DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin 54/2014 privind unele masuri pentru dezvoltarea pietei gazelor naturalePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 478 din 28 iunie 2014

AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI

Avand in vedere prevederile art. 99 lit. l) si m), precum si ale art. 130 alin. (1), lit. c), d), l), m), o), q), r) si s) din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul prevederilor art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 160/2012,
presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1
(1) Prin derogare de la prevederile art. 6 alin. (2) din Codul retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 16/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, denumit in continuare Codul retelei, anul gazier 2014-2015 incepe la data de 1 iulie 2014, ora 06,00, si se finalizeaza la data de 1 octombrie 2015, ora 06,00.
(2) Incepand cu anul gazier 2015-2016, anul gazier incepe la data de 1 octombrie, ora 06,00, a unui an calendaristic si se finalizeaza la data de 1 octombrie, ora 06,00, a anului calendaristic urmator.

Art. 2
(1) Pentru anul gazier 2014-2015, rezervarea de capacitate de transport se efectueaza pe punctele fizice/virtuale de intrare/iesire in/din Sistemul national de transport, denumit in continuare SNT, prevazute in Codul retelei.

(2) Operatorul de transport si de sistem, precum si utilizatorii retelei, parti contractante in cadrul contractelor de transport al gazelor naturale, incheiate pentru anul gazier 2013-2014, au obligatia sa prelungeasca valabilitatea acestor contracte, pe baza de act aditional, pana la data de 1 august 2014, cu mentinerea conditiilor de contractare convenite initial.
(3) Pana la data de 7 iulie 2014 inclusiv, utilizatorii retelei au obligatia de a solicita, pentru oricare dintre punctele de intrare/iesire in/din SNT prevazute in Codul retelei, rezervarea de capacitate de transport pentru perioada 1 august 2014-1 octombrie 2015, perioada care are echivalentul unui an gazier.
(4) Pana la data de 7 iulie 2014 inclusiv, utilizatorii retelei au obligatia de a solicita, pentru oricare dintre punctele de intrare/iesire in/din SNT prevazute in Codul retelei, rezervarea de capacitate de transport pentru trimestrele componente ale anului gazier 2014-2015, unde perioada 1 august 2014-1 octombrie 2014 are echivalentul unui trimestru al anului gazier.
(5) Solicitarile de rezervare de capacitate se transmit direct in platforma informationala a Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Medias sau, in situatia in care platforma informationala nu este disponibila din motive tehnice, prin adresa scrisa sau e-mail cu semnatura electronica extinsa.
(6) Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Medias are obligatia ca in termen de doua zile lucratoare de la data primirii solicitarii de rezervare de capacitate de transport sa comunice utilizatorilor retelei acordarea accesului la SNT sau motivele refuzului de acordare a accesului.
(7) In cazul in care solicitarea de rezervare de capacitate de transport, efectuata in conditiile alin. (3) si (4), este aprobata, integral sau partial, operatorul sistemului de transport si de sistem transmite utilizatorilor retelei contractul de transport, in termen de cel mult o zi lucratoare de la data aprobarii solicitarii.

(8) In cazul in care utilizatorii retelei accepta proiectul/oferta de contract de transport transmis/transmisa de catre operatorul sistemului de transport, returneaza contractul de transport semnat in termen de o zi lucratoare de la primirea acestuia.
(9) Dupa data de 11 iulie 2014, pentru anul gazier 2014-2015 se vor incheia contracte de transport exclusiv pentru perioadele prevazute la art. 36 lit. c) si d) din Codul retelei.
(10) Pentru stabilirea tarifelor de transport aferente celui de-al treilea an din a treia perioada de reglementare, Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Medias are obligatia sa transmita propunerea de tarife actualizate pana cel tarziu la data de 14 iulie 2014 inclusiv.

Art. 3
Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Medias are obligatia de a finaliza platforma online pentru rezervarea capacitatii pe puncte de intrare/iesire in/din SNT pana cel tarziu la data de 1 aprilie 2015. In intervalul 1 aprilie 2015-1 iunie 2015, utilizatorii de retea vor putea testa aceasta platforma astfel incat aceasta sa fie utilizata in vederea rezervarii de capacitate pentru anul gazier 2015-2016.

Art. 4
(1) Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Medias are obligatia de a finaliza procesul de elaborare a proiectului de modificare si completare a Codului retelei pentru SNT, cu respectarea urmatoarelor etape si termene-limita:
a) etapa I: reformularea capitolelor Codului retelei referitoare la nominalizare/renominalizare, alocare, tarif de nerespectare a nominalizarii, tarif de depasire a capacitatii rezervate, tarif pentru livrare sub nominalizarea aprobata, tarif pentru neasigurarea capacitatii rezervate si tarif de dezechilibru zilnic, a anexei nr. 10 la Codul retelei, precum si prezentarea detaliata a fundamentarii tuturor tarifelor prevazute in anexa nr. 10 la Codul retelei, pana cel tarziu la data de 15 iulie 2014, avandu-se in vedere dispozitiile alin. (2);
b) etapa II: reformularea capitolelor Codului retelei pentru SNT, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 16/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la accesul la sistem si rezervarea de capacitate, pana cel tarziu la data de 31 decembrie 2014, avandu-se in vedere dispozitiile alin. (3).
(2) Activitatile prevazute in cadrul etapei I a procesului de elaborare a proiectului de modificare si completare a Codului retelei pentru SNT se vor desfasura avand in vedere urmatoarele cerinte:
a) prelungirea perioadei in care este posibila efectuarea renominalizarii pentru ziua "n" pana la ora 24,00 a zilei "n-1";
b) efectuarea alocarii cantitatilor de gaze naturale intrate/iesite in/din SNT, la nivel de zi gaziera. Operatorul de transport si de sistem va utiliza in cadrul procesului de alocare datele furnizate zilnic de catre operatorii sistemelor adiacente, furnizori si clienti directi, precum si cantitatile notificate in punctul virtual de tranzactionare in urma tranzactiilor efectuate intre utilizatorii retelei dupa intrarea gazelor naturale in SNT si inainte de iesirea acestora din SNT. In lipsa datelor respective aferente zilei "n-1", operatorul de transport si de sistem va efectua alocarea pe baza principiului prorata cu nominalizarea;
c) definirea principiilor de alocare a gazelor naturale aplicabile in cazul punctelor fizice de iesire catre sistemele de distributie in care se realizeaza tranzit de gaze naturale catre sisteme de distributie operate de catre alti operatori de distributie, precum si in cazul aparitiei unor situatii specifice, cum ar fi: nefunctionarea platformei informationale sau a sistemului SCADA de comanda si achizitii de date de la distanta operate de catre Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Medias, nefunctionarea sistemelor de masurare a gazelor naturale, nefunctionarea sistemelor de comunicare a datelor sau a platformelor informationale administrate de catre operatorii de distributie;
d) detalierea modului de desfasurare, in zilele de sambata, duminica si sarbatori legale, a procedurilor/operatiunilor prevazute de Codul retelei;
e) reflectarea, in nivelurile tarifelor de dezechilibru, a costurilor asociate gazelor naturale utilizate de catre operatorul de transport si de sistem pentru desfasurarea activitatilor de echilibrare.
(3) Activitatile prevazute in cadrul etapei II a procesului de elaborare a proiectului de modificare si completare a Codului retelei pentru SNT se vor desfasura avand in vedere urmatoarele:
a) prevederile Regulamentului (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 13 iulie 2009 privind conditiile de acces la retelele pentru transportul gazelor naturale si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.775/2005, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) prevederile Regulamentului (UE) nr. 984/2013 al Comisiei din 14 octombrie 2013 de stabilire a unui cod al retelei privind mecanismele de alocare a capacitatii in sistemele de transport al gazelor si de completare a Regulamentului (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European si al Consiliului;
c) extinderea cu 3 luni a anului gazier 2014-2015 si inceperea anului gazier 2015-2016 la data de 1 octombrie 2015;
d) oferirea capacitatii maxime in toate punctele de intrare/iesire in/din SNT, in conformitate cu legislatia europeana in vigoare;
e) oferirea de produse de capacitate pe termen lung si scurt, ferme si intreruptibile in toate punctele de intrare/iesire in/din SNT;
f) obligatia Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Medias de a finaliza platforma online pentru rezervarea capacitatii pe puncte de intrare/iesire in/din SNT pana cel tarziu la data de 1 aprilie 2015.

Art. 5
(1) Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Medias are obligatia de a finaliza implementarea sistemului SCADA de comanda si achizitii de date de la distanta pentru toate punctele de intrare/iesire in/din SNT, pana cel tarziu la data de 31 decembrie 2014.
(2) Incepand cu data de 1 iulie 2014, Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Medias are obligatia de a furniza zilnic fiecarui utilizator al retelei, fie prin intermediul platformei informatice GMOIS, fie printr-un alt mijloc de comunicare online, datele colectate prin intermediul sistemului SCADA de comanda si achizitii de date de la distanta implementat deja, referitoare la fluxurile de gaze naturale inregistrate in punctele de intrare/iesire in/din SNT in care utilizatorul retelei respectiv a rezervat capacitate de transport.

Art. 6
(1) Utilizatorii retelei au obligatia de a efectua zilnic nominalizari pentru ziua urmatoare, cu exceptia zilelor de sambata si duminica si a sarbatorilor legale.
(2) Operatorii de distributie au obligatia de a comunica zilnic operatorului de transport si de sistem informatii privind cantitatile totale, defalcate pe fiecare utilizator al retelei, masurate efectiv la clientii finali din sistemul de distributie pentru care operatorii de distributie au obligatia sa asigure zilnic citirea mijloacelor de masurare conform reglementarilor in vigoare, precum si cantitatile rezultate in urma utilizarii profilelor de consum realizate de operatorii de distributie pentru clientii finali la care citirea mijloacelor de masurare nu se efectueaza zilnic, in cazul in care detin astfel de profile de consum.
(3) Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Medias are obligatia de a transmite Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, saptamanal, pana la sfarsitul zilei de vineri, un raport in care prezinta informatii privind utilizatorii retelei care nu au indeplinit obligatia efectuarii zilnice a nominalizarilor pentru ziua urmatoare, precum si informatii privind operatorii de distributie care nu au procedat la transmiterea datelor necesare pentru alocarea cantitatilor masurate la punctele de iesire catre sistemele de distributie.

Art. 7
(1) Operatorii de distributie au obligatia de a elabora, pana la data de 30 septembrie 2015, profile de consum pentru fiecare categorie de clienti din sistemul de distributie propriu la care citirea mijloacelor de masurare nu se efectueaza zilnic si de a notifica Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei in acest sens.
(2) Profilele de consum vor fi utilizate pentru toti utilizatorii retelei care au in portofoliu clienti de natura celor mentionati la alin. (1).

Art. 8
Pana cel tarziu la data de 15 octombrie 2014, Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Medias are obligatia de a fundamenta si prezenta Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, in vederea aprobarii, optiunea sa in ceea ce priveste implementarea pietei de echilibrare, conform principiilor si prevederilor Regulamentului (UE) nr. 312/2014 al Comisiei din 26 martie 2014 de stabilire a unui cod de retea privind echilibrarea retelelor de transport de gaz, insotita de propunerea sa privind metodologia de calcul al dezechilibrelor si de decontare financiara a acestora, aplicabila cu incepere de la data de 1 octombrie 2015, in conformitate cu optiunea exprimata de implementare a pietei de echilibrare.

Art. 9
Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Medias, utilizatorii retelei si operatorii sistemelor de distributie a gazelor naturale vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei vor urmari respectarea acestora.

Art. 10
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 174/2014 privind aprobarea OUG 35/2014 pentru completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012
HG 816/2014 pentru modificarea anexei la HG 511/2014 privind stabilirea pretului de achizitie a gazelor naturale din productia interna pentru piata reglementata de gaze naturale. Hotararea 816/2014
Legea 127/2014 pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012 si a Legii petrolului nr. 238/2004. Lege nr. 127/2014
OUG 6/2014 privind exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor ce decurg din calitatea de actionar al statului la Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica ? S.A. si la Societatea Nationala de Transport Gaze Natura
HG 811/2013 pentru modificarea si completarea HG 831/2010 privind aprobarea strategiei de privatizare prin oferta publica a Societatii Nationale de Gaze Naturale Romgaz – S.A. Medias si a mandatului institutiei publice implicate in derularea acestui
OG 5/2013 privind stabilirea unor masuri speciale de impozitare a activitatilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice si al gazului natural. Ordonanta nr. 5/2013
OG 6/2013 privind instituirea unor masuri speciale pentru impozitarea exploatarii resurselor naturale, altele decat gazele naturale. Ordonanta 6/2013
OG 7/2013 privind instituirea impozitulul asupra veniturilor suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul gazelor naturale. Ordonanta 7/2013
Legea 12/2012 pentru modificarea art. 3 din Legea gazelor nr. 351/2004. Lege nr. 12/2012
Legea de ratificare a Acordului privind Proiectul Nabucco. Legea nr. 57/2010
Legea 332/2009 pentru aprobarea OUG nr. 54/2009 privind stabilirea unor masuri temporare in domeniul gazelor naturale. Lege nr. 332/2009
OUG nr. 164/2008, ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului
Ordin nr. 122/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de informare a consumatorilor casnici de energie electrica si gaze naturale
Conditii generale de contractare a serviciilor de distributie a gazelor naturale din 2005, republicate 2008
Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii gazelor nr. 351/2004, oug nr. 122/2007
Ordonanta de urgenta privind modificarea si completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 si Legii gazelor nr. 351/2004, oug nr. 33/2007
Metodologie privind schimbarea furnizorului de catre consumatorii casnici de gaze naturale, ordin nr. 47/2007
Lege privind masuri pentru asigurarea sigurantei în aprovizionarea cu gaze naturale, legea nr. 346/2007
Ordin nr. 56/2008 privind aprobarea Metodologiei pentru trecerea de la facturarea cantitatilor de gaze naturale in unitati volumetrice la facturarea in unitati de energie
Hotarare nr. 636/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de coordonare a masurilor pentru asigurarea sigurantei in aprovizionarea cu gaze naturale


Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
52 useri online

Useri autentificati: