DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea nr. 381/2002, lege privind acordarea despagubirilor in caz de calamitati naturale in agriculturaModificare
 • OG nr. 7/2004

  [Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

  Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 442 din 24/06/2002


  Capitolul I - Dispozitii generale


  Art. 1
  In sensul prezentei legi, sunt considerate calamitati naturale pierderile cantitative si calitative de recolte, mortalitatea si/sau sacrificarea de necesitate a animalelor, produse printr-o manifestare distructiva a unor fenomene naturale si a bolilor, pe areale extinse.

  Art. 2
  (1) Fenomenele naturale si bolile care genereaza calamitati naturale sunt: seceta excesiva, persistenta in timp si care afecteaza terenurile neirigate, inundatiile din revarsari de rauri sau de alte ape curgatoare si ruperi de baraje, ploile abundente si de durata, temperaturile excesiv de scazute, sub limita biologica de rezistenta a plantelor, stratul gros de zapada care produce pagube in sectorul vegetal si animal, topirea brusca a zapezilor care provoaca inundatii, revarsari de rauri si baltiri, uraganul, precum si alte dezastre si catastrofe produse pe areale extinse.
  (2) Nominalizarea si incadrarea in categoria bolilor care genereaza calamitati naturale la plante si animale se realizeaza de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor.

  Art. 3
  Caracterizarea si incadrarea in categoria de calamitate naturala se realizeaza de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor si se aproba prin hotarare a Guvernului.


  Capitolul II - Constituirea sumei destinate despagubirii producatorilor agricoli


  Art. 4
  Pentru aplicarea prevederilor prezentei legi, prin bugetul de stat se va aloca Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor o suma destinata despagubirii producatorilor agricoli si subventionarii primelor de asigurare, ca urmare a efectelor negative ale fenomenelor naturale si ale bolilor prevazute la art. 2.

  Art. 5
  (1) Plata despagubirii producatorilor agricoli, persoane fizice sau juridice, pentru calamitatile naturale produse de fenomenele naturale si bolile prevazute la art. 2 se efectueaza numai pentru culturile agricole, animalele, pasarile, familiile de albine si pestii care au fost asigurate de catre societatile de asigurare si asigurare-reasigurare.
  (2) Producatorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care asigura culturile agricole, animalele, pasarile, familiile de albine si pestii la societatile de asigurare agreate de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor si de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor beneficiaza de o sustinere a primelor de asigurare.

  Art. 6
  Sumele constituite se utilizeaza pentru:
  a) despagubiri banesti, acordate producatorilor agricoli, persoane fizice sau juridice, care au suferit pagube produse de fenomenele naturale si bolile prevazute la art. 2;
  b) subventionarea primelor de asigurare pentru factorii de risc asigurati pentru culturile agricole si speciile de animale, pasari, familii de albine si pesti, nominalizate prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor. Nivelul subventionarii primelor de asigurare se va stabili prin hotarare a Guvernului.

  Art. 7
  Administrarea, utilizarea si gestionarea sumelor pentru despagubirea producatorilor agricoli se fac de catre Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor.

  Art. 8
  Despagubirile se acorda producatorilor agricoli, astfel cum acestia sunt definiti la art. 16, in urmatoarele conditii:
  a) pentru culturile agricole si plantatiile afectate de calamitati naturale, numai pentru daune ce depasesc 30% din productie, nivelul maxim al despagubirii fiind de 70% din cheltuielile efectuate pana la data producerii fenomenului;
  b) pentru animale, pasari, familii de albine si pesti despagubirea reprezinta maximum 80% din valoarea de asigurare, diminuata cu valoarea subproduselor rezultate, care pot fi valorificate potrivit prevederilor legale.


  Capitolul III - Constatarea si evaluarea pagubelor produse de calamitatile naturale


  Art. 9
  Constatarea pagubelor se face in prezenta producatorului agricol afectat si a unei comisii numite de prefectul judetului, la propunerea directorului general al directiei generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti, comisie formata pe plan local din primar, unul sau doi specialisti de la centrul agricol ori, dupa caz, de la circumscriptia sanitara veterinara zonala si un delegat din partea organelor judetene ale Ministerului Finantelor Publice.

  Art. 10
  Rezultatul constatarilor si documentele intocmite in acest scop, in dublu exemplar, semnate de catre persoanele implicate in constatarea pagubelor, nominalizate la art. 9, se centralizeaza la directia generala pentru agricultura si industrie alimentara judeteana si a municipiului Bucuresti si la prefectura judetului.

  Art. 11
  Directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti au obligatia ca in termen de 3 zile de la data centralizarii documentelor respective sa trimita o informare detaliata Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor.

  Art. 12
  Directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti si directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti au obligatia preluarii si centralizarii actelor de constatare si a transmiterii acestora Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, in vederea stabilirii sumelor necesare acordarii despagubirilor.

  Art. 13
  Dupa verificarea documentatiilor de constatare a calamitatilor Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor aproba sumele necesare pentru despagubirea producatorilor agricoli, individualizate pe judete, care se transmit directiilor generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti, precum si directiilor sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti.

  Art. 14
  Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor sesizeaza Guvernul, care, in functie de calamitatile naturale, precum si de marimea zonelor afectate, declara starea de calamitate naturala prin hotarare.

  Art. 15
  Directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti, precum si directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti sunt obligate sa respecte destinatia acestor sume si repartizarea lor pe producatori agricoli, persoane fizice sau juridice.


  Capitolul IV - Drepturile si obligatiile producatorilor agricoli


  Art. 16
  In sensul prezentei legi, producatorii agricoli sunt persoanele fizice sau juridice care au in administrare sau exploatare terenuri agricole, animale, pasari, familii de albine si pesti.

  Art. 17
  Persoanele fizice sau juridice beneficiaza de prevederile prezentei legi daca au fost afectate de fenomenele naturale si bolile prevazute la art. 2 si se afla in zona calamitata, declarata prin hotarare a Guvernului, si au culturile, plantatiile, animalele, pasarile, familiile de albine sau pestii asigurate prin societati de asigurare.

  Art. 18
  (1) Producatorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care au inregistrat pagube produse de fenomenele naturale si bolile prevazute la art. 2, pe zonele declarate afectate prin hotarare a Guvernului, vor primi despagubirile aferente calamitatilor naturale de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului.

  Art. 19
  Pentru a beneficia de despagubiri producatorii agricoli, persoane fizice sau juridice, au urmatoarele obligatii:
  a) sa declare si sa inregistreze culturile agricole, animalele, pasarile, familiile de albine si pestii, contractele de concesionare si arendare in registrele agricole deschise la nivel de comuna, oras sau sector al municipiului Bucuresti;
  b) sa intretina culturile agricole, animalele, pasarile, familiile de albine si pestii potrivit tehnologiilor si sa ia masuri pentru prevenirea atacului de boli si daunatori;
  c) sa depuna o instiintare, in scris, la primarie cel mai tarziu in 48 de ore de la data producerii evenimentului, in cazul distrugerii ori vatamarii culturilor agricole, plantatiilor ori a rodului viilor, plantatiilor pomicole, de hamei si de arbusti fructiferi, si cel mai tarziu in 24 de ore de la data producerii evenimentului in cazul pieirii animalelor, pasarilor, familiilor de albine si pestilor. In acest ultim caz instiintarea trebuie sa fie insotita de un act medico-legal din partea medicului veterinar de stat al circumscriptiei sanitare veterinare pe a carei raza este amplasata ferma de crestere, grajdul de adapostire a animalului, in care sa se precizeze ca pieirea acestuia s-a datorat efectelor produse de fenomenele naturale prevazute la art. 2;
  d) sa prezinte, cu buna-credinta si in conformitate cu realitatea din teren, nivelul estimativ al pagubelor inregistrate.

  Art. 20
  (1) Instiintarea scrisa, prevazuta la art. 19 lit. c), se depune, in localitatile rurale, la secretarul consiliului comunal, iar in localitatile urbane, la secretarul consiliului orasenesc, respectiv al sectoarelor municipiului Bucuresti.
  (2) Secretarul consiliului comunal, orasenesc sau secretarii sectoarelor municipiului Bucuresti au obligatia sa le inregistreze si sa le transmita in termen de 24 de ore la organele abilitate prin lege sa faca constatarea si sa intocmeasca acte de constatare.

  Art. 21
  In baza unei conventii incheiate cu Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor Institutul National de Meteorologie si Hidrologie va transmite acestuia informari detaliate, in ritmul impus de necesitati, privind aria de raspandire a fenomenelor naturale din categoriile precizate la art. 2.


  Capitolul V - Dispozitii finale


  Art. 22
  Producatorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care prin atitudinea lor contribuie la producerea sau majorarea daunelor nu vor beneficia de despagubiri.

  Art. 23
  Persoanele fizice sau juridice care, cu buna stiinta, fac declaratii false in vederea obtinerii de despagubiri sau cele care inlesnesc obtinerea de despagubiri necuvenite raspund, dupa caz, civil, material, administrativ sau penal.

  Art. 24
  Intocmirea de acte de constatare sau de despagubire cu date nereale constituie infractiune si se pedepseste conform legii penale.

  Art. 25
  Sumele incasate nelegal vor fi restituite la bugetul de stat, indexate cu indicele de inflatie.

  Art. 26
  Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, va elabora in termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi norme metodologice de aplicare.

  Art. 27
  Prezenta lege intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
  Poate fi de interes si:
  Legea 156/2015 privind aprobarea OUG 63/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul agriculturii
  Legea 131/2015 pentru modificarea si completarea Legii pomiculturii nr. 348/2003. Lege nr. 131/2015
  Legea 104/2015 privind aprobarea OUG 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica in agricultura in perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultu
  Ordin 197/2015 privind Procedura de anulare a impozitului pe venitul din activitati agricole datorat potrivit art. 74 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul fiscal 2013, precum si a obliga
  Ordin 1470/2014 pentru aprobarea Listei obiectivelor de investitii pentru care se acorda microcredite potrivit art. 14 alin. (1) lit. a) din OUG 43/2013 privind unele masuri pentru dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesulu
  OUG 63/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul agriculturii. Ordonanta de urgenta nr. 63/2014
  OUG 56/2014 privind trecerea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura din subordinea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Ordonanta de Urgenta 56/2014
  Legea 101/2014 privind masuri de reglementare a depozitarii semintelor de consum si a regimului certificatelor de depozit pentru acestea. Lege nr. 101/2014
  UG 36/2014 privind modificarea si completarea Legii nr. 18/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, precum si pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Le
  Ordin nr. 578/2014 privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 431/2014 pentru aprobarea cantitatilor de motorina aferente trimestrului IV ? 2013, ce beneficiaza de ajutor de stat acordat sub
  OUG 26/2014 privind modificarea si completarea OUG 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare, care se acorda in agricultura incepand cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/199
  HG 330/2014 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activitati agricole. Hotarare nr. 330/2014
  Legea 48/2014 privind unele masuri referitoare la platile nationale directe complementare in sectorul zootehnic. Lege nr. 48/2014
  Legea 2/2014 pentru aprobarea OUG 64/2013 privind infiintarea si acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor in agricultura si acordarea de compensatii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor,
  Legea apiculturii, legea nr. 383/2013
  HG 762/2013 privind stabilirea pentru anul 2013 a cuantumului platilor directe unice pe suprafata, platilor separate pentru zahar si platilor specifice pentru orez, care se acorda in agricultura in sectorul vegetal. Hotarare nr. 762/2013
  HG 761/2013 pentru aprobarea cuantumului platilor nationale directe complementare, care se acorda pentru anul 2013 in sectorul vegetal. Hotarare nr. 761/2013
  HG 682/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG 43/2013 privind unele masuri pentru dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesului la finantare al fermierilor. Hotarare nr. 682/2013
  HG 584/2013 pentru modificarea HG 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate in subordinea acestuia si pentru modificarea altor acte normative. Hotarare 584/2013
  HG 570/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2013 privind infiintarea si acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor in agricultura si acordarea de compen
  Curierul Judiciar, Nr. 6/2015
  Editura C.H. Beck

  Pret: 41.9 lei
  35.62 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  105 useri online

  Useri autentificati: