelor centralizate in balanta de verificare, in conformitate cu ordinele ministrului finantelor;
c) urmareste utilizarea cu eficienta a fondurilor primite de la bugetul de stat;
d) efectueaza anual inventarierea patrimoniului, potrivit dispozitiilor legale;
e) centralizeaza si analizeaza propunerile primite din partea directiilor de specialitate din cadrul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, precum si din partea birourilor teritoriale, in vederea elaborarii proiectului de buget;
f) intocmeste documentele necesare angajarii, lichidarii, ordonantarii cheltuielilor, in limita creditelor bugetare aprobate, si asigura efectuarea platilor aferente;
g) urmareste angajarea si utilizarea creditelor bugetare aprobate si repartizate, in conditiile unei bune gestiuni financiare, cu respectarea dispozitiilor legale;
h) tine registrele contabile prevazute de lege;
i) asigura conditii pentru organizarea si tinerea la zi a evidentei patrimoniului, conform dispozitiilor legale;
j) tine evidenta tuturor operatiunilor financiare;
k) urmareste modul in care se gestioneaza patrimoniul in conditii de eficienta maxima;
l) urmareste realizarea tuturor fazelor in cadrul procesului de executie bugetara, cu respectarea prevederilor legale;
m) verifica si avizeaza pentru controlul financiar preventiv operatiunile prevazute in Ordinul ministrului finantelor publice nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificarile si completarile ulterioare;
n) asigura pregatirea documentelor pentru arhivare si predarea lor compartimentului cu atributii in pastrarea arhivei.

Art. 24
(1) Serviciul financiar, contabilitate, achizitii si administrativ, in domeniul financiar, cu privire la operatiunile de trezorerie, are urmatoarele atributii:
a) intocmeste documentele de plata pentru operatiunile financiare in limitele si sumele aprobate si numai catre beneficiarii indreptatiti, potrivit reglementarilor in vigoare;
b) intocmeste documentele necesare angajarii, lichidarii, ordonantarii si platii cheltuielilor, in limita creditelor aprobate si repartizate;
c) efectueaza ridicarile si depunerile de numerar din si in contul deschis la dispozitia Autoritatii Nationale pentru Cetatenie;
d) efectueaza plata drepturilor tertilor si raspunde pentru intocmirea corecta a formelor de plata.
(2) Serviciul financiar, contabilitate, achizitii si administrativ, in domeniul financiar, cu privire la obligatiile fiscale, raspunde de indeplinirea obligatiilor fiscale ale Autoritatii Nationale pentru Cetatenie referitoare la impozitele si taxele cuvenite bugetului de stat, bugetelor locale si altor beneficiari, stipulate in actele normative aprobate.
(3) Serviciul financiar, contabilitate, achizitii si administrativ, in domeniul financiar, cu privire la bugetul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, are urmatoarele atributii:
a) fundamenteaza si elaboreaza proiectul bugetului Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, in baza analizelor economice;
b) centralizeaza si analizeaza propunerile primite din partea directiilor de specialitate din cadrul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, in vederea elaborarii proiectului de buget;
c) inainteaza ordonatorului principal de credite, pentru aprobare, propunerea repartizarii pe trimestre a cheltuielilor bugetare ale Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, dupa aprobarea legii bugetare anuale;
d) intocmeste proiectul de rectificare a bugetului Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, in baza fundamentarilor transmise de directiile de specialitate din cadrul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie;
e) propune, in scopul eficientizarii executiei bugetare, virari de credite, in limita fondurilor bugetare aprobate, in conformitate cu prevederile art. 47 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si le transmite ordonatorului principal de credite pentru aprobare;
f) analizeaza lunar solicitarile de credite ale directiilor de specialitate din cadrul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, in vederea intocmirii si transmiterii cererii de deschidere de credite lunare pentru aceasta;
g) cuprinde in deschiderile de credite ale Autoritatii Nationale pentru Cetatenie sumele necesare acoperirii cheltuielilor de personal, cheltuielilor materiale si de investitii, asistenta sociala, in limita bugetului aprobat la nivel de alineat, cu incadrarea in trimestrializarea aprobata pentru aceasta;
h) intocmeste anexele si notele de fundamentare care insotesc cererea de deschidere de credite lunara a Autoritatii natioanle pentru Cetatenie si o transmite ordonatorului principal de credite;
i) intocmeste proiectele de ordin privind stabilirea competentelor pentru angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor pe parcursul exercitiului bugetar, in limita bugetului aprobat conform Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
j) tine evidenta angajamentelor legale si bugetare, potrivit legii, si urmareste executia bugetului;
k) intocmeste lista de dotari independente, in baza solicitarilor fundamentate de directiile Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, pe care o supune aprobarii, potrivit competentelor.
(4) Serviciul financiar, contabilitate, achizitii si administrativ, in domeniul financiar, cu privire la inventarierea patrimoniului si evaluarea elementelor patrimoniale, are urmatoarele atributii:
a) asigura evidenta cantitativ-valorica a bunurilor materiale, a obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe aflate in patrimoniu;
b) evidentiaza rezultatele inventarierii anuale a patrimoniului, consemnate in procesele-verbale de inventariere, care se inregistreaza atat in evidenta tehnico-operativa, cat si in contabilitate; toate elementele de activ si de pasiv inventariate si grupate dupa natura lor, conform posturilor din bilantul contabil, se inregistreaza in registrul-inventar; datele inregistrate in contabilitate si in bilantul contabil sunt puse de acord cu situatia reala a elementelor patrimoniale stabilite pe baza inventarierii anuale;
c) urmareste reflectarea in contabilitate a rezultatelor casarii bunurilor, potrivit reglementarilor legale;
d) evalueaza la valoarea contabila bunurile de natura imobilizarilor, stocurile si celelalte bunuri, la preturile la care acestea au fost inregistrate in contabilitate la intrarea in patrimoniu;
e) comunica directiilor de specialitate creantele si obligatiile incerte, in vederea dispunerii masurilor corespunzatoare;
f) evalueaza la valoarea lor nominala creantele si obligatiile fata de terti;
g) asigura evaluarea la valoarea de utilitate a fiecarui element din bunurile depreciate, in functie de utilitatea bunului in institutie si de pretul pietei.
(5) Serviciul financiar, contabilitate, achizitii si administrativ, in domeniul financiar, cu privire la activitatile financiare, are urmatoarele atributii:
a) intocmeste si verifica decontarea cheltuielilor privind cazarea, diurna si transportul salariatilor aflati in delegatie in tara si in strainatate;
b) verifica deconturile privind cheltuielile materiale efectuate cu numerar;
c) organizarea activitatii de control financiar preventiv propriu asupra tuturor operatiunilor cu impact financiar prin delegarea unor persoane care sa indeplineasca aceasta activitate, cu avizul ordonatorului principal de credite, in conformitate cu prevederile art. 8 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) intocmeste trimestrial raportul privind activitatea de control financiar preventiv;
e) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau stabilite de presedintele Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, specifice domeniului de activitate.

