DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Norma nr. 18/2007 republicata 2008 privind aderarea si evidenta participantilor la fondurile de pensii administrate privat[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 445 din 13/06/2008


Face parte din Hotarare nr. 46/2007, republicata 2008

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private


Titlul I - Dispozitii comune privind aderarea initiala si cea continua la fondurile de pensii administrate privatCapitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Prezenta norma reglementeaza:
a) conditiile de eligibilitate care trebuie indeplinite in vederea dobandirii calitatii de participant la un fond de pensii administrat privat;
b) procedura care trebuie indeplinita pentru dobandirea sau incetarea calitatii de participant;
c) actul-cadru de aderare si procedura de modificare a acestuia;
d) procedura de aderare la un fond de pensii administrat privat;
e) procedura de validare si repartizare aleatorie a participantilor;
f) evidenta participantilor la fondul de pensii administrat privat.

Art. 2
(1) Termenii si expresiile utilizate in prezenta norma au semnificatiile prevazute la art. 2 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Lege.
(2) Termenii de mai jos au urmatoarea semnificatie:
1. aderare initiala - procesul cu durata limitata de timp, desfasurat intr-o perioada anterioara inceperii activitatii de colectare a contributiilor la fondurile de pensii administrate privat, prin care persoanele eligibile devin participanti din proprie initiativa sau prin repartizarea aleatorie de catre CNPAS la un fond de pensii administrat privat;
2. aderare continua - procesul prin care persoanele eligibile devin participanti la un fond de pensii administrat privat, din proprie initiativa, prin semnarea unui act individual de aderare, sau prin repartizarea aleatorie de catre CNPAS, ulterior procesului de aderare initiala la fondurile de pensii administrate privat;
3. contractul de asigurare sociala - contractul prevazut la art. 5 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea pensiilor publice, asa cum este prevazut in anexa nr. 3 la norma de aplicare a Legii pensiilor publice;
4. declaratii la sistemul public de pensii - declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat, declaratia de asigurare depusa de persoanele prevazute la art. 5 alin. (1) pct. IV si V din Legea pensiilor publice sau contractul de asigurare sociala incheiat cu persoanele prevazute la art. 5 alin. (2) din aceeasi lege;
5. institutia de evidenta - Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, denumita in continuare CNPAS;
6. persoana eligibila - persoana in varsta de pana la 35 de ani la data luarii in evidenta de catre CNPAS in sistemul asigurarilor sociale, in baza declaratiei la sistemul public de pensii, precum si persoana care nu a implinit varsta de 45 de ani la data semnarii actului individual de aderare la un fond de pensii administrat privat si care este asigurata la sistemul public de pensii;
7. repartizare aleatorie - procesul prin care persoanele eligibile in varsta de pana la 35 de ani care nu au aderat din proprie initiativa la un fond de pensii administrat privat in termenul stabilit de Lege si de prezenta norma sau care au semnat mai multe acte individuale de aderare inregistrate de catre CNPAS sunt repartizate aleatoriu de catre aceasta la finalul perioadei de aderare;
8. validarea - inregistrarea unei persoane de catre CNPAS in Registrul participantilor ca participant la un fond de pensii administrat privat.


Capitolul II - Dobandirea sau incetarea calitatii de participant la un fond de pensii administrat privat


Sectiunea 1 - Dobandirea calitatii de participant


Art. 3
Persoana care indeplineste conditiile prevazute de Lege si de prezenta norma dobandeste calitatea de participant la un fond de pensii administrat privat prin indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
a) a semnat un act individual de aderare sau a fost repartizata aleatoriu de catre CNPAS la un fond de pensii administrat privat;
b) continutul actului individual de aderare a fost validat de CNPAS;
c) a contribuit la un fond de pensii administrat privat si/sau in numele sau au fost platite contributii la un fond de pensii administrat privat.

Sectiunea 2 - Incetarea calitatii de participant


Art. 4
Calitatea de participant la un fond de pensii administrat privat inceteaza in urmatoarele cazuri:
a) prin deschiderea dreptului la pensia privata;
b) prin decesul participantului;
c) prin pensionarea de invaliditate pentru afectiuni care nu mai permit reluarea activitatii, definita potrivit Legii pensiilor publice.


Titlul II - Aderarea initiala si evidenta participantilor la fondurile de pensii administrate privatCapitolul I - Conditii de eligibilitate a participantilor in cadrul perioadei de aderare initiala


Art. 5
Participantul la un fond de pensii administrat privat trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) conditiile de eligibilitate prevazute de Lege, precum si de prezenta norma;
b) sa adere la un fond de pensii administrat privat sau sa fie repartizat aleatoriu de catre CNPAS.

Art. 6
(1) Persoanele care pana la data de 31 decembrie 2007 nu au implinit varsta de 35 de ani si care indeplinesc prevederile art. 5 trebuie sa adere la un fond de pensii administrat privat.
(2) Persoanele, altele decat cele prevazute la alin. (1), in varsta de pana la 45 de ani si care indeplinesc cumulativ conditiile de eligibilitate prevazute de Lege pot sa adere la un fond de pensii administrat privat.

Art. 7
(1) Alegerea unui fond de pensii administrat privat este o optiune individuala a participantului.
(2) Aderarea la un fond de pensii administrat privat se face din propria initiativa a participantului sau in urma repartizarii sale aleatorii de catre CNPAS, in situatia in care aderarea la un fond de pensii administrat privat este obligatorie.
(3) Persoanele prevazute la art. 6 alin. (1) trebuie sa adere la un fond de pensii administrat privat in termen de 4 luni de la data initierii procedurii de aderare initiala.
(4) Persoanele prevazute la art. 6 alin. (1) care nu adera la un fond de pensii administrat privat in termen de 4 luni de la data initierii procedurii de aderare initiala sunt repartizate aleatoriu de catre CNPAS la un fond de pensii administrat privat.
(5) Toti administratorii autorizati de catre Comisie incep activitatea de publicitate si marketing la aceeasi data la care incepe procedura de aderare initiala la fondurile de pensii administrate privat.
(6) Procedura de aderare initiala la fondurile de pensii administrate privat incepe la data de 17 septembrie 2007 si se finalizeaza la data de 17 ianuarie 2008.


