DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin 468/2015 pentru aprobarea Procedurii de administrare si monitorizare a contribuabililor mijlociiPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 135 din 23 februarie 2015

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

Avand in vedere prevederile art. 33 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile ulterioare, pentru cresterea eficientei administrarii contribuabililor mijlocii si in scopul imbunatatirii colectarii veniturilor bugetare,
presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

Art. 1
Se aproba Procedura de administrare si monitorizare a contribuabililor mijlocii, cuprinsa in anexa nr. 1.

Art. 2
(1) Se aproba modelul si continutul urmatoarelor formulare:
a) Situatia obligatiilor la bugetul de stat si a platilor efectuate in contul acestor obligatii - formular 01, prevazut in anexa nr. 2;
b) Situatia obligatiilor la bugetul asigurarilor sociale de stat si a platilor efectuate in contul acestor obligatii - formular 02, prevazut in anexa nr. 3;

c) Situatia obligatiilor la bugetul asigurarilor sociale de sanatate si a platilor efectuate in contul acestor obligatii - formular 03, prevazut in anexa nr. 4;
d) Situatia obligatiilor la bugetul asigurarilor pentru somaj si a platilor efectuate in contul acestor obligatii - formular 04, prevazut in anexa nr. 5.
(2) Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezentul ordin.


Art. 3
Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala coordonare inspectie fiscala, Directia generala de solutionare a contestatiilor, Directia generala de planificare, monitorizare si sinteza, Directia generala juridica, Directia generala de tehnologia informatiei, precum si administratiile judetene ale finantelor publice si Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti prin Administratia fiscala pentru contribuabilii mijlocii vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4
Prezentul ordin intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 5
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Anexa nr. 1 - PROCEDURA de administrare si monitorizare a contribuabililor mijlocii


Organele fiscale competente pentru administrarea contribuabililor mijlocii sunt administratiile judetene ale finantelor publice si Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti, prin Administratia fiscala pentru contribuabilii mijlocii pentru:
 •  contribuabilii persoane juridice care isi au domiciliul fiscal pe raza teritoriala a judetului sau a municipiului Bucuresti, dupa caz;
 •  sediile secundare infiintate de contribuabilii mijlocii care isi au domiciliul fiscal pe raza teritoriala a judetului sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, chiar daca locul de desfasurare a activitatii sediilor secundare se afla pe raza teritoriala a altor judete/municipiul Bucuresti;
 •  contribuabilii nerezidenti pentru care contribuabilii mijlocii au calitatea de reprezentanti sau reprezentanti fiscali, potrivit titlului VI din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

  A. Procedura de inregistrare fiscala
  1. Modificarile intervenite in datele declarate initial de contribuabilii mijlocii si inscrise in certificatul de inregistrare se fac prin depunerea cererii de preschimbare a certificatului de inregistrare la biroul unic din cadrul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal, in a carui raza teritoriala contribuabilul mijlociu isi are sediul social.
  2. Modificarile intervenite in datele declarate initial de contribuabilii mijlocii in vectorul fiscal vor fi declarate de catre acestia la organul fiscal competent.
  3. La primirea de la oficiul registrului comertului de pe langa tribunal a modificarilor mentionate la pct. 1, Directia generala de tehnologia informatiei va actualiza cu aceste date Registrul contribuabililor al administratiilor judetene ale finantelor publice din cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice sau al Administratiei fiscale pentru contribuabili mijlocii din cadrul Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti, dupa caz.
  4. Inregistrarea sediilor secundare ale contribuabililor mijlocii ca platitoare de salarii si de venituri asimilate salariilor, cu exceptia sucursalelor care se inregistreaza conform procedurilor speciale in materie de inregistrare a comerciantilor, se face prin completarea si depunerea formularului "Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru sediile secundare (060)", aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor, cu modificarile si completarile ulterioare, la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla situate sediile secundare.
  5. Scoaterea din evidenta fiscala a sediilor secundare ale contribuabililor mijlocii se face prin depunerea formularului (060), mentionat mai sus, la organul fiscal competent, impreuna cu certificatul de inregistrare fiscala, in vederea anularii.
  6. Informatiile referitoare la infiintarea si scoaterea din evidenta a sediilor secundare ale contribuabililor mijlocii, care isi desfasoara activitatea pe raza altor judete, se transmit administratiilor judetene ale finantelor publice din cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice sau Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti - Administratiei fiscale pentru contribuabili mijlocii, dupa caz, in a caror raza teritoriala isi are domiciliul fiscal contribuabilul care le-a infiintat, prin Directia generala de tehnologia informatiei, si se evidentiaza intr-o sectiune separata a Registrului contribuabililor.

  B. Obligatii declarative
  1. Contribuabilii mijlocii depun declaratii fiscale la organul fiscal competent prevazut in prezenta procedura.
  2. In cazul contribuabililor mijlocii care au sedii secundare inregistrate ca platitori de impozit pe veniturile din salarii, conform legii, declararea impozitului pe veniturile din salarii pentru activitatea sediilor secundare se face de catre contribuabilul persoana juridica romana care le-a infiintat la organul fiscal competent in administrarea acestuia.
  3. (1) Declararea impozitelor, taxelor si contributiilor sociale datorate de contribuabilii mijlocii se face prin modalitatile de declarare prevazute de lege.
  (2) Formatul hartie al declaratiei fiscale se arhiveaza la organul fiscal care a primit declaratia.
  4. (1) In situatia in care contribuabilul a utilizat mai multe cai de transmitere a declaratiei fiscale, va fi inregistrata prima declaratie depusa, conform legii.
  (2) Orice corectie ulterioara a unei declaratii fiscale, cu exceptia decontului de TVA, se face prin depunerea unei declaratii fiscale rectificative, in conditiile legii.

  C. Solutionarea deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare
  1. Deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare depuse de contribuabilii mijlocii se solutioneaza potrivit art. 117^1 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si potrivit procedurii aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 263/2010 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare, cu modificarile si completarile ulterioare.
  2. Deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare depuse in termenul legal de declarare, inclusiv solicitarile de rambursare aferente lunii noiembrie a anului anterior celui in care persoanele impozabile au dobandit calitatea de contribuabili mijlocii, depuse de catre contribuabilii care devin contribuabili mijlocii incepand cu data de 1 ianuarie si nesolutionate pana la data preluarii de catre administratiile judetene ale finantelor publice din cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice/Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti - Administratia fiscala pentru contribuabilii mijlocii, se solutioneaza dupa cum urmeaza:
  2.1. in cazul deconturilor de TVA pentru care s-au emis deciziile de rambursare a TVA si nu a fost finalizata etapa de compensare/restituire pana la data predarii, se transfera dosarul solicitarii, inclusiv Decizia de rambursare a TVA aprobata, administratiilor judetene ale finantelor publice din cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice/Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti - Administratiei fiscale pentru contribuabilii mijlocii in vederea finalizarii procedurii;
  2.2. deconturile pentru care nu s-au emis deciziile de rambursare a TVA pana la data predarii se transfera administratiilor judetene ale finantelor publice din cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice/Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti - Administratiei fiscale pentru contribuabilii mijlocii, in vederea solutionarii.
  Pentru solutionarea acestor deconturi, administratiile judetene ale finantelor publice din cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice/Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti - Administratia fiscala pentru contribuabilii mijlocii aplica procedura corespunzatoare categoriei de contribuabili din care facea parte respectivul contribuabil la data depunerii decontului de TVA.
  Organul fiscal, competent la data depunerii decontului, transmite administratiilor judetene ale finantelor publice din cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice/Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti - Administratiei fiscale pentru contribuabilii mijlocii, deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare nesolutionate, insotite, in mod obligatoriu, de urmatoarele:
  a) pentru deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare, depuse de contribuabilii care, la data depunerii acestora, se incadrau in categoria contribuabililor mari:
  - referatul privind analiza decontului cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare depus de contribuabilii mari;
  - orice alte acte procedurale intocmite potrivit procedurii de solutionare, pana la data predarii;
  b) pentru deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare, depuse de contribuabilii care, la data depunerii acestora, beneficiau de regimul special de rambursare pentru exportatori:
  - decizia privind regimul special de rambursare a taxei pe valoarea adaugata pentru exportatori;
  - referatul privind analiza decontului cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare depus de exportatori;
  - orice alte acte procedurale intocmite potrivit procedurii de solutionare, pana la data predarii;
  c) pentru deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare depuse de contribuabilii care, la data depunerii acestora, nu erau considerati mari contribuabili, contribuabili mijlocii sau exportatori:
  - fisa de calcul al Standardului Individual Negativ (SIN);
  - fisa indicatorilor de inspectie fiscala;
  - fisa de analiza de risc;
  - referatul pentru analiza documentara;
  - orice alte acte procedurale intocmite potrivit procedurii de solutionare, pana la data predarii.
  Organul fiscal, competent la data depunerii decontului, transmite administratiilor judetene ale finantelor publice din cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice/Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti - Administratiei fiscale pentru contribuabilii mijlocii si informatiile inscrise in baza de date cuprinzand persoanele impozabile, care devin contribuabili mijlocii incepand cu data de 1 ianuarie, ale caror deconturi se incadreaza in categoria de risc fiscal mare, ca urmare a informatiilor primite de la organele fiscale, in conditiile prevazute de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.
  3. Deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare depuse, in termenul legal de declarare, de catre contribuabilii care incepand cu data de 1 ianuarie nu mai indeplinesc criteriile pentru a fi contribuabili mijlocii, inclusiv solicitarile de rambursare aferente lunii noiembrie a ultimului an in care aceste persoane au avut calitatea de contribuabili mijlocii, si nesolutionate pana la data preluarii de catre noul organ de administrare, se solutioneaza dupa cum urmeaza:
  3.1. in cazul deconturilor de TVA pentru care s-au emis deciziile de rambursare a TVA si nu a fost finalizata etapa de compensare/restituire pana la data predarii, se transfera dosarul solicitarii, inclusiv Decizia de rambursare a TVA aprobata, noului organ fiscal competent, in vederea finalizarii procedurii;
  3.2. deconturile de TVA pentru care nu s-au emis deciziile de rambursare a TVA pana la data predarii se transfera noului organ fiscal competent, in vederea solutionarii.
  Pentru solutionarea acestor deconturi, noul organ fiscal competent aplica procedura corespunzatoare categoriei de contribuabili mijlocii, din care facea parte respectivul contribuabil la data depunerii decontului de TVA. Administratiile judetene ale finantelor publice din cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice/Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti - Administratia fiscala pentru contribuabilii mijlocii transmit/transmite noului organ fiscal deconturile de TVA nesolutionate, insotite in mod obligatoriu de Referatul privind analiza decontului cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare depus de contribuabilii mijlocii si de orice alte acte procedurale intocmite potrivit procedurii de solutionare, pana la data predarii.
  Administratiile judetene ale finantelor publice din cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice/Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti - Administratia Fiscala Pentru contribuabilii mijlocii transmit/transmite noului organ fiscal si informatiile inscrise in baza de date cuprinzand persoanele impozabile, care nu mai indeplinesc criteriile pentru a fi contribuabili mijlocii dupa data de 1 ianuarie, ale caror deconturi se incadreaza in categoria de risc fiscal mare, ca urmare a informatiilor primite de la organele fiscale, in conditiile prevazute de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

  D. Solicitarea documentelor de catre contribuabilii mijlocii administrati la administratiile judetene ale finantelor publice din cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice/Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti, prin Administratia fiscala pentru contribuabilii mijlocii
  Solicitarea documentelor de catre contribuabilii mijlocii se face prin cerere adresata administratiilor judetene ale finantelor publice din cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice, astfel:
  a) depusa la registratura;
  b) transmisa prin posta;
  c) transmisa prin alte mijloace, cum sunt fax, e-mail.

  E. Eliberarea documentelor solicitate de contribuabilii mijlocii administrati la administratiile judetene ale finantelor publice din cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice/Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti, prin Administratia fiscala pentru contribuabilii mijlocii se face astfel:
  1. la sediul administratiilor judetene ale finantelor publice din cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice/Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti, prin Administratia fiscala pentru contribuabilii mijlocii, imputernicitului sau reprezentantului legal al contribuabilului;
  2. prin transmitere postala, la cererea contribuabilului, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

  F. Procedura de plata a obligatiilor fiscale la contribuabilii mijlocii administrati de administratiile judetene ale finantelor publice si Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti, prin Administratia fiscala pentru contribuabilii mijlocii
  1. Contribuabilii mijlocii administrati de administratiile judetene ale finantelor publice efectueaza plata obligatiilor fiscale reprezentand impozite, taxe, contributii si alte venituri fiscale, cu exceptia impozitului pe venitul din salarii pentru activitatea sediilor secundare ale acestora, la unitatea de trezorerie a statului cu rol de municipiu resedinta de judet.
  2. Contribuabilii mijlocii administrati la Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti, prin Administratia fiscala pentru contribuabilii mijlocii, efectueaza plata obligatiilor fiscale reprezentand impozite, taxe, contributii si alte venituri fiscale, cu exceptia impozitului pe venitul din salarii pentru activitatea sediilor secundare ale acestora, la Activitatea de trezorerie si contabilitate publica a municipiului Bucuresti.
  3. Impozitul pe veniturile din salarii datorat de sediile secundare ale contribuabililor mijlocii administrati de administratiile judetene ale finantelor publice si de Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti, prin Administratia fiscala pentru contribuabilii mijlocii, se achita la unitatea Trezoreriei Statului cu rol de municipiu resedinta de judet, respectiv la Activitatea de trezorerie si contabilitate publica a municipiului Bucuresti, pe a carei raza teritoriala isi are domiciliu fiscal contribuabilul mijlociu.
  4. In situatia in care contribuabilul mijlociu face plata impozitului pe veniturile din salarii datorat de sediul sau secundar, documentele de plata intocmite de contribuabilul mijlociu in acest scop vor cuprinde in mod obligatoriu si urmatoarele informatii:
  a) codul de identificare fiscala si denumirea persoanei care face plata, respectiv contribuabilul mijlociu care a infiintat sediul secundar;
  b) codul de identificare fiscala al sediului secundar pentru care se face plata;
  c) codul IBAN al contului de impozit pe salarii.
  5. Din impozitul pe venit incasat la bugetul de stat in luna anterioara, unitatea Trezoreriei Statului cu rol de municipiu resedinta de judet/Activitatea de trezorerie si contabilitate publica a municipiului Bucuresti vireaza lunar, potrivit prevederilor legale in vigoare si precizarilor Ministerului Finantelor Publice, cotele defalcate prevazute de lege cuvenite bugetelor locale astfel:
  a) pentru contribuabili mijlocii persoane juridice din municipiul Bucuresti si din judetul Ilfov si pentru sediile secundare ale contribuabililor mijlocii care isi desfasoara activitatea in municipiul Bucuresti si in judetul Ilfov: la bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si la bugetul Consiliului General al Municipiului Bucuresti, respectiv la bugetele locale ale comunelor, oraselor si la bugetul local al judetului Ilfov;
  b) pentru contribuabilii mijlocii persoane juridice, altele decat cele prevazute la lit. a), precum si pentru sediile secundare ale contribuabililor mijlocii care isi desfasoara activitatea in judete: la bugetele locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si la bugetele locale ale judetelor, pe teritoriul carora isi au sediul social persoanele juridice sau isi desfasoara activitatea sediile secundare, dupa caz.
  6. Operatiunile prevazute la pct. 5 se efectueaza in sistem informatic, pe baza de nota contabila, si se confirma potrivit procedurilor in vigoare.
  7. Conturile de disponibilitati ale contribuabililor mijlocii si ale sediilor secundare ale acestora, in care se incaseaza sume de la institutiile publice in conformitate cu prevederile art. 5 alin. (8) si ale art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se deschid la unitatile Trezoreriei Statului cu rol de municipiu resedinta de judet sau la Activitatea de trezorerie si contabilitate publica a municipiului Bucuresti, dupa caz.
  8. Unitatile Trezoreriei Statului cu rol de municipiu resedinta de judet si Activitatea de trezorerie si contabilitate publica a municipiului Bucuresti vor transmite la finele fiecarei zile administratiilor judetene ale finantelor publice, respectiv Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti, prin Administratia fiscala pentru contribuabilii mijlocii, situatia sumelor incasate in contul 50.69 "Disponibil al agentilor economici", deschis pe numele contribuabililor mijlocii si al sediilor secundare ale acestora, iar acestea au obligatia de a stabili in prima zi lucratoare de la primirea situatiilor respective lista operatorilor economici cu obligatii bugetare neachitate, precum si suma aferenta acestor obligatii, care se transmite unitatilor de Trezorerie a Statului cu rol de municipiu resedinta de judet, respectiv Activitatii de trezorerie si contabilitate publica a municipiului Bucuresti, dupa caz, pentru indisponibilizarea contului.
  9. Unitatile Trezoreriei Statului cu rol de municipiu resedinta de judet si Activitatea de trezorerie si contabilitate publica a municipiului Bucuresti nu vor deconta ordinele de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), prin care contribuabilii mijlocii si sediile secundare ale acestora sau alte persoane juridice imputernicite de acestia dispun transferul in conturi bancare al sumelor indisponibilizate de organele fiscale, cu exceptia celor in care se precizeaza in mod expres ca transferul se efectueaza pentru achitarea integrala sau partiala a drepturilor salariale.
  10. Sumele incasate in contul 50.69 "Disponibil al agentilor economici" in plus fata de cele indisponibilizate, precum si cele pentru care nu s-a intocmit de catre organul fiscal lista prevazuta la pct. 8 in termenul stabilit pot fi transferate in conturi bancare, cu conditia ca asupra conturilor respective sa nu fi fost infiintata poprirea prin titluri executorii.

  G. Procedura de inspectie fiscala a contribuabililor mijlocii administrati de administratiile judetene ale finantelor publice din cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice si de Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti, prin Administratia fiscala pentru contribuabilii mijlocii
  1. Activitatea de inspectie fiscala se desfasoara in baza titlului VII din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
  Activitatea de inspectie fiscala la contribuabilii mijlocii din fiecare judet se efectueaza de structura cu atributii de inspectie fiscala - contribuabili mijlocii din cadrul administratiei judetene a finantelor publice. Prin exceptie, se pot efectua inspectii fiscale la contribuabili mijlocii si de celelalte structuri de inspectie fiscala din cadrul administratiei judetene a finantelor publice.
  In cazul contribuabililor mijlocii aflati in competenta de administrare a Administratiei fiscale pentru contribuabili mijlocii din cadrul Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti, activitatea de efectuare a inspectiei fiscale se efectueaza de personalul cu atributii de inspectie fiscala din cadrul acestei structuri.
  2. Actiunile de verificare la sediile secundare ale contribuabililor mijlocii sunt in competenta organelor de inspectie fiscala ale administratiilor judetene ale finantelor publice sau ale Administratiei fiscale pentru contribuabili mijlocii din cadrul Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti, pe a caror raza teritoriala se afla inregistrat domiciliul fiscal al acestor contribuabili. Rezultatele actiunilor de verificare la sediile secundare se consemneaza in procese-verbale care vor fi centralizate si preluate, dupa caz, in Raportul de inspectie fiscala ce se finalizeaza la contribuabilul mijlociu verificat.
  3. Verificarile efectuate la un contribuabil mijlociu sau la sediul secundar al acestuia se vor putea realiza si prin delegarea de competenta, conform prevederilor art. 99 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
  4. (1) Actiunile de inspectie fiscala incepute la operatori economici care devin contribuabili mijlocii potrivit prevederilor legale se vor finaliza de organele de inspectie fiscala care le-au initiat. Actul de control, insotit, dupa caz, de actul administrativ fiscal emis, se va transmite administratiei judetene a finantelor publice competente sau Administratiei fiscale pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti, conform prevederilor legale, spre valorificare.
  (2) Actiunile de inspectie fiscala pentru care au fost comunicate avize de inspectie fiscala sau au fost emise ordine de serviciu in vederea efectuarii inspectiei fiscale pentru operatori economici care devin contribuabili mijlocii, dar nu au fost incepute, conform prevederilor art. 102 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la termenul de predare-primire al dosarului fiscal, vor fi finalizate de organele de inspectie fiscala care le-au initiat.

  H. Activitatea de solutionare a contestatiilor
  Contestatiile formulate la actele administrative fiscale incheiate conform celor prevazute la lit. G pct. 4(1) si 4(2) se depun la organele fiscale emitente ale actelor administrative fiscale contestate. Aceste contestatii, insotite de dosarul contestatiei, precum si de referatul cu propuneri de solutionare intocmit de organul fiscal emitent se vor transmite spre solutionare organului competent la data inregistrarii contestatiei, potrivit legii.
  Dupa solutionare, decizia emisa in solutionarea contestatiei formulate la actele administrative fiscale emise anterior intrarii in vigoare a prezentei proceduri va fi transmisa de organul fiscal emitent al actului atacat catre organul fiscal care preia in administrare respectivul contribuabil mijlociu.

  I. Procedura de indrumare si asistenta pentru contribuabilii mijlocii administrati de administratiile judetene ale finantelor publice si de Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti, prin Administratia fiscala pentru contribuabilii mijlocii
  1. Indrumarea si asistenta contribuabililor mijlocii in aplicarea prevederilor legislatiei fiscale se asigura de administratiile judetene ale finantelor publice din cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice sau Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti prin Administratia fiscala pentru contribuabilii mijlocii pe a carei raza teritoriala isi are domiciliul fiscal contribuabilul mijlociu sau isi desfasoara activitatea sediul secundar al acestuia, dupa caz. Indrumarea si asistenta se fac fie ca urmare a solicitarii contribuabililor, fie din initiativa organului fiscal. Indrumarea si asistenta ca urmare a solicitarii contribuabililor mijlocii se realizeaza in mod prioritar prin e-mail sau telefonic. De asemenea, contribuabilii mijlocii pot solicita asistenta prin e-mail sau telefonic Centrului de asistenta a contribuabililor din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Indrumarea si asistenta din initiativa organului fiscal se asigura atat prin elaborarea si distribuirea de materiale de informare (ghiduri, brosuri, pliante, afise etc.), cat si prin orice alte mijloace care pot asigura transmiterea corespunzatoare a informatiilor si mesajelor.
  2. In situatia in care, din motive tehnice, Sistemul electronic national nu este operational pentru toti contribuabilii mijlocii, indrumarea si asistenta acestora in ceea ce priveste depunerea si primirea declaratiilor fiscale se asigura si de compartimentul de specialitate al administratiei judetene a finantelor publice sau al Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti, prin Administratia fiscala pentru contribuabili mijlocii, dupa caz.

  J. Procedura de urmarire a respectarii inlesnirilor la plata aflate in derulare pentru contribuabilii mijlocii administrati de administratiile judetene ale finantelor publice si de Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti, prin Administratia fiscala pentru contribuabilii mijlocii
  1. Pentru contribuabilii mijlocii, urmarirea modului de respectare a inlesnirilor la plata acordate in baza actelor normative in materie se realizeaza de administratiile judetene ale finantelor publice si de Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti, prin Administratia fiscala pentru contribuabilii mijlocii.
  2. Pentru sediile secundare ale contribuabililor mijlocii, urmarirea modului de respectare a inlesnirilor la plata acordate in baza actelor normative in materie se realizeaza de catre administratiile judetene ale finantelor publice sau de Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti, prin Administratia fiscala pentru contribuabilii mijlocii, dupa caz.
  3. Actul administrativ prin care se comunica contribuabilului mijlociu pierderea inlesnirii la plata, fie de catre contribuabilul mijlociu persoana juridica, fie de catre un sediu secundar al acestuia, este emis de catre administratiile judetene ale finantelor publice sau de Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti, prin Administratia fiscala pentru contribuabilii mijlocii. Administratiile judetene ale finantelor publice sau Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti, prin Administratia fiscala pentru contribuabilii mijlocii, dupa caz, vor intreprinde masurile care se impun in vederea recuperarii sumelor ramase de plata.

  K. Procedura de compensare si de restituire a obligatiilor bugetare
  1. Restituirea sumelor reprezentand impozite, taxe, contributii si alte venituri bugetare cuvenite, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, contribuabililor mijlocii, inclusiv sediilor secundare ale acestora, se realizeaza numai dupa compensarea efectuata cu alte obligatii fiscale datorate, in conformitate cu prevederile art. 117 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
  2. Sumele de restituit/rambursat contribuabililor mijlocii vor fi compensate cu obligatiile fiscale restante inregistrate de catre acestia.
  3. Cererile de compensare si/sau de restituire ale contribuabililor mijlocii nesolutionate la data efectuarii predarii- primirii activitatii de administrare a acestuia de catre organul fiscal teritorial, dar aflate in termenul legal de solutionare, vor fi predate, ca parte a dosarului fiscal al contribuabilului, administratiilor judetene ale finantelor publice sau Administratiei fiscale pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti, dupa caz.
  4. Cererile de compensare si/sau de restituire ale contribuabililor care nu mai indeplinesc criteriile de selectie pentru a fi incadrati in categoria contribuabililor mijlocii, nesolutionate la data efectuarii predarii-primirii activitatii de administrare a acestora de catre administratiile judetene ale finantelor publice sau de catre Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti, Administratia fiscala pentru contribuabilii mijlocii, dar aflate in termenul legal de solutionare, vor fi predate, ca parte a dosarului fiscal al contribuabilului, organului competent, spre solutionare.
  5. Cererile de compensare si/sau de restituire ale contribuabililor care incepand cu data de 1 ianuarie devin contribuabili mijlocii, nesolutionate la data efectuarii predarii- primirii activitatii de administrare a acestora de catre administratiile judetene ale finantelor publice sau de catre Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti, prin Administratia fiscala pentru contribuabilii mijlocii, dupa caz, si al caror termen legal de solutionare se implineste pana la data de 1 ianuarie, vor fi solutionate de organul fiscal caruia i-au fost acestea adresate.

  L. Procedura de executare silita a contribuabililor mijlocii administrati de administratiile judetene ale finantelor publice si de Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti, prin Administratia fiscala pentru contribuabilii mijlocii
  1. Pentru recuperarea creantelor fiscale ale contribuabililor mijlocii, persoane juridice, in cadrul procedurii de executare silita, organul de executare coordonator este administratia judeteana a finantelor publice sau Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti, prin Administratia fiscala pentru contribuabilii mijlocii.
  2. Pentru impozitul pe venitul din salarii datorat de sediile secundare ale contribuabililor mijlocii, organele de executare silita coordonatoare sunt cele ale administratiilor judetene ale finantelor publice din cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice in a caror raza teritoriala se afla sediile secundare sau, daca sediile secundare se afla pe raza teritoriala a municipiului Bucuresti, organul de executare silita coordonator este cel al Administratiei fiscale pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti.
  3. Pentru impozitul pe venit si impozitul pe veniturile din salarii datorat de contribuabilii mijlocii, persoane juridice, organul de executare silita coordonator este cel al administratiilor judetene ale finantelor publice din cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice in a caror raza teritoriala se afla domiciliile fiscale ale contribuabililor mijlocii persoane juridice.
  4. Organele fiscale competente sa aplice procedura de executare silita prin sechestrarea si valorificarea bunurilor mobile/imobile ale contribuabililor mijlocii sunt organele fiscale in a caror raza teritoriala se afla bunurile, respectiv organele de executare silita ale administratiilor judetene ale finantelor publice din cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice ori Administratia fiscala pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti, daca bunurile urmaribile sunt pe raza teritoriala a municipiului Bucuresti. Administratiile judetene ale finantelor publice vor numi comisiile de licitatie sau pot delega aceasta competenta Administratiei fiscale pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti ori altor administratii judetene ale finantelor publice din cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice, dupa caz.
  5. Organele de executare competente anterior datei de 1 ianuarie, care au infiintat popriri inainte de aceasta data asupra veniturilor datorate de terti ori asupra disponibilitatilor din conturile bancare ale contribuabililor mijlocii, vor comunica tertilor si tuturor bancilor unde sunt infiintate popriri codul IBAN de la Activitatea de trezorerie si contabilitate publica a municipiului Bucuresti ori de la unitatile Trezoreriei Statului cu rol de municipiu resedinta de judet, dupa caz, in care se vor vira sumele retinute, aferente veniturilor bugetare, dupa data intrarii in vigoare a ordinului.
  6. In cazul in care exista sume obtinute si nedistribuite din valorificarea bunurilor sechestrate, acestea se vor vira in contul 50.67 "Disponibil din sume incasate din valorificarea bunurilor mobile si imobile in cadrul procedurii de executare silita" care functioneaza pe numele administratiilor judetene ale finantelor publice, ale sectoarelor municipiului Bucuresti si al Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti (pentru Administratia finantelor publice pentru contribuabili mijlocii) si se codifica cu codul de inregistrare fiscala atribuit titularului de cont in calitate de platitor de impozit pe veniturile din salarii.
  In acest sens, organul fiscal care administreaza debitorul va proceda la eliberarea sau la distribuirea sumelor, prevederile cap. X "Eliberarea si distribuirea sumelor realizate prin executare silita" din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aplicandu-se in mod corespunzator.