Art. 25
(1) Serviciul financiar, contabilitate, achizitii si administrativ are urmatoarele atributii in domeniul contabilitatii, cu privire la inregistrarile in contabilitate:
a) organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatea contabila, in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) raspunde de efectuarea corecta si la timp a inregistrarilor contabile;
c) intocmeste notele contabile pentru orice operatiune care afecteaza patrimoniul institutiei, iar documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate angajeaza raspunderea persoanelor care le-au intocmit, vizat si aprobat ori inregistrat in contabilitate;
d) intocmeste fisele conturilor, analizeaza si urmareste soldurile conturilor;
e) inregistreaza in contabilitate operatiunile patrimoniale in mod cronologic, cu respectarea succesiunii documentelor justificative, dupa data de intocmire sau de intrare in institutie, si sistematic in conturi sintetice si analitice, cu ajutorul registrului-jurnal;
f) verifica inregistrarea in contabilitate a drepturilor de natura salariala, a decontarilor cu personalul si a celorlalte decontari care intra in categoria cheltuielilor de personal, prin analiza fiselor de cont;
g) verifica toate operatiunile consemnate de Trezoreria Statului in extrasele de cont;
h) verifica si inregistreaza in contabilitate documentele care stau la baza operatiunilor de incasari si plati cuprinse in registrul de casa.
(2) Serviciul financiar, contabilitate, achizitii si administrativ are urmatoarele atributii in domeniul contabilitatii, cu privire la situatiile lunare, trimestriale si anuale:
a) intocmeste balanta de verificare (sintetica si analitica) a Autoritatii Nationale pentru Cetatenie;
b) intocmeste situatiile financiare trimestriale si anuale, ce se compun din bilant, cont de executie bugetara si anexe, acestea incluzand situatia patrimoniului si a rezultatelor obtinute;
c) pune la dispozitia conducerii Autoritatii Nationale pentru Cetatenie orice date continute in evidentele contabile.
(3) Serviciul financiar, contabilitate, achizitii si administrativ are urmatoarele atributii in domeniul contabilitatii, cu privire la activitatea de analiza economica:
a) intocmeste note, informari si analize dispuse de conducerea institutiei;
b) asigura aplicarea legislatiei in acest domeniu si aduce la cunostinta conducerii aparitia unor situatii financiare neprevazute;
c) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau stabilite de presedintele Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, specifice domeniului de activitate.

