DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea nr. 327/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din serviciile de probatiune

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 624 din 19/07/2006

Art. 1
(1) Prezenta lege reglementeaza salarizarea si alte drepturi ale personalului din serviciile de probatiune.
(2) Salarizarea personalului din serviciile de probatiune se face tinandu-se seama de rolul, raspunderea, complexitatea activitatii, pregatirea si competenta profesionala.
(3) Personalul din serviciile de probatiune se compune din consilieri de probatiune, sefi ai serviciilor de probatiune, inspectori de probatiune si directorul Directiei de probatiune.

Art. 2
(1) Dupa criteriul vechimii in specialitate, functia de consilier de probatiune are patru grade, dupa cum urmeaza:
a) consilier de probatiune debutant – vechime in specialitate de pana la un an;
b) consilier de probatiune grad III – vechime in specialitate de la un an la 4 ani;
c) consilier de probatiune grad II – vechime in specialitate de la 4 la 6 ani;
d) consilier de probatiune grad I – vechime in specialitate peste 6 ani.
(2) Dupa criteriul vechimii in specialitate, functia de inspector de probatiune are doua grade, dupa cum urmeaza:
a) inspector de probatiune grad II - vechime in specialitate de la 4 ani la 6 ani;
b) inspector de probatiune grad I – vechime in specialitate peste 6 ani.
(3) Fiecare grad corespunde unui nivel al salariului de baza din grila de salarizare, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta lege.

Art. 3
(1) Pentru activitatea depusa, personalul din serviciile de probatiune are dreptul la salariu, care se compune din salariul de baza, sporuri, precum si din premii sau prime, ale caror cuantumuri se stabilesc prin lege.
(2) Salariul de baza pentru personalul din serviciile de probatiune se stabileste pe baza valorii de referinta sectoriala din cadrul autoritatii judecatoresti si a coeficientilor de multiplicare prevazuti in anexa, pe grade profesionale, in functie de competenta profesionala si vechimea in specialitate.

Art. 4
(1) Directorul Directiei de probatiune beneficiaza de o indemnizatie de conducere de maximum 50% din salariul de baza.
(2) Sefii serviciilor de probatiune primesc o indemnizatie de conducere de maximum 30% din salariul de baza.
(3) Indemnizatia de conducere face parte din salariul de baza.
(4) Indemnizatia de conducere se stabileste la data numirii in functie prin ordin al ministrului justitiei.
(5) Indemnizatia de conducere poate fi reevaluata anual, in raport cu rezultatele obtinute in realizarea atributiilor, obiectivelor, programelor si proiectelor, dupa aprobarea bugetului anual.
(6) Persoanele numite temporar intr-o functie de conducere, in cazul in care titularul acesteia lipseste din institutie o perioada mai mare de 30 de zile calendaristice si nu beneficiaza de salariu pe perioada respectiva, primesc, pe langa salariul de baza al functiei si gradului in care sunt incadrate, indemnizatia corespunzatoare functiei de conducere pe care o preiau.

Art. 5
(1) Pentru rezultate deosebite in activitatea desfasurata in anul precedent, personalul din serviciile de probatiune poate beneficia de salariu de merit, care face parte din salariul de baza brut. Salariul de merit poate fi de pana la 20%, aplicat la salariul de baza brut si se acorda anual.
(2) Pentru personalul din serviciile de probatiune, salariul de merit se poate acorda pentru cel mult 25% din numarul de posturi prevazute in statul de functii pentru aceasta categorie de personal. Pentru functiile de conducere salariile de merit astfel stabilite se pot acorda in limita a cel mult 1/3 din numarul total.
(3) Pentru personalul nou angajat, salariul de merit se poate acorda dupa o perioada de cel putin 6 luni de la angajare.
(4) Persoanele care beneficiaza si cuantumul salariului de merit se stabilesc de ministrul justitiei, la propunerea Directiei de probatiune. Salariile de merit se stabilesc si se acorda de Ministerul Justitiei, in calitate de angajator.

Art. 6
(1) Pentru activitatea desfasurata, personalul din serviciile de probatiune beneficiaza, la sfarsitul anului calendaristic, de un premiu anual egal cu salariul de baza din ultima luna a anului pentru care se face premierea.
(2) Pentru cei care nu au lucrat tot timpul anului, premiul se acorda proportional cu perioada in care au lucrat, luandu-se in calcul salariul de baza din ultima luna de activitate.
(3) Premiile anuale pot fi reduse sau nu se acorda in cazul persoanelor care in cursul anului au desfasurat activitati profesionale nesatisfacatoare ori au savarsit abateri pentru care au fost sanctionate disciplinar. Aceste drepturi nu se acorda in cazul persoanelor care au fost suspendate sau inlaturate din functie pentru fapte imputabile lor.

Art. 7
(1) Personalul din serviciile de probatiune beneficiaza de un spor de fidelitate, in raport cu vechimea efectiva in functia de specialitate, calculat la salariul de baza, dupa cum urmeaza:
a) de la 5 la 10 ani 5%;
b) de la 10 la 15 ani 10%;
c) de la 15 la 20 de ani 15%;
d) peste 20 de ani 20%.
(2) Sporul prevazut la alin. (1) se plateste de la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a implinit vechimea efectiva in functia de specialitate.
(3) Sporul de fidelitate se ia in calcul la stabilirea pensiilor si a celorlalte drepturi, potrivit legii.

Art. 8
(1) Pentru vechimea in munca personalul din serviciile de probatiune beneficiaza de un spor de vechime de pana la 25% calculat la salariul de baza lunar corespunzator timpului efectiv lucrat in program normal de lucru, dupa cum urmeaza:
a) de la 3 la 5 ani 5 %;
b) de la 5 la 10 ani 10 %;
c) de la 10 la 15 ani 15 %;
d) de la 15 la 20 ani 20 %;
e) peste 20 ani 25 %.
(2) Sporul de vechime se plateste cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a implinit vechimea in munca.

Art. 9
Personalul care poseda titlul stiintific de "doctor" intr-una din specialitatile prevazute la art.8 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea si functionarea serviciilor de reintegrare sociala a infractorilor si de supraveghere a executarii sanctiunilor neprivative de libertate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.129/2002, cu modificarile ulterioare, beneficiaza, la cerere, de un spor de 15% din salariul de baza lunar, care se acorda de la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a solicitat.

Art. 10
(1) Personalului din serviciile de probatiune trebuie sa i se asigure conditii normale de munca si igiena, de natura sa ii asigure sanatatea si integritatea fizica si psihica.
(2) Personalul din serviciile de probatiune care isi desfasoara activitatea in conditii deosebite, grele sau vatamatoare beneficiaza de un spor de 15% din salariul de baza, proportional cu timpul efectiv lucrat in aceste conditii.
(3) Locurile de munca si personalul care beneficiaza de sporul prevazut la alin. (2) se stabilesc prin ordin al ministrului justitiei.

Art. 11
Personalul din serviciile de probatiune care, potrivit fisei postului, desfasoara activitati in penitenciar, beneficiaza de un spor pentru lucrari in legatura cu activitatea in penitenciar de 30% din salariul de baza brut.

Art. 12
(1) Personalul din serviciile de probatiune delegat sau detasat, in conditiile legii, isi pastreaza salariul de baza si celelalte drepturi prevazute de lege pentru personalul delegat sau detasat din cadrul institutiilor publice din sectorul bugetar.
(2) Cand salariul si celelalte drepturi banesti prevazute pentru functia in care este detasata persoana sunt inferioare celor de care beneficia anterior, aceasta isi pastreaza salariul si celelalte drepturi avute anterior.
(3) Personalul din serviciile de probatiune trimis in strainatate, invitat pe contul organizatiilor sau al altor parteneri straini, pentru actiuni in interesul serviciului, beneficiaza in tara de drepturile stabilite in conditiile legii.
(4) Pentru deplasarile in strainatate dispuse de ministrul justitiei, cheltuielile necesare, inclusiv indemnizatia de cazare si diurna in valuta, se aproba de cel care a dispus deplasarea, in limitele reglementarilor aplicabile personalului institutiilor publice din sectorul bugetar.

Art. 13
Personalul din serviciile de probatiune beneficiaza gratuit de asistenta medicala, proteze si medicamente, cu respectarea dispozitiilor legale privind plata contributiei lunare pentru asigurari sociale de sanatate, in conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului.

Art. 14
Personalul din serviciile de probatiune beneficiaza de pensie in conditiile Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 15
(1) Personalul din serviciile de probatiune beneficiaza de concediu de odihna platit.
(2) Durata concediului de odihna este de 30 de zile lucratoare si corespunde activitatii desfasurate timp de un an calendaristic.
(3) Concediul anual de odihna se efectueaza de catre personalul din serviciile de probatiune, de regula, in perioada vacantei judecatoresti.
(4) Cererile de concediu de odihna ale consilierilor de probatiune se aproba de seful serviciului de probatiune.
(5) Cererile de concediu de odihna ale inspectorilor de probatiune si ale sefilor serviciilor de probatiune se aproba de catre directorul Directiei de probatiune.
(6) Conducerile Directiei de probatiune si ale serviciilor de probatiune au obligatia sa asigure efectuarea concediului de odihna, de catre personal, in cursul anului calendaristic in care s-a nascut acest drept, zilele de concediu neefectuate putand fi reportate in primul trimestru al anului urmator.

Art. 16
Personalul din serviciile de probatiune are dreptul la concedii medicale si la alte concedii, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Art. 17
(1) Personalul din serviciile de probatiune are dreptul la concedii fara plata, a caror durata, insumata, nu poate depasi 60 de zile calendaristice intr-un an, pentru rezolvarea unor situatii personale.
(2) Pe durata concediilor fara plata, persoanele respective isi pastreaza calitatea de salariat.
(3) Concediile fara plata acordate in conditiile alin. (1) si (2) nu constituie vechime in munca.

Art. 18
(1) Personalul din serviciile de probatiune beneficiaza, la cerere, de concedii pentru formare profesionala.
(2) Concediile pentru formare profesionala se pot acorda cu sau fara plata.

Art. 19
(1) Concediile fara plata pentru formare profesionala se acorda la solicitarea persoanei, in cazul formarii profesionale pe care persoana o urmeaza din initiativa sa, pe o perioada de maximum 30 de zile calendaristice.
(2) Seful serviciului de probatiune si, respectiv, directorul directiei de specialitate pot respinge solicitarea persoanei daca absenta acesteia ar impieta asupra desfasurarii normale a activitatii.

Art. 20
(1) În cazul in care, in cursul a doi ani calendaristici consecutivi, nu a fost asigurata participarea la o formare profesionala pe cheltuiala angajatorului, persoana in cauza are dreptul la un concediu pentru formare profesionala platit, de pana la 10 zile.
(2) Durata concediului pentru formare profesionala platit nu poate fi dedusa din durata concediului de odihna anual si este asimilata unei perioade de munca efectiva in ceea ce priveste drepturile cuvenite persoanei, altele decat salariul.

Art. 21
(1) În afara concediului de odihna, angajatii din serviciile de probatiune au dreptul la zile libere platite, care nu se includ in durata concediului de odihna, in cazul unor evenimente familiale deosebite:
a) casatoria angajatului – 5 zile;
b) nasterea sau casatoria unui copil al angajatului – 5 zile;
c) decesul sotului sau al unei rude a angajatului, pana la gradul al II-lea inclusiv – 3 zile.
(2) Zilele libere platite prevazute la alin. (1) se acorda la cererea solicitantului, potrivit art. 15 alin. (4) si (5).

Art. 22
(1) Pe langa drepturile prevazute de prezenta lege, personalul din serviciile de probatiune beneficiaza si de alte drepturi prevazute de legislatia din domeniul muncii si asigurarilor sociale.
(2) Personalul angajat la data intrarii in vigoare a prezentei legi se reincadreaza in functie potrivit vechimii in specialitate si coeficientilor de multiplicare prevazuti in anexa.

Art. 23
Prevederile Legii nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritatii judecatoresti, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se mai aplica personalului din serviciile de probatiune la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Art. 24
Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor articolului 75 si ale articolului 76 alineatul (2) din Constitutia Romaniei, republicata.


Anexa - Grila de salarizare a personalului din serviciile de probatiune


Valoarea de referinta sectoriala = 268 lei

Nr. crt. / Functia / Nivelul studiilor / Vechimea in specialitate / Coeficientul de multiplicare


A. Functii de executie
1. Inspector de probatiune gradul I S Peste 6 ani 8,500
2. Consilier de probatiune gradul I S Peste 6 ani 6,500
3. Inspector de probatiune gradul II S 4-6 ani 7,500
4. Consilier de probatiune gradul II S 4-6 ani 5,500
5. Consilier de probatiune gradul III S 1-4 ani 5,000
6. Consilier de probatiune debutant S 0-1 an 3,500B. Indemnizatia de conducere limita maxima
1. Directorul Directiei de probatiune 50%
2. Sef serviciu de probatiune 30%Nu este


Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
17 useri online

Useri autentificati: