DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 27/2013 privind ratificarea primului Memorandum suplimentar de intelegere dintre Uniunea Europeana si Romania, semnat la Bucuresti la 14 decembrie 2011 si la Bruxelles la 27 decembrie 2011, si a celui de-al doilea Memorandum suplimentar de intelegere dintre Uniunea Europeana si Romania, semnat la Bucuresti la 22 iunie 2012 si la Bruxelles la 29 iunie 2012Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 128 din 11 martie 2013

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. 1
Se ratifica primul memorandum suplimentar de intelegere dintre Uniunea Europeana si Romania, semnat la Bucuresti la 14 decembrie 2011 si la Bruxelles la 27 decembrie 2011, prin care se actualizeaza criteriile specifice de politica economica agreate in cadrul Memorandumului de intelegere dintre Uniunea Europeana si Romania, semnat la Bucuresti la 28 iunie 2011 si la Bruxelles la 29 iunie 2011, ratificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 108/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 882 din 13 decembrie 2011.

Art. 2
Se ratifica cel de-al doilea Memorandum suplimentar de intelegere dintre Uniunea Europeana si Romania, semnat la Bucuresti la 22 iunie 2012 si la Bruxelles la 29 iunie 2012, prin care se actualizeaza criteriile specifice de politica economica agreate in cadrul primului Memorandum suplimentar de intelegere dintre Uniunea Europeana si Romania, semnat la Bucuresti la 14 decembrie 2011 si la Bruxelles la 27 decembrie 2011.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.


MEMORANDUM DE INTELEGERE intre Uniunea Europeana si Romania

Traducere

Prezentul memorandum de intelegere actualizeaza criteriile specifice de politica economica cuprinse in memorandumul initial de intelegere semnat in luna iunie 2011.
Memorandumul de intelegere poate fi amendat in urma acordului reciproc al partilor sub forma unei actualizari. Actualizarea va intra in vigoare dupa finalizarea procedurilor interne impuse de legislatia romana.

Incheiat la Bucuresti la data de 14 decembrie 2011 si la Bruxelles la data de 27 decembrie 2011, in 5 exemplare originale in limba engleza.
ROMANIA
reprezentata de
Emil Boc, prim-ministru
Gheorghe Ialomitianu, ministrul finantelor publice
Mugur Constantin Isarescu, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei

UNIUNEA EUROPEANA
reprezentata de
Comisia Europeana

Olli Rehn, membru al Comisiei Europene

ROMANIA
MEMORANDUM DE INTELEGERE
privind conditionalitatile specifice de politica economica
(primul memorandum suplimentar)
14 decembrie 2011

Tinand seama de Decizia Consiliului (UE) 2011/289/UE din data de 12 mai 2011 prin care se acorda asistenta reciproca Romaniei, aceasta prima actualizare a Memorandumului de intelegere privind conditionalitatile de politica economica (MI) prezinta in detaliu conditiile generale de politica economica cuprinse in Decizia de implementare a Consiliului (UE) 2011/288/UE din data de 12 mai 2011 prin care se acorda asistenta financiara de tip preventiv pe termen mediu Romaniei.
Acest prim memorandum suplimentar de intelegere actualizeaza criteriile specifice de politica economica cuprinse in anexa 1 la memorandumul de intelegere initial.1
______
1 Memorandumul de intelegere dintre Uniunea Europeana si Romania a fost semnat la data de 29 iunie 2011.
______

Pe durata programului de asistenta financiara a UE/FMI, autoritatile romane vor adopta toate masurile care se impun pentru a asigura implementarea cu succes a programului. In mod special, acestea se angajeaza sa:
- se consulte cu Comisia Europeana si cu FMI privind adoptarea unor politici ce nu sunt incluse in acest memorandum, dar ar putea avea un impact substantial asupra indeplinirii obiectivelor programului.
Pentru a facilita monitorizarea programului, autoritatile vor furniza Comisiei Europene si FMI:
- toate informatiile necesare pentru a monitoriza progresele inregistrate pe parcursul implementarii programului si pentru a urmari situatia economica si financiara.


ANEXA 1 - Criterii specifice de politica economica


A. Consolidare fiscala

1. Inregistrarea de progrese din punctul de vedere al consolidarii fiscale in vederea atingerii unui deficit de 4,4% din PIB in 2011 in termeni de numerar (sub 5% din PIB in termeni ESA) si a unui deficit de sub 3% din PIB in 2012 in termeni ESA.

2. Asigurarea unei rezerve suficiente pe partea de cheltuieli in bugetul anului 2011, pentru a se putea compensa orice nerealizare din partea de venituri, astfel incat sa se indeplineasca tinta de deficit de 4,4% din PIB (sub 5% in termeni ESA).

3. Inregistrarea de noi progrese in reducerea arieratelor la palta ale Guvernului, atat la nivelul autoritatilor centrale, cat si la nivelul autoritatilor locale, dupa cum este specificat prin tintele cantitative ale programului.

4. Introducerea unui sistem imbunatatit de raportare pentru intreprinderile de stat care sunt deja incluse in definitia ESA a bugetului general consolidat si de asemenea pentru cele pentru cae exista posibilitatea sa fie reclasificate si incluse in bugetul general consolidat de catre Eurostat in 2011 si 2012. Sistemul va trebui sa impuna acestor companii raportarea tuturor datelor necesare pentru calculul impactului probabil asupra deficitului bugetului general consolidat. Datele vor fi raportate lunar si in termeni de numerar si vor include, printre altele, o monitorizare lunara a arieratelor, subventiilor si transferurilor si a pierderilor. Raportarea acestora date va incepe de la data de 1 decembrie 2011.

5. Prevenirea acumularii de noi arierate si pierderi pentru companiile care au fost reclasificate de catre Eurostat ca facand parte din bugetul general consolidat si pentru acelea pentru care exista posibilitatea sa fie reclasificate in 2011 si 2012.

6. Continuarea monitorizarii cheltuielilor cu salariile in sectorul public si intreprinderea in timp util a actiunilor necesare, in cazul in care Ministerul Finantelor Publice sau expertii Comisiei estimeaza ca aceste cheltuieli vor depasi limita de 39 de miliarde de RON in 2011 (nu include suma de 1.574 de milioane RON reprezentand contributii la asigurarile sociale pentru militari rezultate in urma aplicarii noii lei a pensiilor), astfel incat sa se asigure respectarea acestui plafon. Cheltuielile cu salariile in sectorul public vor ramane sustenabile in perioada 2012-2014 si vor respecta limitele relevante stabilite prin Strategia fiscala pe termen mediu.

7. Aprobarea legislatiei de introducere a unui sistem de coplata conditionat de mijloacele materiale pentru serviciile medicale, elaborat in cooperare cu Banca Mondiala.

8. In cazul demararii proiectului Nabucco, fapt ce ar impune emiterea unei garantii de stat de catre Romania, plafonul garantiilor de stat definit in Strategia fiscala pe termen mediu va fi temporar ajustata in consecinta. In cazul solicitarii de executare a acestei garantii sau a oricaror altor garantii, vor fi adoptate masuri compensatorii in masura in care tratamentul ESA al acestor executari ale garantiilor impune acest lucru pentru mentinerea deficitului fiscal in tintele (ESA) stabilite.

B. Guvernanta fiscala si reforma structurala in domeniul fiscal

9. Ministerul Finantelor Publice va primi informatiile privind bugetele spitalelor de la Ministerul Sanatatii in mod operativ. Ministerul Finantelor Publice va verifica daca valorile agregate ale bugetelor spitalelor corespund cheltuielilor planificate prin bugetul general cosolidat si, in caz de necesitate, va adopta in cooperare cu Ministerul Sanatatii masurile necesare pentru a se evita reacumularea de arierate la plata ca rezultat al unor angajamente de cheltuieli bazate pe venituri supraestimate.

10. Imbunatatirea procesului de elaborare a bugetelor de investitii de capital prin satbilirea unei liste de proiecte prioritare de investii pentru care sa se asigure finantarea in urmatorii 3-5 ani. Lista de proiecte prioritare se va baza pe studii de fezabilitate detaliate si va tine seama de criterii precum analiza cost-beneficiu, ponderea estimata a finalizarii, modul in care a fost administrata implementarea proiectului de catre minister pana la momentul respectiv, corespondenta dintre acestea si prioritatile strategice ale Guvernului, precum si de analize elaborate de unitatea de monitorizare a investitiilor de capital din cadrul Ministerului Finantelor Publice. Imbunatatirea monitorizarii si evaluarii proiectelor de investitii la nivelul autoritatilor centrale, in special, prin perfectionarea bazei de date privind investitiile de capital, gestionata de Ministerul Finantelor Publice, care va contine si informatii privind stadiul proiectelor, cum ar fi intarzierile in implementare sau depasirile de costuri. Dezvoltarea bazei de date va respecta acelasi calendar ca si cel al proiectului IT implementat cu asistenta FMI privind integrarea sistemului de raportare contabila cu sistemul de plati al Trezoreriei din Ministerul Finantelor Publice. Continuarea imbunatatirii experientei la nivelul unitatii de monitorizare a investitiilor publice din cadrul Ministerului Finantelor Publice. Pe mai departe, unitatea de monitorizare a investitiilor publice va transmite Guvernului rapoarte trimestriale privind stadiul proiectelor de investitii in derulare si al proiectelor programate. Guvernul va discuta aceste rapoarte si, daca este cazul, va intreprinde actiuni operative pentru a elimina potentialele derapaje fiscale sau orice alte probleme legate de executia bugetului.

11. Reorientarea cheltuielilor publice de capital in vederea realizarii unei treceri treptate de la investitiile finantate integral din surse nationale la investitii cofinantate din fonduri UE; asigurarea faptului ca ponderea (% din PIB) cheltuielilor de capital ce corespund investitiilor cofinantate din fonduri UE, inclusiv din imprumuturi externe, se va situa in 2012 in jurul valorii de 4,0% din PIB si ca aceasta se va mentine ulterior peste ponderea investitiilor ce nu beneficiaza de cofinantare, in concordanta cu Strategia fiscala pe termen mediu; si asigurarea congruentei cu prioritatile UE.

12. Intarirea capacitatilor si expertizei statistice ale Institutului National de Statistica din Romania (INSSE) in domeniul statisticilor privind finantele guvernamentale (SFG). INSSE va transmite semestrial rapoarte privind progresele inregistrate.

13. Transmiterea catre serviciile Comisiei a primului raport privind implementarea de metode conventionale pentru solutionarea fraudei TVA, pana la data de 10 decembrie 2011.

Managementul datoriei

14. Analiza (si, in acest context, agrearea impreuna cu personalul Comisiei), actualizarea si publicarea strategiei de management al datoriei in mod anual, respectiv, in contextul prezentului program, pana in trimestrul intai al anului 2012 si, respectiv, pana la finele lunii decembrie 2012.

C. Reglementarea si supravegherea sistemului financiar

15. Adoptarea pana la finele lunii noiembrie 2011 a amendamentelor la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind masurile de stabilizare, inclusiv competentele in materie de bridge bank. Totodata, pentru a asigura implementarea acestor masuri si intarirea mecanismelor de siguranta financiara pana la finele anului, autoritatile vor adopta urmatoarele masuri: (i) Fondul de Garantare a Depozitelor (FGD) va adera la Comitetul National pentru Stabilitate Financiara in calitate de membru cu drepturi depline; (ii) Banca Nationala a Romaniei (BNR) si FGD vor semna un memorandum de intelegere ce va include procedurile corespunzatoare pentru imbunatatirea schimbului de informatii, asigurarea identificarii timpurii a institutiilor de credit cu probleme si elaborarea planului de rezerva pentru situatii neprevazute prin care se stabileste cum vor fi tratate aceste institutii; (iii) Sub indrumarea directiei de supraveghere, BNR va crea un grup de lucru comun BNR-FGD ce isi va propune, printre altele, sa elaboreze planurile de rezerva pentru situatii neprevazute si sa finalizeze procedurile operationale intra- si interinstitutionale.
Pentru a consolida in continuare capacitatea FGD de a finanta masurile de restructurare a bancilor, inclusiv competentele in materie de bridge bank, autoritatile se vor asigura ca FGD are acces la finantare suficienta pentru a indeplini aceste atributii. Asadar, va fi eliminat plafonul prin care se limiteaza finantarea publica a FGD la resursele acumulate in contul de privatizare. Autoritatile vor realiza, pana la finele lunii noiembrie 2011, amendamentele legislative care se impun pentru a se asigura ca fondurile suplimentare necesare pentru ca FGD sa isi indeplineasca obligatiile sunt puse la dispozitie prin operatiuni la trezorerie ale Ministerului Finantelor Publice (MFP). Imprumuturile catre FGD vor fi puse la dispozitie de MFP in termen de 5 zile lucratoare, in termenii si conditiile agreate de acesta din urma.

16. Adoptarea tuturor modificarilor legislative necesare Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiara si falimentul societatilor de asigurare, cu modificarile ulterioare, pentru a garanta, printre altele: (i) corelarea cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu prevederile legii generale privind falimentul; (ii) extinderera domeniului de aplicabilitate al acestei legi asupra societatilor de reasigurare; (iii) introducerea unor prevederi privind dizolvarea si lichidarea voluntara. Autoritatile se vor asigura ca legea de modificare a Legii nr. 503/2004 va fi transmisa Parlamentului pana la finele anului. Ulterior, aceasta va fi adoptata pana la finalul lunii aprilie 2012.

