DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Structura anului scolar 2014-2015. Ordin 3637/2014 privind structura anului scolar 2014-2015Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 484 din 30 iunie 2014

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

In conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul art. 94 alin. (2) lit. r) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul educatiei nationale emite prezentul ordin.

Art. 1
(1) Anul scolar 2014-2015 are 36 de saptamani de cursuri, insumand 177 de zile lucratoare.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) se stabilesc urmatoarele:
a) pentru clasele terminale din invatamantul liceal, anul scolar are 37 de saptamani, din care durata cursurilor este de 33 de saptamani, 4 saptamani fiind dedicate desfasurarii examenului national de bacalaureat. Cursurile claselor terminale se incheie in data de 29 mai 2015;
b) pentru clasa a VIII-a, anul scolar are 36 de saptamani, din care durata cursurilor este de 35 de saptamani, o saptamana fiind dedicata desfasurarii evaluarii nationale. Cursurile claselor a VIII-a se incheie in data de 12 iunie 2015;
c) pentru clasele din invatamantul liceal - filiera tehnologica, cu exceptia claselor terminale, durata cursurilor este cea stabilita prin planurile-cadru de invatamant in vigoare;
d) pentru clasele din invatamantul profesional, durata cursurilor este cea stabilita prin planurile-cadru de invatamant in vigoare;
e) pentru invatamantul special - clasele a IX-a - a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologica, durata cursurilor este de 37 de saptamani, insumand 181 de zile;
f) stagiile de pregatire practica pentru care au optat absolventii ciclului inferior al liceului, filiera tehnologica, cuprind 720 de ore care se desfasoara in perioada propusa de unitatea de invatamant organizatoare si aprobata de inspectoratul scolar, conform structurii anului scolar, cu respectarea vacantelor;
g) pentru invatamantul postliceal (scoala postliceala si scoala de maistri), durata cursurilor este cea stabilita prin planurilecadru de invatamant in vigoare.


Art. 2
Anul scolar 2014-2015 incepe pe data de 1 septembrie 2014, se incheie pe data de 31 august 2015 si se structureaza pe doua semestre, dupa cum urmeaza:

Semestrul I
Cursuri - luni, 15 septembrie 2014 - vineri, 19 decembrie 2014
In perioada 1- 9 noiembrie 2014, clasele din invatamantul primar si grupele din invatamantul prescolar sunt in vacanta.
Vacanta de iarna - sambata, 20 decembrie 2014 duminica, 4 ianuarie 2015
Cursuri - luni, 5 ianuarie 2015 - vineri, 30 ianuarie 2015
Vacanta intersemestriala - sambata, 31 ianuarie 2015 duminica, 8 februarie 2015

Semestrul al II-lea
Cursuri - luni, 9 februarie 2015 - vineri, 10 aprilie 2015
Vacanta de primavara - sambata, 11 aprilie 2015 duminica, 19 aprilie 2015
Cursuri - luni, 20 aprilie 2015 - vineri, 19 iunie 2015
Vacanta de vara - sambata, 20 iunie 2015 - duminica, 13 septembrie 2015

Art. 3
(1) In zilele libere prevazute de lege nu se organizeaza cursuri. (2) Unitatile de invatamant si inspectoratele scolare vor marca prin manifestari specifice ziua de 5 octombrie - Ziua internationala a educatiei si ziua de 5 iunie - Ziua invatatorului, conform planificarilor existente la nivelul fiecarei unitati de invatamant preuniversitar.

Art. 4
(1) Saptamana 6-10 aprilie 2015 din semestrul al doilea este saptamana dedicata activitatilor extracurriculare si extrascolare, in cadrul programului numit "Scoala altfel: Sa stii mai multe, sa fii mai bun!", avand un orar specific. (2) Tipurile de activitati care se organizeaza in saptamana mentionata la alin. (1), modalitatile de organizare si responsabilitatile se stabilesc conform anexei care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 5
(1) Tezele din semestrul I al anului scolar 2014- 2015 se sustin, de regula, pana la data de 19 decembrie 2014. (2) Tezele din semestrul al II-lea al anului scolar 2014-2015 se sustin, de regula, pana la data de 22 mai 2015.

Art. 6
(1) In situatii deosebite, bine fundamentate, in functie de conditiile climaterice locale speciale si de specificul scolii, inspectoratele scolare pot aproba, la cererea conducerii unitatilor de invatamant, modificari ale structurii anului scolar stabilite prin prezentul ordin. (2) Solicitarea de modificare a structurii anului scolar se face dupa consultarea consiliului reprezentativ al parintilor din unitatea/unitatile de invatamant respectiva/respective. (3) Aprobarea modificarii structurii anului scolar, mentionata la alin. (1), se acorda in conditiile asigurarii unui numar de zile de cursuri cel putin egal cu cel stabilit la art. 1, precum si a posibilitatii ca toti elevii sa participe, fara restrictii, la examenele si evaluarile nationale: evaluarea nationala a absolventilor clasei a VIII-a, examenul de bacalaureat, examenele de certificare a competentelor profesionale, examenele de atestare a competentelor, examenele de absolvire.

Art. 7
Calendarul examenelor/evaluarilor nationale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare/atestare a competentelor profesionale/a competentelor, precum si calendarul admiterii in clasa a IX-a se aproba prin ordine distincte ale ministrului educatiei nationale.

Art. 8
Directia generala educatie si invatare pe tot parcursul vietii, Directia generala invatamant in limbile minoritatilor, Directia generala management, resurse umane si retea scolara nationala, inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti, precum si conducerile unitatilor de invatamant duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 9
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ANEXA - Prgramul "Scoala altfel: Sa stii mai multe, sa fii mai bun!"


Prevederi generale
1. Saptamana 6-10 aprilie 2015 va fi dedicata activitatilor educative extracurriculare si extrascolare, in cadrul programului numit "Scoala altfel: Sa stii mai multe, sa fii mai bun!". In aceasta saptamana nu se organizeaza cursuri conform orarului obisnuit al unitatii de invatamant, iar programul "Scoala altfel: Sa stii mai multe, sa fii mai bun!" se va desfasura in conformitate cu un orar special.
2. Scopul acestui program este implicarea tuturor copiilor prescolari/elevilor si a cadrelor didactice in activitati care sa raspunda intereselor si preocuparilor diverse ale copiilor prescolari/elevilor, sa puna in valoare talentele si capacitatile acestora in diferite domenii, nu neaparat in cele prezente in curriculumul national, si sa stimuleze participarea lor la actiuni variate, in contexte nonformale.
3. In perioada 6-10 aprilie 2015, Ministerul Educatiei Nationale organizeaza, de regula, etapele nationale ale olimpiadelor scolare pe discipline de invatamant si, dupa caz, ale concursurilor scolare.
4. In programul "Scoala altfel: Sa stii mai multe, sa fii mai bun!", elaborat si organizat de fiecare unitate de invatamant, vor fi inclusi toti copiii prescolari/elevii si toate cadrele didactice care nu participa la etapele nationale ale olimpiadelor si concursurilor scolare.

Planificarea si aprobarea programului
5. In vederea elaborarii programului de activitati, in timpul primului semestru, se vor solicita propuneri elevilor, la orele de dirigentie, si cadrelor didactice, in cadrul sedintelor comisiilor metodice, parintilor, in cadrul sedintelor cu parintii, precum si reprezentatilor autoritatilor administratiei publice locale/ai comunitatii, in cadrul sedintelor consiliului de administratie.
6. Dupa colectarea propunerilor se vor desfasura dezbateri in colectivele de elevi, in consiliul elevilor, in consiliul profesoral si in comitetul reprezentativ al parintilor, in vederea adoptarii programului agreat de majoritatea elevilor si a cadrelor didactice.
7. Modalitatea de selectie a activitatilor propuse se decide la nivelul unitatilor de invatamant si presupune implicarea, in egala masura, a elevilor, a cadrelor didactice, a parintilor, astfel incat proiectele si activitatile selectate sa corespunda obiectivelor educationale specifice comunitatii scolare, fiind un rezultat al optiunilor acesteia.
8. Tipurile de activitati care se organizeaza in saptamana mentionata, durata acestora, modalitatile de organizare si responsabilitatile se stabilesc in consiliul profesoral si se aproba de catre consiliul de administratie al unitatii de invatamant, pana la data de 13 februarie 2015.
9. Consilierul educativ din unitatea de invatamant centralizeaza propunerile agreate, in vederea includerii acestora in Calendarul activitatilor educative al unitatii de invatamant, ca domeniu distinct: programul "Scoala altfel: Sa stii mai multe, sa fii mai bun!".
10. Conducerile unitatilor de invatamant vor asigura popularizarea programului "Scoala altfel: Sa stii mai multe, sa fii mai bun!", la nivel local pentru crearea unui impact pozitiv al activitatilor organizate, atat la nivelul unitatii de invatamant, cat si la nivelul comunitatii.
11. Unitatile de invatamant sunt incurajate sa permita participarea parintilor, a voluntarilor, a reprezentantilor massmediei si a publicului larg la activitatile care se preteaza la acest tip de deschidere spre comunitate.
Continutul si organizarea programului
12. Se recomanda elaborarea unor proiecte la nivelul grupelor de prescolari/claselor, al grupurilor de clase sau al unitatii de invatamant, care sa urmareasca si sa permita realizarea unor obiective educationale prin activitati care, in programul normal din perioada cursurilor, nu se pot derula.
13. Proiectele se pot organiza si in consortiile scolare, in parteneriat cu alte unitati de invatamant, cu organizatii neguvernamentale, cu palatele si cluburile copiilor, cu cluburile sportive scolare, cu directiile de tineret si sport, cu taberele scolare, cu institutii culturale si stiintifice (institute de cercetari, institutii de invatamant superior etc.), cu politia, jandarmeria, inspectoratele pentru situatii de urgenta, cu directiile de sanatate publica, agentiile pentru protectia mediului etc.
14. Atat elevii, cat si cadrele didactice vor alege activitatile la care doresc sa participe, din lista celor propuse. De asemenea, se va avea in vedere posibilitatea implicarii parintilor care doresc acest lucru, precum si a altor parteneri.
15. Fiecare activitate la care participa copiii prescolari/elevii trebuie sa fie coordonata de un numar corespunzator de cadre didactice. Indiferent de tipurile de activitati organizate, conducerea unitatii de invatamant si cadrele didactice vor lua toate masurile pentru asigurarea supravegherii copiilor prescolari/elevilor si a securitatii acestora.
16. Tipurile de activitati care pot fi organizate in cadrul programului "Scoala altfel: Sa stii mai multe, sa fii mai bun!" pot include:
- activitati culturale;
- activitati tehnico-stiintifice;
- activitati sportive;
- activitati de educatie pentru cetatenie democratica, pentru promovarea valorilor umanitare (inclusiv voluntariat, caritate, implicare activa in societate, responsabilitate sociala, relatii si comunicare etc.);
- activitati de educatie pentru sanatate si stil de viata sanatos (inclusiv referitoare la dependenta de calculator, siguranta pe internet etc.);
- activitati de educatie ecologica si de protectie a mediului (inclusiv colectare selectiva, economisirea energiei, energie alternativa etc.);
- activitati de educatie rutiera, PSI, educatie pentru reactii corecte in situatii de urgenta etc.;
- altele.

Aceste activitati se vor organiza sub diferite forme, de exemplu:
- ateliere de teatru, dans, muzica, arte plastice, educatie media si cinematografica;
- competitii organizate la nivelul scolii, al grupurilor de scoli, al localitatii sau al judetului;
- mese rotunde, dezbateri;
- activitati de voluntariat sau de interes comunitar;
- campanii antitutun/antialcool/antipoluare/de prevenire a delincventei juvenile/de prevenire a traficului de persoane etc.;
- proiecte comunitare, de responsabilitate sociala;
- peer-education;
- schimburi de experienta;
- vizite de studii;
- tabere/scoli de creatie sau de cercetare;
- parteneriate educationale si tematice la nivel de unitati de invatamant, pe plan intern si international, pentru dezvoltarea aptitudinilor pentru lucrul in echipa si in proiecte.

Monitorizare si evaluare
17. Activitatile vor fi organizate in fiecare zi lucratoare a saptamanii mentionate, acoperind cel putin numarul de ore prevazut in orarul obisnuit al scolii, atat pentru elevi, cat si pentru cadrele didactice.
18. Dupa aprobarea de catre consiliul de administratie, programul adoptat devine obligatoriu, atat pentru elevi, cat si pentru cadrele didactice.
19. Elevii au obligatia de a participa la activitatile pentru care s-au inscris, absentele fiind inregistrate in catalog la rubrica "Purtare".
20. Activitatile aprobate se vor mentiona in condica de prezenta a cadrelor didactice si vor fi monitorizate de conducerea unitatii de invatamant.
21. Fiecare unitate de invatamant va elabora instrumente si criterii de evaluare a activitatilor desfasurate in saptamana "Scoala altfel: Sa stii mai multe, sa fii mai bun!". Elaborarea criteriilor se va realiza printr-o procedura transparenta, prin implicarea elevilor, parintilor si a cadrelor didactice, cu consultarea, dupa caz, a partenerilor din afara unitatii de invatamant implicati in program. Instrumentele si criteriile de evaluare vor fi avizate de catre consiliul profesoral, aprobate de catre consiliul de administratie si anuntate comunitatii scolare si publicului larg cu cel putin 3 saptamani inainte de inceperea activitatilor propriu-zise.
22. Directorul unitatii de invatamant, consilierul educativ si seful comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii vor monitoriza si vor evalua activitatile din cadrul programului "Scoala altfel: Sa stii mai multe, sa fii mai bun!", folosind instrumentele si criteriile aprobate.
23. Inspectoratele scolare vor delega reprezentanti pentru a monitoriza activitatile organizate de catre unitatile de invatamant in cadrul programului "Scoala altfel: Sa stii mai multe, sa fii mai bun!".
24. Dupa incheierea vacantei de primavara, in fiecare unitate de invatamant, in cadrul primului consiliu profesoral se va analiza calitatea activitatilor organizate, rezultatele educationale ale acestora, precum si modalitatile de ameliorare a planificarii si organizarii programului "Scoala altfel: Sa stii mai multe, sa fii mai bun!". La activitatea de analiza din cadrul consiliului profesoral vor participa si reprezentanti ai elevilor si parintilor, care vor prezenta puncte de vedere asupra activitatilor derulate in program. Directorul unitatii de invatamant va prezenta un raport de monitorizare a calitatii activitatilor planificate.
25. La sfarsitul anului scolar, inspectoratele scolare vor include in raportul privind starea invatamantului un capitol referitor la relevanta si valoarea formativa a tuturor activitatilor desfasurate in cadrul programului "Scoala altfel: Sa stii mai multe, sa fii mai bun!", evidentiind nivelul interesului manifestat de elevi si cadre didactice fata de organizarea si desfasurarea acestuia.

Valorificarea exemplelor de buna practica
26. In baza instrumentelor si criteriilor de evaluare aprobate, activitatile desfasurate pot fi premiate la nivelul unitatii de invatamant, cu sprijinul autoritatilor administratiei publice locale, al partenerilor educationali, din resurse proprii etc.
27. Unitatile de invatamant sunt incurajate sa isi promoveze cele mai bune activitati prin metode variate, care sa asigure informarea publicului larg si implicarea unui procent mare de membri ai comunitatii in evaluarea si stabilirea celor mai valoroase actiuni: chestionare aplicate elevilor, cadrelor didactice si parintilor, un "jurnal" al saptamanii programului "Scoala altfel: Sa stii mai multe, sa fii mai bun!" facut public, prezentarea activitatilor pe site-ul propriu, pe cel al partenerilor implicati in activitati, informari/articole in mass-media locala sau centrala, fotografii, filme, organizarea unui vot direct al elevilor, parintilor, cadrelor didactice, organizarea unui vot electronic pentru publicul larg etc.
28. In baza instrumentelor si criteriilor de evaluare aprobate, fiecare unitate de invatamant poate selectiona o singura activitate din cele desfasurate, cu care sa participe la competitia celor mai interesante activitati desfasurate la nivel judetean/al municipiului Bucuresti in cadrul saptamanii "Scoala altfel: Sa stii mai multe, sa fii mai bun!".
29. Pentru a participa la competitia organizata la nivel judetean/al municipiului Bucuresti, unitatea de invatamant va incarca pe site-ul inspectoratului scolar, la rubrica dedicata competitiei din cadrul programului "Scoala altfel: Sa stii mai multe, sa fii mai bun!", dosarul activitatii propuse.
30. La nivel judetean/al municipiului Bucuresti, competitia isi propune sa selecteze si sa promoveze pe site-ul inspectoratului cele mai interesante 10 activitati care s-au desfasurat in saptamana programului "Scoala altfel: Sa stii mai multe, sa fii mai bun!", cate una din fiecare din domeniile:
- cultural;
- artistic;
- tehnic;
- stiintific;
- sportiv;
- cetatenie democratica si responsabilitate sociala;
- educatie pentru sanatate si stil de viata sanatos;
- educatie ecologica si protectie a mediului;
- abilitati de viata;
- consiliere si orientare.
31. Selectia activitatilor se va face in baza unor criterii stabilite de inspectoratul scolar printr-o procedura transparenta, prin implicarea consiliului judetean/al municipiului Bucuresti al elevilor, a organizatiilor reprezentative ale parintilor si a consiliului consultativ al cadrelor didactice. Criteriile si modalitatea de evaluare, modalitatea si termenul-limita de incarcare a dosarelor activitatilor vor fi stabilite de fiecare inspectorat si comunicate unitatilor de invatamant din subordine si publicului larg in timp util, dar nu mai tarziu de data de 2 martie 2015.
32. Fiecare inspectorat va stabili, prin decizie a inspectorului scolar general, componenta comisiei de evaluare a activitatilor primite de la unitatile de invatamant. Comisia va evalua dosarele depuse, in conformitate cu modalitatile si criteriile stabilite la nivelul inspectoratului si comunicate public, si va selecta cel mult cate o activitate pentru fiecare domeniu mentionat la pct. 30.
33. Inspectoratele scolare sunt incurajate sa promoveze cele mai bune activitati ale unitatilor de invatamant prin metode variate, care sa asigure informarea publicului larg si implicarea unui procent mare de membri ai comunitatii in evaluarea si stabilirea celor mai valoroase actiuni: prezentarea activitatilor pe site-ul propriu, pe cel al partenerilor implicati in activitati, informari/articole in mass-media locala sau centrala, fotografii, filme, organizarea unui vot direct al elevilor, parintilor, cadrelor didactice, organizarea unui vot electronic pentru publicul larg etc.
34. In baza instrumentelor si criteriilor de evaluare stabilite la nivelul inspectoratelor scolare, activitatile desfasurate pot fi premiate la nivelul judetului/al municipiului Bucuresti, cu sprijinul autoritatilor administratiei publice locale, al partenerilor educationali, din resurse proprii etc.
35. Cele mai interesante 10 activitati desfasurate in cadrul saptamanii "Scoala altfel: Sa stii mai multe, sa fii mai bun!" stabilite la nivelul fiecarui judet si al municipiului Bucuresti, conform pct. 30-32, vor participa la competitia organizata la nivel national, de Ministerul Educatiei Nationale, conform unei proceduri ce va fi transmisa inspectoratelor scolare, pana la data de 10 aprilie 2015.

Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
OUG 58/2020 privind luarea unor masuri pentru buna functionare a sistemului de invatamant. Ordonanta de Urgenta 58/2020
Legea 94/2016 pentru completarea OG 27/2011 privind transporturile rutiere
Ordin 3048/2016 privind inregistrarea institutiilor de invatamant superior acreditate din Romania, a Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti si a inspectoratelor scolare judetene in Sistemul de informare al pietei interne - IMI ca autoritati
Legea 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate. Lege nr. 248/2015
Legea 153/2015 pentru modificarea alin. (2) al art. 18 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011. Inscriere orele de religie
Ordin nr. 3171/2015 privind aprobarea Calendarului si a Metodologiei de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2015-2016
Ordin 3289/2014 privind aprobarea calendarului sesiunii speciale a examenului de bacalaureat ? 2014 pentru absolventii de liceu participanti la loturile nationale largite ce se pregatesc pentru olimpiadele si concursurile internationale
HG 327/2014 privind aprobarea cifrelor de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar si superior de stat in anul scolar/universitar 2014-2015. Hotarare nr. 327/2014
Ordin nr. 3111/2014 privind aprobarea Calendarului si a Metodologiei de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2014-2015
OUG 117/2013 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 si pentru luarea unor masuri in domeniul invatamantului. Ordonanta de urgenta nr. 117/2013
HG 268/2013 privind aprobarea cifrelor de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar si superior de stat in anul scolar/universitar 2013-2014. Hotararea nr. 268/2013
HG 1252/2013 privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a creselor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolara
Ordin nr. 243/2012 privind furnizarea fructelor proaspete in scoli
Ordin privind modificarea anexei nr. 4 la Metodologia privind examinarea starii de sanatate a prescolarilor si elevilor din unitatile de invatamant de stat si particulare autorizate/acreditae, privind acordarea asistentei medicale gratuite si pentru
Ordin nr. 5606/2012 privind organizarea si desfasurarea evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2012-2013
Ordin nr. 5608/2012 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2013-2014
OUG 49/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de incurajare a consumului de fructe proaspete in scoli
Ordin nr. 4334/2012 privind repartizarea cifrei de scolarizare pentru studii universitare de licenta in vederea admiterii la studii in anul universitar 2012-2013
Ordin nr. 3794/2012 privind structura anului scolar 2012 - 2013. Structura anului scolar 2012 - 2013
Ordin nr. 3064/2012 pentru aprobarea Metodologiei privind cuprinderea copiilor in clasa pregatitoare si in clasa I pentru anul scolar 2012-2013 si a Calendarului inscrierii
Legislatie rutiera
Tudorache Florian,Grozea Sandu,Anghelache Flavius,Badiceanu Cristinel

Pret: 34.9 lei
29.67 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
49 useri online

Useri autentificati: