DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 129/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Fondului Roman de Dezvoltare Sociala, republicata 2014. Lege nr. 129/1998 republicata 2014Republicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 109 din 13 februarie 2014

Republicata in temeiul art. 248 din Legea nr. 167/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, dandu-se textelor o noua numerotare.
Legea nr. 129/1998 a fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 483 din 8 iunie 2005, iar ulterior a fost modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor masuri financiar-fiscale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 89 din 31 ianuarie 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 266/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 580 din 5 iulie 2006.


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Se infiinteaza Fondul Roman de Dezvoltare Sociala, denumit in continuare Fondul, organism de interes public, fara scop lucrativ, cu personalitate juridica si cu sediul in municipiul Bucuresti.
(2) Fondul isi desfasoara activitatea sub autoritatea Guvernului, in conditiile prezentei legi.

Art. 2
(1) In sensul prezentei legi, notiunile de mai jos au urmatorul inteles:

a) beneficiarii sunt grupuri din comunitati rurale sarace, grupuri sarace de etnie roma, grupuri dezavantajate, grupuri productive provenind din comunitati sarace si alte categorii sociale stabilite ca eligibile, de comun acord cu finantatorii sau donatorii;
b) comunitatile rurale sarace sunt acele grupuri de gospodarii si familii, traind intr-un sat sau intr-o asezare umana izolata, care se confrunta cu aceleasi probleme si obstacole, au interese identice si indeplinesc caracteristicile prevazute in Manualul de operare al Fondului;
c) grupurile dezavantajate sunt alcatuite, dupa caz, din varstnici saraci, fara sprijin familial, anumite categorii de bolnavi, persoane lipsite de locuinte sau adapost, femei, victime ale violentei domestice, femei sarace, parinti saraci cu copii in intretinere, copii ai strazii, adolescente sarace gravide si alte asemenea categorii;
d) grupurile productive provenite din comunitati sarace sau grupurile productive constituite la nivelul altor categorii sociale stabilite ca eligible, provenite din comunitati orasenesti, comunale sau satesti, sunt cele ale producatorilor agricoli, mestesugarilor, artizanilor si altor categorii de meseriasi;
e) grupurile sarace de etnie roma sunt persoane din asezari situate in mediul urban sau rural constituite preponderent din membri ai etniei rome;
f) acordul de grant este acea conventie incheiata intre Fond si reprezentantii de drept ai beneficiarilor, in temeiul careia Fondul transmite beneficiarilor sau, dupa caz, organizatiilor intermediare, cu titlu gratuit, sume de bani, denumite granturi, in scopul exclusiv al executarii proiectelor aprobate;

g) proiectul este o initiativa venita din partea beneficiarilor, in conformitate cu regulamentele Fondului;
h) facilitatorul este o persoana fizica sau o persoana juridica selectata de Fond, care isi asuma obligatia sa ajute o comunitate rurala saraca, un grup dezavantajat, un grup productiv ori alta categorie sociala stabilita ca eligibila, provenita din comunitati orasenesti, comunale sau satesti, dupa caz, sa se organizeze, sa isi identifice necesitatile proprii, sa le ierarhizeze, sa elaboreze un proiect, sa depaseasca problemele de organizare si comunicare aparute in timpul derularii unui proiect, sa participe la dezvoltarea durabila a comunitatii si dupa incheierea finantarii Fondului;
i) reprezentantii beneficiarilor sunt, dupa caz, fie comitetele de conducere a proiectelor, in cazul grupurilor din comunitati rurale sarace, al grupurilor productive provenind din comunitati sarace si al altor categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite din comunitati orasenesti, comunale sau satesti, fie organizatiile intermediare, in cazul grupurilor dezavantajate, fie primaria unitatii administrativ-teritoriale singura si/sau in parteneriat cu organizatii neguvernamentale, in cazul grupurilor sarace de etnie roma;
j) comitetul de conducere a proiectului este unitatea de gestiune si conducere a proiectului, alcatuita din 3 persoane: presedinte, secretar, trezorier, din cadrul grupurilor comunitare rurale sarace, al grupurilor productive provenind din comunitati sarace si al altor categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite din comunitati orasenesti, comunale sau satesti, desemnate de acestea potrivit Procedurii de dobandire a personalitatii juridice de catre grupurile din comunitatile rurale sarace, grupurile productive din comunitatile rurale sarace si alte categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite din comunitati orasenesti, comunale sau satesti;
k) comitetul de intretinere a proiectului este unitatea de intretinere a proiectului, alcatuita din minimum 3 persoane din cadrul grupului din comunitatea rurala saraca sau din cadrul altor categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite din comunitati orasenesti, comunale sau satesti, mandatate de membrii acestuia printr-un document legalizat de secretarul unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza se afla comunitatea beneficiara sau grupul beneficiar, dupa caz;
l) organizatiile intermediare sunt organizatii neguvernamentale, persoane juridice de drept privat, fara scop lucrativ, sau autoritati ale administratiei publice locale, dupa caz, aflate in raporturi contractuale de parteneriat cu organizatii neguvernamentale.
(2) Pentru a beneficia de prevederile prezentei legi, grupurile prevazute la alin. (1) lit. b), d) si e), precum si grupurile apartinand altor categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite din comunitati/asezari orasenesti, comunale sau satesti, in conditiile alin. (1) lit. a), trebuie sa dobandeasca personalitate juridica pe baza procesului-verbal de constituire ca persoana juridica, incheiat de cel putin 10 membri ai comunitatii, respectiv de cel putin 30 de membri in cazul beneficiarilor de etnie roma, inregistrat la consiliul local in a carui raza teritoriala se afla comunitatea/asezarea beneficiara sau grupul beneficiar, dupa caz. De personalitatea juridica astfel dobandita se poate face uz numai in raporturile juridice nascute in legatura cu aplicarea prevederilor prezentei legi. Persoana juridica astfel constituita inceteaza sa fiinteze dupa ce a fost realizat obiectivul finantarii, potrivit unor proceduri stabilite de Fond.

Art. 3
Categoriile de proiecte finantate de Fond sunt urmatoarele:
a) proiecte de mica infrastructura rurala propuse de grupurile din comunitatile rurale sarace, definite la art. 2 alin. (1) lit. b);
b) proiecte de activitati generatoare de venit propuse de grupurile productive provenite din comunitati sarace, definite la art. 2 alin. (1) lit. d);
c) proiecte de servicii sociale comunitare propuse de organizatiile intermediare, definite la art. 2 alin. (1) lit. l);
d) proiecte si programe cu abordare integrata adresate grupurilor sarace de etnie roma, asa cum au fost definite la art. 2 alin. (1) lit. e). Modalitatile de derulare a proiectelor si programelor cu abordare integrata, adresate grupurilor sarace de etnie roma, se vor stabili, de comun acord cu finantatorii, prin Manualul de operare;
e) alte tipuri de proiecte considerate ca eligibile, de comun acord cu finantatorii sau donatorii, dupa caz.

Art. 4
(1) Grupul din comunitatea rurala saraca, grupurile sarace de etnie roma sau grupul apartinand altor categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite din comunitati orasenesti, comunale sau satesti, pot face uz de personalitatea juridica dobandita potrivit art. 2 alin. (2) numai in raporturile juridice nascute in legatura cu realizarea unui proiect/program si cu intretinerea acestuia dupa incetarea finantarii de catre Fond. La inchiderea proiectelor finantate de Fond, comitetul de intretinere a proiectului preia toate drepturile si este tinut de toate obligatiile comitetului de conducere a proiectului in ceea ce priveste intretinerea bunurilor rezultate din executarea proiectului, executand, dupa caz, si ultimele acte de gestiune financiara ce constau in plata garantiei de buna executie a contractelor incheiate, din contul bancar deschis pentru proiectul finantat de Fond.
(2) Proprietatea asupra obiectivelor rezultate din executarea proiectelor de mica infrastructura rurala revine, la data inchiderii proiectelor, unitatilor administrativ-teritoriale, cu obligatia intretinerii lor impreuna cu comitetul de intretinere a proiectului.

Art. 5
(1) Dupa aprobarea de catre Fond a cererii de finantare, membrii grupului productiv provenit dintr-o comunitate saraca sau grupul productiv apartinand altor categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite din comunitati orasenesti, comunale sau satesti, grupuri care au dobandit personalitate juridica potrivit art. 2 alin. (2), vor constitui, in vederea incheierii acordului de grant, o noua persoana juridica in una dintre formele juridice recunoscute prin dispozitiile legale in vigoare, in raport cu specificul proiectului aprobat de Fond.
(2) In situatia prevazuta la alin. (1) persoana juridica mentionata la art. 2 alin. (2) inceteaza sa fiinteze, potrivit procedurilor stabilite de Fond.
(3) Proprietata asupra bunurilor achizitionate in scopul executarii proiectelor de activitati generatoare de venit revine, la data inchiderii proiectelor, persoanei juridice nou-constituite in conditiile alin. (1).

Art. 6
Proprietatea asupra bunurilor achizitionate in scopul realizarii proiectelor de servicii sociale comunitare revine, la data inchiderii lor, organizatiilor intermediare definite la art. 2 alin. (1) lit. l), care au obligatia sa le utilizeze pentru aceleasi scopuri pentru care au fost achizitionate.

Art. 7
In situatia in care nu sunt respectate prevederile acordului de grant Fondul va stabili procedurile ce reglementeaza retragerea sumelor din grant ramase in conturile bancare.

Art. 8
(1) Fondul are ca scop contributia la reducerea saraciei prin finantarea de proiecte in comunitatile sarace beneficiare, inclusiv pentru grupurile sarace de etnie roma si pentru grupurile dezavantajate, cresterea capacitatilor manageriale locale, sustinerea descentralizarii administrative, cresterea capacitatii de organizare la nivel local.
(2) In vederea extinderii activitatii sale, utilizarii experientei acumulte si completarii resurselor financiare Fondul poate desfasura si alte activitati in domeniul dezvoltarii sociale, cum ar fi: instruire, asistenta si consultanta.
(3) Finantarea proiectelor prevazuta la alin. (1) se face pe baza ierarhizarii, in functie de criteriile de selectie si in limita fondurilor disponibile.
(4) Fondul se infiinteaza pentru o durata initiala de 4 ani si reprezinta un program al Guvernului Romaniei, constituit cu sustinerea financiara a organizatiilor financiare internationale si a altor donatori din tara si din strainatate, a bugetului de stat si a bugetelor locale. Fondul isi va continua activitatea, si dupa expirarea duratei initiale, pe perioada in care dispune de resurse financiare.

Art. 9
(1) In realizarea scopului sau, Fondul adopta reglementari proprii in conditiile prevazute de prezenta lege, opozabile numai persoanelor cu care intra in raporturi juridice. Aceste reglementari se vor referi la manualele de operare, Manualul procedurilor administrative si financiare, ghiduri/regulamente/proceduri operationale, Ghidul facilitatorului, procedura de dobandire a personalitatii juridice, potrivit art. 2 alin. (2), precum si la alte asemenea reglementari, in functie de necesitati.
(2) Prin hotararea Consiliului director al Fondului se va stabili care dintre reglementarile prevazute la alin. (1) va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(3) In baza reglementarilor sale, Fondul isi administreaza propriul buget de venituri si cheltuieli.

Art. 10
Pentru realizarea scopului sau, Fondul isi poate constitui, atunci cand este cazul, sucursale fara personalitate juridica, la nivel zonal.

Art. 11
Organizarea si functionarea Fondului se caracterizeaza prin:
a) autonomie administrativa, in conditiile prezentei legi;
b) neimplicare politica.

Art. 12
In activitatea sa Fondul promoveaza urmatoarele principii:
a) transparenta in privinta administrarii bugetului de venituri si cheltuieli propriu;
b) alocarea de fonduri pe baza evaluarii propunerilor de proiecte, in raport cu conditiile impuse de Fond;
c) orientarea resurselor catre nevoile identificate si/sau cererile exprimate de grupurile din comunitatile rurale sarace, inclusiv de grupurile sarace de etnie roma, de grupurile apartinand altor categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite din comunitati orasenesti, comunale sau satesti si din grupurile dezavantajate;
d) participarea comunitara si parteneriatul;
e) asigurarea unui raport optim intre costurile si eficienta proiectelor;
f) contributia beneficiarilor si a organizatiilor intermediare, dupa caz, la realizarea proiectelor, prin aporturi in munca, in natura si/sau in numerar;
g) abordarea integrata a problemelor beneficiarilor.


Capitolul II - Organizarea Fondului


Art. 13
Organul de conducere al Fondului este consiliul director, alcatuit din 11 membri, dupa cum urmeaza:
a) un reprezentant desemnat de primul-ministru;
b) cate un reprezentant al Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, Ministerului Transporturilor, Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Ministerului Fondurilor Europene si al Agentiei Nationale pentru Romi, desemnati de conducatorii institutiilor respective;
c) patru personalitati publice recunoscute, din societatea civila, care nu fac parte din organizatii neguvernamentale participante la Fond, numite de catre Presedintele Romaniei.

Art. 14
(1) Durata mandatului consiliului director este de 4 ani.
(2) Membrii consiliului director, prevazuti la art. 13 lit. a) si b), sunt numiti prin hotarare a Guvernului.
(3) In cadrul primei sedinte, membrii consiliului director fac propunerea pentru desemnarea presedintelui acestuia, pe care o inainteaza primului-ministru pentru aprobare.

Art. 15
(1) Membrii consiliului director pot fi revocati de autoritatea care i-a numit, in urmatoarele situatii:
a) au savarsit fapte penale pentru care au suferit condamnari definitive sau orice alte fapte de natura sa afecteze autoritatea Fondului;
b) se afla intr-o situatie de conflict de interese cu Fondul;
c) nu promoveaza principiile prevazute la art. 12.
(2) De asemenea, pot fi revocati membrii consiliului director desemnati de autoritatile prevazute la art. 13 lit. a) si b), in cazul in care si-au pierdut calitatea in temeiul careia au fost propusi de catre aceste autoritati.
(3) Existenta uneia dintre situatiile care determina revocarea membrilor consiliului director se constata in baza sesizarii acestuia, a autoritatilor prevazute la art. 13 lit. a) si b) sau prin actul de control al organelor prevazute la art. 40.

Art. 16
(1) Consiliul director se intruneste in sedinte de lucur trimestriale si ori de cate ori este nevoie.
(2) Pentru participarea la sedintele consiliului director, presedintele si membrii beneficiaza de o indemnizatie lunara de 25% din indemnizatia lunara a secretarului de stat. Pentru deplasarile in interesul Fondului, presedintele si membrii consiliului director beneficiaza de decontarea cheltuielilor de transport, cazare si diurna in conditiile prevazute de dispozitiile legale in vigoare pentru personalul din sectorul bugetar, aplicabile pentru categoria asimilata rangului de secretar de stat.

Art. 17
Consiliul director coordoneaza si controleaza intreaga activitate a Fondului. In acest scop, acesta exercita urmatoarele atributii:
a) stabileste strategia si politicile Fondului;
b) urmareste concordanta si complementaritatea strategiei si politicilor Fondului cu strategiile si cu politicile sectoriale ale statului in domeniul combaterii saraciei;
c) adopta reglementarile Fondului;
d) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si raportul anual de activitate al Fondului, elaborate prin grija directorului executiv;
e) urmareste complementaritatea proiectelor in raport cu proiectele initiate de alte organizatii si evitarea paralelismelor determinate de proiecte similare;
f) desemneaza cenzori externi independenti, in vederea verificarii situatiilor financiare ale Fondului, si primeste rapoartele acestora;
g) aproba infiintarea de sucursale ale Fondului la nivel zonal;
h) desemneaza subcomitete pe categorii de proiecte, formate din 3 membri ai consiliului director care fac recomandari privind aprobarea finantarii acestora;
i) aproba finantarea proiectelor rezultate in urma procesului de evaluare, la recomandarea subcomitetelor;
j) adopta orice alte masuri necesare pentru realizarea scopului Fondului.

