DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 69/2014 privind aprobarea OG 28/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. Lege nr. 69/2014Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 355 din 14 mai 2014

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic
Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 28 din 27 august 2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare, adoptata in temeiul art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 182/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 553 din 30 august 2013, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul IV punctul 1, partea introductiva a literei e) a alineatului (2) al articolului 160 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"e) livrarea de energie electrica catre un comerciant persoana impozabila, stabilit in Romania conform art. 1251 alin. (2). Comerciantul persoana impozabila reprezinta persoana impozabila a carei activitate principala, in ceea ce priveste cumpararile de energie electrica, o reprezinta revanzarea acesteia si al carei consum propriu de energie electrica este neglijabil. Prin consum propriu neglijabil de energie electrica se intelege un consum de maximum 1% din energia electrica cumparata in perioada ianuarie-noiembrie a fiecarui an calendaristic. Se considera ca are calitatea de comerciant persoana impozabila cumparatorul de energie electrica, care detine licenta pentru activitatea de operator al pietei de energie electrica eliberata de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, pentru tranzactiile pe piata pentru ziua urmatoare si pe piata intrazilnica. De asemenea, se considera ca are calitatea de comerciant persoana impozabila cumparatorul de energie electrica, care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:"


2. La articolul IV, dupa punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu urmatorul cuprins:
"1^1. La articolul 207, literele j) si k) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
j) arme, altele decat cele cu destinatie militara sau de tir sportiv, cu codurile NC: 9302 00 00, 9303, 9304 00 00;
k) munitie pentru armele prevazute la lit. j), cu codurile NC: 9306 21, 9306 29, 9306 30;"

3. La articolul IV punctul 3, alineatul (2) al articolului 208 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Pentru produsele prevazute la art. 207 lit. a)c) si f)l), accizele se datoreaza o singura data si se calculeaza prin aplicarea sumelor fixe pe unitatea de masura asupra cantitatilor produse, comercializate, importate sau achizitionate intracomunitar, dupa caz. Pentru amestecurile cu cafea solubila importate sau achizitionate intracomunitar, accizele se datoreaza si se calculeaza numai pentru cantitatea de cafea solubila continuta in amestecuri."


4. La articolul IV punctul 4, literele a) si b) ale alineatului (1) si partea introductiva a alineatului (3) ale articolului 209 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) operatorii economici care produc si comercializeaza, achizitioneaza din teritoriul comunitar ori importa produsele prevazute la art. 207 lit. a)c), f)i) si l);
b) persoanele fizice care achizitioneaza din teritoriul comunitar ori importa produsele prevazute la art. 207 lit. h)l)."
.............
(3) Operatorii economici care achizitioneaza din teritoriul comunitar produsele prevazute la art. 207 lit. a)c), f)i) si l) au obligatia ca, inainte de primirea produselor, sa se inregistreze la autoritatea competenta, in conditiile prevazute in normele metodologice, si sa respecte urmatoarele cerinte:"

5. La articolul IV dupa punctul 4 se introduc trei noi puncte, punctele 4^1 4^3, cu urmatorul cuprins:
"4^1. La alineatul (1) al articolului 209 dupa litera a) se introduc doua noi litere, literele a1) si a2), cu urmatorul cuprins:
a1) operatorii economici care comercializeaza catre detinatorul final armele, respectiv catre persoana fizica sau juridica care prezinta autorizatia de procurare a armei, indiferent daca acestea sunt achizitionate intracomunitar, importate sau produse in Romania, in cazul armelor prevazute la art. 207 lit. j);
a2) operatorii economici care comercializeaza catre detinatorul final munitia, respectiv catre persoana fizica sau juridica care prezinta permisul de port arma, indiferent daca aceasta este achizitionata intracomunitar, importata sau produsa in Romania, in cazul munitiei prevazute la art. 207 lit. k);

4^2. La articolul 209 dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
(5) In cazul unui operator economic care nu are domiciliul fiscal in Romania si intentioneaza sa desfasoare activitati economice cu produse accizabile prevazute la art. 207, pentru care are obligatia platii accizelor in Romania, acesta va desemna un reprezentant fiscal stabilit in Romania, pentru a indeplini obligatiile care-i revin potrivit prezentului capitol.

4^3. La articolul 210, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(1) Sunt scutite de la plata accizelor produsele livrate de catre platitorii de accize:
a) la rezerva de stat si la rezerva de mobilizare, pe perioada cat au acest regim;
b) catre beneficiarii scutirilor generale prevazute la art. 20656. Normele privind acordarea scutirilor prevazute la lit. b) se vor aproba prin ordin al ministrului finantelor publice."

6. La articolul IV punctul 6, articolul 211 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Exigibilitatea Art. 211
Momentul exigibilitatii accizei intervine:
a) la momentul receptionarii pentru produsele prevazute la art. 207 lit. a)c), f)i) si l) provenite din achizitii intracomunitare efectuate de operatori economici;
b) la data efectuarii formalitatilor de punere in libera circulatie pentru produsele prevazute la art. 207 lit. a)c), f)i) si l) provenite din operatiuni de import efectuate de operatori economici;
c) la momentul eliberarii pentru consum, in conformitate cu prevederile art. 206^7, pentru produsele prevazute la art. 207 lit. d) si e);
d) la momentul vanzarii pe piata interna, pentru produsele prevazute la art. 207 lit. f)i) si l) provenite din productia interna, iar in cazul produselor prevazute la art. 207 lit. j) si k) la data efectuarii primei vanzari pe piata interna catre persoana detinator final, moment atestat prin data facturii si/sau data bonului fiscal, emise de vanzator, indiferent daca produsele provin din achizitii intracomunitare, import sau productie interna;
e) la data efectuarii formalitatilor de punere in libera circulatie pentru produsele prevazute la art. 207 lit. h), i) si l) provenite din operatiuni de import efectuate de persoane fizice, respectiv inainte de efectuarea primei inmatriculari in Romania, in cazul produselor prevazute la art. 207 lit. h) si i) provenite din achizitii intracomunitare efectuate de persoane fizice.
In scopul inmatricularii navelor sau autovehiculelor prevazute la art. 207 lit. h) si i) se prezinta organelor competente:
1. declaratia vamala care atesta efectuarea formalitatilor de punere in libera circulatie, in cazul navelor sau autovehiculelor din import;
2. certificatul care atesta plata accizelor, in cazul navelor sau autovehiculelor achizitionate intracomunitar. Modelul si continutul certificatului se stabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;
f) la data documentului comercial care atesta achizitia intracomunitara a produselor prevazute la art. 207 lit. k) si l) in cazul in care achizitia intracomunitara este efectuata de o persoana fizica;
g) la data efectuarii formalitatilor de punere in libera circulatie pentru produsele prevazute la art. 207 lit. j) si k) provenite din operatiuni de import efectuate de persoane fizice. Momentul exigibilitatii accizelor in cazul armelor prevazute la art. 207 lit. j) provenite din achizitii intracomunitare efectuate de persoane fizice intervine inainte de inscrierea armei in documentul care atesta dreptul de detinere a armei, sau, dupa caz, de port si de folosinta a armei, conform prevederilor Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, republicata, cu modificarile ulterioare. In scopul inscrierii armei in documentul care atesta dreptul de detinere a armei, sau, dupa caz, de port si de folosinta a armei se prezinta organelor competente:
1. declaratia vamala care atesta efectuarea formalitatilor de punere in libera circulatie, in cazul armelor din import;
2. certificatul care atesta plata accizelor, in cazul armelor achizitionate intracomunitar. Modelul si continutul certificatului se stabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala."

7. La articolul IV punctul 7, alineatul (2) al articolului 213 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Pentru situatiile prevazute la art. 211 lit. b), e) si g), plata accizelor se face la data exigibilitatii accizelor."

8. La articolul IV punctul 8, alineatul (3) al articolului 214 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Operatorii economici care achizitioneaza intracomunitar sau din import produsele prevazute la art. 207 lit. a)c), f)i) si l) pentru uzul propriu, precum si persoanele fizice care efectueaza achizitii intracomunitare de produse prevazute la art. 207 lit. h)l), depun o declaratie de accize la autoritatea competenta pana la data prevazuta pentru plata acestor accize, numai atunci cand datoreaza accize. Modelul declaratiei se reglementeaza prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala."


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Camera Deputatilor

Poate fi de interes si:
Legea 163/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii. Lege nr. 163/2016
Legea 282/2015 pentru modificarea si completarea OG 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente
OG 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicata 2012, actualizata. Ordonanta nr 20/1994 republicata
Legea 221/2015 privind aprobarea OG 6/2014 pentru modificarea si completarea art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte ANL
Legea 180/2015 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 89/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul managementului situatiilor de urgenta si al apararii impotriva incendiilor
Legea 133/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic. Legea 133/2015
Legea 84/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente. Lege nr. 84/2015
OG 24/2014 pentru stabilirea unor masuri privind controlul statului in domeniul constructiilor. Ordonanta nr. 24/2014
OG 16/2014 pentru modificarea si completarea OG 25/2001 privind infiintarea Companiei Nationale de Investitii C.N.I. ? S.A. Ordonanta 16/2014
Legea 82/2014 pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii. Legea 82/2014
HG 465/2014 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a OG 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicata, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.364/2001
HG 444/2014 pentru modificarea si completarea Reguamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 273/1994
OUG 21/2014 pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 597/2001 privind unele masuri de protectie si autorizare a constructiilor in zona de coasta a Marii Negre. Ordonanta de urgenta 21/2014
OUG 26/2013 pentru modificarea si completarea OG 63/2001 privind infiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii I.S.C. Ordonanta de urgenta 26/2013
Legea 81/2013 privind aprobarea OUG 85/2011 pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii. Lege nr. 81/2013
HG 109/2013 privind aprobarea amendamentului convenit prin scrisoarea semnata la Washington la 14 decembrie 2012 si, respectiv, la Bucuresti la 21 decembrie 2012 intre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, la A
Legea 51/2013 pentru modificarea si completarea OG 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitati de reparatii, de reglare, de modificari constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a
Legea 21/2013 privind aprobarea OUG 14/2012 pentru reglementarea unor masuri financiare cu privire la Programul national de dezvoltare a infrastructurii. Lege nr. 21/2013
Legea 159/2011 privind aprobarea OUG 112/2010 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte
Legea 3/2011 pentru aprobarea OUG 41/2010 privind unele masuri pentru intarirea disciplinei in constructii. Lege nr. 3/2011
Noul Cod de procedura fiscala. Cod 577. Actualizat la 01.08.2015
Editura C.H. Beck

Pret: 14.9 lei
12.7 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
62 useri online

Useri autentificati: