DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OG nr. 26/2011 privind infiintarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier. Ordonanta nr. 26/2011Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 625 din 2 septembrie 2011

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. III.6 din Legea nr. 131/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

Art. 1
(1) Se infiinteaza Inspectoratul de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier, denumit in continuare I.S.C.T.R., institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.
(2) I.S.C.T.R. are sediul in municipiul Bucuresti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1. Sediul poate fi schimbat prin hotarare a Guvernului.

Art. 2
(1) I.S.C.T.R. este organismul tehnic permanent specializat al Ministerului Transporturilor si Infrastructurii desemnat sa asigure inspectia si controlul respectarii reglementarilor interne si internationale in domeniul transporturilor rutiere, privind in principal:
a) conditiile de efectuare a activitatilor de transport rutier, a activitatilor conexe transportului rutier si a activitatii de pregatire a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere;
b) siguranta transporturilor rutiere si protectia mediului;
c) starea tehnica a vehiculelor rutiere;
d) masele si/sau dimensiunile maxime admise pe drumurile publice si masele totale maxime autorizate;
e) tariful de utilizare si tariful de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania.
(2) In organizarea si luarea deciziilor, I.S.C.T.R. este independent fata de orice organism de siguranta rutiera, administrator de infrastructura rutiera, operator de transport rutier, precum si fata de orice parte ale carei interese ar putea intra in conflict cu sarcinile incredintate.

Art. 3
I.S.C.T.R. este finantat din venituri proprii, care se constituie astfel:
a) prin virarea de catre Autoritatea Rutiera Romana — A.R.R. (A.R.R.) si Regia Autonoma „Registrul Auto Roman” (R.A.R.) in contul I.S.C.T.R. a unei sume echivalente cu media procentelor alocate de catre fiecare dintre cele doua structuri pentru activitatea de control in ultimii 2 ani, raportata la cuantumul total al tarifelor incasate, in vederea acoperirii cheltuielilor necesare infiintarii si organizarii I.S.C.T.R. Modalitatea de transfer al acestor sume se stabileste pe baza de protocol incheiat intre A.R.R. si R.A.R., pe de o parte, si I.S.C.T.R., pe de alta parte. Sursele proprii de finantare nu au impact asupra bugetului de stat si nu implica marirea tarifelor deja existente;
b) prin virarea de catre A.R.R., lunar, a unui procent de 60% din cuantumul tarifelor incasate pentru serviciile specifice prestate, respectiv prin virarea, lunar, de catre R.A.R. a unui procent de 20% din cuantumul tarifelor incasate pentru serviciile specifice prestate in contul I.S.C.T.R., in vederea functionarii acestuia.

Art. 4
(1) Conducerea I.S.C.T.R. este asigurata de catre un consiliu de conducere format din 5 persoane, al carui presedinte este inspectorul de stat sef.
(2) Inspectorul de stat sef si ceilalti membri ai consiliului de conducere sunt numiti si revocati prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.
(3) Salarizarea inspectorului de stat sef si indemnizatiile membrilor consiliului de conducere al I.S.C.T.R. se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii, in conformitate cu reglementarile in vigoare.

Art. 5
(1) I.S.C.T.R. are in structura sa organizatorica 8 inspectorate teritoriale, fara personalitate juridica, conduse de cate un inspector sef teritorial, numit si revocat prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii, la propunerea inspectorului de stat sef.
(2) Personalul I.S.C.T.R. este angajat cu contract individual de munca pe durata nedeterminata, iar salarizarea acestuia se face potrivit reglementarilor legale in vigoare.
(3) Personalul I.S.C.T.R. este alcatuit din inspectori si alte categorii de personal.
(4) Incadrarea inspectorilor si a celorlalte categorii de personal se face prin concurs, in raport cu pregatirea profesionala si cu aptitudinile candidatilor, in conditiile legii.
(5) I.S.C.T.R. asigura pregatirea si perfectionarea profesionala a personalului propriu.

Art. 6
(1) In exercitarea atributiilor de serviciu, inspectorii trebuie sa manifeste impartialitate si independenta, fiind obligati sa aiba o atitudine obiectiva, neutra fata de orice interes politic, economic sau de alta natura.
(2) Inspectorii au obligatia de a purta uniforma de serviciu, de a detine asupra lor legitimatia de control pe timpul efectuarii actiunilor de control si de a respecta prevederile legale privind oprirea vehiculelor in trafic.
(3) In exercitarea atributiilor de serviciu, inspectorii au dreptul sa opreasca orice autovehicul, altele decat cele exceptate de lege, care circula pe drumul public si este utilizat la efectuarea transporturilor rutiere, precum si la activitatea de pregatire practica a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere. Inspectorii pot opri vehiculele semnalizand regulamentar din pozitia statica in acelasi mod ca si politistii rutieri sau din autovehiculul din dotare aflat in mers.
(4) In exercitarea atributiilor de serviciu, inspectorii au dreptul sa foloseasca autovehicule care vor fi dotate cu dispozitive de semnalizare luminoasa cu mesaje variabile de culoare rosie, de care acestia pot face uz numai pentru oprirea in trafic a vehiculelor care efectueaza activitatile prevazute la alin. (3).

Art. 7
(1) In cazul unui control efectuat in trafic asupra unui vehicul destinat transportului rutier de marfuri si/sau de persoane, inspectorii au dreptul sa efectueze controlul atat in spatiul din vehicul, destinat conducatorului auto, cat si in spatiul din vehicul destinat transportului respectiv.
(2) In cazul transporturilor rutiere de marfuri inspectorii au dreptul sa verifice concordanta dintre inscrisurile din documentele de transport si marfurile transportate.
(3) In cazul transporturilor rutiere de marfuri suspectate a fi marfuri periculoase, inspectorii au dreptul de a preleva mostre care vor fi transmise spre analiza laboratoarelor autorizate.
(4) In cazul transporturilor rutiere de persoane, inspectorii au dreptul sa verifice concordanta dintre inscrisurile din documentul de transport si identitatea persoanelor transportate, precum si legitimatiile de calatorie ale acestora, dupa caz.

Art. 8
(1) La efectuarea controlului la sediul intreprinderilor/operatorilor de transport rutier in legatura cu activitatile de transport rutier, activitatile conexe transportului rutier si activitatile de pregatire a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere, inspectorii au dreptul sa efectueze controlul in timpul programului de lucru atat in spatiile de lucru, cat si in vehiculele detinute de acestia.
(2) La efectuarea controlului la sediu, intreprinderile/ operatorii de transport rutier au obligatia prezentarii tuturor documentelor solicitate de inspectorii I.S.C.T.R.

Art. 9
La efectuarea controlului in trafic, inspectorii au dreptul, in conditiile legii:
a) sa imobilizeze vehiculul rutier in conditii de siguranta si securitate ale transportului si, daca este cazul, sa procedeze la ridicarea placutelor de inmatriculare pana la indeplinirea conditiilor legale pentru continuarea efectuarii transportului;
b) sa suspende dreptul de utilizare a vehiculului prin retinerea placutelor de inmatriculare si a certificatului de inmatriculare;
c) sa retina urmatoarele documente: licenta de transport/licenta comunitara, copia conforma a acesteia, certificatul de transport in cont propriu, copia conforma a acestuia, licenta de traseu, autorizatia speciala de transport, autorizatia de transport international sau documentul de transport de persoane prin servicii ocazionale, precum si orice alte documente in legatura cu desfasurarea activitatii de transport rutier ori a activitatii de pregatire a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere.

Art. 10
Reglementarile privind modul de efectuare a inspectiilor si a controlului asupra transporturilor rutiere si activitatilor conexe acestora, modelul si insemnele uniformei, precum si dotarea si inscriptionarea autovehiculelor de control se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii pana la intrarea in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante.

Art. 11
(1) Atributiile, regulamentul de organizare si functionare si structura organizatorica ale I.S.C.T.R., precum si atributiile si obligatiile inspectorilor se aproba prin hotarare a Guvernului in termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei ordonante.
(2) Regulamentul de organizare si functionare prevazut la alin. (1) va cuprinde conditiile de numire, revocare si angajare, dupa caz, a membrilor consiliului de conducere, inclusiv a inspectorului de stat sef, inspectorilor sefi teritoriali, inspectorilor, precum si a celorlalte categorii de personal contractual, in conditiile legii.
(3) Patrimoniul se constituie in conditiile legii.
(4) I.S.C.T.R. va avea acces, in baza unor protocoale incheiate cu A.R.R., C.N.A.D.N.R. - S.A. si R.A.R., la bazele de date ale acestora, precum si la orice alte informatii necesare in vederea indeplinirii atributiilor care ii revin.
(5) Prin protocoalele mentionate la alin. (4) se vor stabili inclusiv conditiile privind furnizarea de date de catre A.R.R., C.N.A.D.N.R. - S.A. si R.A.R. in vederea crearii si actualizarii permanente a propriei baze de date a I.S.C.T.R.

Art. 12
(1) Personalul I.S.C.T.R. va exercita atributiile de inspectie si control care revin, potrivit actelor normative in vigoare, personalului cu atributii de inspectie si control din cadrul A.R.R., R.A.R. si C.N.A.D.N.R. - S.A., precum si personalului imputernicit de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii in acest scop, stabilite conform art. 11 alin. (1).
(2) Incepand cu data de 4 decembrie 2011, A.R.R., R.A.R. si C.N.A.D.N.R. - S.A. nu mai exercita atributiile de inspectie si control in trafic privind respectarea reglementarilor interne si internationale in domeniul transporturilor rutiere, cu exceptia controlului desfasurat de catre C.N.A.D.N.R. - S.A. in punctele de trecere a frontierei de stat.

Art. 13
Prezenta ordonanta intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii, urmand ca I.S.C.T.R. sa isi desfasoare activitatea incepand cu data de 4 decembrie 2011.

Art. 14
(1) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii va elabora si va propune spre aprobare, in conditiile legii, actele normative de modificare a actelor normative de infiintare, organizare si functionare a unitatilor prevazute la art. 12, corespunzator prevederilor prezentei ordonante, sub aspectul atributiilor si al obiectului de activitate.
(2) Actele normative de modificare prevazute la alin. (1) vor intra in vigoare incepand cu data de 4 decembrie 2011.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Recomandari de sanatate publica pentru masuri specifice ce vor fi dispuse de institutiile competente privind reluarea activitatii in domenii specifice dupa incetarea starii de urgenta
Legea 53/2017 pentru aprobarea OUG 62/2016 privind infiintarea Autoritatii de Reforma Feroviara
OUG 5/2017 pentru modificarea OUG 63/2015 privind prelungirea valabilitatii licentelor de traseu si a programului de transport in baza carora se efectueaza serviciile regulate de transport de persoane intre municipiul Bucuresti si localitatile judetu
OUG 2/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, precum si modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 2/2017
Legea 94/2016 pentru completarea OG 27/2011 privind transporturile rutiere
Legea 334/2015 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea facilitatilor la transport pentru anumite categorii de persoane
Legea 129/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere. Lege nr. 129/2015
Ordin 42/2015 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor de transport in unele situatii in care cadrele militare, politistii si personalul civil se deplaseaza la si de la locul de munca, aprobate prin Ord
Legea 59/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea incadrarii vehiculelor inmatriculate sau inregistrate in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si in categoria
OUG 81/2014 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea facilitatilor la transport pentru anumite categorii de persoane. Ordonanta de urgenta 81/2014
OUG 61/2014 pentru modificarea si completarea OUG 47/2013 privind unele masuri in domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii directi finantati din fonduri externe nerambursabile, precum si unele masuri financiare in domeniul ex-ISP
OG 26/2014 pentru modificarea alin. (3) al art. 26 din Regulamentul privind transportul pe caile ferate din Romania, aprobat prin OG 7/2005. Ordonanta 26/2014
Ordin 1148/2014 privind modificarea Ordinului ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 458/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea pe categorii a autobuzelor si microbuzelor utilizate pentru transportu
Ordin 54/2014 privind unele masuri pentru dezvoltarea pietei gazelor naturale
Legea 109/2014 privind aprobarea OUG 11/2013 pentru modificarea si completarea OG 27/2011 privind transporturile rutiere. Lege nr. 109/2014
Legea 108/2014 privind transportul rutier de produse agricole vegetale pe drumurile publice. Lege nr. 108/2014
OUG 50/2014 privind modificarea si completarea Legii petrolului nr. 238/2004. Ordonanta de urgenta nr. 50/2014
OUG 27/2014 privind unele masuri pentru completarea retelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor si pentru aprobarea unor masuri financiare. Ordonanta de urgenta 27/2014
OUG 14/2014 pentru completarea art. 176 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Ordonanta de urgenta nr. 14/2014
Ordin 37/2014 privind autorizarea operatorilor economici pentru desfasurarea activitatii de transport public de pasageri si/sau de marfuri pe cai navigabile interioare
Drept international privat
Sitaru Dragos-Alexandru

Pret: 149 lei
126.65 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
73 useri online

Useri autentificati: