DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 275/2017 pentru aprobarea OG 23/2017 privind plata defalcata a TVA

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1036 din 28 decembrie 2017

Legea Split TVA, plata defalcata a TVA

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic
Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 23 din 30 august 2017 privind plata defalcata a TVA, adoptata in temeiul art. 1 pct. I poz. 3 din Legea nr. 161/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 706 din 31 august 2017, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul 1, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"d) cont de TVA - contul dedicat incasarii si platii TVA, prevazut la art. 2 alin. (1) si (2)."

2. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 2
(1) Au obligatia sa deschida si sa utilizeze cel putin un cont de TVA persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, pentru incasarea si plata TVA, si institutiile publice inregistrate in scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal pentru incasarea TVA, care se afla in cel putin una dintre urmatoarele situatii:
a) la 31 decembrie 2017 inregistreaza obligatii fiscale reprezentand TVA, restante conform art. 157 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul de procedura fiscala, cu exceptia celor a caror executare silita este suspendata in conditiile art. 235 din Codul de procedura fiscala, in cuantum mai mare de 15.000 de lei in cazul contribuabililor mari, 10.000 de lei in cazul contribuabililor mijlocii, 5.000 de lei pentru restul contribuabililor, daca aceste obligatii nu sunt achitate pana la data de 31 ianuarie 2018;
b) incepand cu data de 1 ianuarie 2018 inregistreaza obligatii fiscale reprezentand TVA, restante conform art. 157 din Codul de procedura fiscala, neachitate in termen de 60 de zile lucratoare de la scadenta, cu exceptia celor a caror executare silita este suspendata in conditiile art. 235 din Codul de procedura fiscala, in cuantum mai mare de 15.000 de lei in cazul contribuabililor mari, 10.000 de lei in cazul contribuabililor mijlocii, 5.000 de lei pentru restul contribuabililor;
c) se afla sub incidenta legislatiei nationale privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa.

(2) Persoanele impozabile si institutiile publice, inregistrate in scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, altele decat cele prevazute la alin.(1), pot opta pentru plata defalcata a TVA. Persoanele care opteaza pentru aplicarea platii defalcate a TVA notifica organul fiscal competent in acest sens.
(3) Plata defalcata a TVA se aplica pentru toate livrarile de bunuri/prestarile de servicii taxabile din punct de vedere al TVA conform prevederilor Codului fiscal, pentru care locul, conform prevederilor art. 275 sau art. 278 din Codul fiscal, se considera a fi in Romania, efectuate de persoanele prevazute la alin. (1) si (2). Nu se aplica plata defalcata a TVA pentru urmatoarele operatiuni:
a) operatiunile pentru care beneficiarul este persoana obligata la plata taxei conform art. 307 alin. (2) - (6) sau a art. 331 din Codul fiscal;
b) operatiunile supuse regimurilor speciale prevazute la art. 310 - 315 si art. 315^1 din Codul fiscal.
(4) Conturile de TVA se deschid in lei si, dupa caz, in valuta.
(5) Persoanele inregistrate in scopuri de TVA prevazute la alin. (1) si (2) aplica mecanismul platii defalcate a TVA incepand cu ziua urmatoare celei in care sunt publicate in Registrul persoanelor care aplica plata defalcata a TVA, pentru facturi/documente emise conform art.319 din Codul fiscal si avansurile incasate incepand cu aceasta data.
(6) Persoanele inregistrate in scopuri de TVA prevazute la alin. (1) lit. c) care intra sub incidenta legislatiei privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, dupa 31 decembrie 2017, au obligatia sa notifice organului fiscal competent aplicarea platii defalcate a TVA, pana la data de 1 a lunii urmatoare celei in care au intrat sub incidenta legislatiei privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa.
(7) ANAF organizeaza Registrul persoanelor care aplica plata defalcata a TVA. In registru se inscriu urmatoarele informatii: denumirea/numele si prenumele persoanei impozabile/institutiei publice, codul de inregistrare in scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, data inscrierii in registru, modul de aplicare a mecanismului platii defalcate a TVA, respectiv obligatoriu sau optional. Registrul este public si se afiseaza pe site-ul ANAF.
(8) inscrierea persoanelor prevazute la alin. (2) si (6) in Registrul persoanelor care aplica plata defalcata a TVA se face de catre organul fiscal competent, in termen de maximum 3 zile lucratoare de la data depunerii notificarii. inscrierea persoanelor prevazute la alin. (1) lit. a) si b) in Registrul persoanelor care aplica plata defalcata a TVA se face de catre organul fiscal competent, astfel:
a) persoanele prevazute la alin. (1) lit. a), incepand cu 1 martie 2018;
b) persoanele prevazute la alin. (1) lit. b), incepand cu data de 1 a celei de a doua luni urmatoare celei in care s-a implinit termenul prevazut la alin. (1) lit. b).
(9) Organul fiscal competent inscrie din oficiu in Registrul persoanelor care aplica plata defalcata a TVA persoanele care se afla in situatia prevazuta la alin. (1) lit. c) la data de 31 decembrie 2017, precum si persoanele care nu au depus notificarea prevazuta la alin. (6). inscrierea in Registrul persoanelor care aplica plata defalcata a TVA se efectueaza astfel:
a) cu data de 1 martie 2018 pentru persoanele care se afla in situatia prevazuta la alin. (1) lit. c) la data de 31 decembrie 2017;
b) cu data de 1 a lunii urmatoare celei in care organul fiscal constata ca persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA se afla in situatia prevazuta la alin. (1) lit. c) si nu a depus notificarea mentionata la alin. (6).
(10) Persoanele prevazute la alin. (2) pot renunta la aplicarea mecanismului platii defalcate a TVA la sfarsitul anului fiscal, dar nu mai devreme de un an de la data la care au fost inscrisi in Registrul persoanelor care aplica plata defalcata a TVA, daca nu se afla in niciuna dintre situatiile prevazute la alin. (1), prin depunerea unei notificari in acest scop la organul fiscal competent. Radierea din Registrul persoanelor care aplica plata defalcata a TVA se face de catre organul fiscal competent, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data depunerii notificarii.
(11) Persoanele prevazute la alin. (1) lit. a) si b) pot renunta la aplicarea mecanismului platii defalcate a TVA dupa o perioada de minimum 6 luni de la data in care nu se mai afla in niciuna dintre situatiile prevazute la alin. (1), prin depunerea unei notificari in acest scop la organul fiscal competent. Radierea din Registrul persoanelor care aplica plata defalcata a TVA se face de catre organul fiscal competent, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data depunerii notificarii.
(12) Persoanele prevazute la alin. (1) lit. c) pot renunta la aplicarea mecanismului platii defalcate a TVA dupa iesirea de sub incidenta legislatiei privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, daca nu se mai afla in niciuna dintre situatiile prevazute la alin.(1), prin depunerea unei notificari in acest scop la organul fiscal competent. Radierea din Registrul persoanelor care aplica obligatoriu plata defalcata a TVA se face de catre organul fiscal competent, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data depunerii notificarii.
(13) Persoanele prevazute la alin. (10) - (12) nu mai aplica mecanismul platii defalcate a TVA incepand cu data radierii din registru."

3. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 3
(1) Persoanele impozabile, cu exceptia institutiilor publice, inregistrate in scopuri de TVA, au obligatia sa plateasca contravaloarea TVA aferente achizitiilor de bunuri si servicii intr-un cont de TVA al furnizorului/prestatorului care aplica mecanismul platii defalcate a TVA.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), persoanele fizice impozabile si persoanele nestabilite in Romania din punct de vedere al TVA si care nu sunt inregistrate si nu au obligatia sa se inregistreze in scopuri de TVA conform art.316 din Codul fiscal nu au obligatia sa plateasca contravaloarea TVA aferente achizitiilor de bunuri si servicii efectuate in contul distinct deschis de furnizor/prestator, conform art. 2 alin. (1) si (2).
(3) Persoanele inregistrate in scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal care aplica mecanismul platii defalcate a TVA au obligatia sa plateasca contravaloarea TVA aferente achizitiilor de bunuri si servicii din contul de TVA, cu exceptia operatiunilor prevazute la art. 14 alin. (1).
(4) Pentru determinarea TVA care se plateste in contul de TVA al furnizorului/prestatorului, in cazul platii partiale a contravalorii livrarii de bunuri ori a prestarii de servicii, precum si in cazul platii unui avans, fiecare plata se considera ca include si TVA aferenta care se determina prin aplicarea procedeului sutei marite, respectiv 19 x 100/119, in cazul cotei standard, si 9 x 100/109 sau 5 x 100/105, in cazul cotelor reduse. Beneficiarii care platesc partial o factura in care sunt inscrise operatiuni supuse mai multor cote de TVA si/sau mai multor regimuri de impozitare sunt obligati sa aloce sumele platite cu prioritate pentru operatiunile supuse regimului normal de taxare, in ordinea descrescatoare a cotelor. Prin exceptie, in cazul in care contractul/clientul mentioneaza ca suma va fi alocata unei anumite parti din factura, beneficiarul va aloca in acest sens suma platita.
(5) Prevederile alin. (1) si (3) nu se aplica:
a) in situatia in care plata nu se efectueaza direct de beneficiar catre furnizor/prestator;
b) in situatia in care plata se efectueaza in natura;
c) in situatia in care plata se efectueaza prin compensare;
d) in situatiile prevazute la art 14. alin. (1) si art. 15 alin. (5);
e) in cazul finantarii acordate de institutiile de credit si institutiile financiare nebancare prin preluarea creantelor."

4. La articolul 5, alineatele (2), (3) si (4) se abroga.

5. La articolul 5, alineatele (5) - (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(5) Conturile de TVA pot fi deschise, in conditiile prevazute de prezentul articol, automat de catre institutiile de credit pentru clientii acestora care sunt inregistrati in scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, fara a fi necesara o cerere din partea acestora, cu obligativitatea comunicarii imediate a contului, a conditiilor de utilizare si a costurilor aferente. Clientii au dreptul ca, ulterior primirii comunicarii de la institutia de credit, sa opteze pentru pastrarea contului sau renuntarea unilaterala la acesta in termen de cel mult 90 de zile lucratoare de la comunicare. Deschiderea conturilor se realizeaza cu respectarea conditiilor prevazute in prezentul articol.
(6) Institutiile de credit care opteaza pentru deschiderea automata a conturilor de TVA potrivit alin. (5) nu pot percepe niciun cost clientilor care nu isi exprima optiunea in perioada de 90 de zile lucratoare de la comunicare sau celor care au denuntat unilateral deschiderea contului, cu conditia ca acestia sa nu fi efectuat operatiuni de incasari si plati prin contul respectiv.
(7) Pentru clientii prevazuti la alin. (6), institutiile de credit inchid automat conturile de TVA care au fost deschise potrivit alin. (5), la expirarea celor 90 de zile lucratoare de la comunicare."

6. La articolul 6, alineatele (2) si (3) se abroga.

7. La articolul 7, alineatul (1) se abroga.

8. La articolul 8, litera h) se abroga.

9. La articolul 9 alineatul (1), literele a), b), j) si l) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) TVA achitata furnizorului/prestatorului, aferenta achizitiilor de bunuri/servicii, inclusiv taxa aferenta avansurilor;
b) TVA achitata la bugetul de stat;
....................................................................................................................
j) sume transferate in contul curent, in cazul persoanelor care nu mai au obligatia de a avea un cont conform art. 2 alin. (1) si (2) si nu mai au obligatii de plata privind TVA;
....................................................................................................................
l) alte sume rezultate din operatiuni care dau dreptul la debitarea contului, stabilite prin ordin al presedintelui ANAF;"

10. La articolul 9 alineatul (1), litera m) se abroga.

11. La articolul 10, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 10
(1) Institutiile publice au obligatia sa efectueze plata TVA aferente achizitiilor de bunuri si servicii, direct din conturile corespunzatoare de cheltuieli bugetare sau de disponibilitati, dupa caz. Institutiile publice prevazute la art. 2 alin. (1) si (2) au obligatia de a transfera integral sumele incasate in contul de TVA, aferente livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii, inclusiv TVA aferenta avansurilor, in conturile de venituri bugetare la care se evidentiaza sumele aferente bunurilor/serviciilor facturate."

12. Articolul 12 se abroga.

13. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 13
Persoanele impozabile si institutiile publice, inregistrate in scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, prevazute la art. (2) alin. (1) si (2) au obligatia sa comunice contul de TVA beneficiarilor prevazuti la art. 3 alin. (1)."

14. La articolul 14, alineatul (2) se aborga.

15. Articolul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 15
(1) Persoanele impozabile si institutiile publice, inregistrate in scopuri de TVA potrivit art.316 din Codul fiscal, prevazute la art. 2 alin. (1) si (2) au obligatia sa vireze in contul de TVA propriu, in termen de 30 zile lucratoare de la incasarea contravalorii livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii:
a) TVA aferenta incasarilor prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar;
b) TVA care nu a fost platita in contul de TVA de catre alte persoane decat cele prevazute la art. 3 alin. (1). Optional poate fi virata in contul de TVA si TVA care nu a fost platita in contul de TVA de catre persoanele prevazute la art. 3 alin. (1);
c) TVA aferenta instrumentelor de plata emise anterior datei de la care furnizorul/prestatorul aplica plata defalcata a TVA si incasate dupa aceasta data.
(2) Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA potrivit art.316 din Codul fiscal, prevazute la art. 2 alin. (1) si (2), au obligatia sa depuna in numerar/sa vireze in contul de TVA propriu, in termen de 30 zile lucratoare de la incasarea contravalorii livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii, diferenta intre TVA aferenta incasarilor in numerar si TVA aferenta platilor in numerar efectuate intr-o zi. in cazul institutiilor publice inregistrate in scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, prevazute la art. 2 alin. (1) si (2), TVA aferenta contravalorii livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii incasate in numerar se transfera integral in contul de TVA propriu, in termen de 30 zile lucratoare de la incasare.
(3) Persoanele impozabile si institutiile publice, inregistrate in scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, prevazute la art. 2 alin. (1) si (2), au obligatia sa vireze in contul de TVA propriu, in termen de 30 de zile lucratoare de la incasare, TVA aferenta facturilor emise inainte de data la care aplica plata defalcata a TVA si achitate dupa aceasta data, care nu au fost incasate in contul de TVA.
(4) in cazul in care creantele rezultate din livrari de bunuri/prestari de servicii sunt cesionate altor persoane, de furnizorul/prestatorul care aplica plata defalcata a TVA, cesionarul are obligatia sa plateasca in contul de TVA al furnizorului/prestatorului cedent contravaloarea TVA din factura care face obiectul cesiunii. in situatia in care suma incasata de la cesionar este inferioara taxei pe valoarea adaugata din factura care face obiectul cesiunii, la data incasarii acestei sume, furnizorul/prestatorul vireaza diferenta in contul de TVA propriu. Nu intra sub incideta acestor prevederi operatiunile de la art. 3 alin. (5) lit. e).
(5) in cazul sumelor puse intr-un cont de garantii la dispozitia furnizorului/prestatorului care aplica plata defalcata a TVA, cont escrow sau alt cont similar la care furnizorul/prestatorul nu are acces decat dupa indeplinirea anumitor conditii, la momentul eliberarii sumelor din aceste conturi furnizorul/prestatorul are obligatia sa vireze in contul de TVA propriu, in termen de 30 de zile lucratoare de la eliberarea sumelor, TVA aferenta.
(6) Dispozitiile alin. (1) - (3) nu se aplica persoanelor impozabile prevazute la art. 2 alin. (1) si (2) care au infiintate popriri asupra conturilor."

16. Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 16
Contul de TVA poate fi executat silit numai pentru plata TVA datorate bugetului de stat, precum si in baza unor titluri executorii, potrivit legii, pentru TVA aferenta unor achizitii de bunuri si/sau servicii."

17. Articolul 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 17
Dupa incetarea existentei persoanei impozabile prevazute la art. 2 alin. (1) si (2), sumele existente in contul/conturile de TVA pentru care statul are calitatea de creditor, se fac venit la bugetul de stat."

18. Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 18
Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii ca, potrivit legii, sa fie considerate infractiuni:
a) plata TVA de catre persoanele impozabile si institutiile publice prevazute la art. 3 alin. (1), in alt cont decat contul de TVA al furnizorului/prestatorului prevazut la art. 2 alin. (1) si (2), daca nu se corecteaza plata eronata prin plata TVA in contul de TVA al furnizorului/prestatorului in termen de 7 zile lucratoare de la data efectuarii platii eronate, fara a depasi 30 de zile lucratoare de la data platii eronate;
b) plata TVA de catre persoanele impozabile si institutiile publice prevazute la art. 3 alin. (1), in alt cont decat contul de TVA al furnizorului/prestatorului prevazut la art. 2 alin. (1) si (2), daca nu se corecteaza plata eronata prin plata TVA in contul de TVA al funizorului/prestatorului in termen de 30 de zile lucratoare de la data efectuarii platii eronate;
c) nerespectarea de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, prevazute la art. 2 alin. (1) si (2), a obligatiei prevazute la art. 3 alin. (3), daca nu se corecteaza plata eronata prin plata TVA din contul de TVA propriu in termen de 7 zile lucratoare de la data efectuarii platii eronate, fara a depasi 30 de zile lucratoare de la data platii eronate;
d) nerespectarea de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, prevazute la art. 2 alin. (1) si (2), a obligatiei prevazute la art. 3 alin. (3), daca nu se corecteaza plata eronata prin plata TVA din contul de TVA propriu in termen de 30 zile lucratoare de la data efectuarii platii eronate;
e) nerespectarea de catre persoanele impozabile si institutiile publice, inregistrate in scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, prevazute la art. 2 alin. (1) si (2) a obligatiilor prevazute la art. 2 alin. (6) si la art. 13;
f) nerespectarea de catre persoanele impozabile si institutiile publice, inregistrate in scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, prevazute la art. 2 alin. (1) si (2), a obligatiilor prevazute la art. 15 alin. (1) - (3) si art. 22 alin. (5), daca corectia se efectueaza in termen de 30 de zile lucratoare de la data la care a intervenit obligatia de virare/depunere a sumelor;
g) nerespectarea de catre persoanele impozabile si institutiile publice, inregistrate in scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, prevazute la art. 2 alin. (1) si (2), a obligatiilor prevazute la art. 15 alin. (1) - (3) si art. 22 alin. (5), daca nu se efectueaza corectia in termen de 30 de zile lucratoare de la data la care a intervenit obligatia de virare/depunere a sumelor;
h) nerespectarea de catre persoanele impozabile si institutiile publice, inregistrate in scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, prevazute la art. 2 alin. (1) si (2), a obligatiilor prevazute la art. 15 alin. (4) si (5), daca nu se efectueaza virarea/depunerea in contul de TVA in termen de 7 zile lucratoare de la data la care a intervenit aceasta obligatie, fara a depasi 30 de zile lucratoare de la data la care a intervenit obligatia de virare a sumelor;
i) nerespectarea de catre persoanele impozabile si institutiile publice, inregistrate in scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, prevazute la art. 2 alin. (1) si (2), a obligatiilor prevazute la art. 15 alin. (4) si (5), daca nu se efectueaza virarea/depunerea in contul de TVA in termen de 30 de zile lucratoare de la data la care a intervenit aceasta obligatie;
j) debitarea contului de TVA de catre titular cu alte sume decat cele prevazute la art. 9 alin. (1), daca nu se reintregeste suma debitata eronat in termen de 7 zile lucratoare de la data debitarii eronate, fara a depasi 30 de zile lucratoare de la data debitarii eronate;
k) debitarea contului de TVA de catre titular cu alte sume decat cele prevazute la art. 9 alin. (1), daca nu se reintregeste suma debitata eronat in termen de 30 zile lucratoare de la data debitarii eronate."

19. La articolul 19 partea introductiva a alineatului (1) si litera a) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 19
(1) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, urmatoarele contraventii se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) contraventiile prevazute la art. 18 lit. a) si b), cu o penalitate de 0,06% pe zi din suma platita eronat incepand cu ziua efectuarii platii eronate pana la data corectarii acesteia prin plata in contul de TVA al furnizorului/prestatorului sau prin prezentarea dovezii efectuate de catre furnizor a transferului sumei in contul de TVA in situatia prevazuta la art. 15 alin. (1) lit. b);"

20. La articolul 19 alineatul (1), litera b) se abroga.

21. La articolul 19 alineatul (1), literele c) - j) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"c) contraventia prevazuta la art. 18 lit. c), cu o penalitate de 0,06% pe zi din suma platita eronat, incepand cu ziua efectuarii platii pana la data platii din contul de TVA, dar nu mai mult de 30 de zile lucratoare de la data efectuarii platii eronate;
d) contraventia prevazuta la art. 18 lit. d), cu o amenda egala cu 10% din suma reprezentand TVA platita eronat din alt cont decat contul de TVA propriu;
e) contraventia prevazuta la art. 18 lit. f), cu o penalitate de 0,06% pe zi incepand cu ziua in care trebuie virata/depusa suma pana la data virarii/depunerii acesteia in contul de TVA, dar nu mai mult de 30 de zile lucratoare de la data la care a intervenit obligatia de virare/depunere a sumelor;
f) contraventia prevazuta la art. 18 lit. g), cu o amenda egala cu 10% din suma reprezentand TVA nevirata/nedepusa in contul de TVA;
g) contraventia prevazuta la art. 18 lit. h), cu o penalitate de 0,06% pe zi incepand cu ziua in care trebuie virata suma pana la data virarii acesteia in contul de TVA, dar nu mai mult de 30 de zile lucratoare de la data la care a intervenit obligatia de virare a sumelor;
h) contraventia prevazuta la art. 18 lit. i), cu o amenda egala cu 10% din suma reprezentand TVA nevirata/nedepusa in contul de TVA;
i) contraventia prevazuta la art. 18 lit. j), cu o penalitate de 0,06% pe zi din suma debitata eronat, incepand cu ziua debitarii eronate pana la data corectarii prin reintregirea sumei debitate eronat, dar nu mai mult de 30 de zile lucratoare de la data debitarii eronate;
j) contraventia prevazuta la art. 18 lit. k), cu o amenda egala cu 50% din suma reprezentand TVA debitata eronat."

22. Articolul 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 20
in cazul furnizorilor/prestatorilor care aplica plata defalcata a TVA si care nu au comunicat contul de TVA beneficiarilor, beneficiarii prevazuti la art. 3 alin. (1) au obligatia sa plateasca suma reprezentand TVA aferenta achizitiilor in contul de TVA al furnizorului/prestatorului deschis la Trezoreria Statului."

23. La articolul 22, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 22
(1) Prevederile art. 1 - 11 si ale art. 13 - 15 se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2018, pentru facturi/alte documente emise conform art. 319 din Codul fiscal si avansuri incasate incepand cu 1 ianuarie 2018.
(2) in perioada 1 octombrie 2017 - 31 decembrie 2017, prevederile art. 1 - 11 si ale art. 13 - 15 se aplica optional. Persoanele impozabile prevazute la art. 2 alin. (1) si (2) care opteaza pentru plata defalcata a TVA in perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2017 notifica organul fiscal competent si aplica mecanismul incepand cu ziua urmatoare celei in care sunt publicate in Registrul persoanelor care aplica plata defalcata a TVA, pentru facturi/alte documente emise conform art. 319 din Codul fiscal si avansurile incasate, incepand cu aceasta data."

24. La articolul 22, alineatele (3) si (4) se abroga.

25. La articolul 22, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) in perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2017, persoanele prevazute la alin. (2) au obligatia sa vireze in contul de TVA propriu, in termen de maximum 7 zile lucratoare de la incasarea contravalorii livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii TVA care nu a fost platita in contul de TVA de catre beneficiarii prevazuti la art. 3 alin. (1), care nu au optat pentru aplicarea mecanismului privind plata defalcata a TVA."

26. Articolul 23 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 23
Persoanele impozabile si institutiile publice, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, care opteaza pentru plata defalcata a TVA in perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2017, beneficiaza de urmatoarele facilitati:
a) o reducere cu 5% a impozitului pe profit/pe veniturile microintreprinderilor aferent trimestrului IV al anului fiscal 2017. in cazul platitorilor de impozit pe profit care au obligatia de a declara si plati impozit pe profit, 5% se aplica la o patrime din impozitul pe profit datorat pentru anul fiscal 2017. Pentru platitorii de impozit pe profit reducerea se inscrie in mod distinct in declaratia anuala de impozit pe profit;
b) anularea penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale reprezentand TVA, restante la 30 septembrie 2017, inclusiv."

27. La articolul 24 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) toate obligatiile fiscale principale reprezentand TVA, restante la data de 30 septembrie 2017, inclusiv, precum si cele stabilite prin decizii de impunere comunicate pana la data de 30 septembrie 2017, cu termen de plata dupa aceasta data, se sting prin orice modalitate prevazuta de Codul de procedura fiscala, pana la data de 21 decembrie 2017, inclusiv;"

28. La articolul 24, alineatul (13) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(13) Contribuabilii care, la data de 31 decembrie 2017, inclusiv, au cereri de rambursare in curs de solutionare pentru care, ulterior acestei date, organul fiscal central respinge total sau partial rambursarea beneficiaza de anularea penalitatilor de intarziere potrivit prezentului articol, daca achita obligatiile de plata de care depinde anularea, nestinse prin compensare cu sumele individualizate in cererea de rambursare, in 30 de zile lucratoare de la data comunicarii deciziei prin care se respinge rambursarea."

29. Dupa articolul 24 se introduce un nou articol, articolul 25, cu urmatorul cuprins:
"Art. 25
Persoanele impozabile care opteaza pentru aplicarea mecanismului privind plata defalcata a TVA dupa 1 ianuarie 2018 beneficiaza de o reducere cu 5% a impozitului pe profit/pe veniturile microintreprinderilor aferent perioadei in care aplica sistemul. De aceeasi facilitate beneficiaza, incepand cu 1 ianuarie 2018, si persoanele care au optat pentru aplicarea mecanismului platilor defalcate a TVA in anul 2017."


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.