DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 156/2015 privind aprobarea OUG 63/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul agriculturiiPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 449 din 23 iunie 2015

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63 din 1 octombrie 2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul agriculturii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 730 din 7 octombrie 2014, cu urmatoarele modificari si completari:


1. La articolul I punctul 2, articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 10
(1) In vederea accesarii fondurilor europene aferente platilor pe suprafata, utilizatorii de pajisti fermieri activi, persoane fizice si juridice, in calitate de proprietari si/sau detinatori legali ai dreptului de utilizare a terenului au obligatia, pentru anul 2015, sa asigure incarcatura minima de 0,3 UVM/ha, in oricare din zilele perioadei de pasunat sau cosirea cel putin o data pe an a vegetatiei.
Incepand cu anul 2016 este obligatorie aplicarea amenajamentului pastoral.
(2) In cazul in care proprietarii de animale membri ai colectivitatii locale, sau care au sediul exploatatiei pe teritoriul localitatii respective si sunt membri ai unei asociatii constituite in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare si exploateaza in comun o suprafata de pajisti, contractul de inchiriere/concesionare se incheie cu asociatia, in baza unui centralizator care cuprinde acordul, datele de identificare, numarul de animale si suprafata care revine pe fiecare membru al asociatiei."


2. La articolul II punctul 1, subpunctul (i) al literei b) si litera e) ale articolului 2 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(i) cumpararea de teren agricol de catre persoanele fizice sau juridice care detin in conditiile legii o exploatatie agricola conform declaratiilor Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), pana la atingerea unui plafon de maximum 250 ha in proprietate;
..............
e) ferma de familie exploatatie agricola apartinand intreprinderii familiale sau persoanei juridice ai carei asociati sunt exclusiv membri ai aceleiasi familii. Dimensiunea economica a fermei de familie este cuprinsa intre 8.000 11.999 SO. Prin membrii aceleiasi familii se intelege sotul/sotia si rudele pana la gradul III inclusiv;"

3. La articolul III punctul 3, litera h) a articolului 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"h) fenomene climatice nefavorabile seceta, inghetul din timpul iernii, inundatiile, ploile persistente si excesive, care indeplinesc conditiile de a fi asimilate unui dezastru natural recunoscut oficial conform normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta aprobate prin hotarare a Guvernului;"

4. La articolul III punctul 5, articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4
Fondurile mutuale sunt create in scopul acordarii de compensatii financiare membrilor pentru pierderile economice generate de fenomene climatice nefavorabile, de boli ale animalelor, organisme daunatoare plantelor sau incidente de mediu, conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta si normelor de aplicare a acesteia. Fondurile mutuale pot implementa si masuri de stabilizare a veniturilor fermierilor sub forma unor compensatii din fondurile proprii create si gestionate distinct de catre fondul mutual pentru acoperirea pierderilor cauzate de scaderea drastica a veniturilor."

5. La articolul III punctul 6, dupa alineatul (3) al articolului 6 se introduc doua noi alineate, alineatele (3^1) ) si (3^2), cu urmatorul cuprins:
"(3^1) Dupa inregistrarea asociatiei la Registrul asociatiilor si fundatiilor, calitatea de membru se dobandeste prin depunerea unei cereri de afiliere prin care fermierul isi exprima acordul cu privire la actul constitutiv si statut si isi asuma plata contributiei. Cererea de afiliere este aprobata de Consiliul director dupa verificarea indeplinirii conditiei de fermier activ.
(3^2) Membrii afiliati pot fi reprezentati in adunarea generala de catre alti membri sau de catre reprezentantul organizatiei profesionale din care fac parte, in baza unei imputerniciri."

6. La articolul III punctul 6, dupa litera f) a alineatului (4) al articolului 6 se introduce o noua litera, litera g), cu urmatorul cuprins:
"g) optiunea membrilor de a contribui, exclusiv din fonduri proprii la crearea fondului de compensatii pentru acoperirea pierderilor cauzate de scaderea drastica a veniturilor, din alte cauze decat cele mentionate la lit a), precum si regulile si procedurile instituite pentru asigurarea gestiunii distincte a acestui mecanism de compensare." 4

7. La articolul III punctul 9, dupa litera d) a alineatului (1) al articolului 11 se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins:
"e) orice alte evenimente majore care conduc la o scadere drastica a veniturilor fermierilor."

8. La articolul III punctul 9, litera d) a alineatului (2) al articolului 11, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"d) sumele rambursate din contributia Uniunii Europene si de la bugetul de stat, dupa caz, in limita disponibilitatii bugetului alocat pentru compensatiile acordate pentru pierderile economice cauzate de evenimentele prevazute la alin. (1) lit. a) - d)."

9. La articolul III punctul 9, alineatul (3) al articolului 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Pentru a da nastere la dreptul rambursarii din fonduri publice a compensatiilor financiare platite membrilor, evenimentele mentionate la alin. (1) lit. a)-d) trebuie sa fie recunoscute oficial, conform prevederilor normelor metodologice de aplicare ale prezentei ordonante de urgenta aprobate prin hotarare a Guvernului."

10. La articolul III punctul 10, literele b) si c) ale articolului 14, se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"b) compensatiile financiare platite fermierilor pentru pierderile economice cauzate de evenimentele mentionate la art. 11 alin. (1) lit. a)-d);
c) dobanzile platite pentru imprumuturile contractate de fondul mutual cu scopul de a plati compensatii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de evenimente mentionate la art. 11 alin. (1) lit. a) si d)."


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.
Nu este


Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
32 useri online

Useri autentificati: