DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea nr. 266/2008 a farmaciei. Legea farmacieiPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 765 din 13/11/2008


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Asistenta farmaceutica a populatiei se asigura, in conditiile prezentei legi, prin intermediul farmaciilor comunitare si drogheriilor.

Art. 2
(1) Farmacia comunitara asigura asistenta farmaceutica a populatiei prin urmatoarele activitati:
a) eliberarea la pretul cu amanuntul a medicamentelor care se acorda pe baza de prescriptie medicala;
b) eliberarea la pretul cu amanuntul, in conformitate cu prevederile legale, a medicamentelor fara prescriptie medicala;
c) prepararea medicamentelor magistrale si oficinale sau a altor produse de sanatate; d) eliberarea medicamentelor de uz veterinar; e) vanzarea de produse cosmetice, produse parafarmaceutice, dispozitive si aparatura medicala de uz individual si consumabile pentru acestea, suplimente alimentare si alimente cu destinatie speciala, plante anodine si produse pe baza de plante anodine, produse de puericultura, articole destinate intretinerii igienei personale, echipamente, materiale sau produse destinate protectiei ori imbunatatirii sanatatii, produse pentru protectie impotriva bolilor cu transmitere sexuala sau cu actiune contraceptiva, produse homeopate, produse destinate aromaterapiei, alte produse destinate utilizarii in unele stari patologice; f) informarea si consilierea pacientilor privind utilizarea corecta si rationala a medicamentelor si intretinerea starii de sanatate; g) testarea unor parametri biologici cu aparatura destinata utilizarii individuale de catre pacienti precum si administrarea de vaccinuri, in conditiile prevazute prin ordin al ministrului sanatatii publice.
(2) In farmaciile comunitare este interzisa utilizarea tehnicii de vanzare "cu autoservire" pentru medicamentele de uz uman sau veterinar.
(3) Eliberarea medicamentelor se face numai prin farmacia comunitara sau prin drogherie.
(4) Este interzisa eliberarea medicamentelor de uz uman prin farmaciile veterinare.
(5) Farmacia comunitara participa la programe si campanii de promovare si ocrotire a sanatatii populatiei, in conformitate cu competentele profesionale ale personalului acesteia. (6) Eliberarea medicamentelor se face numai cu amanuntul, cu exceptia produselor destinate truselor de urgenta impuse prin lege.

Art. 3
(1) Activitatea farmaceutica din spital sau din alte unitati in care este necesara existenta unei farmacii cu circuit inchis se organizeaza in conditiile stabilite prin ordin al ministrului sanatatii publice.
(2) In conditiile stabilite prin ordinul ministrului sanatatii publice, asistenta farmaceutica din spital poate fi externalizata farmaciilor comunitare.

Art. 4
Drogheria asigura asistenta farmaceutica a populatiei prin activitatile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b), e) si g), cu exceptia vanzarii produselor homeopate.

Art. 5
(1) Activitatile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a), c), d) si f) se realizeaza numai de catre farmacisti.
(2) Activitatile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b), e) si g) se pot realiza si de catre asistentii medicali de farmacie in farmacia comunitara sau in drogherie, cu exceptia vanzarii produselor homeopate care se elibereaza numai pe baza de prescriptie medicala.


Capitolul II - Farmacia comunitara


Sectiunea 1 - Infiintarea farmaciei comunitare


Art. 6
(1) Farmacia comunitara se infiinteaza si functioneaza in cadrul unei societati comerciale organizate potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Societatea comerciala prevazuta la alin. (1) va avea in obiectul de activitate comercializarea cu amanuntul a produselor farmaceutice.

Art. 7
Farmaciile comunitare sunt conduse de un farmacist sef. Poate fi farmacist sef, farmacistul cu drept de libera practica.

Art. 8
(1) Farmacia comunitara functioneaza pe baza autorizatiei de functionare emise de Agentia Nationala a Medicamentului, in conditiile prezentei legi.
(2) Activitatea farmaciei comunitare se desfasoara in conformitate cu Regulile de Buna Practica Farmaceutica, elaborate de Ministerului Sanatatii Publice, cu consultarea Colegiului Farmacistilor din Romania si aprobate prin ordinul ministrului sanatatii publice.

Art. 9
Autorizatia de functionare prevazuta la art. 8 alin. (1) confera urmatoarele drepturi:
a) dreptul de a desfasura activitatile prevazute de lege;
b) dreptul de a detine, prepara si elibera, in conditiile legii, substante si produse toxice si psihotrope folosite in scop medical;
c) dreptul de a detine, prepara si elibera, in conditiile legii, substante si produse stupefiante ori precursori ai acestora, folosite in scop medical;
d) dreptul de a incheia contracte cu societatile de asigurari sociale de sanatate privind furnizarea de servicii farmaceutice.

Art. 10
(1) Autorizatia de functionare prevazuta la art. 8 alin. (1) se acorda pe numele persoanei juridice si al farmacistului sef de farmacie, de catre Agentia Nationala a Medicamentului.
(2) Pentru obtinerea autorizatiei de functionare prevazute la art. 8 alin. (1), solicitantul va depune urmatoarele documente:
a) cererea-tip;
b) avizul de oportunitate asupra deschiderii unitatii, care se elibereaza persoanelor prevazute la alin. (1), in baza avizului consultativ al Colegiului Farmacistilor din Romania, emis de Ministerul Sanatatii Publice prin autoritatile de sanatate publica si care nu este transmisibil;
c) contractul de munca sau dovada exercitarii profesiei in forma liberala, pentru o norma intreaga cu durata timpului de lucru de 8 ore, pentru farmacistul sef al unitatii si certificatul de membru al Colegiului Farmacistilor din Romania, eliberat in conditiile legii, insotit de certificatul profesional curent, emis de Colegiul Farmacistilor din Romania;
d) fisele de atributii ale farmacistilor avizate de Colegiul Farmacistilor din Romania;
e) actul constitutiv al societatii comerciale prevazute la art. 6 alin. (1);
f) copia certificatului de inregistrare a solicitantului la oficiul registrului comertului;
g) certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului care atesta inregistrarea ca punct de lucru a spatiului destinat farmaciei comunitare sau, dupa caz, a sediului social cu activitate, pentru care se solicita autorizarea;
h) schita si datele privind localul unitatii;
i) lista cu dotarea cu mobilier, ustensile si aparatura, masa de analiza, conform ordinului ministrului sanatatii publice.
(3) Documentatia prevazuta la alin. (2) se va depune la Ministerul Sanatatii Publice in termen de maximum 45 de zile de la obtinerea avizului de oportunitate prevazut la art. 12. Pentru motive obiective, Ministerul Sanatatii Publice poate prelungi acest termen, pe perioade succesive de 30 de zile, dar nu mai mult de 90 de zile.
(4) Termenul de 45 de zile prevazut la alin. (3) este un termen de decadere pentru solicitant. Daca solicitantul nu depune documentatia prevazuta la alin. (2) in acest termen, pentru obtinerea autorizatiei de functionare va trebui sa obtina un nou aviz de oportunitate.
(5) Autorizatia de functionare prevazuta la art. 8 alin. (1) va fi eliberata in urma unui raport de inspectie favorabil acordat de Directia farmaceutica din Ministerul Sanatatii Publice, prin autoritatile de sanatate publica, care vor avea personal specializat in acest sens. Inspectia va fi efectuata in termen de maximum 60 de zile de la data depunerii documentatiei prevazute la alin. (2).
(6) In cazul unui raport de inspectie nefavorabil se va acorda un termen de maximum 45 de zile pentru remedierea deficientelor.
(7) Autorizatia de functionare emisa in conditiile prezentei legi include autorizatia sanitara de functionare, autorizatia pentru detinere si manipulare de substante si produse toxice, stupefiante, psihotrope si precursori, folosite in scop medical.
(8) Autorizatia de functionare prevazuta la art. 8 alin. (1) va fi eliberata in maximum 15 zile de la efectuarea inspectiei, in cazul unui raport de inspectie favorabil.
(9) In cazul in care farmacia comunitara isi schimba detinatorul autorizatiei prevazute la alin. (1), Agentia Nationala a Medicamentului va elibera o noua autorizatie de functionare, pe numele noului detinator in termen de 30 zile de la data solicitarii. Pana la eliberarea noii autorizatii, farmacia comunitara va functiona in baza vechii autorizatii.
(10) Personalul care are calitatea de a autoriza sau controla farmaciile comunitare ori drogheriile trebuie sa aiba gradul profesional de farmacist primar si o vechime de minimum 10 ani in specialitate.

Art. 11
(1) Certificatul profesional curent al Colegiului Farmacistilor din Romania se obtine la solicitarea farmacistului sef.
(2) Orice modificare ulterioara a listei personalului de specialitate se comunica filialei judetene a Colegiului Farmacistilor din Romania si Ministerului Sanatatii Publice, in termen de 30 de zile de la modificare.

Art. 12
(1) Avizul de oportunitate se va solicita inaintea infiintarii farmaciei comunitare si se elibereaza in termen de maximum 15 zile de la depunerea cererii de eliberare, de catre autoritatea de sanatate publica in raza careia se solicita infiintarea farmaciei comunitare, cu respectarea urmatoarelor conditii:
a) in mediul urban, o farmacie comunitara se poate infiinta la minimum 3000 de locuitori in Bucuresti, la minimum 3500 de locuitori in orasele resedinta de judet si la minimum 4000 de locuitori in celelalte orase;
b) in mediul rural, o farmacie comunitara se poate infiinta la minimum 4000 de locuitori, in localitatile cu peste 4000 de locuitori, si maximum o farmacie in localitatile cu sub 4000 de locuitori.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), se mai poate infiinta cate o farmacie comunitara in gari si aerogari, precum si in centrele comerciale cu o suprafata de vanzare de minimum 3000 m2, in care se desfasoara activitati de comercializare cu amanuntul de produse si de alimentatie publica, situate intr-un singur imobil care utilizeaza o infrastructura comuna si utilitati adecvate.
(3) Ministerul Sanatatii Publice si autoritatile de sanatate publica au obligatia sa publice pe paginile de Internet proprii listele cu localitatile din judet unde se pot deschide farmacii comunitare in conformitate cu conditiile specificate la alin. (1), precum si cu solicitantii care au depus cereri pentru aviz de oportunitate, in ordinea depunerii lor, mentionandu-se data la care s-au depus aceste cereri.

Art. 13
(1) Societatile comerciale care au infiintate farmacii comunitare pot infiinta cate o oficina locala de distributie in localitatile fara servicii farmaceutice.
(2) Autorizatia de functionare a oficinelor locale de distributie se inscrie pe autorizatia de functionare a farmaciei comunitare titulare.
(3) Oficina comunitara locala de distributie si farmacia din mediul rural functioneaza in prezenta farmacistului, care isi desfasoara activitatea potrivit competentelor, dupa un orar stabilit si anuntat publicului si comunicat filialei judetene a Colegiului Farmacistilor din Romania.
(4) In cazul in care in localitatea respectiva se infiinteaza o farmacie comunitara, oficina existenta se desfiinteaza.

Sectiunea 2 - Organizarea si functionarea farmaciei comunitare


Art. 14
(1) Farmacia comunitara va fi amplasata numai la parterul cladirilor, cu acces liber si direct din strada, cu exceptia celor amplasate in centrele comerciale, gari si aerogari, la care accesul se poate face si din incinta acestora. Farmaciile comunitare din cadrul unitatilor sanitare si centrelor comerciale pot fi amplasate cel mult la etajul 1 al acestora.
(2) Localul farmaciei comunitare va avea o suprafata utila de minimum 50 m2, excluzand din aceasta suprafata holurile si grupurile sanitare.

Art. 15
Farmacia comunitara functioneaza numai in prezenta a cel putin unui farmacist, care isi exercita personal profesiunea, neputand fi inlocuit de o persoana de o alta profesiune.

Art. 16
(1) Personalul de specialitate al farmaciei comunitare se compune din:
a) farmacistul sef;
b) farmacisti;
c) asistenti medicali de farmacie.
(2) Sub indrumarea si controlul unui farmacist cu drept de libera practica, in farmacia comunitara isi pot desfasura activitatea, in limita competentelor lor, studenti si farmacisti rezidenti sau alte persoane aflate in procesul de invatamant farmaceutic ori de stagiu profesional in cadrul institutiilor de invatamant superior cu profil farmaceutic.
(3) Asistentii medicali de farmacie il ajuta pe farmacist in activitate si lucreaza sub directa indrumare a acestuia.
(4) Orice persoana care desfasoara activitate farmaceutica in farmacia comunitara trebuie sa poarte un ecuson inscriptionat cu numele si prenumele sau, calificarea si titlurile profesionale, precum si numele farmaciei comunitare.
(5) Orice alt personal necesar functionarii farmaciei comunitare isi va desfasura activitatea sub controlul farmacistului sef.

Art. 17
(1) Firma farmaciei comunitare va include sintagma "farmacia" si, dupa caz, o denumire care sa o deosebeasca de alte astfel de unitati. In incinta farmaciei comunitare trebuie sa se organizeze un spatiu de confidentialitate, destinat discutiilor cu pacientii, afisat la loc vizibil. In situatia in care sediul farmaciei comunitare nu permite acest lucru, discutiile confidentiale vor avea loc in biroul farmacistului sef.
(2) Emblema farmaciei comunitare va purta ca semn distinctiv simbolul crucii cu laturile intersectate in unghi drept, de dimensiuni egale, de culoare verde pe fond alb.
(3) Afisarea emblemei si a firmei farmaciei comunitare este scutita de plata oricarei taxe.

Art. 18
(1) Programul de functionare al farmaciei comunitare se stabileste in concordanta cu numarul farmacistilor angajati conform prevederilor Titlului XIV din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Modalitatea de asigurare a asistentei farmaceutice a populatiei in timpul noptii sau in zilele nelucratoare si de sarbatori legale este stabilita de Ministerul Sanatatii Publice, cu avizul Colegiului Farmacistilor din Romania si este obligatorie pentru toate farmaciile comunitare aflate in relatii contractuale cu casele de asigurari sociale de sanatate.
(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), farmaciile comunitare care isi desfasoara activitatea in centre comerciale vor respecta programul acestuia.

Art. 19
Organizarea si functionarea oficinei locale de distributie se stabileste prin ordin al ministrului sanatatii publice.

Sectiunea 3 - Mutarea sediului, transferul, intreruperea temporara si incetarea activitatii farmaciei comunitare


Art. 20
(1) Mutarea sediului unei farmacii comunitare se comunica Ministerului Sanatatii Publice si Colegiului Farmacistilor din Romania.
(2) Inceperea activitatii la noul sediu se poate face numai daca sunt indeplinite conditiile de autorizare si dupa obtinerea, in conditiile prezentei legi, a autorizatiei de functionare pentru noul sediu.
(3) Dispozitiile prezentului articol se aplica si farmaciilor comunitare infiintate conform prevederilor art. 12 alin. (2).

Art. 21
Mutarea sediului se poate face numai in aceeasi localitate. Pana la 31 decembrie 2010, inclusiv, farmaciile comunitare infiintate in conditiile art. 12 alin. (2) se pot muta numai in aceleasi conditii.

Art. 22
(1) Pentru motive intemeiate sau pentru motive obiective invocate de detinatorul autorizatiei prevazute la art. 10 alin. (1), Ministerul Sanatatii Publice poate aproba intreruperea activitatii farmaciei comunitare pe o perioada de pana la 180 de zile.
(2) Farmacia comunitara isi poate suspenda activitatea in mod voluntar pentru o perioada de maximum 60 de zile calendaristice. Daca perioada de suspendare depaseste 30 de zile calendaristice, este obligatorie anuntarea Ministerului Sanatatii Publice si a Colegiului Farmacistilor din Romania.

Art. 23
Farmacia comunitara isi inceteaza activitatea prin anularea autorizatiei de functionare emise de Agentia Nationala a Medicamentului in urmatoarele situatii:
a) la cererea titularului autorizatiei de functionare;
b) dizolvarea societatii comerciale prevazute la art. 6 alin. (1);
c) retragerea autorizatiei de functionare;
d) faliment;
e) intreruperea activitatii pentru o perioada de peste 180 de zile.


Capitolul III - Drogheria


Art. 24
(1) Societatile comerciale care au in obiectul de activitate comercializarea cu amanuntul a produselor farmaceutice pot infiinta drogherii.
(2) Drogheria este condusa de un farmacist sef sau de un asistent medical de farmacie sef.
(3) Poate fi farmacist sef sau asistent medical de farmacie sef, in conditiile alin. (2), farmacistul cu drept de libera practica, membru al Colegiului Farmacistilor din Romania, respectiv asistentul medical de farmacie cu drept de libera practica, membru al Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania.
(4) Drogheria functioneaza numai in prezenta a cel putin unui asistent medical de farmacie sau a unui farmacist.

Art. 25
(1) Autorizatia de functionare a drogheriei se acorda pe numele persoanei juridice si al farmacistului sef sau a asistentului medical de farmacie sef, dupa caz, de catre Ministerul Sanatatii Publice, prin Directia farmaceutica.
(2) Pentru obtinerea autorizatiei de functionare prevazute la alin. (1), solicitantul va depune urmatoarele documente:
a) cererea-tip;
b) certificatul profesional curent al Colegiului Farmacistilor din Romania pentru farmacistul sef, respectiv al Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania pentru asistentul medical de farmacie sef;
c) actul constitutiv al societatii comerciale;
d) copia certificatului de inregistrare a solicitantului la oficiul registrului comertului;
e) certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului care atesta inregistrarea ca punct de lucru a spatiului destinat drogheriei sau, dupa caz, a sediului social cu activitate, pentru care se solicita autorizarea;
f) schita si datele privind localul unitatii conform ordinului ministrului sanatatii publice; g) lista cu dotarea cu mobilier, ustensile si aparatura, masa de analiza, conform ordinului ministrului sanatatii publice.
(3) Autorizatia de functionare prevazuta la alin. (1) va fi eliberata in urma unui raport de inspectie favorabil acordat de Directia farmaceutica din cadrul Ministerului Sanatatii Publice.
(4) In cazul unui raport de inspectie nefavorabil se va acorda un termen de maximum 45 de zile pentru remedierea deficientelor.
(5) Autorizatia de functionare emisa in conditiile prezentei legi include autorizatia sanitara de functionare.
(6) Autorizatia de functionare prevazuta la alin. (1) va fi eliberata in maximum 15 zile de la efectuarea inspectiei, in cazul raportului favorabil. In cazul in care termenul de 15 zile nu este respectat, drogheria se considera a fi autorizata conform procedurii autorizarii tacite.
(7) In cazul in care drogheria isi schimba detinatorul autorizatiei prevazute la alin. (1), Ministerul Sanatatii Publice va elibera o noua autorizatie de functionare, pe numele noului detinator, in termen de 30 zile de la data solicitarii. Pana la eliberarea noii autorizatii de functionare, drogheria va functiona in baza vechii autorizatii.

Art. 26
(1) Localul drogheriei trebuie sa fie amplasat la parterul cladirilor, intr-un spatiu dedicat numai activitatii de drogherie.
(2) Localul drogheriei va avea o suprafata utila de minimum 30 m2, excluzand din aceasta suprafata holurile, grupul sanitar si biroul asistentului medical de farmacie sef.

Art. 27
La mutarea sediului drogheriei se aplica in mod corespunzator prevederile art. 20.

Art. 28
(1) Pentru cauze de forta majora, Ministerul Sanatatii Publice poate aproba intreruperea activitatii drogheriei pe o perioada de pana la 180 de zile.
(2) Drogheria isi poate suspenda activitatea in mod voluntar pentru o perioada de maximum 60 de zile calendaristice. Daca perioada de suspendare depaseste 30 de zile calendaristice, este obligatorie anuntarea Ministerului Sanatatii Publice si a Colegiului Farmacistilor din Romania.

Art. 29
Drogheria isi inceteaza activitatea prin anularea autorizatiei de functionare emise de Ministerul Sanatatii Publice, in urmatoarele situatii:
a) la cererea detinatorului autorizatiei de functionare;
b) dizolvarea societatii comerciale prevazute la art. 24 alin. (1);
c) decesul titularului, respectiv titularilor licentei de infiintare;
d) retragerea autorizatiei de functionare;
e) intreruperea activitatii pentru o perioada de peste 180 de zile.

Art. 30
Conditiile de organizare si functionare ale drogheriei se stabilesc prin ordin al ministrului sanatatii publice.

Art. 31
(1) Este interzisa folosirea de catre drogherii a insemnelor farmaciei comunitare.
(2) Firma drogheriei va contine obligatoriu numai denumirea de "drogherie", urmata de o denumire care sa o deosebeasca de alte astfel de unitati apartinand altor persoane juridice.
(3) Este interzisa utilizarea in denumirea drogheriei a cuvantului "farmacie" sau a unui nume derivat ori prescurtat din acest cuvant.


Capitolul IV - Supravegherea si inspectia


Art. 32
(1) Supravegherea si inspectia in farmacii comunitare si in drogherii se exercita de catre Agentia Nationala a Medicamentului.
(2) Inspectia se face impreuna cu reprezentanti ai Colegiului Farmacistilor din Romania, in baza unui protocol.

Art. 33
Inspectia in farmacii comunitare si in drogherii se face cel putin o data la 2 ani.


Capitolul V - Raspunderi si sanctiuni


Art. 34
Incalcarea dispozitiilor prezentei legi atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, contraventionala si civila.

Art. 35
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 200 lei la 1000 lei urmatoarele fapte:
a) nerespectarea programului de functionare a farmaciei comunitare sau a drogheriei;
b) nerespectarea dispozitiilor legale referitoare la firma farmaciilor comunitare si a drogheriilor.

Art. 36
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1500 lei urmatoarele fapte:
a) impiedicarea activitatii organelor de inspectie si control;
b) afisarea cu incalcarea reglementarilor in materie in incinta farmaciei comunitare sau a drogheriei, a reclamelor privind produsele medicamentoase.

Art. 37
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2000 lei la 10000 lei angajarea de personal farmaceutic de specialitate ce nu poseda drept de libera practica, cu exceptia farmacistilor si a asistentilor aflati in perioada de stagiu.

Art. 38
In cazul in care organele de inspectie prevazute la art. 32, constata abateri repetate privind organizarea, dotarea si functionarea farmaciei comunitare sau a drogheriei pot dispune suspendarea activitatii si inchiderea unitatii pana la remedierea abaterilor.

Art. 39
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10000 lei la 20000 lei si inchiderea farmaciei comunitare, respectiv a drogheriei urmatoarele fapte:
a) functionarea unei farmacii comunitare sau a unei drogherii fara autorizatie de functionare emisa de Agentia Nationala a Medicamentului sau de Ministerul Sanatatii Publice, dupa caz, respectiv fara un raport favorabil de inspectie farmaceutica;
b) detinerea sau eliberarea in drogherii a unor produse medicamentoase a caror detinere si eliberare sunt interzise in drogherie;
c) incalcarea prevederilor art. 15 si ale art. 24 alin. (4).

Art. 40
Constatarea faptelor ce constituie contraventii si aplicarea amenzilor se fac de catre inspectorii din cadrul Inspectiei Sanitare de Stat din Ministerul Sanatatii Publice.

Art. 41
Contraventiilor prevazute in prezenta lege le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.


Capitolul VI - Dispozitii finale si tranzitorii


Art. 42
(1) Farmaciile comunitare si drogheriile infiintate anterior intrarii in vigoare a prezentei legi raman infiintate si isi vor continua activitatea.
(2) In termen de 3 ani de la intrarea in vigoare a prezentei legi, unitatile prevazute la alin. (1) sunt obligate sa se reautorizeze si sa se inregistreze in Registrul national de evidenta a farmaciilor, respectiv in Registrul national al drogheriilor.
(3) Noile autorizatii de functionare eliberate pentru farmaciile comunitare prevazute la alin. (1) confera drepturile prevazute la art. 2 alin. (1).

Art. 43
Dispozitiile art. 10 alin. (2) lit. b), alin. (3) si (4), precum si ale art. 12, se aplica pana la data de 31 decembrie 2010, inclusiv.

Art. 44
(1) Taxele si cuantumul taxelor prevazute de prezenta lege se vor stabili prin hotarare a Guvernului.
(2) Taxele prevazute la alin. (1) se fac venit la bugetul de stat.

Art. 45
(1) Prezenta lege intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Ordinul ministrului sanatatii si familiei nr. 626/2001 pentru aprobarea Normelor privind infiintarea si autorizarea unitatilor farmaceutice, precum si a conditiilor de organizare si functionare a acestora, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 629 din 8 octombrie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.