17. Pentru a continua sa asigure stabilitatea financiara, BNR va urmari ca orice proces viitor de consolidare in sectorul bancar sa aiba ca rezultat aparitia unor institutii de credit bine capitalizate si sustinute de o baza solida de actionari din mediul privat.

18. Pentru a introduce Standardele internationale de raportare financiara (SIRF) in sectorul bancar la inceputul anului 2012, BNR se va asigura ca, in cazul in care provizioanele prudentiale depasesc provizioanele SIRF, calibrarea filtrelor prudentiale pentru provizioane si solvabilitate va pastra in mod substantial abordarea curenta si nu va conduce la o reducere a indicatorilor de solvabilitate ai bancilor comparativ cu regimul actual de provizionare. BNR va finaliza consultarile cu comunitatea bancara pentru a ajunge la o intelegere comuna privind aspectele legate de calibrare pana la finele lunii noiembrie 2011. Sumele nete care vor aparea la inceputul anului 2012 din reluarea provizioanelor ca urmare a noului tratament contabil si care sunt tratate ca rezultat reportat din provizioanele specifice pentru sustinerea capitalului de reglementare nu vor fi impozitate atat timp cat ele sunt mentinute in contul de rezultat reportat. Autoritatile se vor asigura ca, pe o baza continua, provizioanele SIRF, precum si orice alte filtre prudentiale aplicate de BNR sunt deductibile in scopuri fiscale atunci cand sunt constituite si sunt supuse impozitarii atunci cand sunt reluate. Pentru a-si mentine capacitatea actuala de supraveghere eficienta a sectorului bancar, BNR isi va consolida expertiza in domeniul SIRF, inclusiv prin consultarea cu experti internatinali.

19. Deoarece pastrarea disciplinei in domeniul creditarii si evitarea hazardului moral in randul debitorilor contribuie in mod semnificativ la imbunatatirea stabilitatii financiare, ne vom abtine in continuare de la adoptarea unor masuri legislative (cum ar fi proiectul de lege privind insolventa persoanelor fizice sau propuneri privind legea privind colectarea debitelor), care ar putea afecta negativ disciplina in domeniul creditarii.

D. Reforme structurale

20. Implementarea planurilor de actiune adoptate ca raspuns la constatarile analizelor functionale. Raport trimestrial de progres incepand din ianuarie 2012.

21. Modernizarea si rationalizarea relatiilor dintre diferitele niveluri ale administratiei si dintre administratie si cetateni si companii, printr-o mai mare utilizare a schimbului electronic de date si a interfetelor online.

Pietele de produse

22. Notificarea legilor relevante pentru transpunerea directivelor UE 2009/72/CE si 2009/73/CE (parte din cel de-al treilea pachet de energie) privind pietele energiei electrice si gazelor cat se poate de repede. Legile trebuie sa asigure o transpunere integrala si corecta a directivelor 2009/72/CE si 2009/73/CE si trebuie sa reflecte, printre altele, angajamentele asumate de Romania prin MI. Legile vor include calendarul final pentru dereglementarea preturilor la electricitate si gaze, dereglementare ce ar trebui realizata cat se poate de repede, dar cel mai tarziu pana la finele anului 2013 (pentru consumatorii industriali) si pana la finele anului 2015 (pentru consumatorii casnici) la electricitate si gaze.

23. Eliminarea treptata a preturilor reglementate la electricitate si gaze: (i) adoptarea unei foi de parcurs detaliate a procesului de eliminare treptata a preturilor reglementate la electricitate si gaze pentru consumatorii industriali si casnici printr-un memorandum guvernamental pana la finele lunii ianuarie 2012, pentru a fi inaintata Parlamentului in acelasi timp, urmand a fi ulterior adoptata prin legislatia nationala cat se poate de repede. Proiectul de foaie de parcurs va fi transmis partenerilor din cadrul programului pana la inceputul lunii ianuarie 2012, spre a fi agreat pana la finele lunii ianuarie 2012 intre Autoritatea nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, Guvernul Romaniei, Comisia Europeana si Fondul Monetar International. Foaia de parcurs trebuie sa precizeze: (i) calendarul final al dereglementarii ce trebuie realizata cat se poate de curand, dar nu mai tarziu de finele anului 2013 (pentru consumatorii industriali) si de finele anului 2015 (pentru consumatorii casnici) la electricitate si gaze; (ii) principalii pasi intermediari ai procesului de dereglementare pentru electricitate si gaze, ce trebuie sa aiba la baza o metoda clara si transparenta de majorare treptata a tarifelor, prin care sa se asigure ca, pe perioada eliminarii treptate, preturile de piata si tarifele reglementate nu vor fi foarte divergente, si metode de evitare a subventiilor incrucisate intre segmentele de consumatori, precum si criterii calre si transparente pentru consumatorii pentru care acestea se vor elimina treptat; si (iii) un cadru de reglementare adecvat care sa contina mecanisme care sa asigure concurenta pe piata energetica, in mod special pe piata gazelor, prin implicarea Consiliului Concurentei si prin asigurarea dezvolarii unui loc de practicare a schimburilor (o bursa), mai ales pentru contractele de gaze, un astfel de loc neexistand in prezent. Autoritatile romane vor pune la dispozitia partenerilor din program toate lucrarile pregatitoare, precum studiile ce sunt efectuate in prezent, de indata ce acestea devin disponibile.

24. Definirea explicita a consumatorilor vulnerabili in legile privind electricitatea si gazele si elaborarea de catre Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale a mecanismelor de protectie a acestora.

25. Eliminarea barierelor legislative, de reglementare si fizice impuse comertului transfrontalier cu energie electrica si gaze: (i) eliminarea barierelor legislative si de reglementare impuse exportului de gaze pana in luna decembrie 2011; (ii) prezentarea unui plan pentru fluxurile bidirectionale de gaze la granita cu Ungaria pana la data de 15 decembrie 2011; (iii) imbunatatirea licitatiilor coordonate la granitele cu Ungaria si Bulgaria si stabilirea unei piete intraday (cu decontarea in decursul aceleiasi zile) pentru energia electrica pana in luna decembrie 2011; si (iv) adoptarea de catre Guvern a tuturor actiunilor ce se impun pentru a se asigura crearea unui flux bidirectional de gaze la granita cu Ungaria pana la finele anului 2012.

26. Asigurarea unei separari efective a retelelor de transport al energiei electrice si gazelor si functionarea acestora intr-un mod transparent si nediscriminatoriu: (i) initierea negocierilor cu Federatia Rusa in vederea modificarilor vechilor acorduri interguvernamentale referitoare la conductele de "tranzit al gazelor" pe teritoriul Romaniei, cat se poate de curand; (ii) asigurarea separarii totale si certificate a retelelor de transport al energiei electrice si gazelor pana in luna februarie 2012.

27. Crearea, prin legile privind electricitatea si gazele, prin care se transpun directivele UE 2009/72/CE si 2009/73/CE, a conditiilor de functionare pentru o autoritate puternica si independenta de reglementare in domeniul energiei si dotarea acesteia cu mijloacele necesare indeplinirii atributiilor si responsabilitatilor sale, conform prevederilor celui de-al treilea pachet privind sectorul energetic.

28. Reforma cailor ferate Infrastructura: (i) identificarea si inchiderea sau inchirierea segmentelor de cale ferata cu cel mai mic grad de recuperare a costurilor; (ii) in vederea asigurarii viabilitatii economice si financiare a CFT Infrastructura, negocierea, pana in decembrie 2011 cu CFR Infrastructura, a unui nou contract multianual de cel putin 5 ani. Contractul ar trebui sa stabileasca sursele de finantare pe baze anuale, pentru toata durata contractului, si ar trebui sa coincida cu planul de afaceri al CFR. Cotnractul ar trebui, de asemenea, sa cuprinda suficiente stimulente pentru managerul sistemului de infrastructura pentru a reduce costurile si suficiente resurse financiare; si (iii) elaborarea de catre CFR Infrastructura a unui plan de afaceri realist pana in aprilie 2012, tinand cont de cerinele UE.

29. Reforma cailor ferate transportul de pasageri: (i) continuarea licitatiilor competitive pentru contractele de servicii publice; si (ii) incurajarea CFR Calatori in vederea implementarii unor scheme de performanta in cooperare cu CFR Infrastructura, in conformitate cu legislatia UE, respectiv sa modifice schemele de tarifare, aducandu-le in concordanta cu responsabilitatile aferente intreruperii serviciilor.

30. Reforma cailor ferate transportul de marfa: incurajarea CFR Marfa in vederea implementarii unor scheme de performanta in conformitate cu legislatia UE.

31. Parteneriatul Public-Privat (PPP) autoritatile implicate in supravegherea PPP-urilor (ANRMAP si UCPPP) se angajeaza sa raporteze impreuna pana la mijlocul lunii aprilie 2012 asupra functionarii relatiilor de lucru (inclusiv fluxurile de informatii si accesul la documentele relevante pentru ambele autoritati).

32. Infiintarea unui punct unic de contact (PUC) operational, prevazut in Directiva euripeana privind serviciile, care sa ajute mediul de afaceri in parcurgerea tuturor formalitatilor administrative pentru infiintarea unei companii in Romania sau pentru prestarea de servicii transfrontaliere. PUC va oferi toate informatiile privind conditiile si obligatiile in vigoare pentru toate sectoarele de servicii acoperite de Directiva privind serviciile, atat pentru infiintarea, cat si pentru prestarea temporara de servicii transfrontaliere, precum si pentru parcurgerea online a procedurilor administrative relevante (de exemplu, obtinerea autorizatiilor, depunerea declaratiilor etc.).
Pana la finele lunii noiembrie 2011 vor fi intreprinse urmatoarele actiuni: (i) desemnarea unei autoritati care sa raspunda de coordonarea infiintarii PUC, monitorizarea functionarii PUC si raportarea progreselor inregistrate la Comisie; (ii) acordarea prerogativelor, competentelor si resurselor necesare acestei autoritati si stabilirea obligatiilor complementare ce revin tuturor autoritatilor competente, pentru a asigura cooperarea acestora la indeplinirea acestui proiect; si (iii) asigurarea cooperarii dintre aceasta autoritate si Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale si Centrul National Digital Romania, in ceea ce priveste dezvoltarea tehnica a PUC, si Ministerul Afacerilor Europene, in ceea ce priveste respectarea legislatiei UE.
Pana la finele lunii decembrie 2011, autoritatea desemnata: (i) va comunica Comisiei Europene un plan de activitate si un calendar de implementare a PUC; si (ii) va transmite o lista de sectoare prioritare si de proceduri orizontale care sa fie acoperite in prima etapa de procedurile din cadrul PUC.
Pana in luna martie 2012, PUC: (i) va pune la dispozitie online informatiile privind procedurile administrative acoperite de Directiva privind serviciile; si (ii) va pune la dispozitie parcurgerea online a procedurilor relevante pentru sectoarele prioritare si pentru aspectele orizontale identificate anterior.
Pana la finele lunii iunie 2012, PUC va fi integral operational si va fi posibila parcurgerea electronica a procedurilor pentru toate sectoarele de servicii acoperite de Directiva privind serviciile.

33. Eliminarea restrictiilor privind infiintarea de magazine de vanzare cu amanuntul. Guvernul trebuie sa elimine prevederile legislative care impun efectuarea unui test privind necesitatile economice si implicarea concurentilor in procedura de autorizare pentru deschiderea unor magazine de vanzare cu amanuntul cu o suprafata mare, pana la finele lunii ianuarie 2012, aducand legislatia corespunzatoare in conformitate cu prevederile Directivei privind serviciile (Directiva 2006/123/CE din 12 decembrie 2006), in general, si cu prevederile art. 14 al acesteia, in particular.

34. Depunerea de catre Autoritatea Nationala de Reglementare si Monitorizare a Achizitiilor Publice a unei solicitari privind efectuarea unei analize functionale a achizitiilor publice, care sa fie finalizata pana la finele lunii iunie 2012. Ulterior, va fi elaborat un plan de actiuni, cu repere temporale, ce va fi apoi pus in aplicare.

Pietele muncii

35. Implementarea de reforme ale sistemelor de stabilire a salariilor care sa permita reflectarea mai buna a evolutiei productivitatii pe termen mediu, respectand in acelasi timp autonomia partenerilor, traditiile si practicile nationale.

36. Diversificarea situatiilor in care sunt folosite contracte de munca pe durata determinata (pana la finele lunii iunie 2012), asigurandu-se in acelasi timp ca nu se sporeste segmentarea pietei muncii. In paralel, legislatia de protectie a ocuparii va fi imbunatatita si se va adapta la principiile fexicuritatii.

37. Cresterea perioadei in care orele suplimentare pot fi compensate cu zile libere platite la 3 luni (pana la finele lunii iunie 2012).

Pensii

38. Asigurarea sustenabilitatii pe termen lung a sistemului de pensii.

Absorbtia fondurilor UE

39. Contributia fondurilor UE la cheltuielile eligibile totale certificate Comisiei pana la datele indicate este cel putin egala cu:
31 decembrie 2011: 2.100 milioane euro
31 decembrie 2012: 8.000 milioane euro
Platile in avans nu sunt considerate parte a cheltuielilor certificate. Valorile-tinta sunt calculate pe baza cumulativa cu incepere din 2007.

Pe perioada implementarii programului de asistenta financiara se va monitoriza performanta in urmatoarele domenii:

Stabilitatea presturilor si gestionarea rezervelor

41. Politica monetara va continua sa se canalizeze pe asigurarea stabilitatii preturilor si pe atingerea tintelor de inflatie stabilite de BNR (3,0% 1 punct procentual la finele lui 2011 si la finele lui 2012).

42. Expertii Comisiei vor fi informati cu promptitudine in cazul in care pierderile de rezerve depasesc 2 miliarde de euro in cursul oricarei perioade de 30 de zile pe parcursul programului.


MEMORANDUM DE INTELEGERE intre Uniunea Europeana si Romania

Traducere

Prezentul memorandum de intelegere suplimentar actualizeaza criteriile specifice de politica economica cuprinse in memorandumul initial de intelegere semnat in luna iunie 2011, cu amendamentele din primul Memorandum suplimentar de intelegere semnat la data de 27 decembrie 2011.
Memorandumul de intelegere poate fi amendat in urma acordului reciproc al partilor sub forma unei actualizari. Actualizarea va intra in vigoare dupa parcurgerea procedurilor interne prevazute de legile romane.

Incheiat la Bucuresti la data de 14 decembrie 2011 si la Bruxelles la data de 27 decembrie 2011, in 5 exemplare originale in limba engleza.

ROMANIA
reprezentata de
Victor-Viorel Ponta, prim-ministru
Florin Georgescu, ministrul finantelor publice
Mugur Constantin Isarescu, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei

UNIUNEA EUROPEANA
reprezentata de
Comisia Europeana

Olli Rehn, membru al Comisiei Europene

ROMANIA
MEMORANDUM DE INTELEGERE
privind conditionalitatile specifice de politica economica
(al doilea memorandum suplimentar)
iunie 2012

Tinand seama de Decizia Consiliului (UE) 2011/289/UE din data de 12 mai 2011 prin care se acorda asistenta reciproca Romaniei, aceasta prima actualizare a Memorandumului de intelegere privind conditionalitatile de politica economica (MI) prezinta in detaliu conditiile generale de politica economica cuprinse in Decizia de implementare a Consiliului (UE) 2011/288/UE din data de 12 mai 2011 prin care se acorda asistenta financiara de tip preventiv pe termen mediu Romaniei.
Acest al doilea memorandum suplimentar de intelegere actualizeaza criteriile specifice de politica economica cuprinse in anexa 1 la memorandumul de intelegere initial, amendat prin primul memorandum suplimentar din data de 27 decembrie 2011.1

______
1 Memorandumul de intelegere dintre Uniunea Europeana si Romania a fost semnat la data de 29 iunie 2011.
______

Pe durata programului de asistenta financiara a UE/FMI, autoritatile romane vor adopta toate masurile care se impun pentru a asigura implementarea cu succes a programului. In mod special, acestea se angajeaza sa:
- se consulte cu Comisia Europeana si cu FMI privind adoptarea unor politici ce nu sunt incluse in acest memorandum, dar ar putea avea un impact substantial asupra indeplinirii obiectivelor programului.
Pentru a facilita monitorizarea programului, autoritatile vor furniza Comisiei Europene si FMI:
- toate informatiile necesare pentru a monitoriza progresele inregistrate pe parcursul implementarii programului si pentru a urmari situatia economica si financiara.


ANEXA 1 - Criterii specifice de politica economica


A. Consolidarea fiscala

1. Inregistrarea de progrese din punctul de vedere al consolidarii fiscale in vederea atingerii unui deficit de sub 3% din PIB in 2012 in termeni ESA.

2. In actualizarea 2012-2015 a Strategiei fiscale pe termen mediu asigurarea finantarii necesare pentru reducerea treptata a intarzierilor la plata in sectorul sanatate de la 210 zile la 60 de zile, conform prevederilor art. 4(4) din Directiva UE privind intarzierea la plata (Directiva 2001/7/UE)

3. Inregistrarea de noi progrese in reducerea arieratelor la plata ale Guvernului, atat la nivelul autoritatilor centrale, cat si la nivelul autoritatilor locale, dupa cum este specificat prin tintele cantitative ale programului.

4. Introducerea unui sistem imbunatatit de raportare pentru intreprinderile de stat care sunt incluse in definitia ESA a bugetului general consolidat. Sistemul va trebui sa impuna acestor companii raportarea tuturor datelor necesare pentru calculul impactului probabil asupra deficitului bugetului general consolidat. Datele vor fi raportate lunar si in termeni de numerar si vor include, printre altele, o monitorizare lunara a arieratelor, subventiilor si transferurilor si a pierderilor.

5. Prevenirea acumularii de noi arierate si pierderi pentru companiile cae au fost reclasificate de catre Eurostat ca facand parte din bugetul general consolidat.

6. Continuarea monitorizarii cheltuielilor cu salariile in sectorul public si intreprinderea in timp util a actiunilor necesare, in cazul in care Ministerul Finantelor Publice (MFP) sau expertii Comisiei estimeaza ca aceste cheltuieli vor depasi limitele relevante stabilite in Strategia fiscala pe termen mediu. Cheltuielile cu salariile in sectorul public vor ramane sustenabile in perioada 2012-2014.

7. Aprobarea, pana la mijlocul lunii iunie 2012, a legislatiei prin care se modifica sistemul de coplata a serviciilor medicale, in cooperare cu Banca Mondiala.

8. In cazul demararii proiectului Nabucco, fapt ce ar impune emiterea unei garantii de stat de catre Romania, plafonul garantiilor de stat definit in Strategia fiscala pe termen mediu va fi temporar ajustat in consecinta. In cazul solicitarii de executare a acestei garantii sau a oricaror alte garantii, vor fi adoptate masuri compensatorii in masura in care tratamentul ESA al acestor executari ale garantiilor impune acest lucru pentru mentinerea deficitului fiscal in tintele (ESA) stabilite.

B. Guvernanta fiscala si reforma structurala in domeniul fiscal

9. MFP va primi informatiile privind bugetele spitalelor de la nivelul administratiei centrale de la Ministerul Sanatatii in mod operativ. Odata aprobata noua lege a sanatatii, MFP va primi si informatiile privind bugetele spitalelor de la nivelul administratiei locale de la Ministerul Sanatatii. MFP va verifica daca valorile agregate ale bugetelor spitalelor corespund cheltuielilor planificate prin bugetul general consolidat si, in caz de necesitate, va adopta in cooperare cu Ministerul Sanatatii masurile necesare pentru a se evita reacumularea de arierate la plata ca rezultat al unor angajamente de cheltuieli bazate pe venituri supraestimate.

10. Imbunatatirea procesului de elaborare a bugetelor de investitii de capital prin stabilirea unei liste de proiecte prioritare de investitii pentru care sa se asigure finantarea in urmatorii 3-5 ani. Lista de proiecte prioritare se va baza pe studii de fezabilitate detaliate si va tine seama de criterii precum analiza cost-beneficiu, ponderea estimata a finalizarii, modul in care a fost administrata implementarea proiectului de catre minister pana la momentul respectiv, corespondenta dintre acestea si prioritatile strategice ale Guvernului, precum si de analize elaborate de unitatea de monitorizare a investitiilor de capital din cadrul MFP. Imbunatatirea monitorizarii si evaluarii proiectelor de investitii la nivelul autoritatilor centrale, in special, prin perfectionarea bazei de date privind investitiile de capital, gestionata de MFP, care va contine si informatii privind stadiul proiectelor, cum ar fi intarzierile in implementare sau depasirile de costuri. Dezvoltarea bazei de date va respecta acelasi calendar ca si cel al proiectului IT implementat cu asistenta FMI privind integrarea sistemului de raportare contabila cu sistemul de plati al Trezoreriei din MFP. Continuarea imbunatatirii experientei la nivelul unitatii de monitorizare a investitiilor publice din cadrul MFP. Pe mai departe, unitatea de monitorizare a investitiilor publice din MFP va transmite Guvernului rapoarte trimestriale privind stadiul proiectelor de investitii in derulare si al proiectelor programate. Guvernul va discuta aceste rapoarte si, daca este cazul, va intreprinde actiuni operative pentru a elimina potentialele derapaje fiscale sau orice alte probleme legate de executia bugetului.

11. Reorientarea cheltuielilor publice de capital in vederea realizarii unei treceri treptate de la investitiile finantate integral din surse nationale la investitii cofinantate din fonduri UE; asigurarea faptului ca ponderea (% din PIB) cheltuielilor de capital ce corespund investitiilor cofinantate din fonduri UE, inclusiv din imprumuturi externe, se va situa in 2012 in jurul valorii de 4,0% din PIB si ca aceasta se va mentine ulterior peste ponderea investitiilor ce nu beneficiaza de cofinantare, in concordanta cu Strategia fiscala pe termen mediu; si asigurarea congruentei cu prioritatile UE.

12.Intarirea capacitatilor si expertizei statistice ale Institutului National de Statistica din Romania (INSSE) in domeniul statisticilor privind finantele guvernamentale (SFC). INSSE va transmite trimestrial rapoarte privind progresele inregistrate.

13. Transmiterea catre serviciile Comsiei a celui de-al doilea raport privind implementarea de metode conventionale pentru solutionarea fraudei TVA, pana in iunie 2012, si a celui de-al treilea raport, pana in decembrie 2012.

Managementul datoriei

14. Analiza (si, in acest context, agrearea impreuna cu personalul Comisiei), actualizarea si publicarea anuala a strategiei de management al datoriei, respectiv, in contextul prezentului program, pana in trimestrul al doilea al anului 2012 si pana la finele lunii decembrie 2012.

C. Reglementarea si supravegherea sistemului financiar

15. Pe baza memorandumului de intelegere dintre Banca Nationala a Romaniei (BNR) si Fondul de Garantare a Depozitelor (FGD), cele doua institutii vor conveni pana la finele lunii mai 2012 setul de informatii financiare relevante, precum si aranjamentele interne necesare pentru a transmite aceste informatii FGD.

16. Pentru a promova dezvoltarea pietei activelor cu probleme si a atenua riscurile asociate deteriorarii continue a calitatii activelor, autoritatile se vor asigura pana la finele lunii iunie 2012 ca regimul fiscal aplicabil creantelor bancare vandute de catre banci companiilor de recuperare a activelor inmatriculate in Romania este unul neutru.

17. Adoptarea amendamentelor necesare la Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiara si falimentul societatilor de asigurare, cu modificarile ulterioare, pentru a asigura, printre altele: (i) corelarea cu Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegerea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu legea generala privind insolventa; (ii) extinderea sferei de aplicare a acestei legi si la companiile de reasigurari; (iii) introducerea de prevederi privind dizolvarea si lichidarea voluntara. Autoritatile vor asigura promulgarea legii prin care se amendeaza Legea nr. 503/2004 pana la finele lunii octombrie 2012.

18. Pentru a continua sa asigure stabilitatea financiara, BNR se va asigura ca orice proces viitor de consolidare in sectorul bancar va avea ca rezultat aparitia unor institutii de credit bine capitalizate, sustinute de o baza solida de actionari din mediul privat.

19. Pe baza datelor disponibile, BNR va realiza o analiza a experientei existente in aplicarea filtrelor prudentiale provizioanelor pentru pierderile din imprumuturi, solvabilitate si rezerve, precum si a propunerilor de aranjamente permanente (inclusiv posibilele ajustari) ce se vor aplica in anul 2013. Acestea vor fi transmise echipelor FMI si CE si oferite spre consultare comunitatii bancare pana cel tarziu la finele lunii iulie 2012. Pentru a-si dezvolta capacittea de a supraveghea in mod eficient sectorul bancar, BNR va continua sa isi imbogateasca experienta in Standardele internationale de raportare financiara, inclusiv prin consultari cu experti internationali.

20. Pentru a evita rostogolirea portofoliilor de credite (politica de ever-greening), acordand in acelasi timp bancilor o oarecare flexibilitate in restructurarea imprumuturilor, BNR va continua sa supravegheze indeaproape practicile bancare pentru a se asigura ca provizionarea pentru pierderile din imprumuturi si evaluarea riscului de credit al imprumuturilor restructurate continua sa se mentina prudente si in concordanta cu cele mai bune practici internationale.

21. Autoritatile vor amenda, pana la finele lunii octombrie 2012, Ordonanta Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul institutiilor de credit, pentru a asigura astfel ca tratamentul debitelor subordonate in masa creditorilor este determinat de termenii contractuali, si nu de plafoane referitoare la participarea la capitalul institutiilor de credit.

22. Imediat ce vor exista date suficiente, BNR va evalua, pana la finele lunii octombrie 2012 cel tarziu, impactul masurilor referitoare la acordarea de imprumuturi in valuta populatiei, introduse de curand, si va comunica cele constatate echipelor FMI si CE.

23. Deoarece pastrarea disciplinei in domeniul creditarii si evitarea hazardului moral in randul debitorilor contribuie in mod semnificativ la imbunatatirea stabilitatii financiare, ne vom abtine in continuare de la adoptarea unor masuri legislative (cum ar fi proiectul de lege privind insolventa persoanelor fizice sau propuenri privind legea de colectare a debitelor), care ar putea afecta negativ disciplina in domeniul creditarii.

D. Reforme structurale

24. Implementarea planurilor de actiune adoptate ca raspuns la constatatile analizelor functionale. Raportarea trimestriala a progresului inregistrat.

25. Modernizarea si rationalizarea relatiilor dintre diferitele niveluri ale administratiei si dintre administratie si cetateni si firme, printr-o mai mare utilizare a schimbului electronic de date si a interfetelor online.

Pietele de produse

26. Notificarea legilor relevante pentru transpunerea directivelor UE 2009/72/CE si 2009/73/CE (parte din cel de-al treilea pachet de energie) privind pietele energiei electrice si gazelor cat se paote de repede. Legile trebuie sa asigure o transpunere integrala si corecta a directivelor 2009/72/CE si 2009/73/CE si trebuie sa reflecte, printre altele, angajamentele asumate de Romania prin MI. Legile vor include calendarul fianl pentru dereglementarea preturilor la electricitate si gaze, dereglementare ce ar trebui realizata cat se poate de repede, dar cel tarziu pana la finele anului 2013 (pentru consumatorii industriali) si pana la finele anului 2017 (pentru consumatorii casnici) la electricitate, iar la gaze, de indata ce pretul gazelor din productia inerna va ajunge la nivelul pretului mediu european al gazelor, dar cel tarziu pana in 2014, cu conditia ca intre pretul mediu european si pretul de import sa nu ramana o diferenta mare (ce ar putea pune in pericol stabilitatea ietei), caz in care ajustarea va continua pana la finele anului 2015 (consumatorii industriali). Pentru consumatorii casnici, preturile dereglementate la gazele naturale se vor majora incepand cu luna iulie 2013 si vor ajunge la nivelul preturilor internationale la gaze pana cel tarziu in luna decembrie 2018.

27. Eliminarea treptata a preturilor reglementate la electricitate: in conformitate cu foaia de parcurs pentru electricitate, aprobata in martie 2012 prin memorandum de Guvern, implementarea actiunilor pana la termenele stabilite si transmiterea de rapoarte de progres trimestriale incepand de la 1 octombrie 2012. Publicarea foii de parcurs adoptate pentru electricitate anterior datei de 1 iunie 2012.
Eliminarea treptata a preturilor reglementate la gaze: adoptarea unei foi de parcurs detaliate a procesului de eliminare treptata a preturilor reglementate la gaze pentru consumatorii industriali si casnici printr-un memorandum guvernamental pana la mijlocul lunii iunie 2012. Proiectul de foaie de parcurs va fi agreat intre Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, Guvernul Romaniei, Comisia Europeana si Fondul Monetar International, inainte de a fi adoptat de Guvernul roman. Foaia de parcurs trebuie sa precizeze: (i) calendarul final al dereglementarii ce ar trebui sa inceapa la 1 decembrie 2012 pentru consumatorii industriali si la 1 iulie 2013 pentru consumatorii casnici si ar trebui realizata pana la termenele prevazute in paragraful 26; (ii) principalii pasi intermediari ai procesului de dereglementare, ce trebuie sa aiba la baza o metoda clara si transparenta de majorare treptata a tarifelor, intr-o maniera in general liniara, prin care sa se asigure ca, pe perioada eliminarii treptate, preturile de piata si tarifele reglementate nu vor fi foarte divergente, metodele de evitare a subventiilor incrucisate intre segmentele de consumatori, precum si criterii clare si transparente pentru consuamtorii pentru care acestea se vor elimina treptat; si (iii) un cadru de reglementare adecvat care sa contina mecanisme care sa asigure concurenta pe piata gazelor naturale, prin implicarea Consiliului Concurentei si prin asigurarea dezvoltarii unei platforme de tranzactionare, mai ales pentru contractele de gaze, un astfel de loc neexistand in prezent. Publicarea foii de parcurs adoptate pentru gaze pana la data de 30 iunie 2012.

28. Definirea explicita a consumatorilor vulnerabili in legile privind electricitatea si gazele si elaborarea de catre MFP si Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale a mecanismelor de protectie a acestora.

29. Eliminarea barierelor legislative, de reglemetnare si fizice impuse comertului transfrontalier cu energie electrica si gaze: (i) eliminarea barierelor legislative si de reglementare impuse exportului de gaze, cat se poate de repede; (ii) prezentarea unei foi de parcurs pentru fluxurile bidirectionale de gaze la granita cu Ungaria pana la finele lunii iunie 2012; (iii) imbunatatirea licitatiilor coordonate la granitele cu Ungaria si Bulgaria si stabilirea unei piete intraday (cu decontarea in decursul aceleiasi zile) pentru energia electrica pana la finele lunii august 2012; si (iv) adoptarea de catre Guvern a tuturor actiunilor ce se impun pentru a se asigura crearea unui flux bidirectional de gaze la granita cu Ungaria pana la finele anului 2012.

30. Asigurarea unei separari efective a retelelor de transport al energiei electrice si gazelor si functionarea acestora intr-un mod transparent si nediscriminatoriu: (i) finalizarea negocierilor cu Federatia Rusa in vederea modificarii vechilor acorduri interguvernamentale referitoare la conductele de "tranzit al gazelor" pe teritoriul Romaniei, cat se poate de curand; (ii) asigurarea separarii totale si certificate a retelelor de transmisie de energie electrica si gaze cat se poate de repede, dar nu mai tarziu de finele anului 2012.

31. Instituirea cadrului legal prin transpunerea corecta a directivelor UE 2009/72/CE si 2009/73/CE, care sa asigure functionarea in mod independent si eficient a autoritatii de reglementare in domeniul energiei si dotarea acesteia cu mijloacele necesare indeplinirii atributiilor si responsabilitatilor sale, conform prevederilor celui de-al treilea pachet privind sectorul energetic.

32. Reforma cailor ferate infrastructura: (i) identificarea si inchiderea sau inchirierea segmenelor de cale ferata cu cel mai mic grad de recuperare a costurilor; (ii) asigurarea ca legea si, in mod special, Hotararea Guvernului privind contractele multianuale: a) lasa in sarcina administratorului infrastructurii determinarea sau adoptarea tarifelor de utilizare a infrastructurii si ca autoritatea de reglementare dispune de competente suficiente pentru a solicita date si a lua decizii independente privind tarifele de utilizare a infrastructurii; b) stabileste sursele de finantare pe baze anuale, pentru toata durata contractului, si coincid cu planul de afaceri al CFR; si c) asigura ca in contract sunt cuprinse suficiente stimulente pentru ca managerul sistemului de infrastructura sa reduca tarifele si costurile pe unitate de masura. Daca este necesar, se va amenda Hotararea in acest sens; (iii) completarea de catre CFR Infrastructura a actualului plan de afaceri cu informatii orientate spre piata (inclusiv segmente de piata si politici de facturare) si asigurarea concordantei surselor de finantare dintre planul de afaceri si contractul multi anual.

33. Reforma cailor ferate transportul de pasageri: (i) transmiterea pana in decembrie 2012 a unui studiu comandat de Guvern privind promovaea licitarii competitive a contractelor de servicii publice; si (ii) incurajarea CFR Calatori in vederea implementarii unor scheme de performanta in cooperare cu CFR Infrastructura, in conformitate cu legislatia UE, respectiv sa modifice schemele de tarifare, aducandu-le in concordanta cu responsabilitatile aferente intreruperii serviciilor.

34. Reforma cailor ferate transportul de marfa: incurajarea CFR Marfa in vederea implementarii unor scheme de performanta in conformitate cu legislatia UE.

35. Parteneriatele public-privat (PPP): autoritatile implicate in supravegherea PPP-urilor (ANERMAP si UCPPP) se angajeaza sa raporteze impreuna pana in luna decembrie 2012 asupra functionarii relatiilor de lucru (inclusiv fluxurile de informatii si accesul la documentele relevante pentru ambele autoritati).

36. Infiintarea unui punct unic de contact (PUC) operational, prevazut in Directiva europeana privind serviciile, care sa ajute mediul de afaceri in parcurgerea tuturor formalitatilor administrative pentru infiintarea unei companii in Romania sau pentru prestarea de servicii transfrontaliere. PUC va oferi toate informatiile privind conditiile si obligatiile in vigoare pentru toate sectoarele de servicii acoperite de Directiva privind serviciile, atat pentru infiintarea, cat si pentru prestarea temporara de servicii transfrontaliere, precum si pentru parcurgerea online a procedurilor administrative relevante (de exemplu, obtinerea autorizatiilor, depunerea declaratiilor etc.).
Pana la finele lunii iunie 2012 vor fi intreprinse urmatoarele actiuni: (i) desemnarea unei autoritati care sa raspunda de coordonarea infiintarii PUC, monitorizarea functionarii PUC si raportarea progreselor inregistrate la Comisie; (ii) acordarea prerogativelor, competentelor si resurselor necesare acestei autoritati si stabilirea obligatiilor complementare ce revin tuturor autoritatilor competente, pentru a asigura cooperarea acestora la indeplinirea acestui proiect.
Pana la finele lunii august 2012, autoritatea desemnata: (i) va comunica Comisiei Europene un plan de activitate si un calendar de implementare a PUC; si (ii) va transmite o lista de sectoare prioritare si de proceduri orizontale care sa fie acoperite in prima etapa de procedurile din cadrul PUC.
Pana in luna octombrie 2012, PUC: (i) va pune la dispozitie online informtiile privind procedurile administrative acoperite de Directiva privind serviciile; si (ii) va pune la dispozitie parcurgerea online a procedurilor relevante pentru sectoarele prioritare si pentru aspectele orizontale identificate anterior.
Pana la finele lunii decembrie 2012, PUC va fi integral operational si va fi posibila parcurgerea electronica a procedurilor pentru toate sectoarele de servicii acoperite de Directiva privind serviciile.

37. Eliminarea restrictiilor privind infiintarea de magazine cu vanzare cu amanuntul. Guvernul trebuie sa elimine prevederile legislative care impun efectuarea unui test privind necesitatile economice si implicarea concurentilor in procedura de autorizare pentru deschiderea unor magazine de vanzare cu amanuntul cu o suprafata mare, pana la finele lunii mai 2012, aducand legislatia corespunzatoare in conformitate cu prevederile Directivei privind serviciile (Directiva 2006/123/CE din 12 decembrie 2006), in general, si cu prevederile art. 14 al acesteia, in particular.

Pietele muncii

38. Implementarea de reforme ale sistemelor de stabilire a salariilor care sa permita reflectarea mai buna a evolutiei productivitatii pe termen mediu, respectand in acelasi timp autonomia partenerilor sociali, traditiile si practicile nationale.

39. Diversificarea situatiilor in care sunt folosite contracte de munca pe durata determinata (pana la finele lunii octombrie 2012), asigurandu-se in acelasi timp ca nu se sporeste segmentarea pietei muncii. In paralel, legislatia de protectie a ocuparii va fi imbunatatita si se va adapta la principiile flexicuritatii.

40. Cresterea perioadei in care orele suplimentare pot fi compensate cu zile libere platite la 3 luni (pana la finele lunii octombrie 2012).

Pensii

41. Asigurarea sustenabilitatii pe termen lung a sistemului de pensii.

Absorbtia fondurilor UE

42. Contributia fondurilor UE la cheltuielile eligibile totale certificate Comisiei pana la datele indicate este cel putin egala cu 8.000 milioane euro la data de 31 decembrie 2012.
Platile in avans nu sunt considerate parte a cheltuielilor certificate. Valorile-tinta calculate pe baza cumulativa cu incepere din 2007.
Pe perioada implementarii programului de asistenta financiara se va monitoriza performanta in urmatoarele domenii:

Stabilitatea preturilor si gestionarea rezervelor

43. Politica monetara va continua sa se canalizeza pe asigurarea stabilitatii preturilor si pe atingerea tintei de inflatie stabilite de BNR (3,0% 1 punct procentual la finele anului 2012).

44. Expertii Comisiei vor fi informati cu promptitudine in cazul in care pierderile de rezerve depasesc 2 miliarde de euro in cursul oricarei perioade de 30de zile pe parcursul programului.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
HG 148/2014 pentru aprobarea Memorandumului de intelegere intre Ministerul Economiei din Romania si Ministerul Comertului din Republica Chineza privind elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru construirea in comun a Parcului Tehnologic si Econom
HG 373/2013 pentru aprobarea Memorandumului de intelegere dintre Guvernul Romaniei si Guvernul din Muntenegru privind cooperarea in domeniul protectiei mediului si dezvoltarii durabile, semnat la Bucuresti la 8 februarie 2013. Hotarare 373/2013
Memorandum de intelegere pentru dezvoltarea coordonata a Automagistralei inelare a Marii Negre, legea nr. 27/2008
Lege nr. 113/2008 pentru aderarea Romaniei la Memorandumul de intelegere de la Paris privind controlul statului portului, adoptat la Paris la 26 ianuarie 1982, cu amendamentele ulterioare
Contractul de concesiune. Editia 2
Catalina Georgeta Dinu

Pret: 54.9 lei
46.66 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
60 useri online

Useri autentificati: