DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 203/2015 privind planificarea apararii. Planificarea aparariiPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 555 din 27 iulie 2015

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Planificarea apararii, atribut si componenta esentiala a politicii de aparare, reprezinta un complex de activitati si masuri care vizeaza protejarea si promovarea intereselor nationale, definirea si indeplinirea obiectivelor securitatii nationale a Romaniei in domeniul apararii.

(2) Planificarea apararii este procesul care sta la baza transformarii si modernizarii in domeniul apararii si include totalitatea programelor, actiunilor si masurilor initiate de Romania pentru identificarea, dezvoltarea si pregatirea capabilitatilor militare si nonmilitare necesare indeplinirii misiunilor si obiectivelor in domeniul apararii pentru:
a) indeplinirea obligatiilor ce deriva din Constitutia Romaniei, republicata, si din lege;
b) indeplinirea obligatiilor ce revin Romaniei in asigurarea securitatii si apararii colective in cadrul NATO;
c) asigurarea participarii Romaniei la Politica de Securitate si Aparare Comuna a Uniunii Europene;

d) respectarea angajamentelor in contextul cooperarii internationale in domeniul apararii cu alte state si al indeplinirii obligatiilor asumate prin participarea la activitatea altor organizatii internationale sau in alte situatii reglementate de dreptul international, in conditiile legii.
(3) Pentru indeplinirea misiunilor, obiectivelor si angajamentelor asumate, Romania dezvolta si mentine un set unic de capabilitati, gestionat prin intermediul unui mecanism integrat de planificare a apararii.
(4) Coordonarea procesului de planificare a apararii reprezinta un element de baza al procesului de control democratic civil in domeniul apararii.

Art. 2
(1) Planificarea apararii se realizeaza prin integrarea coerenta a urmatoarelor domenii:
a) planificare forte;
b) planificare armamente;
c) C 3 - comanda, control, comunicatii;
d) logistica;
e) urgente civile;
f) resurse;
g) aparare aeriana;
h) management al traficului aerian;
i) informatii;
j) medical;
k) cercetare-dezvoltare;
l) standardizare.
(2) Planificarea pentru urgente civile este reglementata in conformitate cu prevederile legii speciale.
(3) Obligatiile ce revin Romaniei in cadrul NATO si UE pot presupune si contributii cu capabilitati nonmilitare, care pot depasi responsabilitatile Armatei. Constituirea capabilitatilor nonmilitare poate reveni si altor ministere si agentii guvernamentale, potrivit legii, sub coordonarea Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, denumit in continuare CSAT, Ministerul Apararii Nationale asigurand asistenta de specialitate.


Capitolul II - Planificarea apararii


Art. 3
(1) Documentele pentru planificarea apararii de la nivel national si departamental iau in considerare obligatiile, cerintele si recomandarile rezultate din:
a) procesul de planificare a apararii in NATO;
b) Conceptul strategic al NATO;
c) Directiva politica a NATO;
d) Strategia de Securitate a Uniunii Europene;
e) alte documente NATO si UE de planificare in domeniul apararii;
f) scenariile strategice si documentele de planificare a operatiilor.
(2) Principalele documente care fundamenteaza planificarea apararii la nivel national sunt:
a) Strategia nationala de aparare a tarii;
b) Programul de guvernare.
(3) Documentele de planificare a apararii, la nivel departamental, sunt:
a) Carta alba a apararii;
b) Strategia militara;
c) Directiva de planificare a apararii;
d) programele majore;
e) planurile anuale.
(4) Planificarea apararii se realizeaza pe baza deciziilor Presedintelui Romaniei si Guvernului Romaniei, cu avizul CSAT, potrivit legii, si cu aprobarea Parlamentului, dupa caz, precum si a masurilor si actiunilor intreprinse la nivelul celorlalte institutii publice care, potrivit legii, au raspunderi in domeniul apararii.

Sectiunea 1 - Planificarea apararii la nivel national


Art. 4
(1) Strategia nationala de aparare a tarii este documentul de baza care fundamenteaza planificarea apararii la nivel national. Presedintele Romaniei, in termen de cel mult 6 luni de la data depunerii juramantului, prezinta in Parlament Strategia nationala de aparare a tarii care se dezbate si se aproba, prin hotarare, in sedinta comuna a celor doua Camere.
(2) In cazul in care, pe perioada de valabilitate a Strategiei nationale de aparare a tarii, intervin modificari ale mediului de securitate, Presedintele Romaniei poate initia procesul de modificare a acesteia si de prezentare in Parlament, in vederea adoptarii in regim de urgenta.
(3) Strategia nationala de aparare a tarii cuprinde:
a) valorile, interesele si obiectivele nationale de securitate;
b) evaluarea mediului international de securitate;
c) potentialele riscuri, amenintari si vulnerabilitati identificate;
d) obiectivele strategice si prioritatile in domeniul apararii;
e) directiile de actiune si principalele modalitati pentru asigurarea securitatii nationale a Romaniei in domeniul apararii.
(4) Strategia nationala de aparare a tarii are ca orizont de acoperire durata unui mandat prezidential, continand si prevederi pe termen mediu si lung.

Art. 5
In Programul de guvernare se stabilesc obiective, prioritati si directii de actiune in domeniul apararii.

Sectiunea 2 - Planificarea apararii la nivel departamental


Art. 6
(1) Carta alba a apararii este elaborata de catre Ministerul Apararii Nationale pentru indeplinirea prevederilor Strategiei nationale de aparare a tarii si implementarea obiectivelor in domeniul apararii stabilite prin Programul de guvernare si in conformitate cu prevederile Conceptului strategic al NATO.
(2) Carta alba a apararii stabileste:
a) obiectivele politicii de aparare - politica sectoriala in domeniul apararii nationale;
b) masurile si actiunile avute in vedere pentru indeplinirea obiectivelor politicii de aparare;
c) misiunile si cerintele specifice pentru Armata Romaniei;
d) principalele directii de dezvoltare a capabilitatilor;
e) politicile privind managementul integrat al resurselor pentru aparare;
f) resursele financiare care urmeaza sa fie asigurate pe durata mandatului Guvernului, sub forma unui plan strategic de cheltuieli.
(3) Carta alba a apararii se supune spre aprobare Parlamentului, in termen de cel mult 6 luni de la acordarea increderii Guvernului, dupa ce este insusita de Guvern si avizata de CSAT.
(4) Carta alba a apararii reprezinta fundamentul documentului-sinteza privind politica, strategiile sectoriale si prioritatile stabilite in formularea propunerilor de buget ale Ministerului Apararii Nationale.
(5) Carta alba a apararii are un orizont de acoperire de 4 ani, continand si prevederi pe termen mediu si lung.
(6) Carta alba a apararii poate fi revizuita la aparitia sau modificarea Strategiei nationale de aparare a tarii sau daca circumstantele o impun.

Art. 7
(1) Strategia militara este elaborata de catre Ministerul Apararii Nationale pe baza Strategiei nationale de aparare a tarii, a Cartei albe a apararii si a documentelor relevante la nivel NATO si UE.
(2) Strategia militara cuprinde:
a) potentialele riscuri si amenintari militare identificate;
b) obiectivele militare nationale;
c) capabilitatile de aparare si prioritatile realizarii acestora;
d) detalierea structurii de forte a armatei si directionari pentru configurarea, dimensionarea, pregatirea si inzestrarea Armatei Romaniei;
e) conceptele operationale stabilite pentru indeplinirea acestor obiective si a misiunilor armatei.
(3) Dupa ce este avizata de CSAT, Strategia militara se supune spre aprobare Guvernului, in termen de cel mult 3 luni de la aprobarea Cartei albe a apararii.
(4) Strategia militara are un orizont de acoperire de 4 ani, continand si prevederi pe termen mediu si lung.
(5) Strategia militara poate fi revizuita, in cazul modificarii documentelor pe baza carora a fost elaborata, daca situatia o impune.

Art. 8
(1) Directiva de planificare a apararii este elaborata de catre Ministerul Apararii Nationale pe baza prevederilor Cartei albe a apararii, a Strategiei militare si a documentelor relevante la nivel NATO si UE, la cel mult 5 zile dupa primirea scrisorii-cadru privind contextul macroeconomic pe baza caruia sunt intocmite proiectele de buget pe anul urmator si estimarile pe urmatorii 3 ani, precum si limitele de cheltuieli aprobate de Guvern.
(2) Directiva de planificare a apararii contine:
a) obiectivele generale si prioritatile Ministerului Apararii Nationale;
b) obiectivele specifice si directionarile pentru domeniile planificarii apararii;
c) denumirea programelor majore si directorii acestora;
d) obiectivele specifice si capabilitatile pentru fiecare program major;
e) proiectia bugetara pentru fiecare program major.
(3) Directiva de planificare a apararii se aproba prin ordin al ministrului apararii nationale, dupa adoptarea acesteia prin hotararea Consiliului de Planificare a Apararii, organul deliberativ abilitat sa hotarasca obiectivele si actiunile de importanta majora ce trebuie desfasurate pentru infaptuirea sarcinilor ce revin Ministerului Apararii Nationale, precum si volumul, structura si modul de alocare a resurselor necesare indeplinirii acestora.
(4) Consiliul de Planificare a Apararii este organizat si functioneaza potrivit prevederilor Legii nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apararii, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Directiva de planificare a apararii este elaborata anual, pentru un orizont de timp de 10 ani.

Art. 9
(1) Programele majore se elaboreaza in cadrul Ministerului Apararii Nationale, pe baza Directivei de planificare a apararii.
(2) Programele majore cuprind:
a) totalitatea actiunilor si a masurilor concrete desfasurate pentru modernizare, inzestrare, instruire la pace, executarea serviciului de lupta si interventie, pregatire pentru participarea la misiuni in afara teritoriului national, precum si pentru situatii de criza si razboi;
b) actiunile si masurile concrete desfasurate pentru asigurarea conditiilor optime de viata pentru personal, asigurarea sprijinului logistic si a rezervelor pentru mobilizare si razboi, crearea si intretinerea infrastructurii pentru actiuni militare in cadrul apararii colective a NATO, participarea la actiuni de cooperare internationala cu alte state;
c) resursele alocate anual pentru realizarea actiunilor si masurilor prevazute la lit. a) si b).
(3) Programele majore includ, dupa caz, si fondurile necesare acoperirii obligatiilor financiare fata de organizatiile si initiativele internationale in domeniul apararii, in cadrul programelor de colaborare derulate de agentii ale acestora.
(4) Elaborarea si executia programelor majore intra in responsabilitatea directorilor de programe majore, conform reglementarilor aprobate prin ordin al ministrului apararii nationale.
(5) Coordonarea si monitorizarea programelor majore revin in responsabilitatea structurii centrale de planificare a apararii din Ministerul Apararii Nationale, potrivit legii. In vederea implementarii mecanismului integrat de planificare a apararii, structura centrala de planificare a apararii va coopta functional, in raport cu activitatile specifice, reprezentanti ai domeniilor de planificare a apararii prevazute la art. 2 alin. (1).
(6) Directorul de program major este seful/comandantul unei structuri, de regula ordonator secundar de credite, care raspunde de constituirea, dezvoltarea si mentinerea de capabilitati. In acest sens, prin Directiva de planificare a apararii i se aloca resursele necesare si i se stabilesc obiectivele specifice de realizat.
(7) Notiunea de program major are, in cadrul Ministerului Apararii Nationale, intelesul de program, asa cum este definit in Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si intelesul de program bugetar.
(8) Programele majore sunt elaborate anual, pentru un orizont de timp de 10 ani.

Art. 10
(1) Planurile anuale se elaboreaza de catre directorii de programe majore pe baza programelor majore, a fondurilor alocate prin bugetul de stat pentru anul respectiv si a executiei bugetare a anului anterior, inclusiv a stadiului indeplinirii indicatorilor de program aprobati.
(2) In caz de rectificari bugetare se actualizeaza masurile si actiunile preconizate, prin actualizarea indicatorilor de program.

Art. 11
(1) Planificarea apararii asigura desfasurarea procesului de planificare a operatiilor in vederea indeplinirii misiunilor si obiectivelor in domeniul apararii.
(2) Principalele documente elaborate in procesul de planificare a operatiilor sunt scenariile strategice, planurile permanente de aparare si planurile de contingenta.
(3) Documentele prevazute la alin. (2) se elaboreaza pe baza Strategiei militare, conform reglementarilor specifice la nivelul Ministerului Apararii Nationale.
(4) Planurile permanente de aparare se aproba de CSAT, iar celelalte documente prevazute la alin. (2) se aproba potrivit reglementarilor specifice la nivelul Ministerului Apararii Nationale.

Art. 12
Pentru elaborarea si punerea in aplicare a planurilor permanente de aparare si a planurilor de contingenta, Ministerul Apararii Nationale poate incheia protocoale de cooperare cu alte ministere si institutii guvernamentale, in conditiile legii.

Art. 13
(1) Prin capabilitate se intelege abilitatea de a executa actiuni in scopul indeplinirii unor obiective.
(2) Constituirea, dezvoltarea si mentinerea unei capabilitati au in vedere un complex de masuri si actiuni intr-o perspectiva larga, cuprinzand elemente de: doctrina, organizare, pregatire, echipamente, comanda, infrastructura, personal si interoperabilitate.


Capitolul III - Evaluarea apararii


Art. 14
(1) Directorii de programe majore elaboreaza rapoarte pentru evaluarea stadiului derularii programelor majore si a planurilor anuale.
(2) Anual, in cursul trimestrului II, Ministerul Apararii Nationale prezinta CSAT o informare privind stadiul indeplinirii obiectivelor si prioritatilor Ministerului Apararii Nationale, stabilite prin Directiva de planificare a apararii, la nivelul anului precedent.

Art. 15
(1) Concluziile rezultate in urma analizei si evaluarii planificarii apararii la nivelul NATO, pentru Romania, din cadrul procesului de planificare a apararii in NATO prevazut la art. 3 alin. (1) lit. a), vor face obiectul unei informari a CSAT, in termen de maximum 3 luni de la finalizarea acestora.
(2) Concluziile si propunerile rezultate in urma analizelor in CSAT constituie elemente pentru ajustarea documentelor de planificare a apararii si eficientizarea planificarii apararii.


Capitolul IV - Dispozitii finale


Art. 16
Modalitatile concrete privind elaborarea, coordonarea si executia prevederilor documentelor de planificare a apararii din Ministerul Apararii Nationale se reglementeaza prin ordin al ministrului apararii nationale.

Art. 17
Conducerile celorlalte componente ale fortelor armate, asa cum sunt definite in Legea apararii nationale a Romaniei nr. 45/1994, cu modificarile ulterioare, altele decat Armata, emit documente proprii de planificare de nivel departamental, pe baza carora structurile de specialitate isi planifica propriile capabilitati si aloca resursele necesare.

Art. 18
Incalcarea ori neindeplinirea prevederilor prezentei legi de catre persoanele cu atributii in organizarea si realizarea planificarii apararii atrage, dupa caz, raspunderea administrativa, civila sau penala, in conditiile legii.

Art. 19
La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 473/2004 privind planificarea apararii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.052 din 12 noiembrie 2004.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.