DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 217/2016 privind diminuarea risipei alimentarePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 934 din 21 noiembrie 2016

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. 1

(1) Diminuarea risipei alimentare este un obiectiv urmarit de toti operatorii economici din sectorul agroalimentar.
(2) In sensul prezentei legi, prin risipa alimentara se intelege situatia in urma careia alimentele ies din circuitul consumului uman din pricina degradarii si sunt distruse, conform legislatiei in vigoare.

Art. 2

(1) Operatorii economici din sectorul agroalimentar sunt obligati sa intreprinda masuri de prevenire a risipei alimentare.

(2) Aceste masuri se desfasoara conform ierarhiei de prevenire a generarii deseurilor alimentare, astfel:
a) masuri de responsabilizare pentru diminuarea risipei alimentare pe lantul agroalimetar, incepand cu productia, procesarea, depozitarea, distributia, comercializarea, ajungand pana la consumatorul final, inclusiv in sectorul de industrie hoteliera si al serviciilor alimentare;
b) masuri privind vanzarea cu pret redus a produselor aflate aproape de expirarea datei-limita de consum, conform legislatiei in vigoare;
c) masuri privind transferul alimentelor prin donare sau sponsorizare, pentru consumul uman, dar aflate aproape de expirarea datei-limita de consum, catre entitati, devenite operatori din sectorul agroalimentar ca urmare a inregistrarii la Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, denumita in continuare ANSVSA, cu obligatia respectarii prevederilor legale cu privire la conditiile de igiena, inclusiv cerintele privind temperatura pe perioada depozitarii si transportului precum si la etichetarea corespunzatoare;

d) masuri pentru directionarea subproduselor nedestinate consumului uman conform Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 3 octombrie 2002 de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animala care nu sunt destinate consumului uman, categoria a 3-a pentru consumul unor categorii de animale, in conditiile prevazute de legislatia sanitar-veterinara in vigoare privind eliminarea subproduselor de origine animala;
e) masuri pentru directionarea produselor agroalimentare devenite improprii consumului uman sau animal prin transformarea in compost, conform legislatiei sanitar-veterinare in vigoare privind eliminarea subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman si legislatiei privind protectia mediului;
f) masuri pentru directionarea produselor agroalimentare devenite improprii consumului uman sau animal in vederea valorificarii lor prin transformare in biogaz conform legislatiei de mediu si legislatiei sanitar-veterinare in vigoare;
g) masuri privind dirijarea catre o unitate autorizata de neutralizare a produselor ramase dupa parcurgerea etapelor prevazute la lit. a)-f).

Art. 3

(1) Directionarea alimentelor aflate aproape de expirarea datei-limita de consum, provenite din donatii sau sponsorizari, se face catre operatorii din sectorul agroalimentar prevazuti la art. 2 alin. (2) lit. c), acestora fiindu-le interzisa comercializarea in orice mod a alimentelor catre alti operatori din sectorul alimentar sau direct consumatorului final.
(2) Asociatiile si fundatiile care functioneaza in baza Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si intreprinderile sociale care functioneaza in baza Legii nr. 219/2015 privind economia sociala, care devin operatori in sectorul agroalimentar, pot comercializa alimentele aflate aproape de expirarea datei-limita de consum, daca isi desfasoara activitatea in domeniul asistentei sociale.
(3) Operatorii economici din domeniul agroalimentar pot oferi catre asociatii, fundatii si intreprinderi sociale, alimentele aflate aproape de expirarea datei-limita de consum, conform prevederilor art. 2 alin. (2) si alin. (1) al prezentului articol, contra unei sume maxime de 3% + TVA din pretul de achizitie, in cazul comerciantilor, si de 3% + TVA din pretul de productie, in cazul producatorilor si procesatorilor.
(4) Asociatiile si fundatiile prevazute la alin. (2) pot comercializa alimentele oferite potrivit alin. (3), cu maximum 25% + TVA din pretul de achizitie, in cazul preluarii de la comercianti, respectiv cu maximum 25% + TVA din pretul de productie, in cazul preluarii de la producatori sau procesatori.

Art. 4

(1) Incalcarea uneia din prevederile art. 2 constituie contraventie, daca nu intruneste conditiile unei infractiuni, si se sanctioneaza astfel:
a) cu amenda contraventionala de la 1.000 lei la 3.000 lei, pentru microintreprinderi;
b) cu amenda contraventionala de la 3.000 lei la 6.000 lei, pentru intreprinderi mici si mijlocii;
c) cu amenda contraventionala de la 6.000 lei la 10.000 lei, pentru intreprinderi mari.
(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre reprezentantii imputerniciti ai autoritatilor cu atributii de control in domeniul agroalimentar.

Art. 5

Transferul alimentelor catre entitatile inregistrate la ANSVSA, se face in baza unui contract de donatie sau sponsorizare.

Art. 6

Prezenta lege intra in vigoare in termen de 6 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 7

In termen de 6 luni de la data publicarii prezentei legi, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale elaboreaza normele metodologice de aplicare a acesteia, care vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.