Capitolul II - Actul-cadru de aderare si actul individual de aderare utilizate in cadrul procesului de aderare initiala


Sectiunea 1 - Actul-cadru de aderare utilizat in cadrul procesului de aderare initiala


Art. 8
(1) Forma si continutul actului-cadru de aderare sunt aceleasi pentru toti administratorii fondurilor de pensii administrate privat.
(2) Forma si continutul actului-cadru de aderare sunt prevazute in anexa nr. 1.
(3) Pe baza formei si continutului actului-cadru de aderare prevazute in anexa nr. 1, administratorul elaboreaza actul individual de aderare al fondului de pensii administrat privat pe care il administreaza.

Sectiunea 2 - Actul individual de aderare utilizat in cadrul procesului de aderare initiala


Art. 9
(1) Actul individual de aderare este avizat de catre Comisie odata cu autorizarea prospectului schemei de pensii private.
(2) Actul individual de aderare utilizat in cadrul procedurii de aderare initiala are forma si continutul actului-cadru de aderare prevazut in anexa nr. 1 si cuprinde:
a) seria si numarul unic alocate de Comisie;
b) sigla administratorului;
c) logoul administratorului;
d) datele de contact ale administratorului.
(3) Seriile si numerele unice necesare fondatorilor in vederea obtinerii deciziei de autorizare a fondului de pensii administrat privat sunt alocate de Comisie la momentul obtinerii deciziei de avizare a actului individual de aderare.
(4) Serii si numere unice, altele decat cele prevazute la alin. (3), sunt alocate de Comisie administratorilor autorizati in vederea initierii procesului de aderare la data de 10 septembrie 2007, fara a mai fi necesara indeplinirea unei alte proceduri de avizare a actului individual de aderare.
(5) Este interzisa introducerea de catre administratori in actele individuale de aderare a altor informatii decat cele prevazute la alin. (2).
(6) Actul individual de aderare poate fi modificat de catre administrator conform procedurii prevazute in sectiunea a 3-a din prezentul capitol.

Art. 10
(1) Actul individual de aderare este un contract scris incheiat intre o persoana si administratorul unui fond de pensii administrat privat si produce efecte de la momentul validarii de catre CNPAS.
(2) Actul individual de aderare contine acordul persoanei referitor la contractul de societate civila si la prospectul schemei de pensii private, precum si faptul ca a acceptat continutul acestora.
(3) Actul individual de aderare este completat de catre agentii de marketing pe baza datelor furnizate de catre persoana interesata sa adere la un fond de pensii administrat privat.
(4) La momentul semnarii actului individual de aderare, agentul de marketing are urmatoarele obligatii:
a) sa solicite o copie a actului de identitate, cu semnatura olografa a persoanei, pe aceeasi fila cu imaginea reprodusa prin copiere;
b) sa prezinte prospectul si sa inmaneze gratuit un exemplar persoanei care adera.
(5) Este interzisa delegarea, imputernicirea sau reprezentarea participantului in relatia cu agentul de marketing.

Art. 11
Actul individual de aderare se redacteaza in doua exemplare, se semneaza in original fiecare exemplar si se distribuie astfel:
a) un exemplar se pastreaza de catre administratorul fondului de pensii administrat privat la care persoana a aderat;
b) un exemplar se pastreaza de catre persoana care a aderat la un fond de pensii administrat privat.

Sectiunea 3 - Procedura de modificare a actului individual de aderare utilizat in cadrul procesului de aderare initiala


Art. 12
(1) Administratorul trebuie sa obtina avizul Comisiei pentru propunerile de modificare a actului individual de aderare.
(2) Decizia de avizare a modificarii actului individual de aderare se elibereaza de Comisie in baza unei cereri scrise.
(3) Cererea, insotita de modificarile propuse si de nota de fundamentare, se depune si se inregistreaza la Comisie de catre administrator.

Art. 13
(1) Comisia hotaraste cu privire la eliberarea avizului de modificare a actului individual de aderare, in termen de 10 zile lucratoare de la inregistrarea dosarului complet al solicitantului.
(2) Orice solicitare din partea Comisiei privind informatii suplimentare sau modificarea documentelor prezentate initial intrerupe termenul prevazut la alin. (1), un nou termen incepand sa curga de la data depunerii respectivelor informatii sau modificari.
(3) Depunerea informatiilor suplimentare sau a documentelor cu modificari solicitate de Comisie nu poate fi facuta, sub sanctiunea respingerii cererii, mai tarziu de 10 zile lucratoare de la data solicitarii Comisiei.
(4) In situatia in care se constata lipsa unor documente solicitate sau ca documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau au o forma necorespunzatoare, documentele depuse sunt returnate solicitantului spre completare ori inlocuire, dupa caz.

Art. 14
(1) Neindeplinirea uneia dintre conditiile prevazute in prezenta norma duce la respingerea cererii de eliberare a avizului pentru modificarea actului individual de aderare.
(2) Decizia de respingere, scrisa si motivata, se comunica solicitantului in termen de 5 zile lucratoare de la adoptarea acesteia.
(3) Decizia de respingere poate fi contestata in termen de 30 de zile de la data comunicarii ei, in conformitate cu legislatia in vigoare privind contenciosul administrativ.

Art. 15
O noua cerere de eliberare a avizului pentru modificarea actului individual de aderare poate fi adresata Comisiei numai dupa ce au fost remediate deficientele care au constituit motivele de respingere a cererii initiale.


Capitolul III - Evidenta participantilor si procedura de validare si repartizare aleatorie a participantilor in cadrul procesului de aderare initiala


Sectiunea 1 - Evidenta participantilor in cadrul procesului de aderare initiala


Art. 16
(1) Pe baza datelor existente in sistemul de evidenta a asiguratilor din sistemul public de pensii, in vederea identificarii tuturor persoanelor eligibile conform prevederilor legale sa adere la un fond de pensii administrat privat, CNPAS intocmeste Registrul participantilor.
(2) Registrul participantilor la fondurile de pensii administrate privat cuprinde:
a) numele si prenumele tuturor persoanelor aflate in evidenta CNPAS cu varsta pana la 45 de ani, care au fost inregistrate cel putin o data prin declaratia privind evidenta nominala a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat, precum si prin declaratia de asigurare, incepand cu anul 2001 si pana in prezent;
b) codul numeric personal al acestora;
c) seria si numarul actului de identitate;
d) seria si numarul unic ale actului individual de aderare;
e) data semnarii actului individual de aderare;
f) numarul de registru al administratorului;
g) numarul de registru al fondului de pensii administrat privat;
h) codul unic de identificare si denumirea angajatorului sau a angajatorilor, dupa caz;
i) numarul de registru al agentului de marketing;
j) rezultatul validarii.
(3) Pe baza rapoartelor transmise de catre administratori, CNPAS actualizeaza bilunar Registrul participantilor.
(4) CNPAS inscrie in Registrul participantilor ca "validat temporar" persoanele care sunt inregistrate in sistemul de evidenta a asiguratilor si care au semnat un singur act individual de aderare, urmand ca la termenele prevazute la art. 19 alin. (2) sa le inregistreze ca validate in Registrul participantilor.
(5) Persoanele care au semnat un singur act individual de aderare, nu sunt inregistrate in sistemul de evidenta a asiguratilor si pentru care CNPAS nu primeste declaratii la sistemul public de pensii sunt inscrise de catre CNPAS in Registrul participantilor ca "validat cu rezerva", urmand a fi validate la momentul primirii acestora. In cazul in care pana la data de 25 ianuarie 2008 inclusiv CNPAS nu a primit declaratiile la sistemul public de pensii mai sus mentionate, aceste persoane nu vor mai fi evidentiate in Registrul participantilor.
(6) La finalizarea procesului de aderare initiala, in vederea repartizarii aleatorii a persoanelor eligibile care nu au semnat un act individual de aderare, CNPAS mentine in Registrul participantilor persoanele care au fost inregistrate in intervalul septembrie - decembrie 2007 prin declaratii la sistemul public de pensii, depuse in intervalul septembrie 2007 - ianuarie 2008, si identifica persoanele care sunt obligate sa adere la un fond de pensii administrat privat si ale caror date nu au fost transmise de catre niciun administrator.
(7) Actele de aderare incheiate pana la data de 17 ianuarie 2008 sunt valabile numai in cadrul procesului de aderare initiala.
(8) Pana la inceperea procesului de aderare initiala, in vederea asigurarii schimbului de informatii privind participantii la fondurile de pensii administrate privat, precum si a stabilirii procedurilor de actualizare, modificare si control al modului de completare a Registrului participantilor, Comisia incheie un protocol de colaborare cu CNPAS.

Sectiunea 2 - Procedura de validare a participantilor in cadrul procesului de aderare initiala


Art. 17
(1) Procesul de aderare initiala a persoanelor la un fond de pensii administrat privat se deruleaza pe parcursul a 4 luni.
(2) In cursul procesului de aderare initiala, persoanele pot adera la un singur fond de pensii administrat privat care a fost autorizat de Comisie.

Art. 18
(1) De la data initierii procesului de aderare, administratorii au obligatia sa transmita catre CNPAS in datele de 1 si 15 ale fiecarei luni, pe suport electronic, sub semnatura electronica extinsa, un raport care sa cuprinda informatii privind persoanele care au semnat un act individual de aderare in cele doua saptamani precedente raportarii.
(2) Primul raport bilunar este transmis catre CNPAS la data de 1 octombrie 2007.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), ultimul raport bilunar valabil, inaintea repartizarii aleatorii, va fi transmis catre CNPAS in data de 25 ianuarie 2008 si va cuprinde informatii privind persoanele care au semnat un act individual de aderare pana la data de 17 ianuarie 2008 inclusiv.
(4) Raportul bilunar contine urmatoarele informatii:
a) numele si prenumele persoanelor care au semnat un act individual de aderare;
b) codul numeric personal al acestora;
c) seria si numarul actului de identitate;
d) seria si numarul unic ale actului individual de aderare;
e) data semnarii actului individual de aderare;
f) numarul de registru al administratorului;
g) numarul de registru al fondului de pensii administrat privat;
h) codul unic de identificare si denumirea angajatorului;
i) numarul de registru al agentului de marketing.
(5) Odata cu transmiterea raportului bilunar catre CNPAS, administratorii au obligatia sa transmita catre Comisie, pe suport electronic, sub semnatura electronica extinsa, imaginea scanata a actelor individuale de aderare si a actelor de identitate ale participantilor ale caror date au fost inregistrate in raportul bilunar, cu semnatura olografa a persoanei, pe aceeasi fila cu imaginea reprodusa prin copiere.
(6) Imaginea scanata a documentelor prevazute la alin. (5) este memorata in fisiere de tip TIF, dupa forma xxx CNP, unde xxx reprezinta seria unica alocata de Comisie administratorului la momentul obtinerii deciziei de avizare a actului individual de aderare si CNP reprezinta codul numeric personal al fiecarei persoane inregistrate in raportul bilunar.
(7) In cazul nerespectarii termenului de depunere a raportului bilunar de catre administratori, acesta se depune numai la urmatorul termen prevazut la alin. (1).

Art. 19
(1) Pe baza rapoartelor bilunare transmise pe datele de 1 si 15 ale fiecarei luni de catre administratori, CNPAS verifica:
a) ca persoana sa fie inscrisa in Registrul participantilor;
b) ca persoana sa figureze cu un singur act individual de aderare raportat la CNPAS.
(2) Persoanele care figureaza ca "validat temporar" sunt inscrise de CNPAS in Registrul participantilor ca "validat", astfel:
a) pentru rapoartele bilunare din 1 octombrie 2007, 15 octombrie 2007, 1 noiembrie 2007 si 15 noiembrie 2007, cu data de 15 noiembrie 2007;
b) pentru rapoartele bilunare din 1 decembrie 2007 si 15 decembrie 2007, cu data de 15 decembrie 2007;
c) pentru rapoartele bilunare din 1 ianuarie 2008 si 25 ianuarie 2008, cu data de 17 ianuarie 2008.
(3) CNPAS invalideaza la termenele prevazute la alin. (2) persoanele care au semnat mai multe acte individuale de aderare.

Art. 20
(1) Rezultatul procesului de validare este dupa cum urmeaza:
a) "validat", daca sunt intrunite cumulativ conditiile prevazute la art. 19 alin. (1) si (2);
b) "validat cu rezerva", daca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 16 alin. (5);
c) "invalidat", daca este indeplinita conditia prevazuta la art. 19 alin. (3).
(2) Administratorul caruia i-au fost validati participanti de catre CNPAS are obligatia de a le notifica acestora, in termen de 15 zile calendaristice de la data inregistrarii lor ca participanti la fondul de pensii administrat privat, denumirea fondului de pensii administrat privat si a administratorului acestuia.
(3) Participantii notificati potrivit alin. (2) si care nu au semnat un act individual de aderare la fondul respectiv pot sa depuna la Comisie o sesizare scrisa, in termen de 15 zile de la data notificarii.
(4) Comisia analizeaza si hotaraste solutionarea sesizarii in termen de 30 de zile calendaristice de la primirea acesteia.
(5) In termen de 5 zile lucratoare de la solutionarea sesizarii, Comisia notifica CNPAS si administratorilor apartenenta sau neapartenenta participantului la fondul de pensii administrat privat.

Art. 21
(1) In cazul in care o persoana este raportata, in cadrul unei raportari bilunare, de unul sau mai multi administratori cu mai multe acte individuale de aderare semnate sau se constata ca este validata temporar in cadrul unei raportari bilunare anterioare, CNPAS inscrie persoana respectiva in tabelul electronic al dublurilor.
(2) CNPAS transmite tabelul electronic al dublurilor catre administratori si Comisie in termen de 3 zile lucratoare de la data primirii raportului bilunar.
(3) Tabelul electronic al dublurilor cuprinde urmatoarele informatii:
a) numele si prenumele persoanei;
b) codul numeric personal al acesteia;
c) seria si numarul unic ale actului individual de aderare;
d) numarul de registru al agentului de marketing.
(4) Administratorii au obligatia de a verifica autenticitatea actului individual de aderare si a copiei actului de identitate avand semnatura olografa a persoanei care figureaza in tabelul electronic al dublurilor.
(5) In cazul in care administratorii constata autenticitatea actului individual de aderare si a copiei actului de identitate, acestia pot retransmite catre CNPAS, in urmatorul raport bilunar, informatiile de aderare aferente persoanei care a figurat cu mai multe acte individuale de aderare semnate.
(6) Procesul prevazut in prezentul articol se deruleaza pe toata durata procesului de aderare initiala.

Art. 22
(1) Daca in cadrul procesului de raportare bilunara un administrator transmite un act individual de aderare pentru o persoana care figureaza in Registrul participantilor ca fiind validata temporar, CNPAS procedeaza in conformitate cu prevederile art. 21.
(2) Procesul prevazut in prezentul articol se deruleaza pe durata fiecarei etape a procedurii de aderare initiala.

Art. 23
(1) CNPAS actualizeaza Registrul participantilor si completeaza tabelul centralizator prevazut in anexa nr. 3 pentru fiecare fond de pensii administrat privat, in termen de 7 zile lucratoare de la data ultimei validari efectuate.
(2) CNPAS transmite fiecarui administrator, pe suport electronic, sub semnatura electronica extinsa, tabelul centralizator prevazut in anexa nr. 3, in termen de 3 zile lucratoare de la expirarea termenului prevazut la alin. (1).

Art. 24
(1) Fiecare etapa a procedurii de aderare, derulata conform prevederilor art. 19, este finalizata prin intocmirea de catre CNPAS a unui proces-verbal in care sunt mentionate urmatoarele informatii:
a) numarul persoanelor validate;
b) numarul persoanelor validate cu rezerva;
c) numarul persoanelor invalidate.
(2) Rezultatul fiecarei etape a procedurii de aderare este comunicat in scris Comisiei, in termen de 3 zile lucratoare de la expirarea termenului prevazut la art. 23 alin. (1).

Art. 25
(1) Ulterior datei de 25 ianuarie 2008 si pana la data efectuarii repartizarii aleatorii, CNPAS modifica Registrul participantilor conform solicitarilor Comisiei, rezultate in urma solutionarii sesizarilor formulate in conditiile prezentei norme.
(2) Procedura de aderare derulata in perioada prevazuta la art. 7 alin. (6) este finalizata prin intocmirea de catre CNPAS a unui proces-verbal in care sunt mentionate urmatoarele informatii:
a) numarul total al persoanelor validate;
b) numarul total al persoanelor invalidate;
c) numarul total al persoanelor care urmeaza a fi repartizate aleatoriu;
d) valorile cotelor de piata ale fondurilor de pensii administrate privat, in functie de numarul participantilor, exprimate procentual si calculate cu 6 zecimale.
(3) La procesul-verbal prevazut la alin. (2), CNPAS va anexa structura la zi a Registrului participantilor.
(4) Rezultatul procedurii de aderare prevazute la art. 7 alin. (6) este comunicat in scris Comisiei, in data de 5 martie 2008.

Art. 26
Persoanele care vor fi repartizate aleatoriu conform dispozitiilor legale si ale prezentei norme sunt cele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) sunt inregistrate in Registrul participantilor in conformitate cu prevederile art. 16 alin. (6);
b) au obligatia sa adere la un fond de pensii administrat privat si au fost invalidate de catre CNPAS in conditiile art. 19 alin. (3) sau nu au semnat un act individual de aderare.

Sectiunea 3 - Procedura de repartizare aleatorie a participantilor in cadrul procesului de aderare initiala


Art. 27
In vederea organizarii procedurii de repartizare aleatorie, CNPAS clasifica persoanele care urmeaza a fi repartizate in functie de urmatoarele criterii:
a) varsta;
b) gen.

Art. 28
(1) CNPAS organizeaza datele persoanelor dupa criteriul de varsta astfel:
a) persoanele cu varsta de pana la 25 de ani;
b) persoanele cu varsta cuprinsa intre 25-35 de ani.
(2) Fiecare categorie de persoane prevazuta la alin. (1) este impartita in functie de gen, prima grupa fiind cea a persoanelor de gen feminin.
(3) Categoriile de persoane care urmeaza a fi repartizate aleatoriu de catre CNPAS sunt:
a) prima grupa de persoane ce urmeaza a fi repartizata catre fondurile de pensii pe baza repartizarii aleatorii sunt persoanele prevazute la alin. (1) lit. a) de genul feminin;
b) a doua grupa de persoane ce urmeaza a fi repartizata catre fondurile de pensii pe baza repartizarii aleatorii sunt persoanele prevazute la alin. (1) lit. a) de genul masculin;
c) a treia grupa de persoane ce urmeaza a fi repartizata catre fondurile de pensii pe baza repartizarii aleatorii sunt persoanele prevazute la alin. (1) lit. b) de genul feminin;
d) a patra grupa de persoane ce urmeaza a fi repartizata catre fondurile de pensii pe baza repartizarii aleatorii sunt persoanele prevazute la alin. (1) lit. b) de genul masculin.

Art. 29
(1) CNPAS repartizeaza persoanele din fiecare categorie prevazuta la art. 28 alin. (3) direct proportional cu numarul persoanelor validate pe fiecare fond de pensii administrat privat in parte, raportat la totalul persoanelor validate pentru toate fondurile de pensii administrate privat.
(2) Repartizarea persoanelor din cadrul fiecarei grupe se efectueaza, una cate una, in ordinea crescatoare a varstei, incepand cu fondul de pensii administrat privat cu cel mai mare numar de persoane validate.

Art. 30
La finalizarea procesului de repartizare aleatorie, CNPAS valideaza persoanele pentru fiecare fond de pensii administrat privat in parte si actualizeaza informatiile in Registrul participantilor.

Art. 31
(1) In termen de 5 zile lucratoare de la inregistrarea in Registrul participantilor a persoanelor repartizate aleatoriu, CNPAS notifica fiecarui administrator in parte lista cu persoanele repartizate aleatoriu si validate la fondul de pensii administrat privat de catre acesta.
(2) In termen de 5 zile lucratoare de la finalizarea repartizarii aleatorii, CNPAS comunica in scris Comisiei rezultatele finale ale procesului.
(3) Dupa finalizarea procesului de repartizare aleatorie, CNPAS mentine si actualizeaza Registrul participantilor.

Art. 32
Administratorul caruia i-au fost repartizati aleatoriu participanti de catre CNPAS are obligatia de a le notifica acestora, in termen de 15 zile calendaristice de la data inregistrarii lor ca participanti la fondul de pensii administrat privat, denumirea fondului de pensii administrat privat si a administratorului acestuia.

Art. 33
Pana la plata contributiei la un fond de pensii administrat privat, persoanei care a aderat sau care a fost repartizata aleatoriu de catre CNPAS la un fond de pensii administrat privat ii este interzis sa solicite transferul la un alt fond de pensii administrat privat.

Art. 34
(1) In termen de 6 luni de la data primirii notificarii prevazute la art. 32, participantii care au semnat un singur act individual de aderare si care au fost repartizati aleatoriu de catre CNPAS la un alt fond de pensii administrat privat pot sa depuna la administratorul fondului la care a aderat o sesizare scrisa, la care ataseaza copia actului individual de aderare semnat si o copie a actului de identitate.
(2) Administratorul solutioneaza sesizarea in termen de 30 de zile calendaristice de la primirea acesteia si raporteaza Comisiei rezultatele verificarilor.
(3) Pana cel tarziu la data de 20 a lunii in care a primit raportul asupra sesizarii, Comisia notifica CNPAS apartenenta participantului la un fond de pensii administrat privat.


Titlul III - Aderarea continua a participantilor la fondurile de pensii administrate privatCapitolul I - Dispozitii generale


Art. 35
(1) Procedura prevazuta in prezentul titlu se deruleaza continuu.
(2) In procesul de aderare continua sunt deplin aplicabile prevederile Titlului II, referitoare la:
a) actul individual de aderare, procedura de avizare si modificare a acestuia;
b) dobandirea sau incetarea calitatii de participant la un fond de pensii administrat privat.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), de la data intrarii in vigoare a prezentei norme actul individual de aderare utilizat in cadrul procedurii de aderare continua are forma si continutul actului-cadru de aderare prevazut in anexa nr. 2 si cuprinde:
a) seria si numarul unic alocate de Comisie;
b) sigla administratorului;
c) logo-ul administratorului;
d) datele de contact ale administratorului.
(4) Este interzisa introducerea de catre administratori in actele individuale de aderare a altor informatii decat cele prevazute la alin. (3).

Art. 36
Administratorii pot utiliza actele individuale de aderare in forma si avand continutul actului-cadru de aderare prevazut la anexa nr. 1 numai pana la data intrarii in vigoare a prezentei norme.


Capitolul II - Conditii de eligibilitate a participantilor in cadrul procesului de aderare continua


Art. 37
In vederea dobandirii calitatii de participant, o persoana trebuie:
a) sa fie eligibila conform prevederilor Legii si ale prezentului titlu;
b) sa adere la un fond de pensii administrat privat sau sa fie repartizata aleatoriu de catre CNPAS.

Art. 38
(1) Ulterior procedurii de aderare initiala prevazute la Titlul II - "Aderarea initiala si evidenta participantilor la fondurile de pensii administrate privat", persoanele eligibile care nu au implinit varsta de 35 de ani sunt obligate sa adere la un fond de pensii administrat privat.
(2) Persoanele eligibile, altele decat cele prevazute la alin. (1), care pana la data semnarii unui act individual de aderare nu au implinit varsta de 45 de ani pot sa adere in orice moment la un fond de pensii administrat privat.

Art. 39
(1) Alegerea unui fond de pensii administrat privat este o optiune individuala a participantului.
(2) O persoana poate adera la un singur fond de pensii administrat privat care a fost autorizat de Comisie.
(3) Persoanele prevazute la art. 38 alin. (1) sunt obligate sa adere la un fond de pensii administrat privat in termen de 4 luni de la data la care devin eligibile.
(4) Persoanele prevazute la art. 38 alin. (1), care nu adera la un fond de pensii administrat privat in termen de 4 luni de la data la care sunt obligate prin efectul Legii, sunt repartizate aleatoriu de catre CNPAS la un fond de pensii administrat privat, conform prezentei norme.

Art. 40
Actele individuale de aderare la un fond de pensii administrat privat, semnate in perioada cuprinsa intre data de 18 ianuarie 2008 si data intrarii in vigoare a prezentei norme,*) vor fi transmise catre CNPAS in cadrul primului raport lunar intocmit in baza prevederilor cap. III.
___________
*) Textul a fost introdus ca art. 336 prin Norma nr. 10/2008 pentru modificarea si completarea Normei nr. 18/2007 privind aderarea initiala si evidenta participantilor la fondurile de pensii administrate privat, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 20/2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 331 din 25 aprilie 2008.


Capitolul III - Procedura de validare si repartizare aleatorie a participantilor in cadrul procesului de aderare continua


Sectiunea 1 - Procedura de validare a participantilor in cadrul procesului de aderare continua


Art. 41
Dupa finalizarea procesului de aderare initiala, CNPAS mentine si actualizeaza lunar Registrul participantilor prevazut la art. 34 din Lege.

Art. 42
(1) In cadrul procesului de aderare continua, administratorii au obligatia sa intocmeasca lunar un raport care sa cuprinda informatii privind persoanele eligibile care au semnat un act individual de aderare.
(2) Administratorii transmit raportul lunar, prevazut la alin. (1), catre CNPAS si catre Comisie la data de 20 a fiecarei luni pentru luna precedenta, pe suport electronic, sub semnatura electronica extinsa.
(3) Raportul lunar contine urmatoarele informatii:
a) numele si prenumele persoanelor care au semnat un act individual de aderare;
b) codul numeric personal al acestora;
c) seria si numarul actului de identitate;
d) seria si numarul unic ale actului individual de aderare;
e) data semnarii actului individual de aderare;
f) codul de inregistrare al administratorului in registrul Comisiei;
g) codul de inregistrare al fondului de pensii administrat privat in registrul Comisiei;
h) codul unic de identificare si denumirea angajatorului;
i) codul de inregistrare al agentului de marketing in registrul Comisiei.
(4) Odata cu transmiterea raportului prevazut la alin. (1), administratorii au obligatia sa transmita catre Comisie prin intermediul mijloacelor tehnice oferite de catre aceasta sau pe suport electronic, sub semnatura electronica extinsa, imaginea scanata a actelor individuale de aderare si a actelor de identitate ale participantilor ale caror date au fost inregistrate in raport.
(5) Imaginea scanata a documentelor prevazute la alin. (4) este memorata in fisiere tip TIF, dupa forma xxx CNP, unde xxx reprezinta seria unica alocata de Comisie administratorului la momentul obtinerii deciziei de avizare a actului individual de aderare si CNP reprezinta codul numeric personal al fiecarei persoane inregistrate in raport.
(6) In cazul nerespectarii termenului de depunere a raportului de catre administratori, acesta se depune numai la urmatorul termen prevazut la alin. (2).
(7) Un administrator trebuie sa intocmeasca si sa transmita raportul lunar prevazut la alin. (1) si in situatia in care in luna respectiva nu s-au incheiat acte de aderare la fondul de pensii administrat de acesta.

Art. 43
(1) Pe baza raportului lunar transmis de catre administratori, CNPAS verifica:
a) daca persoana este inscrisa in Registrul participantilor;
b) daca persoana figureaza cu un singur act individual de aderare raportat la CNPAS.
(2) In termen de 10 zile lucratoare de la primirea raportului, CNPAS inscrie in Registrul participantilor ca "validat" persoanele care indeplinesc conditiile prevazute la alin. (1).
(3) CNPAS inscrie in Registrul participantilor ca "invalidat" persoanele care:
a) desi au semnat un singur act individual de aderare, nu sunt inregistratein Registrul participantilor;
b) au semnat mai multe acte individuale de aderare.

Art. 44
(1) In data de 10 a fiecarei luni, in baza rapoartelor prevazute la art. 42 si primite de la administratori, CNPAS intocmeste un proces-verbal in care sunt mentionate urmatoarele informatii:
a) numarul total al persoanelor validate;
b) numarul total al persoanelor invalidate.
(2) Rezultatul procesului de aderare este comunicat in scris Comisiei in termen de 3 zile lucratoare de la expirarea termenului prevazut la alin. (1).

Sectiunea 2 - Procedura de repartizare aleatorie a participantilor in cadrul procesului de aderare continua


Art. 45
(1) Pe data de 10 a fiecarei luni, CNPAS incepe procedura de repartizare aleatorie, prin identificarea persoanelor eligibile care:
a) sunt obligate sa adere la un fond de pensii, nu au semnat niciun act individual de aderare la un fond de pensii administrat privat si pentru care niciun administrator nu a transmis informatii in rapoartele aferente ultimelor 4 luni de la data la care acestea au devenit eligibile;
b) sunt obligate sa adere la un fond de pensii si au semnat mai multe acte individuale de aderare.
(2) In termen de 3 zile lucratoare de la data prevazuta la alin. (1), CNPAS va transmite Comisiei un proces-verbal continand numarul persoanelor care vor face obiectul procedurii de repartizare aleatorie.

Art. 46
Repartizarea aleatorie se face conform procedurii prevazute la art. 27-34 din prezenta norma.

Art. 47
(1) La finalizarea procesului de repartizare aleatorie, CNPAS valideaza persoanele pentru fiecare fond de pensii administrat privat si actualizeaza informatiile in Registrul participantilor.
(2) Procedura lunara de repartizare aleatorie va fi finalizata de catre CNPAS pana cel tarziu la data de 20 a lunii respective.

Art. 48
In termen de 5 zile lucratoare de la inregistrarea in Registrul participantilor a persoanelor repartizate aleatoriu, CNPAS notifica fiecarui administrator lista cu datele de identificare, datele de contact ale persoanelor repartizate aleatoriu si validate la fondul de pensii administrat de catre acesta.

Art. 49
In termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii notificarii CNPAS prevazute la art. 48, administratorul caruia i-au fost repartizati aleatoriu participanti de catre CNPAS are obligatia de a le notifica acestora denumirea fondului de pensii administrat privat si administratorul acestuia.

Art. 50
(1) In termen de 7 zile lucratoare de la data actualizarii Registrului participantilor conform art. 41, CNPAS completeaza anexa nr. 3 la prezenta norma.
(2) In termen de 10 zile lucratoare de la data actualizarii Registrului participantilor conform art. 41, CNPAS transmite Comisiei, precum si fiecarui administrator, pe suport electronic, sub semnatura electronica extinsa, anexa prevazuta la alin. (1).

Art. 51
In cadrul procesului de aderare continua, transferul la un alt fond de pensii administrat privat se poate solicita doar dupa plata primei contributii la fondul de pensii administrat privat la care persoana a aderat sau la care a fost repartizata aleatoriu de catre CNPAS.


Titlul IV - Dispozitii finale


Art. 52
(1) Prezenta norma se aplica numai in cazul primei aderari a unei persoane la un fond de pensii administrat privat.
(2) Ulterior primei aderari a unei persoane la un fond de pensii administrat privat, se vor aplica exclusiv prevederile Normei nr. 3/2008 privind transferul participantilor intre fondurile de pensii administrate privat, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 4/2008.

Art. 53
Termenele prevazute de prezenta norma, care expira intr-o zi de sarbatoare legala sau intr-o zi nelucratoare, se vor prelungi pana la sfarsitul urmatoarei zile lucratoare.

Art. 54
Nerespectarea dispozitiilor cuprinse in prezenta norma se sanctioneaza in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, respectiv art. 16, art. 81 alin. (1) lit. c), art. 140 alin. (1), art. 141 alin. (1) lit. g), art. 141 alin. (2)-(11), art. 142 si 143 din lege.

Art. 55
Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezenta norma.


Anexa nr. 1 la norma - ACT-CADRU DE ADERARE
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Nr. deciziei de autorizare ca administrator .....................................................................¦
¦Nr. deciziei de autorizare a prospectului schemei de pensii private .............................................¦
¦Nr. deciziei de autorizare a fondului de pensii administrat privat ..............................................¦
¦Numele si prenumele participantului: ............................................................................¦
¦Cod numeric personal ........................., B.I./C.I. seria .......... nr. ..................................¦
¦data nasterii: zz/ll/aaaa: ......................................................................................¦
¦Adresa de domiciliu .............................................................................................¦
¦            (localitate, judet/sector) (strada, numar, bloc, scara, etaj, apartament, cod postal)  ¦
¦Adresa de corespondenta .........................................................................................¦
¦             (localitate, judet/sector) (strada, numar, bloc, scara, etaj, apartament, cod postal) ¦
¦Numarul de telefon: ......................................................, adresa e-mail .......................¦
¦Denumirea fondului de pensii administrat privat .................................................................¦
¦Administrat de ..................................................................................................¦
¦                         (denumirea administratorului)                 ¦
¦Denumirea angajatorului ..................................... CUI ...............................................¦
¦Conform prevederilor Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu     ¦
¦modificarile si completarile ulterioare, "administratorului, agentului de marketing si persoanelor afiliate   ¦
¦acestora le este interzis:                                            ¦
¦a) sa ofere beneficii colaterale in scopul de a convinge o persoana sa adere la un fond de pensii sau sa ramana ¦
¦  participant la acesta;                                            ¦
¦b) sa acorde foloase pentru facilitarea aderarii potentialilor participanti."                  ¦
¦Declaratia participantului:                                           ¦
¦Declar pe propria raspundere ca nu am semnat un alt act individual de aderare la un fond de pensii administrat  ¦
¦privat.                                                     ¦
¦Am luat cunostinta de prevederile prospectului schemei de pensii private si sunt de acord sa fiu parte la    ¦
¦contractul de societate civila si la contractul de administrare al fondului de pensii .......................... ¦
¦Am luat cunostinta de toate informatiile prevazute la art. 12 din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor¦
¦cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si  ¦
¦completarile ulterioare.                                             ¦
¦                                                         ¦
¦         Administrator                           Participant         ¦
¦       .....................                       ...................       ¦
¦                                         (nume si prenume)        ¦
¦                                                         ¦
¦                                                         ¦
¦       Reprezentant legal                                         ¦
¦  ........................................                 .........................      ¦
¦  (nume si prenume, semnatura si stampila)                    (semnatura)         ¦
¦                                                         ¦
¦                                       Data ....................      ¦
¦ Broker de pensii private ...................                                  ¦
¦               (denumire)                                     ¦
¦                                                         ¦
¦  Agent ...................................            Nr. de Registru agent ....................... ¦
¦      (nume, prenume si semnatura)                                     ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Anexa nr. 2 la norma - ACT-CADRU DE ADERARE
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Nr. deciziei de autorizare ca administrator .....................................................................¦
¦Nr. deciziei de autorizare a prospectului schemei de pensii private .............................................¦
¦Nr. deciziei de autorizare a fondului de pensii administrat privat ..............................................¦
¦Numele si prenumele participantului: ............................................................................¦
¦Cod numeric personal ................................................. B.I./C.I. seria ........ nr ..............¦
¦data nasterii: zz/ll/aaaa: ......................................................................................¦
¦Adresa de domiciliu .............................................................................................¦
¦             (localitate, judet/sector)(strada, numar, bloc, scara, etaj, apartament, cod postal)  ¦
¦Adresa de corespondenta .........................................................................................¦
¦              (localitate, judet/sector)(strada, numar, bloc, scara, etaj, apartament, cod postal) ¦
¦Numarul de telefon: ..................................................... adresa e-mail .........................¦
¦Denumirea fondului de pensii administrat privat .................................................................¦
¦Administrat de ..................................................................................................¦
¦                        < (denumirea administratorului)                 ¦
¦Adresa de corespondenta a administratorului .....................................................................¦
¦(localitate, judet/sector)(strada, numar, bloc, scara, etaj, apartament, cod postal)               ¦
¦Denumirea angajatorului ................................................................. CUI ...................¦
¦Conform prevederilor Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu     ¦
¦modificarile si completarile ulterioare, "administratorului, agentului de marketing si persoanelor afiliate   ¦
¦acestora le este interzis:                                            ¦
¦1. sa ofere beneficii colaterale in scopul de a convinge o persoana sa adere la un fond de pensii sau sa ramana ¦
¦  participant la acesta;                                            ¦
¦2. sa acorde foloase pentru facilitarea aderarii potentialilor participanti."                  ¦
¦Declaratia participantului:                                           ¦
¦1. Declar pe propria raspundere ca ma aflu la prima aderare la un fond de pensii administrat privat si ca nu am ¦
¦mai semnat un alt act individual de aderare la un astfel de fond. []                       ¦
¦(Se marcheaza cu X de catre participant numai in situatia in care se afla la prima aderare)           ¦
¦2. Declar pe propria raspundere ca am semnat acest act individual de aderare in vederea transferului meu de la un¦
¦alt fond de pensii administrat privat. []                                    ¦
¦(Se marcheaza cu X de catre participant numai in situatia in care se transfera de la un alt fond de pensii    ¦
¦administrat privat.)                                               ¦
¦3. Am luat cunostinta de prevederile prospectului schemei de pensii private si sunt de acord sa fiu parte la   ¦
¦contractul de societate civila si la contractul de administrare al fondului de pensii administrat privat.    ¦
¦Conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal  ¦
¦si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, participantul beneficiaza de  ¦
¦dreptul de acces, de interventie, de a nu fi supus unei decizii individuale si de a se adresa justitiei.     ¦
¦Participantul are dreptul de a se opune prelucrarii datelor personale care il privesc si de a solicita stergerea ¦
¦datelor, printr-o cerere scrisa, datata si semnata, adresata ....................................................¦
¦                                     (denumirea administratorului)      ¦
¦care prelucreaza datele participantului continute in prezenta anexa, in scopul prevazut de Legea nr. 411/2004,  ¦
¦republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.                             ¦
¦                                                         ¦
¦          Administrator,                            Participant,       ¦
¦        ......................                    .................................. ¦
¦                                          (numele si prenumele)     ¦
¦                                                         ¦
¦         Reprezentant legal,                                       ¦
¦   ...........................................               ...............................  ¦
¦ 
(numele, prenumele, semnatura si stampila) (semnatura) ¦ ¦ ¦ ¦ Data ......... ¦ ¦ Broker de pensii private ........................ ¦ ¦ (denumirea) ¦ ¦ ¦ ¦ Agent, Nr. de Registru agent ¦ ¦ .............................................. ................................. ¦ ¦ (numele, prenumele si semnatura) ¦ +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+Anexa nr. 3 la norma - TABEL CENTRALIZATOR
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦  ¦Fond de pensii administrat privat¦         Participant         ¦         ¦
¦Nr. +---------------------------------+----------------------------------------------¦Rezultat validare¦
¦crt.¦  Denumire  ¦   Numar   ¦Nume si prenume¦ Serie si numar ¦  CNP   ¦         ¦
¦  ¦        ¦ de registru  ¦        ¦act de identitate¦      ¦         ¦
+----+----------------+----------------+---------------+-----------------+------------+-----------------¦
+----+----------------+----------------+---------------+-----------------+------------+-----------------¦
+----+----------------+----------------+---------------+-----------------+------------+-----------------¦
+----+----------------+----------------+---------------+-----------------+------------+-----------------¦
+----+----------------+----------------+---------------+-----------------+------------+-----------------¦
+----+----------------+----------------+---------------+-----------------+------------+-----------------¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 


Poate fi de interes si:
Legea 39/2020 privind sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale al notarilor publici din Romania. Lege nr 39/2020
Legea 2/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
OUG 2/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, precum si modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 2/2017
Legea 186/2016 privind unele masuri in domeniul asigurarii unor categorii de persoane in sistemul public de pensii. Lege nr. 186/2016
Legea 155/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Legea 142/2016 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
HG 144/2016 privind atributiile, organizarea si functionarea caselor de pensii sectoriale din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne si Serviciul Roman de Informatii. Hotararea 144/2016
Legea 223/2015 privind pensiile militare de stat. Pensiile militare de stat
Legea 215/2015 privind modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar
Legea 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila din Romania. Lege nr. 83/2015
Legea 154/2014 pentru modificarea art. 184 alin. (6) si (11) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Lege nr. 154/2014
Ordin 3093/2014 pentru aprobarea Procedurii privind certificarea modului de indeplinire de catre contribuabili, persoane fizice, obligate sa se asigure in sistemul public de pensii, potrivit prevederilor cap. II din titlul IX^2 al Legii nr. 571/2003
Amnistia fiscala pentru pensionari. Legea 125/2014 privind scutirea de la plata a unor debite provenite din pensii. Lege nr. 125/2014
Legea 118/2014 pentru completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor. Lege nr. 118/2014
Decizie nr. 1/2014 privind comisionul si tariful care se percep de catre Casa Nationala de Pensii Publice si de catre casele teritoriale de pensii la efectuarea unor operatiuni care nu sunt legate de stabilirea si de plata pensiilor si a altor dreptu
HG 51/2014 privind acordarea prestatiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2014, prin sistemul organizat si administrat de Casa Nationala de Pensii Publice. Hotararea nr. 51/2014 cesare sigurantei pasagerilor
Legea 380/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Lege nr. 380/2013
Legea 327/2013 pentru completarea art. 86 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare. Lege nr. 327/2013
Ordin nr. 2272/2013 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. 42 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, coroborate cu cele ale art. 77 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unit
HG 854/2013 privind aprobarea Aranajamentului administrativ, semnat la Bucuresti la 3 septembrie 2013, pentru aplicarea Acordului dintre Romania si Statul Israel in domeniul securitatii sociale, semnat la Ierusalim la 28 februarie 2011
Legea privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat. Comentariu pe articole
Coordonator Dan Oancea

Pret: 169 lei
143.65 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
55 useri online

Useri autentificati: