DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 102/2016 privind incubatoarele de afaceri. Incubatoarele de afaceriPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 393 din 23 mai 2016

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1. Obiectul si scopul reglementarii
Prezenta lege reglementeaza regimul juridic de infiintare si functionare a incubatoarelor de afaceri, prin acordarea de facilitati din partea autoritatilor publice pentru stimularea fondarii acestora si infiintarii incubatoarelor de afaceri in vederea crearii de noi locuri de munca, diversificarii economiilor si dezvoltarii unui mediu antreprenorial in cadrul comunitatilor locale.

Art. 2. Principii de functionare a incubatoarelor de afaceri

Functionarea incubatorului de afaceri este guvernata de urmatoarele principii:
a) selectivitatea administratorul incubatorului selecteaza proiectele apte sa contribuie la dezvoltarea locala sau regionala, prin dezvoltarea de afaceri si locuri de munca;
b) monitorizarea proiectele selectate sunt monitorizate in mod sistematic si permanent, in scopul determinarii modului adecvat de interventie a administratorului incubatorului;
c) sinergia reflectata in planurile de afaceri ale intreprinderilor, prin reunirea unei largi palete de servicii necesare derularii afacerilor oferite rezidentilor incubatorului de afaceri;
d) complementaritatea incubatorul de afaceri ofera servicii specializate unei anumite categorii de intreprinzatori, actionand ca factor complementar fata de organizatiile existente de sprijinire a dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii.


Art. 3. Definitii ale unor termeni si expresii
In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) incubator de afaceri structura de sprijin al afacerilor, organizata in infrastructura incubatorului de afaceri intr-un spatiu adecvat, in care sunt localizati rezidentii incubatorului, gestionata de un administrator, care urmareste crearea unui mediu favorabil, sustenabil pentru intreprinderile mici si mijlocii nou-infiintate, stimulandu-le potentialul de dezvoltare si de viabilitate, ajutandu-le sa se dezvolte in perioada de inceput, prin asigurarea unor facilitati comune si a suportului managerial necesar;
b) rezident al incubatorului de afaceri orice operator economic, intreprindere mica si mijlocie, persoana juridica romana si/sau straina, care functioneaza conform legii si desfasoara activitati economice in interiorul incubatorului de afaceri, beneficiind de acest statut pentru o perioada de pana la 3 ani de la data obtinerii calitatii de rezident;
c) ciclu de incubare perioada de timp de 3 ani, in care rezidentul sta in incubator, beneficiind de toate facilitatile si serviciile acordate acestuia;
d) intreprindere mica si mijlocie, denumita in continuare IMM intreprinderea astfel cum este definita la art. 3 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare;
>e) fondator autoritatea publica a administratiei publice locale, institutia sau consortiul de institutii de invatamant superior acreditate, institutele, centrele si statiunile de cercetare-dezvoltare, camerele de comert sau persoana juridica de drept privat care infiinteaza un incubator de afaceri;
f) infrastructura a incubatorului de afaceri cladiri, spatii de productie, instalatii, sisteme de alimentare cu energie electrica, retele de telecomunicatii, retele de alimentare cu gaze, apa, de canalizare, parcari si servicii de internet;
g) accelerator de afaceri incubatorul de afaceri care asigura accesul la fonduri, in etape, pentru rezidenti, in scopul lansarii pe piata a unui produs sau serviciu intr-o perioada scurta de timp;
h) regulamente privind gestionarea si administrarea incubatorului de afaceri contracte de adeziune elaborate de catre administratorul incubatorului care reglementeaza modalitati concrete de organizare si functionare a incubatorului de afaceri si care au ca parti semnatare administratorul si rezidentul incubatorului de afaceri;
i) titlu de incubator de afaceri documentul emis de autoritatea administratiei publice centrale cu atributii in domeniul intreprinderilor mici si mijlocii si mediului de afaceri, prin care se emite fondatorului titlul de incubator de afaceri;
j) monitorizare postincubare monitorizarea fostilor rezidenti ai incubatorului de afaceri o perioda de timp, dupa incheierea ciclului de incubare, pentru observarea activitatii si a rezultatelor economice obtinute.


Capitolul II - Incubatorul de afaceriSECTIUNEA 1 - Infiintarea incubatorului de afaceri


Art. 4. Autoritatea cu atributii in domeniul incubatoarelor de afaceri
(1) Autoritatea administratiei publice centrale cu atributii in domeniul intreprinderilor mici si mijlocii si mediului de afaceri este organul de specialitate al administratiei publice centrale cu atributii in domeniul incubatoarelor de afaceri.
(2) Acordarea titlului de incubator de afaceri, in conditiile prezentei legi, se realizeaza prin ordin al conducatorului autoritatii administratiei publice centrale cu atributii in domeniul intreprinderilor mici si mijlocii si mediului de afaceri; titlul confera fondatorului dreptul de a beneficia de facilitatile prevazute de prezenta lege.

Art. 5. Modalitatea de infiintare a incubatorului de afaceri
Un incubator de afaceri se poate infiinta de catre:
a) unul sau mai multi fondatori prevazuti la art. 3 lit. e);
b) o asociere in participatiune, realizata in conditiile legii, intre un fondator autoritate publica si, dup caz:
- una sau mai multe persoane juridice de drept privat;
- una sau mai multe persoane juridice infiintate in baza Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare;
- un patronat sau un sindicat inregistrat conform Legii dialogului social nr. 62/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- o persoana juridica care functioneaza conform Legii camerelor de comert din Romania nr. 335/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 6. Tipurile de incubatoare de afaceri ce pot fi infiintate
(1) In conformitate cu dispozitiile prezentei legi, se pot infiinta urmatoarele tipuri de incubatoare de afaceri:
a) incubator de afaceri cu portofoliu mixt vizeaza IMM-urile cu potential de crestere dintr-o gama larga de sectoare;
b) incubator de afaceri tehnologic vizeaza IMM-urile cu potential de crestere tehnologic;
c) incubator academic de afaceri vizeaza IMM-urile a caror activitate rezida in aplicarea sau utilizarea activitatii de cercetare-dezvoltare din cadrul unei universitati ori institut de cercetare sau dezvolta initiativa antreprenoriala din mediul universitar, avand ca obiectiv retinerea tinerilor in comunitate si comercializarea tehnologiilor elaborate si dezvoltate de studenti sau de facultate;
d) agro-incubator de afaceri vizeaza IMM-urile sau societatile agricole;
e) incubator de afaceri social foloseste spiritul antreprenorial si inovatia pentru a crea impact social;
f) incubator specific unui sector ofera toata gama de servicii necesare celor care au o idee fezabila, aplicabila intr-un anumit sector, expresie a potentialului endogen existent in acel teritoriu;
g) incubator virtual ofera servicii de incubare prin internet, sub forma portalurilor de afaceri;
h) incubator pentru activitati nonagricole in mediul rural.
(2) Criteriile specifice fiecarui tip de incubator referitoare la crearea de noi locuri de munca, rata de creare de societati noi, numarul minim de IMM-uri incubate, procentul de societati detinute de catre femei, sunt stabilite prin ordin al conducatorului autoritatii administratiei publice centrale cu atributii in domeniul intreprinderilor mici si mijlocii si mediului de afaceri.

Art. 7. Cererea de acordare a statutului de incubator de afaceri
(1) Cererea pentru acordarea titlului de incubator de afaceri se adreseaza autoritatii administratiei publice centrale cu atributii in domeniul intreprinderilor mici si mijlocii si mediului de afaceri, dupa cum urmeaza:
a) de catre fondator, in cazul incubatoarelor de afaceri care se infiineaza potrivit prevederilor prezentei legi;
b) de catre administratorul unui incubator care functioneaza si care doreste sa obtina titlul de incubator conform prezentei legi.
(2) Cererea prevazuta la alin. (1) va fi insotita de urmatoarele documente:
a) studiul de fezabilitate pentru incubatorul de afaceri, realizat inainte ca acesta sa fie pus in functiune, pentru a determina viabilitatea si impactul acestuia, stabilirea infrastructurii incubatorului, tipul, marimea, resursele disponibile, ofertele de servicii, potentialii rezidenti ai incubatorului de afaceri, sprijinul local si regional, precum si situatia economica din regiune;
b) planul de afaceri, care va contine cel putin misiunea, tipul si obiectivele incubatorului de afaceri si modalitatile prin care se va asigura realizarea lor, descrierea infrastructurii incubatorului, a serviciilor si gestionarea acestora, un rezumat al previziunilor financiare pentru asigurarea autofinantarii, numarul de rezidenti incubati anual si unicitatea, respectiv valoarea adaugata adusa de incubatorul de afaceri;
c) dovada existentei in patrimoniul fondatorului a infrastructurii incubatorului de afaceri sau a dreptului de folosinta pe o perioada de minimum 10 ani asupra acesteia, care nu face obiectul unor litigii si este libera de orice sarcini, cu exceptia infrastructurii asupra careia sunt constituite ipoteci in favoarea institutiilor de credit/institutiilor financiare nebancare, dintr-un stat membru al Uniunii Europene, in vederea garantarii unor credite contractate de catre fondatorii incubatorului de afaceri, proprietarul infrastructurii incubatorului sau administratorul incubatorului de afaceri, in vederea finantarii investitiilor de intretinere si/sau dezvoltare a infrastructurii incubatorului de afaceri, pentru functionarea operatorilor economici si pentru achizitionarea de active, inclusiv imobile care fac parte din incubatorul de afaceri;
d) contractele incheiate de catre administratorii, fondatorii sau proprietarii infrastructurii incubatorului cu furnizorii de utilitati de electricitate, apa - canal, internet sau cu intermediarii care detin contracte cu acesti furnizori, in conditiile in care nu exista litigii intre acestia.
(3) Procedura de acordare a titlului si criteriile de evaluare si de performanta ale studiului de fezabilitate si ale planului de afaceri sunt stabilite prin norme aprobate prin ordin al conducatorului autoritatii administratiei publice centrale cu atributii in domeniul intreprinderilor mici si mijlocii si mediului de afaceri.

Art. 8. Perioada de valabilitate a titlului de incubator de afaceri
(1) Titlul de incubator de afaceri se acorda pentru o perioada de 10 ani, putand fi prelungit pe perioade similare, la solicitarea fondatorului sau a administratorului, daca incubatorul de afaceri indeplineste in continuare conditiile prevazute de lege.
(2) In perioada de valabilitate a titlului de incubator de afaceri, incubatorul de afaceri are obligatia de a respecta conditiile care au stat la baza acordarii acestuia.


SECTIUNEA 2 - Functionarea incubatorului de afaceri


Art. 9. Functionarea incubatorului de afaceri
(1) Administrarea incubatorului de afaceri este realizata de un administrator, care indeplineste conditiile prevazute la art. 10 si care:
a) este numit de catre fondator, daca acesta este o persoana juridica de drept privat;
b) este selectat conform regulamentului de selectare si numire a administratorului incubatorului de afaceri, aprobat prin ordin al conducatorului autoritatii administratiei publice centrale cu atributii in domeniul intreprinderilor mici si mijlocii si mediului de afaceri, in cazul in care printre fondatori se afla o autoritate publica.
(2) In urma numirii sau selectiei administratorului incubatorului de afaceri se incheie un contract de prestari servicii intre fondator si administratorul respectiv, pe o perioada formata din perioada de incubare de 3 ani, care reprezinta un ciclu de incubare, la care se poate adauga perioada de 2 ani de monitorizare a rezidentilor incubatorului.
(3) Fondatorii pot decide ca, la finalizarea raportului de evaluare a ciclului de incubare, sa se semneze continuarea contractului.
(4) Administratorul incubatorului de afaceri care indeplineste criteriile de performanta pentru un ciclu de incubare de 3 ani are dreptul sa solicite fondatorilor semnarea unui alt contract de prestari servicii pentru noul ciclu de incubare, in conditiile stabilite in regulamentul de selectare si numire a administratorului incubatorului de afaceri.
(5) Calitatea de administrator al incubatorului de afaceri inceteaza in urmatoarele situatii:
a) administratorul este declarat in faliment, divizare sau dizolvare;
b) neindeplinirea de catre administrator a criteriilor de performanta stabilite in contractul de prestari servicii;
c) orice alte cazuri prevazute de legislatia in vigoare.

Art. 10. Administratorul incubatorului de afaceri
Administratorul incubatorului de afaceri este o persoana juridica care indeplineste, cumulativ, urmatoarele conditii:
a) este inregistrata ca operator economic, persoana juridica conform Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare sau conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 26/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, ori este un patronat sau sindicat inregistrat conform prevederilor Legii nr. 62/2011, republicata, cu modificarile ulterioare, sau functioneaza conform prevederilor Legii nr. 335/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) nu este in stare de faliment ori lichidare, conform prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) detine personal calificat, cu experienta in managementul afacerilor, in domeniul juridic, contabil, financiar, dupa caz;
d) prezinta planul de dezvoltare a incubatorului de afaceri, cuprinzand modul de autofinantare a incubatorului;
e) prezinta strategia de monitorizare a rezidentilor incubatorului pe parcursul a 2 ani postincubare.

Art. 11. Obligatiile administratorului incubatorului de afaceri
Administratorul incubatorului de afaceri are urmatoarele obligatii:
a) asigura serviciile necesare pentru buna functionare a incubatorului de afaceri;
b) asigura atragerea de operatori economici ca rezidenti ai incubatorului de afaceri;
c) elaboreaza planul de dezvoltare a incubatorului de afaceri in concordanta cu strategiile de dezvoltare a domeniilor vizate, pe care il supune spre aprobare fondatorului;
d) elaboreaza regulamentul privind functionarea incubatorului de afaceri conform art. 13;
e) monitorizeaza intreprinderile incubate si pe cele aflate in faza de postincubare;
f) deruleaza activitatile de promovare si atragere a potentialilor rezidenti;
g) elaboreaza raportul de activitate anual, pana la data de 30 martie a anului urmator, pe care il trimite fondatorului.

Art. 12. Tipuri de servicii oferite de administratorul incubatorului de afaceri
(1) Serviciile oferite de administratorul incubatorului de afaceri sunt:
a) servicii oferite potentialilor beneficiari in perioada de preincubare pentru o perioada maxima de 6 luni;
b) servicii de incubare pentru un ciclu de incubare de maximum 3 ani;
c) servicii de accelerator de afaceri - pentru o perioada maxima de 2 ani.
(2) Serviciile de preincubare sunt serviciile oferite in perioada premergatoare ciclului de incubare, care cuprinde perioada dintre selectarea viitorului rezident si semnarea contractului de incubare, perioada in care administratorul incubatorului de afaceri ofera servicii sub forma de sesiuni de informare, seminarii, formare profesionala si antreprenoriala si consultanta juridica, in vederea infiintarii de noi societati care sa devina membre ale incubatorului de afaceri.
(3) Serviciile oferite de administratorul incubatorului de afaceri, in functie de cerintele rezidentilor, sunt, dupa caz:
a) consilierea manageriala si cooperarea constanta a companiilor rezidente;
b) accesul la servicii de formare profesionala pentru nevoile actuale si viitoare ale pietei;
c) servicii profesionale financiare, de contabilitate si juridice;
d) cumparare colectiva de servicii si produse;
e) accesul la fonduri non-guvernamentale pentru dezvoltarea economica;
f) accesul la surse de finantare, investitii si capital de lucru;
g) contacte cu investitori individuali, fonduri cu capital de risc;
h) transferul si comercializarea de tehnologie, precum si contacte cu universitati si institute de cercetare si dezvoltare;
i) servicii privind internationalizarea IMM-urilor;
j) servicii privind managementul general al infrastructurii incubatorului de afaceri;
k) alte servicii necesare.
(4) Serviciile de accelerator de afaceri constau in acordarea de granturi si alocatii financiare rambursabile, de catre administratorul incubatorului de afaceri, pentru dezvoltarea si sustinerea activitatii rezidentului, prin intermediul programelor de finantare a start-up-rilor sau din alte surse atrase de acesta, in conditiile contractuale stabilite de parti, pentru a reduce timpul necesar lansarii pe piata de produse sau servicii, prin intermediul investitorilor individuali sau al capitalurilor de risc.

Art. 13. Regulamentele privind gestionarea si administrarea incubatorului de afaceri
(1) In activitatea de gestionare si administrare a incubatorului de afaceri, administratorul incubatorului de afaceri are dreptul de a elabora regulamente, care sunt aprobate de fondator.
(2) Administratorul incubatorului de afaceri poate propune spre aprobare fondatorului regulamente in domeniile pe care le considera necesare pentru gestionarea si administrarea incubatorului de afaceri.


SECTIUNEA 3 - Rezidentii incubatorului de afaceri


Art. 14. Conditii de eligibilitate pentru rezidentii incubatorului de afaceri
(1) Rezidentii incubatorului de afaceri trebuie sa indeplineasca, in mod cumulativ, urmatoarele cerinte:
a) sunt societati nou-infiintate care au cel mult 3 ani vechime;
b) se incadreaza in categoria IMM-urilor si sunt clasificate ca intreprinderi autonome, potrivit Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) desfasoara activitati in domeniul specific incubatorului de afaceri;
d) nu sunt in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii;
e) nu intra in categoria intreprinderilor in dificultate, potrivit prevederilor Capitolului 2 Sectiunea 2.2 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor nonfinanciare aflate in dificultate C(2014) 4606/2.
(2) Nu pot fi rezidenti ai incubatorului de afaceri societatile bancare, societatile de asigurare si reasigurare, societatile cu activitate principala de comert, societatile de administrare a fondurilor financiare de investitii, societatile de valori mobiliare, societatile de activitati de intermedieri financiare, activitati auxiliare intermedierilor financiare, activitati de intermedieri imobiliare si din industria carbonifera.

Art. 15. Rezidentii incubatorului de afaceri
(1) Selectia rezidentilor incubatorului de afaceri se face in conditiile regulamentului de selectare a rezidentilor, elaborat de administratorul incubatorului de afaceri si aprobat de fondator.
(2) Candidatul la statutul de rezident dobandeste calitatea de rezident al incubatorului de afaceri la data incheierii contractului de incubare cu administratorul incubatorului de afaceri.
(3) Rezidentul incubatorului de afaceri are, in principal, urmatoarele drepturi:
a) de folosinta asupra infrastructurii incubatorului de afaceri care formeaza obiectul contractului de incubare;
b) de a beneficia de serviciile oferite de incubatorul de afaceri;
c) de a beneficia de alocatii financiare obtinute de administratorul incubatorului de afaceri pentru rezidentii incubatorului de afaceri.
(4) Rezidentul incubatorului de afaceri are, in principal, urmatoarele obligatii:
a) sa plateasca administratorului incubatorului de afaceri sumele prevazute in contractul de incubare;
b) sa respecte regulamentele aprobate de catre fondatorul incubatorului de afaceri;
c) sa foloseasca infrastructura incubatorului de afaceri cu diligenta unui bun proprietar, sa nu o degradeze sau deterioreze, cu exceptia uzurii normale;
d) sa nu cesioneze fata de terti drepturile izvorate din contractul de incubare;
e) sa creeze cel putin un loc nou de munca, in termen de 6 luni de la intrarea in incubator, loc care va fi pastrat pe intreaga perioada in care este rezident al incubatorului de afaceri;
f) sa elibereze infrastructura incubatorului de afaceri dupa terminarea perioadei de incubare de 3 ani sau la incetarea contractului de incubare, dupa caz.
(5) Administratorul incubatorului de afaceri si rezidentii incubatorului de afaceri pot stipula, de comun acord, in cadrul contractului de incubare, orice alte obligatii si/sau drepturi suplimentare ale rezidentilor incubatorului.

Art. 16. Incetarea calitatii de rezident al incubatorului de afaceri
(1) Calitatea de rezident al incubatorului de afaceri inceteaza:
a) la implinirea perioadei de 3 ani de la intrarea in incubator sau, dupa caz, la incetarea contractului de incubare;
b) cand cerintele IMM-ului depasesc capacitatea incubatorului de afaceri;
c) in situatia in care IMM-ul nu incepe desfasurarea activitatii in termen de 3 luni de la intrarea in incubatorul de afaceri; d) daca IMM-ul nu creeaza cel putin un loc de munca, in termen de 6 luni de la intrarea in incubator.
(2) Rezidentul incubatorului de afaceri are dreptul de a parasi incubatorul de afaceri in orice moment, fara plata unei despagubiri pentru incetarea incubarii inainte de termen, cu acordarea unui preaviz de 30 de zile calendaristice si cu plata tuturor obligatiilor restante. Orice clauza contractuala sau a regulamentului intern care interzice parasirea incubatorului de afaceri inainte de expirarea perioadei de incubare este nula de drept.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), in situatia in care rezidentul beneficiaza de granturi si alocatii financiare din partea administratorului incubatorului de afaceri, parasirea incubatorului de afaceri se face in conditiile stabilite in contractul semnat de parti, cu respectarea termenelor stabilite pentru acceleratorul de afaceri.

Art. 17. Contractul de incubare
(1) Relatia dintre rezidentii incubatorului de afaceri si administratorul incubatorului se deruleaza conform contractului de incubare si regulamentelor privind gestionarea si administrarea incubatorului de afaceri.
(2) Modelul-cadru al contractului de incubare este elaborat de administratorul incubatorului de afaceri si aprobat de fondator.
(3) Contractul de incubare prevede in mod expres termenul de maximum 3 ani, termen in care rezidentul isi poate desfasura activitatea in incubatorul de afaceri.
(4) Contractul de incubare inceteaza in urmatoarele cazuri:
a) expirarea termenului;
b) incetarea sau anularea titlului de incubator de afaceri;
c) falimentul rezidentului incubatorului de afaceri.
(5) In cazul in care rezidentul incubatorului de afaceri beneficiaza de finantare pentru lansarea rapida a unui produs sau serviciu, perioada in care poate activa in cadrul incubatorului de afaceri este de maximum 2 ani de la semnarea contractului de incubare.

Art. 18. Surse de finantare a incubatoarelor de afaceri
(1) Finantarea incubatoarelor de afaceri se poate face din urmatoarele fonduri:
a) private;
b) publice ale bugetelor consiliilor locale sau judetene, in limita sumelor aprobate cu aceasta destinatie;
c) externe nerambursabile.
(2) Autofinantarea incubatoarelor de afaceri se asigura din sumele incasate din chiriile pentru infrastructura si, dupa caz, din serviciile prestate catre IMM-urile incubate sau din alte fonduri atrase de administratorul incubatorului de afaceri.
(3) Prin contractul dintre fondatorii si administratorul incubatorului de afaceri se stabileste procentul din incasari care va reveni fiecaruia, conform normelor stabilite in cadrul regulamentului de selectare si numire a administratorului incubatorului de afaceri.

Art. 19. Drepturile si obligatiile fondatorului
Fondatorul are urmatoarele drepturi si obligatii principale:
a) aproba planul de dezvoltare a incubatorului de afaceri, la propunerea administratorului incubatorului de afaceri;
b) stabileste drepturile si obligatiile specifice ale administratorului incubatorului de afaceri, conform prezentei legi si regulamentului de selectare si numire a administratorului incubatorului de afaceri;
c) urmareste indeplinirea obligatiilor de catre administratorul incubatorului de afaceri;
d) solicita administratorului incubatorului de afaceri elaborarea raportului de activitate anual, pana la data de 30 martie a anului urmator;
e) transmite raportul de activitate al administratorului incubatorului de afaceri, autoritatii administratiei publice centrale cu atributii in domeniul intreprinderilor mici si mijlocii si mediului de afaceri, in termen de 15 zile de la primirea raportului de activitate, insotit de punctele proprii de vedere privind indeplinirea obligatiilor administratorului.

Art. 20. Facilitati pentru fondatorul incubatorului de afaceri
(1) Titlul de incubator de afaceri acorda dreptul fondatorului la urmatoarele facilitati, prin intermediul schemelor de ajutor de stat, initiate de autoritatile publice locale, in limitele bugetului alocat anual, astfel:
a) scutire de la plata impozitului pe teren, corespunzator terenului aferent infrastructurii incubatorului de afaceri, cu aprobarea autoritatii publice locale;
b) scutire de la plata impozitului pe cladiri, corespunzator cladirilor care fac parte din infrastructura incubatorului de afaceri, cu aprobarea autoritatii publice locale;
c) scutiri de la plata oricaror taxe datorate bugetelor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale, pentru eliberarea oricaror certificate de urbanism, autorizatii de construire si/sau autorizatii de desfiintare de constructii pentru terenurile si cladirile aferente infrastructurii incubatorului de afaceri, cu aprobarea autoritatii publice locale;
d) alte facilitati ce pot fi acordate, potrivit legii, de autoritatile administratiei publice locale sau centrale.
(2) Schemele de natura ajutorului de stat vor fi elaborate cu respectarea legislatiei Uniunii Europene si nationale in domeniu.


SECTIUNEA 4 - Incetarea valabilitatii si anularea titlului de incubator de afaceri


Art. 21. Incetarea valabilitatii titlului de incubator de afaceri
(1) Valabilitatea titlului de incubator de afaceri inceteaza in urmatoarele situatii:
a) la cererea fondatorului;
b) la expirarea termenului prevazut in titlul de acordare a statutului de incubator de afaceri;
c) prin declararea falimentului sau dizolvarea asociatului privat al asociatiei in participatie, prin hotarare judecatoreasca definitiva;
d) prin declararea falimentului sau dizolvarea fondatorului persoana juridica de drept privat, prin hotarare judecatoreasca definitiva.
(2) In cazurile prevazute la alin. (1) lit. c) si d), daca exista mai multi asociati privati, valabilitatea titlului de incubator de afaceri inceteaza in situatia in care falimentul sau dizolvarea unuia sau mai multora dintre asociatii privati nu mai face posibila continuarea asocierii in participatie.
(3) Incetarea valabilitatii titlului de incubator de afaceri se constata, in toate cazurile, prin ordin al conducatorului autoritatii administratiei publice centrale cu atributii in domeniul intreprinderilor mici si mijlocii si mediului de afaceri emis la propunerea motivata a compartimentului cu atributii in domeniul politicilor antreprenoriale.

Art. 22. Anularea titlului de incubator de afaceri
Incalcarea dispozitiilor legale care reglementeaza constituirea incubatoarelor de afaceri la data infiintarii atrage anularea titlului de incubator de afaceri prin ordin al conducatorului autoritatii administratiei publice centrale cu atributii in domeniul intreprinderilor mici si mijlocii si mediului de afaceri, la propunerea compartimentului cu atributii in domeniul politicilor antreprenoriale prevazut la art. 21 alin. (3).


Capitolul III - Dispozitii finale


Art. 23
Prezenta lege nu afecteaza activitatea persoanelor juridice care desfasoara activitati similare incubatoarelor de afaceri.

Art. 24
Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Camera Deputatilor

Poate fi de interes si:
Legea 120/2015 privind stimularea investitorilor individuali-business angels. Legea privind investitorii individuali Business Angels
HG 48/2015 privind stabilirea sistemului de management si control in vederea gestionarii fondurilor acordate Romaniei prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, in domeniul Afaceri interne
HG 859/2014 privind aprobarea Strategiei guvernamentale pentru dezvoltarea sectorului intreprinderilor mici si mijlocii si imbunatatirea mediului de afaceri din Romania ? Orizont 2020. Hotararea 859/2014
Legea 97/2014 privind modificarea si completarea OUG 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri. Lege nr. 97/2014
Ordin 698/2014 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare si aplicare a Testului IMM
HG 148/2014 pentru aprobarea Memorandumului de intelegere intre Ministerul Economiei din Romania si Ministerul Comertului din Republica Chineza privind elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru construirea in comun a Parcului Tehnologic si Econom
HG 379/2013 privind organizarea si functionarea Sistemului national de gestionare a afacerilor europene in vederea participarii Romaniei la procesul decizional al institutiilor Uniunii Europene si pentru completarea art. 2 alin. (1) din Hotararea Guv
Legea 206/2012 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si pentru completarea unor acte
OUG 59/2012 privind mandatarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri in vederea infiintarii unei societati comerciale. Ordonanta de urgenta nr. 59/2012
Legea 135/2012 pentru aprobarea OUG 78/2011 privind stabilirea unor masuri organizatorice in domeniul afacerilor europene. Lege nr. 135/2012
OUG 78/2011 privind stabilirea unor masuri organizatorice in domeniul afacerilor europene. Ordonanta de urgenta 78/2011 privind Ministerul Afacerilor Europene
Ordin 388/2010 pentru punerea in aplicare a Instructiunilor privind definirea pietei relevante. Piata relevanta
Legea 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International. Lege nr. 329/2009
Legea nr. 175/2009 pentru modificarea alin (1) al art. 26 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii
Legea nr. 356/2001, legea patronatelor
DreptOnline.ro - Evenimente, conferinte, seminarii de pregatire - Juridic, Afaceri, Vanzari
Ordin privind infiintarea Oficiului Teritorial pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie Bucuresti, ordin nr. 575/2007
Procedura de implementare a Programului national multianual de infiintare si dezvoltare de incubatoare de afaceri, Ordin de aprobare nr. 1337/2007
HG nr. 166/2003, hotarare privind acordarea unor facilitati fiscale studentilor care doresc sa infiinteze o afacere proprie
Buletinul Jurisprudentei. Culegere de decizii pe anul 2013
Inalta Curte de Casatie si Justitie

Pret: 170 lei
144.5 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
45 useri online

Useri autentificati: