DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 222/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si SocialPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 567 din 29 iulie 2015

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Legea nr. 248/2013 privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 456 din 24 iulie 2013, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, alineatele (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(2) Domeniile de specialitate ale Consiliului Economic si Social sunt:
a) politicile economice;
b) politicile financiare si fiscale;
c) relatiile de munca, protectia sociala, politicile salariale si egalitatea de ?anse si de tratament;
d) agricultura, dezvoltare rurala, protectia mediului si dezvoltare durabila;
e) protectia consumatorului si concurenta loiala;
f) cooperatie, profesii liberale si activitati independente;
g) drepturi si libertati cetatenesti;
h) politicile in domeniul sanatatii;
i) politicile in domeniul educatiei, tineretului, cercetarii, culturii si sportului.
..............
(4) In situatiile prevazute la alin. (3) Consiliul Economic si Social emite puncte de vedere si recomandari pe care le comunica autoritatilor, institutiilor sau organizatiilor patronale, sindicale ori ale societatii civile cu atributii, competente sau interese in domeniu. In lipsa unui consens intre partile reprezentate in Consiliul Economic si Social, Secretariatul va transmite, dupa caz, punctele de vedere sau recomandarile formulate de fiecare parte."


2. La articolul 3, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Sediul Consiliului Economic si Social este in municipiul Bucuresti."

3. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4
Consiliul Economic si Social se organizeaza si functioneaza potrivit prevederilor prezentei legi, precum si ale regulamentului propriu de organizare si functionare."

4. La articolul 5, litera d) se abroga.

5. La articolul 6, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(7) In cazul in care nu se poate adopta un aviz in conditiile prevazute la alin. (3)-(6), se vor transmite initiatorului punctele de vedere ale partilor prevazute la art. 11 alin. (2), exprimate in Plenul Consiliului Economic si Social, sau, dupa caz, exprimate in conditiile art. 19."

6. La articolul 7, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7
(1) In indeplinirea atributiilor prevazute la art. 5, Consiliul Economic si Social are obligatia de a analiza proiectele de acte normative primite si de a transmite avizul sau in termen de maximum 10 zile lucratoare de la primirea solicitarii."

7. La articolul 11 alineatul (2), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) 15 membri, reprezentand structuri asociative ale societatii civile, numiti prin decizie a prim-ministrului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice. Reprezentantii societatii civile vor fi propusi, conform modelului Comitetului Economic si Social European, din urmatoarele structuri ale societatii civile: organizatii ale drepturilor omului, inclusiv drepturilor femeilor, tineretului si copiilor; organizatii centre de resurse; organizatii din domeniul sanatatii si ale persoanelor cu dizabilitati; organizatii pentru servicii sociale si eradicarea saraciei; organizatii de mediu si probleme legate de mediul rural; asociatii academice, profesionale, pentru protectia consumatorului; organizatii ale economiei sociale; organizatii cooperatiste, ale profesiunilor liberale; organizatii ale agricultorilor; organizatii ale pensionarilor; organizatiile comunitatilor locale si alte organizatii neguvernamentale cu activitati in domeniile de competenta ale Consiliului Economic si Social."

8. La articolul 11, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) In lipsa unui loc vacant, o noua confederatie patronala, respectiv sindicala, recunoscuta ca reprezentativa la nivel national, va ocupa un loc vacantat de confederatia patronala, respectiv sindicala, care detine cele mai multe locuri, iar in caz de paritate, prin tragere la sorti intre confederatiile patronale, respectiv sindicale, care detin cel putin doua locuri in Consiliul Economic si Social. Procedura se stabileste prin regulamentul propriu de organizare si functionare astfel incat, intre data cererii depuse de confederatia nou recunoscuta ca reprezentativa la nivel national si data validarii membrului propus de confederatie, sa nu treaca mai mult de 30 de zile."

9. La articolul 13, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) Persoanele nominalizate si care sunt nascute inainte de data de 1 ianuarie 1976 vor da o declaratie pe propria raspundere, potrivit legii penale, in sensul ca au avut sau nu calitatea de lucrator al Securitatii sau de colaborator al acesteia, redactata conform modelului prevazut in anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 293/2008, cu modificarile si completarile ulterioare."

10. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 14
Mandatul de membru al Plenului Consiliului Economic si Social este de 4 ani si poate fi reinnoit."

11. Articolul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 15
(1) Organizatiile reprezentate vor inainta Consiliului Economic si Social lista membrilor numiti, cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea mandatului membrilor in activitate.
(2) Sedinta de constituire a noului plen se convoaca de catre secretarul general al Consiliului Economic si Social, cu 5 zile inainte de expirarea mandatului membrilor in activitate.
(3) Validarea noilor membri ai plenului se face individual, prin verificarea indeplinirii conditiilor legale de catre secretariatul tehnic, pe masura depunerii documentelor prevazute la art. 13.
(4) In cazul in care un membru numit nu indeplineste conditiile prevazute la art. 13, organizatia care l-a desemnat urmeaza sa faca o alta propunere.
(5) Daca noul plen nu s-a constituit pana la data expirarii mandatului plenului in functiune, secretarul general al Consiliului Economic si Social are obligatia ca, dupa verificarea si validarea a cel putin 24 de membri, cate 8 membri de fiecare parte, sa convoace prima sedinta a noului plen, intr-un termen care nu poate depasi 15 zile calendaristice."

12. La articolul 17, alineatul (3) se abroga.

13. La articolul 18, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 18
(1) Plenul Consiliului Economic si Social se intruneste saptamanal sau ori de cate ori este nevoie, la convocarea presedintelui."

14. La articolul 21, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 21
(1) In exercitarea atributiilor sale prevazute la art. 20 lit. b)-h), Plenul Consiliului Economic si Social adopta hotarari, prin consensul partilor."

15. La articolul 22, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Functia de presedinte este asigurata prin rotatie de fiecare parte pe durata mandatului stabilit la art. 23 alin. (2). Inlocuirea presedintelui, inainte de termen, se face pe perioada ramasa pana la expirarea mandatului."

16. La articolul 23, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Mandatul presedintelui Consiliului Economic si Social este de 4 ani.
(3) Mandatul presedintelui Consiliului Economic si Social in functie inceteaza la data constituirii noului plen si/sau in conditiile prevazute la art. 17 alin. (1)."

17. La articolul 26, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Comisiile de specialitate sunt conduse de un presedinte, numit prin rotatie anuala de catre fiecare parte. Presedintele de comisie este ales in cazul fiecarei parti prin vot, conform unei proceduri stabilite prin regulamentul propriu de organizare si functionare."

18. La articolul 27, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Comisiile de specialitate permanente sunt urmatoarele:
a) Comisia pentru dezvoltare economica, competitivitate si mediu de afaceri;
b) Comisia pentru drepturi si libertati cetatenesti, egalitatea de ?anse si de tratament;
c) Comisia pentru relatiile de munca, politica salariala, incluziune sociala, protectie sociala si sanatate;
d) Comisia pentru agricultura, dezvoltare rurala, protectia mediului si dezvoltare durabila;
e) Comisia pentru educatie, tineret, sport, cercetare, formare profesionala si cultura;
f) Comisia pentru protectia consumatorului si concurenta loiala;
g) Comisia pentru cooperatie, profesii liberale si activitati independente;
h) Comisia pentru drepturi si libertati ale organizatiilor societatii civile;
i) Comisia pentru administratie publica si ordine publica."

19. La articolul 31, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Secretariatul tehnic al Consiliului Economic si Social este condus de un secretar general, numit de Plenul Consiliului Economic si Social conform prevederilor art. 20 lit. h), atributiile acestuia fiind stabilite prin lege si prin regulamentul propriu de organizare si functionare."

20. La articolul 33, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Pentru activitatea desfasurata, membrii comisiilor de specialitate permanente, care nu au calitatea de membru al Consiliului Economic si Social, au dreptul la o indemnizatie lunara in cuantum de 10% din cuantumul indemnizatiei stabilite pentru presedinte."

21. La articolul 33, alineatul (4) litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) indemnizatiile si contributiile sociale aferente pentru membrii Plenului si ai Biroului Executiv al Consiliului Economic si Social, precum si pentru membrii comisiilor de specialitate permanente care nu au calitatea de membri ai Consiliului Economic si Social;"

22. La articolul 33, dupa alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (6)-(8), cu urmatorul cuprins:
"(6) Consiliul Economic si Social poate aplica in calitate de beneficiar pentru accesarea de fonduri nerambursabile.
(7) Fondurile nerambursabile accesate pot fi utilizate pentru cresterea numarului de colaboratori externi si pentru activitatile prevazute la art. 5.
(8) Indemnizatiile membrilor comisiilor de specialitate si colaboratorilor pot fi completate din fonduri europene."

Art. II
In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi se va proceda la reconfirmarea mandatelor membrilor Plenului Consiliului Economic si Social pana la expirarea mandatului initial si la validarea noilor membri, in conditiile prevazute la art. 15 din Legea nr. 248/2013 privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege.

Art. III
In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Regulamentul propriu de organizare si functionare a Consiliului Economic si Social, prevazut la art.4 din Legea nr. 248/2013 privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social, va fi actualizat de catre Plenul Consiliului Economic si Social conform modificarilor si completarilor aduse prin prezenta lege.

Art. IV
Legea nr.248/2013 privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 456 din 24 iulie 2013, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.