DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 243/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului in sportPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 793 din 26 octombrie 2015

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Legea nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului in sport, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 147 din 27 februarie 2014, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 3, dupa punctul 28 se introduce un nou punct, pct. 28^1, cu urmatorul cuprins:

"28^1. oficial pentru recoltarea probelor de sange ofiter de control doping autorizat, care are si calificare medicala pentru efectuarea punctiei venoase, obtinuta potrivit prevederilor legale;"

2. Articolul 4^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4^1
(1) Laboratorul de control doping este persoana juridica de drept public, independenta din punct de vedere analitic si operational fata de Agentie si orice structura sportiva.
(2) Organizarea, functionarea si finantarea Laboratorului de control doping se stabilesc prin hotarare a Guvernului."


3. La articolul 6, punctele 3, 4 si 17 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"3. raspunde de efectuarea testarilor doping si asigura gestionarea rezultatelor si a procedurii de audiere;
4. elaboreaza si actualizeaza planul de distribuire a testarilor doping, in conformitate cu prevederile Codului Mondial Anti-Doping si ale Standardului international pentru testare si investigatii;
...
17. asigura organizarea si functionarea comisiilor prevazute la art. 12 alin. (1);"

4. La articolul 6, dupa punctul 28 se introduc doua noi puncte, pct.29 si 30, cu urmatorul cuprins:
"29. da publicitatii, anual, raportul statistic referitor la activitatile de control doping intreprinse, copia acestuia fiind comunicata Agentiei Mondiale Anti-Doping;
30. colecteaza, stocheaza, prelucreaza sau comunica date cu caracter personal cu privire la sportiv si alte persoane, atunci cand este necesar si aplicabil in desfasurarea activitatilor anti-doping, in conformitate cu Codul Mondial Anti-Doping si legislatia nationala in vigoare."

5. La articolul 12, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Pentru activitatea prestata de comisiile prevazute la alin. (1) se percepe o taxa al carei cuantum se stabileste anual, prin decizie a Consiliului director, aprobata prin ordin al presedintelui Agentiei, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."

6. Articolul 26 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 26
Testarile doping pot fi efectuate de catre ofiterii de control doping, precum si de catre personalul din cadrul Agentiei, imputernicit in acest sens de catre presedintele acesteia."

7. La articolul 27, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alin. (2) si (3), cu urmatorul cuprins:
"(2) Probele recoltate de la sportivi se afla in proprietatea autoritatii de testare responsabile pentru respectiva sedinta de recoltare a probelor.
(3) Autoritatea de testare poate transfera proprietatea asupra probelor catre autoritatea pentru gestionarea rezultatelor sau o alta organizatie anti-doping, la cerere."

8. La articolul 28, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Organizatia anti-doping responsabila cu gestionarea rezultatelor stabileste laboratorul acreditat sau aprobat de Agentia Mondiala Anti-Doping pentru analiza probelor."

9. La articolul 28, alineatele (4), (5) si (11) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(4) Inainte de informarea sportivului sau a persoanei, in cazul unei incalcari a reglementarilor anti-doping, Agentia, prin sistemul ADAMS si prin consultarea cu Agentia Mondiala Anti-Doping si alte organizatii anti-doping, verifica daca persoana in cauza a savarsit o alta incalcare a reglementarilor antidoping.
(5) In situatia in care verificarea nu evidentiaza una dintre situatiile prevazute la alin. (3), Agentia informeaza sportivul in cauza si federatia sportiva nationala responsabila, Ministerul Tineretului si Sportului, Comitetul Olimpic si Sportiv Roman, federatia internationala responsabila si Agentia Mondiala Anti-Doping asupra:
a) rezultatului constatat;
b) reglementarilor anti-doping incalcate;
c) dreptului sportivului de a cere, in scris, in termen de 48 de ore de la notificare, analiza probei B, precum si perioada aleasa, iar daca refuza isi pierde acest drept;
d) locului unde se desfasoara analiza probei B, precum si perioadele comunicate de laborator in acest sens;
e) dreptului sportivului de a solicita, contra cost, pachetul de documente pentru probele A si B;
f) dreptului sportivului de a accepta in scris suspendarea provizorie pana la organizarea audierii, exceptand situatiile prevazute la art. 351 alin. (1);
g) dreptului de a fi prezent personal sau prin reprezentant la analiza probei B, daca aceasta este solicitata;
h) dreptului sportivului sau al personalului asistent al acestuia de a renunta la audiere, fie in mod expres, fie cand nu contesta acuzatia Agentiei, referitoare la faptul ca a avut loc o incalcare a reglementarilor anti-doping, in termen de 10 zile de la primirea notificarii;
...
(11) Investigarea rezultatului atipic sau pozitiv, in cazul pasaportului biologic al sportivului, se va face conform Standardului international pentru laboratoare, iar procedura de gestionare va fi prevazuta in normele metodologice privind organizarea si desfasurarea controlului doping."

10. Articolul 32^3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 32^3
In baza prevederilor art. 24 alin. (12), autoritatea de gestionare a rezultatelor este Agentia, in cazul efectuarii de teste suplimentare, si organizatorul competitiei internationale, in cazul in care se solicita unui laborator doar efectuarea de analize suplimentare."

11. La articolul 32^5, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Procedura de gestionare a nerespectarii reglementarilor in vigoare referitoare la disponibilitatea sportivului pentru testarea doping in afara competitiei, inclusiv nerespectarea de catre sportiv a obligatiei de a furniza informatii privind localizarea sa, precum si a reglementarilor privind testele neefectuate si contestarea deciziilor Agentiei emise cu privire la acestea se stabileste prin normele metodologice prevazute la alin. (2)."

12. La articolul 33 alineatul (2), litera i) se abroga.

13. La articolul 35^1, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 35^1
(1) Suspendarea provizorie a unui sportiv, pe baza unui rezultat pozitiv al probei A pentru substante nespecifice sau pentru utilizarea unei metode interzise, este obligatorie.
...
(3) Perioada de suspendare provizorie nu este obligatorie in cazul unei substante specifice."

14. La articolul 36, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) In termen de 20 de zile de la pronuntarea deciziei Comisiei de audiere, supuse apelului, conform art. 49, sau de la data la care s-a renuntat la procedura de apel sau s-a renuntat la audiere, in conformitate cu art. 28 alin. (5) lit. h), Agentia trebuie sa faca publica decizia."

15. La articolul 37, dupa alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alin. (3)-(5), cu urmatorul cuprins:
"(3) In situatia in care sportivul dovedeste lipsa vinovatiei sau neglijentei semnificative in legatura cu incalcarile prevazute la alin. (1), rezultatele individuale ale sportivului la celelalte competitii nu vor fi descalificate decat daca rezultatele sportivului in competitie, alta decat cea in care s-a produs incalcarea reglementarilor anti-doping, ar fi putut fi afectate de incalcarea de catre sportiv a prevederilor art. 2 alin. (2).
(4) O incalcare a reglementarilor anti-doping intr-un sport individual, survenita in timpul unei testari in competitie, duce automat la descalificarea rezultatelor individuale obtinute in acea competitie, cu toate consecintele ce decurg de aici, inclusiv retragerea de medalii, puncte sau premii.
(5) In plus fata de descalificarea automata a rezultatelor obtinute in competitia in cadrul careia s-a prelevat proba pozitiva, prin aplicarea alin. (4), toate celelalte rezultate obtinute de sportiv incepand cu data prelevarii probei pozitive sau cu data savarsirii oricarei alte incalcari a dispozitiilor art. 2 alin. (2) lit. b)-j) si pana la data inceperii perioadei de suspendare provizorie sau suspendare vor fi descalificate, cu toate consecintele ce rezulta din aceasta, inclusiv retragerea de medalii, puncte si premii, cu exceptia cazului in care principiul echitatii va impune o alta solutionare."

16. La articolul 39, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Pentru incalcarile prevazute la art. 2 alin. (2) lit. d), perioada de suspendare va fi de 2 ani, cu posibilitatea reducerii acesteia la o perioada minima de un an, in functie de gradul de vinovatie a sportivului."

17. La articolul 39, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) Individualizarea sanctiunii suspendarii din activitatea sportiva cuprinsa intre un an si 2 ani nu se aplica sportivilor cu un istoric de modificare a informatiilor de localizare de ultim moment sau o conduita similara a sportivului care genereaza o suspiciune grava de incercare a evitarii procedurii de testare."

18. La articolul 39, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alin. (7), cu urmatorul cuprins:
"(7) Incalcarea prevederilor art. 2 alin. (2) lit. g) si h), care pot constitui si incalcari ale unor alte reglementari legale in vigoare, este raportata autoritatilor profesionale si judiciare competente."

19. La articolul 41, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) In conditiile in care sunt aplicabile prevederile alin. (2), toate rezultatele competitionale obtinute pe durata perioadei de suspendare vor fi descalificate."

20. La articolul 42, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (4^1), cu urmatorul cuprins:
"(4^1) Decizia cu privire la incalcarea dispozitiilor alin. (1) si (2) este adoptata de organizatia anti-doping a carei gestionare a rezultatelor anti-doping a condus la aplicarea perioadei de suspendare."

21. La articolul 42, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) In situatia in care decizia adoptata potrivit alin. (4^1) stabileste ca s-a produs o incalcare a dispozitiilor alin. (1) si (2) rezultatele vor fi descalificate, iar perioada de suspendare aplicata initial va incepe sa curga din nou de la data incalcarii interdictiei."

22. La articolul 42, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin.(5^1), cu urmatorul cuprins:
"(5^1) Dispozitiile art. 39 alin. (5) sunt aplicabile si personalului asistent al sportivului care ajuta sportivul sa incalce interdictia de participare pe timpul perioadei de suspendare, in oricare dintre modalitatile prevazute la art. 2 alin. (2) lit. i). Sanctiunea se aplica de organizatia anti-doping care are in jurisdictia sa personalul asistent al sportivului.

23. La articolul 42, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(6) Perioada de suspendare acordata in conditiile alin. (5) si (5^1) poate fi redusa in functie de gradul de vinovatie si de alte circumstante privitoare la caz."

24. Articolul 47^7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 47^7
(1) In situatia in care un sportiv sau o alta persoana din cadrul personalului asistent al sportivului dovedeste ca are dreptul la reducerea unei sanctiuni, fiindu-i incidente dispozitiile art. 47, 47^1, 47^2 alin. (2), 47^3 si 47^4 alin. (1), inainte de aplicarea reducerii sau inghetarii sanctiunii, perioada de suspendare aplicabila va fi determinata conform art. 38, 39, 47 si 47^1.
(2) Perioada de suspendare poate fi redusa sau inghetata, dar nu sub pragul de 1/4 din perioada de suspendare altfel aplicabila."

25. Articolul 47^8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 47^8
Sportivul sau persoana din cadrul personalului asistent al sportivului care ar putea face obiectul unei suspendari, pe o perioada de 4 ani, pentru incalcarea reglementarilor anti-doping prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a) si c), daca admite imediat incalcarea reglementarilor anti-doping de care este declarat vinovat, poate beneficia de o reducere a perioadei de suspendare pana la un maximum de 2 ani, in functie de gradul de vinovatie, cu incuviintarea Agentiei Mondiale Anti-Doping."

26. La articolul 49, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) deciziile luate potrivit dispozitiilor art. 42 alin. (4^1), (5) si (6);"

27. La articolul 49, dupa litera k) se introduce o noua litera, lit. l), cu urmatorul cuprins:
"l) deciziile emise cu privire la nefinalizarea gestionarii cazurilor de incalcari ale reglementarilor anti-doping din motive procedurale sau ca urmare a intervenirii prescriptiei."

28. La Titlul II, titlul Capitolului XIII se abroga.

29. La articolul 50, partea introductiva a alineatului (1) si alin. (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 50
(1) Deciziile prevazute la art. 49 lit. a)-g) si i)-l), luate in legatura cu o competitie din cadrul unei manifestari sportive nationale sau care implica sportivi de nivel national, pot fi contestate la Comisia de apel, in termen de 21 de zile de la data comunicarii, de catre urmatoarele persoane:
...
(2) Deciziile prevazute la art. 49 lit. h) pot fi contestate la Curtea de arbitraj sportiv de la Lausanne, denumita in continuare CAS, in termen de 7 zile de la data comunicarii, numai de catre organizatiile anti-doping intre care s-a ivit disputa cu privire la raspunderea privind gestionarea rezultatelor testarii doping."

30. La articolul 50, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin.(4), cu urmatorul cuprins:
"(4) Organizatiile anti-doping cu drept de a formula apel, potrivit dispozitiilor alin. (1) lit. b)-f) pot solicita, in termen de 15 zile de la comunicarea deciziei, o copie a dosarului complet in baza caruia s-a emis decizia."

31. La articolul 50^2, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 50^2
(1) Deciziile Comisiei de apel pot fi contestate la CAS numai de entitatile prevazute la art. 50 alin. (1) lit. c) si f), in termen de 21 de zile de la data comunicarii."

32. Articolul 50^3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 50^3
(1) Deciziile Comisiei de audiere, prevazute la art. 49 lit. a)-g) si i)-l), luate in legatura cu sportivul de nivel international sau alta persoana pot fi contestate exclusiv la CAS in termen de 21 de zile de la data comunicarii, de catre:
a) sportivul de nivel international sau alta persoana care este subiect al deciziei contestate;
b) structura sportiva careia ii apartine sportivul;
c) federatia internationala responsabila, Comitetul Olimpic International, Comitetul Paralimpic International;
d) organizatia anti-doping a tarii de domiciliu al persoanei/sportivului;
e) Agentia.
(2) Agentia Mondiala Anti-Doping poate face apel impotriva deciziilor prevazute la alin. (1) exclusiv la CAS in termen de 21 de zile de la ultima zi in care orice parte ar fi putut face apel la CAS sau in termen de 21 de zile de la primirea de catre aceasta a dosarului complet referitor la cazul solutionat."

33. Dupa articolul 50^7 se introduc doua noi articole, art. 50^8 si 50^9, cu urmatorul cuprins:
"Art. 50^8
Comisia de apel solutioneaza cauza sub toate aspectele si nu se limiteaza la elementele, temeiurile sau scopul revizuirii din prima instanta.

Art. 50^9
(1) Atunci cand Agentia Mondiala Anti-Doping are dreptul de a contesta si nicio alta parte nu a formulat contestatie impotriva deciziilor prevazute la art. 49 lit. a)-d), f)-h) si i)-l) in cadrul procedurii organizatiei anti-doping potrivit art. 50 alin. (1), Agentia Mondiala Anti-Doping poate face apel impotriva unei astfel de decizii direct la CAS.
(2) Dispozitiile alin. (1) nu exclud contestarea deciziilor de catre Agentia Mondiala Anti-Doping la Comisia de apel."

34. Inaintea articolului 51 se introduce Capitolul XIII^1, cu urmatoarea denumire:
"Capitolul XIII^1 - Obligatiile structurilor sportive nationale si ale Comitetului Olimpic si Sportiv Roman"

35. Dupa articolul 51 se introduce un nou articol, art. 51^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 51^1
(1) Federatiile sportive nationale, precum si orice alt organizator al unei competitii au obligatia de a desemna o persoana care sa asigure:
a) spatiul necesar pentru organizarea statiei de control doping potrivit art. 25 alin. (2);
b) hidratarea sportivilor in statia de control doping, potrivit Standardului international pentru testare si investigatii.
(2) Prin derogare de la dispozitiile alin. (1), in cazul competitiilor organizate pentru sporturile de echipa ce se desfasoara pe parcursul mai multor etape, obligatia prevazuta la alin. (1) revine cluburilor sportive gazda."

36. La articolul 52^2, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 52^2
(1) In vederea protejarii sanatatii sportivilor si prevenirii dopajului in sport, federatiile sportive nationale, cluburile sportive si ligile profesioniste au obligatia sa isi prevada in bugetul anual sume destinate testarii doping a sportivilor, precum si educarii acestora.
...
(3) In vederea protejarii sanatatii sportivilor si prevenirii dopajului in sport, federatiile sportive nationale, cluburile sportive, ligile profesioniste si personalul asistent al sportivilor au obligatia sa desfasoare programe de educatie anti-doping."

37. La articolul 52^5, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) Nerespectarea prevederilor art. 511 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 3.000 lei."

38. La articolul 74, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 74
(1) Membrii comisiilor prevazute la art. 12 alin. (1), ofiterii de control doping, personalul Agentiei imputernicit sa efectueze testari doping si personalul Laboratorului de control doping nu raspund civil sau penal, dupa caz, daca instantele judecatoresti constata indeplinirea ori omisiunea indeplinirii de catre acestia, cu buna-credinta si fara neglijenta, a oricarui act sau fapt in legatura cu exercitarea, in conditiile legii, a atributiilor ce le revin acestora."

39. Dupa articolul 82 se introduce un nou articol, art. 83, cu urmatorul cuprins:
"Art. 83
Ordinea rambursarii sumelor legate de hotararile CAS si a premiilor in bani retrase va fi urmatoarea:
a) plata sumelor acordate prin hotararile CAS;
b) realocarea, in beneficiul altor sportivi, a premiilor in bani retrase, daca se prevede astfel in regulamentul federatiei internationale de specialitate;
c) rambursarea costurilor suportate de organizatia anti-doping care a efectuat gestionarea rezultatelor in cazul respectiv."

40. Anexa se abroga.

Art. II
In tot cuprinsul Legii nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului in sport, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, sintagma Directia cercetare si laborator control doping se inlocuieste cu sintagma Laboratorul de control doping. In tot cuprinsul actului normativ, cuvantul antidoping se va inlocui cu anti-doping.

Art. III
Legea nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului in sport, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1, nr. 147 din 27 februarie 2014, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.