  M. Procedura de monitorizare a contribuabililor mijloacii administrati de administratiile judetene ale finantelor publice si de Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti, prin Administratia fiscala pentru contribuabili mijlocii
  1. Activitatea de monitorizare a contribuabililor mijlocii administrati de catre administratiile judetene ale finantelor publice si de Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti, prin Administratia fiscala pentru contribuabilii mijlocii, este realizata de catre Directia generala de planificare, monitorizare si sinteza din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
  2. Monitorizarea colectarii veniturilor bugetare de la contribuabilii mijlocii se realizeaza pe baza raportarii lunare pe care administratiile judetene ale finantelor publice si Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti, prin Administratia fiscala pentru contribuabilii mijlocii, o va transmite Directiei generale de planificare, monitorizare si sinteza.
  3. pe baza informatiilor referitoare la obligatiile de plata si la incasarile in contul acestora din evidenta proprie, administratiile judetene ale finantelor publice si Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti, prin Administratia fiscala pentru contribuabilii mijlocii, vor transmite Directiei generale de planificare, monitorizare si sinteza, prin intermediul Directiei generale de tehnologia informatiei, pana la data de 10 a lunii urmatoare celei de raportare, situatia privind obligatiile bugetare de plata si incasarile in contul acestora, conform formularelor 01-04, cuprinse in anexele nr. 2-5 la ordin.
  4. Situatia privind obligatiile de plata se intocmeste pe fiecare contribuabil mijlociu si, separat, pe fiecare buget, respectiv bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate si bugetul asigurarilor pentru somaj.
  5. Informatiile necesar a fi completate in sitautia privind obligatiile bugetare de plata rezulta din evidenta analitica pe platitori si constituie baza documentara de analiza si informare atat pentru Agentia Nationala de Administrare Fiscala, cat si pentru Ministerul Finantelor Publice.
  6. Informatiile cuprinse in formularele 01-04 din anexele nr. 2-5 la ordin, transmise de catre administratiile judetene ale finantelor publice si Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti, prin Administratia fiscala pentru contribuabilii mijlocii, se vor prelua si se vor transmite in format electronic, pe baza datelor din Sistemul de adminsitrare a creantelor fiscale.
  7. Directia generala de planificare, monitorizare si sinteza va fi instiintata in termen de 30 de zile despre orice modificare intervenita in datele de inregistrare fiscala ale contribuabililor mijlocii si a sucursalelor/punctelor de lucru ale acestora si despre preluarea in administrare a unor noi contribuabili mijlocii.

  N. Procedura de reprezentare in fata instantelor si de asistenta legala pentru activitatea administratiilor judetene ale finantelor publice si Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti, prin Administratia fiscala pentru contribuabilii mijlocii
  1. Reprezentarea in fata instantelor pentru actele emise de Administratia fiscala pentru contribuabilii mijlocii se va realiza de catre serviciul/biroul juridic din Administratia judeteana a finantelor publice in cadrul careia functioneaza structura emitenta a actului administrativ, iar in cazul Administratiei fiscale pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti, de catre structura juridica din cadrul aparatului propriu al Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti.
  2. Asistenta din punct de vedere juridic pentru activitatile Administratiei fiscale pentru contribuabilii mijlocii se va realiza de catre serviciul/biroul juridic din administratia judeteana a finantelor publice in cadrul careia functioneaza structura emitenta a actului administrativ, iar in cazul Administratiei fiscale pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti, de catre structura juridica din cadrul aparatului propriu al Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti.

  O. Inspectia economico-financiara la contribuabilii mijlocii administrati de administratiile judetene ale finantelor publice si de Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti, prin Administratia fiscala pentru contribuabilii mijlocii
  1. Inspectia economico-financiara la contribuabilii mijlocii administrati prin administratiile judetene ale finantelor publice si de Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti, prin Administratia fiscala pentru contribuabilii mijlocii, se realizeaza de catre serviciul de inspectie economico-financiara, prin structurile teritoriale judetene de inspectie economico-financiara (compartimente), din cadrul directiei generale regionale a finantelor publice.
  2. Actiunile de inspectie economico-financiara incepute la operatorii economici care devin contribuabili mijlocii se vor finaliza de organele de inspectie economico-financiara care le-au initiat.
  3. Actiunile de inspectie economico-financiara pentru care au fost comunicate avize de inspectie economico-financiara sau au fost emise ordine de serviciu in vederea efectuarii inspectiei economico-financiare pentru operatorii economici care devin contribuabili mijlocii, dar nu au fost incepute pana la termenul de predare-primire al dosarului fiscal, vor fi finalizate de organele de inspectie economico-financiara care le-au initiat.
  4. Plangerea prealabila formulata impotriva dispozitiei obligatorii se depune la organul de inspectie economico-financiara emitent al dispozitiei obligatorii contestate. Plangerea prealabila, insotita de referatul cu propunerile de solutionare ale organului de inspectie economico-financiara care a efectuat inspectia, se va transmite organului de solutionare a plangerii prealabile din cadrul Ministerului Finantelor Publice.


  Anexa nr. 2


  MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
  AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
  Directia generala de planificare, monitorizare si sinteza

  SITUATIA
  obligatiilor la bugetul de stat si a platilor efectuate in contul acestor obligatii – formular 01 la data de: luna .................. anul .........


  Cod fiscal ........................... Stare juridica contribuabil*:
  Denumire contribuabil .........................................................
  ------
  * Se va completa cu urmatoarele informatii: insolventa, faliment, reorganizare, insolvabilitate fara bunuri urmaribile, insolvabilitate cu bunuri urmaribile.

  Denumire venit Impozit pe profit Impozit pe venituri din salarii TVA de plata TVA de rambursat Accize de plata Accize de restituit Impozit pe titei si gaze naturale Alte impozite si taxe Total Total rambursari
  Obligatii de plata
  Restante la data de 31 decembrie a anului precedent Debite 011
  Accesorii aferente, instituite pana la data de 31 a anului precedent 012
  Accesorii aferente debitelor la data de 31 decembrie a anului precedent instituite in anul curent 020
  Obligatii anulate in conditiile legii din restante la data de 31 decembrie a anului precedent Debite 031
  Accesorii aferente, inclusiv din cele instituite in anul curent 032
  Obligatii curente (cumulat de la inceput de an) Debite 041
  Accesorii aferente obligatiilor curente 042
  Obligatii curente anulate in conditiile legii Debite 051
  Accesorii aferente 052
  Total obligatii Debite: 011-031+041-051 062
  Accesorii: 012+020-032+042-052 062
  Din care esalonate sau amanate la plata Debite 071 Accesorii 072

  Stingere obligatii (plati, compensari, alte modalitati)
  Din obligatii restante la data de 31 decembrie a anului precedent Debite 081
  Accesorii aferente, inclusiv cele instituite in anul curent 082
  Din obligatii curente (cumulat de la inceput de an) Debite 091
  Accesorii aferente obligatiilor curente 092
  Total stingeri Debite: 081+091 101
  Accesorii: 082+092 102
  Din care din sume esalonate la plata Debite 111
  Accesorii 112
  Plati in avans Debite 113

  Sold la finele perioadei de raportare
  Obligatii restante la data de 31 decembrie a anului precedent Debite: 011-031-081 121
  Accesorii aferente, inclusiv cele instituite in anul curent: 012+020-032-082 122
  Obligatii curente (cumulat de la inceput de an) Debite: 041-051-091 131
  Accesorii aferente: 042-052-092 132
  Total obligatii Debite: 121+131 141
  Accesorii: 122+132 142
  TOTAL 141+142 143


  Instructiuni pentru completarea formularului
  - Liniile 011 si 012 raman nemodificate pana la finele anului de raportare. Se inscriu, pentru fiecare impozit in parte, sumele reprezentatnd debite restante, respectiv accesorii aferente instituite pana la data de 31 decembrie a an ului precedent. Datele se preiau din situatia existenta la finele anului precedent anului de raportare (din Situatia obligatiilor de plata si a incasarilor la data de 31 decembrie a anului precedent, se calculeaza valoarea debitelor, respectiv accesoriilor restante la 31 decembrie astfel: linia 061 – linia 101, respectiv linia 062 – linia 102).
  - Linia 020 se modifica lunar – se inscriu, pentru fiecare impozit in parte, accesoriile instituite in anul curent pana la finele lunii pentru obligatiile restante la data de 31 decembrie a anului precedent.
  - Liniile 031 si 032 – se inscriu sumele reprezentand debitele din restantele existente in sold la data de 31 decembrie a anului precedent, respectiv accesoriile instituite inclusiv in anul curent, anulate in conditiile legii.
  - Liniile 041 si 042 se modifica lunar – se inscriu sume reprezentand debitele aferente fiecarei luni, respectiv accesoriile instituite pana la finele lunii, pentru fiecare impozit in parte, cumulat de la inceputul anului.
  - Liniile 051 si 052 – se inscriu sumele reprezentand debitele, respectiv accesoriile aferente din obligatii curente anulate in conditiile legii.
  - Liniile 061 si 062 se modifica lunar – se inscriu sume reprezentand, pentru fiecare impozit in parte, debitele restante la data de 31 decembrie a anului precedent si debitele din obligatii curente, respectiv accesoriile aferente, inclusiv cele instituite in anul curent, mai putin obligatiile anulate in conditiile legii.
  - Liniile 071 si 072 – se inscriu debitele si, respectiv, accesoriile din totalul obligatiilor de plata ce sunt esalonate sau amanate la plata.
  - Liniile 081 si 082 se modifica lunar – se inscriu, pentru fiecare impozit in parte, sumele incasate in contul debitelor restante la 31 decembrie a anului precedent, respectiv al accesoriilor aferente, inclusiv cele instituite in anul curent, cumulat de la inceputul anului.
  - Liniile 091 si 092 se modifica lunar – se inscriu, pentru fiecare impozit in parte, sumele incasate in contul debitelor din obligatii curente, respectiv al accesoriilor acestora, cumulat de la inceputul anului.
  - Liniile 101 si 102 se modifica lunar – se inscriu, pentru fiecare impozit in parte, prin insumarea liniilor 081 si 091, respectiv a liniilor 082 si 092.
  - Liniile 111 si 112 se modifica lunar – se inscriu, pentru fiecare impozit in parte, sumele incasate in contul ratelor scadente in luna de raportare, conform esalonarilor aprobate pentru debite, respectiv accesorii.
  - Liniile 121 si 122 se modifica lunar – se inscriu, pentru fiecare impozit in parte, soldul debitelor, respectiv accesoriilor aferente la sfarsitul perioadei de raportae a obligatiilor de plata restante la data de 31 decembrie a anului precedent.
  - Liniile 131 si 132 se modifica lunar – se inscriu, pentru fiecare impozit in parte, soldul debitelor, respectiv accesoriilor aferente la sfarsitul perioadei de raportare a obligatiilor curente cumulat de la inceputul anului.
  - Liniile 141 si 142 se modifica lunar – se inscriu, pentru fiecare impozit in parte, soldul debitelor, respectiv accesoriilor aferente la sfarsitul perioadei de raportare a obligatiilor restante la sfarsitul perioadei de raportare

  Corelatii in completarea formularului
  061=011-031+041-051 071 062=012+020-032+042-052 072 101=081+091 111 102=082+092 112 121=011-031-081 111 122=012+020-032-082 112 131=041-051-091
  132=042-052-092
  141=121+131
  142=122+132
  143=141+142


  Anexa nr. 3


  MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
  AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
  Directia generala de planificare, monitorizare si sinteza

  SITUATIA
  obligatiilor la bugetul asigurarilor sociale de stat si a platilor efectuate in contul acestor obligatii – formular 02 la data de: luna ............... anul ........


  Cod fiscal ......................... Stare contribuabil*:
  Denumire contribuabil ..........................................................................
  -------
  * Se va completa cu urmatoarele informatii: insolventa, faliment, reorganizare, insolvabilitate fara bunuri urmaribile, insolvabilitate cu bunuri urmaribile.

  Denumire venit Contributia individuala de asigurari sociale retinuta de la asigurati Contributia de asigurari sociale datorata de angajator Alte contributii Total
  Obligatii de plata
  Restante la data de 31 decembrie a anului precedent Debite 011
  Accesorii aferente instituite pana la data de 31 decembrie a anului precedent 012
  Accesorii aferente debitelor la data de 31 decembrie a anului precedent instituite in anul curent 020
  Obligatii anulate in conditiile legii din restante la data de 31 decembrie a anului precedent Debite 031
  Accesorii aferente, inclusiv din cele instituite in anul curent 032
  Obligatii curente (cumulat de la inceput de an) Debite 041
  Accesorii aferente obligatiilor curente 042
  Obligatii curente anulate in conditiile legii Debite 051
  Accesorii aferente 052
  Total obligatii Debite: 011-031+041-051 061
  Accesorii: 012+020-032+042-052 062
  Din care esalonate sau amanate la plata Debite 071
  Accesorii 072

  Stingere obligatii (plati, compensari, alte modalitati)
  Din obligatii restante la data de 31 decembrie a anului precedent Debite 081
  Accesorii aferente, inclusiv cele instituite in anul curent 082
  Din obligatii curente (cumulat de la inceput de an) Debite 091
  Accesorii aferente obligatiilor curente 092
  Total stingeri Debite: 081+091 101
  Accesorii: 082+092 102
  Din care din sume esalonate la plata Debite 111
  Accesorii 112
  Plati in avans Debite 113

  Sold la finele perioadei de raportare
  Obligatii restante la data de 31 decembrie a anului precedent Debite: 011-031-081 121
  Accesorii aferente, inclusiv cele instituite in anul curent: 012+020-032-091 122
  Obligatii curente (cumulat de la inceput de an) Debite: 041-051-091 131
  Accesorii aferente: 042-052-092 132
  Total obligatii Debite: 121+131 141
  Accesorii: 122+132 142
  TOTAL 141+142

  Instructiuni pentru completarea formularului
  - Liniile 011 si 012 raman nemodificate pana la finele anului de raportare. Se inscriu, pentru fiecare impozit in parte, sumele reprezentand debite restante, respectiv accesorii aferente instituite pana la data de 31 decembrie a anului precedent. Datele se preiau din situatia existenta la finele anului precedent anului de raportare (din Situatia obligatiilor de plata si a incasarilor la data de 31 decembrie a anului precedent, se calculeaza valoarea debitelor, respectiv accesoriilor restante la 31 decembrie astfel: linia 061 - linia 101, respectiv linia 062 - linia 102).
  - Linia 020 se modifica lunar - se inscriu, pentru fiecare impozit in parte, accesoriile instituite in anul curent pana la finele lunii pentru obligatiile restante la data de 31 decembrie a anului precedent.
  - Liniile 031 si 032 - se inscriu sumele reprezentand debitele din restantele existente in sold la data de 31 decembrie a anului precedent, respectiv accesoriile instituite inclusiv in anul curent, anulate in conditiile legii.
  - Liniile 041 si 042 se modifica lunar - se inscriu sume reprezentand debitele aferente fiecarei luni, respectiv accesoriile instituite pana la finele lunii, pentru fiecare impozit in parte, cumulat de la inceputul anului.
  - Liniile 051 si 052 - se inscriu sumele reprezentand debitele, respectiv accesoriile aferente din obligatii curente anulate in conditiile legii.
  - Liniile 061 si 062 se modifica lunar - se inscriu sume reprezentand, pentru fiecare impozit in parte, debitele restante la data de 31 decembrie a anului precedent si debitele din obligatii curente, respectiv accesoriile aferente, inclusiv cele instituite in anul curent, mai putin obligatiile anulate in conditiile legii.
  - Liniile 071 si 072 - se inscriu debitele si, respectiv, accesoriile din totalul obligatiilor de plata ce sunt esalonate sau amanate la plata.
  - Liniile 081 si 082 se modifica lunar - se inscriu, pentru fiecare impozit in parte, sumele incasate in contul debitelor restante la data de 31 decembrie a anului precedent, respectiv al accesoriilor aferente, inclusiv cele instituite in anul curent, cumulat de la inceputul anului.
  - Liniile 091 si 092 se modifica lunar - se inscriu, pentru fiecare impozit in parte, sumele incasate in contul debitelor din obligatii curente, respectiv al accesoriilor acestora, cumulat de la inceputul anului.
  - Liniile 101 si 102 se modifica lunar - se inscriu, pentru fiecare impozit in parte, prin insumarea liniilor 081 si 091, respectiv a liniilor 082 si 092.
  - Liniile 111 si 112 se modifica lunar - se inscriu, pentru fiecare impozit in parte, sumele incasate in contul ratelor scadente in luna de raportare, conform esalonarilor aprobate pentru debite, respectiv accesorii.
  - Liniile 121 si 122 se modifica lunar - se inscriu, pentru fiecare impozit in parte, soldul debitelor, respectiv accesoriilor aferente la sfarsitul perioadei de raportare a obligatiilor de plata restante la data de 31 decembrie a anului precedent.
  - Liniile 131 si 132 se modifica lunar - se inscriu, pentru fiecare impozit in parte, soldul debitelor, respectiv accesoriilor aferente la sfarsitul perioadei de raportare a obligatiilor curente cumulate de la inceputul anului.
  - Liniile 141 si 142 se modifica lunar - se inscriu, pentru fiecare impozit in parte, soldul debitelor, respectiv accesoriilor aferente la sfarsitul perioadei de raportare a obligatiilor restante la sfarsitul perioadei de raportare.

  Corelatii in completarea formularului
  061=011-031+041-051 071062=012+020-032+042-052 072101=081+091 111102=082+092 112121=011-031-081 111122=012+020-032-082 112131=041-051-091
  132=042-052-092
  141=121+131
  142=122+132
  143=141+142


  Anexa nr. 4


  MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
  AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
  Directia generala de planificare, monitorizare si sinteza

  SITUATIA
  obligatiilor la bugetul asigurarilor sociale de sanatate si a platilor efectuate in contul acestor obligatii - formular 03 la data de: luna .............. anul ...........


  Cod fiscal . . . . . . . . . . Stare juridica contribuabil*:
  Denumire contribuabil .....................................................................
  --------
  * Se va completa cu urmatoarele informatii: insolventa, faliment, reorganizare, insolvabilitate fara bunuri urmaribile, insolvabilitate cu bunuri urmaribile.


  Denumire venit Contributia pentru asigurari sociale de sanatate datorata de angajator Contributia pentru asigurari sociale de sanatate retinuta de la asigurati Alte contributii Total
  Obligatii de plata
  Restante la data de 31 decembrie a anului precedent Debite 011
  Accesorii aferente instituite pana la data de 31 decembrie a anului precedent 012
  Accesorii aferente debitelor la data de 31 decembrie a anului precedent instituite in anul curent 020
  Obligatii anulate in conditiile legii din restante la 31 decembrie a anului precedent Debite 031
  Accesorii aferente, inclusiv din cele instituite in anul curent 032
  Obligatii curente (cumulat de la inceput de an) Debite 041
  Accesorii aferente obligatiilor curente 042
  Obligatii curente anulate in conditiile legii Debite 051
  Accesorii aferente 052
  Total obligatii Debite: 011-031+041-051 061
  Accesorii: 012+020-032+042-052 062
  Din care esalonate sau amanate la plata Debite 071
  Accesorii 072

  Stingere obligatii (plati, compensari, alte modalitati)
  Din obligatii restante la data de 31 decembrie a anului precedent Debite 081
  Accesorii aferente, inclusiv cele instituite in anul curent 082
  Din obligatii curente (cumulat de la inceput de an) Debite 091
  Accesorii aferente obligatiilor curente 092
  Total stingeri Debite: 081+091 101
  Accesorii: 082+092 102
  Din care din sume esalonate la plata Debite 111
  Accesorii 112
  Plati in avans Debite 113

  Sold la finele perioadei de raportare
  Obligatii restante la data de 31 decembrie a anului precedent Debite: 011-031-081 121
  Accesorii aferente, inclusiv cele instituite in anul curent: 012+020-032-082 122
  Obligatii curente (cumulat de la inceput de an) Debite: 041-051-091 131
  Accesorii aferente: 042-052-092 132
  Total obligatii Debite: 121+131 141
  Accesorii: 122+132 142
  TOTAL 141+142 143

  Instructiuni pentru completarea formularului
  - Liniile 011 si 012 raman nemodificate pana la finele anului de raportare. Se inscriu, pentru fiecare impozit in parte, sumele reprezentand debite restante, respectiv accesorii aferente instituite pana la data de 31 decembrie a anului precedent. Datele se preiau din situatia existenta la finele anului precedent anului de raportare (din Situatia obligatiilor de plata si a incasarilor la data de 31 decembrie a anului precedent, se calculeaza valoarea debitelor, respectiv accesoriilor restante la 31 decembrie astfel: linia 061 - linia 101, respectiv linia 062 - linia 102);
  - Linia 020 se modifica lunar - se inscriu, pentru fiecare impozit in parte, accesoriile instituite in anul curent pana la finele lunii pentru obligatiile restante la data de 31 decembrie a anului precedent.
  - Liniile 031 si 032 - se inscriu sumele reprezentand debitele din restantele existente in sold la data de 31 decembrie a anului precedent, respectiv accesoriile instituite, inclusiv in anul curent, anulate in conditiile legii.
  - Liniile 041 si 042 se modifica lunar - se inscriu sume reprezentand debitele aferente fiecarei luni, respectiv accesoriile instituite pana la finele lunii, pentru fiecare impozit in parte, cumulat de la inceputul anului.
  - Liniile 051 si 052 - se inscriu sumele reprezentand debitele, respectiv accesoriile aferente din obligatii curente anulate in conditiile legii.
  - Liniile 061 si 062 se modifica lunar - se inscriu sume reprezentand, pentru fiecare impozit in parte, debitele restante la data de 31 decembrie a anului precedent si debitele din obligatii curente, respectiv accesoriile aferente, inclusiv cele instituite in anul curent, mai putin obligatiile anulate in conditiile legii.
  - Liniile 071 si 072 - se inscriu debitele si, respectiv, accesoriile din totalul obligatiilor de plata ce sunt esalonate sau amanate la plata.
  - Liniile 081 si 082 se modifica lunar - se inscriu, pentru fiecare impozit in parte, sumele incasate in contul debitelor restante la 31 decembrie a anului precedent, respectiv al accesoriilor aferente, inclusiv cele instituite in anul curent, cumulat de la inceputul anului.
  - Liniile 091 si 092 se modifica lunar - se inscriu, pentru fiecare impozit in parte, sumele incasate in contul debitelor din obligatii curente, respectiv al accesoriilor acestora, cumulat de la inceputul anului.
  - Liniile 101 si 102 se modifica lunar - se inscriu, pentru fiecare impozit in parte, prin insumarea liniilor 081 si 091, respectiv a liniilor 082 si 092.
  - Liniile 111 si 112 se modifica lunar - se inscriu, pentru fiecare impozit in parte, sumele incasate in contul ratelor scadente in luna de raportare, conform esalonarilor aprobate pentru debite, respectiv accesorii.
  - Liniile 121 si 122 se modifica lunar - se inscriu, pentru fiecare impozit in parte, soldul debitelor, respectiv accesoriilor aferente la sfarsitul perioadei de raportare a obligatiilor de plata restante la data de 31 decembrie a anului precedent.
  - Liniile 131 si 132 se modifica lunar - se inscriu, pentru fiecare impozit in parte, soldul debitelor, respectiv accesoriilor aferente la sfarsitul perioadei de raportare a obligatiilor curente cumulat de la inceputul anului.
  - Liniile 141 si 142 se modifica lunar - se inscriu, pentru fiecare impozit in parte, soldul debitelor, respectiv accesoriilor aferente la sfarsitul perioadei de raportare a obligatiilor restante la sfarsitul perioadei de raportare.

  Corelatii in completarea formularului
  061=011-031+041-051 071062=012+020-032+042-052 072101=081+091 111102=082+092 112121=011-031-081 111122=012+020-032-082 112131=041-051-091
  132=042-052-092
  141=121+131
  142=122+132
  143=141+142


  Anexa nr. 5


  MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
  AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
  Directia generala de planificare, monitorizare si sinteza

  SITUATIA
  obligatiilor la bugetul asigurarilor pentru somaj si a platilor efectuate in contul acestor obligatii - formular 04 la data de: luna .............. anul ...........


  Cod fiscal . . . . . . . . . . Stare juridica contribuabil*:
  Denumire contribuabil .....................................................................
  -------
  * Se va completa cu urmatoarele informatii: insolventa, faliment, reorganizare, insolvabilitate fara bunuri urmaribile, insolvabilitate cu bunuri urmaribile.


  Denumire venit Contributia individuala de asigurari pentru somaj retinuta de la asigurati Contributia de asigurari pentru somaj datorata de angajator Total
  Obligatii de plata
  Obligatii de plata
  Restante la data de 31 decembrie a anului precedent Debite 011
  Accesorii aferente instituite pana la data de 31 decembrie a anului precedent 012
  Accesorii aferente debitelor la data de 31 decembrie a anului precedent instituite in anul curent 020
  Obligatii anulate in conditiile legii din restante la 31 decembrie a anului precedent Debite 031
  Accesorii aferente, inclusiv din cele instituite in anul curent 032
  Obligatii curente (cumulat de la inceput de an) Debite 041
  Accesorii aferente obligatiilor curente 042
  Obligatii curente anulate in conditiile legii Debite 051
  Accesorii aferente 052
  Total obligatii Debite: 011-031+041-051 061
  Accesorii: 012+020-032+042-052 062
  Din care esalonate sau amanate la plata Debite 071
  Accesorii 072

  Stingere obligatii (plati, compensari, alte modalitati)
  Din obligatii restante la data de 31 decembrie a anului precedent Debite 081
  Accesorii aferente, inclusiv cele instituite in anul curent 082
  Din obligatii curente (cumulat de la inceput de an) Debite 091
  Accesorii aferente obligatiilor curente 092
  Total stingeri Debite: 081+091 101
  Accesorii: 082+092 102
  Din care din sume esalonate la plata Debite 111
  Accesorii 112
  Plati in avans Debite 113

  Sold la finele perioadei de raportare
  Obligatii restante la data de 31 decembrie a anului precedent Debite: 011-031-081 121
  Accesorii aferente, inclusiv cele instituite in anul curent: 012+020-032-082 122
  Obligatii curente (cumulat de la inceput de an) Debite: 041-051-091 131
  Accesorii aferente: 042-052-092 132
  Total obligatii Debite: 121+131 141
  Accesorii: 122+132 142
  TOTAL 141+142 143

  Instructiuni pentru completarea formularului
  - Liniile 011 si 012 raman nemodificate pana la finele anului de raportare. Se inscriu, pentru fiecare impozit in parte, sumele reprezentand debite restante, respectiv accesorii aferente instituite pana la data de 31 decembrie a anului precedent. Datele se preiau din situatia existenta la finele anului precedent anului de raportare (din Situatia obligatiilor de plata si a incasarilor la data de 31 decembrie a anului precedent, se calculeaza valoarea debitelor, respectiv accesoriilor restante la 31 decembrie astfel: linia 061 - linia 101, respectiv linia 062 - linia 102);
  - Linia 020 se modifica lunar - se inscriu, pentru fiecare impozit in parte, accesoriile instituite in anul curent pana la finele lunii pentru obligatiile restante la data de 31 decembrie a anului precedent.
  - Liniile 031 si 032 - se inscriu sumele reprezentand debitele din restantele existente in sold la data de 31 decembrie a anului precedent, respectiv accesoriile instituite, inclusiv in anul curent, anulate in conditiile legii.
  - Liniile 041 si 042 se modifica lunar - se inscriu sume reprezentand debitele aferente fiecarei luni, respectiv accesoriile instituite pana la finele lunii, pentru fiecare impozit in parte, cumulat de la inceputul anului.
  - Liniile 051 si 052 - se inscriu sumele reprezentand debitele, respectiv accesoriile aferente din obligatii curente anulate in conditiile legii.
  - Liniile 061 si 062 se modifica lunar - se inscriu sume reprezentand, pentru fiecare impozit in parte, debitele restante la data de 31 decembrie a anului precedent si debitele din obligatii curente, respectiv accesoriile aferente, inclusiv cele instituite in anul curent, mai putin obligatiile anulate in conditiile legii.
  - Liniile 071 si 072 - se inscriu debitele si, respectiv, accesoriile din totalul obligatiilor de plata ce sunt esalonate sau amanate la plata.
  - Liniile 081 si 082 se modifica lunar - se inscriu, pentru fiecare impozit in parte, sumele incasate in contul debitelor restante la 31 decembrie a anului precedent, respectiv al accesoriilor aferente, inclusiv cele instituite in anul curent, cumulat de la inceputul anului.
  - Liniile 091 si 092 se modifica lunar - se inscriu, pentru fiecare impozit in parte, sumele incasate in contul debitelor din obligatii curente, respectiv al accesoriilor acestora, cumulat de la inceputul anului.
  - Liniile 101 si 102 se modifica lunar - se inscriu, pentru fiecare impozit in parte, prin insumarea liniilor 081 si 091, respectiv a liniilor 082 si 092.
  - Liniile 111 si 112 se modifica lunar - se inscriu, pentru fiecare impozit in parte, sumele incasate in contul ratelor scadente in luna de raportare, conform esalonarilor aprobate pentru debite, respectiv accesorii.
  - Liniile 121 si 122 se modifica lunar - se inscriu, pentru fiecare impozit in parte, soldul debitelor, respectiv accesoriilor aferente la sfarsitul perioadei de raportare a obligatiilor de plata restante la data de 31 decembrie a anului precedent.
  - Liniile 131 si 132 se modifica lunar - se inscriu, pentru fiecare impozit in parte, soldul debitelor, respectiv accesoriilor aferente la sfarsitul perioadei de raportare a obligatiilor curente cumulat de la inceputul anului.
  - Liniile 141 si 142 se modifica lunar - se inscriu, pentru fiecare impozit in parte, soldul debitelor, respectiv accesoriilor aferente la sfarsitul perioadei de raportare a obligatiilor restante la sfarsitul perioadei de raportare.

  Corelatii in completarea formularului
  061=011-031+041-051 071062=012+020-032+042-052 072101=081+091 111102=082+092 112121=011-031-081 111122=012+020-032-082 112131=041-051-091
  132=042-052-092
  141=121+131
  142=122+132
  143=141+142