DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin 698/2014 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare si aplicare a Testului IMMPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 438 din 16 iunie 2014

MINISTERUL ECONOMIEI
DEPARTAMENTUL PENTRU INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII, MEDIUL DE AFACERI SI TURISM


Avand in vedere dispozitiile:
 •  art. 9 alin. (5) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare;
 •  Liniile directoare privind studiile de impact (Impact Assessment Guidelines) - SEC (2009) 92 ale Comisiei Europene,
  in temeiul dispozitiilor:
 •  art. 4 alin. (4^3) coroborate cu art. 15 alin. (3^1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 71/2013, cu modificarile si completarile ulterioare;
 •  art. 9 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 430/2013 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism, cu modificarile ulterioare,
  ministrul delegat pentru intreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism emite urmatorul ordin:

  Art. 1
  Se aproba Metodologia de elaborare si aplicare a Testului IMM, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

  Art. 2
  Prezentul ordin intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


  ANEXA - METODOLOGIA de elaborare si aplicare a Testului IMM


  Capitolul I - Prevederi generale


  Art. 1
  Prezenta metodologie reglementeaza modul de efectuare a Testului IMM prin care se evalueaza sistematic impactul ex-ante al proiectelor de acte normative asupra intreprinderilor mici si mijlocii, in conformitate cu principiul «Ganditi mai intai la scara mica» si principiul numarului constant, la care sunt obligati initiatorii proiectelor de acte normative, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare.


  Art. 2
  In sensul prezentei metodologii, urmatorii termeni sunt definiti astfel:
  a) IMM - intreprinderi mici si mijlocii, astfel cum sunt definite de Legea nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
  b) Testul IMM reprezinta o modalitate de evaluare a impactului economic, social si de mediu pe care propunerile legislative il au asupra IMM-urilor si consta in efectuarea unui sondaj de catre initiatorul actului normativ, inainte de demararea procesului de avizare a acestuia, cu privire la potentialele efecte generate in activitatea intreprinderilor mici si mijlocii de introducerea noilor reglementari, prin una dintre modalitatile prevazute la art. 7 alin. (4);
  c) principiul «Ganditi mai intai la scara mica» presupune ca initiatorii actelor normative sa evalueze efectele introducerii noii reglementari, mai intai si cu precadere asupra activitatii intreprinderilor mici si mijlocii;
  d) principiul numarului constant stabileste ca introducerea unor noi sarcini administrative - obligatii de raportare/conformare - pentru intreprinderi mici si mijlocii trebuie sa aiba loc simultan cu eliminarea unor sarcini deja existente;
  e) Grupul pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra intreprinderilor mici si mijlocii este un organism consultativ, fara personalitate juridica, care functioneaza sub coordonarea Departamentului pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism (DIMMMAT), denumit in continuare GEIEAN.


  Art. 3
  (1) Aplicarea testului IMM se realizeaza prin parcurgerea unor etape specifice prin care se evalueaza potentialele efecte asupra activitatii IMM-urilor ca urmare a aplicarii respectivei reglementari.
  (2) Evaluarea rezultatelor Testului IMM trebuie sa conduca la identificarea corectiilor care se impun si la imbunatatirea conditiilor pentru IMM-uri in definitivarea proiectelor de acte normative.

  Art. 4
  Initiatorul actului normativ are obligatia de a respecta in redactarea proiectului de act normativ principiul «Ganditi mai intai la scara mica» si principiul numarului constant.

  Art. 5
  (1) Initiatorul actului normativ poate apela la consultanta DIMMMAT pentru a stabili modalitatea de realizare a Testului IMM.
  (2) DIMMMAT va implementa modalitatea aleasa de initiatorul actului normativ pentru realizarea Testului IMM, cu participarea acestuia.

  Art. 6
  Initiatorul actului normativ are obligatia de a face cunoscut pe pagina proprie de internet faptul ca este realizat Testul IMM pentru proiectul de act normativ si sa afiseze modalitatea in care se desfasoara Testul IMM.

  Capitolul II - Etapele de aplicare a Testului IMM


  Sectiunea 1 - Consultarea partilor interesate


  Art. 7
  (1) Initiatorii actelor normative, in functie de continutul proiectului de act normativ, vor consulta organizatiile mediului de afaceri, asigurandu-se ca reprezentantii IMM-urilor vor fi consultati cu prioritate.
  (2) Partile interesate in aplicarea Testului IMM sunt IMM-urile si organizatiile de reprezentare a intereselor lor, asupra carora au impact politicile publice de reglementare.
  (3) Initiatorul actului normativ efectueaza consultarea partilor interesate inainte de demararea procesului de avizare a acestuia.
  (4) Initiatorul actului normativ alege in aplicarea consultarilor una dintre urmatoarele modalitati:
  a) sondaj online pe site-ul www.imm.gov.ro, in cadrul sectiunii special dedicate Testului IMM;
  b) mese rotunde de consultari cu partile implicate;
  c) paneluri pentru testarea intreprinzatorilor pentru a verifica noile initiative;
  d) comitete specifice;
  e) forumuri si consultari on-line.
  (5) Initiatorul actului normativ are dreptul de organiza in plus fata de modalitatea prevazuta la art. 7 alin. (4) sondaje pe baza de chestionare realizate de operatori de teren, sondaje telefonice, intalniri de lucru, consultari cu reprezentantii mediului de afaceri, audieri publice sau grupuri de lucru.

  Sectiunea 2 - Specificarea naturii influentei actiunilor vizate


  Art. 8
  (1) In aceasta etapa initiatorul actului normativ identifica natura influentei proiectului de act normativ (pozitiva, negativa, mixta sau necunoscuta) asupra principalelor categorii de factori:
  a) factori economici precum: competitivitatea, fluxurile de investitii, fluxurile comerciale, costurile financiare, costurile de adaptare a produselor, costurile administrative ale societatilor comerciale, autoritatile statului (buget, birocratie, structura aparatului de stat), inovatia si cercetarea, consumatorii si menajele, contextul macroeconomic, alte categorii de factori economici daca este cazul;
  b) factori sociali precum: piata fortei de munca, standardele si regulile locurilor de munca, protectia si incluziunea sociala a anumitor grupuri, sanatatea publica, sistemul educational, cultura, alte categorii de factori sociali daca este cazul;
  c) factori de mediu precum: clima, transportul si eficienta energetica, calitatea aerului, flora, biodiversitatea si peisajul, calitatea apei, calitatea solului, resursele regenerabile si neregenerabile, utilizarea suprafetelor agricole, alte categorii de factori de mediu daca este cazul;
  d) factori specifici IMM-urilor precum: infiintarea de IMM-uri, desfiintarea de IMM-uri, cresterea/descresterea potentialului si performantelor IMM-urilor existente.
  (2) Pentru a evidentia cat mai clar influentele exercitate se poate utiliza drept model tabelul din anexa nr. 1.

  Sectiunea 3 - Evaluarea preliminara a intreprinderilor care vor fi cel mai probabil afectate


  Art. 9
  (1) In aceasta etapa initiatorul actului normativ delimiteaza sfera IMM-urilor ce vor fi afectate de masurile de politica publica vizate.
  (2) Elementele care trebuie luate in considerare sunt urmatoarele:
  a) identificarea surselor de informatii ce urmeaza a fi explorate;
  b) identificarea caracteristicilor si a sectoarelor care urmeaza sa fie afectate prin evidentierea repartizarii efectelor pozitive si negative, astfel:
  1. intre sectorul public si sectorul privat;
  2. intre clase de intreprinderi de dimensiuni diferite;
  3. intre diferite domenii de activitate, conform cod CAEN Revizia 2;
  4. intre producatorii interni si importatori;
  c) identificarea numarului si dimensiunii IMM-urilor care urmeaza sa fie afectate din perspectiva:
  1. costurilor;
  2. preturilor;
  3. investitiilor;
  4. inovarii;
  5. profitabilitatii;
  d) identificarea proportiei numarului de locuri de munca vizate de politica publica respectiva, pe diferite categorii de intreprinderi;
  e) identificarea legaturilor cu alte sectoare si a efectelor posibile pe lantul de furnizori/clienti intre sectoarele economice implicate.

  Sectiunea 4 - Masurarea impactului asupra IMM-urilor


  Art. 10
  (1) Masurarea impactului presupune evidentierea pe categorii de intreprinderi a influentelor specificate in sectiunea a 2-a si cuantificarea acestora. Se va analiza calitativ si cantitativ distributia costurilor potentiale si a beneficiilor, tinand cont de dimensiunea intreprinderii si facand diferentieri intre intreprinderi micro, mici, mijlocii si mari.
  (2) Factorii ce fac obiectul masurarii impactului sunt:
  a) factori cantitativi: costuri, preturi, profit, investitii, inovare, locuri de munca, venituri la bugetul statului, alte categorii de factori cantitativi daca este cazul;
  b) factori calitativi: calitatea locurilor de munca, calitatea mediului, protectia si incluziunea sociala a anumitor grupuri, sistemul educational, cultura, birocratia, structura aparatului de stat, alte categorii de factori calitativi daca este cazul. Factorii calitativi vor fi argumentati.
  (3) Prin analiza calitativa si cantitativa se evalueaza intensitatea impactului generat de politica publica asupra factorilor economici, sociali, de mediu si specifici IMM-urilor, urmand a se utiliza informatiile obtinute pentru analiza costbeneficiu.

  Art. 11
  (1) Analiza cost-beneficiu consta din agregarea rincipalelor beneficii, respectiv costuri si in evidentierea elementelor calitative implicate. In aceasta etapa se compara costurile cu beneficiile, de aceea este necesara o actualizare care tine cont de factorul "timp".
  (2) Analiza in dinamica a costurilor si beneficiilor faciliteaza evidentierea fenomenelor economice ce nu au intotdeauna o evolutie liniara. In acest sens, trebuie vizate urmatoarele orizonturi de timp:
  - termen scurt: maximum 1 an;
  - termen mediu: 2-3 ani;
  - termen lung: 4-5 ani.
  (3) Analiza masurilor cu impact asupra mediului de afaceri trebuie sa vizeze separat:
  a) costurile si beneficiile din punctul de vedere al bugetului statului;
  b) costurile si beneficiile din punctul de vedere al intreprinderilor.
  (4) Tipurile de costuri care se utilizeaza in analiza costbeneficiu sunt:
  a) costurile financiare rezultate din obligatiile de plata a taxelor sau din obligatii fiscale;
  b) costurile substantiale rezultate din obligatiile de a adapta natura produsului/serviciului si/sau procesul de livrare a produsului/serviciului pentru a indeplini standardele economice, sociale si de mediu (de exemplu, achizitionarea de echipamente noi, de servicii de training sau angajarea de personal, investitii aditionale care trebuie facute);
  c) costurile administrative rezultate din obligatia de a oferi informatii autoritatilor publice si/sau tertilor despre activitatile sau produsele companiei, inclusiv costurile administrative ocazionale sau recurente.
  (5) Pentru calculul costurilor si beneficiilor actualizate se pot utiliza modelele de tabele din anexa nr. 2.
  (6) In efectuarea analizelor vor fi luate in considerare si urmatoarele elemente aditionale:
  a) posibilele pierderi de competitivitate cauzate de factori externi cum ar fi disponibilitatea finantarilor, regimul de taxe, accesul la resurse sau competente;
  b) posibile schimbari in comportamentul competitorilor, furnizorilor sau clientilor;
  c) posibilul impact asupra barierelor la intrarea in afaceri a unor noi firme, concurenta pe piata, structura pietei;
  d) impactul posibil asupra inovatiei, inteleasa atat ca inovatie tehnologica, cat si ca inovatie nontehnologica (procese, marketing);
  e) beneficiile, daca este cazul, care decurg din politica publica propusa (reducerea poverii, imbunatatirea productivitatii si a competitivitatii, investitii mai mari sau inovatii);
  f) alte elemente aditionale.

  Sectiunea 5 - Masuri propuse si evaluarea optiunilor alternative


  Art. 12
  (1) Daca analiza cost-beneficiu arata ca IMM-urile se confrunta cu o povara relativ mai mare, se poate lua in considerare utilizarea masurilor specifice IMM-urilor pentru a asigura acelasi nivel tuturor si respectarea principiului proportionalitatii.
  (2) Alegerea masurilor specifice care vor fi utilizate pentru temperarea efectelor nedorite pot fi:
  a) noninterventia statului (de exemplu: daca costurile implicate de masura in cauza sunt net superioare beneficiilor pe care le genereza);
  b) autoreglementarea (de exemplu: anumite zone pot fi lasate sa se autoreglementeze prin intermediul codurilor de buna practica de la nivelul asociatiilor profesionale);
  c) furnizarea de informatii si indrumari pertinente (de exemplu: in anumite cazuri, obiectivele pe care le urmareste masura analizata pot fi atinse prin intermediul furnizarii de indrumari si printr-o mai buna informare a operatorilor economici);
  d) reglementarea prescriptiva (de exemplu: impunerea prin lege a unor standarde obligatorii referitoare fie la tehnologiile ce urmeaza a fi utilizate, fie la rezultatele ce urmeaza a fi obtinute);
  e) exceptari complete sau partiale pentru IMM-uri in functie de dimensiunea acestora (de exemplu: afacerile sub un anumit prag nu trebuie sa se conformeze cu anumite obligatii specifice atunci cand acestea nu invalideaza scopul original al legislatiei);
  f) reduceri sau exceptari temporare (de exemplu: perioadele de tranzitie in care IMM-urile sunt exceptate sau intervale mai lungi pentru anumite obligatii);
  g) reduceri de taxe sau ajutor financiar direct pentru compensarea costurilor suportate daca acest lucru este compatibil cu legislatia existenta (referitoare la competitie sau comert international);
  h) taxe reduse (de exemplu: atunci cand aceste taxe sunt foarte mari si/sau reprezinta un cost fix care este resimtit disproportionat de IMM-uri);
  i) obligatii declarative simplificate pentru IMM-uri (de exemplu: in domeniul statisticii, explorarea sinergiilor posibile cu obligatiile declarative existente);
  j) campanii de informare specifice sau ghiduri de utilizare, training si birouri/puncte de informare dedicate (de exemplu: birouri de informare specifice IMM-urilor care ofera informatii adecvate intreprinderilor mici);
  k) luarea sistematica in considerare a initiativelor de simplificare generale de care pot beneficia in special IMM-urile (de exemplu: posibilitatea de a utiliza facilitatile online, inspectii specificate).

  Sectiunea 6 - Redactarea raportului Testului IMM


  Art. 13
  (1) Testul IMM se finalizeaza cu un raport intocmit de catre initiatorul actului normativ.
  (2) Modelul raportului Testului IMM este prevazut in anexa nr. 3.

  Capitolul III - Procedura de realizare a consultarilor


  Sectiunea I - Realizarea consultarilor prin intermediul unui sondaj online


  Art. 14
  Initiatorul actului normativ va elabora intrebarile pe care sondajul online le contine, consultandu-se cu DIMMMAT, organizatiile reprezentative ale IMM-urilor si reprezentantii mediului de afaceri in vederea aplicarii Testului IMM.

  Art. 15
  (1) Dupa redactarea intrebarilor, acestea se trimit catre DIMMMAT in format electronic si in format fizic, insotite de copia scanata a adresei de inaintare semnate, stampilate si inregistrate a initiatorului actului normativ.
  (2) Intrebarile sondajului vor fi insotite de proiectul actului normativ si de o scurta descriere in care vor fi mentionate principalele modificari sau completari aduse de noua reglementare.

  Art. 16
  (1) Dupa primirea sondajului, acesta va fi afisat pe site-ul www.imm.gov.ro in termen de maximum o zi lucratoare.
  (2) Sondajul va fi activ pe site timp de 5 zile calendaristice pentru primirea raspunsurilor la intrebari. In cazuri urgente, motivate de initiatorul actului normativ, sondajul va fi activ o perioada de 3 zile.
  (3) Perioada de realizare a sondajului poate fi prelungita cu maximum 3 zile, daca se considera ca este necesara o analiza suplimentara a efectelor actului normativ, la solicitarea scrisa a initiatorului actului normativ, trimisa inaintea expirarii perioadei initiale.

  Art. 17
  In prima zi lucratore dupa expirarea perioadei de activitate a sondajului, DIMMMAT va transmite in format electronic la adresa de posta electronica de la care s-a primit solicitarea rezultatele sondajului in forma neprelucrata.

  Art. 18
  In termen de maximum doua zile lucratoare de la primirea rezultatelor sondajului, initiatorul actului normativ va redacta raportul Testului IMM.

  Art. 19
  Evaluarea rezultatelor Testului IMM trebuie sa conduca la identificarea corectiilor si imbunatatirilor care se impun in definitivarea proiectului de act normativ.

  Sectiunea 2 - Realizarea Testului IMM prin alte modalitati


  Art. 20
  (1) In cazul realizarii Testului IMM prin una dintre modalitatile prevazute la art. 7 alin. (4) lit. b)-e), participarea initiatorului actului normativ la intalniri si/sau dezbateri este obligatorie.
  (2) Initiatorul actului normativ va prelua rezultatele consultarilor, realizate in conditiile alin. (1), si va redacta raportul Testului IMM.
  (3) Initiatorul actului normativ are obligatia de a asigura toate materialele necesare pentru desfasurarea consultarilor.
  (4) Consultarile realizate in conditiile prezentului articol nu pot depasi 5 zile calendaristice.

  Sectiunea 3 - Avizarea raportului Testului IMM


  Art. 21
  Raportul Testului IMM se transmite de initiatorul actului normativ in format electronic si fizic la DIMMMAT pentru a fi analizat de GEIEAN care va emite un aviz consultativ.

  Art. 22
  (1) DIMMMAT poate supune analiza raportului Testului IMM catre membrii GEIEAN online sau in cadrul intrunirilor acestuia.
  (2) Membrii GEIEAN isi exprima votul online in legatura cu avizul Testului IMM, daca acesta este supus analizei online ori daca membrii hotarasc in acest fel.

  Art. 23
  (1) Avizul conslutativ al GEIEAN asupra Testului IMM poate fi favorabil, favorabil cu observatii sau negativ.
  (2) Avizul negativ al GEIEAN trebuie sa fie motivat.
  (3) Avizul GEIEAN se ia prin votul majoritatii simple a membrilor care voteaza.
  (4) In caz de egalitate de voturi, votul presedintelui GEIEAN are rol hotarator in privinta avizului.
  (5) Daca niciun membru al GEIEAN nu voteaza sau la sedinta GEIEAN nu participa niciun membru, raportul Testului IMM se considera avizat favorabil in forma prezentata de initiatorul actului normativ.

  Art. 24
  Avizul se transmite de DIMMMAT catre initiatorul actului normativ si va insoti proiectul de act normativ pe tot parcursul acestuia.

  Art. 25
  Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezenta metodologie.


  Anexa nr. 1 la metodologie - Tabel model privind evidentierea influentei actiunilor vizate


  Factor / Actiune Ai ... An
  Economic Ej +/-/±/? ... ...
  ... ... ... ...
  Em ... ... ...
  Social Sk ... ... ...
  ... ... ... ...
  Sp ... ... ...
  Mediu Ml ... ... ...
  ... ... ... ...
  Mr ... ... ...
  Specifici IMM-urilor Is
  ...
  Iv

  Ai - actiunea "i" a masurii vizate,
  unde "i" ia valori de la 1 la n; n - numarul actiunilor vizate.
  Ej - factorul economic "j",

  unde "j" ia valori de la 1 la m; m - numarul factorilor economici luati in calcul. Sk - factorul social "k",
  unde "k" ia valori de la 1 la p; p - numarul factorilor sociali luati in calcul.
  Ml - factorul de mediu "l",
  unde "l" ia valori de la 1 la r; r - numarul factorilor de mediu luati in calcul.
  Is - factorul specific IMM "I",
  unde "I" ia valori de la s la v; v - numarul factorilor specifici IMM-urilor luati in calcul.
  "+" - influenta pozitiva; "-" - influenta negativa;
  "±" - influenta mixta; "?" - influenta necunoscuta.


  Anexa nr. 2 la metodologie - Tabele pentru calculul costurilor si beneficiilor actualizate


  Descrierea principalelor categorii de costuri nemonetizate
  COSTURI Descrierea principalelor categorii de costuri monetizate
  An Cost nominal (u.m.) Cost actualizat (u.m)
  1
  ...
  T
  TOTAL

  Descrierea principalelor categorii de beneficii nemonetizate
  BENEFICII
  Descrierea principalelor categorii de beneficii monetizate
  An Beneficiu nominal (u.m.) Beneficiu actualizat (u.m.)
  1
  ...
  T
  TOTAL


  Anexa nr. 3 la metodologie


  Raportul Testului IMM va cuprinde in mod obligatoriu cel putin elementele care sunt mentionate in modelul prezentat. Initiatorul actului normativ are dreptul de a completa Raportul Testului IMM cu orice alte informatii pe care le considera necesare.

  - Model Raport Test IMM -

  Raportul Testului IMM

  1. Informatii generale:
  - se indica autorul raportului - autoritatea/institutia publica care este initiatorul actului normativ;
  - data redactari raportului;
  - domeniul acoperit de proiectul de act normativ (fiscal, juridic, administrativ etc.).
  2. Prezentarea situatie actuale:
  - se face o scurta prezentare a situatiei prezente in domeniul/sectorul care se doreste a fi reglementat si/sau modificat prin proiectul de act normativ.
  3. Obiectivele urmarite prin initiativa de reglementare:
  - se face o scurta prezentare a obiectivelor si rezultatelor urmarite prin noul act normativ.
  4. Structura Testului IMM:
  - se prezinta modalitatea aleasa pentru consultari, criteriile care au stat la baza alegerii ei, perioada in care s-a realizat Testul IMM, numarul de participanti, marimea respondentilor - micro, mici, mijlocii - domeniile in care activeaza acestia.
  5. Rezultatele obtinute:
  - se prezinta separat impactul economic, social, de mediu si specific IMM-urilor, pe care respondentii cred ca il vor avea asupra lor noile reglementari.
  6. Concluzii:
  - raportul se incheie cu o constatare finala care prezinta daca este necesar sa fie introdusa noua masura prin actul normativ, daca este necesara, dar se impun masuri de imbunatatire, enumerandu-se care sunt acestea, ori daca nu este necesar sa fie introdusa reglementarea respectiva.
  - raportul se semneaza de persoanele care au efectuat analiza Testului IMM, mentionandu-se institutia, functia si numele acestora.
  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  OUG 10/2017 pentru stimularea infiintarii de noi intreprinderi mici si mijlocii. Ordonanta de urgenta nr. 10/2017
  HG 859/2014 privind aprobarea Strategiei guvernamentale pentru dezvoltarea sectorului intreprinderilor mici si mijlocii si imbunatatirea mediului de afaceri din Romania ? Orizont 2020. Hotararea 859/2014
  Legea 62/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii IMM. Lege nr. 62/2014
  Legea 8/2014 pentru aprobarea OUG 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru intreprinderi mici si mijlocii. Lege nr. 8/2014
  Ordin 2503/2014 pentru modificarea si completarea unor ordine ale ministrului economiei si finantelor
  Ordin 2502/2013 pentru modificarea unor acte privind ajutorul de minimis
  HG 5/2014 pentru modificarea si completarea HG 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului Prima casa. Hotararea 5/2014
  Ordin 9/2014 privind stabilirea nivelului primei de garantare datorate Ministerului Finantelor Publice si Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii, de catre un IMM in cadrul Programului de garantare a credit
  OUG 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru intreprinderi mici si mijlocii. Ordonanta de urgenta nr. 92/2013
  Ordin nr. 169/2013 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului
  HG 623/2013 pentru modificarea HG 274/2013 privind acordarea ajutorarelor de minimis pentru investitiile realizate de intreprinderile mici si mijlocii. Hotarare nr. 623/2013
  Legea 218/2012 pentru aprobarea OUG 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii. Lege nr. 218/2012
  Ordin nr. 1532/2012 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de catre Agentia pentru implementarea Proiectelor si Programelor pentru IMM a prevederilor art. 18 din OUG 117/2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de s
  HG 98/2012 pentru completarea art. 2 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a OUG 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii. Hotararea nr. 98/2012
  Ordin 2595/2011 pentru aprobarea Normelor privind modul de constituire, administrare si utilizare a fondului de risc pentru Programul Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii, precum si reflectarea acestuia in contabilitatea Trezorer
  HG 682/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii
  Decizie nr. 65/2010 privind infiintarea Comitetului consultativ pentru dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, aprobarea regulamentului de organizare si functionare, precum si a componentei acestuia
  Legea 88/2010 privind aprobarea unor masuri financiare pentru intreprinderile mici si mijlocii din industria berii.Lege nr. 88/2010
  Ordin nr. 754/2010 privind stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garantiilor acordate de FNGCIMM in numele si in contul statului roman in cadrul programului Prima casa
  Lege nr. 351/2009 pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania, reprezentata de Ministerul Economiei si Finantelor (Imprumutat), si Institutul de Credit pentru Reconstructie —Frankfurt pe Main (KfW) (Imprumutator) pentru 8.000.000 de euro,
  Drept civil. Partea generala. Persoanele. Caiet de seminar
  Ilioara Genoiu

  Pret: 49.9 lei
  42.42 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  42 useri online

  Useri autentificati: