DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea nr. 61/2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 157/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 233 din 8 aprilie 2009

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 157 din 19 decembrie 2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 885 din 27 decembrie 2007, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul I punctul 3, litera b) a alineatului (1) al articolului 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) utilizatori - persoanele fizice sau juridice romane care detin vehicule inmatriculate in Romania sau in alte state, denumite in continuare utilizatori romani, respectiv persoanele fizice ori juridice straine care detin vehicule inmatriculate in alte state, denumite in continuare utilizatori straini;"

2. La articolul I punctul 4, litera e) a alineatului (1) al articolului 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"e) tarif de utilizare - o anumita suma a carei plata confera unui vehicul dreptul de a utiliza, pe parcursul unei perioade date, reteaua de drumuri nationale din Romania, concesionata Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - SA;".

3. La articolul I punctul 5, litera b) a alineatului (1^1) al articolului 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) rovinieta matca-cupon, aplicata in partea stanga-jos a parbrizului vehiculului, a carei perioada de valabilitate cuprinde ziua in care se efectueaza verificarea, care asigura, prin tarifele platite, dreptul de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania, avand inscris numarul de inmatriculare al vehicululul in cazul deteriorarii rovinietei matca-cupon, dovada achitarii tarifului de utilizare se face potrivit prevederilor lit. a) pct. (i) si (ii)."

4. La articolul I, dupa punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 5^1, cu urmatorul cuprins:
"5^1. La articolul 1, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (2^1) si (^22), cu urmatorul cuprins:
«(2^1) Tariful de utilizare se aplica pe reteaua de drumuri nationale din Romania, definita la art. 1 alin. (1) lit. d), cu exceptia sectoarelor de drum pentru care se vor aplica tarife de concesiune.
(2^2) Sectoarele de drum pentru utilizarea carora se vor percepe tarife de concesiune si care vor fi exceptate de la plata tarifului de utilizare vor fi stabilite prin hotarare a Guvernului»"

5. La articolul I, dupa punctul 11 se introduce un nou punct, punctul 11^1, cu urmatorul cuprins:
"11^1. La articolul 1, dupa alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu urmatorul cuprins:
«(9) Tariful de utilizare se aplica in mod nediscriminatoriu pentru utilizatorii romani si utilizatorii straini ai retelei de drumuri nationale din Romania, concesionate Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - SA»"
6. La articolul I punctul 13, articolele 1^1 si 1^2 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 1^1. - (1) Stabilirea nivelului tarifelor de trecere si al tarifelor de concesiune are la baza principiul recuperarii costurilor de constructie, de operare si de intretinere.
(2) Aplicarea si colectarea tarifelor de trecere si de utilizare, precum si urmarirea platii acestora se fac in asa fel incat fluxul liber de trafic sa fie perturbat cat se poate de putin si sa se evite controalele si verificarile obligatorii exercitate la granitele interne ale Comunitatii Europene. In acest scop, Campania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - SA va coopera cu celelalte autoritati similare din statele membre ale Uniunii Europene pentru a stabili metode care sa permita transportatorilor rutieri sa plateasca tarifele de utilizare 24 de are pe zi, cel putin la punctele de vanzare importante, utilizand toate mijloacele obisnuite de plata, in interiorul si exteriorul statelor membre in care se aplica acestea. Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. va dispune masurile necesare in vederea asigurarii facilitatilor adecvate la punctele de incasare a tarifelor de trecere si de utilizare, astfel incat sa se mentina siguranta rutiera normala.
(3) Tarifele de utilizare si tarifele de trecere nu pot fi impuse in acelasi timp unei categorii de vehicule pentru utilizarea unui singur sector de drum.
(4) Pe reteaua unde este perceput tariful de utilizare se poate aplica si tariful de trecere numai pentru utilizarea podurilor, tunelurilor si trecatorilor de munte.

Art. 1^2. - (1) Campania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. va monitoriza aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pentru a se asigura ca aceasta functioneaza in mod transparent si nediscriminatoriu.
(2) Campania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. are dreptul de a monitoriza aplicarea si colectarea tarifelor de concesiune in conformitate cu prevederile contractelor de concesiune la care este parte."

7. La articolul I punctul 15, articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 3. - Sunt exceptate de la plata tarifului de utilizare vehiculele detinute in proprietate de unitatile Ministerului Apararii Nationale, de unitatile Ministerului Administratiei si Internelor, de serviciile de ambulanta, de serviciile publice comunitare pentru situatii de urgenta, astfel cum au fost reglementate in Ordonanta Guvernului nr. 88/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 363/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, vehiculele folosite exclusiv in transportul public local de persoane prin servicii regulate pe raza teritorial-administrativa a unei localitati, vehiculele istorice, vehiculele detinute in proprietate de Campania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A., precum si masinile si utilajele agricole neinmatriculate, mai putin tractoarele rutiere."

8. La articolul I punctul 17, articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7. - Responsabilitatea achitarii tarifului de utilizare si a detinerii rovinietei valabile, precum si a achitarii tarifului de trecere sau a tarifului de concesiune revine in exclusivitate, in cazul utilizatorilor romani, detinatorilor mentionati in certificatul de inmatriculare, in cartea de identitate, in documentele vamale sau in alte documente oficiale, iar in cazul utilizatorilor straini, aceasta revine in exclusivitate conducatorului auto al vehiculului."

9. La articolul I punctul 18, alineatul (4) al articolului 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Contravenientul poate achita in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia jumatate din minimul amenzii prevazute de prezentul act normativ, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal."

10. Anexa nr. 1 se modifica dupa cum urmeaza:


ANEXA nr. 1 (Anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 15/2002) - NIVELUL tarifului de utilizare a drumurilor nationale
 
                   Durata de utilizare    Tariful 	  
     Tipul vehiculului 	   a retelei de drumuri   (euro) 	  
                   nationale din Romania   (TVA indus) 	  A       Autoturisme          -           -
                       7 zile         3
                       30 de zile       7
                       12 luni        28

B   Vehicule de transport marfa
    cu 0,0 t < MTMA <= 3,5 t        -          - 	  
                       7 zile         6
                       30 de zile      16
                       12 luni        96


C   a) vehicule de transport marfa  |
    cu 3,5 t < MTMA <= 7,5 t     |  1 zi          4
    b) vehicule de transport persoane |
    cu mai mult de 9 locuri pe scaune |
    (inclusiv conducatorul auto)   |  7 zile         20
    si maximum 23 de locuri pe scaune | 	 	 	  
    (inclusiv conducatorul auto)   |  30 de zile       52
                     |  12 luni        320 	  


D   a) vehicule de transport marfa  |
    cu 7,5 t < MTMA < 12,0 t     |  1 zi          7
    b) vehicule de transport persoane |  7 zile         35
    cu mai mult de 23 de locuri pe  |  30 de zile       91
    scaune (inclusiv conducatorul   |  12 luni        560
    auto)               |
	 	  

E    Vehicule de transport marfa cu     1 zi          9
    MTMA >= 12,0 t, cu maximum 3 axe    7 zile        45
    (inclusiv)              30 de zile      117
                       12 luni        20


F    Vehicule de transport marfa cu     1 zi         11
    MTMA >= 12,0 t, cu minimum 4 axe    7 zile        55
    (inclusiv)               30 de zile      143
                        12 luni       1210


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 99/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva in domeniul public al unor unitati administrativ-
Ordin nr. 611/2015 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania ? S.A. a tarifului de utilizare si a tarifului de trecere
HG 11/2015 pentru modificarea si completarea Regulamentului de aplicare a OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, aprobat prin HG 1391/2006. Hotarare 11/2015
OG 21/2014 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice. Ordonanta nr. 21/2014
Legea 21/2013 privind aprobarea OUG 14/2012 pentru reglementarea unor masuri financiare cu privire la Programul national de dezvoltare a infrastructurii. Lege nr. 21/2013
Ordin 2166/2012 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania
Legea nr. 265/2008 privind gestionarea sigurantei circulatiei pe infrastructura rutiera, republicata 2012
Legea 144/2012 pentru modificarea OG 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania - rovinieta. Lege nr. 144/2012
Legea 125/2012 privind aprobarea OG 6/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 265/2008 privind auditul de siguranta rutiera. Lege nr. 125/2012
OUG 105/2010 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a infrastructurii. Ordonanta de urgenta 105/2010
Ordinul 769/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania. Ordin nr. 769/2010
Legea 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier national. Lege nr. 56/2010
OG 8/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania
Ordin nr. 1083/2009 pentru modificarea si completarea reglementarii tehnice Indrumator pentru atestarea auditorilor energetici pentru cladiri si instalatiile aferente
Ordin 200/2009 pentru modificarea anexei nr. 1 la HG nr. 1777/2004 privind introducerea restrictiei de circulatie pe unele sectoare de autostrazi si de drumuri nationale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decat cele destinate exclusiv tra
HG nr. 770/2009 pentru modificarea si completarea HG nr. 1373/2008 privind reglementarea furnizarii si transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din Romania
Ordin nr. 357/2009 pentru reglementarea unitara a unor tarife cu caracter nefiscal prevazute in diferite acte normative
Ordin nr. 535/2009 privind efectuarea controlului respectarii reglementarilor specifice domeniului transporturilor rutiere de catre operatorii de transport rutier / intreprinderi prin echipaje comune de control formate din inspectori de trafic ai Aut
OUG nr. 9/2009 pentru completarea art. 103 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
Ordin nr. 62/2008 privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 245/2008 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A.
Refuzul instantelor nationale de a trimite intrebari preliminare
Calin Dragos,Banu Mihai,Sandru Mihai

Pret: 59.9 lei
50.92 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
104 useri online

Useri autentificati: