DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OG nr. 95/2003, ordonanta privind modificarea si completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 13 din 08/01/2004

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. V.1 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

Art. I
Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 367 din 29 mai 2003, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Dupa alineatul (1) al articolului 1 se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
"(11) Prevenirea si combaterea violentei in familie fac parte din politica integrata de ocrotire si sprijinire a familiei si reprezinta o importanta problema de sanatate publica."
2. Alineatul (2) al articolului 7 va avea urmatorul cuprins:
"(2) In cazul declansarii unor violente in familie, comunitatile locale, prin reprezentantii legali, precum si autoritatile administratiei publice vor acorda sprijinul logistic, informational si material Agentiei Nationale pentru Protectia Familiei, respectiv compartimentelor aflate in coordonarea sa."
3. Alineatul (1) al articolului 8 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8. - (1) Se infiinteaza si se organizeaza Agentia Nationala pentru Protectia Familiei, denumita in continuare agentie, institutie publica cu personalitate juridica care functioneaza ca organ de specialitate in subordinea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei."
4. Alineatul (4) al articolului 8 va avea urmatorul cuprins:
"(4) In coordonarea metodologica a agentiei, la nivelul fiecarui judet si al municipiului Bucuresti, in cadrul directiilor pentru dialog, familie si solidaritate sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei, se constituie un compartiment cu atributii in combaterea violentei in familie."
5. Dupa alineatul (4) al articolului 8 se introduc patru noi alineate, alineatele (5), (6), (7) si (8), cu urmatorul cuprins:
"(5) In subordinea agentiei functioneaza Centrul-Pilot de Asistenta si Protectie a Victimelor Violentei si Centrul de Informare si Consultanta pentru Familie.
(6) Numarul maxim de posturi pentru aparatul propriu al agentiei este de 40 si se asigura prin transfer de la Inspectia Muncii.
(7) Posturile necesare functionarii compartimentului prevazut la alin. (4) vor fi asigurate prin redistribuire cu incadrarea in numarul de posturi aprobat Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si institutiilor publice subordonate finantate de la bugetul de stat.
(8) Personalul agentiei este format din functionari publici si personal contractual, incadrati in conditiile legii."
6. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 9. - (1) Pentru realizarea obiectivelor in domeniul prevenirii si combaterii violentei in familie, agentia are urmatoarele atributii principale:
a) elaborarea, fundamentarea si aplicarea strategiei si a programelor in domeniul fenomenului violentei in familie;
b) controlul aplicarii reglementarilor din domeniul sau de activitate si indrumarea metodologica a activitatilor unitatilor destinate prevenirii si combaterii violentei in familie;
c) finantarea sau, dupa caz, cofinantarea programelor specifice in domeniul apararii si consolidarii familiei, precum si al ingrijirii si protectiei victimelor violentei in familie;
d) avizarea infiintarii centrelor pentru adapostirea victimelor violentei in familie, a centrelor de recuperare pentru victimele violentei in familie si a centrelor de asistenta destinate agresorilor;
e) includerea apelurilor telefonice pentru cazurile privind violenta in familie in cadrul serviciului telefonic de urgenta cu numar unic de apel care functioneaza potrivit legii;
f) instruirea, autorizarea si coordonarea activitatii profesionale a asistentilor familiali;
g) organizarea de cursuri de cunoastere a formelor de violenta in familie, precum si a mijloacelor de prevenire si combatere a acestora;
h) efectuarea de studii si cercetari, elaborarea de strategii, prognoze, realizarea si publicarea de materiale stiintifice si promotionale specifice;
i) realizarea bazei de date pentru gestionarea situatiilor de violenta in familie;
j) implicarea si sprijinirea initiativelor partenerilor sociali in rezolvarea problemei violentei in familie.
(2) Agentia deconteaza cheltuielile legate de consilierea juridica si psihosociala si de eliberare a certificatelor medico-legale pentru victimele violentei in familie, in cadrul programelor specifice prevazute la alin. (1) lit. c)."
7. Alineatul (2) al articolului 10 va avea urmatorul cuprins:
"(2) Agentia elaboreaza standarde de calitate pentru serviciile sociale din domeniul protectiei victimelor violentei in familie, care se aproba prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei in termen de 3 luni de la infiintarea acesteia."
8. Alineatul (3) al articolului 10 va avea urmatorul cuprins:
"(3) Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei prezinta anual Guvernului un raport privind aplicarea strategiei si programelor in domeniul prevenirii si combaterii violentei in familie."
9. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 11. - (1) Agentia este condusa de un presedinte, asimilat din punctul de vedere al salarizarii cu functia de director general din minister, numit de catre ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei, in conditiile legii.
(2) Pe langa presedinte functioneaza un consiliu consultativ format din 7 membri, care are in componenta sa cate un reprezentant al Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Ministerului Sanatatii, Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Justitiei, Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie si Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.
(3) Presedintele agentiei este ordonator secundar de credite si in exercitarea atributiilor sale emite decizii."
10. Dupa articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 111, cu urmatorul cuprins:
"Art. 111. - (1) Cheltuielile curente si de capital ale agentiei se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
(2) Agentia poate beneficia de donatii si sponsorizari in conditiile legii.
(3) Cheltuielile curente si de capital pe anul 2004 pentru functionarea aparatului central al agentiei se asigura prin redistribuirea fondurilor din bugetul Inspectiei Muncii, cu incadrarea in bugetul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei pe anul 2004.
(4) Cheltuielile de personal, materiale si de capital pentru functionarea institutiilor publice prevazute la art. 8 alin. (5), precum si cele aferente compartimentului constituit in cadrul directiei teritoriale pentru dialog, familie si solidaritate sociala se finanteaza din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
(5) Pentru finantarea serviciilor sociale din domeniul protectiei victimelor violentei in familie pot fi utilizate si fonduri externe rambursabile si nerambursabile."
11. Alineatul (3) al articolului 12 va avea urmatorul cuprins:
"(3) Agentia stabileste criterii de pregatire si etica profesionala, precum si de moralitate pentru ocuparea functiei de asistent familial."
12. Dupa alineatul (3) al articolului 12 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) Asistentii familiali isi desfasoara activitatea in urmatoarele institutii:
a) agentie;
b) compartimente specializate din cadrul directiilor teritoriale pentru dialog, familie si solidaritate sociala;
c) servicii publice de asistenta sociala;
d) adaposturi;
e) alte unitati pentru prevenirea si combaterea violentei in familie."
13. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 15. - (1) Agentia va stabili procedura de conlucrare a persoanelor desemnate si a asistentilor familiali in prevenirea si monitorizarea cazurilor de violenta in familie.
(2) Procedura de conlucrare se aproba prin ordin comun al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei, ministrului administratiei si internelor, precum si al ministrului sanatatii."
14. Alineatul (2) al articolului 16 va avea urmatorul cuprins:
"(2) In cazul comiterii actelor de violenta in familie, organele de politie intervin la sesizarea victimei, a altui membru de familie, a unei autoritati sau din oficiu."
15. Capitolul VI "Centrele pentru adapostirea victimelor violentei in familie" va avea urmatorul cuprins:


"CAPITOLUL VI
Unitati pentru prevenirea si combaterea violentei in familie

SECTIUNEA 1
Centrele pentru adapostirea victimelor violentei in familie

Art. 23. - (1) Centrele pentru adapostirea victimelor violentei in familie, denumite in continuare adaposturi, sunt unitati de asistenta sociala, cu sau fara personalitate juridica, care asigura protectie, gazduire, ingrijire si consiliere victimelor violentei in familie, nevoite sa recurga la acest serviciu de asistenta sociala.
(2) Primirea victimelor in adapost se face numai in caz de urgenta sau cu aprobarea scrisa a asistentului familial, atunci cand izolarea victimei de agresor se impune ca masura de protectie. Persoanelor care au comis actul de agresiune le este interzis accesul in incinta adapostului unde se gasesc victimele.
(3) Izolarea de agresori a victimelor se face cu consimtamantul acestora sau, dupa caz, al reprezentantului legal.
(4) Adaposturile pot fi publice, private sau in parteneriat public-privat si se infiinteaza numai cu avizul agentiei.
(5) Infiintarea, organizarea si functionarea adaposturilor publice se aproba prin hotarari ale consiliilor judetene sau, dupa caz, ale consiliilor locale, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
(6) Finantarea adaposturilor publice se asigura din bugetele locale.
(7) Adaposturile publice trebuie sa asigure gratuit, pe o perioada determinata, asistenta familiala atat victimei, cat si minorilor aflati in ingrijirea acesteia, protectie impotriva agresorului, ingrijire medicala, hrana, cazare, asistenta psihologica si consiliere juridica, potrivit instructiunilor de organizare si functionare.
(8) Adaposturile private si cele in parteneriat public-privat pot fi infiintate numai de catre furnizorii de servicii sociale, acreditati in conditiile legii.
(9) In cazul adaposturilor prevazute la alin. (8), utilizarea sumelor alocate de la bugetul de stat sau, dupa caz, de la bugetele locale se supune controlului organelor abilitate de lege.
(10) In cazul acordarii de subventii adaposturilor private sau in parteneriat public-privat, institutia care a acordat subventia poate participa la administrarea unitatii in cauza sau monitorizeaza oportunitatea folosirii fondurilor alocate.
Art. 24. - (1) Corpurile gardienilor publici infiintate pe langa consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti asigura paza adaposturilor publice din zona de competenta.
(2) La primirea in adapost se aduc la cunostinta victimei mijloacele juridice prin care sa isi protejeze bunurile ramase la agresor, cum ar fi: notificarea prin executor judecatoresc a incetarii acordului tacit pentru instrainarea si grevarea bunurilor comune sau asigurarea de dovada, prin expertiza judiciara. Consultanta juridica este gratuita, iar primarul, la sesizarea asistentului familial, in cazurile sociale grave, aproba suportarea din bugetul local a cheltuielilor cu intocmirea actelor juridice.
(3) Prevederile alin. (2) se aplica si pentru obtinerea certificatelor medico-legale.
(4) Toate adaposturile trebuie sa incheie o conventie de colaborare cu un spital sau alta unitate sanitara, care sa asigure ingrijirea medicala si psihiatrica. Conventia se incheie de catre consiliile locale, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, sau, dupa caz, de catre consiliile judetene, cu acordul Ministerului Sanatatii si al proprietarului adapostului. Conventia este o conditie fara de care nu se poate acorda avizul de functionare a adapostului, prevazut la art. 23 alin. (4).
(5) Ministerul Administratiei si Internelor, prin unitatile de politie, va sprijini corpurile gardienilor publici pentru exercitarea atributiilor ce le revin, in conditiile prevazute de lege.

SECTIUNEA a 2-a
Alte unitati de asistenta sociala specializate pentru prevenirea
si combaterea violentei in familie

Art. 25. - (1) Centrele de recuperare pentru victimele violentei in familie sunt unitati de asistenta sociala cu sau fara personalitate juridica care asigura gazduirea, ingrijirea, precum si reabilitarea si reinsertia sociala a acestora.
(2) Centrele de asistenta destinate agresorilor sunt unitati de asistenta sociala cu sau fara personalitate juridica care asigura in regim rezidential sau semirezidential reabilitarea si reinsertia sociala a acestora, masuri educative, precum si consiliere si mediere familiala.
(3) Tratamentele psihiatrice, de dezalcoolizare si dezintoxicare acordate prin centrele de asistenta destinate agresorilor se asigura in spitalele sau unitatile sanitare cu care s-au incheiat conventii in conditiile art. 24 alin. (4).
Art. 251. - Asistarea sau, dupa caz, internarea victimelor ori a agresorilor in centrele prevazute la art. 25 se face numai cu acordul acestora. Pentru minori acordul este dat de parintele neagresor sau, dupa caz, de reprezentantul legal.
Art. 252. - Unitatile prevazute la art. 25 pot fi publice, private, in parteneriat public-privat si se infiinteaza numai cu avizul agentiei.
Art. 253. - Prevederile art. 23 alin. (5), (6), (8), (9) si (10) se aplica in mod corespunzator si unitatilor de asistenta sociala prevazute la art. 25.
Art. 254. - Agentia va elabora instructiuni de organizare si functionare a unitatilor de asistenta sociala prevazute la art. 23 si 25, care se aproba prin ordin comun al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei, al ministrului sanatatii si al ministrului administratiei si internelor."
16. Alineatul (1) al articolului 31 se abroga.

Art. II
In termen de 2 ani de la aprobarea prezentei ordonante prin lege de catre Parlament, autoritatile cu responsabilitati in aplicarea acesteia vor asigura personalul specializat necesar.

Art. III
Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.
Poate fi de interes si:
Legea 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona. Lege nr 35/2020
Legea 35/2017 privind completarea art. 23 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie
Legea 351/2015 privind modificarea art. 27 alin. (1) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie
Legea 342/2015 privind aprobarea OUG 25/2015 pentru completarea art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
Legea 156/2015 privind aprobarea OUG 63/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul agriculturii
OG 6/2015 privind modificarea si completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie. Ordonanta nr. 6/2015
OUG 65/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 65/2014
Ordin 1470/2014 pentru aprobarea Listei obiectivelor de investitii pentru care se acorda microcredite potrivit art. 14 alin. (1) lit. a) din OUG 43/2013 privind unele masuri pentru dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesulu
Legea 131/2014 pentru modificarea alin. (1) si (2) ale art. 64 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului. Lege nr. 131/2014
Legea 131/2014 pentru modificarea alin. (1) si (2) ale art. 64 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului. Lege nr. 131/2014
Ordin 108/2014 privind masurile de sprijin acordate personalului militar incadrat intr-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar si familiilor acestora, precum si familiilor personalului militar decedat
Hotararea 21/2014 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor: Libera circulatie a cetatenilor Uniunii Europene si a familiilor aces
Ordin pentru aprobarea formei si continutului certificatului medical eliberat de medicul de familie, care urmeaza sa fie prezentat de tineri la comisia locala de recrutare-incorporare pe timpul starii de asediu, al mobilizarii si al starii de razboi.
Legea 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie, republicata 2014. Lege nr. 217/2003 republicata 2014
Ordin 35/2014 privind masurile de sprijin acordate politistilor incadrati intr-un grad de invaliditate si familiilor acestora, precum si familiilor politistilor decedati
Legea privind protectia si promovarea drepturilor copilului, legea nr. 272/2004
Legea 289/2013 pentru aprobarea OUG 43/2013 privind unele masuri pentru dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesului la finantare al fermierilor. Lege nr. 289/2013
Legea 250/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca si pentru modificarea Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale. Leg
OUG 43/2013 privind unele masuri pentru dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesului la finantare al fermierilor. Ordonanta de urgenta nr. 43/2013
OUG nr. 42/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, precum si pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei. Ordonanta de urgenta nr. 42/2013
Conventia matrimoniala in dreptul international privat roman
Nadia Cerasela Anitei,Nadia Cerasela Anitei

Pret: 29.9 lei
25.41 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
95 useri online

Useri autentificati: