DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 298/2013 privind stabilirea unor masuri pentru protejarea patrimoniului Muzeului National Filatelic. Lege nr. 298/2013Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 710 din 19 noiembrie 2013

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. 1
(1) Muzeul National Filatelic, denumit in continuare Muzeul, sucursala fara personalitate juridica a Companiei Nationale „Posta Romana” S.A., se reorganizeaza ca sectie fara personalitate juridica a Muzeului National de Istorie a Romaniei.
(2) Muzeul va functiona in imobilul detinut de catre Muzeul National de Istorie a Romaniei.

Art. 2
(1) Patrimoniul Muzeului se transfera de la Compania Nationala „Posta Romana” S.A. la Muzeul National de Istorie a Romaniei, cu respectarea legislatiei privind regimul proprietatii.
(2) Cu valoarea contabila a colectiei filatelice constituite dupa anul 1998 prin achizitii ale Companiei Nationale „Posta Romana” S.A., aflata in proprietatea privata a acesteia, se sting, in mod corespunzator, obligatiile fiscale ale acesteia catre bugetul de stat.

(3) Colectia transferata in conditiile alin. (2) devine proprietate publica a statului.
(4) Data stingerii obligatiilor fiscale catre bugetul de stat este data incheierii protocolului prevazut la art. 5. Dispozitiile art. 115 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt aplicabile in mod corespunzator.
(5) In scopul efectuarii stingerii obligatiilor fiscale ale Companiei Nationale „Posta Romana” S.A. catre bugetul de stat, protocolul prevazut la art. 5 va contine si mentiuni privind valoarea contabila a colectiei filatelice prevazute la alin. (2), la data incheierii acestuia.
(6) Stingerea obligatiilor fiscale ale Companiei Nationale „Posta Romana” S.A. catre bugetul de stat va opera si cu privire la bunurile proprietate privata ale Companiei Nationale Posta Romana S.A. aflate in patrimoniul Muzeului, altele decat cele prevazute la alin. (2), cu respectarea dispozitiilor alin. (4) si (5).
(7) Stingerea obligatiilor fiscale, in situatia prevazuta la alin. (6), se va face la valoarea bunurilor stabilita printr-un raport de evaluare intocmit de catre un evaluator independent. Costurile evaluarii se suporta de catre Compania Nationala „Posta Romana” S.A..
(8) In situatia in care valoarea bunurilor stabilita conform prevederilor alin. (2) si (6) este mai mare decat cuantumul obligatiilor fiscale ale Companiei Nationale „Posta Romana” S.A. catre bugetul de stat, cu diferenta rezultata se sting alte obligatii fiscale, inclusiv obligatii fiscale viitoare, administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala.


Art. 3
(1) Colectia filatelica a Romaniei, proprietate publica a statului, parte a patrimoniului cultural national mobil, aflata in administrarea Muzeului National de Istorie a Romaniei potrivit art. 2, se preda in custodia Bancii Nationale a Romaniei.
(2) Colectia filatelica a Romaniei este compusa din marci postale si fiscale romanesti si straine, intreguri postale, proiecte si machete de marci postale si de intreguri postale, matrite pentru imprimarea marcilor postale, placi litografice, eseuri, probe de tipar, specimene, modelare si orice alte obiecte si inscrisuri avand legatura cu aceasta si detinute in administrare de Compania Nationala „Posta Romana” S.A..

Art. 4
(1) Banca Nationala a Romaniei va asigura conservarea, gestionarea, protejarea, precum si punerea in valoare a colectiei filatelice a Romaniei, cu respectarea prevederilor Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului national cultural mobil, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Banca Nationala a Romaniei va asigura accesul publicului la Colectia filatelica a Romaniei.

Art. 5
(1) Predarea-preluarea patrimoniului inventariat, inclusiv a Colectiei filatelice a Romaniei, se realizeaza prin protocol incheiat intre Compania Nationala „Posta Romana” S.A., Ministerul Culturii, Muzeul National de Istorie a Romaniei si Banca Nationala a Romaniei, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(2) In cuprinsul protocolului prevazut la alin. (1) se mentioneaza distinct bunurile predate in administrarea Muzeului National de Istorie a Romaniei, respectiv cele predate in custodia Bancii Nationale a Romaniei.

Art. 6
Intregul fond de documente aferente Colectiei filatelice a Romaniei este preluat, simultan cu transferul acesteia, in original, de catre Muzeul National de Istorie a Romaniei, dupa cum urmeaza:
a) arhiva si biblioteca Muzeului;
b) registrele de evidenta operativa si documentele contabile.

Art. 7
Muzeul National de Istorie a Romaniei preda Bancii Nationale a Romaniei, la data preluarii in custodie a colectiei filatelice, in original, documentele prevazute la art. 6 lit. a) si, in copie, pe suport hartie si electronic, documentele prevazute la art. 6 lit. b).

Art. 8
Gestionarii care la data de 1 ianuarie 2013 detineau in gestiune colectiile de marci postale romanesti, marci postale straine, efecte postale si matrite, se preiau de catre Banca Nationala a Romaniei de la Compania Nationala „Posta Romana” S.A. o data cu predarea Colectiei filatelice a Romaniei in custodie, potrivit prevederilor art. 3 alin. (1).

Art. 9
(1) Inventarierea si expertizarea, in vederea clasarii in patrimoniul cultural national mobil, precum si evaluarea, dupa caz, a bunurilor care fac parte din Colectia filatelica a Romaniei sunt continuate de catre Ministerul Culturii si Muzeul National de Istorie a Romaniei, in sediile Bancii Nationale a Romaniei.
(2) Finantarea activitatii de expertizare si evaluare, dupa caz, in vederea clasarii, a bunurilor care alcatuiesc Colectia filatelica a Romaniei, se asigura de catre Muzeul National de Istorie a Romaniei, cu incadrarea in sumele prevazute cu aceasta destinatie in bugetul propriu, potrivit legii.
(3) Eventualele diferente rezultate in urma operatiunilor mentionate la alin. (1) se inregistreaza in evidentele contabile ale Muzeului National de Istorie a Romaniei si in cele ale Bancii Nationale a Romaniei, potrivit legii.

Art. 10
(1) Dupa finalizarea operatiunilor de expertizare, evaluare si clasare, potrivit prevederilor art. 9, bunurile care fac parte din Colectia filatelica a Romaniei, proprietate publica a statului, se transmit din administrarea Muzeului National de Istorie a Romaniei in administrarea Bancii Nationale a Romaniei.
(2) Predarea - preluarea bunurilor mentionate la alin. (1) se realizeaza prin protocol incheiat intre Ministerul Culturii, Muzeul National de Istorie a Romaniei si Banca Nationala a Romaniei.
(3) Banca Nationala a Romaniei emite reglementari proprii privind administrarea Colectiei filatelice a Romaniei.

Art. 11
(1) Modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Muzeului National de Istorie a Romaniei potrivit dispozitiilor prezentei legi se aproba prin ordin al ministrului culturii, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a acesteia.
(2) Personalul de specialitate al Muzeului se preia de catre Muzeul National de Istorie a Romaniei.

Art. 12
Odata cu punerea in circulatie a fiecarei emisiuni filatelice, S.C. Romfilatelia S.A. furnizeaza, in mod gratuit, Muzeului National de Istorie a Romaniei si Bancii Nationale a Romaniei, un exemplar al timbrelor si/sau efectelor postale introduse in circulatie, in vederea completarii colectiei filatelice aflate in proprietatea publica a statului si in administrarea acestuia/acesteia.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
OG 40/2015 pentru modificarea si completarea OUG 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Ordonanta nr. 40/2015
Legea 37/2014 pentru aprobarea OUG nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Lege nr. 37/2014
Ordin nr. 1918/2013/65/2014 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru
OUG 80/2013 privind taxele judiciare de timbru. Ordonanta de urgenta nr. 80/2013
Timbrul de mediu. HG 88/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Hotarare nr. 88/2013
OUG 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Ordonanta de urgenta 9/2013
Legea 20/2012 pentru modificarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru. Lege nr. 20/2012
Ordin nr. 798/2010 privind modificarea Ordinului nr. 702/2005 pentru aprobarea valorilor nominale, a modelarului, a caracteristicilor si a modului de tiparire, livrare, difuzare si pastrare a timbrelor fiscale mobile
HG 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilare acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul fiscal 2010. Hotararea nr 956/2009
Exemplu de urmat pentru Decanii Barourilor de avocati
Lege nr 276/2009 privind aprobarea OUG nr. 212/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
OUG nr. 77/2008, Ordonanta de urgenta pentru completarea art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar
Legea nr. 71/2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2008 pentru completarea art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar
OG nr. 32/1995 privind timbrul judiciar. Ordonanta nr. 32/1995 consolidata 2009
Ordin nr. 2530/2008 pentru modificarea si completarea Normelor interne privind repartizarea fondului constituit potrivit art. 25 alin. (2) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru s
Ordin nr. 1494/2008 privind incasarea de catre oficiile registrului comertului a taxei judiciare de timbru pentru cererile aflate in competenta de solutionare a judecatorului delegat la oficiul registrului comertului
Lege nr. 35/1994, republicata 2008, privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii si de divertisment
Legislatia privind taxele judiciare de timbru. Solutii. Argumente. Explicatii
Liviu-Alexandru Viorel, Georgeana Viorel, Avram-Alexandru Oana, Raluca

Pret: 199 lei
169.15 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
54 useri online

Useri autentificati: