DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei, republicata 2013Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 206 din 11 aprilie 2013

Republicata in temeiul art. V din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2012 privind unele masuri de reorganizare si pentru modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 436 din 30 iunie 1012, aprobata prin Legea nr. 74/2013, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 178 din 1 aprilie 2013.
Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei a fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 470 din 8 iulie 2009.


CAPITOLUL I - Dispozitii generale


Art. 1
Monitorul Oficial al Romaniei este publicatia oficiala a statului roman, in care se publica actele prevazute de Constitutie, de prezenta lege si de alte acte normtive.

Art. 2
Editorul Monitorului Oficial al Romaniei este Guvernul Romaniei.

Art. 3
(1) Editarea Monitorului Oficial al Romaniei constituie un serviciu public asigurat de catre Regia Autonoma "Monitorul Oficial", care functioneaza sub autoritatea Guvernului Romaniei, exercitata prin Secretariatul General al Guvernului.
(2) Imaginea si formatul, consacrate, ale publicatiei "Monitorul Oficial al Romaniei" suprinse in anexa la prezenta lege sunt protejate de lege.


CAPITOLUL II - Structura Monitorului Oficial al Romaniei


Art. 4
Monitorul Oficial al Romaniei cuprinde 7 parti, structurate in functie de natura actelor supuse publicarii.

Art. 5
In Partea I se publica urmatoarele categorii de acte:

A. actele juridice ale Parlamentului:

a) legile, hotararile si motiunile;
b) hotararile si motiunile celor doua Camere ale Parlamentului;

B. actele cu carater politic ale Parlamentului si ale celor doua Camere;

C. actele birourilor permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului, potrivit legii;

D. decizii ale presedintilor Camerei Deputatilor si Senatului;

E. actele Presedintelui Romaniei:
a) decretele;
b) mesajele si alte acte adresate Parlamentului;


F. actele Guvernului:
a) hotararile, cu exceptia celor care au caracter militar;
b) ordonantele emise in temeiul unor legi speciale de abilitare;
c) ordonantele de urgenta;
d) declaratiile de politica generala si alte asemenea declaratii;

G. deciziile prim-ministrului, potrivit legii;

H. actele normative ale organelor de specialitate ale administratiei publice centrale din subordinea Guvernului, potrivit competentelor lor stabilite prin lege, adoptate in vederea organizarii executarii legii;

I. actele normative adoptate de autoritatile administrative autonome si de alte autoritati publice, potrivit competentelor lor conferite de lege, in vederea executarii legii;

J. deciziile, hotararile si avizele Curtii Constitutionale;

K. acte ale plenului Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit legii;

L. deciziile pronuntate de Sectiile Unite ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie, ca urmare a solutionarii recursurilor in interesul legii;

M. deciziile si hotararile Curtii Europene a Drepturilor Omului, pronuntate in cazurile in care statul roman are calitatea de parat;

N. actele normative adoptate de persoane juridice – altele decat autoritatile publice – care au fost abilitate prin lege sa asigure executarea unor legi;

O. alte acte care, potrivit unor dispozitii legele, se publica in Partea I a Monitorului Oficial al Romaniei.

Art. 6
In Partea a II-a se publica:
A. stenogramele sedintelor Camerei Deputatilor si Senatului;
B. stenogramele sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului;
C. sintezele lucrarilor comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului;
D. rapoartele si darile de seama prezentate Parlamentului de catre autoritatile publice, potrivit Constitutiei sau altor legi, dupa dezbaterea acestora de catre Parlament;
E. intrebari adresate de deputati, respectiv de senatori Guvernului, ministrilor sau altor conducatori ai organelor administratiei publice la care nu s-a raspuns;
F. alte acte prevazute de lege.

Art. 7
In Partea a III-a se publica, in temeiul unor dispozitii legale, acte juridice, inscrisuri, comunicari, anunturi si altele asemenea.

Art. 8
In Partea a IV-a se publica, in temeiul unor dispozitii legale, acte juridice referitoare la operatori economici si la alte categorii de persoane juridice, precum si alte acte stabilite prin dispozitii legale.

Art. 9
In Partea a V-a se publica contractul colectiv de munca incheiat la nivel national si de ramura, conventiile si recomandarile Organizatiei Internationale a Muncii, precum si alte acte stabilite prin dispozitii legale.

Art. 10
In Partea a VI-a se publica anunturile privind atribuirea contractelor de achizitie publica si a contractelor de concesiune de lucrari si servicii publice, a contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, precum si alte anunturi stabilite prin dispozitii legale.

Art. 11
In Partea a VII-a se publica, in temeiul unor dispozitii legale, acte juridice referitoare la societati cooperative si al alte categorii de persoane juridice infiintate de societatile cooperative, precum si alte acte referitoare la cooperatie, stabilite prin dispozitii legale.


CAPITOLUL III - Procedura publicarii actelor in Monitorul Oficial al Romaniei


SECTIUNEA 1 - Publicarea


Art. 12
(1) Actele care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I si Partea a II-a, se inainteaza Secretariatului General al Guvernului pe suport hartie, in copie certificata, de catre autoritatile emitente, sub semnatura conducatorului acestora sau a loctiilorului sau, si pot fi transmise si prin e-mail, in fisier electronic certificat prin semnatura electronica de catre emitenti.
(2) Secretariatul General al Guvernului transmite Regiei Autonome "Monitorul Oficial", spre publicare, actele prevazute la alin. (1).

Art. 13
autorittile emitente au obligatia de a comunica neintarziat, in scris, Secretariatului General al Guvernului date, informatii si precizari, solicitate de aceasta institutie publica sau de Regia Autonoma "Monitorul Oficial", necesare indeplinirii cerintelor de publicare.

Art. 14
Retragerea actelor de la publicare se poate face numai de catre cel care a solicitat publicarea, cu incuviintarea Secretariatului General al Guvernului si cu suportarea de catre solicitant a cheltuielilor aferente, efectuate de Regia Autonoma "Monitorul Oficial" in procesul de editare si publicare.

SECTIUNEA 2 - Republicarea si rectificarea actelor


Art. 15
(1) Actul normativ modificat si/sau completat se republica numai in temeiul expres al dispozitiei cuprinse in actul de modificare si/sau de completare.
(2) Republicarea actelor normative se face in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, prin grija autoritatii publice care a emis actul de modificare si/sau de completare. Republicarea se face potrivit legii.
(3) Republicarea actelor normative modificate si/sau completate prin ordonante ale Guvernului se face numai dupa aprobarea acestora din urma de catre Parlament.

Art. 16
Republicarea actelor normative se face cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului, pe baza avizului prealabil al Consiliului Legislativ.

Art. 17
(1) In cazul in care, dupa publicarea actului normativ, se descopera erori materiale, la cererea organului emitent, adresata Secretariatului General al Guvernului, se procedeaza la publicarea unei rectificari.
(2) Rectificarea se face cu avizul prealabil al Consiliului Legislativ.
(3) Se interzice, sub sanctiunea nulitatii, modifciarea prevederilor unor acte normative prin recurgerea la operatiunea rectificarii.

SECTIUNEA 3 - Accesul la publicatia Monitorul Oficial al Romaniei


Art. 18
Regia Autonoma "Monitorul Oficial" editeaza Monitorul Oficial al Romaniei atat in format tiparit, cat si in format electronic, pe care il pune la dispozitia tuturor categoriilor de utilizatori contra cost.

Art. 19
Regia Autonoma "Monitorul Oficial" realizeaza un produs electronic continand actele publicate, care poate fi accesat gratuit pe internet si este disponibil, in varianta pentru citire, timp de 10 zile de la publicarea respectivelor acte. Sumarele monitoarelor oficiale sunt accesibile permanent.

SECTIUNEA 4 - Cheltuielile de publicare


Art. 20
(1) Cheltuielile determinate de publicarea actelor in Monitorul Oficial al Romaniei, partile I, III-VII, si a celor prevazute la art. 6 lit. D se suporta de catre emitenti, pe baza tarifelor aprobate anual prin hotarare a Guvernului, la propunerea Secretariatului General al Guvernului.
(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) actele a caror publicare este prevazuta de Constitutie, deciziile prim-ministrului si actele care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a II-a, ale caror cheltuieli aferente publicarii se suporta de Regia Autonoma "Monitorul Oficial" din bugetul propriu.


CAPITOLUL IV - Dispozitii finale


Art. 21
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, se editeaza, in traducere, si in limba maghiara. Pentru Partea I in limba maghiara, cheltuielile de publicare se suporta din bugetul Secretariatului General al Guvernului.

Art. 22
Procedura publicarii in partile I-VII, procedura republicarii si a rectificarii, precum si cea a publicarii unor acte normative in numere speciale, cu tiraj limitat, se stabilesc prin ordin*) al secretarului general al Guvernului.
______
*) A se vedea Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 59/2012 privind procedurile publicarii, republicarii si rectificarii, precum si ale publicarii in numere speciale, cu tiraj limitat, a actelor in Monitorul Oficial al Romaniei, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 437 din 30 iunie 2012.

Art. 23
Reproducerea legilor si a celorlalte acte normative se face numai dupa textele publicate in Monitorul Oficial al Romaniei.

Art. 24
Prevederile legale privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii se aplica Regiei Autonome "Monitorul Oficial", cu exceptia achizitiilor de materii prime, materiale si servicii destinate in exclusivitate operatiunilor contractuale, altele decat cele necesare pentru realizarea obiectului principal de activitate, care serveste interesului public.

Art. 25
(1) Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Pe aceeasi data se abroga art. 3 alin. 1-3 din Hotararea Guvernului nr. 358/1991 privind infiintarea si organizarea Regiei Autonome "Monitorul Oficial" si cap. IV "Organizarea regiei" din Regulamentul de organizare si functionare a Regiei Autonome "Monitorul Oficial", anexa la hotarare, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 95 din 13 aprilie 1994, precum si orice alte dispozitii contrare, iar art. 3 lit. a) din regulament se modifica in mod corespunzator.


ANEXA
NOTA:
Reproducem mai jos prevederile art. I, III si IV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2012 privind unele masuri de reorganizare si pentru modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei, care nu sunt incorporate in forma republicata a Legii nr. 202/1998 si care se aplica, in continuare, ca dispozitii proprii ale actului modificator:

"Art. I
(1) Regia Autonoma «Monitorul Oficial», care functioneaza sub autoritatea Camerei Deputatilor, se reorganizeaza ca regie autonoma sub autoritatea Guvernului Romaniei, exercitata prin Secretariatul General al Guvernului.
(2) Regia Autonoma «Monitorul Oficial» este persoana juridica care desfasoara activitate de interes public national si functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara.
......

Art. III
(1) Pana la aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, prin ordin al secretarului general al Guvernului se numeste Consiliul de administratiei al Regiei Autonome «Monitorul Oficial», compus din 9 membri, dintre care unul este directorul general al Regiei si presedinte al consiliului de administratie.
(2) Din consiliul de administratie al Regiei Autonome «Monitorul Oficial» fac parte, in mod obligatoriu, un reprezentant al Secretariatului General al Guvernului, un reprezentant al Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul si un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice.

Art. IV
(1) In termen de 7 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, prin hotarare a Guvernului se aproba organizarea si functionarea Regiei Autonome «Monitorul Oficial».
(2) La data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la alin. (1) se abroga Hotararea Guvernului nr. 358/1991 privind infiintarea si organizarea Regiei Autonome «Monitorul Oficial», republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 653 din 14 septembrie 2011."Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 8/2016 privind infiintarea mecanismelor prevazute de Conventia privind drepturile persoanelor cu dizabilitati. Lege nr. 8/2016
OUG 32/2015 privind infiintarea Garzilor forestiere. Garzile forestiere
HG 82/2014 privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor in Monitorul Oficial al Romaniei, partile I-VII. Hotarare nr. 82/2014
Ordinul 2459/2012 privind aprobarea Sistemului de monitorizare a calitatii benzinei si motorinei
OUG 36/2012 privind unele masuri de reorganizare si pentru modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei. Ordonanta de urgenta nr. 36/2012
Hotararea 14/2011 pentru aprobarea Normelor procedurale privind monitorizarea si controlul activitatii consultantilor fiscali
Ordin nr. 1171/1787/2011 pentru modificarea si completarea Ordinului nr. 1849/401/2008 privind monitorizarea platii unor drepturi de natura sociala
Ordin 1432/2010 privind procedurile publicarii, republicarii si rectificarii, precum si ale publicarii in numere speciale, cu tiraj limitat, a actelor in Monitorul Oficial al Romaniei
HG 79/2010 privind infiintarea Comisiei de monitorizare a progreselor inregistrate de Romania in domeniul reformei sistemului judiciar si luptei impotriva coruptiei. Hotararea nr. 79/2010
HG nr. 1482/2009 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice
Lege nr. 224/2009 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei
OG nr. 1/2009, ordonanta pentru stabilirea unor masuri financiar-bugetare
Monitorul Oficial 2006 - 2007
Ordin nr. 1339/2008 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea Sistemului de monitorizare si securitate a transporturilor rutiere de marfuri
Hotarare nr. 10/2008 privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor in Monitorul Oficial al Romaniei, partile I-VII
Hotarare nr. 525/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice
OG nr. 23/2008, ordonanta pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei
Ordin nr. 82/2008 privind aprobarea constituirii Comitetului de monitorizare pentru Programul operational sectorial Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013
Regulament privind monitorizarea sistemelor de plati, a sistemelor de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare si a instrumentelor de plata, regulamentul nr. 9/2007
Ordonanta de urgenta privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, oug nr. 37/2008
Revista Romana de Drept International nr. 14-15/2012
Editura C.H. Beck,Editura C.H. Beck

Pret: 39.9 lei
33.92 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
81 useri online

Useri autentificati: