DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 150/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentarePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 534 din 15 iulie 2016

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic

Legea nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 705 din 20 octombrie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1.
La articolul 2 alineatul (2), dupa punctul 2^1 se introduc patru noi puncte, punctele 2^2 – 2^5, cu urmatorul cuprins:
"2^2. carne romaneasca - carnea provenita de la animale crescute in fermele din Romania;
2^3. produs alimentar proaspat - aliment care nu este conservat prin sterilizare, deshidratare, congelare sau afumare, cu exceptia refrigerarii;
2^4. produs alimentar congelat - aliment care necesita temperaturi de pastrare conform legislatiei sanitare-veterinare in vigoare;
2^5. produs romanesc - produs obtinut pe teritoriul national, din materii prime de baza provenite in proportie de 100% din fermele din Romania; produsul are la baza interesul acordat de producatori comerciantilor in sensul asigurarii sigurantei si securitatii alimentare;"

2.
La articolul 2 alineatul (2), dupa punctul 6 se introduc trei noi puncte, punctele 6^1 – 6^3, cu urmatorul cuprins:

"6^1. contract comercial – document care stabileste toate conditiile colaborarii dintre furnizor si comerciant cu respectarea prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codului civil, republicata, cu modificarile ulterioare, si prevederilor art. 6 si 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 103/2008 privind infiintarea organizatiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare, aprobata cu modificari prin Legea nr. 29/2009;

6^2. filiera produsului agroalimentar – sistem de relatii functionale care leaga producatorii, procesatorii, transportatorii, depozitarii, distribuitorii, comerciantii si/sau bursele de marfuri care tranzactioneaza acelasi produs sau grup de produse, in vederea utilizarii si/sau a consumului acestuia/acestora;

6^3. acord interprofesional – ansamblu de reguli elaborate in cadrul unei organizatii interprofesionale si asumate in unanimitate de organizatiile profesionale membre, in scopul armonizarii cererii si ofertei de produse, avand ca obiectiv cresterea calitatii pe filiera de produs agroalimentar;"


3.
La articolul 2 alineatul (2), punctul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"8. cost de productie – se compune din pretul de achizitie al materiilor si materialelor consumate, cheltuieli de prelucrare a materiilor prime in vederea transformarii in produs finit, alte cheltuieli directe si cota din cheltuielile indirecte ce revin produsului respectiv;"

4.
La articolul 2 alineatul (2), punctele 9, 10 si 10^1 se abroga.

5.
La articolul 2 alineatul (2), punctele 11 – 13 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
11. pret de achizitie al produsului alimentar – cuprinde pretul de cumparare negociat intre comerciant si furnizor;
12. vanzare in pierdere – orice vanzare la un pret inferior pretului de achizitie;
13. pret de vanzare catre consumator – pretul de achizitie al produsului alimentar majorat cu adaosul comercial;"

6.
La articolul 2 alineatul (2), punctele 14 si 15 se abroga.

7.
La articolul 2 alineatul (2), dupa punctul 15 se introduce un nou punct, punctul 16, cu urmatorul cuprins:
"16. lant scurt de aprovizionare – lant de aprovizionare care implica un numar limitat de operatori economici angajati in activitati de cooperare si de dezvoltare economica locala, precum si relatii geografice si sociale stranse intre producatori, procesatori si consumatori;"

8.
La articolul 2, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Relatiile comerciale dintre furnizori si comercianti sunt stabilite prin incheierea unui contract comercial negociat in prealabil de catre parti, care respecta legislatia in vigoare si dispozitiile prevazute de prezenta lege."

9.
La articolul 4, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4
Este interzis oricarui comerciant sa solicite facturarea/refacturarea si sa incaseze de la furnizor taxe si servicii."

10.
La articolul 4, alineatul (2) se abroga.

11.
Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6
Este interzis oricarui comerciant sa solicite furnizorului sa nu vanda altor comercianti aceleasi produse la un pret de achizitie mai mic sau egal cu cel cu care a achizitionat produsele respective."

12.
La articolul 7, alineatele (1) si (2) se abroga.

13.
La articolul 7, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(3) Comerciantul poate refuza receptia marfii in conditiile in care aceasta nu indeplineste conditiile legale de comercializare, cantitatile prevazute in contract sau in comanda ori termenele de livrare, refuzul receptiei marfii facandu-se in momentul livrarii, in caz contrar marfa fiind considerata acceptata.
(4) În cazul in care partile convin prin contract ca receptia cantitativa si calitativa sa fie facuta ulterior momentului livrarii, documentul de receptie va fi transmis in forma scrisa furnizorului in maximum 24 de ore de la momentul punerii la dispozitia comerciantului a marfii."

14.
La articolul 7, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmatorul cuprins:
"(4^1) Fac exceptie de la prevederile alin. (4) produsele alimentare proaspete, in cazul in care receptia cantitativa si calitativa se va face in momentul livrarii."

15.
La articolul 7, alineatul (5) se abroga.

16.
Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8
(1) Termenul de plata al comerciantului catre furnizor pentru produsele contractate si livrate se stabileste prin negocierea contractului, fara ca termenul de plata sa depaseasca 30 de zile calendaristice.
(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) produsele alimentare proaspete la care termenul de plata nu poate fi mai mare de 7 de zile calendaristice."

17.
Dupa Capitolul III se introduce un nou capitol, capitolul III^1, cu urmatorul cuprins:
"CAPITOLUL III^1 - Obligatii speciale ale comerciantului"

18.
Dupa articolul 10 se introduc sase noi articole, articolele 10^1-10^6, cu urmatorul cuprins:
"Art. 10^1
Comerciantul este obligat sa acorde spatii distincte de expunere si vanzare produselor romanesti, in conditiile legii.

Art. 10^2
(1) Eticheta pentru carnea comercializata pe teritoriul Romaniei va cuprinde urmatoarele mentiuni:
a) tara de origine a animalului ______;
b) animal nascut in tara _____________;
c) animal crescut in tara ____________;
d) animal sacrificat in tara _____, marca de sanatate/identificare si denumirea operatorului economic;
e) animal transat in tara ________, marca de identificare si denumirea operatorului economic.
(2) Comerciantul este obligat sa afiseze vizibil sintagma 'carne romaneasca', pentru carnea comercializata direct catre consumatorul final, daca aceasta indeplineste conditiile prevazute in Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 1337/2013 al Comisiei din 13 decembrie 2013 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste indicarea tarii de origine sau a locului de provenienta pentru carnea proaspata, refrigerata sau congelata de animale din specia porcina, ovina, caprina si de pasari de curte, ale Regulamentului (CE) nr. 1760/2000 al Consiliului si al Parlamentului European din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem de identificare si inregistrare a bovinelor si privind etichetarea carnii de vita si manzat si a produselor din carne de vita si manzat si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 820/97 al Consiliului si al Regulamentului CE 1308/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizari comune a pietelor produselor agricole si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 si (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului.
(3) Produsele din carne comercializate pe piata interna vor cuprinde obligatoriu pe eticheta procentul de carne provenit din Romania.

Art. 10^3
(1) Comerciantul persoana juridica autorizata sa desfasoare activitati de comercializare pentru produse alimentare are obligatia ca, pentru categoriile carne, oua, legume, fructe, miere de albine, produsele lactate si de panificatie sa achizitioneze aceste produse in proportie de cel putin 51% din volumul de marfa pe raft, corespunzator fiecarei categorii de produse alimentare, provenite din lantul alimentar scurt, asa cum este definit in conformitate cu legislatia in vigoare.
(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) comerciantii care realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active total de pana la doua milioane de euro, echivalent in lei.
(3) Metodologia de desfasurare a actiunilor privind lantul scurt de aprovizionare se aproba prin hotarare a Guvernului.

Art. 10^4
Prin exceptie de la prevederile art. 10^3 alin. (1), necesarul de produse alimentare poate fi completat cu produse din afara lantului scurt de aprovizionare, in urma consultarii entitatilor din cadrul organizarii comune de piata, prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.

Art. 10^5
Prevederile prezentei legi nu se aplica in ceea ce priveste comercializarea fructelor exotice importate din alte tari.

Art. 10^6
Comerciantul persoana juridica autorizata care desfasoara activitati de comercializare pentru produsele alimentare are obligatia de a organiza evenimente de promovare si vanzare a produselor alimentare romanesti, cu respectarea legislatiei sanitare-veterinare in vigoare. Frecventa acestor evenimente, precum si orarul de functionare se va stabili prin hotarare a consiliului local."

19.
La articolul 11 alineatul (1), literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) nerespectarea dispozitiilor art. 3 – 6 se sanctioneaza cu amenda de la 100.000 lei la 150.000 lei in masura in care nu sunt aplicabile prevederile Legii concurentei nr. 21/1996, republicata; in caz de abatere repetata se poate suspenda autorizatia de functionare a comerciantului pentru o perioada de pana la 6 luni;
b) nerespectarea dispozitiilor art. 7 alin. (3) si (4), art. 8, 10^1, 10^6 si art. 13 alin. (2) se sanctioneaza cu amenda de la 50.000 lei la 100.000 lei, in masura in care nu sunt aplicabile prevederile Legii nr. 21/1996, republicata;"

20.
La articolul 11 alineatului (1), dupa litera b) se introduce o noua litera, litera c), cu urmatorul cuprins:
"c) nerespectarea dispozitiilor art. 10^2 si 10^3 se sanctioneaza cu amenda de la 100.000 lei la 150.000 lei, in masura in care nu sunt aplicabile prevederile Legii nr. 21/1996, republicata."

21.
Dupa articolul 14 se introduc doua noi articole, articolele 15 si 16, cu urmatorul cuprins:
"Art. 15
Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor notifica statelor membre ale Uniunii Europene obligatiile prevazute la art. 10^2 si va specifica motivele care au stat la baza acestora.

Art. 16
Prevederile art. 10^2 vor intra in vigoare la 90 de zile de la comunicarea deciziei Comisiei Europene."

Art. II

Prevederile art. 10^3 din Legea nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum aceasta a fost modificata si completata prin prezenta lege, intra in vigoare la 6 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. III

Legea nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.