Art. 26
(1) Serviciul financiar, contabilitate, achizitii si administrativ are urmatoarele atributii in plan administrativ, in domeniul patrimoniului si administrativ:
a) administreaza si gestioneaza bunurile mobile si imobile din patrimoniul aflat in administrare, indiferent de titlul cu care sunt detinute, si urmareste folosirea sau exploatarea bunurilor din dotare pentru satisfacerea nevoilor institutiei, potrivit destinatiei acestora si cu respectarea normativelor in vigoare, conform planului aprobat de presedintele Autoritatii Nationale pentru Cetatenie;
b) coordoneaza activitatea persoanelor cu atributii specifice de conducator auto;
c) asigura intretinerea si exploatarea, in conditii bune si de siguranta, a autoturismelor din dotarea Autoritatii Nationale pentru Cetatenie;
d) analizeaza lunar situatia privind consumul de carburanti din cursul lunii, pentru fiecare autoturism, si intocmeste situatiile contabile centralizatoare aferente;
e) organizeaza gestionarea mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar, a materialelor si pieselor de schimb, a carburantilor, lubrifiantilor si a altor valori materiale aflate in dotare si asigura inscrierea numarului de inventar pe mijloacele fixe;
f) organizeaza si controleaza modul de tinere a evidentei operative de catre salariatii cu atributii de gestionar si ia masurile necesare pentru asigurarea conditiilor legale de gestionare;
g) urmareste derularea contractelor incheiate avand ca obiect serviciile de intretinere si reparatii, confirmand indeplinirea obligatiilor in vederea efectuarii platii;
h) fundamenteaza si inainteaza propuneri in vederea asigurarii necesarului de produse, servicii si lucrari pentru buna desfasurare a activitatii;
i) fundamenteaza si inainteaza propuneri de casare a bunurilor din dotare la comisiile de inventariere, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare, si asigura valorificarea materialelor rezultate prin dezmembrarea bunurilor pentru care se obtine aprobarea;
j) urmareste incadrarea in plafoanele stabilite privind consumurile legate de utilizarea sistemului de telefonie fixa si mobila si stabileste sumele ce urmeaza a fi recuperate;
k) intocmeste si depune, sub semnatura persoanelor autorizate, la autoritatile fiscale competente declaratiile anuale privind mijloacele auto aflate in patrimoniul institutiei;
l) urmareste si asigura achitarea obligatiilor catre bugetul local, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
m) asigura si raspunde de indeplinirea atributiilor ce revin Autoritatii Nationale pentru Cetatenie in domeniul apararii impotriva incendiilor;
n) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau stabilite de conducerea Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, specifice domeniului de activitate.
(2) Serviciul financiar, contabilitate, achizitii si administrativ are urmatoarele atributii in plan administrativ, in domeniul securitatii si protectiei muncii:
a) ia masuri privind asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securitatii si protectiei in munca;
b) elaboreaza si actualizeaza planul de prevenire si protectie a muncii;
c) identifica pericolele si evalueaza riscurile profesionale pentru personalul ministerului;
d) elaboreaza instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor desfasurate in cadrul ministerului, si asigura conditii pentru ca fiecare angajat sa primeasca o instruire suficienta si adecvata in acest domeniu;
e) urmareste intretinerea, manipularea si depozitarea adecvata a echipamentelor individuale de protectie si inlocuirea lor la termenele stabilite;
f) elaboreaza rapoarte privind accidentele de munca suferite de catre angajatii ministerului;
g) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege privind prevenirea si protectia muncii.
(3) Serviciul financiar, contabilitate, achizitii si administrativ are urmatoarele atributii in plan administrativ, in domeniul achizitiilor publice:
a) solicita si centralizeaza necesarul de achizitii pentru anul urmator de la fiecare compartiment si face propuneri privind necesarul de credite pentru achizitii de bunuri, servicii si lucrari, cu ocazia intocmirii proiectului de buget anual previzionat;
b) intocmeste Programul anual al achizitiilor publice, in functie de bugetul aprobat, pe coduri C.P.V., in raport cu propunerile compartimentelor de specialitate, precum si listele de dotari independente pe baza propunerilor formulate de compartimente, in conformitate cu prevederile bugetare, si le supune aprobarii presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie;
c) organizeaza si efectueaza toate operatiunile necesare desfasurarii procedurilor de achizitii publice, altele decat cele care fac obiectul cumpararii directe, inclusiv a celor electronice, de la intocmirea documentatiei de elaborare si prezentare a ofertelor, pana la incheierea contractelor, a actelor aditionale ale acestora finantate din creditele bugetare proprii ale Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, conform actelor normative in vigoare pe baza specificatiilor tehnice, termenele si conditiile specifice in baza carora se va atribui contractul de achizitie publica, precum si a caietelor de sarcini intocmite de compartimentele ce solicita achizitia;
d) efectueaza activitatile necesare desfasurarii operatiunilor de cumparare directa, in conditiile legii, pentru aprovizionarea cu bunuri si servicii necesare desfasurarii activitatii Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, in baza referatelor de necesitate aprobate, intocmite de compartimentele de specialitate;
e) intocmeste si inainteaza anual, conform legii, situatia privind achizitiile publice din bugetul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie catre Autoritatea Nationala de Reglementare si Monitorizare a Achizitiilor Publice si alte autoritati competente, in functie de obiectul achizitiei;
f) monitorizeaza derularea contractelor incheiate de Autoritatea Nationala pentru Cetatenie si le consemneaza intr-un registru de evidenta;
g) raspunde de pastrarea in conditii de siguranta a contractelor si a dosarelor de achizitie, in vederea prezentarii acestora in fata organelor de control competente, a factorilor de conducere din cadrul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, precum si a tertilor, dupa caz;
h) avizeaza referatele de necesitate, pe baza carora se demareaza procedura de atribuire, intocmite de catre compartimentele solicitante;
i) intocmeste, impreuna cu compartimentul de specialitate care a redactat caietul de sarcini, raspunsul la cererile de clarificari cu privire la documentatia de atribuire in etapa prealabila depunerii ofertelor si asigura transmiterea raspunsului catre solicitanti, precum si publicarea acestuia pe SEAP;
j) inainteaza Serviciului juridic si contencios contestatiile formulate de operatorii economici, impreuna cu dosarul achizitiei publice, in vederea formularii unui punct de vedere cu privire la obiectul contestatiei; in cazul in care contestatia vizeaza aspecte economice sau tehnice, odata cu inaintarea dosarului achizitiei publice se vor transmite si opiniile directiilor de specialitate, necesare pentru redactarea punctului de vedere/rezolutiei motivate a autoritatii contractante. Punctul de vedere/Rezolutia motivat(a) se va inainta sub semnatura presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor;
k) intocmeste contractul de achizitie publica si obtine avizele/vizele necesare incheierii contractului;
l) inregistreaza contractul de achizitie publica, urmareste semnarea acestuia de catre operatorul economic si urmareste constituirea garantiei de buna executie a contractului, colaboreaza cu directia de specialitate care a intocmit caietul de sarcini si cu operatorul economic pentru clarificarea anumitor clauze contractuale: termen de livrare prestare/executie, modalitatea constituirii garantiei de buna executie a contractului, termenele de efectuare a platii, precum si orice alte clauze care pot aparea, dupa caz;
m) fundamenteaza deschiderile lunare de credite bugetare, in functie de contractele incheiate, de referatele de necesitate si de notele de comanda, precum si necesarul de virari de credite de la un articol bugetar la altul prin diminuare/suplimentare in vederea finantarii unor nevoi de achizitii suplimentare aparute pe parcursul anului bugetar, precum si disponibilizarea anumitor sume ramase necheltuite.

Art. 27
Biroul arhiva asigura si raspunde de organizarea si administrarea arhivei Autoritatii Nationale pentru Cetatenie si indeplineste urmatoarele atributii:
a) asigura derularea procedurii de elaborare si aprobare sau, dupa caz, de modificare a Nomenclatorului arhivistic al Autoritatii Natioanle pentru Cetatenie;
b) intocmeste si asigura aplicarea procedurii operationale privind arhivarea documentelor Autoritatii Nationale pentru Cetatenie;
c) realizeaza evidenta lucrarilor arhivate sau supuse arhivarii, potrivit nomenclatorului arhivistic;
d) primeste in arhiva documentele preconstituite, predate de compartimentele Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, si pune la dispozitie, spre studiu si transfer, dosarele si inscrisurile din arhiva, cu respectarea conditiilor de intocmire, predare-primire, transport si restituire;
e) pastreaza si organizeaza in arhiva Autoritatii Nationale pentru Cetatenie dosarele ce cuprind cereri de acordare/redobandire/renuntare la cetatenia romana sau de retragere a cetateniei romane;
f) asigura intocmirea lucrarilor referitoare la selectionarea documentelor de arhiva, in vederea distrugerii acestora la implinirea termenului de pastrare;
g) preda periodic dosarele de arhiva cu termene de pastrare permanente catre Arhivele Nationale ale Romaniei, pe baza unui proces-verbal;
h) elimina periodic documentele fara valoare arhivistica si pe cele ale caror termene de pastrare au expirat;
i) colaboreaza cu toate compartimentele Autoritatii Nationale pentru Cetatenie in vederea asigurarii conditiilor optime de predare, primire, pastrare si transfer a dosarelor de arhiva.

Art. 28
Serviciul resurse umane si salarizare este compartimentul de specialitate care asigura cadrul organizatoric necesar desfasurarii activitatii Autoritatii Nationale pentru Cetatenie in domeniul resurselor umane si salarizarii si raspunde, in principal, de coordonarea activitatii de resurse umane, de aplicare a legislatiei muncii, de asigurare a derularii procedurilor de desfasurare a concursurilor de ocupare a posturilor vacante si a cursurilor de formare profesionala.

Art. 29
(1) Serviciul resurse umane si salarizare indeplineste urmatoarele atributii, in domeniul resurselor umane:
a) intocmeste lucrarile necesare organizarii concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din structura Autoritatii Nationale pentru Cetatenie;
b) intocmeste lucrarile necesare organizarii examenului sau concursului de promovare pentru personalul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie;
c) intocmeste lucrarile necesare numirii, delegarii, detasarii, transferului si eliberarii din functie a personalului;
d) organizeaza procesul de evaluare a performantelor profesionale individuale ale personalului;
e) organizeaza, in conditiile legii, activitatea de formare si perfectionare profesionala a personalului;
f) din dispozitia presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie analizeaza temeinicia reclamatiilor si sesizarilor in legatura cu relatiile de munca/serviciu, inaintate de personalul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, formuland propuneri pentru solutionarea lor, in conditiile legii;
g) efectueaza lucrarile privind acordarea unor drepturi de personal si intocmeste proiectele de ordine ale presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie referitoare la situatia personalului (numiri in functie conform legii, angajari, suspendari de contracte de munca, promovari, schimbari ale locului de munca, modificari ale datelor personale, ale drepturilor salariale);
h) colaboreaza cu Agentia Nationala a Functionarilor Publici in planul gestionarii functiilor publice si al carierei functionarilor publici;
i) la solicitarea ordonatorului principal de credite, intocmeste Planul anual de ocupare a functiilor publice, potrivit legii;
j) intocmeste proiectele de ordine ale presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie de stabilire a drepturilor salariale pentru personalul institutiei;
k) la solicitarea conducerii Autoritatii Nationale pentru Cetatenie elaboreaza proiecte de regulament privind activitatea si statutul personalului, in colaborare cu celelalte compartimente din cadrul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie;
l) intocmeste si actualizeaza ori de cate ori este necesar statul de personal;
m) elaboreaza Procedura privind intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post pentru personalul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie si monitorizeaza aplicarea acesteia;
n) monitorizeaza respectarea prevederilor Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la completarea, actualizarea si depunerea declaratiilor de avere si de interese de catre personalul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie caruia ii revine aceasta obligatie, potrivit legii;
o) aplica masurile aprobate de presedintele Autoritatii Nationale pentru Cetatenie pe baza notelor de fundamentare elaborate de directiile din cadrul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie privind necesitatea organizarii concursurilor de angajare si a examenelor de promovare;
p) la solicitarea conducerii institutiei, prezinta rapoarte privind activitatea de resurse umane;
q) elaboreaza si urmareste implementarea procedurilor operationale privind resursele umane din institutie;
r) pastreaza dosarele profesionale ale personalului Autoritatii Nationale pentru Cetatenie;
s) intocmeste si completeaza la zi, in ordine cronologica, registrele generale de evidenta a salariatilor, in format electronic, transmitand orice modificare la inspectoratul teritorial de munca;
s) elibereaza, la cererea salariatilor, adeverintele care atesta calitatea de salariat;
t) tine evidenta concediilor de odihna, a concediilor medicale si a orelor suplimentare, pentru personalul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie;
t) intocmeste pontajele pe baza situatiei existente in condicile de prezenta;
u) vizeaza notele de lichidare pentru personalul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie care isi inceteaza activitatea;
v) intocmeste raportarile statistice catre Institutul National de Statistica privind categoriile de salariati, numarul si natura posturilor vacante;
w) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau stabilite de conducerea Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, specifice domeniului de activitate;
x) asigura pregatirea documentelor pentru arhivare si predarea lor compartimentului cu atributii in pastrarea arhivei.
(2) Serviciul resurse umane si salarizare indeplineste urmatoarele atributii, in domeniul salarizarii:
a) calculeaza drepturile banesti cuvenite salariatilor pe baza contractelor individuale, actelor aditionale, a ordinelor presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie cu privire la numirea in functie si a pontajelor de prezenta, in vederea achitarii acestora la datele stabilite prin regulamentul intern al institutiei;
b) efectueaza plata drepturilor banesti ale salariatilor si raspunde pentru intocmirea corecta a documentelor de plata;
c) asigura indeplinirea obligatiilor fiscale ale Autoritatii Nationale pentru Cetatenie referitoare la impozitele si contributiile la fondurile speciale aferente drepturilor salariale, stipulate in actele normative in vigoare;
d) intocmeste si depune lunar declaratiile privind indeplinirea obligatiilor de natura fiscala, cu respectarea dispozitiilor legale, si raspunde pentru corecta intocmire a acestora;
e) intocmeste situatii lunare legate de monitorizarea cheltuielilor de personal si le transmite ordonatorului principal de credite;
f) opereaza, ori de cate ori este necesar, in statul de personal modificarile privind drepturile de natura salariala;
g) intocmeste documentele de plata catre unitatile bancare, respectiv borderourile cu drepturile banesti ale salariatilor care poseda carduri;
h) depune la unitatile bancare cererile privind emiterea de carduri pentru noii angajati, la cererea acestora;
i) intocmeste fisele fiscale, pe baza calculului deducerilor personale cuvenite, si le transmite, in termen legal, atat unitatii fiscale, cat si personalului;
j) elibereaza adeverintele ce cuprind veniturile salariale realizate de salariati;
k) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau stabilite de presedintele Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, specifice domeniului de activitate;
l) asigura pregatirea documentelor pentru arhivare si predarea lor compartimentului cu atributii in pastrarea arhivei.

Sectiunea 3 - Directia contencios si relatii publice


Art. 30
Directia contencios si relatii publice are urmatoarele atributii:
a) informeaza cu caracter general publicul cu privire la drepturile cetatenilor romani, inclusiv cele care decurg din calitatea de cetatean european;
b) realizeaza consilierea cetatenilor romani si straini in domeniul cetateniei;
c) inregistreaza si solutioneza petitiile adresate, in scris, Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, in materie de cetatenie, in termenele si conditiile stabilite prin Ordonanta Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 233/2002;
d) intocmeste propuneri de raspuns la interpelarile adresate ministrului justitiei de catre deputati sau senatori in materie de cetatenie;
e) elaboreaza propunerile adresate Ministerului Justitiei si participa la elaborarea proiectelor de acte normative care vizeaza domeniul de activitate al Autoritatii Nationale pentru Cetatenie;
f) intocmeste rapoarte de activitate, anual sau ori de cate ori se cer;
g) asigura implementarea si monitorizarea sistemului de management al calitatii la nivelul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie;
h) colaboreaza cu autoritati ale administratiei publice centrale si cu institutii internationale cu atributii in domeniul cetateniei;
i) asigura si raspunde, in principal, de avizarea pentru legalitate si contrasemnarea tuturor actelor care emana de la Autoritatea Nationala pentru Cetatenie, acte care produc efecte juridice, precum si a proiectelor de contracte care urmeaza sa fie incheiate de aceasta;
j) asigura si raspunde, in principal, de avizarea pentru legalitate a ordinelor, deciziilor, instructiunilor si a oricaror altor documente care angajeaza institutia in relatiile cu tertii emise de presedintele Autoritatii Nationale pentru Cetatenie;
k) asigura si raspunde, in principal, de reprezentarea si apararea drepturilor si intereselor institutiei in instanta si in raporturile cu alte persoane fizice sau juridice in toate fazele procesuale, inclusiv in caz de conciliere;
l) asigura pregatirea documentelor pentru arhivare si predarea lor compartimentului cu atributii in pastrarea arhivei.

Art. 31
Structura Directiei contencios si relatii publice este urmatoarea:
a) Serviciul consiliere si relatii publice;
b) Serviciul juridic si contencios.

Art. 32
Serviciul consiliere si relatii publice asigura si raspunde, in principal, de informarea cu caracter general a publicului cu privire la drepturile cetatenilor romani, inclusiv cele care decurg din calitatea de cetatean european, precum si de lucrarile de registratura si secretariatul conducerii Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, cu urmatoarele atributii:
a) comunica persoanelor si institutiilor publice interesate date si relatii privind stadiul cererilor inregistrate si asigura corespondenta referitor la orice alte probleme privind materia cetateniei;
b) asigura consilierea cetatenilor romani si straini in domeniul cetateniei;
c) solutioneaza petitiile adresate Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, in materie de cetatenie, in termenele si conditiile legii;
d) colaboreaza cu autoritati ale administratiei publice centrale si cu institutii internationale cu atributii in domeniul cetateniei;
e) intocmeste anual sau ori de cate ori se cer rapoarte de activitate;
f) asigura lucrarile de secretariat ale conducerii Autoritatii Nationale pentru Cetatenie;
g) organizeaza spatiul de lucru pentru desfasurarea eficienta a activitatii de secretariat;
h) primeste si inregistreaza corespondenta in sistem partida, iar toate revenirile si lucrarile intermediare si orice alte inregistrari in legatura cu lucrarea de baza se inscriu la numarul de baza initial, asigurand si inregistrarea clasarilor;
i) tine evidenta tuturor documentelor intrate, a celor intocmite pentru uz intern, precum si a celor iesite, potrivit prevederilor legale in vigoare;
j) prezinta corespondenta/documentele conducerii Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, in vederea inscrierii rezolutiei;
k) distribuie documentele, potrivit rezolutiei, pe directii si structuri ale Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, in vederea solutionarii;
l) prezinta conducerii lucrarile elaborate de catre structurile din cadrul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, in vederea aprobarii/avizarii;
m) expediaza/transmite corespondenta prin fax, posta, curier;
n) colaboreaza cu toate structurile din cadrul Autoritatii Natioanle pentru Cetatenie;
o) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau stabilite de conducerea Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, specifice domeniului de competenta;
p) asigura pregatirea documentelor pentru arhivare si predarea lor compartimentului cu atributii in pastrarea arhivei.

Art. 33
Serviciul juridic si contencios asigura si raspunde, in principal, de verificarea si avizarea sub aspectul legalitatii a tuturor actelor care emana de la autoritate, acte care produc efecte juridice, a proiectelor de contracte care urmeaza sa fie incheiate de Autoritatea Nationala pentru Cetatenie, de reprezentarea si apararea drepturilor si intereselor institutiei in instanta in toate fazele procesuale, precum si in raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, inclusiv in caz de conciliere, avand urmatoarele atributii:
a) verifica si avizeaza sub aspectul legalitatii toate ordinele, deciziile si instructiunile emise de presedintele Autoritatii Nationale pentru Cetatenie si transmise Serviciului juridic si contencios, cu exceptia ordinelor de aprobare, respectiv de respingere a cererilor de acordare, redobandire, renuntare sau retragere a cetateniei romane;
b) verifica si avizeaza sub aspectul legalitatii toate contractele care urmeaza sa fie incheiate de Autoritatea Nationala pentru Cetatenie;
c) verifica si avizeaza sub aspectul legalitatii orice masura de natura sa angajeze raspunderea patrimoniala a Autoritatii Nationale pentru Cetatenie in calitate de ordonator tertiar de credite;
d) verifica si avizeaza sub aspectul legalitatii orice masura care ar putea aduce atingere drepturilor Autoritatii Nationale pentru Cetatenie sau ale personalului acestei institutii;
e) elaboreaza puncte de vedere referitoare la modalitatea de interpretare si aplicare a legilor la solicitarea scrisa a structurilor din cadrul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie;
f) intocmeste propuneri de raspuns la interpelarile adresate ministrului justitiei de catre deputati sau senatori in materie de cetatenie;
g) 1intocmeste propunerile adresate Ministerului Justitiei in temeiul art. 6 lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5/2010, aprobata cu modificari prin Legea nr. 112/2010, si asigura participarea institutiei la elaborarea proiectelor de acte normative care vizeaza domeniul propriu de activitate in colaborare cu directiile din cadrul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie;
h) participa in cadrul ceremoniei de depunere a juramantului de credinta de catre cetatenii straini ale caror cereri de acordare sau redobandire a cetateniei romane au fost aprobate prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie;
i) asigura consultanta juridica in cursul procedurii de atribuire a contractelor ce urmeaza sa fie incheiate de catre Autoritatea Nationala pentru Cetatenie;
j) asigura consultanta juridica la derularea procedurilor de achizitie publica si la solutionarea contestatiilor;
k) redacteaza si depune la instanta cererile de chemare in judecata, intampinarile, notele de sedinta, probele si concluziile scrise, precum si motivele care stau la baza exercitarii cailor de atac impotriva hotararilor judecatoresti, atunci cand este cazul, in dosarele in care Autoritatea Nationala pentru Cetatenie este parte;
l) reprezinta Autoritatea Nationala pentru Cetatenie in fata instantelor judecatoresti, in toate cauzele in care este parte, precum si in fata altor organe jurisdictionale;
m) elaboreaza acte de procedura-cadru, in vederea reprezentarii unitare a institutiei in fata instantelor si a altor organe cu activitate jurisdictionala;
n) tine evidenta litigiilor in care Autoritatea Nationala pentru Cetatenie este parte;
o) elaboreaza si prezinta conducerii Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, ori de cate ori apreciaza ca este necesar, propuneri argumentate privind oportunitatea promovarii/nepromovarii cailor de atac impotriva hotararilor judecatoresti pronuntate in dosare in care Autoritatea Nationala pentru Cetatenie este parte;
p) elaboreaza si prezinta conducerii Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, ori de cate ori apreciaza ca este necesar, propuneri motivate de solutionare pe cale amiabila a litigiilor aflate pe rol;
q) la solicitarea conducerii intocmeste informari referitoare la cazuistica litigiilor in care Autoritatea Nationala pentru Cetatenie este parte;
r) participa la cercetarile administrative, respectiv cercetarea disciplinara in cazul savarsirii de abateri de la regulamentul intern;
s) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau stabilite de conducerea Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, in legatura cu activitatea serviciului;
sh) asigura pregatirea documentelor pentru arhivare si predarea lor compartimentului cu atributii in pastrarea arhivei.

Sectiunea 4 - Biroul comunicare si IT


Art. 34
(1) Biroul comunicare si IT are urmatoarele atributii, in domeniul relatiei institutiei cu mass-media:
a) realizeaza zilnic revista presei, prin monitorizarea aparitiilor media la nivel central si local;
b) propune, elaboreaza si implementeaza strategia de comunicare si de imagine a institutiei;
c) asigura comunicarea Autoritatii Nationale pentru Cetatenie cu mass-media; elaboreaza comunicatele de presa si punctele de vedere ale Autoritatii Nationale pentru Cetatenie si depune diligente in vederea aparitiei acestora in mass-media;
d) initiaza realizarea de parteneriate media in baza prevederilor legale;
e) propune si organizeaza intalniri, conferinte de presa si interviuri ale conducerii Autoritatii Nationale pentru Cetatenie;
f) asigura suportul de comunicare pentru conducerea Autoritatii Nationale pentru Cetatenie cu prilejul participarii la diverse evenimente;
g) identifica temele de interes public major pe care Autoritatea Nationala pentru Cetatenie sa le promoveze conform atributiilor sale legale;
h) urmareste actualizarea informatiilor de interes public afisate pe website-ul institutiei, prin colaborarea cu directiile implicate;
i) intocmeste fisiere de presa;
j) gestioneaza corespondenta efectuata prin intermediul adreselor de e-mail aferente relatiei cu mass-media si petentii;
k) raspunde de conceperea planurilor si rapoartelor de activitate, a bilanturilor, statisticilor, graficelor in legatura cu activitatea Autoritatii Nationale pentru Cetatenie;
l) colaboreaza cu autoritati ale administratiei publice centrale, in mod special cu Ministerul Afacerilor Externe, cu institutii internationale cu atributii in domeniul cetateniei, inclusiv prin participarea la negocieri, la solicitarea si in numele conducerii Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, in vederea incheierii unor protocoale de colaborare; coopereaza cu organizatiile neguvernamentale cu atributii in domeniul migratiei si cetateniei;
m) efectueaza traduceri in limba romana, in principal din limbile engleza si franceza, conform dispozitiilor conducerii Autoritatii Nationale pentru Cetatenie;
n) indeplineste orice alte atributii, conform competentelor sale, in baza dispozitiilor conducerii Autoritatii Nationale pentru Cetatenie;
o) asigura pregatirea documentelor pentru arhivare si predarea lor compartimentului cu atributii in pastrarea arhivei.
(2) Asigurarea de catre Autoritatea Nationala pentru Cetatenie a accesului la informatiile de interes public, conform dispozitiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 123/2002, se face din oficiu sau la cerere, prin intermediul persoanei desemnate in acest scop prin ordin al presedintelui, din cadrul Biroului comunicare si IT.
(3) Raspunsurile la cererile formulate in temeiul Legii nr. 544/2001, cu modifiacrile si completarile ulterioare, se intocmesc, dupa caz, dupa solicitarea punctelor de vedere ale structurilor competente din cadrul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, potrivit obiectului cererilor.
(4) Biroul de comunicare si IT asigura pregatirea pentru arhivare a raspunsurilor la cererile formulate in temeiul Legii nr. 544/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, si predarea lor compartimentului cu atributii in pastrarea arhivei.

Art. 35
Biroul comunicare si IT are urmatoarele atributii, in domeniul tehnologiei informatiilor:
a) asigura intretinerea infrastructurii hardware si software, precum si a serviciilor de comunicatii de date necesare functionarii sistemului informatic al Autoritatii Nationale pentru Cetatenie;
b) asigura si participa la proiectarea, realizarea si intretinerea site-urilor web ale institutiei;
c) participa la elaborarea de specificatii tehnice si functionale pentru achizitia de echipamente, produse software, servicii informatice si sisteme informatice specializate, servicii de consultanta pentru proiectarea/realizarea si implementarea sistemelor informatice, achizitia de servicii de dezvoltare de software adaptat, servicii de mentenanta si suport pentru produsele software si aplicatiile implementate;
d) asigura proiectarea/realizarea si implementarea aplicatiilor informatice, de servicii de dezvoltare de software adaptat, de servicii de mentenanta si suport pentru produsele software si aplicatiile informatice implementate;
e) administreaza sistemele de gestiune a bazelor de date;
f) acorda asistenta tehnica pentru implementarea, intretinerea si exploatarea aplicatiilor informatice;
g) participa la elaborarea caietelor de sarcini si la evaluarea ofertelor privind dezvoltarea sistemului informatic unitar al Autoritatii Nationale pentru Cetatenie;
h) culege informatii privind configuratia retelei de calculatoare, nivelul de dotare cu echipamente si produse software, precum si necesarul de servicii de comunicatii;
i) propune conducerii Autoritatii Nationale pentru Cetatenie necesarul de echipamente, produse software si servicii (comunicatii de date, servicii de intretinere postgarantie, servicii de mentenanta si suport etc.);
j) asigura securitatea functionarii sistemului informatic la nivelul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie;
k) asigura instalarea, configurarea si administrarea echipamentelor si pachetelor software din cadrul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie;
l) asigura instalarea, configurarea si administrarea serviciilor de internet proprii (e-mail, DNS, servere web etc.);
m) proiecteaza, realizeaza si intretine site-urile si aplicatiile web proprii ale Autoritatii Nationale pentru Cetatenie;
n) acorda asistenta tehnica si suport utilizatorilor din cadrul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie pe probleme informatice;
o) asigura colaborarea cu Directia tehnologia informatiei din cadrul Ministerului Justitiei, in vederea implementarii strategiei de informatizare a institutiei si a strategiei de informatizare a sistemului judiciar;
p) asigura legatura cu firmele furnizoare de echipamente, software si servicii informatice;
q) asigura instalarea si configurarea echipamentelor din cadrul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie (servere de baze de date, statii de lucru, notebookuri, imprimante, scanere, echipamente de retea si de comunicatie);
r) asigura administrarea serverelor de baze de date si a retelelor interne din punctul de vedere al hardware-ului si software-ului;
s) asigura salvarea periodica a datelor de pe servere;
sh) elaboreaza si realizeaza proiectele pentru executia lucrarilor de cablare structurata si stabilirea necesarului de materiale;
t) realizeaza lucrari de cablare, modificare si extindere a retelelor de transmisii de date si voce la nivelul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie;
t) verifica periodic retelele structurate din cadrul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie;
u) elaboreaza cartile de retea pentru lucrarile realizate;
v) participa la elaborarea specificatiilor tehnice si functionale pentru achizitia unor sisteme/servicii/lucrari cu scop special (sisteme antiefractie, lucrari electrice etc.);
w) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau stabilite de conducerea Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, specifice domeniului de activitate;
x) asigura pregatirea documentelor pentru arhivare si predarea lor compartimentului cu atributii in pastrarea arhivei.


Titlul IV - Obligatiile si raspunderea personalului Autoritatii Nationale pentru Cetatenie


Art. 36
(1) Personalul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie are obligatia sa indeplineasca cu profesionalism si cu corectitudine toate indatoririle de serviciu stabilite prin fisa postului, sa respecte regulamentele si procedurile interne si sa se abtina de la orice fapta care ar putea aduce prejudicii institutiei.
(2) In indeplinirea atributiilor stabilite prin fisa postului, personalul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie este obligat sa se conformeze dispozitiilor date de personalul cu functii de conducere caruia ii este subordonat ierarhic, conform organigramei aprobate prin ordin al ministrului justitiei, dupa caz.
(3) Fac exceptie de la prevederile stabilite la alin. (2) situatiile in care salariatul este obligat de conducatorul ierarhic sa dea curs unor dispozitii ilegale. In asemenea cazuri, salariatul are obligatia sa motiveze in scris refuzul indeplinirii dispozitiei primite si temeiul legal al sustinerilor sale.
(4) Personalul are obligatia de a indeplini si alte sarcini de serviciu, stabilite de conducatorul ierarhic, daca sunt compatibile cu pregatirea sa profesionala si daca au legatura cu interesele institutiei.

Art. 37
Personalul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie raspunde disciplinar, civil si penal, conform normelor legale aplicabile fiecarui tip de raspundere si categoriei profesionale din care face parte persoana in cauza.


Titlul V - Dispozitii finale


Art. 38
(1) Comunicarea intre structurile interne ale Autoritatii Nationale pentru Cetatenie se realizeaza in scris, cu indicarea si respectarea termenelor de raspuns si solutionare, dupa caz.
(2) Evidentele constituite la nivelul fiecarei structuri (condici, registre etc.) se aproba prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie.
(3) Personalul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie are obligatia pastrarii confidentialitatii asupra datelor si informatiilor pe care le obtine in exercitarea functiei detinute in cadrul Autorittii Nationale pentru Cetatenie.

Art. 39
Structurile Autoritatii Nationale pentru Cetatenie pregatesc si predau spre arhivare documentele si dosarele gestionate compartimentului cu atributii in pastrarea arhivei, cu respectarea nomenclatorului arhivistic.

Art. 40
(1) Programul de lucru in cadrul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie este stabilit prin regulamentul intern al institutiei aprobat prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie.
(2) Personalul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie este obligat sa respecte programul de lucru.

Art. 41
Prevederile prezentului regulament se completeaza cu dispozitiile legale in materie de cetatenie, cu dispozitiile legale referitoare la raporturile de munca, respectiv la raporturile de serviciu, precum si cu orice alte dispozitii legale aplicabile in activitatea desfasurata.