Art. 18
(1) Consiliul director se intruneste, in conditiile art. 16 alin. (1), la convocarea presedintelui sau a unei treimi din membrii sai.
(2) Sedintele consiliului director sunt conduse de presedinte sau, in absenta acestuia, de catre unul dintre membrii desemnati de presedinte.
(3) Consiliul director adopta hotarari in prezenta a cel putin 7 membri, dintre care unul trebuie sa fie presedintele consiliului sau, dupa caz, un inlocuitor mandatat de catre presedinte.
(4) In situatia in care, cu ocazia adoptarii unei hotarari, unul dintre membrii consiliului director stie ca se afla intr-un conflict de interese, el este obligat sa se abtina de la vot. Incalcarea acestei obligatii poate conduce la revocarea sa si la anularea hotararii adoptate.
(5) La sedintele consiliului director participa, in calitate de invitat, conducerea executiva a Fondului.
(6) Consiliul director isi aproba propriile reglementari de organizare si functionare.

Art. 19
(1) Activitatea curenta a Fondului este condusa de directorul executiv, numit de primul-ministru, la propunerea consiliului director si cu conditia indeplinirii cerintelor de pregatire si de experienta profesionala, impuse de natura activitatii Fondului.
(2) Directorul executiv va fi ajutat in indeplinirea atributiilor sale de catre un director adjunct, angajat in conditiile legislatiei muncii.

Art. 20
Directorul executiv al Fondului are urmatoarele atributii:
a) conduce activitatea compartimentelor de specialitate ale Fondului;
b) supravegheaza si indruma activitatea sucursalelor zonale ale Fondului;
c) asigura colaborarea Fondului cu autoritatile administratiei publice centrale si locale, precum si cu organizatiile neguvernamentale;
d) asigura elaborarea rapoartelor si a oricaror alte materiale, inclusiv a bugetului de venituri si cheltuieli si a raportului anual de activitate, care se supun analizei si aprobarii consiliului director;
e) aproba, in limitele competentei stabilite de prezenta lege, eliberarea de fonduri banesti catre sucursalele zonale ale Fondului;
f) informeaza periodic consiliul director asupra stadiului de implementare a proiectelor.

Art. 21
(1) Directorul executiv este reprezentantul legal al Fondului in relatiile cu persoanele fizice si persoanele juridice, precum si in fata autoritatii judecatoresti.
(2) Directorul executiv angajeaza si concediaza, in conditiile legii si ale reglementarilor interne ale Fondului, personalul acestuia. De asemenea, incheie contracte cu colaboratori externi, in considerarea termenilor de referinta, pe o durata determinata.
(3) Directorul executiv incheie orice fel de acte juridice circumscrise scopului Fondului si angajeaza patrimoniul acestuia, in conformitate cu reglementarile aprobate de consiliul director.

Art. 22
(1) Organigrama Fondului este aprobata de catre consiliul director, la propunerea directorului executiv.
(2) In cadrul organigramei este prevazut si un birou pentru relatia cu grupurile sarace de etnie roma, precum si personal suplimentar in cadrul structurilor existente, implicat in derularea proiectelor si programelor integrate pentru grupurile sarace de etnie roma, odata cu punerea la dispozitie a resurselor financiare necesare functionarii, a spatiului necesar, conform art. 35, precum si a resurselor financiare necesare pentru finantarea acestor tipuri de proiecte si programe.

Art. 23
(1) Salariatii Fondului sunt incadrati cu contract de munca in conditiile legislatiei muncii. Colaboratorii externi ai Fondului sunt recrutati prin selectie, incheindu-se cu acestia angajamente contractuale.
(2) Structura personalului si a colaboratorilor, drepturile si obligatiile acestora, inclusiv sub aspectul nivelului salarizarii si contravalorii prestatiilor se stabilesc prin reglementarile Fondului.


Capitolul III - Patrimoniul Fondului


Art. 24
(1) La data constituirii Fondului, patrimoniul acestuia este alcatuit din:
a) dreptul de folosinta asupra bunurilor puse la dispozitie de Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", potrivit legii;
b) dreptul de folosinta asupra echipamentului de birotica si de comunicatii procurat din fonduri nerambursabile, provenite de la organisme financiare internationale.
(2) Resursele financiare ale Fondului provin:
a) de la organisme financiare internatinale;
b) din donatii ale persoanelor fizice si persoanelor juridice, din tara si din strainatate, si din sponsorizari, care pot fi utilizate in conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1), precum si pentru extinderea modalitatilor de combatere a saraciei;
c) din dobanzi incasate la disponibilitatile in lei ale Fondului si dobanzi ramase neutilizate de la proiecte, destinate exclusiv pentru finantarea proiectelor;
d) din venituri proprii realizate din prestarea de servicii de instruire, asistenta si consultanta in domeniul dezvoltarii sociale, care vor fi utilizate pentru completarea fondurilor destinate acoperirii cheltuielilor de organizare si functionare ale Fondului, precum si finantarii de proiecte;
e) de la bugetele locale, in limitele aprobate de consiliile locale sau de consiliile judetene, dupa caz;
f) de la bugetul de stat, in limita echivalentului in lei a 12,4 milioane dolari S.U.A., din care echivalentul in lei a 300.000 dolari S.U.A. pentru asigurarea conditiilor necesare extinderii activitatii Fondului ca urmare a implicarii in pregatirea proiectelor si programelor integrate privind grupurile sarace de etnie roma. Suma de 12,4 milioane dolari S.U.A. poate fi majorata ulterior prin actele normative prin care se vor aproba noi imprumuturi utilizate de Fond.
(3) Sumele care se acorda anual sub forma de transferuri de la bugetul de stat vor fi prevazute in bugetul Ministerului Finantelor Publice.
(4) Disponibilitatile Fondului se pastreaza intr-un cont deschis la o banca si sunt purtatoare de dobanda.
(5) Pentru desfasurarea activitatii Fondului, in primele 3 luni de la infiintare finantarea cheltuielilor se asigura din bugetul de stat, pe seama Fondului de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, nivelul sumelor necesare urmand a fi aprobat prin hotarare a Guvernului.

Art. 25
Patrimoniul Fondului este administrat de directorul executiv, in conformitate cu regulamentul adoptat de consiliul director.

Art. 26
(1) Resursele financiare ale Fondului sunt utilizate pentru:
a) finantarea de proiecte;
b) finantarea de programe cu abordare integrata;
c) acoperirea cheltuielilor proprii, impuse de buna functionare a Fondului.
(2) Alocarea resurselor financiare ale Fondului pentru proiecte se face numai pe baza de selectie si concurs, potrivit reglementarilor adoptate de consiliul director.
(3) Plafoanele maxime ale contributiei financiare a Fondului la realizarea proiectelor, precum si costurile eligibile sunt stabilite prin reglementari ale Fondului.
(4) Detalierea destinatiilor resurselor financiare ale Fondului este prevazuta in reglementarile adoptate de consiliul director.

Art. 27
Resursele Fondului nu pot fi utilizate pentru:
a) achizitionarea de terenuri si cladiri;
b) operatiuni speculative de orice tip;
c) achizitionarea de valori mobiliare;
d) constructii si amenajari pe terenul unor proprietari, persoane fizice sau persoane juridice cu scop lucrativ, altele decat cele care fac obiectul de preocupare al Fondului;
e) intretinerea si alte costuri ulterioare finantarii, necesare bunei functionari a infrastructurii rezultate ca urmare a executarii proiectelor;
f) alte operatiuni prevazute in reglementarile adoptate de consiliul director.


Capitolul IV - Functionarea Fondului


Sectiunea 1 - Dispozitii generale


Art. 28
(1) In demersul de finantare a proiectelor, Fondul efectueaza urmatoarele operatiuni:
a) promovarea si difuzarea informatiilor catre public cu privire la propria activitate si la proiectele pe care le poate finanta, precum si facilitarea, la nivelul beneficiarilor in procesul de identificare si ierarhizare a nevoilor acestora si al elaborarii proiectelor;
b) organizarea procesului de evaluare, selectie si aprobare a propunerilor de proiecte primite de la beneficiari;
c) incheierea acordului de grant cu reprezentantii beneficiarilor ori cu organizatiile intermediare, dupa caz;
d) organizarea programelor de instruire si schimb de experienta pentru reprezentantii beneficiarilor;
e) plata sumelor afectate realizarii proiectelor;
f) monitorizarea, supravegherea si evaluarea executarii proiectelor;
g) constatarea realizarii obiectivelor prevazute la nivelul acordului de grant.
(2) Desfasurarea operatiunilor prevazute la alin. (1) este stabilita in reglementarile Fondului.

Art. 29
In cursul efectuarii operatiunilor prevazute la art. 28, Fondul intra in raporturi juridice contractuale cu diferiti parteneri, cum sunt: agenti de piata, organizatii neguvernamentale, autoritati ale administratiei publice locale si persoane fizice.

Sectiunea 2 - Incheierea si executrea acordului de grant


Art. 30
(1) Acordul de grant se incheie, in forma scrisa, intre Fond, reprezentat de directorul executiv, pe de o parte, si reprezentantii beneficiarilor, in numele si pe seama acestora, pe de alta parte. In cazul grupurilor dezavantajate, acordul de grant se incheie intre Fond, reprezentat de directorul executiv, pe de o parte, si organizatia intermediara, in nume propriu si pe seama grupurilor, pe de alta parte.
(2) Continutul-cadru al acordului de grant este stabilit prin reglementari ale Fondului.

Art. 31
Plata grantului se face in lei, in conditiile stabilite prin acordul de grant, la cursul de schimb al valutei obtinut de Fond in urma licitatiei valutare din ziua efectuarii platii.

Art. 32
(1) Utilizarea grantului in alte scopuri decat cele prevazute in acordul de grant este interzisa si atrage desfiintarea acordului de grant, fara interventia instantei judecatoresti sau a celei de arbitraj, dupa caz.
(2) In cazul in care se constata utilizarea granturilor in alte scopuri decat cele prevazute in acordurile de grant, recuperarea sumelor granturilor de la respectivii beneficiari se efectueaza conform legislatiei in vigoare privind modul de utilizare a fondurilor publice, de catre Fond impreuna cu organele fiscale competente, pe perioada functionarii Fondului, iar dupa incetarea functionarii acestuia, de catre organele fiscale competente.

Art. 33
(1) Contractele dintre beneficiarii grantului si terti furnizori si prestatori de servicii se incheie in forma scrisa si constituie titluri executorii.
(2) Contractele prevazute la alin. (1) trebuie sa cuprinda mentiuni referitoare la acordul de grant, la grant si la implicarea Fondului.
(3) Pe bunurile rezultate din executarea contractelor prevazute la alin. (1) furnizorul, antreprenorul si prestatorul de servicii au obligatia sa aplice, in orice forma si la vedere, emblema si celelalte semne distinctive ale Fondului, stabilite prin reglementarile acestuia.

Art. 34
Daca in cursul executarii acordului de grant se constata incalcari ale obligatiilor contractuale sau nesocotiri ale dispozitiilor prezentei legi si ale prevederilor din reglementarile Fondului, acesta poate proceda la suspendarea executarii pana la remedierea deficientelor constatate sau rezilierea acordului de grant, fara interventia instantei judecatoresti ori a instantei de arbitraj.


Capitolul V - Dispozitii finale


Art. 35
Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" va pune la dispozitia Fondului un imobil adecvat pentru sediul acestuia, care sa asigure si spatiul necesar desfasurarii activitatii Biroului pentru relatia cu grupurile sarace de etnie roma.

Art. 36
Pe toata perioada initierii, elaborarii, evaluarii, selectiei, aprobarii si realizarii proiectelor, beneficiarii, respectiv reprezentantii acestora, si facilitatorii ori organizatiile intermediare, dupa caz, au dreptul la asistenta juridica gratuita din partea autoritatilor administratiei publice locale de pe raza judetului, indiferent de nivelul ierarhic al acestora, pentru pregatirea si incheierea oricaror acte juridice aferente prezentarii unui proiect spre finantare de catre Fond.

Art. 37
Comitetul de conducere a proiectului organizeaza si conduce contabilitatea drepturilor si obligatiilor patrimoniale in partida simpla, in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu avizul organelor teritoriale competente ale Ministerului Finantelor Publice.

Art. 38
In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, vor fi numiti membrii consiliului director, precum si directorul executiv al Fondului.

Art. 39
In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, consiliul director va adopta reglementarile Fondului, va aproba organigrama acestuia si va proceda la angajarea personalului necesar desfasurarii activitatii.

Art. 40
(1) Organele abilitate prin lege efectueaza controlul asupra modului in care sunt utilizate sumele corespunzatoare finantarii Fondului, provenite de la bugetul de stat, bugetele locale si din imprumuturi acordate statului roman de organisme financiare internationale.
(2) Membrii consiliului director, directorul executiv si personalul Fondului nu raspund pentru actiunile sau inactiunile beneficiarilor de granturi care incalca reglementarile Fondului, dupa probarea respectarii de catre Fond a prevederilor acordurilor de grant incheiate, respectiv suspendarea ori sistarea finantarii proiectului si/sau aplicarea legislatiei in materie.

Art. 41
Sumele provenite din imprumuturi, contractate de statul roman cu organisme financiare internationale si utilizate pentru finantarea Fondului, in vederea realizarii scopului acestuia, reprezinta angajamente si responsabilitati ale statului roman si se ramburseaza de catre Ministerul Finantelor Publice.

Art. 42
La incetarea duratei de functionare, resursele financiare neutilizate ale Fondului se fac venit la bugetul de stat.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 39/2020 privind sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale al notarilor publici din Romania. Lege nr 39/2020
OUG 4/2017 privind prorogarea termenului prevazut la art. IV din OUG 51/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice, precum si pentru stabilirea de masuri in acordarea unor bene
Legea 102/2016 privind incubatoarele de afaceri. Incubatoarele de afaceri
Legea 52/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului. Lege nr. 52/2016
Legea 1/2016 pentru modificarea si completarea Legii dialogului social nr. 62/2011
Legea 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate. Lege nr. 248/2015
Legea 221/2015 privind aprobarea OG 6/2014 pentru modificarea si completarea art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte ANL
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii | Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate Legea 222/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea si functionarea Consi
Legea 219/2015 privind economia sociala. Economia sociala
Legea 185/2015 pentru aprobarea OUG 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar si sistemului public de asistenta sociala in anul 2015
Legea 66/2015 privind aprobarea OG 18/2014 pentru prorogarea termenelor prevazute la art. 35 alin. (1) si (2) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale. Legea 66/2015
OG 9/2015 pentru modificarea si completarea OUG 127/2007 privind Gruparea europeana de cooperare teritoriala. Ordonanta 9/2015
HG 49/2015 pentru modificarea si completarea HG 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul national de asigurari sociale de sanatate din titlul IX Cardul european si cardul national de asigurari s
HG 1103/2014 pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligatiilor ce revin autoritatilor administratiei publice locale, institutiilor si profesionistilor implicati in prevenirea si interventia in cazurile de copii aflati in situatie de risc
Ordin nr. 2207/2014 privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul II al anului 2014
Ordin nr. 2208/2014 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acorda sub forma de tichete de cresa pentru semestrul II al anului 2014
OUG 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar si sistemului public de asistenta sociala in anul 2015. Ordonanta de urgenta nr. 70/2014
Ordin 1838/2014 privind aprobarea liniilor de subventionare prioritare in domeniul asistentei sociale pentru anul 2015, respectiv unitatile de asistenta sociala si capitolele de cheltuieli pentru care asociatiile si fundatiile pot solicita subventii
OUG 60/2014 pentru rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2014. Ordonanta de urgentra 60/2014
Legea 123/2014 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal - reducerea CAS. Lege nr. 123/2014, reducerea CAS
Constitutia Romaniei. Titlul I. Principii generale. Comentarii si explicatii
Cristian Ionescu

Pret: 59.9 lei
51 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
44 useri online

Useri autentificati: