DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 16/1995 privind protectia topografiilor produselor semiconductoare, republicata 2014. Lege nr. 16/1995 republicata 2014Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 211 din 25 martie 2014

Republicata in temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 117 din 1 martie 2013, cu modificarile ulterioare, dandu-se textelor o noua numerotare.
Legea nr. 16/1995 a fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 824 din 6 octombrie 2006, si a fost modificata prin Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 365 din 30 mai 2012, cu modificarile ulterioare.


Capitolul I - Obiectul protectiei


Art. 1
Topografiile produselor semiconductoare sunt protejate pe teritoriul Romaniei, prin inregistrarea la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, in conditiile prevazute prin prezenta lege.

Art. 2
In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:

a) B.O.P.I. - Buletinul Oficial de Proprietate Industriala - Sectiunea Topografii;
b) produs semiconductor - forma finala sau intermediara a oricarui produs:
- compus dintr-un substrat ce comporta un strat de material semiconductor; si
- constituit din unul sau mai multe straturi de materiale conductoare, izolante ori semiconductoare, straturile fiind dispuse conform unei configuratii tridimensionale prestabilite; si
- destinat sa indeplineasca, in mod exclusiv sau nu, o functie electronica;
c) topografie a unui produs semiconductor - o serie de imagini legate intre ele, indiferent de modalitatea in care acestea sunt fixate sau codate, reprezentand configuratia tridimensionala a straturilor care compun un produs semiconductor si in care fiecare imagine reproduce desenul sau o parte din desenul unei suprafete a produsului semiconductor, in orice stadiu al fabricatiei sale;
d) exploatare comerciala - vanzarea, inchirierea, leasingul sau orice alta metoda de distribuire comerciala ori oferta facuta in aceste scopuri. Cu toate acestea exploatarea comerciala nu include exploatarea in conditii de confidentialitate; se aplica sub conditia ca nicio distribuire catre terti sa nu aiba loc in afara de situatia in care exploatarea topografiei se efectueaza in conditiile de confidentialitate cerute de masurile necesare in vederea protectiei intereselor esentiale pentru siguranta nationala.


Art. 3
(1) Sunt protejate, in conditiile prezentei legi, topografiile originale. Sunt originale topografiile care constituie rezultatul efortului intelectual al creatorilor lor si care, la data cand au fost create, nu erau uzuale pentru creatorii de topografii si pentru fabricantii de produse semiconductoare.
(2) O topografie constituita dintr-o combinatie de elemente si de interconexiuni uzuale poate fi protejata numai daca combinatia, luata in ansamblul ei, este originala, in sensul alin. (1).

Art. 4
Drepturile titularului unei topografii protejate asupra produsului semiconductor nu sunt conditionate de faptul ca acesta este sau nu incorporat intr-un produs.

Art. 5
Protectia acordata, potrivit art. 3, se aplica numai topografiei propriu-zise, cu excluderea oricarui concept, procedeu, sistem, oricarei tehnici sau informatii codate incorporate in aceasta topografie.


Capitolul II - Dreptul la protectie


Art. 6
(1) Pot beneficia de protectia oferita prin prezenta lege:
a) persoanele fizice care sunt resortisante ale unui stat membru al Uniunii Europene sau al Organizatiei Mondiale a Comertului ori care au resedinta obisnuita pe teritoriul unui astfel de stat;
b) societatile sau alte persoane juridice care desfasoara o activitate industriala ori comerciala, reala si efectiva, pe teritoriul Romaniei sau al unui stat membru al Uniunii Europene ori al Organizatiei Mondiale a Comertului.
(2) In cazul negocierii unor acorduri internationale cu state terte sau al adoptarii de dispozitii interne, prin care se intentioneaza extinderea protectiei acordate prin prezenta lege altor persoane decat cele prevazute la alin. (1), Comisia Europeana va fi informata cu 30 de zile in avans.
(3) Incheierea acordurilor sau adoptarea dispozitiilor prevazute la alin. (2) nu poate avea loc mai devreme de doua luni de la data informarii Comisiei Europene, in cazul in care aceasta comunica statului roman, in termenul prevazut la alineatul precedent, intentia de a prezenta Consiliului European o propunere in sensul extinderii protectiei de catre toate statele membre in ceea ce priveste persoanele sau statele terte respective.
(4) Daca in aceasta perioada de doua luni Comisia Europeana prezinta Consiliului European o astfel de propunere, incheierea acordurilor sau adoptarea dispozitiilor prevazute la alin. (2) nu poate avea loc mai devreme de 4 luni de la data prezentarii propunerii.
(5) In lipsa unei comunicari din partea Comisiei Europene in termenul prevazut la alin. (3) sau a prezentarii unei propuneri ori a adoptarii unei decizii a Consiliului European in termenele prevazute la alin. (4), statul roman poate incheia acordurile sau poate adopta dispozitiile prevazute la alin. (2).
(6) Decizia Consiliului European, adoptata in baza propunerii Comisiei Europene, nu impiedica incheierea acordurilor sau adoptarea dispozitiilor prevazute la alin. (2), cu exceptia cazului in care Consiliul decide in sens contrar, cu majoritate calificata.

Art. 7
(1) Persoana indreptatita sa obtina protectia legala a unei topografii poate fi reprezentata, in relatiile cu Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, prin mandatar.
(2) In cazul persoanelor fizice si al persoanelor juridice straine, cu domiciliul, respectiv sediul, in strainatate, reprezentarea prin mandatar este obligatorie, mandatarul trebuind sa aiba domiciliul sau sediul pe teritoriul Romaniei.

Art. 8
(1) Dreptul la protectia topografiei unui produs semiconductor apartine creatorului topografiei sau succesorului in drepturi al acestuia. In cazul in care sunt mai multi creatori, coautori, drepturile apartin acestora in comun.
(2) Dreptul la protectie este acordat si persoanelor prevazute la art. 6, care:
a) procedeaza la o prima exploatare comerciala a unei topografii, in Romania sau in Uniunea Europeana, ce nu a mai facut obiectul niciunei exploatari in lume; si
b) au primit din partea unei persoane in drept sa dispuna de topografie autorizatia exclusiva de a exploata comercial aceasta topografie pe teritoriul Romaniei sau in Uniunea Europeana.

Art. 9
(1) Daca topografia a fost creata de un salariat in cadrul sarcinilor de serviciu, dreptul la protectia topografiei apartine unitatii al carei salariat este creatorul topografiei.
(2) Daca topografia a fost creata la comanda unei persoane fizice sau persoane juridice, dreptul la protectia topografiei apartine persoanei care a comandat-o.
(3) In cazul in care exista dispozitii contractuale contrare celor de la alineatele precedente, se aplica aceste dispozitii contractuale.

Art. 10
Daca o topografie a fost exploatata comercial, in tara sau in strainatate, topografia poate beneficia de protectie, in conditiile prezentei legi, numai daca cererea de inregistrare a fost depusa la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci in termen de 2 ani de la data primei exploatari comerciale.

Art. 11
In situatia in care o topografie nu a fost exploatata comercial timp de 15 ani de la data la care a fost creata sau codata pentru prima oara, la implinirea acestui termen dreptul la protectie inceteaza, dupa cum urmeaza:
a) daca topografia nu a fost inregistrata, ea nu mai poate face obiectul unei cereri de inregistrare;
b) daca topografia a fost inregistrata, drepturile conferite prin inregistrare se sting.


Capitolul III - Inregistrarea topografiilor


Art. 12
(1) Inregistrarea unei topografii de produs semiconductor este conditionata de constituirea la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci a unui depozit reglementar al cererii de inregistrare.
(2) O cerere de inregistrare poate avea ca obiect o singura topografie, iar o topografie poate fi inregistrata numai o singura data.

Art. 13
(1) Depozitul cererii de inregistrare a unei topografii este reglementar constituit daca se depun urmatoarele:
a) o cerere scrisa prin care se solicita inregistrarea topografiei si care trebuie sa evidentieze cel putin:
- numele, prenumele si domiciliul creatorului/creatorilor topografiei;
- numele si prenumele sau denumirea si adresa solicitantului, daca acesta este altul decat creatorul topografiei;
- indicatii privind dreptul solicitantului de a inregistra topografia;
- denumirea si destinatia produsului semiconductor realizabil pe baza topografiei;
- data fixarii sau a primei codari a topografiei;
- data primei exploatari comerciale a topografiei, cand este cazul;
- numele si prenumele sau denumirea si adresa mandatarului, cand este cazul;
- semnatura solicitantului sau, dupa caz, a mandatarului;
b) o documentatie tehnica, constituita din materiale grafice si texte, care sa contina informatii suficiente pentru a permite identificarea topografiei si pentru a evidentia functiunea electronica a produsului semiconductor care incorporeaza topografia;
c) doua exemplare ale produsului semiconductor, daca acesta a fost realizat si exploatat comercial;
d) imputernicirea de reprezentare a mandatarului, dupa caz;
e) dovada de plata a taxelor prevazute de lege.
(2) Toate documentele mentionate mai sus se depun dactilografiate in limba romana.

Art. 14
(1) Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci examineaza cererile de inregistrare a topografiilor din punct de vedere al indeplinirii cerintelor legale pentru constituirea depozitului reglementar si, daca constata indeplinirea acestora, efectueaza inregistrarea topografiei in Registrul national al topografiilor, publica inregistrarea topografiei in conditiile prevazute la art. 17 si elibereaza persoanei indreptatite un certificat de inregistrare a topografiei, in termen de 3 luni de la data publicarii.
(2) Data depozitului reglementar este data inregistrarii cererii de protectie.

Art. 15
(1) In cazul in care, la examinarea cererii, se constata lipsuri sau deficiente ale actelor prevazute la art. 13, acestea se comunica in scris solicitantului, in termen de 15 zile de la data depunerii cererii, acordandu-i-se un termen de doua luni pentru a efectua completarile si rectificarile necesare.
(2) Daca in termenul acordat s-au efectuat toate aceste completari si rectificari, Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci efectueaza procedura prevazuta la art. 14.
(3) Data depozitului reglementar va fi, in acest caz, data la care s-au primit toate completarile si rectificarile necesare.
(4) Daca in termenul acordat nu s-au efectuat completarile si rectificarile cerute, cererea este respinsa si se comunica in scris solicitantului motivele respingerii.

Art. 16
(1) Hotararile privind cererile de inregistrare a topografiilor pot fi contestate pe cale administrativa, in scris si motivat, la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, in termen de 3 luni de la comunicare.
(2) Contestatia va fi examinata, in termen de 3 luni de la inregistrarea acesteia, de catre Comisia de reexaminare din cadrul Departamentului de apeluri al Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci.
(3) Hotararea motivata a Comisiei de reexaminare se comunica partilor in termen de 15 zile de la pronuntare si poate fi atacata cu contestatie la Tribunalul Bucuresti, in termen de 30 de zile de la comunicare.
(4) Hotararea Tribunalului Bucuresti poate fi atacata numai cu apel la Curtea de Apel Bucuresti.
(5) Hotararile Comisiei de reexaminare ramase definitive si irevocabile se publica in B.O.P.I., in termen de 60 de zile.

Art. 17
(1) Inregistrarea topografiilor se publica in B.O.P.I., in termen de doua luni de la data inregistrarii.
(2) Titularul este obligat sa comunice, in cel mai scurt termen, Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci orice modificari survenite in ceea ce priveste numele sau denumirea titularului ori a mandatarului acestuia. Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci opereaza modificarile in Registrul national al topografiilor si le publica in B.O.P.I., in termen de 3 luni de la primirea comunicarii.

Art. 18
(1) Dupa publicarea inregistrarii, documentatia din depozitul reglementar al topografiilor poate fi consultata la sediul Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci de catre persoanele interesate.
(2) Nu pot fi consultate documentele din depozitul reglementar, care contin informatii declarate de solicitantul protectiei ca fiind secrete comerciale.

Art. 19
(1) Orice persoana interesata are dreptul sa formuleze in scris si motivat la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci o cerere de revocare impotriva hotararilor privind cererile de inregistrare a topografiilor produselor semiconductoare, in termen de 3 luni de la publicarea acestora, daca hotararile au fost luate cu nerespectarea art. 13.
(2) Cererea de revocare va fi solutionata, in termen de 3 luni de la inregistrarea acesteia la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, de catre Comisia de reexaminare din cadrul Departamentului de apeluri*) al oficiului.
(3) Hotararea motivata a Comisiei de reexaminare se comunica partilor in termen de 15 zile de la pronuntare si va fi supusa cailor de atac prevazute la art. 16 alin. (3) si (4).
(4) Hotararile privind revocarea, definitive si irevocabile, se publica in B.O.P.I., in termen de 60 de zile.
-----------
*) A se vedea noua structura organizatorica prevazuta in anexa la Hotararea Guvernului nr. 573/1998 privind organizarea si functionarea Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 345 din 11 septembrie 1998, astfel cum a fost modificata prin Hotararea Guvernului nr. 560/2013.


Capitolul IV - Drepturi


Art. 20
Drepturile exclusive se sting la 10 ani de la prima dintre urmatoarele date:
a) sfarsitul anului in care topografia a facut obiectul unei exploatari comerciale pentru prima data in lume;
b) sfarsitul anului in care s-a constituit depozitul reglementar.

Art. 21
(1) Titularul unei topografii inregistrate are, pe toata durata de protectie, dreptul exclusiv de exploatare a topografiei, precum si dreptul exclusiv de a autoriza sau de a interzice urmatoarele acte:
a) reproducerea acelei topografii, in masura in care este protejata conform art. 3 alin. (1);
b) exploatarea comerciala sau importul in acest scop al unei topografii sau al unui produs semiconductor fabricat cu ajutorul acestei topografii.
(2) Se excepteaza de la dispozitiile alin. (1):
a) reproducerea unei topografii cu titlu privat in scopuri necomerciale;
b) reproducerea in scop de analiza, evaluare sau invatamant privind concepte, procedee, sisteme ori tehnici incorporate in topografie sau privind topografia insasi;
c) actele privind o topografie protejata si care a fost creata plecand de la o analiza si o evaluare a unei alte topografii, efectuate potrivit lit. b).
(3) Dreptul exclusiv de a autoriza sau de a interzice actele prevazute la alin. (1) lit. b) nu este aplicabil actelor savarsite dupa ce topografia sau produsul semiconductor a fost pus pe piata in Romania sau in Uniunea Europeana, de catre titular sau cu consimtamantul acestuia.

Art. 22
Drepturile exclusive prevazute la art. 21 se nasc:
a) la data depozitului reglementar;
b) la data la care topografia a facut obiectul unei exploatari comerciale pentru prima data, oriunde in lume, daca aceasta este anterioara datei prevazute la lit. a).

Art. 23
Titularul are dreptul sa marcheze produsele semiconductoare fabricate pe baza topografiei protejate, cu majuscula T.

Art. 24
Creatorii de topografii au dreptul sa li se mentioneze numele si calitatea de creator al topografiei in certificatul de inregistrare a topografiei si in publicatiile efectuate de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci cu privire la topografiile inregistrate.

Art. 25
Creatorii de topografii, care, in virtutea prevederilor art. 9, nu sunt titulari, au dreptul la o remuneratie care se stabileste prin contract incheiat intre acestia si titularul topografiei protejate.

Art. 26
(1) Nu constituie o incalcare a drepturilor titularului unei topografii protejate exploatarea topografiei de catre persoana care a achizitionat cu buna-credinta produsul semiconductor, fara sa aiba posibilitatea de a sti ca produsul semiconductor respectiv incorporeaza o topografie protejata, reprodusa ilegal. Incepand de la data la care persoana in cauza a luat cunostinta ca topografia este protejata, ea nu mai are dreptul de a achizitiona, fara autorizatia titularului, produse semiconductoare similare, dar poate continua exploatarea comerciala a produselor semiconductoare, achizitionate sau contractate anterior acestei date, cu conditia platii catre titular a unei despagubiri echitabile.
(2) Dispozitiile alin. (1) sunt aplicabile si succesorilor in drepturi ai titularului topografiei protejate.

Art. 27
Pentru perioada anterioara nasterii drepturilor exclusive, in conformitate cu prevederile art. 22, persoana care are dreptul la protectie in temeiul prezentei legi si care poate dovedi ca un tert a reprodus in mod fraudulos sau a exploatat comercial ori a importat in aceste scopuri topografia poate solicita daune potrivit dreptului comun.


Capitolul V - Transmiterea drepturilor


Art. 28
Dreptul la protectie si drepturile ce decurg din inregistrarea unei topografii pot fi transmise, in tot sau in parte, prin cesiune si prin succesiune legala sau testamentara.

Art. 29
Drepturile conferite prin inregistrarea unei topografii pot fi transmise prin acordarea de licente exclusive sau neexclusive.

Art. 30
Transmiterea drepturilor prevazute la art. 28 si 29 produce efecte fata de terti numai incepand cu data publicarii in B.O.P.I. a mentiunii transmiterii inregistrate la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci.

Art. 31
(1) Tribunalul Bucuresti poate acorda o licenta obligatorie de exploatare unor persoane care, cu toate eforturile depuse, nu au reusit sa obtina autorizatia titularului de a exploata o topografie protejata, daca:
a) acordarea licentei este necesara in situatii de urgenta care privesc apararea si siguranta nationala, prevenirea sau lichidarea efectelor unor calamitati naturale, incalcarea Legii concurentei nr. 21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ori nerespectarea standardelor nationale privind poluarea atmosferei;
b) au trecut cel putin 4 ani de la inceperea perioadei de protectie si topografia nu a fost exploatata comercial pe teritoriul Romaniei.
(2) Licentele obligatorii sunt neexclusive si nu pot fi transmise decat impreuna cu patrimoniul afectat aplicarii lor.
(3) Licentele obligatorii acordate se comunica Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, care le inscrie in Registrul national al topografiilor.
(4) Beneficiarul licentei obligatorii datoreaza titularului o remuneratie echitabila.
(5) Intinderea si durata licentelor obligatorii vor fi limitate la scopurile pentru care acestea au fost acordate.
(6) Beneficiari ai licentei obligatorii pot fi inclusiv Guvernul sau tertii autorizati de acesta.

Art. 32
(1) La solicitarea motivata prezentata de persoana interesata, Tribunalul Bucuresti poate retrage licenta obligatorie atunci cand circumstantele care au condus la acordarea acesteia au incetat sa mai existe, cu conditia ca interesele legitime ale persoanei care a dobandit-o sa fie protejate intr-o maniera corespunzatoare.
(2) Licenta nu va fi retrasa daca exista iminenta repetarii circumstantelor care au determinat acordarea acesteia.
(3) Hotararile Tribunalului Bucuresti privind acordarea unei licente obligatorii, precum si cele privind retragerea acesteia vor putea fi atacate la Curtea de Apel Bucuresti, in termen de 15 zile de la comunicare.
(4) Hotararile judecatoresti definitive si irevocabile*) privind acordarea sau, dupa caz, retragerea licentei obligatorii se comunica de persoana interesata Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, care le inregistreaza in Registrul national al topografiilor si publica mentiunea acestor hotarari in B.O.P.I., in termen de 30 de zile de la comunicare.
------
*) De la data intrarii in vigoare a Codului de procedura civila, referirile din cuprinsul actelor normative la hotararea judecatoreasca "definitiva si irevocabila" sau, dupa caz, "irevocabila" se vor intelege ca fiind facute la hotararea judecatoreasca "definitiva".

Art. 33
Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci publica in B.O.P.I. toate cesiunile si licentele inregistrate cu privire la topografiile protejate, precum si modificarile survenite in legatura cu acestea, in termen de 3 luni de la inregistrarea lor.


Capitolul VI - Incetarea drepturilor


Art. 34
(1) Drepturile conferite titularului prin inregistrarea topografiei se sting la data expirarii perioadei de protectie, data la care topografia intra in domeniul public, putand fi exploatata de orice persoana fara nicio restrictie.
(2) Drepturile titularului se sting inainte de expirarea duratei de protectie, daca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 11 lit. b).

Art. 35
Titularul poate renunta la protectia unei topografii inregistrate oricand in cursul duratei de protectie; renuntarea are ca efect stingerea drepturilor titularului cu toate consecintele prevazute la art. 34 alin. (1), incepand de la data publicarii cererii de renuntare in B.O.P.I.

Art. 36
(1) Orice persoana interesata poate cere Tribunalului Bucuresti anularea in tot sau in parte a inregistrarii unei topografii, in cazul in care se constata ca nu au fost indeplinite conditiile legale pentru acordarea protectiei. Cererea de anulare poate fi formulata pe intreaga perioada de protectie a topografiei.
(2) Hotararile Tribunalului Bucuresti pot fi atacate cu apel la Curtea de Apel Bucuresti, in termen de 30 de zile de la comunicare.
(3) Hotararile Curtii de Apel Bucuresti pot fi atacate cu recurs la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in termen de 30 de zile de la comunicare.

Art. 37
Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci inscrie in Registrul national al topografiilor si publica in B.O.P.I. toate modificarile privind protectia topografiilor survenite ca urmare a aplicarii dispozitiilor art. 34-36.


Capitolul VII - Apararea drepturilor


Art. 38
(1) Exploatarea comerciala sau producerea fara drept a unei topografii protejate ori a unui produs semiconductor in care este incorporata o topografie protejata sau a unui element de circuit care incorporeaza un astfel de produs semiconductor, in masura in care acest element continua sa contina o topografie, daca fapta a fost comisa dupa data publicarii inregistrarii topografiei in Registrul national al topografiilor, constituie infractiunea de contrafacere si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.
(2) Impacarea inlatura raspunderea penala.

Art. 39
Litigiile cu privire la calitatea de creator al topografiei sau de titular, precum si cele cu privire la drepturile nascute din inregistrarea topografiilor - inclusiv drepturile patrimoniale ale creatorilor - sau din contractele de cesiune sau licenta sunt de competenta instantelor judecatoresti.

Art. 40
In cazul in care, prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila*), se constata ca o alta persoana decat titularul certificatului de inregistrare este indreptatita la obtinerea protectiei topografiei, Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci elibereaza certificatul de inregistrare persoanei indreptatite, inscrie in Registrul national al topografiilor modificarea de titular si o publica in B.O.P.I.
-------
*) A se vedea nota de subsol de la art. 32 alin. (4).

Art. 41
In situatia in care drepturile asupra unei topografii inregistrate au incetat pentru o perioada de timp ca urmare a renuntarii la protectie, a decaderii din drepturi sau a anularii inregistrarii, despagubirile si celelalte drepturi patrimoniale dobandite de titular, corespunzator perioadei mentionate, se restituie de catre acesta persoanelor de la care au fost dobandite.

Art. 42
La cererea instantei judecatoresti, Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci este obligat sa inainteze actele, documentele si informatiile necesare judecarii cauzei cu care a fost investita, acestea restituindu-se la incetarea procesului. Citarea in instanta se va face numai in acest scop.

Art. 43
(1) Procedurile privind cererile si certificatele de inregistrare a topografiilor produselor semiconductoare sunt supuse taxelor, in cuantumul si la termenele stabilite conform legii. Taxele se platesc in contul Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci.
(2) Taxele datorate de persoanele fizice si persoanele juridice cu domiciliul sau, dupa caz, cu sediul in strainatate se platesc in valuta in contul Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci.
(3) Neplata taxelor la termenele legale prevazute atrage neefectuarea procedurii respective.


Capitolul VIII - Dispozitii finale


Art. 44
Prezenta lege intra in vigoare in termen de 3 luni de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I**).

****

Prezenta lege transpune Directiva Consiliului nr. 87/54/CEE din 16 decembrie 1986 privind protectia juridica a topografiilor produselor semiconductoare, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 024 din 27 ianuarie 1987.
--------
**) Legea nr. 16/1995 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 45 din 9 martie 1995.