DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate , republicata 2009

Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 291 din 5 mai 2009

Republicata in temeiul dispoziliilor art. IV din Ordonanla Guvernului nr. 43/2002 pentru modificarea Legii nr. 156/2000 privind proteclia cetalenilor romani care lucreaza in strainatate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 578 din 5 august 2002, aprobata cu modificari ~i completari prin Legea nr. 592/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 808 din 7 noiembrie 2002, dandu-se textelor 0 noua numerotare. Legea nr. 156/2000 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 364 din 4 august 2000.


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Statul roman asigura, in conformitate cu prevederile prezentei legi, protectia cetatenilor romani cu domiciliul in Romania care lucreaza in strainatate.

Art. 2
Cetatenii romani care lucreaza in strainatate si carora nu le sunt aplicabile prevederile prezentei legi beneficiaza de masuri speciale de protectie, stabilite prin legile romane si straine sau prin tratate si conventii internationale la care Romania este parte, daca se afla in urmatoarele situatii:
a) sunt angajatii unor institutii publice straine care sunt organizate si functioneaza pe teritoriul altui stat decat Romania;
b) sunt angajatii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si reprezentantelor comerciale romane;
c) sunt angajatii unor organizatii internationale cu sediul pe teritoriul altui stat decat Romania;
d) sunt angajatii unor societati comerciale, persoane juridice romane sau straine, care efectueaza activitati de transport international.

Art. 3
(1) Guvernul Romaniei, prin autoritatile competente, va depune diligentele necesare pentru incheierea de acorduri, intelegeri, tratate sau conventii cu autoritati publice similare din alte state, in vederea stabilirii conditiilor de protectie a cetatenilor romani cu domiciliul in Romania care lucreaza in tarile respective.
(2) Acordurile, intelegerile, tratatele sau conventiile incheiate potrivit alin. (1) vor avea la baza:
a) principiul egalitatii de tratament;
b) aplicarea clauzelor mai favorabile prevazute in legislatia romana, straina sau internationala la care Romania este parte.
(3) Prin acordurile, intelegerile, tratatele sau conventiile incheiate pe baza principiilor enumerate la alin. (2) se vor stabili cel putin:
a) nivelul salariului minim;
b) durata timpului de lucru si de odihna;
c) conditiile generale de munca, de protectie si de securitate a muncii;
d) asigurarea pentru accidente de munca sau boli profesionale, precum si pentru cele care intervin in afara procesului muncii.

Art. 4
Ministerul Afacerilor Externe, prin misiunile diplomatice si oficiile eonsulare, va depune diligentele necesare pentru ca, prin intermediul autoritatilor publice sau al organismelor straine competente, sa se asigure cetatenilor romani prevazuti la art. 1:
a) respectarea pe durata angajarii a drepturilor prevazute la art. 3;
b) aplicarea masurilor de protectie a salariatilor, prevazute de legislatia statului respectiv;
c) solutionarea, potrivit legislatiei aplicabile statului respectiv, a unor eventuale litigii avand ca obiect acordarea drepturilor prevazute de prezenta lege.


Capitolul II - Agenti de ocupare a fortei de munca in strainatate


Art. 5
Pe teritoriul Romaniei pot desfasura, in conditiile prezentei legi, activitati de mediere a angajarii cetatenilor romani in strainatate societatile comerciale constituite in temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv filialele societatilor comerciale straine, infiintate in Romania potrivit art. 42 si 44 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care au ca activitate principala "Activitati ale agentiilor de plasare a fortei de munca" cod CAEN - 7810, denumite in continuare agenti de ocupare a fortei de munca.

Art. 6
Agentii de ocupare a fortei de munca desfasoara activitati de mediere a angajarii cetatenilor romani cu domiciliul in Romania care solicita sa lucreze pe baza ofertelor de locuri de munca transmise din strainatate de persoane juridice, fizice si organizatii patronale straine, dupa caz.

Art. 7
Agentii de ocupare a fortei de munca au obligatia sa prelucreze datele cu caracter personal ale cetatenilor romani cu domiciliul in Romania care solicita locuri de munca in strainatate, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru proteetia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 8
Agentii de ocupare a fortei de munca pot desfasura activitatea de mediere a angajarii cetatenilor romani in strainatate daca indeplinesc urmatoarele conditii:
a) dispun de spatiul si de dotarile necesare pentru buna desfasurare a activitatii, asa cum acestea vor fi precizate in metodologia de aplicare a prezentei legi;
b) au incadrat in munca personal cu experienta in domeniul fortei de munca;
c) au organizat o banca de date care sa cuprinda ofertele si solicitarile de locuri de munca in strainatate, informatii referitoare la conditiile de ocupare a acestora si la calificarile si aptitudinile solicitantilor aflati in evidenta lor;
d) au incheiat cu persoane juridice, persoane fizice si organizatii patronale din strainatate, dupa caz, contracte care contin oferte ferme de locuri de munca;
e) sunt inregistrati la inspectoratul teritorial de munca in a carui raza isi au sediul.

Art. 9
(1) Contractele prevazute la art. 8 lit. d) vor cuprinde cel putin urmatoarele elemente:
a) durata contractului;
b) numarul de locuri de munca in strainatate pentru care se incheie contractul;
c) functia, meseria sau ocupatia;
d) natura si durata angajarii, conditiile de angajare, de incetare a angajarii sau de reangajare;
e) durata timpului de munca si de repaus;
f) tariful orar, salariul lunar si datele de plata a salariului;
g) sporuri, ore suplimentare si alte drepturi salariale;
h) cazurile in care pot fi urmarite drepturile salariale;
i) durata, modul de acordare si drepturile banesti aferente concediului de odihna;
j) conditiile de munca, masuri de protectie si securitate a muncii;
k) posibilitatea transferarii salariului in Romania;
l) asigurarea medicala a angajatilor romani, similar cu cea a cetatenilor din tara primitoare;
m) acordarea de despagubiri angajatilor romani in cazul accidentelor de munca, al bolilor profesionale sau al decesului;
n) conditiile de cazare, de locuit sau, dupa caz, de inchiriere a unei locuinte si de asigurare a hranei;
o) asigurarea formalitatilor, stabilirea conditiilor de transport din Romania in statul in care se asigura ofertele de locuri de munca si retur pentru angajatii cetateni romani si membrii de familie care ii insotesc sau ii viziteaza, precum si suportarea cheltuielilor aferente;
p) taxele, impozitele si contributiile care greveaza asupra veniturilor angajatilor cetateni romani, asigurandu-se evitarea dublei impuneri sau a dublei perceperi de contributii de asigurari sociale;
r) obligatiile angajatilor cetateni romani in strainatate.
(2) Agentii de ocupare a fortei de munca au obligatia de a asigura includerea elementelor prevazute la alin. (1) lit. c)-r) si in contractul individual de munca incheiat intre angajatorul strain si angajatul cetatean roman.

Art. 10
Agentii de ocupare a fortei de munca au obligatia de a asigura incheierea contractelor individuale de munca si in limba romana.

Art. 11
Cetatenii romani care lucreaza in strainatate pe baza contractelor prevazute la art. 8 lit. d) beneficiaza in tara de prestatiile acordate de sistemul asigurarilor sociale de sanatate, sistemul asigurarilor pentru somaj sau de sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, daca, in temeiul contractelor de asigurare incheiate, platesc organelor competente din Romania contributiile corespunzatoare stabilite pe baza declaratiilor privind veniturile lunare realizate in strainatate.

Art. 12
Controlul indeplinirii conditiilor prevazute la art. 8 si 9 si al activitatii desfasurate de agentii de ocupare a fortei de munca se realizeaza de personalul din cadrul Inspectiei Muncii, imputernicit in acest sens.


Capitolul III - Contraventii


Art. 13
(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) exercitarea de catre agentii de ocupare a fortei de munca a activitatii de mediere a angajarii cetatenilor romani in strainatate, cu incalcarea prevederilor art. 8-10, cu amenda de la 5000 lei la 10000 lei;
b) exercitarea activitatii de mediere a angajarii cetatenilor romani in strainatate de catre alte persoane juridice, in afara celor prevazute la art. 5, sau de catre persoane fizice, cu amenda de la 10000 lei la 15000 lei.
(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor prevazute la alin. (1) se fac de catre personalul din cadrul Inspectiei Muncii, imputernicit in acest sens.


Capitolul IV - Dispozitii finale


Art. 14
In aplicarea dispozitiilor prezentei legi Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Afacerilor Externe vor elabora norme metodologice, care vor fi supuse aprobarii prin hotarare a Guvernului, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a acesteia *).

Art. 15
Dispozitiile din prezenta lege, referitoare la raspunderea contraventionala, se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 16
Dispozitiile art. 11 se aplica si cetatenilor romani care lucreaza in strainatate in baza unui contract individual de munca incheiat cu o persoana fizica sau juridica straina, aflat in executare la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Art. 17
La data intrarii in vigoare a prezentei legi orice dispozitii contrare se abroga.


----------------------
*) Hotararea Guvernului nr. 384/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 208 din 24 aprilie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare.Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 150/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare
Legea nr. 189/2003 privind asistenta judiciara internationala in materie civila si comerciala, republicata 2009
Legea 61/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 189/2003 privind asistenta judiciara internationala in materie civila si comerciala. Lege nr. 61/2015
Legea 57/2015 pentru modificarea si completarea art. 33 din OG 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata
Legea 50/2015 pentru aprobarea OG 20/2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a produselor. Lege nr. 50/2015
Legea 33/2015 pentru modificarea Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia cu consumatorii si armonizarea reglementarilor cu legislatia europeana privind protectia consumatorilor, precum si pentru compl
Decizie nr. 1/2014 pentru aprobarea Regulilor de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj Comercial International
OUG 34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta 34/2014
Ordin 1082C/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale
Legea 16/1995 privind protectia topografiilor produselor semiconductoare, republicata 2014. Lege nr. 16/1995 republicata 2014
Ordin nr. 8/2014 pentru modificarea Ordinului presedintelui ANPC 392/2013 privind stabilirea conditiilor pe care trebuie sa le indeplineasca operatorii economici care comercializeaza produse de panificatie pe teritoriul Romaniei
Ordin nr. 3568C/2013 privind stabilirea datei punerii in functiune a Tribunalului Specializat Bucuresti
OUG 71/2013 pentru modificarea si completarea OG 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome si pentru proro
Legea 113/2013 pentru aprobarea OUG 93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara. Lege nr. 113/2013
Ordin 231/2013 privind aprobarea Procedurii si conditiilor de restituire a accizei si a taxei pe valoarea adaugata aferente produselor comercializate prin magazinele duty-free
OUG 2/2013 pentru completarea art. 362 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Ordonanta de urgenta nr. 2/2013
OUG 59/2012 privind mandatarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri in vederea infiintarii unei societati comerciale. Ordonanta de urgenta nr. 59/2012
OUG 24/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale. Ordonanta de urgenta nr. 24/2012
OUG 22/2012 pentru modificarea si completarea OG 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si abrogarea HG 1454/2004 pentru aprobarea criteriilor de implantare a structurilor de vanzare cu amanuntul cu suprafata mare si defin
OUG 2/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale. Ordonanta de urgenta nr. 2/2012
Drept comercial roman
Stefan Mihaila,Dumitrescu Aida Diana

Pret: 69.9 lei
59.42 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
36 useri online

Useri autentificati: