DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 296/2013 pentru modificarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara. Lege nr. 296/2013Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 701 din 15 noiembrie 2013

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 260 din 13 iulie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 1
(1) Salariatii din cadrul societatilor comerciale, regiilor autonome si din sectorul bugetar, precum si din cadrul unitatilor cooperatiste si al celorlalte persoane juridice sau fizice care incadreaza personal prin incheierea unui contract individual de munca, denumite in continuare angajator, pot primi o alocatie individuala de hrana, acordata sub forma tichetelor de masa. Tichetele de masa sunt emise fie pe suport de hartie, fie pe suport electronic, sunt destinate exclusiv alocatiei individuale de hrana reglementata de prezenta lege si sunt suportate integral pe costuri de angajator.
(2) Tichetele de masa se acorda in limita prevederilor bugetului de stat sau, dupa caz, ale bugetelor locale, pentru unitatile din sectorul bugetar, si in limita bugetelor de venituri si cheltuieli aprobate, potrivit legii, pentru celelalte categorii de angajatori.
(3) In intelesul prezentei legi, cu exceptia cazurilor in care se prevede in mod expres altfel, termenul "tichet de masa" va fi interpretat ca facand referire atat la tichetele de masa pe suport de hartie, cat si la tichetele de masa pe suport electronic.
(4) Tichetele de masa in format electronic sunt bonuri de valoare pe suport electronic reglementate exclusiv de prevederile prezentei legi si destinate exclusiv acordarii alocatiei individuale de hrana a salariatilor in conformitate cu prevederile prezentei legi.
(5) Tichetele de masa pe suport de hartie si pe suport electronic sunt emise in mod exclusiv pentru a fi folosite in limitele prezentei legi.
(6) Angajatorul are libertatea de a decide daca acorda tichete de masa si sub ce forma, in urma consultarii cu salariatii, prin organizatiile sindicale legal constituite sau prin reprezentantii salariatilor, dupa caz."


2. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2
(1) Tichetele de masa, pe suport de hartie sau pe suport electronic, se emit numai de catre unitatile autorizate de catre Ministerul Finantelor Publice, denumite in continuare unitati emitente, sau de catre angajatorii care au organizate cantine-restaurant ori bufete.
(2) Unitatile emitente de tichete de masa pe suport de hartie si/sau pe suport electronic desfasoara aceasta activitate numai in baza autorizatiei de functionare, acordata de Ministerul Finantelor Publice. Autorizatia de functionare se acorda potrivit criteriilor stabilite de catre Ministerul Finantelor Publice, astfel incat sa se asigure dezvoltarea concurentiala a serviciilor prevazute de prezenta lege.
(3) Unitatile care emit tichete de masa sunt obligate sa ia masurile necesare pentru asigurarea circulatiei acestora in conditii de siguranta.
(4) Fiecare tichet de masa pe suport de hartie este valabil numai daca are inscris numarul sub care a fost inseriat de catre unitatea emitenta si daca cuprinde, cel putin, urmatoarele mentiuni:
a) numele si adresa emitentului;
b) valoarea nominala a tichetului de masa;
c) date referitoare la perioada de valabilitate;
d) interdictia de a fi utilizat pentru achizitionarea de tigari sau de produse alcoolice;
e) spatiu pentru inscrierea numelui si a prenumelui salariatului care este in drept sa utilizeze tichetul de masa;
f) spatiu destinat inscrierii datei si aplicarii stampilei unitatii la care tichetul de masa a fost utilizat.
(5) Fiecare tichet de masa pe suport electronic este valabil numai daca mentiunile prevazute la alin. (4) lit. a), c) si d), precum si numele si prenumele salariatului care este in drept sa utilizeze tichetul de masa sunt inscrise pe tichetul de masa pe suport electronic sau stocate intr-un alt mod in acesta.
(6) Tichetele de masa emise pe suport electronic pot fi alimentate exclusiv cu valoarea nominala a tichetelor de masa acordate de catre angajator si pot fi utilizate doar pentru achitarea mesei sau pentru achizitionarea de produse alimentare in unitatile mentionate la art. 6 alin. (4).
(7) Tichetele de masa emise pe suport electronic nu permit efectuarea de operatiuni de retragere de numerar.
(8) Unitatile emitente de tichete de masa pe suport de hartie si/sau pe suport electronic sunt obligate sa deschida conturi sau subconturi de plati distincte, prin care se vor derula sumele reprezentand incasarile si platile aferente valorii nominale a tichetelor de masa, astfel incat sa permita o evidenta clara a sumelor utilizate in temeiul contractelor incheiate cu angajatorii si unitatile de alimentatie publica, magazinele alimentare, cantinele-restaurant si bufetele.
(9) Unitatile emitente de tichete de masa pe suport electronic pot organiza platforme pentru emiterea tichetelor de masa sau pot incheia contracte cu organizatii care administreaza scheme/aranjamente de plata ori alte organizatii specializate, dupa caz."

3. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4
(1) Angajatorul care achizitioneaza direct de la o unitate emitenta de tichete de masa pe suport de hartie necesarul de tichete de masa pe suport de hartie achita atat contravaloarea nominala a tichetelor de masa, cat si costul imprimatului reprezentand tichetul de masa.
(2) Angajatorul care contracteaza cu o unitate emitenta de tichete de masa serviciul de emitere a tichetelor de masa pe suport electronic achita contravaloarea nominala a tichetelor de masa distribuite angajatilor, precum si costul emiterii tichetelor de masa pe suport electronic.
(3) Valoarea nominala a tichetelor de masa acordata angajatilor, fie pe suport de hartie, fie pe suport electronic, nu poate sa fie diminuata in nici un mod."

4. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5
(1) Tichetele de masa pe suport de hartie se distribuie lunar, in ultima decada a fiecarei luni pentru luna urmatoare, de catre angajator.
(2) In conditiile prevazute la alin. (1) angajatorul distribuie, pe salariat, un numar de tichete de masa corespunzator numarului de zile lucratoare din luna pentru care se face distribuirea.
(3) Valoarea tichetelor de masa pe suport electronic este transferata lunar salariatilor, in ultima decada a fiecarei luni pentru luna urmatoare, de catre unitatea emitenta de tichete de masa pe suport electronic, corespunzator numarului de zile lucratoare din luna pentru care se face transferul, conform contractului incheiat de unitatea emitenta cu angajatorul.
(4) Tichetele de masa pe suport de hartie nu pot fi distribuite de angajatori daca acestia, la data stabilita pentru distribuire, nu au achitat unitatii emitente, integral, contravaloarea nominala a tichetelor de masa achizitionate, inclusiv costul imprimatelor reprezentand tichetele de masa.
(5) Valoarea tichetelor de masa pe suport electronic nu poate fi transferata salariatilor pe suportul electronic daca, la data stabilita pentru transfer, angajatorii nu au achitat unitatii emitente, integral, contravaloarea nominala a tichetelor de masa in format electronic achizitionate, inclusiv costurile aferente emiterii tichetelor de masa pe suport electronic achizitionate."

5. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6
(1) Salariatul poate utiliza, lunar, un numar de tichete de masa cel mult egal cu numarul de zile in care este prezent la lucru in unitate.
(2) Tichetele de masa pe suport de hartie si pe suport electronic pot fi utilizate numai pentru achitarea mesei sau pentru achizitionarea de produse alimentare.
(3) Tichetele de masa pe suport de hartie pot fi utilizate in unitati de alimentatie publica, magazine alimentare, cantine-restaurant, bufete, cu care unitatile emitente de tichete de masa pe suport de hartie au contractat prestarea serviciilor respective.
(4) Tichetele de masa pe suport electronic pot fi utilizate doar in unitati de alimentatie publica, magazine alimentare, cantine-restaurant, bufete, care au incheiat contracte de prestare a serviciilor reglementate de prezenta lege cu unitatile emitente de tichete de masa pe suport electronic si trebuie sa permita utilizarea, in mod exclusiv, in scopul folosirii alocatiei individuale de hrana.
(5) In cazul in care suma corespunzatoare produselor alimentare solicitate de salariat este mai mica decat valoarea nominala a tichetelor de masa pe suport de hartie, utilizarea acestora este considerata integrala. Se interzice acordarea unui rest de bani la tichetul de masa pe suport de hartie.
(6) Debitarea sumelor corespunzatoare produselor alimentare solicitate de salariat, in cazul tichetelor de masa pe suport electronic, se realizeaza la valoarea respectivelor produse alimentare."

6. La articolul 7, alineatele (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Unitatile emitente au obligatia de a transmite angajatorilor lista unitatilor de alimentatie publica, magazine alimentare, cantine-restaurant, bufete, corespunzatoare retelei utilizate, la care salariatii pot folosi tichete de masa. La stabilirea acestor unitati vor fi avute in vedere calitatea serviciilor si un nivel cat mai redus al preturilor prin practicarea unor adaosuri comerciale minime.
..................................
(4) Sumele derulate prin operatiunile cu tichetele de masa pe suport de hartie si/sau pe suport electronic de catre unitatile emitente de tichete de masa pe suport de hartie si/sau pe suport electronic nu pot fi utilizate pentru reinvestirea in alte scopuri."

7. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 9
Salariatul are obligatia sa restituie angajatorului, la finele fiecarei luni, precum si la incetarea contractului individual de munca, tichetele de masa neutilizate, in cazul tichetelor de masa pe suport de hartie, sau valoarea corespunzatoare tichetelor de masa neutilizate, in cazul tichetelor de masa pe suport electronic."

8. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 12
Prevederile art. 10 si 11 se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare."

Art. II
Prevederile prezentei legi intra in vigoare la 90 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. III
La 150 de zile de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Finantelor Publice vor modifica in mod corespunzator Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind tichetele de masa, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 5/1999, cu modificarile ulterioare.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 218/2016 pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa
Legea 173/2015 privind aprobarea OG 8/2014 pentru modificarea unor termene prevazute in OUG 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta
HG 23/2015 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa. Hotararea 23/2015
Ordin nr. 2207/2014 privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul II al anului 2014
Ordin nr. 2208/2014 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acorda sub forma de tichete de cresa pentru semestrul II al anului 2014
OG 8/2014 pentru modificarea unor termene prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanta. Ordonanta nr. 8/2014
Legea 108/2014 privind transportul rutier de produse agricole vegetale pe drumurile publice. Lege nr. 108/2014
Legea 94/2014 pentru aprobarea OUG 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanta. Lege nr. 94/2014
Ordin 699/2014 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acorda sub forma de tichete de cresa pentru semestrul I al anului 2014
Ordin 698/2014 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul I al anului 2014
Legea 37/2014 pentru aprobarea OUG nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Lege nr. 37/2014
Ordin nr. 8/2014 pentru modificarea Ordinului presedintelui ANPC 392/2013 privind stabilirea conditiilor pe care trebuie sa le indeplineasca operatorii economici care comercializeaza produse de panificatie pe teritoriul Romaniei
Ordin 2633/2013 pentru modificarea Ghidului de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national
Ordin 2209/2013 privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul II al anului 2013
Ordin 2210/2013 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acorda sub forma de tichete de cresa pentru semestrul II al anului 2013
Ordin 2230/2013 pentru modificarea si completarea Ghidului de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si schimbarilor climatice nr. 1239/2013
OG 29/2013 privind reglementarea unor masuri bugetare. Ordonanta 29/2013
Ordin nr. 883/2013 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acorda sub forma de tichete de cresa pentru semestrul I al anului 2013. Ordin nr. 883/2013
Ordin nr. 882/2013 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul I al anului 2013
HG 131/2013 pentru stabilirea unor masuri necesare in vederea respectarii prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind productia ecologica si etichetarea produselor ecologice. Hotarare nr. 131/2013
Tratat de fiscalitate practica. Optimizare fiscala
Adrian Benta, Mihaela Benta, Dragos Patroi

Pret: 79.9 lei
68 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
50 useri online

Useri autentificati: