DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 209/2016 pentru modificarea si completarea OUG 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plataPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 913 din 14 noiembrie 2016

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 942 din 23 decembrie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 250/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"Art. 1
(1) Operatorii economici furnizori de servicii de utilitate publica, precum si institutiile publice care incaseaza impozite, taxe, amenzi, dobanzi, penalitati de intarziere, penalitati si alte obligatii de plata au obligatia sa accepte incasari si prin intermediul cardurilor de debit si al cardurilor de credit.
..........
(3) Persoanele juridice care desfasoara activitati de comert cu amanuntul si care realizeaza anual o cifra de afaceri mai mare de 10.000 de euro in echivalent lei au obligatia sa accepte ca mijloc de plata si cardurile de debit si cardurile de credit."


2. La articolul 1, dupa alineatul (3) se introduc patru noi alineate, alineatele (4)-(7), cu urmatorul cuprins:
"(4)Institutiile emitente si acceptante de carduri intreprind toate masurile necesare, de implementare a sistemului de acordare de avansuri in numerar la terminalele de plata, odata cu achizitia de bunuri si/sau servicii, pentru utilizatorii de carduri.
(5) Persoanele juridice prevazute la alin. (1) si (3) ofera serviciul de avans in numerar la terminalele de plata in baza contractelor incheiate cu institutiile acceptante si pot acorda avansuri in numerar, potrivit prezentei ordonante de urgenta. Acestea afiseaza la loc vizibil semnul privind acordarea acestui serviciu, precum si informatii privind costurile serviciului.
(6) Avansul prevazut la alin. (5) se evidentiaza distinct pe bonul fiscal si nu poate depasi suma de 200 de lei. Tranzactiile privind avansul in numerar se asimileaza retragerilor de numerar de la bancomate, iar comisioanele aferente tranzactiilor se stabilesc conform contractelor in vigoare intre parti. Comerciantii pot percepe, de la titularul cardului, un comision care nu poate depasi 1% din valoarea avansului acordat.
(7) In cazul in care suma existenta in casa, la dispozitia comerciantilor acceptanti de carduri, prevazuti la alin.(5), nu acopera suma solicitata de clientul utilizator de card, acesta va primi suma disponibila."

3. La articolul 2, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2
(1) Bancile acceptante de carduri au obligatia de a instala terminale de plata in termen de maximum 30 de zile de la data solicitarii. Instalarea terminalelor de plata se face la solicitarea operatorilor economici, institutiilor publice, persoanelor juridice prevazute la art. 1 alin. (1), precum si a comerciantilor prevazuti la art. 1 alin. (3), in baza contractelor incheiate in acest scop, in toate locurile indicate de acestia."

4. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 3
(1) Constituie contraventie si se sanctioneaza urmatoarele fapte:
a) utilizarea de catre unitatile prevazute la art.1 a unor terminale de plata care nu sunt instalate potrivit prevederilor art. 2 alin. (1);
b) nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (2^1);
c) distrugerea, deteriorarea sau modificarea tehnica a terminalelor de plata care pot provoca inregistrari eronate sau pot genera fraude;
d) refuzul persoanelor juridice prevazute la art. 1 alin .(1) de a accepta incasari prin intermediul cardurilor de debit si al cardurilor de credit;
e) refuzul persoanelor juridice prevazute la art. 1 alin. (3) de a accepta ca mijloc de plata cardurile de debit si cardurile de credit;
f) refuzul institutiilor prevazute la art. 1 alin. (4) de a implementa sistemul de acordare de avansuri in numerar pentru utilizatorii cardurilor de debit si cardurilor de credit;
g) lipsa afisarii semnului prevazut la art. 1 alin. (5) a informatiilor privind serviciul de acordare a avansurilor in numerar si a costurilor serviciului;
h) refuzul bancilor acceptante de carduri de a instala terminale de plata in termenul prevazut la art. 2 alin. (1);
i) lipsa asigurarii infrastructurii si a dotarilor necesare pentru acordarea avansurilor in numerar la terminalele de plata de catre bancile acceptante de carduri;
j) nerespectarea dispozitiilor art. 2^1 si 2^2.
(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) contraventia prevazuta la lit. e) se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 7.500 lei;
b) contraventiile prevazute la lit. a), b) si g) se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 15.000 lei;
c) contraventiile prevazute la lit. c), d), f), h) si i) se sanctioneaza cu amenda de la 20.000 lei la 50.000 lei;
d) contraventia prevazuta la lit. j) se sanctioneaza, prin derogare de la dispozitiile art.8 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu amenda de la 10.000 lei la 200.000 lei.
(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre organele de control ale Ministerului Finantelor Publice si unitatilor sale teritoriale.
(4) Contraventiilor prevazute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. II
Bancile acceptante de carduri, prevazute la art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 250/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia sa asigure infrastructura si dotarile proprii necesare, in vederea ordonarii platilor prin intermediul mijloacelor moderne de plata si al realizarii transferului intre contul de card si contul beneficiarilor sumelor platite, precum si pentru acordarea de avansuri in numerar la terminalele de plata, in termen de maximum 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Art. III
(1) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ministerul Finantelor Publice, cu consultarea Bancii Nationale a Romaniei, modifica in mod corespunzator normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 250/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Prezenta lege intra in vigoare la 1 ianuarie 2017.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, in conditiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Camera Deputatilor

Poate fi de interes si:
Legea 275/2017 pentru aprobarea OG 23/2017 privind plata defalcata a TVA
Legea 186/2016 privind unele masuri in domeniul asigurarii unor categorii de persoane in sistemul public de pensii. Lege nr. 186/2016
Legea 85/2016 privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 13 mai 2011
Legea 77/2016 privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite. Darea in plata
HG 214/2016 pentru modificarea si completarea HG 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat in sectorul cresterii animalelor. Hotararea 214/2016
OUG 44/2015 privind acordarea unor facilitati fiscale. Ordonanta de urgenta 44/2015
OG 19/2015 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si modificarea unor acte normative, precum si unele masuri de corelare legislativa. Ordonanta nr. 19/2015
Legea 156/2015 privind aprobarea OUG 63/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul agriculturii
Legea 104/2015 privind aprobarea OUG 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica in agricultura in perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultu
Ordin 612/2015 privind stabilirea tarifului de trecere inregistrat prin intermediul sistemului informatic de emitere, gestiune, monitorizare si control al rovinietei
Legea 70/2015 pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar si pentru modificarea si completarea OUG 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata. Lege nr. 70/2015
Ordin 588/2015 privind regimul de depunere a cererilor de plata/cererilor de rambursare de catre beneficiarii POSDRU, pentru accelerarea absorbtiei de fonduri, in vederea evitarii dezangajarii automate a fondurilor alocate Romaniei
Ordin 102/2015 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei platii salariilor la institutiile publice
OUG 71/2014 privind modificarea art. X alin. (2) din OUG 65/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 71/2014
OUG 62/2014 pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului. Ordonanta de urgenta 62/2014
Amnistia fiscala pentru bugetari. Legea 124/2014 privind unele masuri referitoare la veniturile de natura salariala ale personalului platit din fonduri publice. Lege nr. 124/2014, amnistia fiscala pentru bugetari
Ordin 2365/2014 pentru aprobarea Procedurii privind recalcularea platilor anticipate cu titlu de impozit
OG 3/2014 pentru reglementarea unor masuri bugetare in legatura cu activitatea Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului. Ordonanta 3/2014
OUG 37/2014 pentru modificarea si completarea art. 13 din OUG 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice. Ordonanta de urgenta 37/2014
OUG 26/2014 privind modificarea si completarea OUG 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare, care se acorda in agricultura incepand cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/199
Curierul Fiscal, Nr. 11/2014
Editura C.H. Beck

Pret: 28.9 lei
24.57 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
79 useri online

Useri autentificati: